ҚҰбыр өндірісі үрдістерінің теориясы 050709 «Металлургия»жүктеу 1.42 Mb.
бет1/8
Дата21.04.2019
өлшемі1.42 Mb.
түріСабақ
  1   2   3   4   5   6   7   8


Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

ҚҰБЫР ӨНДІРІСІ ҮРДІСТЕРІНІҢ ТЕОРИЯСЫ
050709 «Металлургия» мамандығының студенттеріне тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулық

Павлодар


Кереку

2009


УДК 621.774.01(07)

ББК 34.748я7

Қ 33

Баспаға С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылды

Пікірсарапшы:

Р.И. Сержанов – техника ғылымдарының кандидаты, профессор.Құрастырушылар: Н.Т. Бияқаева, Н.С. Сембаев, Ж.Ш. Шошай
Қ33 Құбыр өндірісі үрдістерінің теориясы. тәжірибелік сабақтарға

арналған әдістемелік нұсқаулық / құраст. Н.Т. Биақаева,

Н.С. Сембаев, Ж.Ш. Шошай. – Павлодар : Кереку, 2009. – 76 б.

Әдістемелік нұсқаулықта «Құбыр өндірісі үрдістерінің теориясы» пәні бойынша есептерді шығару мысалдары, теориялық бөлім және өзіндігінен есептерді есептеп шығаруға арналған есептер келтірілген.

Әдістемелік нұсқаулық оқу жұмыс жоспары және 050709 «Металлургия» мамандығының элективті пәндер тізімдемесі негізінде жасалды.

УДК 621.774.01 (07)

ББК 34.748я7

© Н.Т. Биақаева, Н.С. Сембаев, Ж.Ш. Шошай, 2009

© С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2009
Материалдың дұрыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты

Кіріспе
Металлургия өнеркәсібі көптеген өнеркәсіп салаларының базасы болып табылады, оның негізінде олар дамып келеді. Қара және түсті металлургияда шойын, болат, мыс, алюминий және басқада металдар илемдеумен, құйма және соғылмалар түрінде өндіріледі. Құбыр өндірісінің даму деңгейі едәуір дәрежеде көптеген маңызды шаруашылық салаларының дамуын анықтайды.

Суықтай деформацияланған құбыр өндірісінің дамуына құбырды созу және суықтай илемдеу тәжірибеде және теория бойынша зерттеулер мүмкіндік туғызуда. А.И. Целиков, П.Т. Емельяненко, В.В. Носаля, Ю.Ф.Шевакин, П.И. Орро, О.А. Семенов, И.Л. Перлин және т.б ғалымдар еңбектері суықтай илемдеу үрдісінің ерекшелігін ашты, құбыр кермелеу орнақтары және суықтай илемдеу орнақтарының құрлысын жетілдіруіне және олардың итенсифтендіруге және дайын өнімнің сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта дейін суықтай илемдеу үрдісі және орнақтарды жетілдіру бойынша жалғасын тауып отыр. Олардың тақырыбы кең көлемде: деформация ошағының ұзындығын ұлғайту; құбырды жылыдай илемдеу; азайған өлшемдегі калибрлерді қолдану; (қапас) клеть массасын азайту және орнақтардың жүрісін жылдамдату; (қапастың) клеттің тек қана бір жүрісі кезінде металдың деформациясы; құрылғының калибрленуін жақсарту және шығатын дайындаманың өндіру технолгиясын жақсарту.

Суықтай илемдеу орнақтарын жетілдірудің ең тиімді бағыты деп оларды екі жіпті илемдеуге ауыстыру және екі қатарлас орналасқан жұп білікті (тандем) клетті қолдануды есептеуге болады. Құбыр кермелеу цехтарының құрал-жабдықтары өте күрделі. Оларда апатсыз жұмыс істеу, қызметету, жоғары еңбек өнімділігін де жоғары сапалы дайын өнімді алу жоғары квалификациялықты қажет етеді.

Бұл мысалдар көрсеткендей, құбырды әртүрлі техникалық мәселелерді шешуге қолданады және техникалық шарттағыдай, стандартта көрсетілгендей оларды арнайы талаптарға сәйкес дайындайды, құбырдың эксплуатация шарттарын ескере отырып тұтынушымен бірге жасап шығарады.Талдау көрсеткендей құбыр өндірісі үздіксіз жетіліп және дамып келеді, оған сапа өсімі ғана тән емес және сонымен қатар тапсырыс берушілер тұтынуына байланысты елеулі сапалық өзгерістері. Өлшемі және материалы бойынша құбыр сұрыбы кеңейіп келеді, ішкі және сыртқы беттері (атом энергетикасына, құрылғыжасауға арналған құбырлар) арнайы өңделген, газ және мұнайқұбыры магистралы және т.б.) үшін қорғанышты және майдаланған жабынды құбырларды өндіру саны өсті.

Сонымен қатар металл құбырларды қолдану және оларды шығаруы көлемінің қысқару тенденциясы байқалады, себебі әртүрлі техникалық міндеттерді шешу үшін және тұрмыста металемес материалдан (полимерлер, керамика, шыны, асбоцемент, базальт және т.б. жасалған құбырларды жаппай кең қолдануда.

Құбыр өндіру үрдісінің теориялық негіздерін білу құбыр илемдеу үрдісіне енгізу шарттарының қажетілігі болып табылады, эксплуатациялау құрал-жабдығының тиімді жұмысы, жоғары сапалы құбыр илемдеу өнімін алу және маңызды шаралардың бірі білікті мамандарды даярлау.


  1. Пішіндеу үшін бастапқы дайындаманың өлшемін есептеу    1. Дайындама диаметрін есептеу

Кермелеп бағыттапұстағышсыз бір рет өткізу арқылы кескіндеу кезінде дайындама диаметрін есептеудің негізгі мақсаты дайын құбырдың көлденең қимасының периметрін анықтау болып табылады.

Құбыр – дайындамасының дөңгелек қимасының периметрі дайын құбырдың көлденең қимасының периметрінен біраз үлкен болуы керек, өйткені кескіндеу үрдісі кезінде оның азаюы болады, содан кескіндеу бұрыштары толымсыз болуына әкелуі мүмкін.

Периметр өлшемінің азаюы көптеген себеп шарттарға тәуелді, ең бастысы – сыртқы дөңгелету радиусының құбыр қабырғасының қалыңдығына қатынасы, кескін қырлары арасындағы бұрыш және дайындама диаметрінің қабырға қалыңдығына қатынасы.

Периметр өзгеруін анықтау үшін графикалық тәуелділік қолданылады, көп көлемдегі эксперименталды көрсеткіштер өңдеуінен алынған.
( 1.1)
мұндағы λ – қалып коэффициенті;

Пт – дайын құбыр периметрі


Дайындаманың сыртқы диаметрі
( 1.2)
Эксперимент түрде бекітілген, құбырды пішіндеу де жуықтап 50% периметрінің өзгеруі керілу, ал 50% – кескін бұрыштарның қабырғаларының қалыңдауы үрдісі жүреді.

Дайындама қабырғасының қалыңдығын дайын құбырдың қабырға қалыңдығымен тең деп аламыз SЗ = SТ .

Екі өткел пішіндеу кезінде қысқа бағыттап ұстағышты қолданамыз, екінші өткелде дайындама диаметрі периметрден және аралық пішін көлденең қимасының периметрімен есептеледі. Периметрді есептеу үшін аралық пішіннің дөңгелету радиусын және өлшемін анықтап алу қажет. Ішкі каналдың өлшемдері және дайын құбырдың қабырға бұрыштарының максималды қалыңдығы бастапқы болып табылады. Бағыттапұстағышты өткізуді орындау кезінде аралық пішіннің ішкі канал өлшемдері бағыттапұстағышты еркін енгізуді аралық пішіндеу бұрышы және бағыттапұстағыштың дөңгелету радиусы арасындағы саңылаудың есебінде қамтамассыздандыру қажет. Саңылау 6 өлшемі оңтайлы болу қажет, өйткені оның негізсіз үлкеюі созу күшінің өсуіне әкеледі, ал аз саңылау бағыттапұстағышты енгізуге қиғаштықтан немесе ішкі канал өлшемдерінің ауытқуынан дәлдік шегінде болғанның өзінде мүмкіндік бермейді. Аралық пішінге бағыттапұстағышты енгізгенде саңылау кескін бұрышының ішкі дөңгелету радиусымен және бағыттапұстағыштың дөгелету радиусы арасымен өлшенеді, өйткені бұл жерде ол минималды (1 - сурет). Ұсынылып отырған саңылау өлшемі δ арықарай кермелеу сақинасының өлшемдерін қарастыруда келтірілген. Саңылауды таңдауда құбыр қабырғасының қалыңдығын ескеру қажет. Жұқа қабырғалы құбырлар үшін δ азайтуға болады. Керек кезде саңылау өлшемі ұсынылып отырған салыстырмалы түрде үлкейтілуі мүмкін.


1сурет – Пішін бұрыштары қабырғасының қалыңдығын және саңылау өлшемінің есебіне
    1. Дайындама қабырғасының қалыңдығын есептеу

Дайын пішін бұрыштарын толтыру үшін бастапқы дайындаманың қабырғасының қалыңдығы дайын пішін бұрышының қабырға қалыңдығынан кем болмауы қажет.


, ( 1.3)
мұндағы к, к1 – құбырдың көлденен қимасының пішініне

тәуелді коэффициенті


Пішіндеу үрдісінде периметр азаяды. Содан құбыр бұрыштарында қабырға қалыңдауы байқалады. ( 1 суреттегі 5-4 кесінді) – құбыр өндіруде жағымды (оң үйлесімді) себеп шарт, сыртқы және ішкі дөңгелектеу радиустарының әсерінен ортадағы қырына (4-3 кесінді) қарағанда бұрыш қабырғаларының қалыңдығы көп. Пішін бұрыштарының қабырғасының қалыңдау тиімділігі дайындаманың қабырға қалыңдығын аз алуға мүмкіндік береді. Қалыңдауды инженерлік қажетті дәлдікті қамтамассыздандыратын эксперименталды формула бойынша есептейді
( 1.4)
мұндағы Sқ – қарастырылып отырған құбыр қабырғасының

қалыңдығы;

к2 , к3 – көлденен қимасының пішінінен тәуелділіктегі

коэффициенттер.

Созу кезінде пішін бұрыштарындағы қалыңдау эффектісін ескере отырып бастапқы қабырға қалыңдығы
S=∆S + х1 ( 1.5)
Қабырға қалыңдығы х1 және саңылау δ өлшемі бойынша саңылаудың өлшемін Δ анықтайды (1 сурет), аралық пішінді анықтау үшін қажетті маңызды параметрлер RH және болып табылады. периметр және пішін бұрышындағы қабырға қалыңдығының өзгеруіне әсерінен басқа, тікелей созу күшіне әсер етеді: басқада параметрлердің өзгеруінсіз аз болған сайын соғұрлым созу күші үлкен. Екі өткелден пішіндеу кезінде (бағыттапұстағышсыз) бірінші өткелде созу күші, екінші (бағыттапұстағышты) өткелге қарағанда көп. Аралық пішіннің өлшемдерін өзгерту арқылы, бірінші және екінші өткелдердегі созу күшінің қатынастарынүлкейтуге және азайтуға болады. Бұл пішіндеудің оңтайлы шарттарын және созудың жұмыстық құралдарын таңдауға мүмкіндік береді. Аралық пішіндеуі бағыттапұстағышсыз созу болуы керек, сондықтан пішіндеуде пішін бұрыштарында сызаттар және ойықтардың пайда болуы мүмкін, ал дөңгелектеудің ішкі радиусы дайын пішіннің дөңгелектеудің ішкі радиусынан rв 20% артық аз болмауы керек, бүгілу түріндегі ақаулардың және қабыршақтың құбырдың ішкі бетінде пайда болуы мүмкін. Аралық пішіннің және дөңгелек дайындаманың өлшемдерін анықтағаннан кейін созу құрылғысын калибрлейді.
1.3 Бағыттапұстағышсыз созумен құбырларды пішімдеу үшін сақинаны мөлшерлеулеу
Сақинаны калибрлеу кезінде үлкен жағын немесе пішін мысалы, тікбұрышты сопақша өсін көлденең орналастырады және А деп белгілейді, ал аз жағы немесе пішін өсін – тік және В деп белгілейді. Құбырды созуда созылған көлденең қимасы (тікбұрышты, сопақша , жазық сопақшаны және т.б.) созу сақинасын орнық люнетінде үлкен жағын немесе пішін өсі тік болуына бағытталған: бірақ созу бастиегінің көлденең қимасы дөңгелек емес сопаққа жақын және созу арбаларының клещі бастиектің аз өстісін қармайды, құбырларды созу кезінде майысу және бұралу ықтималдығы төмендейді. Содан созу сақиналарының каналы жұмыс бетінің көлбеу бұрышын таңдайды, кіріс және шығыс каналдарының кескінін анықтап және сақина өлшемдерін есептейді.
1.3.1 Сақинаның жұмыс бетінің көлбеулік бұрышын таңдау. Оңтайлы бұрыштар аймақтарын таңдау бойынша жалпы ұсыныстар белгілі және созудың технологиялық өлшемдеріне олардың әсері. Зерттеу көрсеткендей оңтайлы бұрыштардың β тұра аймақтарының канал арқылы пайда болуы созу кезінде мұндағы созу күші нақты тең шартта минималды болады. Осы аймақтардың болуы β өлшемінің күштер шартына әсерімен түсіндіріледі. Β бұрышының өсуімен:

– түйісу беті азаяды, сол себепті металдың білікшеге(на волоку) түсетін жалпы қысымының және күш кернеуінің де азаюына әкеледі. Канал өсіне түйісу бетінде пайда болатын тең әсер етуші элементарлы қалыпты және жанама күшетерінің проекциясы біруақытта өседі, созу күшінің өсуіне әкеледі;

– сырығу жолдарының бұрылыстарының саны жылдам өседі, бұл қосымша қозғалысты (күшті) қажет етеді, металды беріктендіру (упрочнение), түйісу бетінде кернеудің өсуі соныменқатар күштің және созу кернеуінің өсуі;

– деформация кедергісі аздап және жылдамдық жоғарлайды;

– шарттардың нашарлауы және үйкеліс коэффициенті өседі.

Сол себепті майлау созу каналының кіре беріс жағына қарай қалып қояды да (сондықтан каналдың жұмыс бетінің бұрыштарның ұсынылып отырған диапазоны 5 – 180). Қимасы тікбұрышты құбырларды сондай-ақ аралық пішіндеу дайындамасы қысқа бағыттапұстағышта қайтадан созу үшін бағыттапұстағышсыз созумен дайындап шығарады.созу сақиналарының калибрлеу әдістері идентивті, бірақ бірөткелді бағыттапұстағышсыз созуда дайын пішіннің бастапқы(исходный) А, В, Rн дайын пішіннің өлшемдері болып табылады, ал бағыттапұстағышсыз созуда аралық – аралық пішіндеудің өлшемдері А1, В1, R'н .

Қимасы тікбұрышты құбырды пішіндеу кезінде құбырдың екі қыры бойынша бірмезетте пішіндеу деформацияға қолайлы шарттарды тұғыза отырып және пішіндеу бұрыштарында бірдей домалақ радиустарды алу мүмкіндігіне әсер еткендей етіп сақинаны калибрлейді.

Сақина бетін түзетін көлбеу бұрыш β, А үлкен жағын қалыптастырады, оны 12-180 аралығында береді. Сақинаның жұмыс бетінің көлбеу бұрышының мәні β1 , В аз жағын қалыптастырады, β ескеру арқылы есептейді. А/В >1,3 және β = 180 кезінде β1 ? 50 аламыз, қанағаттанарлықсыз жағдай.

Сондықтан 1,3≤А/В ≤ 3 пішіндеу кезінде бұрыш мәні β = β1 = 18÷12° дөңгелек дайындаманың көлденең бағытқа қарағанда тік бағытта деформациясы бұрын басталады. Қимасы шаршы құбырды пішіндеу кезінде жұмыс бетінің β = 12° оңтайлы бұрышы β = 180 –ге дейін ұлғаюы мүмкін.

Дайын құбырдың, дайындаманың өлшемін және бұрышы белгілі болғандықтан сақинаның және бағыттапұстағыштың геометриялық сипаттамасының басым бөлігін есептейді.

1.3.2 Созу сақинасының параметрлері. Калибрлеу жолағының ені е деформация ошағындағы үйкеліс күшіне және сақинаның тозутөзімділігіне әсер етеді. Статикалық көрсеткіштер бойынша ұснылып отырған е мәні оңтайлы болады. А өлшемінен немесе құбыр диаметрінің шамалары , , , мм төмендегі тәуелділікте келтірілген.
А немесе Dқ 15-35 36-60 61-125 126-200 >200
δ ≤1,0 ≤ 2,0 ≤ 2,5 ≤3,5 ≤ 5,0
г0 2,0-3,0 3,0-4,0 5,0-7,0 8,0 10
е 2,0-3,0 3,0-5,0 6,0-7,0 8,0 10
г0 , е параметрлері өзгертілуі мүмкін (мысалы, сақина дайындамасының нақты өлшемдері болғанда).

Шығу учаскесінің ұзындығы


k = 2е. (1.6)
Шығу конусын тудырушы көлбеу бұрышы 300. Сақинаның конустық аймағының ұзындығы сақинаның жұмыс аймағынын ұзындығынан ≥20% көп болуы керек.
lk=Т–(k+ е) (1.7)
Сондай-ақ сақинаның кіру конусы түзіледі, бұл дайындаманы диаметр бойынша ауытқулар мен қолдануға мүмкіндік береді, сонымен қатар майлауды жинау үшін шарттарды болдырады, қармау кезінде құбырдың орналасуын қалыптандырады және сақинаның беркітігін арттырады.

Барлық жоғарыда көрсетілгендер пішінді құбырлардың барлық түрлерін пішіндеудің негізгі параметрлерін есептеу үшін қолайлы. Бірақ қаралатын пішіннің көлденең қимасының түр сипаты ерекшіліктері ескерілуі қажет. Мысалы, жазықсопақша және сопақ құбырларды түйнектеу арқыы бірөткелмен бағыттап ұстағышсыз созу сақинасының түзетін көлбеу бұрышын β шартынан қабылдайды, осы құбырларды пішіндеуде тек қана тік бағытта деформация болады. Сақинаның конустық аймақ ұзындығын және сақинаның жалпы қалыңдығын бұрышын анықтайды. Β бұрышының мәнін 12-180 диапазонында таңдайды. Оның максималды мәнін А/В –ның максималды кезінде қабылдайды, В/D ≥0,8 қатынасындағы D - тәрізді құбырларды бір өткел мен бағыттапұстағышсыз пішіндейді. В/D – аз болғанда құбыр қырларның ішіне қарай иілуі мүмкін, D - тәрізді құбырларды пішіндеу шартын жақсату үшін кіру тесігінің ортасын шығыс тесігінің цилиндрлік бөлігінің ортасына қатысты мына өлшемге араластырады


(1.8)
мұндағы D - құбыр диаметрі

В – пішін биіктігі


Осы кезде сақинаның жұмыс конусы үлкен симметриялылықты болады, яғни сақинаның периметрі бойынша үйкеліс күшін теңелтеді, Dс – тәрізді конустық құбырлар бірөткеледен созумен пішінделеді. Аналогты.

(1.9)
мұндағы В1 – пішін биіктігі.
Оңтайлы көлбеу бұрышы болып β = 160 сақина түзуші болып табылады. Бірақ β1 бұрышының мәні көлбеу Н1 тереңдікте максималды иілу түзумен бірге 35-400 - ға дейін жетуі мүмкін. β бұрышының азаюы кезінде мысалы, 120 –ге дейін, β1 бұрышы жуықтап сондай мәнге азаяды, бірақ сақина қалыңдығы Т біраз өседі. β бұрышы 160 –тан көп емес өсуі кезінде β1 бұрышыда өседі бұл нежелательно.

1.3.3 Созу сақинасының қырларының дөңес радиустарын анықтау

Егер көпқырлы құбырды жазық қырлы сақинада пішіндесек, онда өндіріп отырған құбырлардың қырлар иілуі рұқсат етліген ауытқу шегінің шамасынан асуы мүмкін. Мұны болдырмау үшін сақинаның беті құбырдың жазық қалыптастырушы қырларын мынадай R радиуспен иіп жасайды және оны мына формуламен есептейміз:

А жағы үшін


(1.10)
В жағы үшін
(1.11)
мұндағы , – сәйкесінше сақинаның шығу каналының А

және В жақтарының иілуі радиусы;

, – деформация ошағын сипаттаушы

параметрлер.

А/В ал 1,3 құбырлар үшін:
(1.12)
мұндағы , – созу сақинасының жұмыс бетінің көлбеулік

бұрышы;


Dз – дайындама диаметрі.
Жазықсопақша құбырларды өндіру кезінде олардың жазық қырларының иілуін болдырмау үшін томпақ қырларын калибрлеуші жолақты радиусы бойынша орындайды.

1.3.4 Созу сақинасының кіру және шығу каналдарын таңдау. Созу сақинасының кіру каналының пішіні негізінен дайын құбыр пішінінің тәуелді және домалақ немесе сопақ шығу каналына ұқсас болуы мүмкін.

Сонымен А/В ≤1,3 қимасы тікбұрышты құбырды пішіндеу кезінде және бір айнымалы қағидасын ұстана отырып деформацияның басы екі қыры бойынша сақинаның кіру каналының пішіні сопақ болады, оның үлкен өсі дайын пішін өсіне 900 градуспен аударылған (сурет – 2, а)сол себепті әрқашан р > р. Бірақ дайындаманың деформация басы орнында жұмыс сақинасының көлденең қимасы дөңгелек болады, ол диаметр бойынша оң ауытқу кезінде дөңгелек дайындаманың редуцирлеуге жағдай тұғызады.

а – А/В ≤1,3; б–1,3< А/В ≤ 3

2– сурет. Қимасы тікбұрышты құбырларды созу үшін сақинаның кіру тесігінің формасы


қимасы тік бұрышты құбырды пішіндеу кезінде сақинаның кіру каналының қалыбы сол сопақ болады, бірақ сопақтың үлкен өсі дайын пішіннің үлкен осімен сәйкес келеді (2,б - сурет).

Қимасы тікбұрышты құбырды пішіндеу кезінде кіру каналының формасы дөңгелек немесе төртбұрышты болуы мүмкін. Қимасы сопақ құбырды пішіндеу кезінде созу сақинасының кіру тесігінің қалыбы (формасы) сопақша болып келеді, ал оның кіші өсі(1.13)
ал үлкен өсі
(1.14)
Ену сопағының кіші домалақтау радиусын дайын құбырдың кіші домалақтау радиусына тең деп аламыз. D- тәрізді құбырларды пішімдеу кезінде кіру каналының қалыбы дөңгелек болады. Созу сақинасының шығыс каналы аралық немесе дайын құбыр қалыбында немесе пішіннің дөңес радиустарының пішінін ескергенде (қырлардың иілуін болдырмау мақсатында)
1.4 Қысқа бағыттапұстағышта құбырды созу арқылы пішімдеу
Сақинада тік бұрышты құбырларды бағыттапұстағышта созу үшін көп болса, қарастырылатын құбырлардың сұрыбы деформация шамасы А және В жақтары бойынша бірдей, сондықтан 12 – 180 диапазонында - бұрышын А және В бойынша тең етіп аламыз. Осыдан конуст аймақтың ұзындығы А және В жақтары (беттері) бойынша бірдей және сақинаның жұмыс аймағының ұзындығынан ≥20% аспауы қажет. Шығу каналының қалыбы (формасы) түгелдей дайын пішім өлшеміне және қалыбына сәйкес. Кіріс каналының қалыбы дайын ұқсас шаршы құбырларды пішіндеу үшін сақинаны калибрлеу кезінде бағыттап ұстағышта қалыптастырушы көлбеу бұрышын =12÷18° қабылдайды. Оңтайлы шамасы = 12°.

Кіріс каналының қалыбы толық дайын пішіннің қалыбы мен өлшеміне сәйкес келеді. Кіріс каналының қалыбы – дөңгелек немесе шаршы. Егер кіріс каналы шаршы қалыпты болса, онда сақинаның конус аймағының ұзындығы бойынша пішін бұрыштары домалақтау радиусы тұрақты және дайын пішіннің сортқа домалақтау радиусына тең.

Құбырлардың басқа түрін созу кезінде кіріс және шығыс каналдарының қалыбы нақты пішінге тәуелді болады. Барлық радиустар мен калибрдің жанасып нақты құрылуын қамтамасыз етуші, барлық созу сақинасының параметрлерін геометриялық тәуелділіктен есептейді.

Егер қабырға қалыңдығы бойынша дайын құбырды берілген деформация дәрежесімен жеткізетін болса, онда пішіндеу үшін (шығушы) бастапқы дайындаманың қабырға қалыңдығы


(1.15)
мұндағы - берілген деформацияның дәрежесі
1.5 Құбырды созу арқылы пішіндеу үшін бағыттапұстағышты калибрлеу
А0 өлшемі дайын құбырдың көлденең қимасының ішкі пішінімен анықталады:

Бөлігі, (1.16)
Деформация ошағына бағыттапұстағыштың тұрақты енуін қамтамассыздандыру үшін 0,50 бұрышпен орындайды.

Бағыттапұстағыштың алдыңғы тәжін домалақтау радиусы:


(1.17)
Бағыттапұстағыштың соңғы тәжінің домалақтау радиусы
(1.18)
Бағыттапұстағыштың жұмыс бетінің сыртқы радиуспен түйісуі дайын құбыр бұрышының домалақтау ішкі радиусына тең:
(1.19)
Дайындаманы сығу өлшемімен және сақина параметрінен бағыттапұстағыштың ұзындығын анықтайды:
(1.20)
Бағыттапұстағыштың көлденең қимасы дайын құбырдың ішкі каналының көлденең қимасына сәйкес келеді. Созу күшін азайту және құбырды жақсы жылжыту мақсатымен бағыттапұстағышты 1:450 конуспен жасайды.

Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер
transactions -> С. Т. Иксатова қылмыстық ҚҰҚЫҚ ерекше бөлім
transactions -> Ќазаќстан Республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
transactions -> География және туризм кафедрасы геология 5В060900 «География» мамандығы студенттеріне арналған зертханалық практикум Павлодар Кереку 2012
transactions -> Ұн тағамдық атауларының анықтағыш сөздігі
transactions -> Павлодар облысыныѕ ірі ґндіріс ќалаларындаєы аєаш-бўта ґсімдіктерініѕ ауру ќоздырєыш саѕырауќўлаќтары
transactions -> Буынаяќтылар типініѕ негізгі кластары
transactions -> Д. З. Айгужинова- э.ғ. к., С. Торайгыров атындағы пму доценті
transactions -> МәШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет