Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Сандық картографиялау» білім беру бағдарламасыжүктеу 223.65 Kb.
Дата01.05.2019
өлшемі223.65 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы


БЕКІТЕМІН

РҚМК «Казгеодезия» филиалының директоры

«Орталықмаркшейдерия»

________________Ахметов С.Ы.«____» _______________2016_ж.
6М074100 «Картография» мамандығы

Бейінді (1,5 жыл)


Элективті пәндер тізімір/с

ECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

«Картограф»

білім беру бағдарламасы


ECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

«Сандық картографиялау»

білім беру бағдарламасы


1

2

3

4

5

Базалық пәндер циклі

1

5/3

Baz 1 базалық модулі

BKT 5204 Бақылау қателіктері теориясы 2-1-0-3

Пререквизиттер: *Mat 1207 2-2-0-4,*Geo 1202 2-0-1-3

Постреквизиттер: GTTA 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистранттармен өлшем ақпараттарын бастапқы математикалық өңдеу саласында және маркшейдерлі-геодезиялық мақсаттарды ғылыми және тәжірибелі шешу үшін теңестіру есептеулерді орындау білімдеріне ие болу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Кездейсоқ шамалар. Кедейсоқ шамалардың сандық сипаттамалы және таралу заңдары. Қалыпты таралу. «Хи-квадрат» және Стъюдент таралуы. Өлшемдер қатіліктерінің теориясы. Қателіктердің түрлері және жіктелуі. Өлшемдер теориясының тура және кері есептері. Ең кiшi квадраттар әдiс.

Оқыту нәтижелері: қездейсоқ қателіктердің заңдылығы мен өлшемдер нәтижелерін өңдеу ерелері мен тәсілдерін біледі; белгілі қателіктер бойынша функциялардың өлшенген шамаларын тікелей анықтауды істей алады. Өлшемдер нәтижелерінің дәлдігін бағалау бойынша есептеу әрекеттерін оперативті орындауға мүмкіндік беретін тәжірибелік дағдыларға ие болады.

5/3

Baz 1 базалық модулі

BKT 5204 Бақылау қателіктері теориясы 2-1-0-3

Пререквизиттер: *Mat 1207 2-2-0-4,*Geo 1202 2-0-1-3

Постреквизиттер: GTTA 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистранттармен өлшем ақпараттарын бастапқы математикалық өңдеу саласында және маркшейдерлі-геодезиялық мақсаттарды ғылыми және тәжірибелі шешу үшін теңестіру есептеулерді орындау білімдеріне ие болу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Кездейсоқ шамалар. Кедейсоқ шамалардың сандық сипаттамалы және таралу заңдары. Қалыпты таралу. «Хи-квадрат» және Стъюдент таралуы. Өлшемдер қатіліктерінің теориясы. Қателіктердің түрлері және жіктелуі. Өлшемдер теориясының тура және кері есептері. Ең кiшi квадраттар әдiс.

Оқыту нәтижелері: қездейсоқ қателіктердің заңдылығы мен өлшемдер нәтижелерін өңдеу ерелері мен тәсілдерін біледі; белгілі қателіктер бойынша функциялардың өлшенген шамаларын тікелей анықтауды істей алады. Өлшемдер нәтижелерінің дәлдігін бағалау бойынша есептеу әрекеттерін оперативті орындауға мүмкіндік беретін тәжірибелік дағдыларға ие болады.

1

2

3

4

5

Бейінді пәндер циклі

2

5/3

KSB 2 Картографиядағы сапаны басқару модулі

FA 5302 Фундаментальдық астрономия 2-1-0-3

Пререквизиттер: *Mat 1207 2-2-0-4,*Geo 1202 2-0-1-3, *ZhG 2206 2-1-3-6

Постреквизиты: МDRK 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: аспан денелерінің орналасуы бойынша толық түсінік беру, геодезиялық мәселелерді шешу үшін қажетті фундаментальді деректерді анықтау саласында магистрлерді теориялық және практикалық дайындауды қамтамасыз ету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Аспан сферасы. Сфералық координаттар жүйесі. Нүктелер координаттары және коррдинаттар жүйелері арасындағы байланыс. Тәуліктік қозғалыс нәтижесі әсерінен болатын координаттар өзгерісі. Аспан шырақтарының аспан сферасының шеңберлерінен өтуі. Прецессия, нутация, жұлдыздардың өздерінің қозғалысы және олардың шырақтар координаттарына әсері туралы ұғымдар. Уақытты өлшеу. Өлшеудің түрлі шамалары мен уақытты есептеу жүйесін сәйкестендіру. Сәйкесті биіктіктерде жұлдыздар жұптарын бақылау арқылы уақыт пен ендікті анықтау. Уақыт пен ендікті анықтаудыңбасқа да астрономиялық тәсілдері туралы ұғым. Азимут бойынша анықтау. Пункттің бойлығын анықтау.

Оқыту нәтижелері: астрономиялық аспаптармен қолдануда, далалық жұмыстарды орындауда, алынған бақылау нәтижелерін өңдеуде практикалық дағдыларға ие болды.

3/2

KSB 2 Картографиядағы сапаны басқару модулі

GTTA 5202 Геодезиялық торларды теңестірудің әдістері 1-1-0-2

Пререквизиттер:*Mat 1207 2-2-0-4,*Geo 1202 2-0-1-3, * ZhG 2207 1-1-1-3, * GOMOT 2214-2-0-2-4, BKT 5305 3-0-0-3

Постреквизиттер: МDRK 6505

Берілген пәнді оқыту мақсаты: геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу дің теориясы және тәжірибесі бойынша білімдерді тереңдету және геодезиялық торларды замануи әдістермен теңестіруді игеру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Крассовскидің әдісімен геодезиялық торларды теңестіру. Геодезиялық торларды теңестіру әдістері туралы түсінік. Едәуір геодезиялық торларды теңестіру және дәлдіктерін бағалаудың ерекшеліктері. Бір бұйын ішінде координаталарды беру дәлдігі. Коршілес бұйындардың қателіктер корреляциясы. Триангуляцияның созылмалы қатарының бойлық және көлденең жылжулары. Қатардың 1 км-не бойлық және көлденең қателіктері. 1 класты триангуляция полгондарында координаттық, базисты және азимуталды қиыспаушылықтарды пайдалану. Астрономиялы-геодезиялық торларды теңестіру әдістері.

Оқыту нәтижелері: Топорграфиялы-геодезиялық ақпараттарды компьютерлік өңдеу әдістері, дербес компьютерлерде ауқамды геодезиялық торларды теңестіру есептерін шешу бойынша тәжірибелік дағдаларды алу.

3

5/3

GZU 3 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру модулі

ОКТ 5303 Өнертабысты құру теориясы 3-0-0-3

Пререквизиттер: *SIK 1101 1-2-0-3, *Fil 2102 1-2-0-3, *ОР 2103 1-1-0-2, *MSS 4324 1-0-2-3

Постреквизиттер: МDRK 6505

Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистрлік диссертацияны орындау кезінде қолданылатын өнертабысты құру саласындағы теориялық дағдыларды қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ӨУШТ тарихы. Г.С. Альтшуллер. Жүйелердің даму заңы. Статика. Кинематика. Динамика. Мінсіздік ұғымы. Мінсіздік ұғымының практикалық қолданылуы. Заттық-далалық қорлар. Қарама-қайшылықтар. Техникалық тапсырмаларды орындау кезіндегі қарама-

5/3

GZU 3 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру модулі

ОКТ 5303 Өнертабысты құру теориясы 3-0-0-3

Пререквизиттер: *SIK 1101 1-2-0-3, *Fil 2102 1-2-0-3, *ОР 2103 1-1-0-2, *MSS 4324 1-0-2-3

Постреквизиттер: МDRK 6505

Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистрлік диссертацияны орындау кезінде қолданылатын өнертабысты құру саласындағы теориялық дағдыларды қалыптастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ӨУШТ тарихы. Г.С. Альтшуллер. Жүйелердің даму заңы. Статика. Кинематика. Динамика. Мінсіздік ұғымы. Мінсіздік ұғымының практикалық қолданылуы. Заттық-далалық қорлар. Қарама-қайшылықтар. Техникалық тапсырмаларды орындау кезіндегі қарама-қайшылықтар. Техникалық қарама-

1

2

3

4

5қайшылықтар. Техникалық қарама-қайшылықтарды жою әдістері. Қарама-қайшылықтарды жою әдістерін қолданудың практикасы. ӨТА. Ерте алгоритмдер (әдістерді талқылау). Геодезиядағы ғылыми-техникалық прогресс.

Оның ерекшеліктері. Болжамдар.Оқыту нәтижелері: жүйелер дамуының заңдарын; өзінде шығармашылық тұлға мен негізгі қасиеттерін дамытуды; ғылыми-техникалық прогрессті, оның ерекшеліктерін, геодезиядағы өнертабыстықты біледі; ғылыми және логикалық ойлай алады; жүйе параметрлерін өзгертуде; техникалық қарама-қайшылықтарды жоюда практикалық дағдыларға ие болды.
қайшылықтарды жою әдістері. Қарама-қайшылықтарды жою әдістерін қолданудың практикасы. ӨТА. Ерте алгоритмдер (әдістерді талқылау). Геодезиядағы ғылыми-техникалық прогресс.

Оның ерекшеліктері. Болжамдар.Оқыту нәтижелері: жүйелер дамуының заңдарын; өзінде шығармашылық тұлға мен негізгі қасиеттерін дамытуды; ғылыми-техникалық прогрессті, оның ерекшеліктерін, геодезиядағы өнертабыстықты біледі; ғылыми және логикалық ойлай алады; жүйе параметрлерін өзгертуде; техникалық қарама-қайшылықтарды жоюда практикалық дағдыларға ие болды.

Бейінді пәндер циклі

4

3/2

GZU 3 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру модулі

Pat 5304 Патенттану 1-1-0-2

Пререквизиттер: КТ 1101 1-2-0-3, Fil 2102 1-2-0-3, KN 2103 1-1-0-2, MSS 4315 2-1-0-3*

Постреквизиттер: МDRK 6505

Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистрантарға ҚР-ғы патенттану және патенттік құқық, халықаралық патенттік құқық туралы түсінік беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қазақстан Республикасндағы патенттеу жүйесі; өнеркәсіптік меншік саласындағы ҚР заңнамалық негізі; қорғау құжаттарының түрлері. Авторлар мен патент иеленушілердің құқықтары мен міндеттері. Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері және тауардың шыққан орнының атауы; тәртібі тауар таңбасын тіркеу және тауар шығарылған жердің Өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер: патентке қабілеттілік шарттары Қызметтік өнертабыстары; өнеркәсіптік меншік объектісіне қорғау құжатын алу тәртібі. Өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды беру: құқығын қайта табыстау, лицензиялау. Патенттік іздеу, патенттік құжаттама көздері; өнертабыстар мен өнеркәсіптік үлгілерді жіктеу: МКПО, МПК; ИНИД кодтары. Өнертабысқа өтінімді жасау: сипаттамасы, өнертабыс формуласы, реферат; өтініш; өтінім пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге өтініш; баждарды төлеу.

Оқыту нәтижелері: өнертабыс авторлары және патент иеленушілердің құқықтар мен міндеттерін; өнеркәсіптік меншік объектілерінің патентке қабілеттілігінің шарттарын; өнертабысқа қорғау құжатын алу тәртібін; патенттік

3/2

GZU 3 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру модулі

Pat 5304 Патенттану 1-1-0-2

Пререквизиттер: КТ 1101 1-2-0-3, Fil 2102 1-2-0-3, KN 2103 1-1-0-2, MSS 4315 2-1-0-3*

Постреквизиттер: МDRK 6505

Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистрантарға ҚР-ғы патенттану және патенттік құқық, халықаралық патенттік құқық туралы түсінік беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қазақстан Республикасндағы патенттеу жүйесі; өнеркәсіптік меншік саласындағы ҚР заңнамалық негізі; қорғау құжаттарының түрлері. Авторлар мен патент иеленушілердің құқықтары мен міндеттері. Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері және тауардың шыққан орнының атауы; тәртібі тауар таңбасын тіркеу және тауар шығарылған жердің Өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер: патентке қабілеттілік шарттары Қызметтік өнертабыстары; өнеркәсіптік меншік объектісіне қорғау құжатын алу тәртібі. Өнеркәсіптік меншік объектілеріне құқықтарды беру: құқығын қайта табыстау, лицензиялау. Патенттік іздеу, патенттік құжаттама көздері; өнертабыстар мен өнеркәсіптік үлгілерді жіктеу: МКПО, МПК; ИНИД кодтары. Өнертабысқа өтінімді жасау: сипаттамасы, өнертабыс формуласы, реферат; өтініш; өтінім пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге өтініш; баждарды төлеу.

Оқыту нәтижелері: өнертабыс авторлары және патент иеленушілердің құқықтар мен міндеттерін; өнеркәсіптік меншік объектілерінің патентке қабілеттілігінің шарттарын; өнертабысқа қорғау құжатын алу тәртібін; патенттік құжаттанамалармен жұмыс атқаруды білу; аналогтар мен прототиптерді анықтау үшін

1

2

3

4

5құжаттанамалармен жұмыс атқаруды білу; аналогтар мен прототиптерді анықтау үшін патенттік іздеуді өткізудің тәжірибелік дағдыларын; өнертабысқа өтініш мәліметтерін жасауды білу.
патенттік іздеуді өткізудің тәжірибелік дағдыларын; өнертабысқа өтініш мәліметтерін жасауды білу.

5

3/2

KZT 4 Картографиядағы заманауи тәсілдер модулі

GTTA 5205 Геодезиялық торларды теңестірудің әдістері 1-1-0-2

Пререквизиттер:*Mat 1207 2-2-0-4,*Geo 1202 2-0-1-3, * ZhG 2207 1-1-1-3, * GOMOT 2214-2-0-2-4, BKT 5305 3-0-0-3

Постреквизиттер: МDRK 6505

Берілген пәнді оқыту мақсаты: геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеу дің теориясы және тәжірибесі бойынша білімдерді тереңдету және геодезиялық торларды замануи әдістермен теңестіруді игеру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Крассовскидің әдісімен геодезиялық торларды теңестіру. Геодезиялық торларды теңестіру әдістері туралы түсінік. Едәуір геодезиялық торларды теңестіру және дәлдіктерін бағалаудың ерекшеліктері. Бір бұйын ішінде координаталарды беру дәлдігі. Коршілес бұйындардың қателіктер корреляциясы. Триангуляцияның созылмалы қатарының бойлық және көлденең жылжулары. Қатардың 1 км-не бойлық және көлденең қателіктері. 1 класты триангуляция полгондарында координаттық, базисты және азимуталды қиыспаушылықтарды пайдалану. Астрономиялы-геодезиялық торларды теңестіру әдістері. Оқыту нәтижелері: Топорграфиялы-геодезиялық ақпараттарды компьютерлік өңдеу әдістері, дербес компьютерлерде ауқамды геодезиялық торларды теңестіру есептерін шешу бойынша тәжірибелік дағдаларды алу.

5/3

KZT 4 Картографиядағы заманауи тәсілдер модулі

ZhNZh 5305 Жаһандық навигациялық жүйелер 1-2-0-3

Пререквизиттер: *Geo 1202 2-0-1-3, *IG 2206 2-1-3-6, *SSTP 3325 2-0-1-3

Постреквизиттер: МDRK 6505

Берілген пәнді оқыту мақсаты: GPS қабылдағыштар түрлерін зерттеу және оларды геодезиялық жұмыстардың түрлі деңгейлерінде қолдану мүмкіндіктері, GPS спутниктік жүйелер көмегімен орналасу орнын анықтауға негізделген заманауи позиционирлеу жүйелерінің технологиялық, әдістемелік және теориялық негіздерімен танысу болып табылады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Нысандардың орналасу орнын анықтауға арналған спутниктік жүйелер. Спутниктік навигациялық жүйелердің даму тарихы. Спутниктік өлшеулердің әдістері мен тәртіптері. Спутниктік құрылғыларды қолданумен далалық геодезиялық жұмыстарды орындау технологиясы. GPS жаһандық позиционирлеу жүйесі. ГЛОНАСС жаһандық позиционирлеу жүйесі. Спутниктік векторлық торларды теңестіру. Спутниктік навигациялық торларды жетілдіру. Геодезиялық спутниктік өлшеулердің даму келешегі мен тенденциялары.

Оқыту нәтижелері: GPS спутниктік жүйелер көмегімен координаттарды анықтаудың теориялық негіздерін біледі; координаттарды анықтау мақсатында спутниктік жүйелерді қолдану бойынша; бағдарламалық пакеттерде кейінгі өндеу бойынша практикалық дағдыларғаие болды.

6

5/3

KZT 4 Картографиядағы заманауи тәсілдер модулі

ZhNZh 5306 Жаһандық навигациялық жүйелер 1-2-0-3

Пререквизиттер: *Geo 1202 2-0-1-3, *IG 2206 2-1-3-6, *SSTP 3325 2-0-1-3

Постреквизиттер: МDRK 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: GPS қабылдағыштар түрлерін зерттеу және оларды геодезиялық жұмыстардың түрлі деңгейлерінде қолдану мүмкіндіктері, GPS спутниктік жүйелер көмегімен орналасу орнын анықтауға негізделген заманауи позиционирлеу жүйелерінің технологиялық, әдістемелік және теориялық негіздерімен танысу болып табылады.

5/3

KZT 4 Картографиядағы заманауи тәсілдер модулі

KKZZhA 5306 Карталарды құру және заманауи жобалау әдістері

1-2-0-3

Пререквизиты: *Geo 1202 2-0-1-3, *Kar 1203 1-0-2-3, *IG 2206 2-1-3-6

Постреквизиты: MDRK 6505

Берілген пәнді оқыту мақсаты: географиялық карта туралы ұсыну толығырақ беру және шындықтың кейiптеуiн ерекше тәсiл басқа картографиялық шығармалар. Геоақпарат жүйелерiмен, дәстүрлi карталарды жасаудың қазiргi тәсiлдерiмен танысу. Геоақпарат жүйелерінің қадір-қасиетін нақты жұмыстар орындау кезінде толық

1

2

3

4

5Негізгі бөлімдер мазмұны: Нысандардың орналасу орнын анықтауға арналған спутниктік жүйелер. Спутниктік навигациялық жүйелердің даму тарихы. Спутниктік өлшеулердің әдістері мен тәртіптері. Спутниктік құрылғыларды қолданумен далалық геодезиялық жұмыстарды орындау технологиясы. GPS жаһандық позиционирлеу жүйесі. ГЛОНАСС жаһандық позиционирлеу жүйесі. Спутниктік векторлық торларды теңестіру. Спутниктік навигациялық торларды жетілдіру. Геодезиялық спутниктік өлшеулердің даму келешегі мен тенденциялары.

Оқыту нәтижелері: GPS спутниктік жүйелер көмегімен координаттарды анықтаудың теориялық негіздерін біледі; координаттарды анықтау мақсатында спутниктік жүйелерді қолдану бойынша; бағдарламалық пакеттерде кейінгі өндеу бойынша практикалық дағдыларғаие болды. қолданумен далалық геодезиялық жұмыстарды орындау технологиясы. GPS жаһандық позиционирлеу жүйесі. ГЛОНАСС жаһандық позиционирлеу жүйесі. Спутниктік векторлық торларды теңестіру. Спутниктік навигациялық торларды жетілдіру. Геодезиялық спутниктік өлшеулердің даму келешегі мен тенденциялары
қолдану тәсілдері мен әдістерімен танысу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Карталарды құрастырудың әдістемелік және техникалық сұрақтары. Карталарды құрастыру және карталарды басып шығару үдірістерін жабдықтармен қамтамасыздандыру. Карталарды құрастыру және карталарды басып шығаруды үшін бағдарламалық қамтамасыздандыру. Карталар мен атластарды басып шығаруға құрастыру және дайындау кезеңдері.

Оқыту нәтижелері: карталарды тәжірибелі қолдану кезінде олардың қателіктерін есепке алуды біледі; көлемді және сапалық сипаттамаларды анықтау. ГАЖ бағдарламасында карталарды құрастырудың тәжірибелік дағдыларын алды.

7

5/3

KZT 4 Картографиядағы заманауи тәсілдер модулі

KKZZhA 5307 Карталарды құру және заманауи жобалау әдістері 1-2-0-3

Пререквизиты: *Geo 1202 2-0-1-3, *Kar 1203 1-0-2-3, *IG 2206 2-1-3-6

Постреквизиты: MDRK 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: географиялық карта туралы ұсыну толығырақ беру және шындықтың кейiптеуiн ерекше тәсiл басқа картографиялық шығармалар. Геоақпарат жүйелерiмен, дәстүрлi карталарды жасаудың қазiргi тәсiлдерiмен танысу. Геоақпарат жүйелерінің қадір-қасиетін нақты жұмыстар орындау кезінде толық қолдану тәсілдері мен әдістерімен танысу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Карталарды құрастырудың әдістемелік және техникалық сұрақтары. Карталарды құрастыру және карталарды басып шығару үдірістерін жабдықтармен қамтамасыздандыру. Карталарды құрастыру және карталарды басып шығаруды үшін бағдарламалық қамтамасыздандыру. Карталар мен атластарды басып шығаруға құрастыру және дайындау кезеңдері.

5/3

GTNZTZ 5 Ғарыштық түсірістер негізінде заманауи тәсілдерді зерттеу модулі

ASD 5307 Аэроғарыштық суреттерді дешифрлеу 3-0-0-3

Пререквизиттер: * AKTA 3305 1-0-1-2

Постреквизиттер: МDRK 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Жерді дистанционды зондрлеумен, ЖДЗ деректері әне оларды дешишифлеу мен талдаумен байланысты негізгі сұрақтарды зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ғарыштан жерді дистанционды зондрлеу кешені. КЛА орбитасының элементтері, олардың түрлері. ЖҚЗ физикалық негіздері. Электрмагитты сәулесі. Деректерді жіктеу. ЖҚЗ әдістері. ЖҚЗ мәліметтерін өңдеу. Аэрофототүсіріс. Түсірілген нүктелердің координаталарын анықтау. Жұмыстың спектралды диапазоны. Теледидар құралдары. Сканирлеу жүйелері. ЖҚЗ радиолокационды құралдары. ЖҚЗ көп элементті жүйелері. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың негізгі түрлері. Спутниктік фототүсірістер. Аэроғарыштық суреттерді дешифрлеу көмегімен жергілікті жерді орналасқан инженерлік объектілердің жағдайлаларын анықтау және өзгерістерін есепке алуды дамыту тәсілдерін қарастыру. Суреттерді дешифрлеу және талдау.

1

2

3

4

5Оқыту нәтижелері: карталарды тәжірибелі қолдану кезінде олардың қателіктерін есепке алуды біледі; көлемді және сапалық сипаттамаларды анықтау. ГАЖ бағдарламасында карталарды құрастырудың тәжірибелік дағдыларын алды.
Ғарыштық суреттер. Негізгі мәліметтер. ENVI бағдарламалы кешені. ENVISAT ASAR Image Mode деректерін импорттеу. Базалық сызықты есептеу. Multilooking некогерентті жиналу. Жер бедерінің сандық үлгісін құрастыру.

Оқыту нәтижелері: аэросуреттер және ғарыштық суреттерді дешифрлеуді және талдауды білу, бақылаулар арқылы анықталған нәтижелер дәлдігін бағалауды орындау, ENVI 5.0 бағдарламасында анықталған нәтижелерді өңдеу; ЖҚЗ физикалық негіздерін, ЖҚЗ деректерін жіктеуді біледі. ENVI 5.0 бағдарламасында аэросуреттер және ғарыштық суреттерді дешифрлеу бойынша тәжірибелік дағдыларды алу.

8

5/3

GTNZTZ 5 Ғарыштық түсірістер негізінде заманауи тәсілдерді зерттеу модулі

ASD 5308 Аэроғарыштық суреттерді дешифрлеу 3-0-0-3

Пререквизиттер: * AKTA 3305 1-0-1-2

Постреквизиттер: МDRK 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Жерді дистанционды зондрлеумен, ЖДЗ деректері әне оларды дешишифлеу мен талдаумен байланысты негізгі сұрақтарды зерттеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ғарыштан жерді дистанционды зондрлеу кешені. КЛА орбитасының элементтері, олардың түрлері. ЖҚЗ физикалық негіздері. Электрмагитты сәулесі. Деректерді жіктеу. ЖҚЗ әдістері. ЖҚЗ мәліметтерін өңдеу. Аэрофототүсіріс. Түсірілген нүктелердің координаталарын анықтау. Жұмыстың спектралды диапазоны. Теледидар құралдары. Сканирлеу жүйелері. ЖҚЗ радиолокационды құралдары. ЖҚЗ көп элементті жүйелері. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың негізгі түрлері. Спутниктік фототүсірістер. Аэроғарыштық суреттерді дешифрлеу көмегімен жергілікті жерді орналасқан инженерлік объектілердің жағдайлаларын анықтау және өзгерістерін есепке алуды дамыту тәсілдерін қарастыру. Суреттерді дешифрлеу және талдау. Ғарыштық суреттер. Негізгі мәліметтер. ENVI бағдарламалы кешені. ENVISAT ASAR Image Mode деректерін импорттеу. Базалық сызықты есептеу. Multilooking некогерентті жиналу. Жер бедерінің сандық үлгісін құрастыру.

Оқыту нәтижелері: аэросуреттер және ғарыштық суреттерді дешифрлеуді және талдауды білу, бақылаулар арқылы анықталған нәтижелер дәлдігін бағалауды орындау, ENVI 5.0 бағдарламасында анықталған нәтижелерді өңдеу; ЖҚЗ физикалық негіздерін, ЖҚЗ деректерін жіктеуді біледі. ENVI 5.0 бағдарламасында аэросуреттер және ғарыштық суреттерді дешифрлеу бойынша тәжірибелік дағдыларды алу.

5/3

GTNZTZ 5 Ғарыштық түсірістер негізінде заманауи тәсілдерді зерттеу модулі

TUZ 5308 Техногендік үрдістерді зерттеу 2-1-0-3

Пререквизиттер: *IG 2206 2-1-3-6

Постреквизиттер: МDRK 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: құрылым орнықтылықты бақалау үшiн пiшiнсiзденулердiң шамаларын ұйғарымның әдiс меңгеруге қатысты негiзгi мәселелердiң зерттеуi және онының қалыпты жұмыс қамтамасыз ететiн мерзiмдi профилактикалық өлшемдердi қабылдау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Техногенді үрдістердің жіктелуі. Экологиялы-геологиялық картографирлеу. Кешенді табиғи-техногенді қауіпсіздіктер. Техногенді сейсмикалығы. GPS әдістерін геодинамикалық есептерді шешу үшін қолдану. Жер сілкінісін болжамдау кезінде спутниктік жаһанды жүйелерді қолдану. Объектілер құрылысы астына инженерлі-геологиялық ізденістер. Ғимараттар мен үймереттер деформацияларын түрлері мен пайда болу себетері. Техногенді ғимараттар деформацияларына геодезиялық бақылаулау жүргізу әдістері. Бақылаулардың жұмыс бағдарламасын құрастыру. Бақылаулардың кезеңділігі және бақылаулар нәтижелерін талдау.

Оқыту нәтижелері: техногенді ғимараттар жағдайына бақылаулар бағдарламасын құрастыру, бақылаулардың анықталған нәтижелерін өңдеу бойынша, нормативті құжаттардың талаптарына сәйкес анықталған нәтижелерін ұсыну бойынша тәжірибелік дағдыларды алды.

1

2

3

4

5

9

5/3

GTNZTZ 5 Ғарыштық түсірістер негізінде заманауи тәсілдерді зерттеу модулі

TUZ 5309 Техногендік үрдістерді зерттеу 2-1-0-3

Пререквизиттер: *IG 2206 2-1-3-6

Постреквизиттер: МDRK 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: құрылым орнықтылықты бақалау үшiн пiшiнсiзденулердiң шамаларын ұйғарымның әдiс меңгеруге қатысты негiзгi мәселелердiң зерттеуi және онының қалыпты жұмыс қамтамасыз ететiн мерзiмдi профилактикалық өлшемдердi қабылдау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Техногенді үрдістердің жіктелуі. Экологиялы-геологиялық картографирлеу. Кешенді табиғи-техногенді қауіпсіздіктер. Техногенді сейсмикалығы. GPS әдістерін геодинамикалық есептерді шешу үшін қолдану. Жер сілкінісін болжамдау кезінде спутниктік жаһанды жүйелерді қолдану. Объектілер құрылысы астына инженерлі-геологиялық ізденістер. Ғимараттар мен үймереттер деформацияларын түрлері мен пайда болу себетері. Техногенді ғимараттар деформацияларына геодезиялық бақылаулау жүргізу әдістері. Бақылаулардың жұмыс бағдарламасын құрастыру. Бақылаулардың кезеңділігі және бақылаулар нәтижелерін талдау.

Оқыту нәтижелері: техногенді ғимараттар жағдайына бақылаулар бағдарламасын құрастыру, бақылаулардың анықталған нәтижелерін өңдеу бойынша, нормативті құжаттардың талаптарына сәйкес анықталған нәтижелерін ұсыну бойынша тәжірибелік дағдыларды алды.

5/3

GTNZTZ 5 Ғарыштық түсірістер негізінде заманауи тәсілдерді зерттеу модулі

KOAM 5309 Қоршаған ортаның аэроғарыштық мониторингі

2-1-0-4

Пререквизиттер: *Fot 2304 2-0-1-3, * AKTA 3305 1-0-1-2

Постреквизиттер: МDRK 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: құрылым орнықтылықты бақалау үшiн пiшiнсiзденулердiң шамаларын ұйғарымның әдiс меңгеруге қатысты негiзгi мәселелердiң зерттеуi және онының қалыпты жұмыс қамтамасыз ететiн мерзiмдi профилактикалық өлшемдердi қабылдау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ғарыштан жерді дистанционды зондрлеу кешені. КЛА орбитасының элементтері, олардың түрлері.

ЖҚЗ физикалық негіздері. Электрмагитты сәулесі. Деректерді жіктеу. ЖДЗ әдістері. ЖДЗ мәліметтерін өңдеу. Аэрофототүсіріс. Түсірілген нүктелердің координаталарын анықтау. Жұмыстың спектралды диапазоны. Теледидар құралдары. Сканирлеу жүйелері. ЖҚЗ радиолокационды құралдары. ЖҚЗ көп элементті жүйелері. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың негізгі түрлері. Спутниктік фототүсірістер. Аэроғарыштық суреттерді дешифрлеу көмегімен жергілікті жерді орналасқан инженерлік объектілердің жағдайлаларын анықтау және өзгерістерін есепке алуды дамыту тәсілдерін қарастыру. Суреттерді дешифрлеу және талдау. Ғарыштық суреттер. Негізгі мәліметтерОқыту нәтижелері: Бақылаулардың анықталған нәтижелерін өңдеу бойынша, нормативтік құжаттардың талаптарына сәйке санықталған нәтижелерді ұсыну бойынша тәжірибелік дағдыларды алу.

10

5/3

GTNZTZ 5 Ғарыштық түсірістер негізінде заманауи тәсілдерді зерттеу модулі

KOAM 5310 Қоршаған ортаның аэроғарыштық мониторингі

2-1-0-3

Пререквизиттер: *Fot 2304 2-0-1-3, * AKTA 3305 1-0-1-2

Постреквизиттер: МDRK 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: құрылым орнықтылықты бақалау үшiн пiшiнсiзденулердiң шамаларын ұйғарымның әдiс меңгеруге қатысты негiзгi мәселелердiң зерттеуi және онының қалыпты жұмыс қамтамасыз ететiн мерзiмдi профилактикалық өлшемдердi қабылдау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ғарыштан жерді дистанционды

5/3

GTNZTZ 5 Ғарыштық түсірістер негізінде заманауи тәсілдерді зерттеу модулі

KZGAT 5310 Дистанциондық зондирлеу мен геодезиялық

ақпараттық технологиялар 2-0-1-3

Пререквизиттер: * AKTA 3 3305 1-0-1-2, TUZ 5309 1-0-2-3

Постреквизиттер: МDRK 6504

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жаңа бағдарламалы-техникалық кешендердің және геоақпараттық жүйелер мен технологиялар негізінде геодезиялық есептерді шешуді орындау, математикалық өңдеу әдістерін бағалаумен және ақпараттық жүйелер мен технологияларды қолдану арқылы кеністік деректерді талдау байланысты негізгі сұрақтарды зерттеу саналады.

1

2

3

4

5зондрлеу кешені. КЛА орбитасының элементтері, олардың түрлері.

ЖҚЗ физикалық негіздері. Электрмагитты сәулесі. Деректерді жіктеу. ЖДЗ әдістері. ЖДЗ мәліметтерін өңдеу. Аэрофототүсіріс. Түсірілген нүктелердің координаталарын анықтау. Жұмыстың спектралды диапазоны. Теледидар құралдары. Сканирлеу жүйелері. ЖҚЗ радиолокационды құралдары. ЖҚЗ көп элементті жүйелері. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың негізгі түрлері. Спутниктік фототүсірістер. Аэроғарыштық суреттерді дешифрлеу көмегімен жергілікті жерді орналасқан инженерлік объектілердің жағдайлаларын анықтау және өзгерістерін есепке алуды дамыту тәсілдерін қарастыру. Суреттерді дешифрлеу және талдау. Ғарыштық суреттер. Негізгі мәліметтерОқыту нәтижелері: Бақылаулардың анықталған нәтижелерін өңдеу бойынша, нормативтік құжаттардың талаптарына сәйке санықталған нәтижелерді ұсыну бойынша тәжірибелік дағдыларды алу.
Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпараттық технологияларды еңгізу алғышарттары. Кеністік деректерді, метрикалық және атрибуттық ақапаратты жинау үшін автоматтандырылған жүйелер. Топографиялық ақпараттың жіктеуішісі. Геоақпараттық дектерді өңдеудің замануи құралдары мен әдістері. Инженерлік есептерді шешу үшін жергілікті жердің сандық модельдерін қолдану.

Оқыту нәтижелері: бейнелерді сканирлеу, жинақтау, қысу үшін сандық технологиялар және радио мен телекоммуникациялық каналдар бойынша табиғи-ресурстық, экологиялық үлкен көлемдердің ақпараттарын беру; геодезиялық, фотограмметриялық және картографиялық әдістермен кеңістіктік- уақыттық ГАЖ үшін кеңістіктік-уақыттық деректерді жинау; бейнелерді автоматтандырылған әдістермен тану әдістері бойынша тәжірибелік дағдыларды алу.

* - бакалавриат пәніМІ және Г кафедра меңгерушісі Низаметдинов Ф.К.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет