Білім беру бағдарламасы мамандығы: «5В090600 -мәдени-тынығу жұмысы»бет6/6
Дата16.09.2017
өлшемі1.1 Mb.
#994
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6

Модуль 13. Бос уақытты ұйымдастырудың әлеуметтік негіздері
1. Модульдің атауы мен шифры

МТМ – 13. Бос уақытты ұйымдастырудың әлеуметтік негіздері

2. Модульге жауапты

Жакенова-Бике А.Ж., Абдрашева Б.Ж.

3. Модульдың түрі

Мамандық бойынша таңдау модулі

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

5 сем – 8 с., 6сем - 8с.

6. Количество кредитов

12

7. Несие саны

Күндізгі

8. Семестр

5,6

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Коммуникативтік мәдениет негіздері. Бос уақыт педагогикасы. Отбасымен мәден тынығу жұмысы. Бос уақыттың жас ерекшелік педагогикасы.

11. Модульдың мазмұны

Конфликтіні зерттеудің тарихы мен әдістемесі. Конфликтілер эволюциясы. Конфлик жүйесінің тұжырымы. Конфликтінің жіктелуі. Конфликтіні оқу әдістері. Конфликтінің құрылымы және қызметі. Конфликтінің пайда болуы және талдау. Конфликтінің себептері. Конфликтінің техникалық талдауы. Конфликтінің динамикасы. Интернат типіндегі мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері. Азаматтық және патриоттық: мәні және мазмұны. Азаматтық – патриоттық тәрбиенің мәні және мазмұны. Философиялық және педагогикалық ой тарихындағы азаматтық – патриоттық тәрбиенің дамуының кезеңдері. Қазақстанның әлеуметтік –педагогикалық ой тарихында азаматтық-патриоттық идеялары. Жасөспірімдер клубындағы азаматтық-патриоттық тәрбиенің рөлі.

Тынығудың психолого-педагогикалық негізі ғылыми білімнің саласы ретінде. Бос уақыттың педагогикалық жіне психологиялық әдістерінің негізі. Бос уақыт педагогикасының даму этапының дамуы. Бос уақыт педагогикасының құндылығы, принциптері және әдістері.12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: Кәсіби жек тұлғалық қақтығыстарға рұқсат беру мен оның әлеуметтік аясында сақтандыру нәтижелі саласында теориялық алынған білімді қолдану; интернат типіндегі мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын жоспарлау мен жобалауды іске асыру; мәдени-тынығу саласында азаматтық-патриоттық тәрбиенің әртүрлі әдістері мен тәсілдерін қолдану; мәдени-тынығу саласында шығармашылықтың педагогикалық және психологиялық білім мен іскерлікті пайдалану;


Білуі тиіс: мәдени-тынығу қызмет саласында қақтығыс зерттеулерінің тарихы мен әдістері, бос уақыттың теоретикалық негіздері әлеуметтік құбылыс ретінде; интернаттық мекемелерде бос уақытты балалар арасында ұйымдастыру ерекшеліктері; азаматтық-патриоттық тәрбие негіздері; шығармашылық педагогикасы және психологиясының ғылыми-теоретикалық негіздері;

Дағдылары болуы тиіс: қақтығысты жағдайларды реттеудегі делдалдық қызмет; қақтығысты шешу процесінде сұрыптау; интернат типті мекемелердегі бос уақытты ұйымдастырудың әлеуметтік-мәдени әдістерін қолдану; азаматтық-патриоттық бағыттағы іс-шараларды іріктеу бойынша мәдени-тынығу бағдарламаларын құру;

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

2 семестр

16. Әдебиет

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» 2014ж. 11 қараша Астана, 2014.

2. Жумабай Л.Ж., Ормолдаева М.А., «Бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру» пәнінен лекциялар жинағы. Шымкент, 2012.

3.Омар Е.О.Көркемөнер шығармашылығы Оқулық Шымкент.М.Әуезов атындағы ОҚМУ,2011.-

4.Сапарова Ю.А. Қазақстандағы көркемөнер шығармашылығын қалыптастыру негіздері Астана - 2009.

5.Омаров Е.О. Көркемөнерпаздық шығармашылық тарихы. г.Алматы, 2009.-108 С

6.Омар .Е.О,.Сапарова Ю.А. Көркемөнер шығармашылығы ( теориясы ). 2011

7.Омаров Е.О. Қазақстандағы мәдени-ағарту жұмыстарының тарихы-Шымкент: изд. КазХТИ, 2009-152б

8.Омар Е.О. Мектептен тыс мекемелердегі тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың негіздері-Шымкент: 2009-210б

9.Сапарова Ю.А., Омар Е.О., Турдалиева Ш.Ж.. Қарым-қатынас мәдениеті. – ОҚМУ, 2009

10.Жастар хорына арналған шығармалар Н.Фаттахова,Р.Юмашева, А.Нурмухамедова/, Шымкент 2009 г.

11. Багов И.Т. Уалиханова А. Мәдени-тынығу жұмысын әдістемелік қамту- Шымкент, ОҚМУ,2011.

12.Төлеуов Е.С.,Жумабай Л.Ж. Сценарийлік шеберлік негіздері: Оқу құралы.-Шымкент, 2009

13.Камалова Н.К. Қазақтың мәнін жоймас құндылығы: Шымкент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2006. – 172 бет

14. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы: он томдық. - Алматы : Сөздік - Словарь, 2010, 10-шы т. : Қазақстандық диаспоралар тағылымы / құраст.: С. Қалиев, К. Аюбай. - 2010. - 398 б.

15.Жумабай Л.Ж. 050906(01) «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы, «Мектеп және мектептен тыс мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және педагогикасы» мамандануы студенттері үшін өндірістік-басқару іс-тәжірибенің өтілуі бойынша әдістемелік нұсқау. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, - 2012. – 32-бет17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 14. Мемлекеттік тілде іс-қағаздар жүргізу
1. Модульдің атауы мен шифры

ҚМ-14. Мемлекеттік тілде іс-қағаздар жүргізу

2. Модульге жауапты

Айтбаева Б М

3. Модульдың түрі

Қосымша

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны

4 сем – 3с.,

6. Количество кредитов

2

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

4

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Қазақ тілі

11. Модульдың мазмұны

Студенттерді өз мамандығы бойынша құжаттарды және мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізе алуға үйрету. Мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды қолдануға үйрету. Өз мамандығы бойынша хаттар, баяндамалар, пікірлер, эсселер жазуға үйрету, мамандық бойынша мәтіндерді, нұсқауларды оқып, түсінуге үйрету, мемлекеттік тілде іс қағаздарын сауатты жазуға машықтандыру, әр түрлі стильде жазылған мәтін түрлерін, өз мамандығы бойынша құжаттардан негізгі ақпараттарды ала білу дағдысын қалыптастыру, қазақ тіліндегі кәсіби бағдарлы іс қағаздарды, нұсқауларды оқып, түсіну қабілетін қалыптастыру, аударма, кәсіби бағыттағы түсіндірме сөздіктерді пайдалана білуге үйрету.

12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: мамандығына байланысты терминологияны меңгеріп, кәсіби сөйлеу жағдаяттары бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейтіп, сөздерді еркін пайдалана білу, іс-қағаздарды сауатты толтыра білу, хабарламаларды, жаңалықтарды, нұсқауларды оқып, түсіну, ол туралы айта білу, әр түрлі стильде жазылған мәтіндер, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу.

Білуі тиіс: кәсіптік қарым-қатынаста тіл жүйесінің дыбыстау, лексикалық-фразеологиялық, грамматикалық ерекшеліктерін игеру; өз мамандығына қатысты құжаттарды қазақ тілінде сауатты толтыруға машықтану және дұрыс аударма жасай білу.

Дағдылары болуы керек: Сөйлеу әрекетінің 4 түрін толық меңгеріп, оны кәсіби қарым-қатынаста пайдалана білу: монолог; диалог түрлерін (хабар алмасу, пікір алысу, сұрақ-жауап, пікірталасқа араласу) меңгеру; тыңдалған мәтіннен тұлғалық, кәсіби бағалы ақпаратты бөліп ала білу, кәсіби бағыттағы сөздіктерді еркін пайдалана және сауатты түрде аударма жасай білу және мемлекеттік тілде іс-қағаздарымен жұмыс жасай білу, әр түрлі кәсіби қарым-қатынас жағдайында аударма жасай білу.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

1 семестр

16. Әдебиет

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» 2014ж. 11 қараша Астана, 2014.

2.А.Баймуханова. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.Алматы, 2010

3. Л.Дүйсембекова. Іс қағаздарын жүргізу. Алматы, 2011

4.Н. Егіншебаева. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.Алматы, 2012

5.М.Қасымбеков.Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу, Көкшетау,2012

6.Б.Айтбаева, Г.Абдрахманова. Қазақ тілі (В2 деңгейі).Қарағанды,2012

7.Б. Айтбаева.Қазақ тілі (В2 деңгейі).Қарағанды, 2014


17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 15. Іс-тәжірибе
1. Модульдің атауы мен шифры

ҚОТ-15. Іс-тәжірибе

2. Модульге жауапты

Баймуханова А.М.

3. Модульдың түрі

Қосымша оқу түрі

4. Модульдың деңгейі

BA

5. Аптадағы сағаттың саны

2 апта, 15 апта, 4 апта

6. Количество кредитов

10

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

2,4,6,8

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Әлеуметтік-мәдени іс-әрекетіндегі конфликтология. Интернат типіндегі мекемелердегі мәдени-тынығу жұмысы. Мәдени тынығу саласындағы азаматтық-патриоттық тәрбие.

11. Модульдың мазмұны

Оқу. Өндурустік. Диплом алды.

12. Оқыту нәтижесі

Білуі тиіс: мамандығына байланысты терминологияны меңгеріп, кәсіби сөйлеу жағдаяттары бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейтіп, сөздерді еркін пайдалана білу, іс-қағаздарды сауатты толтыра білу, хабарламаларды, жаңалықтарды, нұсқауларды оқып, түсіну, ол туралы айта білу, әр түрлі стильде жазылған мәтіндер, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу.

Игеруі тиіс: кәсіптік қарым-қатынаста тіл жүйесінің дыбыстау, лексикалық-фразеологиялық, грамматикалық ерекшеліктерін игеру; өз мамандығына қатысты құжаттарды қазақ тілінде сауатты толтыруға машықтану және дұрыс аударма жасай білу.

Дағдысы болуы керек: Сөйлеу әрекетінің 4 түрін толық меңгеріп, оны кәсіби қарым-қатынаста пайдалана білу: монолог; диалог түрлерін (хабар алмасу, пікір алысу, сұрақ-жауап, пікірталасқа араласу) меңгеру; тыңдалған мәтіннен тұлғалық, кәсіби бағалы ақпаратты бөліп ала білу, кәсіби бағыттағы сөздіктерді еркін пайдалана және сауатты түрде аударма жасай білу және мемлекеттік тілде іс-қағаздарымен жұмыс жасай білу, әр түрлі кәсіби қарым-қатынас жағдайында аударма жасай білу.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

4 семестр

16. Әдебиет

1.А.Баймуханова. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.Алматы, 2010

2. Л.Дүйсембекова. Іс қағаздарын жүргізу. Алматы, 2011

3.Н. Егіншебаева. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.Алматы, 2012

4.М.Қасымбеков.Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу, Көкшетау,2012

5.Б.Айтбаева, Г.Абдрахманова. Қазақ тілі (В2 деңгейі).Қарағанды,2012

6.Б. Айтбаева.Қазақ тілі (В2 деңгейі).Қарағанды, 201417. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

Модуль 16. Мемлекеттік аттестациялау.
1. Модульдің атауы мен шифры

МКА-16. Мемлекеттік аттестациялау.

2. Модульге жауапты

Баймуханова А.М.

3. Модульдың түрі

Мемлекеттік аттестация

4. Модульдың деңгейі

ВА

5. Аптадағы сағаттың саны
6. Количество кредитов

3

7. Несие саны

күндізгі

8. Семестр

8

9. Білім алушылар саны

11

10. Модульдың пререквизиттері

Оқу практикасы. Өндірістік практика. Диплом алды практика.

11. Модульдың мазмұны

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан, жоғарғы оқу орындарындағы пәндердің оқу бағдарламалары бойынша, кешенді емтихан өткізіледі. Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан факультет кеңесінің шешімі бойынша бекітіледі Дипломдық жұмыстарды қорғау мамандық бойынша бекітілген дипломдық жұмыстарының тақрыптарына сәйкес өткізіледі. Студент дипломдық жұмысты ғылыми жетекшінің жаксы пікірімен және профиль бойынша маманның сын пікірі болған жағдайда ғана қорғалады. Қорғау МАК ашық отырысында, жарты мүшелерінің қатысуымен өтеді. Дипломдық жұмысты қорғау қортындысы бойынша студентке баллдық-рейтингтік жүйеде баға қойылады.

12. Оқыту нәтижесі

Білікті болуы тиіс: ақпарат жинау әдістерін қолдану, мәдени-тынығу жұмысының нәтижесін талдау және бақылау, әртүрлі жастағы балалардың өмір сүру іс-әрекетін ұйымдастыру, уақытша балалар ұжымының қызмет жағдайында; ғылыми-зерттеу жұмысының жеке жоспарын құрастырады; мерекелік шараларды өткізу және дайындауға қатысады, ақпаратты жинау, талдау жұмыстарын жүзеге асырады, дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша материалдарды жалпылау, іс-қағаздармен жұмыс, мекемелердегі жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Білуі тиіс: қосымша білім беру мекемелеріндегі жұмыстың ерекшелігі, мәдени-тынығу жұмысының іс-тәжірибесіндегі: әдістердің мазмұны, мәдени-тынығу жұмысының түрі және ғылыми-зерттеу жұмысын іс-тәжірибеде қолдану; әртүрлі жастағы топтағы балалардың мәдени-тынығу жұмысының түрі, әдістері мен технологиясы.

Дағдылары болуы тиіс: қосымша білім беру мекемелерінде мәдени-тынығу жұмысының әдістері мен технологиясын қолдану, уақытша балалар ұжым жұмысын ұйымдастырудың дамуы және жұмылдыруы; базалық мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру жұмысының тәжірибесін оқып үйрену; тәрбиешінің жұмысы балаларды бақылау; аналитикалық-рефлексті іс-әрекет; зерттеу жұмыстары; бітіруші шығармашылық жұмыстың материалдарын жинастыру.

13. Қорытынды бақылаудың түрі

Емтихан

14. Несие алу жағдайы

График бойынша барлық тапсырмаларды орындау

15. Модульдың ұзақтығы

1 семестр

16. Әдебиет

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» 2014ж. 11 қараша Астана, 2014.

2. Мәдени-шұғылданымпаздылық педагогикасы: Оқу құралы.-Шымкент. 2009.-86 бет.

3. Төлеуов Е.С.,Жумабай Л.Ж. Сценарийлік шеберлік негіздері: Оқу құралы.-Шымкент, 2009

4. Камалова Н.К. Той-мерекелік салт-дәстүрлік әрекеттер. Шымкент,2002-86б.

5.Есенұлы А, Елеусізқызы Г. Күй керуені -А.: Өлке 1997,160б

6.Жумабай Л.Ж. 5В090600(01) «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы, «Мектеп және мектептен тыс мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және педагогикасы» мамандануы студенттері үшін оқу іс-тәжірибенің өтілуі бойынша әдістемелік нұсқау. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, - 2012. – 32-бет

Мәдени-шұғылданымпаздылық педагогикасы: Оқу құралы.-Шымкент. 2000.-86 бет.

7. Жумабай Л.Ж., Ормолдаева М.А., «Бос уақытты көркемдік-бұқаралық ұйымдастыру» пәнінен лекциялар жинағы. Шымкент, 2012.

8. Жумабай Л.Ж. 050906(01) «Мәдени-тынығу жұмысы» мамандығы, «Мектеп және мектептен тыс мекемелерде мәдени-тынығу жұмысын ұйымдастыру және педагогикасы» мамандануы студенттері үшін өндірістік-басқару іс-тәжірибенің өтілуі бойынша әдістемелік нұсқау. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, - 2012. – 32-бет

9.Төлеуов Е.С.,Жумабай Л.Ж. Сценарийлік шеберлік негіздері: Оқу құралы.-Шымкент, 2009

10. Жұбанов А. Ән –күй сапары. А.: Ғылым 2009

11. Бекенов У Күй табиғаты –А.: Өнер 2009

12. Жайымов А. Бүркітов С. Ысқақов Б. Домбыра үйрену мектебі – А.: Өнер 2009


17. Жаңартылған күні

26 тамыз, 2016 ж.

6. Білім беру бағдарламасындағы модульдер кесіндісінде меңгерілген кредиттер көлемін бейнелейтін жинақ кесте:
Оқыту курсы

Семестр

Игерілген модульдер саны

Оқытылатын пәндер саны

Кредиттер саны KZ

Барлығы сағат бойынша

EСTS

Саны

МК

КВ

Теориялық оқу

Оқу іс-тәжірибесі

Өндірісттік іс-тәжірибесі

Дипломалды іс-тәжірибесі

Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ) дене шынықтыру

Қорытынды аттестация

Барлығы

Емтихан

Диф.сынақ

1

1

7


3

4

18


2
20

810

36

7

-

2

4

2

18

22
22

810

36

6

1

2

3

9

5

3

21


2
23

945

41

8

-

4

3

4

19
1
2
22

855

41

7

1

3

5

6

1

5

18


-
18

810

30

6

-

6

-

7

19
1
-
20

855

38

7

1

4

7

4

1

5

18


-
18

810

31

6
8

-

-

-
4

2

-

3

9
15

-

2

Барлығы
17

30

131

2

6

2

8

3

152

5895

268

47

5


Құрастырушы:

Әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік педагогика кафедрасының меңгерушісі _________________ Б.Ж.АбдрашеваКелісілген:

Философия және психология факультеті әдістемелік комиссиясының төрайымы _______________ Г.А. ЖумасултановаЕскертпе:

Білім беру бағдарламасы факультет кеңесінде қарастырылған және ұсынылған _________________ хаттама№

Білім беру бағдарламасы ғылыми-әдістемелік кеңесі отырысында қарастырылған және ұсынылған _____________ хаттама №

Білім беру бағдарламасы ғылыми Кеңесі отырысында қарастырылған және бекітілген ________________ хаттама №

Оқу ісі жөніндегі проректор С.Т.Каргин

ОӘБ бастығы С.В.ГаголинаФилософия және психология факультетінің деканы Б.И. Карипбаев


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет