Бенефициент: община долни чифликжүктеу 31.53 Kb.
Дата11.05.2019
өлшемі31.53 Kb.
түріПрограма

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

ДОГОВОР № 03/321/01142
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

гр. Долни чифлик 9120, обл. Варна, пл.”Тича” 1, тел.: 05142/21-06 ел. поща: Obst_dchiflik@mail.bg


Наименование на Участника :
Седалище по регистрация :
BIC; IBAN :
Булстат номер /ЕИК/ :
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер :
Факс номер :
Лице за контакти :
e mail :

ДО

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК,

ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК 9120, ОБЛАСТ ВАРНА, ПЛ. „ТИЧА” Nо 1

О Ф Е Р Т А


за участие в публична покана по реда на глава VIII „а“ от Закон за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Изработка, монтаж и поддръжка на информационни билборди по проект „Изграждане на база за спорт и отдих на територията на община Долни чифлик, обект 1: Реконструкция на Стадион Старо Оряхово, обект 2: Реконструкция на спортен комплекс „Тича” гр. Долни чифлик; обект 3: Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Венелин»”, финансиран съгласно договор № 03/321/01142 с ДФЗ-РА по проект „Изграждане на база за спорт и отдих на територията на община Долни чифлик, обект 1: Реконструкция на Стадион Старо Оряхово, обект 2: Реконструкция на спортен комплекс „Тича” гр. Долни чифлик; обект 3: Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Венелин”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. С настоящето, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: „Изработка, монтаж и поддръжка на информационни билборди по проект „Изграждане на база за спорт и отдих на територията на община Долни чифлик, обект 1: Реконструкция на Стадион Старо Оряхово, обект 2: Реконструкция на спортен комплекс „Тича” гр. Долни чифлик; обект 3: Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Венелин»”.

2. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас публична покана. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Заявяваме, че ако публичната покана бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

4. Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок публичната покана.6. С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: ................... ПОДПИС:

гр. .......................... (име и фамилия)

Този документ е създаден в рамките на проект № 03/321/01142 „Изграждане на база за спорт и отдих на територията на община Долни чифлик, обект 1: Реконструкция на Стадион Старо Оряхово, обект 2: Реконструкция на спортен комплекс „Тича” гр. Долни чифлик; обект 3: Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Венелин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Долни чифлик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган - ДФ „Земеделие“.


Каталог: assets
assets -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
assets -> Тоо "Аксесс Энерго птэц-2" объявляет о проведении тендера по закупкам следующих материальных, финансовых ресурсов и услуг: раз
assets -> Конверттерді ашу хаттамасы
assets -> Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
assets -> Егемен Қазақстан. – 2014. №209. – 25 қазан Егемен-ақпарат Ақын қолымен жазылған өлең «Сәкеннің қоштасуы»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет