Білім беру бағдарламасы мамандығы: «5В090600 -мәдени-тынығу жұмысы»бет5/6
Дата16.09.2017
өлшемі1.1 Mb.
#994
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6

Модуль 4. Мәдени тынығу жұмысын әдістемелік және басқару негіздері
1. Модульдің атауы мен шифры

МММ-4 Мәдени тынығу жұмысын әдістемелік және басқару негіздері

2. Модульге жауапты

Баймуханова А.М., Абилов Д.К.

3. Модульдың түрі

Мамандықтың міндетті модулі

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

4 сем – 4с., 5 сем – 4 с., 7 сем – 3 с.

6. Количество кредитов

8

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

4,5,7 семестр

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Мәдени тынығу жұмысынң тарихы мен теориясы. Экономика негіздері. Ақпараттық коммуникативтік технологиялар.

11. Модульдың мазмұны

Жалпы кәсіби терминология өнер қайраткері. Терминологияны пайдалану шығармашылығында ерекшеліктері. мәдени тынығу жұмысының кәсіби тілдік маманы қалыптастыру. Студенттердің кәсіби бағдар қалыптастыру жүйелі көзқарас. кәсіби, мәдени және тынығу жұмысының дайындауға қажетті сапасы ретінде субъективті фактор (студенттік шығармашылық қабілеттерін). жеке кәсіби шеберлері, шығармашылық бейіндегі кәсіби мәдениетінің құрылымы.

Мәдени тынығу жұмысының қалыптасуы мен даму жолдарын Әлеуметтік-тәрбие және идеологиялық және саяси негіздері (XIX-XX ғғ.). Кеңес режимі (1917-1920 жыл) қалыптастыру кезінде саяси және тәрбие жұмысы. ұлттық экономиканың қайта құру кезінде ҰЭП (1921-1925 жылдар). Саяси және тәрбие жұмысы жылдарында экономиканың қалпына келтіру кезеңінде саяси және тәрбие жұмысының ерекшеліктері (1926-1932 жж.). саяси - кеңестік қоғамның шоғырландыру кезеңінде тәрбие жұмысы және нашарлауы саяси қуғын-(1933-1941 жж.) Мәдени - Ұлы Отан соғысы жағдайында тәрбие жұмысы (1941-1945 жж.). ұлттық экономиканың қайта құру және даму барысында мәдени және тәрбиелік жұмыстар (1946-1952жж.). социалистік қоғамды одан әрі дамыту кезінде мәдени-тәрбие жұмысының ерекшеліктері (1953-1964жж.). оның әлеуметтік және білім беру рөлі (1965-1985) жақсарту үшін жылдары мәдени және тәрбие жұмысы. Мемлекеттік мәдени - 80-ші жылдардың екінші жартысында және егемендігі тұрғысынан демалыс іс-шаралар. тынығу қызметі - мәдени теориясы әдістемелік негіздері. тынығу қызметі - мәдени функциялары мен принциптері. Қызметінің негізгі бағыттары, нысандары, әдістері және мәдени тынығу жұмысының құралдары. жастар және оның ұйымына бос уақытын ерекшеліктері. күрделі әлеуметтік институт ретінде клубы. Мәдени - кітапханалар мен мұражайларда тынығу жұмысы. мәдениет және демалыс саябақтарында Мәдени-тынығу қызметі. мәдени және демалыс нысандарын түрлері филармония және цирк Театрлар. мәдени және демалыс нысандарында оқу үрдісін ұйымдастыру.

Қазақстанда өнер, әлеуметтік және эстетикалық принциптерін қалыптастырушы жыл. көркем шығармашылық ұйымдастыру және дамыту кеңестік жүйесі қызметінің ерекшеліктері. (1917-1940 жж.). өнер жүйелерді әзірлеу және құру кезеңінде білім беру рөлі мен орны (1941-1970) .әлеуметтік-мәдени іс-шаралар мен жыл 1971-1990 өнер орны. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің жылдары көркемдік құру. өнер ұйымдастыру, әдісі мен теориясы. көркем tvorchestva.Funktsii өнер ұғымының мәні. өнер жіктелуі. Педагогикалық принциптері мен көркемдік командада жұмысты орындайтын. көркем командада Оқу үрдісі. менеджер мен қатысушысы өнер ұжымының рөлі. көркем әуесқой команда басқару әдістері. көркем шығармашылық негізгі ғылыми бағыттары. көркем шығармашылық ұйымдастыру жүйесі. Көркем командасының басқару ғылыми-әдістемелік негіздері, көркемдік ұжымдар, клубтар, студиялар, қауымдастықтар және т.б. ұйымдастыру үшін нормативтік құқықтық негіздер.


12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: оқыған тілі кәсіби қарым-қатынас жағдайларда білдіреді және мамандығы бойынша шетелдік, оның ішінде әр түрлі стильдер мәтіндерді ақпаратты, алу үшін кәсіби қызметте қолдану; мәдени-демалыс қызметі және оның дамуы теориялық мәселелерді талдау тарихындағы негізгі кезеңдерін талдау; , Көркем бірлестіктердің ұйымдастыру мен басқаруды жүзеге асыруға, өзін-өзі ұйымдастыру, шығармашылық қиял мен дағдыларын дамыту.

Білуі тиіс: кәсіби қазақ, шет тілдерін лексика-фразеологиялық, грамматикалық ережелерді білу; Жалпы ғылыми және жоғары мамандандырылған терминологияны білу; сипаты мен теориясы тарихы және мәдени тынығу жұмысының ерекшеліктері; әр түрлі тарихи кезеңдерде мәдени тынығу жұмысының ұйымдастыру формалары.

Дағдысы болуы тиіс: сөйлеу әрекетінің 4 түрін иелену (оқу, тыңдау, сөйлеу және жазу); кәсіби қарым-қатынас жағдайында қолдануға қабілетті болуы; мамандықтар мен кәсіби қарым түсіндіру бойынша мәтіндерді ауызша және жазбаша аударма дағдыларын бар.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Екзамен /тест/

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

3 семестра

16. Әдебиет

1.«Нұрлы болашаққа нұрлы- жол». Қазақстан халқына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың - Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы 11 қараша 2014 Астана қаласы, 2014.

Әбішев М.А., IT Bugs әдістемелік басқару мәдениеті мен көркем шығармашылық ұйымдастыру. - Шымкент. - 2009 ж.

2. Аванесов Г.А. Рекреациялық іс-шаралар. ұйымдастыру теориясы мен практикасы. - М: 2009.

3. Жарков A.Д. мәдени тынығу жұмысының технологиясы. - М., 2011

тәрбие жұмысының әдістемесі. / ред. Сластенина В.А..-M. 2009.

4. Ершов П.M актерлік өнер технологиясы. - Кітабында:. Ершов PM Жұмыстар, Vol. 1. Мәскеу, 2010.

5. Жарков A.Д. мәдени және демалысының теориясы мен технологиясы:. Баспа үйі КММУ, 2009.- 480 б.

6. Жарков Л.С. әлеуметтік-мәдени саласындағы кітапхана ұйымдастыру әдістемесі, 2009.- 111 б.

7. Шулунова Л.И. Шымкент өнер және бұқаралық ұйымдастыру: ОҚМУ, 2009.- 202 б.

Омаров Е.О. Көркемөнерпаздық шығармашылық тарихы. г.Алматы, 2009.-108 С

8. Омар Е. О. Воспитательная деятельность клубных учреждений Казахстана (1920-1937 гг) Монография.-Шымкент. 2010.-120с

9. Омар .Е.О,.Сапарова Ю.А. Көркемөнер шығармашылығы ( теориясы ) Оқулық.- Шымкент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2010.-204 б

10. Омар Е.О.Көркемөнер шығармашылығы .Оқулық. Шымкент.М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2011.-228б

11. Сапарова Ю.А. Қазақстандағы көркемөнер шығармашылығын қалыптастыру негіздері Астана - 2009.17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 5. Әлеуметтік ортадағы мәдени-тынығу жұмысы
1. Модульдің атауы мен шифры

МТМ – 5 Әлеуметтік ортадағы мәдени-тынығу жұмысы

2. Модульге жауапты

Нұрланова С.С.

3. Модульдың түрі

Мамандықты таңдау бойынша модуль

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

1 сем – 7с., 2 сем – 2с., 3 сем – 4 с., 6сем-6с.

6. Количество кредитов

14

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

1,2,3,6

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың прериквизиттері

Қазақстан тарихы. Мәдени тынығу жұмысының тарихы мен теориясы. Құқық негіздері.

11. Модульдың мазмұны

Коммуникативтік мәдениетін тұжырымдамасы. Коммуникативтік өзара іс-қимыл сипаты мен ерекшелігі. Байланыс ауызша және ауызша емес құралдары. Мәдениет коммуникативтік диалог. оң ойлау адамның шығу тегі. Сыртқы қоршаған ортаны және оң ойлауды дамыту. оң ойлау қабілетін дамыту факторы ретінде адамның ішкі мемлекеттік. Қақтығысқа коммуникативтік мәдениетін жұмыс істеуін ерекшеліктері. қақтығыс жіктелуі және функциясы. қақтығыс жағдайға адамның мінез-құлық. Жанжалдарды шешу стратегиясы. этикет және коммуникативтік өзара іс-қимыл олардың функциясы ережелері. Нормалары және байланыс мәдениет бизнес хаттамасының ережелерін.

Мәдени тынығу жұмысының әдістемелік қамтамасыз ету әдістемелік негіздері. мәдени тынығу жұмысының әдіснамалық қолдау жүйесі мен мазмұны. Мемлекеттік білім беру мекемелеріне арналған жүйелер мен жұмыстың мазмұны. мәдени тынығу жұмысының әдістемелік қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесiнiң ұйымдық құрылымы. Институттарын тәлім функциялары. технологиясы әдістемелік қолдау жұмыс істейді. Көрініс-әдістемелік кеңселер мен орталықтары. Синтез және жақсы тәжірибе дамыту. Ауылдық мәдениет үйлерінің әдістемелік жұмыстың мазмұны және ұйымдастыру. Облыстық мәдениет үйінің жұмысының мазмұны бағыттары. халық шығармашылығы және мәдениет облыс орталығының құрылымы, штаттық кестесін және орналасуы. жанрлар мен көркем шығармашылық түрлілігі. Халық шығармашылығы және мәдениет облыс орталығының ұйымдастыру. Халық шығармашылығы және мәдениет облыс орталығының департаменттер.

басқару жүйесін басқару. Мәдени және демалыс нысандарын басқару әдістері. Мәдени-демалыс жұмысын басқарудағы ақпараттық қызметі. Технология басқару шешімдері дайындау және дамыту. мәдени және демалыс мекемелерінде ұйымдастыру басқармасы. мәдени және демалыс іс-жоспарлау. Негізгі басқару рәсімдері (кадрларды іріктеу және орналастыру, ұйымдастырушылық стандарттарын әзірлеу, кінәлі адал жауапкершілік пен міндеттерді бөлу). Әлеуметтік-мәдени іс-шараларға технологиясы ұйымдастырушылық іс-шаралар. маркетинг және маркетингтік қоршаған ортаны мәні. Маркетинг жүйесі және мәдени-демалыс саласында оның қалыптасу шарттары. маркетингтік стратегиясы мен тактикасын қалыптастыру. Мәдени және демалыс іс-шараларына жарнама. Мәдениет мекемелерінің қаржыландыру. Мәдени мекемелер қызметкерлерінің жалақы ұйымдастыру. Материалдық және мәдени-демалыс нысандарының техникалық базасы.


12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: байланыс коммуникативтік ерекшеліктерін пайдалану байланыс коммуникативтік ауызша тарап, вербальды емес қарым-қатынас, қосымша білім беру мекемелерінде мәдени тынығу жұмысының әдістемелік қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру; қосымша білім беру ұйымдарының басқаруға құжаттарды пайдалану; мәдени және демалыс нысандарын саласындағы маркетингтік басқару, талдау.

Білуі тиіс: тұлғааралық қарым-қатынас факторларының реттеуді, коммуникативтік өзара іс-қимыл мәдениетін; табиғат, құрылымы, мақсаттары және ұйымдастырушылық-әдістемелік қолдау көрсету міндеттері; қосымша білім беру жүйесі негізінде мекемелердің басқару; қосымша білім беру орындарында маркетинг функциялары мен міндеттері; мәдениет және демалыс саласындағы маркетингтің тиімді пайдалану шарттары; мәдени және демалыс секторында маркетингтік қызметін қаржыландыру ерекшеліктері.

Дағдысы болуы тиіс:, коммуникативтік өзара іс-қимыл процесінде интеграцияланған білім пайдалану әдістемелік әдебиет іздеу және деректер жинау дамыту; жоспарлап технологиясы жұмыс, сабақтар, мәдени және демалыс нысандарын әдістемелік құжаттаманы әзірлеу; әлеуметтік және мәдени қызмет көрсету, маркетингтік және тұтынушылық зерттеу микроортаны талдау

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

4 семестр

16. Әдебиет

1. «Нұрлы болашаққа жол». Қазақстан халқына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың - Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы 2014 жылғы 11 қараша Астана 2014 g.-.

2. Тоқсандық В.А. Сыртқы туризм. - М: 2011..

3.Каменарович И. Классикалық Қытай. - М: 2009 ж..

4. Киселева, шетелдегі демалыс теориясы. - М: 2009 ж..

5.Кротов И.О. (АҚШ, Ұлыбритания және Канада мысалда) экономикасы дамыған елдерде уақыт өткізу. - С.-Pb: 2009 ж..

6.Сапарова Ю.А. Қазақстанда демалыс нысандарын - мәдени басқару және ұйымдастыру. - Астана: 2012.

7.Терехова О.В. АҚШ ойын-сауық индустриясының дамуы. - М., 2010.

8.Кротов И.О. Ағылшын тілді елдерде бос уақыт өткізу. - С.-Pb: 2009 ж..

9. Думниковаa А.И басқару мәдениеті экономика нарығы. - Санкт-Петербург: 2010ж.

Kаминская Н.Д. Жалпы және Шығыс Еуропа елдерінде демалыс саласындағы әлеуметтік-мәдени іс-шараларының ерекшелігі. - М: 2009 ж..

10. Садовская В.С., В.А. Ремизов Коммуникативтік мәдениет негіздері.- 2011


17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 6. Мәдени тынығу жұмысын ұйымдастырудың көркемдік-шығармашылық
1. Модульдің атауы мен шифры

МТМ – 6. Мәдени тынығу жұмысын ұйымдастырудың көркемдік-шығармашылық

2. Модульге жауапты

Кендирбекова Ж.Х.

3. Модульдың түрі

Модуль мамандықтың таңдауы бойынша

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

2 сем – 5с., 5 сем – 4 с., 6 сем-4с.

6. Количество кредитов

10

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

2,5,6

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Мәдени тынығу жұмысының тарихы мен теориясы. Коммуникативтік мәдениет негіздері. Балалар мен жасөспірімдер қозғалысынң тарихы мен теориясы.

11. Модульдың мазмұны

Мәдени-тынығу әдістерінің теориялық негіздері. Мәдени-тынығу жұмысының ұйымдастырушылығы мен әдістемесі бірегей технологиялық процесс ретінде. Мәдени-тынығу жұмысының қазіргі тәсілдерін ұйымдастыру. Тынығу мекемелерінің типтері, олардың қызмет ету ерекшелігі. Тынығу саласындағы жеке жұмыстың ұйымдастырушылығы мен әдістемесі. Орфоэпия. Сахна сөзіне дауысты қою. Тыныс алу - сөйлеу естiлудiң негiзі. Дикция - сөз мәдениеттiң маңызды элементi. Дауыс ырғағы - ауыз екi сөз айырмашылық белгi. Сөйлеу тактiсі және логикалық үзiлiстер. Сөздiң мәтiнiнiң үстiндегі жұмыс. Шығарманың идеялық мағынасын анықтау. Өзектi әрекет және әдеби мәтiндегі қиын есеп. Берiлген жағдайлар және көру. Мәтіннің логикалық анализі. Сахна сөзіндегі дене тілі.  Сахна жаттығуларын сөздiң жаттығу дамуындағы рөлі.

12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: ойын iс-әрекетiнің сценариін құру, мәдени-тынығу шараларын  ұйымдастыру, қосымша  бiлiм беру мекемелерiнде  ойын технологиясын  қарастыру, қазiргi ойын технологияларын теория жағынан жан-жақты мәнiн түсiну; ойын технологиялармен тұлғаның танысуын өткiзу арналған мәдени-тынығу жұмыс әдiстемелердi тиiмдi сұрыптау мен  жүзеге асыру; социомәдени қызметтiң әр түрлi түрлерiнде оның одан әрi пайдалануының мақсатымен ойынның мүмкiндiгiмен анықталу; эмоционалды әдеби сөз жақсы дикциямен қисынды салынған мәнерлi және иiлгiш дауыспен көрсету .

Білуі тиіс: ойын іс-әрекетін ұйымдастырудағы теоретикалық және әдістемелік негіздер туралы; олардың мәдени-тынығу жұмысында қолданылу ерекшеліктері туралы; әдiснама және ойын iс-әрекеттiң технологиясын ғылыми өнер-бiлiмнiң саласы ретінде; тұлғаның әлеуметтiк қатынастарының ерекшелiгі; қосымша бiлiм беру мекемелерiнде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру ұстанымдары; мерекенiң ұйымдастыру негiзі, әдiснаманы, тарихты, мазмұны, мерекенiң педагогикалық функциялары; ұлттық мерекелердi  қолданылатын жүйені зерттеу әдiстерi; Қазақстан халқының  ұлттық мерекелерінің басты ерекшелiктері; мәдени-тынығу жұмысындағы практикада сахналық мәтіннің теоретикалық және әдістемелік негіздердің қолданылуы.

Дағдылары болуы тиіс: виртуалды ақпаратты картотеканың құрастыруы, iздестiру, рефераттардың дайындығының жанында iс жүзiнде жұмысқа, теориялық өнер-бiлiмдердiң қолдануы ойын мәдени-тынығу iс-әрекеттiң тиiстi технологиялары пайдалануға қатысты; ойын технологияларын қолдану, аналитикалық жұмысты жүргiзу мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру шеңберiнде; ораторлық өнердiң тиiстi технологиялары пайдалануға қатысты  дауысты қоюдың әдiстемелерiмен иелену.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

3 семестр

16. Әдебиет

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» 2014ж. 11 қараша Астана, 2014.

2. Багов И.Т. Уалиханова А. Мәдени-тынығу жұмысын әдістемелік қамту- Шымкент, ОҚМУ,2011.

3.Омар Е.О.Көркемөнер шығармашылығы Оқулық Шымкент.М.Әуезов атындағы ОҚМУ,2011.-

4.Сапарова Ю.А. Қазақстандағы көркемөнер шығармашылығын қалыптастыру негіздері Астана - 2009.

5.Омаров Е.О. Көркемөнерпаздық шығармашылық тарихы. г.Алматы, 2009.-108 С

6.Омар .Е.О,.Сапарова Ю.А. Көркемөнер шығармашылығы ( теориясы ). 2011

7.Омаров Е.О. Қазақстандағы мәдени-ағарту жұмыстарының тарихы-Шымкент: изд. КазХТИ, 2009-152б

8.Омар Е.О. Мектептен тыс мекемелердегі тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың негіздері-Шымкент: 2009-210б

9.Сапарова Ю.А., Омар Е.О., Турдалиева Ш.Ж.. Қарым-қатынас мәдениеті. – ОҚМУ, 2009

10.Жастар хорына арналған шығармалар Н.Фаттахова,Р.Юмашева, А.Нурмухамедова/, Шымкент 2009 г.

11.Жумабай Л.Ж., Ормолдаева М.А., «Бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру» пәнінен лекциялар жинағы. Шымкент, 2012.

12.Төлеуов Е.С.,Жумабай Л.Ж. Сценарийлік шеберлік негіздері: Оқу құралы.-Шымкент, 2009

13.Камалова Н.К. Қазақтың мәнін жоймас құндылығы: Шымкент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2006. – 172 бет

14.Жумабай Л.Ж. 050906(01) «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы, «Мектеп және мектептен тыс мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және педагогикасы» мамандануы студенттері үшін өндірістік-басқару іс-тәжірибенің өтілуі бойынша әдістемелік нұсқау. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, - 2012. – 32-бет

15. Қабдолов З. Сөз өнері: Оқулық. – Алматы:Санат, 2002. – 360 бет.17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 7. Мәдени тынығу жұмысының тәрбиелік негіздері
1. Модульдің атауы мен шифры

МТМ-7. Мәдени тынығу жұмысының тәрбиелік негіздері

2. Модульге жауапты

Баймуханова А.М., Жакенова-Бике А.Ж.

3. Модульдың түрі

Мамандық бойынша таңдау модулі

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

5 сем – 8 с., 6 сем – 4 с.

6. Количество кредитов

9

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

5,6

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Мәдени тынығу жұмысының заманауи теориялары. Мәдени тынығу жұмысының тарихы мен теориясы. Қосымша білім бері мекемелерінде ойын іс-әрекетін ұйымдастыру. Көркемдік шығармашылық.

11. Модульдың мазмұны

Мәдени-тынығу жұмысының теоретикалық негізі. Мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және әдістемесі технологиялық процесс ретінде. Мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастырудың қазіргі заманғы тәсілдері. Бос уақыт мекемесінің түрі, оның қызметінің маңызы. Бос уақыт саласындағы жеке әдістер және ұйымдастыру. Мәдени-тынығу жұмысының әртүрлі кештерді өткізу әдістері. Мәдени-тынығу жұмысын әдістемелік қамтудың методологиялық негіздері. Мәдениет мекемесі іс-әрекетінің әдістемелік жүйесі. Мәдени-тынығу орталықтарында әдістемелік жұмыстарды жоспарлау. Қосымша білім беру мекемесіндегі тәрбиешілік жұмыстарының түрлері. Әртүрлі өнер түрлерінің ерекшеліктері мен классификациясы. Өнер түрлерінің түсіндірмелері.

Театр өнері және оның ерекшеліктері. Актер театр өнерінің негізі және шыңы. Актердің өнері қойылымда режиссердің идеяларын жүзеге асыру іспетті. Актер театр өнерінің маңызының тасымалдаушысы. Әртүрлі жастағы мектеп оқушыларымен театр жұмысының түрлері. Театрлық-өенр жұмысы.12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: мәдени-тынығу жұмысының технологиялары мен әдістерін нәтижелі іріктеуді жүзеге асыру; мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыруда тәрбие жұмысының әдістері мен тәсілдерін қолдану; балалармен театр-өнер жұмысын ұйымдастыру; шығармашылық және практикалық іс-әрекетте сахна киімдерінің тарихи білімдерін қолдану.

Білуі тиіс: қосымша білім беру мекемелеріндегі мәдени-тынығу жұмысының технологияларын кәсіби іске асырудың жаңаша шарттарын, әдістер жүйесін қолдану; көркемдік ұжымда оқу-тәрбие жұмысында ұйымдастырудағы мазмұны; шығармашылықтың ерекшеліктері. Театрализация элементімен мәдени жаппай іс-шараларды өткізу мен ұйымдастырудың ерекшеліктері;

Дағдылары болуы керек: сценарий құру мен өңдеуді, балалар, жастар тынығу қызметін ұйымдастыру саласында мәдени-тынығу бағдарламаларын құру; қосымша білім беру мекемелерінде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру; мәдени қарым-қатынас пен шығармашылық коммуникация.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

2 семестр

16. Әдебиет

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» 2014ж. 11 қараша Астана, 2014.

2. Багов И.Т. Уалиханова А. Мәдени-тынығу жұмысын әдістемелік қамту- Шымкент, ОҚМУ,2011.

3.Омар Е.О.Көркемөнер шығармашылығы Оқулық Шымкент.М.Әуезов атындағы ОҚМУ,2011.-

4.Сапарова Ю.А. Қазақстандағы көркемөнер шығармашылығын қалыптастыру негіздері Астана - 2009.

5.Омаров Е.О. Көркемөнерпаздық шығармашылық тарихы. г.Алматы, 2009.-108 С

6.Омар .Е.О,.Сапарова Ю.А. Көркемөнер шығармашылығы ( теориясы ). 2011

7.Омаров Е.О. Қазақстандағы мәдени-ағарту жұмыстарының тарихы-Шымкент: изд. КазХТИ, 2009-152б

8.Омар Е.О. Мектептен тыс мекемелердегі тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың негіздері-Шымкент: 2009-210б

9.Сапарова Ю.А., Омар Е.О., Турдалиева Ш.Ж.. Қарым-қатынас мәдениеті. – ОҚМУ, 2009

10.Жастар хорына арналған шығармалар Н.Фаттахова,Р.Юмашева, А.Нурмухамедова/, Шымкент 2009 г.

11.Жумабай Л.Ж., Ормолдаева М.А., «Бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру» пәнінен лекциялар жинағы. Шымкент, 2012.

12.Төлеуов Е.С.,Жумабай Л.Ж. Сценарийлік шеберлік негіздері: Оқу құралы.-Шымкент, 2009

13.Камалова Н.К. Қазақтың мәнін жоймас құндылығы: Шымкент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2006. – 172 бет

14. Әлемдік педагогикалық ой-сана: 10 томдық / бас ред. Ж. Қ. Түймебаев. - Алматы : Таймас баспа үйі, 2008 - . - (Мәдени мұра). 2009.

15.Жумабай Л.Ж. 050906(01) «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы, «Мектеп және мектептен тыс мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және педагогикасы» мамандануы студенттері үшін өндірістік-басқару іс-тәжірибенің өтілуі бойынша әдістемелік нұсқау. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, - 2012. – 32-бет17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 8 Мәдени-тынығу жұмысында театрға бейімдеу
1. Модульдің атауы мен шифры

МТМ-8. Мәдени-тынығу жұмысында театрға бейімдеу

2. Модульге жауапты

Жакенова-Бике А.Ж., Баймуханова А.М.

3. Модульдың түрі

Мамандық бойынша таңдау

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

7 сем – 9 с.

6. Количество кредитов

7

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

7

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Мәдени-тынығу жұмысынң тарихы мен теориясы. Көркем өнер шығармашылығы. Мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі.

11. Модульдың мазмұны

Балалар театр іс-құру туралы мәдени-тынығу жұмысы технологиясы. Идеологиялық - тақырыптық балалар театр қызметі. демалыс жұмысын драма театры және тарихы формалары. Оқушылардың демалыс жұмысын театр формаларын бағыттаушы. балаларға арналған музыкалық сүйемелдеу, жастар және мәдени - ойын-сауық бағдарламалары. мәдени және ойын-сауық бағдарламаларының мазмұны, ерекшеліктері мен түрлері.

Мәдениет мекемелерінің әдістемелік қызмет жүйесі. мәдени және демалыс орталықтарында әдістемелік жұмысты жоспарлау. мәдени және демалыс қызметін тәлім. Дизайн, жабдықтар мен құрал-жабдықтар шкафтар. мәдени тынығу жұмысының теориялық негіздері. Ойын-сауық және демалыс қызметі жіктеу түрлілігі. мәдени тынығу жұмысының құрылымдық компоненттері. Ұйымдастыру және бірыңғай процесс ретінде мәдени тынығу жұмысының әдістері.

Әлеуметтік-мәдени анимация. Қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени іс-шаралар анимациялық теориялық және тарихи аспектілері. Қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени іс-шаралар. Аниматорлар. әлеуметтік-мәдени анимациялық қызметінің ерекшеліктерін.


12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: жастар мәдени және рекреациялық бағдарламаларды дайындау және өткізу; балалар және жастар демалыс бағдарламаларының ұйымын басқарып әдістері мен тәсілдерін қолдану; тәжірибеде қосымша білім беру мекемелерінде балалармен жұмыста қазіргі заманғы технологиялар саласындағы білімді қолдану; әлеуметтік-мәдени анимация, техникалық және көркем ерекшеліктері animatorskoy іс-пайдалану; жобалар мен балама мүмкіндігі әлеуметтік әсерді бағалау; жобалау, модельдеу, болжау, әлеуметтік мәселелерді оңтайлы шешімдер негізінде табуға, шығармашылық ойлауға үйренеді.

Білуі тиіс: ұйымдастыру және балалар мен жастар мәдени-ойын-сауық бағдарламаларын режиссура теориялық және әдіснамалық негіздерін; мәдени және демалыс іс-шараларына, әсіресе оларды пайдалану; демалыс объектілерінің ерекшелігі білім және баланың тұлғасын қалыптастыруда әлеуметтік-мәдени іс-шаралар рөлін ұйымдастырушы. Анимация мәдениет негіздері; әлеуметтік инженерия, әлеуметтік болжау және модельдеу негіздері

Дағдысы болуы тиіс: ұйымның әдістерін пайдалануға байланысты және балалар мен жастар мәдени және рекреациялық бағдарламаларын және қосымша білім беру ұйымдарында әлеуметтік және мәдени іс-шаралар әдістерін бағыттаушы; әлеуметтік-мәдени анимация шығармашылық. Мәдениет саласындағы модельдеу, жоспарлау мен болжау саласындағы

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

1 семестр

16. Әдебиет

1. «Нұрлы болашаққа - жол». Қазақстан халқына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың - Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы 11 қараша 2014 Астана қаласы, 2014.

2. Әбішев М.А., IT Bugs әдістемелік басқару мәдениеті мен көркем шығармашылық ұйымдастыру. - Шымкент. - 2009.-

3. Аванесов Г.А. Рекреациялық іс-шаралар. ұйымдастыру теориясы мен практикасы. - М: 2009.

4.Б.Н. Петров, бұқаралық спорт және өнер қойылымдары. бағыты, технология, ұйымдастыру мен әдістері) негіздері - Мәскеу, 2009 ж.

5. Генкин Д.М. Бұқаралық атап өтіледі. - М., 2010.

6. Генкин Д.М., Konovich А.А. Қазақстандық патриотизм. - М., 2009.

7. Марков О.И. клубтың көркемдік және педагогикалық қызметінің негіздерін патриотизм-бағыттаушы. - М., 2009. студенттер / Comp демалысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар. K.G.Garkusha. - Қарағанды: ҚарМУ баспаханасы, 2009. - 83 б.

8. Опарин Н.Ә. Балалар мен жастарға арналған пьесалары мен сценарийлер. театр ойын-сауыққа педагогикасы. - М., 2009.

9. Кукушин В.С. Столяренко Л.Д. Этнопедагогика және этникалық психология. - Ростов-на-Дону: 2007

10.Мальцева Е.А., Костина Н.М. Педагогика балалар қозғалысы. Uch.pos. - Ижевск 2010

11. Гиппиус берді С.В. Актер оқыту. Гимнастика сезім. - СПб, 2009 ж..

12. Петрушин VI өнер Психология және педагогика: зерттеулер. мектептер үшін қолмен.. - М изд..- 2: Академиялық жобасы: Гаудемус 2009.

13. Ақылға қонымды В.А. Шығармашылық адам және қазіргі заман. - М: 2011..

14. Павлодар қаласы, Бестужев-Лада IV, Regents Г.А. Әлеуметтік болжау: дәрістер курсы. - М., 2011.

15. Марков AP, әлеуметтік-мәдени жобалау негіздері. - СПб, 2009 ж..


17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 9. Қосымша білім беру жүйесіндегі көркемдік-бұқаралық жұмыстың кәсіби негіздері
1. Модульдің атауы мен шифры

МТМ-9 Қосымша білім беру жүйесіндегі көркемдік-бұқаралық жұмыстың кәсіби негіздері

2. Модульге жауапты

Абдрашева Б.Ж., Нұрланова С.С

3. Модульдың түрі

Мамандық бойынша таңдау

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

7 сем- 12 с.

6. Количество кредитов

9

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

7

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Мәдени-тынығу жұмысының ұлттық дәстүрлері. Балалар, жасөспірімдер қозғалысының тарихы мен теориясы. Сахна тілі.

11. Модульдың мазмұны

Актер жұмысының ерекшеліктері. Театрдағы мәнерлеу құралы. Актердің кейбір шығармашылық ерекшеліктері. К.С. Станиславскийдің жүйесі актерлердің шеберлік технологиясы. Әрекет- сахна өнерінің негізі. Сахнадағы назар аудару ерекшеліктері. Актердің шығармашылық ой-өрісі. Актердің шығармашылық қиялы. Сахналық әрекет. Сахналық тапсырма. Актердің батылдығы және тікейлілігін дамыту. Актердің шеберлігіндегі мимика, ымдау, ырғақ. Сахналық жұбымен өзара байланысы. Сахналық қарым-қатынас. Актердің сахналық әрлеуі. Драматургияға кіріспе. Драманың теориясы. Драмалық іс-шаралар. Драма композиясы. Қақтығыс. Драмалық шығарманың батыры. Драмалық шығармадағы көркем материалдарды ұйымдастыру түрлері. Әдеби композиция және әдеби монтаж. Көркем проза шығармасы бойынша әдеби композиция. Ақындық композиция мен монтаждардың құрылу принциптері. Әдеби монтаждың негізімен жұмыс істеу кезеңдері. Ақындық композициялардың құрылу ерекшеліктері.

12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: бағдарламаны талдау, жас ерекшеліктеріне байланысты мәнерлеп оқу тәсілдерін қолдану мен әдістеріне ие болу; сценарийлерді өңдеу; актерлік жұмыстың техникалары мен әртүрлі әдістерінің қолдану мен жетілдіру;

Білуі тиіс: сценарлық шеберлік негіздері; ойды, ниетті, сахналық жүрісті, құжаттық және көркем материалдарды өңдеу алымен анықтау; әдеби мәтін құру, айқын құралдарды іріктеу, бірегей көркем-әдеби мастерства; специфику определения идеи, замысла, сценарного хода, сбора обработки документального и художественного материала, составления литературного текста, отбору выразительных средств, творческого монтажа материалов в единый художественно-литературный сценарий; теоретические и методические аспекты реализации технологий ак сценарийдегі шығармашылық монтаж материалдарының; актерлік шеберліктің технологияларын өткізудің теоретикалық және әдістемелік аспектілерінің; қосымша білім беру мекемелерінде мәдени-тынығу жұмысын қолданудың өзіндік ерекшелңктері.

Дағдылары болуы тиіс: мәдени- тынығу жұмысының сценарлық жұмысын басқару мен ұйымдастыру.

Құзыретті болуы тиіс: сценарийді өңдеу саласында; сахналық кейіп пен мәнерлеп оқу жұмысында; мерекелердегі жетекшілік пен драматургиядағы актерлік шеберлік саласында.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

2 семестр

16. Әдебиет

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» 2014ж. 11 қараша Астана, 2014.

2. Багов И.Т. Уалиханова А. Мәдени-тынығу жұмысын әдістемелік қамту- Шымкент, ОҚМУ,2011.

3.Омар Е.О.Көркемөнер шығармашылығы Оқулық Шымкент.М.Әуезов атындағы ОҚМУ,2011.-

4.Сапарова Ю.А. Қазақстандағы көркемөнер шығармашылығын қалыптастыру негіздері Астана - 2009.

5.Омаров Е.О. Көркемөнерпаздық шығармашылық тарихы. г.Алматы, 2009.-108 С

6.Омар .Е.О,.Сапарова Ю.А. Көркемөнер шығармашылығы ( теориясы ). 2011

7.Омаров Е.О. Қазақстандағы мәдени-ағарту жұмыстарының тарихы-Шымкент: изд. КазХТИ, 2009-152б

8.Омар Е.О. Мектептен тыс мекемелердегі тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың негіздері-Шымкент: 2009-210б

9.Сапарова Ю.А., Омар Е.О., Турдалиева Ш.Ж.. Қарым-қатынас мәдениеті. – ОҚМУ, 2009

10.Жастар хорына арналған шығармалар Н.Фаттахова,Р.Юмашева, А.Нурмухамедова/, Шымкент 2009 г.

11.Жумабай Л.Ж., Ормолдаева М.А., «Бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру» пәнінен лекциялар жинағы. Шымкент, 2012.

12.Төлеуов Е.С.,Жумабай Л.Ж. Сценарийлік шеберлік негіздері: Оқу құралы.-Шымкент, 2009

13.Камалова Н.К. Қазақтың мәнін жоймас құндылығы: Шымкент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2006. – 172 бет

14.Жумабай Л.Ж. 050906(01) «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы, «Мектеп және мектептен тыс мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және педагогикасы» мамандануы студенттері үшін өндірістік-басқару іс-тәжірибенің өтілуі бойынша әдістемелік нұсқау. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, - 2012. – 32-бет

15. Әлемдік педагогикалық ой-сана: 10 томдық / бас ред. Ж. Қ. Түймебаев. - Алматы : Таймас баспа үйі, 2008 - . - (Мәдени мұра). 2009.17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 10. Мәдени тынығу жұмысын ұйымдастырудың педагогикалық негіздері
1. Модульдің атауы мен шифры

МММ-10. Мәдени тынығу жұмысын ұйымдастырудың педагогикалық негіздері

2. Модульге жауапты

Баймуханова А.М., Жакенова-Бике А.Ж.

3. Модульдың түрі

Мамандық бойынша таңдау

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

4 сем – 4 с., 5 сем-3 с.

6. Количество кредитов

5

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

4,5

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Мәдени-тынығу жұмысының тарихы мен теориясы. Этносоциумдағы мәдени тынығу жұмысы.

11. Модульдың мазмұны

Драматургия негіздері. Театрализация мәдени-тынығу жұмысының шығармашылық әдісі ретінде. Драматургия театрланған жаппай жұмыс. Театрланған жаппай қойылымның сценарийіне ойлы-эмоционалды ықпал құралы. Мәдени-тынығу жұмысының жаппай нысаны, әдістері мен ұйымдастыру. Театрланған тақырыптық кеш. Театрланған концертті басқару. Спорттық көркем қойылымның жетекшілігі. Халықтық дәстүрлер мен фольклорды қолдану арқылы театрланған жетекшілік. Бұқаралық мерекелер тарихы. Бұқаралық мерекелердің әлеуметтік және педагогикалық мәні. Бұқара мереке көркем көрініс ретінде. Мереке қатысушыларын ұжымдық ұйымдастыру. Бұқаралық мерекенің жетекшілік, драматургия, сценарий ерекшеліктері. Бұқаралық мерекелер дайындығындағы режиссер жұмысы.

12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: мектепішілік және мектептен тыс мекемелерде мәдени-тынығу жұмысының нысандары мен әдістерін таңдау нәтижелілігі, сценарий негіздерімен бұқаралық театрланған нысандардың драматургиялық ерекшеліктерін жүзеге асыру; ұйымдастыру, жетекшілік технологиялар тәсілдеріне ие болу.

Білуі тиіс: драматургия мен и режиссурдың негіздері, драматургиялық талдау дағдылары, әртүрлі тақырыпқа этюдтар, әңгімелер, монологтарды арнайы әдебиеттер курсында жазу жұмыстар ерекшеліктерін, ойлы-тақырыптық негіздер бойынша көркем және құжаттық материалдарды жүйелеуді, монтаждау, әдеби-музыкалық композицияларды, тақырыптық кешті, театрланған концертті, театрланған қойылымды, сайысты, жарысты, бұқаралық мерекелерді немесе мәдени-тынығу жұмысының басқа да формаларын ұйымдастыру, әртүрлі аудитория қызығушылықтар есебі мен педагогикалық мақсаттар сәйкестігі.

Дағдылары болуы тиіс: мәдени-тынығу қызметінің ұйымдастыруды ғылыми-теоретикалық және практикалық негіздеріне; практикалық қызметті қолданумен байланысты дағды; өзінің болашақ кәсіби қызметінде білім материалдарын қолдану нәтижелілігі.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

2 семестр

16. Әдебиет

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» 2014ж. 11 қараша Астана, 2014.

2. Шөмішбай Сариев. Қазақ лирикасы: көркемдік ізденістер және ұлт тәуелсіздігі.Ғылыми зерттеулер, сын мақалалар. – Алматы: «Тау-Самал» баспасы, 2012. – 336 бет.

3.Тәуелсіздік кезеңінде жарияланған көркем шығармалардың текстологиясы. – Алматы: "Тіл" оқу-әдістемелік орталығының баспасы, 2012. – 184 бет.

4.Сапарова Ю.А. Қазақстандағы көркемөнер шығармашылығын қалыптастыру негіздері Астана - 2009.

5.Омаров Е.О. Көркемөнерпаздық шығармашылық тарихы. г.Алматы, 2009.-108 С

6.Омар .Е.О,.Сапарова Ю.А. Көркемөнер шығармашылығы ( теориясы ). 2011

7.Омаров Е.О. Қазақстандағы мәдени-ағарту жұмыстарының тарихы-Шымкент: изд. КазХТИ, 2009-152б

8.Омар Е.О. Мектептен тыс мекемелердегі тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың негіздері-Шымкент: 2009-210б

9.Сапарова Ю.А., Омар Е.О., Турдалиева Ш.Ж.. Қарым-қатынас мәдениеті. – ОҚМУ, 2009

10.Жастар хорына арналған шығармалар Н.Фаттахова,Р.Юмашева, А.Нурмухамедова/,Шымкент 2009ж.

11.Жумабай Л.Ж., Ормолдаева М.А., «Бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру» пәнінен лекциялар жинағы. Шымкент, 2012.

12.Төлеуов Е.С.,Жумабай Л.Ж. Сценарийлік шеберлік негіздері: Оқу құралы.-Шымкент, 2009

13.Камалова Н.К. Қазақтың мәнін жоймас құндылығы: Шымкент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2006. – 172 бет

14.Жумабай Л.Ж. 050906(01) «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы, «Мектеп және мектептен тыс мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және педагогикасы» мамандануы студенттері үшін өндірістік-басқару іс-тәжірибенің өтілуі бойынша әдістемелік нұсқау. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, - 2012. – 32-бет

15. Багов И.Т. Уалиханова А. Мәдени-тынығу жұмысын әдістемелік қамту- Шымкент, ОҚМУ,2011.

16. Омар Е.О.Көркемөнер шығармашылығы Оқулық Шымкент.М.Әуезов атындағы ОҚМУ,2011.-

17. Tribe J. The Economics of Recreation, .Leisure and Tourism: John Tribe. - 3th. ed., Reprinted 2009. - Oxford : Butterworth-Heinemann: 200917. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 11. Мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастырудың технологиялары
1. Модульдің атауы мен шифры

МТМ – 11. Мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастырудың технологиялары

2. Модульге жауапты

Баймуканова М.Т.

3. Модульдың түрі

Мамандық бойынша таңдау

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

3 сем – 4 с., 4 сем – 4 с., 6 сем - 4с.

6. Количество кредитов

9

7. Несие саны

Күндізгі

8. Семестр

3,4,6

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Мәдени-тынығу жұмысындағы ұлттық дәстүрлер. Балалар мен жасөспірімдер қозғалысының тарихы мен теориясы. Мәдени-тынығу жұмысының заманауи теориялары. Көркемдік шығармашылық негіздері.

11. Модульдың мазмұны

Отбасымен мәдени-тынығу жұмысы: оның мазмұны, әдістері мен қағидалары. Отбасымен мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру. Отбасы сипаттамасы. Отбасы тәрбие интитуттар жүйесінде. Қазақстандағы қазіргі отбасының этникалық, әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері. Тұлға бағыттылығындағы этноқұнды ғылыми –әдістемелік негізі, этномәдени ортаны ашу мәні мен оны тұлға бағыттылығындағы этноқұнды процесінде қолдану мүмкіндіктері, тұлғаның дамуы этноқұнды этномәдени микроортадағы ролі, мәдени-тынығу жұмысының ашық этномәдени ортадағы мазмұны. Хореграфияның классификациялық белгілері, өнер түрлері, оның жанрлары және стилистикалық әртүрлілігі ретінде; хореграфиялық ұжымның түрлері мен стилистикалық бағыттарымен жұмысты ұйымдастыру негіздері, хореграфиялық байқаулар, конкурстар, фестивальдерді ұйымдастыру ерекшеліктері.

12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: отбасылық бос уақытты ұйымдастырудағы алған білімін қолдану; практикалық механизмдер, технологиялар мен әдістерді болжау, ұжымдық мерекелерді жобалауды меңгеру; бос уақытты дұрыс өткізудегі отбасылық дәстүрлерді ұйымдастыру ерекшеліктері.

Білуі тиіс: отбасымен мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру әдістерін, диагностика әдістерін, отбасыынң бос уақыт іс-әрекетінің жоспарлауды, ұжымдық мерекелерді ұйымдастыру саласындағы жұмысқа кәсіби қызығушылық таныту.

Дағдылары болуы тиіс: отбасының бос уақыт білімін теоретикалық, отбасы мүшелерінің арасында бос уақытты өткізу мен жоспарлау дағдыларын практикалық меңгеру; отбасында мәдени-тынығу жұмысын жобалау әдістеріне ие болу; Ұжымдық мерекелерді талдау мен сұрыптау; клубтық және басқа да тынығу мекемелерінде диагностикалық, талдау жұмыстарын өткізу.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

2 семестр

16. Әдебиет

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» 2014ж. 11 қараша Астана, 2014.

2. Күзембай С.Ә. Ұлттық музыкатану ғылымының өзекті мәселелері: таңдамалы зерттеулер мен мақалалар (75-жылдық мерейтойына арналған).Алматы: «Құс жолы», 2012.

3. Тәуелсіздік жылдарындағы әдебиет пен өнердің даму үрдісі және болашағы, Алматы: ИД "CREDOS", 2011. - 456 бет.

4. Тәуелсіздік идеясы және театр өнері. Алматы: Ргіnt Ехргеss, 2011. - 416 бет., 16 ж.

5. Дәстүрлі музыка мен композиторлық шығармашылықтағы тәуелсіздік идеясы. Алматы: «Print Express», 2011.-564 б.

6.Омар .Е.О,.Сапарова Ю.А. Көркемөнер шығармашылығы ( теориясы ). 2011

7. Жумабай Л.Ж., Ормолдаева М.А., «Бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру» пәнінен лекциялар жинағы. Шымкент, 2012. – 88-бет

8. Камалова Н.К. Той-мерекелік салт-дәстүрлік әрекеттер. Шымкент, 2002 - 86б.

9.Сапарова Ю.А., Омар Е.О., Турдалиева Ш.Ж.. Қарым-қатынас мәдениеті. – ОҚМУ, 2009

10.Жастар хорына арналған шығармалар Н.Фаттахова,Р.Юмашева, А.Нурмухамедова/, Шымкент 2009 г.

11.Жумабай Л.Ж., Ормолдаева М.А., «Бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру» пәнінен лекциялар жинағы. Шымкент, 2012.

12.Төлеуов Е.С.,Жумабай Л.Ж. Сценарийлік шеберлік негіздері: Оқу құралы.-Шымкент, 2009

13.Камалова Н.К. Қазақтың мәнін жоймас құндылығы: Шымкент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2006. – 172 бет

14.Жумабай Л.Ж. 050906(01) «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы, «Мектеп және мектептен тыс мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және педагогикасы» мамандануы студенттері үшін өндірістік-басқару іс-тәжірибенің өтілуі бойынша әдістемелік нұсқау. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, - 2012. – 32-бет

15. Омар Е.О. Мектептен тыс мекемелердегі тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың негіздері-Шымкент: 2009-210б

16. Tribe J. The Economics of Recreation, .Leisure and Tourism: John Tribe. - 3th. ed., Reprinted 2009. - Oxford : Butterworth-Heinemann: 2009


17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 12. Мәдени тынығу жұмысын ұйымдастыру формалары
1. Модульдің атауы мен шифры

МТМ-12. Мәдени тынығу жұмысын ұйымдастыру формалары

2. Модульге жауапты

Баймуканова М.Т., Абдрашева Б.Ж.

3. Модульдың түрі

Мамандық бойынша таңдау модулі

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

3 сем – 4 с., 4 сем – 4 с.

6. Количество кредитов

6

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

3,4

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар. Экономика негіздері. Мәдени тынығу жұмысының ұлттық дәстүрлері

11. Модульдың мазмұны

Отбасымен мәдени және демалыс қызметі: оның мазмұны, принциптері мен әдістері. Отбасымен мәдени және демалыс қызметін ұйымдастыру. Отбасы Мүмкіндік. оқу орындарының жүйесіндегі Отбасы. Қазақстанда қазіргі заманғы отбасының этникалық, әлеуметтік-мәдени сипаттамасы. Ғылыми-әдістемелік негіздері этно құнды бағдар жеке басын куәландыратын, ашық этно-мәдени ортаның мәні мен etnotsennostnogo бағдар сәйкестілік оның пайдалану мүмкіндігі, жеке тұлғаның etnotsennostnom этномәдени дамуында микроокружения рөлі, ашық этномәдени ортада мәдени тынығу жұмысының мазмұны. Жіктеу белгілері өнер түрінде, оның жанры және стилистикалық сорттарын Хореография; әр түрлі түрлері мен стилистикалық бағдар би топтарының ұйымдастыру негіздері; би шоу, конкурстар мен фестивальдердің әсіресе ұйымдастыру.

12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: отбасылық ойын-сауық ұйымдастыру осы білімді қолдануды; дерлік мастер тетіктері, технология және болжау әдістері, корпоративтік іс-шараларды жобалау; демалыс уақытында, әсіресе отбасылық салт-дәстүрлерді пайдаланылады.

Білуі тиіс: отбасын жоспарлау отбасы, диагностикалық техника, бос уақытын қызметімен мәдени-демалыс іс-шаралар ұйымдастыруға қалай; Корпоративтік іс-шараларды ұйымдастыру бойынша жұмысқа кәсіби пайыздық.

Дағдысы болуы тиіс: отбасы мүшелерінің арасында бос уақытын жоспарлауға және жүргізуге отбасы демалысын теориялық білімдерін меңгеру, практикалық дағдылар; отбасында мәдени тынығу жұмысының болжау әдістерін меңгеру; корпоративтік оқиғалар жобалау және талдау; клубтар және басқа да ойын-сауық мекемелерінде диагностикалық, аналитикалық жұмыс.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

2 семестр

16. Әдебиет

1. «Нұрлы болашаққа нұрлы- жол». Қазақстан халқына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың - Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы 11 қараша 2014 Астана қаласы, 2014.

2. Абиров Д. қазақ биі тарихы: зерттеулер. жәрдемақы. - Алматы: Санат, 2009.

3.Аюханов Б. Өмірбаян сезімі: ғылыми басылым. - Алматы Atamұra 2011.

4.Волошенко Г.Г. Адамдар Көңілді уақыт өткізу: генезисі мен дамуы әлеуметтік-мәдени аспектілері / Г.Г. Волошенко СПб:. SPbGUKI 2009

5. MT Баймуканова; Қарағанды ​​мемлекеттік. Унив. - Қарағанды: университетінің 2010 Баспа үйі

6. Жарков A.Д мәдени тынығу жұмысының технологиясы. - М., 2012.

7.Қазақстан өнер тарихы: Эссе / Otv.red.G.A.Begalinova. - Алматы KazNIIKI.

8. 1-том: Көне заманнан бастап XIX ғасырдың дейін. - 2010.

9. Қазақстан өнер тарихы: Эссе / Otv.red.G.A.Begalinova. - Алматы KazNIIKI.

 Vol.2: XIX-XX ғғ. - 2010.

10. Қазақстандағы хореография тарихы: оқулық /T.A. Қазақстан тарихи хореографиясы: /T.Қyshқashbaev, Ә oқulyқ. Shaңқybaeva, т.б. Г. Zhұmaseyіtova - Алматы IzdatMarket 2009.

11. Kендирбекова Ж.Х. ашық этномәдени және білім беру ортасын әлеуметтік-педагогикалық жұмыс негіздері. - Қарағанды, 2009.

12. Киселева TT, YD Красильников Әлеуметтік-мәдени іс-шаралар: Ouch. жәрдемақы. - М: КММУ 2009.

13. Kремер Л.М. Maurice Ravel (қолдау Жаттығулар сипаты би) арқылы Болеро музыка: оқу құралы. - Алматы IzdatMarket 2009.

14. Salakhutdinov RG Дәстүрлі халық мәдениеті, білім беру және рекреациялық технологиясы / Salakhutdinov RG - Казань: «Медиа Өнім», 2010.


17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет