Білім беру бағдарламасы мамандығы: «5В090600 -мәдени-тынығу жұмысы»бет4/6
Дата16.09.2017
өлшемі1.1 Mb.
#994
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   65. Формуляры для описания модулей.

Модуль 1. Қоғамдық-гуманитарлық1. Модульдің атауы мен шифры

ЖММ-1 – Қоғамдық коммуникативті

2. Модульге жауапты

Джумабеков Ж.А., Какимова М.Ш., Кусаинова Ж.С.

3. Модульдың түрі

Жалпы модуль

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

1 сем – 12 с., 2 сем. – 12с., 3-сем-4с.

6. Количество кредитов

21

7. Несие саны

Күндізгі

8. Семестр

1,2,3

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың преквезиттері

Мектептегі дисциплиналар курсы: Қазақстан тарихы. Адам, қоғам және құқық. Информатика. Қазақ тілі. Шет тілі

11. Модульдың мазмұны

«Қазақстан тарихы» кіріспе. Көне дәуіріндегі Қазақстан. Ежелгі Қазақстан тарихы. Қазақстан орта ғасыр кезінде. Ежелгі Ортағасырдағы мемлекет (VI-Х ғғ.). Түрік қағанаты. Түргештер. Қарлұқтар. Оғыздар. Қимақтар. VI-X ғғ. Қазақстанның экономикалық-мәдени өмірі. Ортағасырда дамыған мемлекет (XI - бас. XIII ғ.) Қазақстанның экономикасы мен мәдениетінің дамуы XI-басы XIII ғғ. Моңғолдардың Қазақстанды жаулап алуы. Алтын Орда. XIV-XVғғ. Ортағасырлық мемлекет. Қазақ халқының қалыптасуы. «Қазақ атауының шығуы». XV – басы XVIІІ ғғ.Қазақ хандығы. XIV–бас. ХVIII ғғ. Қазақ мәдениеті. Жаңа дәуірдегі Қазақстан (XVIII- басы XX .). XVIII ғ. І жартысындағы Қазақстан. Қазақстан мен Ресей жаңа дәуірде. Қазақстандағы колониализм дәуірінің басталуы. XIX - басы ХХғ Қазақстанда әлеуметтік-экономикалық және саясаттың дамуы. Қазақстан мәдениеті (ХVIII – басы ХХ ғғ.) Қазақстан жаңа дәуірде. 1917ж. Қазан революциясы және алғышарты. Азамат соғысы-халық трагедиясы (1918-1920 жж.). Өлкеде Кеңес өкіметінің орнатылуы. Социалистік шаруашылық пен мәдениеттің негіздерін жасау. Тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіздік жолындағы Қазақстан. Тәуелсіз Мемлекеттер Достығының құрылуы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымы. Экономикалық дамуы. Қоғамдық-саяси дамуы. Рухани дамуы. ҚР Ішкі саясаты.


Жаңа экономика және эволюциялық экономикалық теория. Экономикалық теорияның пәні мен әдістері. Еңбек элементтерi және өндiрiс факторлары. Шектеулі ресурстар. Меншiк, шаруашылық жүргiзудiң қоғамдық пiшiндерi, экономикалық жүйелер. Тауар, ақша. Тауарлы-ақша қатынастарының эволюциясы. Нарықтың пайда болуы экономикалық жүйенің қарым-қатынасы. Постсоциалистiк елдерде нарықтың дамуын ерекшелiгі. Жекешелендіру. Нарықтың экономикалық заңдары. Ақшаның капиталға айналуы. Макроэкономикалық тепе-теңдiк және қор сақтаушы экономикалық өсу. Қазақстанның экономикалық дамуының басым бағыттары. Экономикалық дамудың циклы. Экономикалық дағдарыстар. Жаhандану шарттарындағы экономикалық дағдарыстардың ерекшелiгі. Құнсыздану және жұмыссыздық. Ұлттық экономиканың мемлекеттiк реттеудiң қажеттiлiгi. Жаhандық экономикалық жүйе. Қазақстан дүние шаруашылық байланыстарың жүйесінде.

Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық көрініс туралы негізгі түсінік. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығын негiзі. Конституциялық құқық - Қазақстан Республикасының құқығын сала жүргiзушi. Қазақстан Республикасында мемлекеттiк басқару. Қазақстан Республикасы әкiмшiлiк құқық негіздері. Қазақстан Республикасының азаматтық және отбасылық құқық негіздері. Кәсiпкерлiк құқығының құқықтық негiздері. Қазақстан Республикасының отбасылық құқығының негiзгi ережелері. Қазақстан Республикасының қаржы құқығының негiзi. Еңбек құқығы және Қазақстан Республикасының әлеуметтiк қамсыздандырудың құқығы. Экологиялық негіздер және Қазақстан Республикасының жер құқығы. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы. Қазақстан Республикасының iс жүргiзу құқығы.12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: Қазақстан тарихының себеп-салдар байланысын орнату, тарихи оқиғаларды түсіну және салыстырмалы негізде талдау, экономикалық мінездегі проблемаларды нақты жағдайлар барысында анықтау.

Білуі тиіс: Қазақстанның адамзат қоғамының даму тарихы әлемдік тарихи процесстің құрама бөлігі ретінде дамуы, теориялық негiздер және экономиканың қызмет ету заңдылықтары, мемлекеттiң  негiзгі теориясын және ұғымын ашатын құқықтар, ұстаным мен пайда болудың заңдылығы және мемлекеттiң дамуы мен олардың өзара байланысындағы құқығы.

Дағдылары болуы тиіс: тарихи оқиғаларды талдау жүргiзу, өз бетiмен шағын талдау жүргiзу, макроэкономикалық және құқықтық оқиғалар,  экономикалық және ұйымдастыру мiнездемелеріне шешiм қабылдау.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

3 семестр

16. Әдебиет

1.Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» 2014ж. 11 қараша Астана, 2014.

2. Тәтімов М.Қазақ әлемі.-Атамұра -2009

3. Тәтімов М. Дербестігіміз- демографияда.- Алматы, 2009
4.Икенов А.И.,Жүсіпова А.Д. Әлеуметтану негіздері.,Алматы,2010
5.Тәтімов М.,Әлиев Ж.,Дербестігіміз демографияда.Алматы-2009. Жеті жарғы

6.Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан. Алматы, «Жеті жарғы» 2009. 

7.Ел тарихының әйгілі тұлғалары: оқу құралы (М. Жолдасбекұлы, Қ. Салғараұлы, А. Сейдімбекұлы). Астана, 2011.

8. Қазақтар. Көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық. – Алматы: ҚДИ. Тарихи тұлғалар, 2009

9. Тарих пәні бойынша мультимедиалық оқу. (Қазақстан тарихы. 1–4 бөлім). – Алматы, 2010.

10.Қазақстан тарихы. Жинақтап қорытындылау курсы (орысша-қазақша). Қойгелдиев М., Әбсеметова Ж.А., Мажитов С. Ф. – Алматы, 2009.17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 2. Әлеуметтік саяси және жаратылыстану
1. Модульдің атауы мен шифры

ЖММ-2 Әлеуметтік саяси және жаратылыстану

2. Модульге жауапты

Сыздыкова Н.К., Тажикеева А.Ш., Айтбаева Б.М., Кистаубаева З.Т., Тыкежанова Г.М.

3. Модульдың түрі

Жалпы модуль

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

1 сем – 6 с., 4 сем – 4 с.

6. Кредиттер саны

7

7. Несие саны

Күндізгі

8. Семестр

1,4

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Мектептегі дисциплиналар курсы: Адам, қоғам және құқық.

11. Модульдың мазмұны

Экология ұғымы ғылым ретінде. Мақсат, міндет және экологияның әдістері. «Бiрқалыпты даму» ұғымының түсінігі және бiрқалыпты дамудың тұжырымдамасын өткiзуде экологияның рөлi. Экологияның бөлiмдерi: аутэкология, демэкология, синэкология, ғаламдық экология. Организм және оның мекендеуiнiң шарты. Табиғат әсері және олардың жiктелуi. Минимум  және толеранттық заңы. Популяция туралы ұғым және онының сипаттамасы. Биоценоз, биогеоценоз және экожүйе туралы ұғым. Энергия ағыны және экожүйедегі химиялық элементтердiң айналымы, қоректiк тiзбек және қоректену деңгейлері, экожүйелер өнiмдiлiгі. Экожүйе тұрақтылығының тетiктерi. Биосфера және онының орнықтылығы. В.И.Вернадскийдің биосфера және ноосфера туралы ілімі. Адамның экология жүйесіндегі орны. В.И.Вернадскийд басты биохимиялық заңдары. Қазiргi биосфера. Өндiрiстiң өсуi және қоршаған ортаға жүктеме. Бiрқалыпты дамудың тұжырымдамасы. Бiрқалыпты даму, оның стратегиясының факторлары, ұстаным және деңгейлер. Антропогендiк факторлардың орнықсыз биосферада  пайда болуы. Қазіргі заманғы әлеуметтік-экологиялық проблемалар мен бірқалыпты даму. Табиғатты қорғау және бiрқалыпты даму. Қазақстан Республикасының бiрқалыпты даму көкейкестi экологиялық проблемалары.

Зерттелетiн шет тiлдің фонетикалық, емле, лексикалық, грамматикалық нормалары. Фонетика: айтушы және шет тiлiнiң ритм - интонация ерекшелiктерi, рецепция және сөздiң дыбыстық жүйесiн репродукциялау. Емле: дыбыс әрiптiк тiлдiк жүйе, негiзгi емле ережелерi. Лексика: сөз жасау үлгiлері; негiзгi тiлiнiң 2500 бiрлiктерiнде көлеммен лексикалық минимум, сонымен бiрге терминдер, мамандықтың тиiстi кескiндерi; Грамматика. Оқу. Айту. Тілдік нормаларға сәйкес шет тілінен туған тіліне мамандық бойынша мәтіндерді аудару. Дыбыс жазу: хабарламаларды сыбысқа қабылдау тұрмыстық, ақпараттық және кәсiби мiнез.

Қазақ (орыс) тілі. Тілді меңгерудің негізгі деңгейлері - А1 – А2; кәсiби - бағытталған деңгейлер - В1 - В2; мамандық тiл қабаттар - С1-С2. Қазақ тілінің арнайы дыбыстары, олардың үйлесiмдiлiгi және үйлесушiлiк; жиi қолданылатын атау септiк сөздері және тiркеске олардың қабiлеттiлiгi, дайын сөз тіркестерінің мағынасы, ойды жеткізу үшін қолданылады. нақтылы мағыналарды жiберу үшiн қызмет ететiн, қазақ тілінің мағынасы, семантикалық құрылымы мен грамматикалық формасы, Сөйлеу тiлiнiң акустикалық қабылдаудың ерекшелiгі және қазақ тiлі дыбыстарының айтылуы; кәсiби қарым-қатынас пайда болатын әр түрлi мiндеттердi шешiм үшiн әр түрлi коммуникатив - тiлден жасалатын құрылымдарды қолдануға үйрету; топ-топтарға коммуникатив - тiлден жасалатын құрылымдарды бөлуге үйрету және коммуникатив тапсырмаларын орындау.Информатика. Информатиканың негізгі ұғымдары. Қазiргi ақпараттанудың құрылымы. Ақпарат, онының түрлерi және қасиет. Дискреттi математиканың негiзi. Функция, қарым-қатынас. Логиканың негiзi, сөздер, қисынды байламдар, ақиқаттық кестенi логика. Граф және ағаштар. Архитектура ЭВМ негiзгi ұғымдары. Шолу және компьютер архитектурасының әңгiмесi. Компьютер логикалық элементтер. Компьютердiң жадысында деректердi ұсыну. Машинаның ұйымы. Енгiзу-қорытынды және үзу. Компьютердiң жады құрылғысы. Жадының құрылғыларын иерархия. Мiндеттердi алгоритм шешiмi, алгоритм күрделiлiгiнiң талдауы. Бағдарламалаудың негiзгi құрылымы. Басқару жүйелерiнiң негiзi және желiлер. Файл жүйелерi. Кесте және ғаламтор. Графикалық редакторлар. Әңгiме және ғаламтордың бастаулары. Ғаламтордың қызметi.

Тiршiлiк қауiпсiздiктiң негiзi. Тiршiлiк әрекетi қауiпсiздiктi қамтамасыз етуде қазiргi мемлекеттiң рөлі.  Ұйымдастыру және тiршiлiк қауiпсiздiктiң теориялық негiзi. Төтенше жағдай табиғи және техногендi мiнез. Адамды тiршiлiк ортаның қауiп-қатерi. Өнеркәсiптiк объектiлердi жұмыстың орнықтылығы. Құтқарушы және жеңiлiс басқа шұғыл ошақтарда жұмыс iстеулер. Ғаламтордың қызметi.

12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: компьютерді жетiк бiлу, ақпараттық кеңiстiкте бағыттасу, ғылыми ақпарат қазiргi ақпараттық технологиялар, өңдеу әдiсін тиiмдi пайдалану. Білуі тиіс: зерттелетiн шет тiлiнiң фонологиялық, лексикалық, грамматикалық оқиғалары коммуникатив қызметiнде қолданылу; байланысын жүзеге асыруы үшiн зерделенген тiлден жасалатын қаражаттары ауызша қолдану және шет тiлiнiң нормаларымен қарым-қатынастың берiлген жағдайларында жазбаша түрлерi және сөйлеу пiшiндермен сәйкес. Білуі тиіс: экожүйелердi бұзылғандықтың дәрежесiнiң ширақ организмдарын популяций күй бойымен анықталу. Білуі тиіс: кәсіби сөйлеу жағдаяттары бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейтіп, сөздерді еркін пайдалана білу, кәсіби бағдарлы жарнамаларды, іс-қағаздарды, хабарламаларды, жаңалықтарды, нұсқауларды оқып, түсіну, ол туралы айта білу, әр түрлі стильде жазылған мәтіндер, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу. Білуі тиіс: бейбіт және соғыс уақытында төтенше жағдайда білім қолдану, халықты  қорғау әрекетінде,  апаттар мен табиғи апаттардың зардабын жою.

Білуі тиіс: информатика негіздері; мамандыққа арналған жұмыс қазiргi программалық құралдардың пайдалануына ендiгәрi бағытталған жаңа инновациялық технологияялар. Біліктілігі болуы тиіс: фонетикалық, емле, лексикалық және шет тiлi грамматикалық нормалар; тiлдiк құбылыстарды ерекшелiк ұлттық-мәдениеттi және өз елдiң болмыстарымен шет тiлiнiң тасымалдағыштарын салыстырмада мiнез-құлық. Біліктілігі болуы тиіс: кәсіптік қарым-қатынаста тіл жүйесінің дыбыстау, лексикалық-фразеологиялық, грамматикалық ерекшеліктерін білу; жалпы ғылыми және өз мамандығына қатысты терминологияны білу. Біліктілігі болуы тиіс: ширақ организмдарды өмiрдiң негiзгi ортасы, қоршаған ортаның факторлары, құрылым және қоғамдастықта популяций серпiндi, ширақ организмдарды өзара iс-әрекеттiң тетiктерi, қазiргi заман негiзгi экологиялық проблемалар. Біліктілігі болуы тиіс: жанында нақты iс-әрекеттер әр түрлi экстремалды және оқыс жағдайлар кезінде қауiпсiз қажеттi бiрiншi дәрiгерлiк жәрдемдi көрсетудiң өлшемi және тiршiлiк әрекетiнiң зиянсыз шарттары.

Дағдылары болуы тиіс: талдау үшiн компьютер сауаттылығы және қолданбалы есептердi шешiм; мәтiндiк құжаттамамен жұмысы; электронды кестелермен; деректердiң негiздерiмен. Дағдысы болуы керек: Сөйлеу әрекетінің 4 түрін толық меңгеріп, оны кәсіби қарым-қатынаста пайдалана білу: монолог; диалог түрлерін (хабар алмасу, пікір алысу, сұрақ-жауап, пікірталасқа араласу) меңгеру; тыңдалған мәтіннен тұлғалық, кәсіби бағалы ақпаратты бөліп ала білу, кәсіби бағыттағы сөздіктерді еркін пайдалана және сауатты түрде аударма жасай білу, әр түрлі кәсіби қарым-қатынас жағдайында аударма жасай білу. Дағдысы болуы керек: экологиялық мiндеттердi шешiм, зертханалық жабдықпен жұмысы үшiн қажеттi. Дағдысы болуы керек: болжау тұрмыстық, әлеуметтiк, өндiрiстiк салалардағы экстремалды жағдайлары мүмкiн және сауаттарды қабылдау

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан /тест/

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

2 семестра

16. Әдебиет

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» 2014ж. 11 қараша Астана, 2014.

2. Бөрібаев Б., Нақысбеков Б., Мадиярова Г. Информатика А., 2013

3. Мультимедиалық оқыту бағдарламасы. Кеңейтілген курс. Малқайдарова Г. – Алматы, 2009.

4. Жүкешев К.М , Асанбекова Г.С. Адам және Қоғам А., 2009

5. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология А., 2010

6.Мәдени-шұғылданымпаздылық педагогикасы: Оқу құралы.-Шымкент. 2000.-86 бет

7. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпы әскери жарғылары: ғылыми әдебиет. - Астана : Дайк - Пресс, 2009. - 659 б. 

8. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның тұрақты дамуының әлеуметтік - мәдени негіздері: монография / Ш. Қ. Қарабаев. - Алматы : Экономика , 2010. - 543 б

9. Алғашқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі: оқу құралы / Н. Р. Рамашов, Е. Ж. Қожамжаров, М. Т. Бөдеев. - Алматы : Экономика, 2012. - 148 б.

10. Әскер қатарына дейінгі жастардың дене дайындығы мен әскери бағыттылығын қалыптастыру: монография / К. И. Садыков, О. С. Омаров ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : Полиграфист, 2014. - 103 б. 

11.Қазақ дастандары: ғылыми басылым / Бақытжан Әзібаева. - Алматы : Баспалар үйі, 2009. - 286 б. - (Парасат). - Библиогр.: 285-286 б. 


17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 3 Кәсіби тілдер және мәдени тынығу жұмысының теориялық негіздері
1. Модульдің атауы мен шифры

МММ-3 Кәсіби тілдер және мәдени тынығу жұмысының теориялық негіздері

2. Модульге жауапты

Сагатова А.С., Кошербаев Д.Б.

3. Модульдың түрі

Жалпы модуль

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

2 сем – 4 с., 3 сем – 10с., 4сем- 3с.

6. Количество кредитов

12

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

2,3,4 семестр

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың преквезиттері

Шет тілі. Қазақ тілі

11. Модульдың мазмұны

Қазіргі заманғы мәдениетіндегі философия орны, философиялық ойдың дамуының негізгі кезеңдері, әлемнің және оның әртүрлілігін бірлігі; болып табылатын негізгі формалары, адам табиғат әлемдегі ауқаты мен оның ерекшелігі. материяның ұйымдастыру құрылымы мен деңгейлері туралы осы заманғы идеялар. философия сананың мәселесі, әлеуметтік сана және оның негізгі нысан құрылымы. дамыту, санаттары мен заңдар философиялық түсінік. білім, ғылыми білімдерді және оның нақты сипаттамалары құрылымы, ғылыми білімдер мен оның түрлері әдісі туралы түсінік. адам философиясы, мәні мен бар адамға, жеке басын куәландыратын, демократия мен жеке тұлғаның бостандығы ұғымы, философиялық талдау объектісі ретінде қоғам, қоғам негізгі аспектілерін, шағын және ірі әлеуметтік топтардың өзара іс-қимыл, сондай азаматтық қоғамды, әлеуметтік-тарихи процестің ұғымы қойыңыз. Әлемдегі тарих бірлігі мен алуан, әлеуметтік прогресс мәселесі. Қазіргі заманғы өркениет, оның ерекшеліктері мен қайшылықтар, жаһандық проблемалар, себептері және бұл жаһандық проблемаларды шешу. философиялық тұжырымдамасы, ғылым қалыптастыру және дамыту, қызметті дамыту кезеңдері, мәдениет және этика.

ғылым (пәні, құрылымы және функциясы) ретінде Әлеуметтану. әлеуметтану қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері (фондық және әлеуметтік-философиялық үй-жайлар). Классикалық және қазіргі заманғы әлеуметтік теориялар. Қоғам, әлеуметтік институттар және өзара. Әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар. әлеуметтік өзара іс-қимыл (жеке тұлғаның әлеуметтенуі) жүйесіндегі Тұлға. Әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік ұтқырлық. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация. әлеуметтік өзгерістер факторы ретінде Мәдениет. қоғамдық өмірдің жаһандық мәселелері, жалпы адами құндылықтарды. Таяу ауқымы теориясы (тұлғаны әлеуметтану, білім әлеуметтану, т.б. жастар, экономикалық әлеуметтану, әлеуметтану). Әлеуметтік қақтығыстар және олардың razresheniya.Metodologiya логикалық және әлеуметтік зерттеулер әдістері. социологиялық зерттеулер бағдарламасын әзірлеу. социологиялық ақпарат жинау әдістері. эмпирикалық социологиялық зерттеулер талдау және өңдеу техникасы.

ғылым ретінде Саясаттану. нысан және саясаттану пәні. Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Қазақстандағы саяси ой тарихы. қоғамдық өмірдің жүйесінде саясаты. саяси құбылыс ретінде Power: түсінігі, құрылымы туралы түсінік. Сабақтар саясаты. қоғамның саяси жүйесі. Саяси режимдер: түсінігі, түрлері. Демократия және оның тарихи формалары. саяси жүйенің негізгі институты ретінде мемлекеттік. азаматтық қоғамның құқықтық мемлекет қалыптастыру және қалыптастыру. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар. Саяси сана және саяси мәдениет. Саяси даму және саяси жаңғырту. Саяси процесс және саяси іс-шаралар. Дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынастар. Қазақстан, оның көпвекторлы сипаттағы сыртқы саясаты.


12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: өз бетінше әр түрлі философиялық ұғымдар талдау; саяси жүйесінде саяси табиғаты, олардың өзара қарым-қатынас, орны мен рөлі мәселелерін және проблемаларын талдау; әлеуметтік кондиционерлеу тұрғысынан қазіргі қоғамның нақты құбылыстарды талдау.

Білуі тиіс: дүниетанымды қалыптастыру, әлеуметтік және тарихи сипатын, әлемнің тарихи түрлері: миф, дін, философия, әлемнің философиялық түсіну ерекшеліктерін; саяси идеялар, саясаттану, құрылымы, негізгі теориялар және тұжырымдамалар тарихи ретроспективті; саяси салада зерттеу эмпирикалық және теориялық дағдылардың элементтерін білу; Негізгі социологиялық теориялар қоғамның зерттеу, оның құрылымы, әлеуметтендіру ұғымдарды стратификация, әлеуметтік нормалар мен ережелер Девиантты мінез-құлық.

Дағдысы болуы тиіс: философиялық талдау іргелі ұғымдардың иелену; саяси процестер мен құбылыстардың теориялық және эмпирикалық талдау; теориялық және әлеуметтік процестерді талдау қолданылады.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Екзамен /тест/

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

3 семестр

16. Әдебиет

1. Марков Б.В.http://www.webirbis.ksu.kz/cgi bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe? LNG=&Z21ID =& I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= Философия: бакалаврлар мен мамандар үшін. - СПб: Питер, 2012.

2. Мырзалиев С. Философия: оқу құралы. - Алматы Бастау 2009.

3. Саясаттану: оқулық / A.У Мелвилл. – Мәскеу,2013..

4.. Волков Ю.Г. Социология: Бүкілодақтық. студенттер үшін. университет Альфа-Мәскеу ИНФРА-М, 2010.

5. Штомкa П. Әлеуметтану. қазіргі қоғамның талдау: зерттеулер. жәрдемақы. - М: Логос, 2010..

6. Василюк М.А. Саясаттану. Мәскеу, 2009 ж.

7. Исаев Б.А. Әлеуметтану. Қысқа Курс. - СПб: Питер, 2009 ж..

8. Камен Е.Н.Әлеуметтану. Саясат. дәріс. - М., 2009.

9. Кравченко А.И. Әлеуметтану кіріспе. - М., 2009.

10.Кравченко А.И. Әлеуметтану және саясаттану: Оқулық студенттер үшін Мәскеу, 2009.

11. М. Смелсер Әлеуметтану 2009

12. Әлеуметтану. Оқу құралы. / Ред. Проф В.Н. Лавриенкo. - М: «Мәдениет және спорт», 2010..

13. Фролов С.С. Әлеуметтану. - М., 2010.


17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет