Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділжүктеу 1.29 Mb.
бет4/7
Дата07.03.2018
өлшемі1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Маньківський В. Поет і княжна : історія знайомства та непростих стосунків Варвари Репніної і Тараса Шевченка вельми цікава й драматична / В. Маньківський // Голос України. – 2012. – № 44. – 7 березня. – С. 9.

 • Міражі щастя крізь жагу кохання [Шевченко Т. Г.] // Освіта. – 2014. – № 1–2. – 8–15 січня. – С. 12–13.

 • Пригоровський В. "Не ймуть нам віри без хреста..." : про Шевченкову "любу" з-під Ніжина / В. Пригоровський // Голос України. – 2013. – № 132. – 19 липня. – С. 6–7.

 • "Якби зустрілися ми знову" : до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка та Міжнародного жіночого дня // Пенсійний кур'єр. – 2014. – № 10. – 7–13 лютого. – С. 13.

  Про Т. Г. Шевченка

  Ти нам залишив прагнення високі,

  Шляхи священні, по яких іти

  Твого сумління й мужності уроки

  Ми бережем і будем берегти.

  Микола Палієнко

  1. Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників / упоряд. : В. Х. Косян, Л. А. Вікторов, А. І. Костенко та ін. ; відпов. ред. К. П. Дорошенко. – К. : АН УРСР, 1958. – 438 с.

  2. Видатні постаті України : біогр. довідник / редкол. : Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко та ін. – К. : МАУП; Книжкова палата України, 2007. – 1480 с.

  3. Вічна оселя Кобзаря : до 150-річчя поховання Т. Шевченка в Каневі / упоряд. Р. В. Танана. – Канів, 2011.

  4. Вічний як народ : сторінки до біографії Т. Г. Шевченка : навч. посіб. / автори-упор.: О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. – К. : Либідь, 1998. – 272 с.

  5. Гординський, С. Я. На переломі епох : літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи / С. Я. Гординський. – Львів : Світ, 2004. – 504 с. – (Ad Fontes – До джерел).

  6. Гузар, І. Вибрані праці про Г. Сковороду, Т. Г. Шевченка і І. Канта / І. Гузар. – Донецьк, 2004. – 297 с.

  7. "Євангеліє від Тараса" : промови і доповіді на Шевченківстких вечорах у Львівському університеті / упоряд. : Л. Герасим, Г. Василь-кевич. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 204 с.

  8. Записки Наукового товариства ім. Шевченка : Тарас Шевченко : збірник доповідей світового конгресу української вільної науки для вшанування сторіччя смерті патрона НТШ. Т. CLXXVI / за ред. В. Стецюк. – Нью-Йорк : Наукове товариство ім. Шевченка в ЗДА, 1962. – 270 с.

  9. Записки Наукового товариства ім. Шевченка : Шевченко і ми : збірник доповідей для відзначення 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Т. CLXXХ. – Нью-Йорк : Наукове товариство ім. Шевченка в ЗДА, 1965. – 156 с.

  10. Історія України в особах : XIX–XX ст. – К. : Україна, 1995. – 479 с.

  11. Історія української культури : навч. посіб. / за ред. І. Крип'якевича. – К. : Либідь, 1994. – 656 с.

  12. Історія української культури : у 5 т. Т. 4. Українська культура першої половини ХІХ століття Кн. 1 / редкол. : Г. А. Скрипник, Р. Я. Пилипчук, В. В. Рубан та ін. – К. : Наукова думка, 2008. – 1008 с.

  13. Марголис Ю. Д. Т. Г. Шевченко и русские историки-демократы / Ю. Д. Марголис. – Л. : Ленингр. ун-т, 1991. – 192 с.

  14. Матвіїшин В. Український літературний європеїзм : монографія / В. Матвіїшин. – К. : Академія, 2009. – 264 с.

  15. Неврлий М. Минуле й сучасне : збірник слов'янознавчих праць / М. Неврлий. – К. : Смолоскип, 2009. – 956 с.

  16. Степаненко Н. С. Часопис "Рідний Край" : духовні обшири українства / Н. С. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2011. – 190 с.

  17. 100 видатних українців. – К. : Арій, 2006. – 496 с.

  18. Ткаченко М. М. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / М. М. Ткаченко. – К. : Академія наук УРСР, 1961. – 325 с.

  19. Україна : антологія пам'яток державотворення, Х–ХХ ст. : у 10 т. Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1983 роки) / упоряд. І. Дзюба. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2009. – 736 с.

  20. Ушаков Д. А. Великие украинцы / Д. А. Ушаков. – Х. : Фактор, 2011. – 200 с.

  21. Шаров І. Ф. 100 видатних iмен України : навч. посiб. / I. Ф. Шаров. – К. : Альтернативи, 1999. – 503 с.

  22. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2008. – 288 c.  1. Бідненко Н. Наближення до Шевченка справжнього / Н. Бідненко // Освіта. – 2005. – 2 березня. – № 10. – С. 8–9.

  2. Біленко В. В Україну – назавжди : дорога Великого Кобзаря : з тимчасового посмертного прихистку – до вічного / В. Біленко // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 91. – 21 травня. – С. 8.

  3. Біленко В. Дорога у Вічність : 150-річчя від дня смерті Тараса Шевченка / В. Біленко // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 43. – 10 березня. – С. 5.

  4. Білецький Ф. Його третє літо : до 190-річчя від дня народження Тараса Шевченка / Ф. Білецький // Освіта. – 2004. – 10 березня. – С. 11.

  5. Боднар Н. У чому Шевченкова сила? : 9 березня 1814 року народився Тарас Шевченко / Н. Боднар // Експрес. – 2007. – № 34. – 8–15 березня. – С. 12.

  6. Божко С. Прижиттєві "поличчя" – правда про Кобзаря. 9 березня 1814 року народився Тарас Григорович Шевченко / С. Божко // Україна і світ сьогодні. – 2007. – № 11. – 12–18 березня. – С. 14.

  7. Бойко С. Шевченкіана Прикарпаття / С. Бойко // Слово Про-світи. – 2005. – 10 березня. – С. 13.

  8. Бондар Л. "Повний духу боротьби..." : до 170-річчя першого видання Шевченкового "Кобзаря" / Л. Бондар // Літературна Україна. – 2010. – № 21. – 10 червня. – С. 1.

  9. Бондар М. П. Тарас Шевченко / М. П. Бондар // Історія укра-їнської культури : у 5 т. / редкол. : Г. А. Скрипник, Р. Я. Пилипчук, В. В. Рубан та ін. – К. : Наукова думка, 2005. – Т. 4 : Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн. 2. – С. 50–66.

  10. Боронь О. Його остання путь стала символічною : Шевченкова спадщина для дослідників – невичерпна / О. Боронь // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 91. – 21 травня. – С. 17.

  11. Боронь О. Спадкоємність традицій : Тарас Шевченко – повістяр у творчому діалозі з прозою Євгена Гребінки / О. Боронь // Літературна Україна. – 2012. – № 5. – 2 лютого. – С. 5.

  12. Боронь О. Тарас Шевченко під судом драматурга / О. Боронь // Слово і час. – 2010. – № 10. – С. 113–114.

  13. Боронь О. Чи привабив Кобзаря "Холодний дім"? : про аналогії, які спостерігаються не лише між біографією Шевченка і романами Діккенса, а й між самими літературними творами / О. Боронь // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 23. – 7 лютого. – С. 11.

  14. Боронь О. Що поетові смакувало найбільше? : збірка статей "Тарас Шевченко у приватному житті" / О. Боронь // Урядовий кур'єр. – 2014. – № 44. – 7 березня. – С. 9.

  15. Боронь О. Яке видання Олівера Голдсміта читав Шевченко? / О. Боронь // Літературна Україна. – 2011. – № 40. – 20 жовтня. – С. 5.

  16. Василенко М. Глибинність та невимірність Тараса Шевченка / М. Василенко // Голос України. – 2012. – № 41. – 2 березня. – С. 14.

  17. Василенко М. Ідеал життя Шевченка / М. Василенко // Голос України. – 2012. – № 93. – 23 травня. – С. 14–15.

  18. Вахній О. Пророцтва Шевченка / О. Вахній // Персонал Плюс. – 2007. – № 10. – 15–21 березня. – С. 1, 3.

  19. Вертіль О. "Ми всі в душі потроху від Шевченка...": 195-та річниця від дня народження Тараса Шевченка / О. Вертіль // Сумщина. – 2009. – № 27–28. – 13 березня. – С. 1.

  20. Воїнов С. "Ради святої нашої поезії..." (Рядовий лінійного батальйону і "Слово о полку Ігоревім") / С. Воїнов // Голос України. – 2013. – № 185. – 4 жовтня. – С. 9.

  21. Ворона Ю. А. Життя Кобзаря – уроки для нащадків : у видавництві "Веселка" за підтримки Фонду Миколи Томенка "Рідна країна" до 150-ї річниці від дня смерті та перепоховання Т. Шевченка вийшов передрук першої біографії Великого Кобзаря, написаної його другом і соратником Михайлом Чалим / Ю. А. Ворона // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 38.

  22. Гавеля Б. Тарас Шевченко і польський національно-визвольний рух ХІХ століття / Б. Гавеля // Вісник книжкової палати. – 2013. – № 5. – С. 44–48.

  23. Глинчак В. Юність генія / В. Глинчак // Літературна Україна. – 2010. – № 19. – 27 травня. – С. 3.

  24. Гординський С. Реабілітація Тараса Шевченка / С. Гор-динський // На переломі епох : літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи / С. Я. Гординський. – Львів : Світ, 2004. – С. 131–134. – (Ad Fontes – До джерел).

  25. Гордійчук М. Тарасовими шляхами по Київщині / М. Гордійчук // Голос України. – 2013. – № 160. – 30 серпня. – С. 6.

  26. Грабовський В. Жало духовного меча : 193-тя річниця від дня народження Т. Шевченка / В. Грабовський // Урядовий кур'єр. – 2007. – № 43. – 7 березня. – С. 7.

  27. Грабовський С. Європеєць Шевченко у часи пост-постмодерну : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / С. Грабовський // День. – 2014. – № 36. – 27 лютого. – С. 11.

  28. Дворецька В. Перед Тарасом у поклоні : до 190-річчя від дня народження Т.  Шевченка / В. Дворецька // Освіта. – 2004. – 3 березня. – С. 9.

  29. Деко О. Тарас Шевченко. 1840. Два кроки в безсмертя / О. Деко // Рідний край. Альманах Полтавського державного педагогічного університету. – 2013. – № 1 (28). – С. 101–105.

  30. До драми Шевченкового життя (з нагоди 151-ї річниці смерті) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – 2012. – № 3 (80). – С. 7–14.

  31. Дорош Є. "Шевченкове слово об'єднує націю" : 200 років від дня народження Т. Г. Шевченка / Є. Дорош // Пенсійний кур'єр. – 2014. – № 10. – 7–13 лютого. – С. 12.

  32. Дубина М. І. "...Думать, сіять, не ждать" (До 195-річчя з дня народження Тараса Шевченка) / М. І. Дубина // Інформаційний вісник АН вищої освіти України. – 2009. – № 2. – С. 35–44.

  33. Дубина М. І. Шевченко в оцінці Михайла Драгоманова / М. І. Дубина // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – 2013. – № 3 (86). – С. 126–130.

  34. Єгорова Г. Тарасовими шляхами по Київщині [Шевченко Т. Г.] / Г. Єгорова // Голос України. – 2013. – № 165. – 6 вересня. – С. 6.

  35. Єфремов С. О. Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов. – К. : Україна, 2008. – 368 с.

  36. Жадько В. О. Безсмертя, осяяне віфлеємською зіркою Різдва : Тарас Шевченко і Микола Аркас / В. О. Жадько // Пам’ять століть. – 2009. – № 1–2. – С. 112–128.

  37. Жулинський М. Шевченко : повернення в "нашу Україну" / М. Жулинський // Літературна Україна. – 2004. – № 9, 10.

  38. Задорожна С. Хоча серце замучене, поточене горем Принести і положити на Дніпрових горах : як горе України розділив увесь мислячий, інтелектуальний, інтелігентний Петербург [Т. Г. Шевченко] / С. Задорожна // Освіта. – 2011. – № 24. – 18–25 травня. – С. 6.

  39. Зиль А. Дві вершини нашої культури. Шевченко і Чубинський – побратими духу / А. Зиль // День. – 2014. – № 12–13. – 24–25 січня. – С. 21.

  40. Зленко Г. Метрика Тараса Шевченка / Г. Зленко // Науковий світ. – 2005. – № 6. – С. 26.

  41. Зленко Г. Олександр Стурдза читає "Тризну" : із книги життя Тараса Шевченка / Г. Зленко // Науковий світ. – 2005. – № 1. – С. 18–20.

  42. Зленко Г. Поєднало їх Аральське море : епізод із біографії Тараса Шевченка / Г. Зленко // Науковий світ. – 2008. – № 1. – С. 8–9.

  43. Зленко Г. Ще одна шевченкознавча загадка : розповідь літературного слідопита / Г. Зленко // Науковий світ. – 2009. – № 1. – С. 8–10.

  44. Івченко В. Бо тут він був, писав і малював [Тарас Григорович Шевченко] / В. Івченко // Науковий світ. – 2009. – № 3. – С. 2–5.

  45. Івченко В. Тарасів дух тут нині і довічно : [Тарас Григорович Шевченко] / В. Івченко // Науковий світ. – 2009. – № 12. – С. 8–13.

  46. Ільницький М. Еміграційне шевченкознавство : спектри інтерпретацій / М. Ільницький // Слово і час. – 2012. – № 3. – С. 47–59.

  47. Качанівка : історія села Качанівки на Чернігівщині тісно пов'язана з іменем Тараса Шевченка // Літературна Україна. – 2013. – № 36. – 19 вересня. – С. 16.

  48. Кирилюк З. Епізод з історії української культури у спогадах літературознавця й фольклориста В. Данилова (лист до Є. Кирилюка) / З. Кирилюк // Слово і час. – 2012. – № 6. – С. 50–59.

  49. Кислий О. Геній і революція : до 191-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка / О. Кислий // День. – 2005. – 5 березня. – С. 7.

  50. Ківшар Т. І. Особисте книжкове зібрання Т. Г. Шевченка / Т. І. Ківшар // Українська біографістика. – 2009. – Вип. 5. – С. 102–129.

  51. Клочек Г. Тарас Шевченко – поет елітарний / Г. Клочек // Літе-ратурна Україна. – 2013. – № 21. – 23 травня. – С. 1, 3.

  52. Клюєва О. О. До біографії Т. Г. Шевченка / О. О. Клюєва // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – № XII–XIII. – С. 104–106.

  53. Ключковская Г. Дунет ветер еще раз... : И еще раз о Шевченко / Г. Ключковская // Зеркало недели. – 2007. – № 10. – 17–23 марта. – С. 17.

  54. Кобзар з нами : до 194-ї річниці від дня народження великого поета-пророка Тараса Шевченка // Голос України. – 2008. – № 46. – 7 березня. – С. 1, 6–7.

  55. Коваленко А. Щоб не залишалося нез’ясованим : Т. Г. Шев-ченко / А. Коваленко // Пам’ять століть. – 2004. – № 2. – С. 49–60.

  56. Коваленко О. З його буде або щось, або велике ледащо [Т. Г. Шевченко] / О. Коваленко // Освіта України. – 2011. – № 39–40. – 30 травня. – С. 16.

  57. Кожевніков В. Шевченко у моєму житті / В. Кожевніков // Освіта. – 2004. – 3 березня. – С. 10–11.

  58. Комаров В. Чехов и Шевченко : к 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко сумские художники-реставраторы возвратили яркость красок оригинальному портрету Кобзаря из коллекции Мемориального дома-музея А. П. Чехова в Сумах / В. Комаров // Ваш шанс. – 2014. – № 10. – 5–12 марта. – С. 22А.

  59. Корнющенко І. Про Кобзаря – науковці Сумщини : до 195-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка / І. Корнющенко // Сумщина. – 2009. – № 25–26. – 6 березня. – С. 2.

  60. Коханець Л. Тарасовими шляхами по Київщині [Т. Г. Шевченко] / Л. Коханець // Голос України. – 2013. – № 170, 175.

  61. Кравченко Я. "Ніколи не будь рабом, Тарасе!" : Вільнюський період у житті Шевченка : перші уроки малювання, перше кохання та… революція / Я. Кравченко // День. – 2013. – № 52–53. – 22–23 березня. – С. 21.

  62. Кралюк П. Геній знайомиться зі святинею : Шевченко й Пересопницьке Євангеліє / П. Кралюк // День. – 2011. – № 90–91. – 27–28 травня. – С. 11.

  63. Кралюк П. Тарас Шевченко : заперечення імперськості / П. Кралюк // День. – 2013. – № 42–43. – 7–8 березня. – С. 8.

  64. Красуцька І. Незабутні Московські прогулянки з ...Тарасом Шевченком та Осипом Бодянським / І. Красуцька // Освіта України. – 2008. – № 86. – 14 листопада. – С. 6.

  65. Куліш П. О. Чого стоїть Шевченко яко поет народний / П. О. Куліш // Україна : антологія пам'яток державотворення, Х–ХХ ст. : у 10 т. / упоряд. І. Дзюба. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2009. – Т. 5. Романтики національного відродження (1800–1983 роки). – С. 263–268.

  66. Кучер Н. Потреба висоти духу : побачила світ книга Є. Сверстюка "Шевченко понад часом" / Н. Кучер // Слово Просвіти. – 2012. – № 10. – 8–14 березня. – С. 16.

  67. Кучерук О. Вічний надзвичайний і повноважний посол [Т. Г. Шевченко] / О. Кучерук // Пам’ять століть. – 2009. – № 1–2. – С. 129–135.

  68. Лапікур В. Геній і пан (Тарас Шевченко та Енгельгардти : це оминали підручники) / В. Лапікур, Н. Лапікур // Персонал. – 2013. – № 2. – С. 92–99.

  69. Ленська В. В. Т. Г. Шевченко як дзеркало соціальної реальності буття українського селянина / В. В. Ленська // Концепт реальності у філософії, літературі й науці : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції, м. Суми, 24–25 лютого 2011 р. / редкол. : В. М. Вандишев, А. Є. Лебідь. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – С. 38–39.

  70. Лисий І. Е. Стосунки Т. Г. Шевченка та П. А. Овсянникова / І. Е. Лисий // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, 27 квітня 2010 року / Конотопський ін-т СумДУ ; відп. за вип. Н. В. Барбара, О. С. Заїка. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – Ч. 2. – С. 180–183.

  71. Лубківський Р. Як Шевченко боровся з радянською системою / Р. Лубківський // День. – 2014. – № 42–43. – 7–8 березня. – С. 16.

  72. Мазепа Н. Зрозуміти іншого : дружба Миколи Лєскова і Тараса Шевченка як приклад російсько-українських відносин / Н. Мазепа // День. – 2011. – № 170–171. – 23–24 вересня. – С. 13.

  73. Маланюк Є. Ф. До Шевченкових роковин / Є. Ф. Маланюк // Освіта. – 2004. – 3 березня. – С. 6.

  74. Мамчак М. "Ми довго в морі пропадали ..." : Тарас Шевченко – військовий моряк / М. Мамчак // Голос України. – 2013. – № 122. – 5 липня. – С. 10–11.

  75. Мамчак М. Тарас і море : 9 березня – 197-ма річниця від дня народження Тараса Шевченка / М. Мамчак // Військо України. – 2011. – № 3. – С. 40.

  76. Марцінковський І. Б. Петербурзькі зустрічі лікаря-поета С. Руданського та поета-художника Т. Шевченка / І. Б. Марцінковський // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2008. – № 3–4. – С. 141–145.

  77. Матвієнко  А. "Діла добрих оновляться..." [Т. Шевченко] / А. Матвієнко // Літературна Україна. – 2013. – № 43. – 7 листопада. – С.  1.

  78. Матівос Ю. Тарас у Гуляйполі : маловідомі сторінки біографії Шевченка / Ю. Матівос // Голос України. – 2006. – 5 серпня. – С. 13.

  79. Мельник Я. Чи не закінчиться Шевченківська лінія української нації ? / Я. Мельник // Слово Просвіти. – 2005. – 10 березня. – С. 4.

  80. Мельничук Б. Шевченкіана Андрія Малишка / Б. Мельничук // Слово і час. – 2009. – № 3. – С. 34–44.

  81. Мельничук Б. Шевченкіана, творена в криївках і ГУЛАГах / Б. Мельничук // Слово і час. – 2012. – № 4. – С. 17–31.

  82. Митець навіки : до 188-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка (1814–1861) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2002. – № 1. – С. 67–71.

  83. Мороз О. Гімн боротьби за волю і братерство : до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка / О. Мороз // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. – 2013. – № 4 (87). – С. 19–25.

  84. Мудрик П. Шевченкіана на кону і у стереотипах / П. Мудрик // Суми і сумчани. – 2007. – № 10. – 9 березня. – С. 12.

  85. Музичук А. Кобзарі і його друзі : роздуми після відвідування Шевченківського музею / А. Музичук // День. – 2009. – № 39. – 6 березня. – С. 19.

  86. Мукан А. "Незнаний Шевченко" : погляд дослідників / А. Мукан // Літературна Україна. – 2013. – № 45. – 21 листопада. – С. 7.

  87. Наумова Н. Тарасова могила / Н. Наумова // Науковий світ. – 2011. – № 5. – С. 14–16.

  88. Наумова Н. Хата на Пріорці, де колись мешкав Т. Г. Шевченко / Н. Наумова // Науковий світ. – 2009. – № 11. – С. 4–7.

  89. Нахлік Є. Тарас Шевченко : архетипні постави поета / Є.  На-хлік // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 42–44.

  90. Недвораєнко В. На пам'ять про знайомство : сторінки з життя Т. Г. Шевченка / В. Недвораєнко // Голос України. – 2013. – № 152.– 16 серпня. – С. 6.

  91. Ніколенко О. В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко / О. Ніколенко, Л. Ольховська // Рідний край. Альманах Полтавського державного педагогічного університету. – 2010. – № 1 (22). – С. 116–120.

  92. Павленко С. Приїхав у Седнів Шевченко до друзів... : цікаві подробиці із життя Тараса Шевченка на Чернігово-Сіверщині / С. Павленко // Голос України. – 2013. – № 90. – 17 травня. – С. 8–9.

  93. Палій О. Актуальний Шевченко [Тарас Шевченко] / О. Палій // День. – 2013. – № 44. – 12 березня. – С. 4.

  94. Панченко В. "Дядьки отечества чужого…" : Тарас Шевченко – об украинской "квази" и "казаке безверхом" / В. Панченко // День. – 2013. – № 3–4. – 11–12 січня. – С. 21.

  95. Панченко В. "Я знаю и люблю Шевченко ..." : (заочный "диалог" Николая Гоголя и Тараса Шевченко) / В. Панченко // День. – 2010. – № 222–223. – 3–4 декабря. – С. 14.

  96. Парфьонов М. "Викуп Тараса Шевченка з кріпацтва" : фрагмент уроку / М. Парфьонов // Освіта. – 2004. – 10 березня. – С. 10.

  97. Пасова Т. Остання путь Тараса Шевченка. 150 років потому : враження від відвідання після ремонту Музею Т. Шевченка в м. Каневі / Т. Пасова // Голос України. – 2011. – № 42. – 5 березня. – С. 6.

  98. Пахльовська О. Тарас Шевченко – письменник ХХІ століття / О. Пахльовська // День. – 2013. – № 87–88. – 24–25 травня; № 92–93. – 31 травня–1 червня.

  99. Петрушенко М. "Всі дні мого перебування в Яготині є і буде для мене рядом прекрасних спогадів" : як відгукнулись ці слова Кобзаря у серцях його нащадків? / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2013. – № 119. – 6 липня. – С. 1, 6.

  100. Петрушенко М. "Мені тепер здається, що й раю кращого на тім світі не буде, як ті Андруші" : земний шлях Тараса Шевченка тісно пов'язаний зі столичною областю / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2014. – № 12. – 22 січня. – С. 17.

  101. Повертався поет в Україну : 22 травня – день перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі // Інформаційний вісник АН вищої освіти України. – 2009. – № 3. – С. 84–88.

  102. Провісник волі : до 191-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка (1814–1861) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2005. – № 1. – С. 84–90.

  103. Рубанець М. Тарас Шевченко і національна ідея / М. Рубанець // Україна і світ сьогодні. – 2007. – № 13– 26 березня–1 квітня – С. 10.

  104. Русанівський В. М. Шевченко і його роль в консолідації українського народу / В. М. Русанівський // Історія української культури : у 5 т. / редкол. : Г. А. Скрипник, Р. Я. Пилипчук, В. В. Рубан та ін. – К. : Наукова думка, 2008. – Т. 4. Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн.1. – С. 37–59.

  105. Савенко Є. Шевченко в Казані. Минуле й сьогодення : до 155-річчя повернення Т. Шевченка з казахського заслання / Є. Савенко // Слово Просвіти. – 2012. – № 44. – 1–7 листопада. – С. 6.

  106. Салига Т. Розкуймося, братаймося : роздуми у 165-ту річницю з часу першої подорожі Тараса Шевченка в Україну / Т. Салига // Літературна Україна. – 2008. – № 10. – 13 березня. – С. 8.  107. Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7


  ©kzref.org 2019
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет