Билеты по дисциплине «Промежуточный финансовый учёт» для студентов 3 курса специальности «Бухгалтерский учёт и аудит»Дата19.09.2017
өлшемі78.44 Kb.
#1101
түріҚұрамы

Магистратураға түсу емтиханы сұрақтарының тізімі

Мамандық:
6М070600 – «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау»

«Мұнай газ қорын есептеу әдістері» пәні


 1. Мұнай, газ, конденсат және жерасты сулары, олардың қасиеттері.

 2. Құрамындағы топтық көмірсутек бойынша, құрамындағы парафин бойынша, құрамындағы күкірт бойынша, құрамындағы смола бойынша мұнайды жіктеу.

 3. Табиғи резервуарлар және тұтқыштар, түсінік және жіктеу.

 4. Кеніштер, кеніштер классы және оларды көмірсутектердің фазалық жағдайы бойынша жіктеу.

 5. Табиғи режим, мұнай және газ кеніштеріндегі режим түрлері.

 6. Мұнай және газ кенорындары, жіктелу белгілері, кенорындардың өндірілетін қоры бойынша, геологиялық қорының көлемі бойынша және геологиялық құрылысының күрделілігі бойынша жіктеу.

 7. Мұнай және газды жіктеудің тарихы. Кенорын қорларын, мұнай және газ және жанғыш газдардың болашақты және болжамды ресурстарын уақытша жіктеу.

 8. Мұнай және газ қорларын жіктеу, әр түрлі елдердің мұнай мен газ қорларын жіктеу жүйесімен салыстыру.

 9. Құрылымдық карталар және есептеу пландары. Олардың мәні.

 10. Геологиялық барлау процессі, оның барысы. Геологиялық барлау жұмыстарының кезеңдері мен сатылары. Қорлар және ресурстар туралы түсінік. Қорлар мен ресурстарды әр түрлі категорияға жатқызу жағдайлар.

 11. Геологиялық зерттелуі бойынша қорлар мен ресурстардың категориялары, олардың мақсаты. Қор түрлері.

Кеніштерді геологиялық моделдеу. Қабат моделдері. Статикалық әдістің принциптері. Мұнай қорын статикалық әдіспен есептеу, статикалық тәуелділік түрлері.

 1. Қорлардың категориялары мен геологиялық барлау жұмыстарының кезеңдері мен сатыларының және кеніштерді игерумен арақатынасы. Мұнай, газ және конденсаттың жалпы ресурстары.

 2. Мұнай қорын есептеудің көлемдік әдісі.

 3. Мұнайға ілеспе сирекжерлік элементтер мен инертті газдар қорын есептеу.

 4. Кеніштерді есептеу параметрлерінің орташа мәнін анықтаудың әдістері.

Өнімді қабаттың параметрлерін ұңғыдағы қойнауқаттың қиылысуымен анықтау.

 1. Материалдық баланс әдісінің принциптері. Кеніштердің әр түрлі жұмыс режимі жағдайдағы мұнайдың қорын материалдық баланспен есептеу әдісі.

 2. Еркін газды қысым төмендеу бойынша есептеу жүргізу.

 3. Статикалық әдістің принциптері. Мұнай қорын статикалық әдіспен есептеу, статикалық тәуелділік түрлері.

 4. Өндірілетін қорларды анықтау және мұнай мен конденсатты кенорыннның зерттелуінің әр түрлі сатыларында игерілу коэффицентін есептеу.

 5. Зерттелу сатысына, жұмыс режиміне, кенорынның геологиялық құрылысының күрделілігіне байланысты мұнайдың игерілу коэффицентін анықтау.

 6. Мұнайдағы ерітінді газ қорын есептеу әдісі. Мұнайдағы ерітінді газ қорын Жданов бойынша есептеу.

 7. Қорларды жоғары категорияларға ауыстыру, өткізу. Игерілімдегі кеніштер, мұнай және газды қайта есептеу ерекшелігі.

 8. Болашақты ресурстарды бағалау, есептеу параметрлерін анықтау. Болжамды ресурстарды бағалау, мұнайгаздылықты сан бағалау принциптері.

 9. Мұнайлылық пен газдылықты бөлек болжамдау. Әлемдегі, ТМД елдеріндегі және Қазақстандағы мұнай мен газ, конденсат және ілеспе компоненттердің қорлары мен ресурстары.

 10. Негізгі ережелер. Қорлар мен ресурстарды жіктеудің мәні. Мұнай және газ кен орындарын зерттеудің комплексті жолы.

 11. Көлемдік әдіс формулалары параметрлерінің орташа мәндерін анықтау тәсілдері.Еріген газ режимі. Гравитациялық режим.

 12. Тұрақты конденсаттың алынатын қорын есептеу тәсілдері. Шық нүктесі.

 13. Қабат газының құрамын есептеу. Газконденсат факторы.

 14. Мұнайдағы еріген газ қорын есептеу әдісі. Қабаттағы еркін газдың бастапқы қорын есептеуге қажетті мәліметтер.

 15. Газ қорын есептеудің көлемдік формуласы. Табиғи газдың Бойль-Мариотт заңынан ауытқуын анықтау. Қабат газындағы пропан, бутан, этанның геологиялық қорын есептеу.«Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау» пәні


 1. Ұңғыманың негізгі элементтері. Ұңғымаларды атқаратын қызметі бойынша топтастыру. Ұңғыма осінің орналасу сипатына бойынша топтастыру. Ұңғыма конструкциясы туралы түсінік: ұңғыма және қашау диаметрлері, кигізбе тізбек түрлері (диаметрлері, түсу тереңдіктері), цементтеу аралықтары.

 2. Терең бұрғылау қондырғылары. Бұрғылау мұнаралары және түсіріп-көтеру операциялар үшін жабдықтар.

 3. Айналмалы бұрғылау жабдықтары. Бұрғы жабдықтарының орналасу сұлбасы.

 4. Әртүрлі бұрғылау әдістеріне сипаттама, олардың артықшылықтары, кемшіліктері, қолдану облысы, бұрғылаудың техникалық-экономикалық көрсеткіштері.

 5. Бұрғы қашаулары. Қашауларды атқаратын қызметіне байланысты топтастыру және тау жыныстарын талқандау тәсілдеріне баиланысты топтастыру. Қашаулардың конструкциясы және тіректері.

 6. Қашаулардың қаруландырылуы. Жуу каналдарының орналасу сұлбасы, гидромониторлы қашаулардың насадкілерінің конструкциясы.

 7. Колонкалы қашау немесе бұғы ұштамалары. Колонкалы снярадқа қойылатын талаптар. Кернді шығару пайызын арттыру жолдары.

 8. Түп қозғатқыштары: турбобұрғы, винттік қозғалтқыштар және электробұрғы. Атқаратын қызмері және принципі, түп қозғатқыштарының қызметі (турбобұрғы, винттік қозғалтқыштар және электробұрғы).

 9. Бұрғы тізбегі және оның элементтері: жетекші құбыр, болат және жеңіл қорытпалы бұрғы құбырлары. Бұрғы тізбегінің және элементтерінің атқаратын қызметі.

 10. Әртүрлі геологиялық бұрғылау жағдайларына баиланысты бұрғы тібегінің төменгі ұшының құрамдамасы. Жетекші бұрғы құбырларының конструкциясы.

 11. Бұрғы тізбегіне қойылатын талаптар. Роторлы бұрғылау тәсілінде бұрғы тізбегінің жұмыс жасау жағдайы. Гидравликалық түптік қозғалтқыштарымен бұрғылау кезінде бұрғы тізбегінің жұмыс жағдайы

 12. Айналмалы бұрғылауда жуудың атқаратын қызметі. Жуу сұйықтықтарын топтастыру.

 13. Жуу сұйықтарының негізгі параметрлері. Бұрғы қондырғысының циркуляциялық жүйесі.

 14. Жуу сұйықтарын ауырлату және химиялық өңдеу. Жуу сұйықтықтарының негізгі параметрлерін реттеу. Жуу сұйықтықтарын дайындау және тазалау.

 15. Бұрғы ерітінділерін даиындауга және тазалауға арналған жабдықтар. Бұрғы ерітінділерін дайындау технологиясы.

 16. Бұрғы ерітінділерін тау жыныстарының кесектерінен (шлам) тазалаудың қазіргі заманғы әдістері.Бұрғы ерітінділерін дегазациялау.

 17. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде пайда болатын қиындықтарды топтастыру.

 18. Қиындықтардың паида болу себептері және белгілері.

 19. Ұңғымаларды бұрғылау процессінде бұрғы ерітіндісінің жұтылуы.Бұрғы ерітіндісінің жұтылуын алдын алу және жою жолдары.Жұтылу аймағына арналған тампонажды қоспалар.

 20. Ұңғымаларды бұрғылау тәртібі. Бұрғылау тәртібінің параметрлері және қашаудың жұмыс жасау көрсеткіштері туралы түсінік.

 21. Арнайы және оңтайлы бұрғылау тәртіптері. Бұрғылау тәртібі көрсеткіштерінің қашаудың жұмыс жасау көрсеткіштеріне әсері.

 22. Ұңғыма діңгегінің қисаюы.Ұңғымалардың қисаюының негізгі себептері.

 23. Діңгектің қисаюының кері әсерлері. Ұңғымалардың қисаюымен күрес.

 24. Кигізбе тізбек түрлері. Ұңғыма конструкциясын анықтайтын факторлар.

 25. Кигізбе тізбектің төменгі бөлігінің конструкциясы. Кигізбек тізбегін дайындау және ұңғымаға түсіру.

 26. Қабаттарды айыру (цементтеу) тәсілдері және мақсаты. Әртүрлі цементтеу түрлерінің артықшылықтары және кемшіліктері.

 27. Ұңғымаларды цементтеуге арналған жабдықтар. Цемент ерітінділерінің параметрлерін реттеу.

 28. Өнімді горизонттарды сынаудың мақсаты және міндеттері. Горизонттарды сынау әдістері.

 29. Бұрғылау жұмыстары басқармасының ұйымдастыру құрылымы. Бұрғылаудың техникалық-экономикалық көрсеткіштері.

 30. Бұрғылаудың негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу: қазғыштық, бұрғылаудың механикалық жылдамдығы, бұрғылаудың рейстік жылдамдығы.


«Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау» пәні


  1. Минеральды шикізаттың халық шаруашылығына маңызы. Тарихи анықтама.

  2. Қазақстан Республикасында геологиялық-барлау жұмыстарын ұйымдастыру. Қазақстан Республикасында жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамалар негізі.

  3. Жер қойнауын зерттеу принциптері. Жер қойнауын зерттеуге жүйелі ықпал. Геологиялық барлау жұмыстарының стадиялары және олардың міндеттері.

  4. Геологиялық барлау жұмыстарының принциптері. Кенорындардың кәсіпшіліктік түрлері - геологиялық барлау жұмыстарының негізгі нысаны.

  5. Пайдалы қазбалардың сапасы. Өңдеудің табиғи және технологиялық көрсеткіштері.

  6. Кендердің табиғи және технологиялық түрлері және сорттары.

  7. Сынаудың түрлері, міндеттері, принциптері және операциялары. Сынаудың нақтылығы, тұлғалылығы.

  8. Тау қазбасынан сынаманы алу әдістері. Сынаманы колонкалы, қолмен және механикалық айналсоқ бұрғылау ұңғымаларынан алу.

  9. Шашыранды кенорындардан сынаманы алу. Сынаманы өңдеу және сынаманы өңдеу сұлбасын жасау. Топтық сынамаларды алу.

  10. Минералогиялық, техникалық, геофизикалық және технологиялық сынау. Геологиялық-технологиялық карта жасау.

  11. Сынаманы талдау және сынау. Сынауда кездейсоқ және жүйелі қателіктер.Сынаманы алуды және өңдеуді бақылау. Талдауды бақылау.

  12. Геологиялық, минералогиялық, геохимиялық және геофизикалық далалар және аномалиялар.

  13. Болжау мен іздеудің геологиялық негіздері: пайдалы қазбалардың сілтемелері мен белгілері. Болжам карталары, оларды құрастыру әдістері.

  14. Пайдалы қазбаларды іздеу әдістері. Іздеу әдістерін таңдауға табиғи жағдайлардың әсері. Іздеу әдістерін ұтымды ұштастыру.

  15. Іздеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу. Іздеу барысындағы геологиялық құжаттамалар және сынамалау.

  16. Іздеу жұмыстарының тиімділігін бағалау, барлаудың негізгі міндеттері мен принциптері. Барлау жұмыстарының кезектілігі, барлау жүйесін және барлау торабының жиілігін негіздеу.

  17. Барлаудың техникалық жарақтары, жобалау; геологиялық құжаттау және сынамалау.

  18. Кенорынның гидрогеологиялық және инжененерлік-геологиялық зерттелуіне қойылатын талаптар.

  19. Қорды есептеудегі кондициялар, кенді есептеу, қорлардың жіктемесі.

  20. Кенорынды геологиялық-экономикалық бағалау.

  21. Тау қазбасын және ұңғымаларды геологиялық зерттеу. Тау қазбасында және ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер.

  22. Кенорынды барлаудың сатылығы. Іздеу-бағалау, алдын-ала және түбегейлі барлау, барлау жұмыстарын жобалау жұмыстары кезеңінде геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері.

  23. Жобалауға берілетін геологиялық тапсырма. Нысанның мазмұны.

  24. Жобаланатын жұмыстар әдістері мен көлемін дәлелдеу. Жобаланатын жұмыстардан күтілетін нәтижелер.

  25. Кенорынды барлау кезіндегі геологиялық құжаттамалар. Тау қазбаларының, бұрғы ұңғымаларының және сынаудағы геологиялық құжаттамалар.

  26. Жиынтық геологиялық құжаттамалар – геологиялық карталар, қималар, горизонтаралық жоспарлар, кескіндер.

  27. Минералды шикізаттың кондициясын дәлелдеу. Кондициялардың атқаратын қызметі және түрлері. Кондициялардың параметрлері.

  28. Қорды есептеу кезіндегі жөндеу коэффициенттері. Есептелген қордың нақтылығын бағалау. Қорды есептеудің геостатикалық әдісі туралы түсінік

  29. Тау-кен кәсіпорнында геологиялық қызмет көрсету. Пайдаланып барлау. Кенорынды пайдалану кезінде сынау ерекшеліктері.

  30. Пайдалы қазбаны игеруді жоспарлау және басқару. Пайдаланудың тау-кен геологиялық шарттарын болжамдау. Пайдалы қазбаны игеруде шығындар мен сусыздануды ескеру.

Каталог: docs -> magistratura
docs -> Егемен Қазақстан. – 2014. №176. – 10 қыркүйек Біржан С. Елім менің – Қазақстан
docs -> Республиканский форум «Технологические инновации библиотек для информационного общества», Усть-Каменогорск, 10-11 октября 2012 г
docs -> Әож 373. 016;821. 512. 122 Қолжазба құқығында
docs -> «Азаматтарға арналған үкіметте» бірыңғай ұйымдастырушылық құрылым енгізілді «Азаматтарға арналған үкімет»
docs -> Қазақстан республикасы қызылорда облысының Әкімдігі
magistratura -> Магистратураға қабылдау емтиханының сұрақтар тізімі Мамандығы: 6М010300–Педагогика және психология Пән «Педагогика тарихы»


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет