Білім беру бағдарламасы мамандығы: «5В090600 -мәдени-тынығу жұмысы»бет2/6
Дата16.09.2017
өлшемі1.1 Mb.
#994
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6

БП/ТК

ST3215
MDMMTZh3215

Сахна тілі Мектепке дейінгі мекемелердегі мәдени-тынығу жұмысы


емтихан


5

3

5

БП/ТК

MTSZhBAK3216

EOTK 3216Мәдени-тынығу саласындағы жарнама және бұқаралық ақпарат құралдары

Эстрадалық өнер және театрланған қойылымемтихан


6

3

5
Жалпы модуль бойынша
10

17
MТМ-7

Мәдени-тынығу жұмысының тәрбиелік негіздері

БП/ТК

АМІATA3217
AMSAT-3217

Әлеуметтік мәдени іс-әрекетінің териясы мен әдістемесі

Әлеуметтік мәдени саладағы арт-терапияемтихан

5

3

5

Білікті болуы тиіс:әлеуметтік мәдени іс-әрекетінің теориясы мен әдістемесін қолданып қабылдаулар ұйымдастыру; әлеуметтік мәдени саладағы арт-терапияны, балаларға білім берудің қазіргі технологияры арқылы жұмыс істеу; әлеуметтік мәдени анимацияны қолдану, аниматорлық іс-әрекеттердің техникалық және көркемдік ерекшеліктері; әлеуметтік мәдени жоспарлау және жобалау салдарын ,ықтимал мүмкіндіктерін бағалау; шығармашылық ойлауды үйрену, әлеуметтік міндеттердің шешімін жобалаудың, модельдеудің, болжаудың ,менеджментің негізін табу.

Білуі тиіс: мәдени-тынығу жұмысын қолдану ерекшеліктері; шоу бағдарламаларды ұйымдастыру- бос уақытты ұйымдастырушысының жұмысының спецификасы, баланың тұлғасының қалыптасуындағы әлеуметтік мәдени  қызметтің рөлі;  анимациялық мәдениеттің негіздер; әлеуметтік жобалаудың негіздері, әлеуметтік болжау мен модельдеу.

Дағдылары болуы тиіс: әлеуметтік мәдени жоспарлау мен жобалау мәдени бос уақыт бағдарламасының және әдістемелердің қолданылуы; әлеуметтік мәдени анимацияның шығармашылығы, мәдени саладағы жоспарлау, жобалау және болжау менеджменті.

Құзыретті болуы тиіс: анимациялық бағдарламаның әртүрлі жасерекшелік категориясындағы мәдени-бос уақыт бағдарламасын ұйымдастыру мәселелері; мәдени-бұқаралық бағдарлама менеджменті білім саласы бойынша әлеуметтік мәдени технологияны қолдану.

БП/ТК

ShBU3218

AMA3218


Шоу бағдарламаларды ұйымдастыру

Әлеуметтік мәдени анимацияемтихан


6

3

5

БП/ТК

AMZhZh3219

MTBM3219


Әлеуметтік мәдени жоспарлау және жобалау

Мәдени-тынығу бағдарламаларының менеджментіемтихан


5

3

5
Жалпы модуль бойынша
9

15
МТМ-8

Мәдени-тынығу жұмысында театрға бейімдеу

БП/ТК

SShN4220

ShON4220


Сценарий шеберлігі негіздері Шешендік өнер негіздері

емтихан

7

3

5


Білікті болуы тиіс: Оқу барысында студенттің сценарийлік, шешендік өнерге қатысты негізгі ұғымдарды танып-білуі, драматургиялық анализ жасау дағдыларын игеруі, этюд пен әңгіме, түрлі тақырыптарда монологтар жаза білуге, той-мерекелік, салт-дәстүрлік қызмет саласында сценарийлік талдау жасай білуге үйрету, актерлік жұмыстың әртүрлі әдістері және техникасын жетілдіру және қолдану.

Білуі тиіс: сценарий шеберлік негіздері, идеялар спецификасын анықтау, этюд пен әңгіме, түрлі тақырыптарға монологтар жаза білуге, көркем және деректі материалдарды идеялық-тақырыптық негіздемеге сай іріктеп, монтаждай білу, әдеби-музыкалық композиция, тақырыптық кеш, театрландырылған концерт, театрландырылған қойылым, сайыс, байқаулар, көркемдік- бұқаралық мерекелердің драматургиясы мен режиссурасы сынды мәдени-тынығу жұмысының түрлі формаларын ұйымдастыра білу.

Дағдылары болуы тиіс: Студенттердің биік талаптарға жауап беретін, сценарийлік әдістер қолданылған, түпкі идеясы табылған, аудитория ерекшелігін ескеретін, тілдік шеберлікке сүйенген әдеби сценарий жазуына қол жеткізу.

Құзыретті болуы тиіс: Мәдени-тынығу жұмысының мақсатын шешу үшін ортаның ақпараттық мүмкіндіктірінің білімі және дағдысы; ғылыми ақпараттың талдауы. мақсаттар, іс-әрекеттердің мазмұны мен функцияларын, көркемөнер ұжымдарының жұмысының мазмұнын анықтап білу, жастардың әлеуметтік мәдени тәрбиесіне қажетті, қоғамдық мәдени пайдалы іс әрекеттердің әр түрлі формаларын қолдану.БП/ТК

AShN4221

KBMDR4221Актерлік шеберлік негіздері Көркемдік –бұқаралық мерекелердің драматургиясы мен режиссурасы

емтихан


7

4

7
Жалпы модуль бойынша
7

12
МТМ-9

Қосымша білім беру жүйесіндегі көркемдік-бұқаралық жұмыстың кәсіби негіздері


БП/ТК

KBBMMTZhAT4222

МТSAZ4222Қосымша білім беру мекемелеріндегі мәдени-тынығу жұмысының әдістемесі мен технология-лары

Мәдени-тынығу саласындағы әлеуметтік зерттеулеремтихан

7

3

5

Білікті болуы тиіс: жастарға арналған мәдени-бос уақыт бағдарламасын құрып және өткізу; балалар мен жастардың мәдени-тынығу бағдарламасы режиссурасындағы әдістерді қолданып және қабылдаулар ұйымдастыру; қосымша білім беру мекемелеріндегі балалармен білім берудің қазіргі технологиясымен жұмыс істеу; социомәдени анимацияны қолдану, аниматорлық іс-әрекеттердің техникалық және көркемдік ерекшеліктері; әлеуметтік жобалардың салдарын және ықтимал мүмкіндіктерін бағалау; шығармашылық ойлауды үйрену, әлеуметтік міндеттердің шешімін жобалаудың, модельдеудің, болжаудың негізінде табу.

Білуі тиіс: балалар мен жастардың мәдени-тынығу бағдарламасындағы режиссурасы теоретикалық және әдістемелік ұйымдардың негізі; мәдени-тынығу жұмысын қолдану ерекшеліктері; қосымша білім беру мекемелерінде бос уақытты ұйымдастырушысының жұмысының спецификасы және баланың тұлғасының қалыптасуына социомәдени  қызметтің рөлі; анимациялық мәдениеттің негіздері; әлеуметтік жобалаудың негіздері, әлеуметтік болжау мен модельдеу.

Дағдылары болуы тиіс: қосымша білім беру мекемелерінде социомәдени іс-әрекет әдістері және балалар, жасөспірімдердің мәдени бос уақыт бағдарламасының режиссурасы және әдістемелердің қолданылуы; социомәдени анимацияның шығармашылығы, мәдени саладағы модельдеу, жобалау және болжау.

Құзыретті болуы тиіс: анимациялық бағдарламаның әртүрлі жасерекшелік категориясындағы мәдени-бос уақыт бағдарламасын ұйымдастыру мәселелері; мәдени-бұқаралық бағдарлама менеджменті білім саласы бойынша социомәдени технологияны қолдану.

БП/ТК

БП/ТК


KBBZhTZh4223

BUSIN4223

IBBZhMTZhN4224
TZhBMTZh4224


Қосымша білім беру жүйесіндегі тәрбие жұмысы

Бос уақыт саласындағы имиджеология негіздері


Инклюзивті білім беру жағдайындағы мәдени-тынығу жұмысының негіздері

Тұрғылықты жері бойынша мәдени-тынығу жұмысыЕмтихан

Емтихан7

7


3

3


5

5

Жалпы модуль бойынша


9

15

МАМАНДЫҚ БОЙЫНША МІНДЕТТІ МОДУЛЬДЕР

МММ-10

Мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастырудың педагогикалық негіздері

ПП/МК


BUKBU2301


Бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру

емтихан

3-4

5

9

Білікті болуы тиіс: мәдени-тынығу жұмысы кәсіби қызмет ретінде, әдістер, принциптер, бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру, мәдени-тынығу жұмысы туралы білімді меңгеру;

Білуі тиіс: бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру, мәдени-тынығу жұмысын әдістемелік қамту ретінде, жеке тұлғаны әлеуметтендіру процесіндегі ролі туралы, әр түрлі категориялармен мәдени-тынығу жұмысынын мазмұны туралы білімді меңгеру; мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және іске асыру, мәдени-тынығу жұмысының тәжрибесіне алынған білімді интеграциялау, объектіге байланысты мәдени-тынығу жұмысын өткізу әдістерін сараптау; кәсіби өзара қатынасты ұйымдастыру дағдыларды меңгеру.

Дағдылары болуы тиіс: әр түрлі білім беру және мектептен тыс мекемелерінде бос уақыта мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру, мәдени-тынығу жұмысын әдіснамалық қамтамасыз ету дағдыларды білу.

Құзыретті болуы тиіс: қоғамның қалыптасуында әр түрлі дәуірлерінде мәдени-тынығу жұмысының мазмұны туралы білімді меңгеру; талдауды ұйымдастыруды іске асыру,бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру жұмысының тәжірибесіне алынған білімді интеграциялау дағдыларды меңгеру.
Жалпы модуль бойынша
5

9


МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТАҢДАУ МОДУЛЬДЕРІ

МТМ-11


Мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастырудың технологиялары


ПП/ТК


OMTZh2303

KMU2303


Отбасымен мәдени-тынығу жұмысы

Корпоративтік мерекелердіұйымдастыру


емтихан


3


3

5

Білікті болуы тиіс: отбасымен мәдени-тынығу жұмысы кәсіби қызмет ретінде, корпоративтік мерекелерді ұйымдастыру және жастар бос уақытын ұйымдастыру тәрбиесінің ерекшеліктері, қоғамның дамуында мәдени-тынығу жұмысының әдістер, принциптер туралы білімді менгеру; мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастырудың түрлері және тарихи талдауға баға беру дағдыларды білу, мәдени-тынығу жұмысы кәсіби қызмет ретінде, отбасында бос уақытты ұйымдастыру әдістер, принциптер туралы білімді менгеру; әр түрлі категориялар отбасында мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру, әскери қызметкерлердің бос уақыттын ұйымдастыру технологиясының түрлері және формалары, ұлттық орталықтардағы мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және іске асыруға баға беру және жоспарды құру технологияларды іске асыру, отбасы бос уақытты ұйымдастыру дағдыларды білу.

Білуі тиіс: дирижерлік техника негіздерін, дауыс қою, вокалды артикуляция, ән айтудағы демді алу, дауыс диапазонын кеңейту, концерттік қызмет ерекшеліктері туралы білімдерді меңгеру, жастар бос уақытын ұйымдастыру технологияларын игерту, жеке тұлғаны әлеуметтендіру процесінде отбасы ролі туралы, отбасы бос уақыттын педагогикалық құрамдас бөлігі туралы, әр түрлі категориядағы отбасы бос уақытты ұйымдастыру мазмұны туралы білімді меңгеру.

Дағдылары болуы тиіс: Вокалды хор мәдениетін, теориялық білім жүйесін, хормен вокалдық, музыкалық жұмыс істеудегі теориялық және іс-тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, мәдени тынығу жұмыс кәсіби қызмет ретінде, әдістер, принциптер,тұрғындардың әр түрлі категориялармен жұмыс барысында мәдени тынығу жұмыстың ерекшеліктерін, шараларды ұйымдастыру, мәдени тынығу жұмыстың әдіснамалық қамтамасыз ету дағдыларын білу.

Құзыретті болуы тиіс: вокалдық-хор бағытында өзіндік білім алуды жетілдіру, оқу әдістемелік әдебиеттерді, ғылыми таным, ақпарат жинау әдістерін, теорияда алған білімдерін тәжірибе барысында қолдана білу, отбасы бос уақытын ұйымдастыру және іске асыру, мәдени-тынығу жұмысының тәжрибесіне алынған білімді интеграциялау, объектіге байланысты мәдени-тынығу жұмысын өткізу әдістерін сараптау; кәсіби өзара қатынасты ұйымдастыру дағдыларды меңгеру

ПП/ТК

ZhBUUT2304

UOMTZh2304Жастар бос уақытын ұйымдастыру технологиялары

Ұлттық орталықтардағы мәдени-тынығу жұмысыемтихан

4


3

5

ПП/ТК

VHT3305
AKBUUT3305

Вокалды хор тәрбиесі

Әскери қызметкерлердің бос уақытын ұйымдастыру технологиясыемтихан

6

3

5

Жалпы модуль бойынша
9

15
МТМ-12

Мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру формалары

ПП/ТК

MTZhUShT2306

TSMTZhU2306Мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі

Туризм саласында мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыруемтихан

3

3

5

Білікті болуы тиіс: шетелдегі мәдени-тынығу жұмысының тарихы мен теориясы,туризм саласында мәдени-тынығу жұмысы кәсіби қызмет ретінде, қазақстан қоғамның қалыптасу тарихында мәдени-тынығу жұмысының әдістері, принциптер туралы білімді меңгеру;

Білуі тиіс бос уақыт саласындағы спорттық-бұқаралық жұмысын ұйымдастыру спецификасы және шетелдегі мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастырудың іс-әрекеттің негізгі модельдері, емдеу-сауықтыру мекемелерінде мәдени- бос уақыт жұмысының әдістемелік негіздері,мәдени-бос уақыт жұмысын қолдану ерекшеліктері.

Дағдылары болуы тиіс:мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесінің теоретикалық білім мен оны іске асыруды меңгеру; қоғам мен адамның мәдени қалыптасуы, бос уақытты ұйымдастыру барысында тиімді қолдану туралы дағдыларды қалыптастыру және қолдану.

Құзыретті болуы тиіс: мәдени-тынығу жұмысының әлеуметтік институт ретінде, шетелдегі мәдени-тынығу жұмысының теориясының қалыптасу процесінде мәдени-ағарту жұмысының ролі туралы, мәдени-тынығу жұмысының педагогикалық құрамдас бөлігі туралы, емдеу-сауықтыру мекемелерінде бос уақыт бағдарламасын ұйымдастыру.ПП/ТК

ESMBUU2307

BUSSBZh2307Емдеу-сауықтыру мекемелеріндебос уақытын ұйымдастыру

Бос уақыт саласындағы спорттық-бұқаралық жұмысемтихан

4

3

5
Жалпы модуль бойынша
6

10
МТМ-13

Бос уақытты ұйымдастырудың әлеуметтік негіздері


ПП/ТК

AMIAK3308
MShTMZhU3308

Әлеуметтік мәдени іс-әрекетіндегі конфликтология

Мумкіндігі шектеулі тұлғалармен мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыруемтихан

6

3

5Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет