Библиографический путеводитель новых публикацийжүктеу 1.97 Mb.
бет13/15
Дата21.04.2019
өлшемі1.97 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Айсұлтанова, Қ.Ә. Терминжасам және латын жазуы мәселесі / Қ. Қ. Айсұлтанова, А. К. Шыныбекова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №6. - Б. 118-123.-(филология сериясы).

 • Аманжол, Қ. Аққу аңсар : Белгілі қаламгер, баспасөз ардагері, профессор Әбілфайыз Ыдырысовтың өмір мен өнердегі ізгі мұраттары хақындағы шәкірттік толғаныс / Қ. Аманжол // Егемен Қазақстан. - 2015. - №35.- 21 ақпан. - Б. 7

 • Бекмаханұлы, И. Жетісудың жайсағы : баспа және полиграфия ісінің қайраткері, профессор Жұмаділда Бәзілов жайлы сыр / И. Бекмаханұлы // Экономика. - 2015. - №14.- 9-15 сәуір. - Б. 4

 • Минатаева, Ш.К. Қазіргі баспасөздегі тақырыпаттардың жіктелімі және функционалдық сипаты / Ш. К. Минатаева // Ізденіс=Поиск. - 2015. - №2. - Б. 12-18.-(гуманитарлық ғылымдар сериясы).

 • Мәмет, С. Өнеге / С. Мәмет // Егемен Қазақстан. - 2015. - №30.- 14 ақпан. - Б. 8

 • Тұрсынова, Ж. Мемлекеттік тілдің мерзімді баспасөз саласында қолданылу жай- күйі / Ж. Тұрсынова // Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2015. - №2. - Б. 23-26

 • Төлеуханқызы, А. Жиырма жылдық жылнама түзілген туындылар / А. Төлеуханқызы // Егемен Қазақстан. - 2015. - №39.- 27 ақпан. - Б. 10

  ***

  1. Кодар, А. Три в одном / А. Кодар // Байтерек: идеи для роста, развития и созидания. - 2015. - №1. - С. 62-63
  78. Кітапханатану.

  1. Байдарова, А. Ұлттық кітапхана соғыс жылдарында / А.Байдарова // Ана тілі. - 2015. - №16.- 23-28 сәуір. - Б. 6-7 .

  2. Байжумашева, Л.М. Кітап-рухани сарқылмас қазына / Л. М. Байжумашева // Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. - 2014. - №6. - Б. 7-8

  3. Жұмабеков, Б. Біз Қазақстандық жолдың жылнамасын жазамыз / Б. Жұмабеков, Қ. Тоқсанбай // Егемен Қазақстан. - 2015. - №48.- 13 наурыз. - Б. 6

  4. Мақсатқызы А. Білімнің қайнар көзі-кітапхана / А. Мақсатқызы // Ұлағат. - 2015. - №1. - Б. 82-89

  5. Садырбаева, З.К. Кітапхана- руханият ордасы / З. К. Садырбаева // Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. - 2015. - №1. - Б. 3-4 Терең білім-тәуелсіздігіміздің тірегі // Түркістан. - 2015. - №14.- 9 сәуір. - Б. 8

  ***

  1. Айвазян, Е. Становление и развитие церковных библиотек Подольской губернии в середине ХIХ- начале ХХ вв. / Е. Айвазян // Кітап патшалығы. - 2014. - №3. - С. 58-61

  2. Банько, И. Супершкола профессионального мастерства. Деловитый образ курорта / И. Банько // Библиотека. - 2014. - №12. - С. 4-7

  3. Бахавдинова, Г.Т. Роль библиотеки в формировании патриотизма и духовно- нравственных основ у подрастающего поколения Казахстана / Г. Т. Бахавдинова // Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2015. - №3. - С. 21-23

  4. Бегембетова, Г. Библиотека- это не скучно! / Г. Бегембетова // Мирас. - 2014. - №4. - С. 39-41

  5. Бычкова, Е.Ф. Как сделать библиотеку по- настоящему "зеленой": еще один взгляд на проблему / Е. Ф. Бычкова // Научные и технические библиотеки. - 2015. - №3. - С. 90-100

  6. Ваганова, И.А. Специальная библиотека: ее читатели и информационные ресурсы / И. А. Ваганова // Научные и технические библиотеки. - 2015. - №2. - С. 60-70

  7. Гальченкова, Ю.А. Библиографическая ссылка на приложение: проблемы и особенности составления / Ю. А. Гальченкова // Библиография. - 2015. - №1. - С. 107-113

  8. Жауымбаева, А. Улытау- центр истории / А. Жауымбаева // Кітап патшалығы. - 2014. - №3. - Б. 14-15

  9. Кашина, Е. В поисках утраченного времени / Е. Кашина // Библиотека. - 2014. - №12. - С. 39-40

  10. Ковязина, Е.В. Библиотеки в "облаках": практические аспекты / Е. В. Ковязина // Научные и технические библиотеки. - 2015. - №1. - С. 34-41

  11. Лореш, Л.А. Роль электронных образовательных ресурсов библиотеки в развитии личности / Л. А. Лореш // Воспитание школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2015. - №2. - С. 18-21

  12. Насырова, А.А. Библиотерапия в учебной библиотеке: новые грани исследования / А. А. Насырова, С. Б. Ратманова // Вестник образования. - 2015. - №1. - С. 20-25

  13. Насырова, А. Библиотерапия: лечение чтением: новые грани актуального исследования в Казахстане / А. Насырова, С. Ратманова // Современное образование. - 2014. - №4. - С. 70-74

  14. Разживина, В. Вечный Гоголь остается вечным / В. Разживина // Библиотека. - 2014. - №12. - С. 53-55

  15. Рыбакова, Н.Б. Библиотечный маркетинг: модное увлечение или стратегия совершенствования информационной среды? / Н. Б. Рыбакова // Научные и технические библиотеки. - 2015. - №1. - С. 59-62

  16. Цветкова, В.А. Системы цитирования: где благо, где зло / В. А. Цветкова // Научные и технические библиотеки. - 2015. - №1. - С. 18-22

  17. Черней, Н. Бесценный подарок / Н. Черней // Литер. - 2015. - №92. - С. 8.-23 мая.

  18. Шапиро, Н.Г. Как издают научные книги и статьи в США / Н. Г. Шапиро // Библиография. - 2015. - №1. - С. 148-157

  19. Утешева, З. Воспитание в духе единства и сплоченности / З. Утешева // Приуралье. - 2015. - №21.- 19 февраля. - С. 10  79.9 Мұражай ісі

  1. Мыңбай, Д. Ұлттық музей атамекеннің айбынын асқақтатады / Д. Мыңбай // Түркістан. - 2015. - №15.- 16 сәуір. - Б. 3


  81. Тіл білімі.

  81 Языкознание

  1. Абдықаймов, Қ. Тіл мәселесі-ел тағдыры / Қ. Абдықаймов // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2015. - №2. - Б. 10-12

  2. Айталы, А. Тіл мен діл / А.Айталы // Егемен Қазақстан. - 2015. - №37.- 25 ақпан. - Б. 7

  3. Алдабек, Н.Ә. Көптілділік және қазіргі тілдік ахуал жағдайындағы мемлекеттік тілді меңгерту әдістемесінің кейбір мәселелері / Н. Ә. Алдабек, А. А. Масимбаева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. Аль- Фараби. - 2015. - №2. - Б. 140-144.-(филология сериясы).

  4. Аширова, А.Т. Сөз тіркесі мен жәй сөйлем синтаксисі / А. Т. Аширова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №6. - Б. 124-128.-(филология сериясы).

  5. Атабай, Б.А. Иероним мегизер және түркі тілі / Б. А. Атабай, Д. Т. Көптілеуова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. Аль- Фараби. - 2015. - №2. - Б. 146-150.-(филология сериясы).

  6. Әлкебаева, Д.А. Функционалды грамматиканың негізгі ұғымы- сын- сапа категориясы туралы / Д. А. Әлкебаева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №4-5. - Б. 63-69.-(филология сериясы).

  7. Әубәкір, А. Көне түрік ғұрыптық кешендері этносемантикасының кейбір қырлары / А. Әубјкір // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Хабарлары=Известия Национальной Академии наук РК. - 2015. - №1. - Б. 196-200.

  8. Байниязов, А.Ж. Сөздіктер тарихын зерттеу / А. Ж. Байниязов // Ізденіс=Поиск. - 2015. - №1. - Б. 82-85.

  9. Бұғыбаева, Ж.Б. Топонимжасамдық тәсілдер мәселесі / Ж. Б. Бўєыбаева // Јл-Фараби атындаєы Ќазаќ Ўлттыќ университетініѕ хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №4-5. - Б. 329-332.-(филология сериясы).

  10. Ди Лю. Функционально- вариативные речевые средства передачи русского деепричастия в китайском языке / Лю. Ди // Иностранные языки в школе. - 2015. - №2. - С. 56-59

  11. Ерназарова, Г.Ш. Креативті жазылым түрлері / Г. Ш. Ерназарова // Қазақ тілі: әдістеме. - 2015. - №4. - Б. 6-9

  12. Егенберді, М.Е. Ағылшын тілі сабағында мақал- мәтелдерді қолдану әдістері / М. Е. Егенберді // Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері=Иностранные языки в школах Казахстана. - 2015. - №1. - Б. 10-12

  13. Есқалиев, С. Ұлт намысын биік ұстаған тұлға / С. Есқалиев // Ана тілі. - 2014. - №48.- 4-10 желтоқсан. - Б. 3

  14. Жиренчина, Г. Қазақ тілі сабағында инновациялық технологияларды қолдана отырып, білім сапасын арттыру / Г.Жиренчина // Қазақ тілі мектепте, колледжде және ЖОО-да оқыту= Казахский язык преподавание в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2015. - №1-2. - Б. 3-4

  15. Жұбанов, А. Тіл ғылымының тұңғыш профессоры : Елбасының тапсырмасы орындалып, қазақ тілінің терминологиялық қоры жасалды / А.Жұбанов // Егемен Қазақстан. - 2015. - №38.- 26 ақпан. - Б. 9

  16. Ибрагимова, Д. Оқылым бойынша жүргізілетін креативті оқыту әдістері / Д.Ибрагимова // Қазақ тілі: әдістеме. - 2015. - №4. - Б. 10-12

  17. Искакова, С.С. Қол/main, bras компонентті фразеологизмдердің ортақ және айырым белгілері / С. С. Искакова // БҚМУ хабаршысы=Вестник ЗКГУ. - 2014. - №4. - Б. 179-185

  18. Қабдықызы, А. Туынды топонимдердің нөлдік жұрнақ арқылы жасалауы / А. Қабдылқызы, Ж. Бұғыбаева // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Хабарлары=Известия Национальной Академии наук РК. - 2015. - №1. - Б. 325-329.

  19. Қайдарова, Г. А.Байтұрсынұлы қазақ тілі дыбыстары жайында / Г. Қайдарова // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2015. - №3. - Б. 3-11

  20. Құлжанова, Б.Р. Фонетикалық өзгеріске ұшырап вариантталған көне түбірлер (ХІ-ХЇ ғғ. түркі жазба ескерткіштері материалдары бойынша) / Б. Р. Құлжанова, Б. Сағындықұлы // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2015. - №1. - Б. 144-147.-(филология сериясы).

  21. Құлжанова, Б.Р. ХІ- ХІІ ғасыр ескерткіштеріндегі көнерген зат есімдер / Б. Р. Құлжанова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №4-5. - Б. 156-160.-(филология сериясы).

  22. Құрманәлиев, К. Қалыпқа сыймас қайраткер / К.Құрманәлиев // Егемен Қазақстан. - 2015. - №37.- 25 ақпан. - Б. 10

  23. Құсайынов, А. 30 томдық терминологиялық сөздік- тіл қазынасына қосылған сүбелі үлес / А. Құсайынов // Ана тілі. - 2015. - 15.- 16-22 сәуір. - Б. 5

  24. Қыпшақбаева А.Қ. Ағылшын тіліндегі бүркеніш атаулардың шығу тарихы мен лексика-семантикалық сипаты / А. Қ. Қыпшақбаева, А. Бақыт // Білім=Образование. - 2015. - №1. - Б. 20-23

  25. Китманова, М.З. Орыс тіліндегі түркизмдердің лексика-семантикалық жағынан игерілуі / М. З. Китманова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №4-5. - Б. 294-299.-(филология сериясы).

  26. Құсайынов, А. Құнды қазына : Елбасының тапсырмасы орындалып, қазақ тілінің терминологиялық қоры жасалды / А. Құсайынов // Егемен Қазақстан. - 2015. - №38.- 26 ақпан. - Б. 5

  27. Лесбекқызы Ш. Қазақ тілін дамыта оқытудың маңызы / Ш. Лесбекқызы // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2015. - №1. - Б. 3-9

  28. Мамырбекова, Г. Күрме сөздер сөздігін жасау-уақыт талабы / Г. Мамырбекова // Ана тілі. - 2015. - №13.- 2-8 сәуір. - Б. 5

  29. Масимова, Х.В. Жазба ескерткіштердегі етістіктің рай және етіс, жақ- сан категориялары / Х. В. Масимова // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Хабарлары=Известия Национальной Академии наук РК. - 2015. - №1. - Б. 99-105.

  30. Мұқатов Н.О. Экранда сөйлеу мәдениеті / Н. О. Мұқатов // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №6. - Б. 286-289.-(филология сериясы).

  31. Мулдагалиева, А.А. Шетел тілі пәнінің студент- жастарды "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының рухында тәрбиелеудегі алатын орны / А. А. Мулдагалиева, К. Х. Жубанова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2015. - №1. - Б. 266-271.-(филология сериясы).

  32. Мансурова, Ғ.З. Ағылшын тілі сабағындағы рөлдік ойындардың қолдану ерекшеліктері / Ғ. З. Мансурова, А. С. Смагулова // Ізденіс=Поиск. - 2015. - №1. - Б. 58-63.-(гуманитарлық ғылымдар сериясы).

  33. Нұртаза, А.Ш. Ағылшын тілі сабағында дидактикалық ойындар арқылы коммуникативтік құзыреттілікті дамыту / А. Ш. Нұртаза // Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері=Иностранные языки в школах Казахстана. - 2015. - №1. - Б. 32-37

  34. Омарова, Б.А. Сілтеу есімдіктері- Абай прозасының стильдік нормасы / Б. А. Омарова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №6. - Б. 204-207.-(филология сериясы).

  35. Рақымжанов, Қ.А. Көптілділік мәселесі / Қ. А. Рақымжанов // 12 жылдық білім беру=12-летнее образование. - 2015. - №1. - Б. 15-18

  36. Рсалиева, Н. Туған тіл- тұғырың / Н. Рсалиева // Ана тілі. - 2015. - №6.- 12-18 ақпан. - Б. 5

  37. Рысбаева, Г.Қ. Әулиелі, киелі жерлерге табыну салтына қатысты фразеологизмдердің этнолингвистикалық сипаты / Г. Қ. Рысбаева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2015. - №1. - Б. 166-171.-(филология сериясы).

  38. Саткенова, Ж.Б. Антропоөзектік парадигмалағы когнитивтік лингвистиканың орны мен қызметі / Ж. Б. Саткенова, Л. Т. Әлімтаева, Ә. Ж. Әміров // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2015. - №1. - Б. 190-194.-(филология сериясы).

  39. Саурықова, Қ.Е. Болашақ маманның ұлтаралық қарым- қатынас мәдениетін қалыптастырудағы көп тілді меңгерудің мәні / Қ. Е. Саурықова // Білім берудегі менеджмент=Менеджмент в образовании. - 2015. - №1. - Б. 76-79

  40. Смағұлова, Г.Н. Қазақ лексикасының парадигматикалық қатынастары: омонимдік қатарлардың ерекшеліктері / Г. Н. Смағұлова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №6. - Б. 212-215.-(филология сериясы).

  41. Смағұлова, Г.Н. Құндылықтар әлеміндегі "Сұлулық" концептісі / Г. Н. Смағұлова // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Хабарлары=Известия Национальной Академии наук РК. - 2015. - №1. - Б. 311-316.

  42. Сердәлі, Б.Қ. "Стилистика және әдеби редакциялау" пәнін оқытудың әдістемесі / Б. Қ. Сердәлі // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2015. - №1. - Б. 290-294.-(филология сериясы).

  43. Суттибаев, Н.А. Шетел тілін қашықтықтан оқыту технологиясы / Н. А. Суттибаев, Б. Б. Тулеубаева, Б. К. Исабаева // Әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. Аль- Фараби. - 2015. - №2. - Б. 258-261.-(филология сериясы).

  44. Тлешова, Ж.К. Қолданыстағы ағылшын тілінің Кембридж тест форматтарына енгізілуі / Ж. К. Тлешова // Әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. Аль- Фараби. - 2015. - №2. - Б. 268-271.-(филология сериясы).

  45. Түрікпенбаева, М. Жоғары сынып оқушыларына шет тілін оқытудың белсенді тәсілдері. Интерактивті құралдармен сабақ өткізу / М. Түрікпенбаева // Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері=Иностранные языки в школах Казахстана. - 2015. - №1. - Б. 20-24

  46. Шойбекова, Ғ.Б. Дыбыстар сәйкестігінің лексикалық құрамды толықтырудағы рөлі / Ғ. Б. Шойбекова // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Хабарлары=Известия Национальной Академии наук РК. - 2015. - №1. - Б. 321-324.

  47. Шохаева, Ә.Р. Қазақ және ағылшын мақал- мәтелдерінің гендерлік сипаты / Ә. Р. Шохаева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2015. - №1. - Б. 406-410.-(филология сериясы).

  48. Абилхасимова, Б.Б. Краткая характеристика языковой представленности идеологемы лжи в первых послевореволюционных газетах Казахстана / Б. Б. Абилхасимова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. Аль- Фараби. - 2015. - №2. - С. 132-138.-(серия филологическая).

  ***

  1. Антонова, З.В. Игровые работы со скороговорками / З. В. Антонова // Иностранные языки в школе. - 2015. - №3. - С. 27-32

  2. Базарбаева, З. Разносторонний талант ученого / З. Базарбаева // Казахстанская правда. - 2015. - №39.- 27 февраля. - С. 26

  3. Богатырева, М.А. Методологические аспекты становления рефлексивной позиции профессиональной языковой личности / М. А. Богатырева // Иностранные языки в школе. - 2015. - №3. - С. 10-17

  4. Ешкембеева, Л.В. Великий Шелковый путь как Евразийский межкультурный концепт / Л. В. Ешкембеева, Э. Т. Какильбаева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2015. - №1. - С. 94-99.-(серия филологическая).

  5. Жанайдаров, О. Проблемы перевода с оригинала на примерах двухязычных казахстанских переводчиков / О. Жанайдаров // Нива. - 2015. - №4. - С. 104-107

  6. Зуева, Н.Ю. Употребление окказиональных лексических сочетаний в языке поэзии / Н. Ю. Зуева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. Аль- Фараби. - 2015. - №2. - С. 152-157.-(серия филологическая).

  7. Исмагулова, А.Е. Некоторые гендерные особенности речевого поведения в ситуации коммуникативной неудачи / А. Е. Исмагулова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2015. - №1. - С. 124-128.-(серия филологическая).

  8. Исхакова, Ф.С. Обучение правильной неподготовленной диалогической речи / Ф. С. Исхакова // Иностранные языки в школе. - 2015. - №3. - С. 68-72

  9. Казкенова, А.К. Лексическое заимствование и принимающий язык: взаимное воздействие / А. К. Казкенова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №6. - С. 156-160.-(серия филологическая).

  10. Казыбек, Г.К. Художественный перевод / Г. К. Казыбек // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2014. - №6. - С. 64-67.-(серия филологическая).

  11. Киргизбаева, Ж.А. Билингвизм- средство межэтнического общения многоязычных стран / Ж. А. Киргизбаева // Ізденіс=Поиск. - 2015. - №1. - С. 93-95.-(серия гуманитарных наук).

  12. Кужахметова, Д. "Кираа"- наука произношения коранических слов / Д. Кужахметова // Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері=Иностранные языки в школах Казахстана. - 2015. - №2. - С. 36-38

  13. Ли, В.С. Дискурс как категория современной теоретической лингвистики / В. С. Ли // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. Аль- Фараби. - 2015. - №2. - С. 188-193.-(серия филологическая).

  14. Марина, О.А. Аксиологические основы обучения иностранным языкам в различных культурах / О. А. Марина // Иностранные языки в школе. - 2015. - №3. - С. 40-46

  15. Нурмахова, Ж.К. Вопросы усвоения семантики активной русской лексики в национальной адуитории / Ж. К. Нурмахова // Ізденіс=Поиск. - 2015. - №1. - С. 195-199

  16. Нурходжаева, Х. Навыки и умения письменного перевода / Х. Нурходжаева // Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2015. - №2. - С. 8-10

  17. Пачан, И. Общие элементы языковой модели мира в китайском и венгерском языках / И. Пачан // Қазақ өркениеті=Казахская цивилизация. - 2014. - №3.-3 бґлім. - С. 10-41

  18. Садибекова, Ш. Фразеология как объект лингвистического исследования / Ш. Садибекова, А. С. Смагулова // Ізденіс=Поиск. - 2015. - №1. - С. 67-70.-(серия гуманитарных наук).
  83. Әдебиеттану.

  Литературоведение

  1. Абаилдаев, Т. Мұқағали Мақатаев- ғасыр ақыны / Т. Абаилдаев // Бала тәрбиесі. - 2015. - №2. - Б. 3-5

  2. Абдулкәрім, А. "Кемелдену јдебиеті" немесе тарихи таным тамыры / А. Абдулкјрім // Жалын. - 2015. - №1. - Б. 40-47

  3. Адырбекұлы, К. Бельгер. Оқытушылар. Әнші- сазгерлер / К. Адырбекұлы // Түркістан. - 2015. - №06.- 12 ақпан. - Б. 8

  4. Алпысбаев, Қ. Ұлттық рухты жаңғыртқан / Қ. Алпысбаев // Қазақ әдебиеті. - 2015. - №11.- 20-26 наурыз. - Б. 4

  5. Аманжол, Қ. Айдын жырдаєы аққу жүрек / Қ. Аманжол // Егемен Қазақстан. - 2015. - №56.- 28 наурыз. - Б. 6

  6. Аманжол, Қ. Менің Мұхтар ағатайым... немесе мағауиндік мәңгілік күй туралы толғау / Қ. Аманжол // Ана тілі. - 2015. - №6.- 12-18 ақпан. - Б. 6

  7. Амантай, Д. Алапат жарылыс поэзиясы / Д. Амантай // Егемен Қазақстан. - 2015. - №14.- 23 қаңтар. - Б. 6

  8. Асқарова, А.Ш. Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ романы / А. Ш. Асқарова, Б. Б. Баязитов // Әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. Аль- Фараби. - 2015. - №2. - Б. 26-31.-(филология сериясы).

  9. Ауесбекова, М.К. Қазақ әдебиетіндегі табиғат лирикасының дәстүр жалғастығы мен жаңашылдығы / М. К. Ауесбекова // Ізденіс=Поиск. - 2015. - №1. - Б. 98-102.-(гуманитарлық ғылымдар сериясы).

  10. Ашыќбаев Е. Жўмекен ішкен шайдыѕ шипасы / Е. Ашыќбаев // Ќазаќ јдебиеті. - 2015. - №16.- 24 сјуір- 7 мамыр. - Б. 6

  11. Әбілқасымов, Б. Қисса аталатын әдебиеттің қазақ мәдени өміріндегі орны / Б.Балаубаева // Ана тілі. - 2015. - №8.- 26 ақпан- 4 наурыз. - Б. 5

  12. Әбішева, Ш.С. Б.Майлин туындыларының көркемдік әлемі / Ш. С. Әбішева // БҚМУ хабаршысы=Вестник ЗКГУ. - 2014. - №4. - Б. 212-217

  13. Каталог: images -> stories -> bibliograf ukaz
   bibliograf ukaz -> Жеңіс сәті – тарихта өшпес із қалдырған айрықша оқиға, ұлы мейрам
   bibliograf ukaz -> Құрастырушыдан
   bibliograf ukaz -> Ғылыми кітапхана Қыдыршаев абат сатыбайұЛЫ
   bibliograf ukaz -> Список научных трудов Шинтемировой Баян Габбасовны
   bibliograf ukaz -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім
   bibliograf ukaz -> Г. Ш. Хибашева ақпараттық
   bibliograf ukaz -> Шарабасов Серікќали Єабдешўлы 946 жылы тамызда Батыс Ќазаќстан облысы, Жаѕаќала ауданында дїниеге келген


   Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


  ©kzref.org 2019
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет