ҚҰбыр өндірісі үрдістерінің теориясы 050709 «Металлургия»


Созу мен пішіндеудің энергокүштік параметрлеріжүктеу 1.42 Mb.
бет2/8
Дата21.04.2019
өлшемі1.42 Mb.
түріСабақ
1   2   3   4   5   6   7   8

1.6 Созу мен пішіндеудің энергокүштік параметрлері
Энергокүштік параметрлерін есептеу үрдісіне мынадай аңықтамалар енеді:

– аралық пішіннің дайындаманың бастапқы ауданы, және дайын құбырдың көлденең қимасының нақты қарастырылып пішіннен тәуелділіктегі математикалық өрнек бойынша белгілі;

– дайындама ауданының және дайын (аралық) құбырдың қатынасы ретінде өткес бойынша созу коэфициенті:

(1.21)
– өткелдер бойынша деформация шамасы:
(1.22)
– бағыттапұстағышсыз көп бұрышты құбырды пішіндеуге қажетті созудың тарту күші:
, (1.23)

мұндағы
Формуладағы бірінші құраушы таза пішіндеу деформацияның жұмысын, ал екінші периметр өзгеруі бойынша деформация жұмысын анықтайды. Формуланы өрнектеу (шығару) кезінде үйкеліс коэфициентін =0,12, созу сақинасының көлбеулік бұрышын = 12° (оңтайлы) деп қабылдайды.

Қысқа бағыттапұстағышта құбырда пішіндеу үшін қажетті тарту күшін бір белгілі тәуелділіктен домалақ құбырларды созудағы күшті есептеуде нақты қарастырылып отырған құбырдың көлденең қимасының пішінен тәуелділігін өзгерте отырып анықтайды:


(1.24)
(1.25)
мұндағы: - сақинаның жұмыс бетінің көлбеулік бұрышы;

- бағыттапұстағышпен, білікше және құбыр

арасындағы үйкеліс коэфициенті (ұсынылады);

– дайын құбырдың орташа соңғы радиусының

бағыттапұстағыш радиусына қатынасы.

Сондықтан коэфициенті тартылатын құбырдың көлденең қимасының дөңгелек (доғал) пішінін ескереді, оны пішінді құбырдың созу күшін есептеу кезінде өзгертуге болады.2 Бағыттап ұстағышта қабырға қалындығы айнымалы құбырларды созып пішімдеудің технологиялық параметрлерін есептеу

2.1 Алтықырлы дөңгелек құбырлар тесік «кілті» ≥15мм
Бастапқы берілгендері (3-сурет): Dт =30 мм, А = 20 мм, гв = 1,0 мм, h1 = 5 мм, σ02= 300 МПа, Т1 = Т2 = 88,9 мм, f= 0,09.

3 сурет – Алтықырлы тесікті дөңгелекті құбырлар
2.1.1 Пішіндеу әдісін таңдау. Берілген құбырды теңдеу қысқа ұстағышта созумен орындалады.

2.1.2 Бастапқы дайындаманың пішіндеуде өлшемін есептеу. Пішіндеу бұрыштарындағы құбыр қабырғасының қалындығы:


мм (2.1)


мұндағы

Дайын құбырдың қабырғасының орташа шартты қасындағы:


мм

өткенде сығуды Е= 30% деп аламыз.

Созу сақинасы түзуші көлбеулік бұрышы: β = 8°.

Дайындаманы пішіндеу үшін бастапқы қабырғаның қалындығы;
,

мұндағы nз-1, осыдан Sз = 5,245 мм.

Дайындаманың ішкі бетімен бағыттапұстағышты дөңгелектеу радиусы арасындағы санылау шамасы δ = 1,0 мм.

Дайындаманың сыртқы диаметрі келесіге сәйкес,
Dз = 2(0,5774А - 0,1547rв) + 2δ + 2S3 = = 2(0,5774 • 20 - 0,1547 1) + 2 • 1 + 2 5,245 = 35,276 мм.
2.1.3 Технологиялық аспапты (созу сақинасын, бағыттапұстағышты) калибрлеу. Бұл пішін үшін созу сақинасы түзетін көлбеу бұрышы β = 8° қабылданып отыр.

2.1.4 Созу сақинасының параметрлерін есептеу:

- сақинаның жұмыс аймағының ұзындығы (4-сурет )

с= (D3 -Dт )/(2tgβ) = (35,276 - 30)/(2 • 0,1405) = 18,77 мм;

- калибрлеу белдігінің ені е = 4,0 мм;

- шығу бөлігінің ұзындығы k = 2 • 4 = 8 мм;

- сақинаның конустық аймағының ұзындығы lk = 88,9 - (8 + 4 ) = 76,9 мм.

2.1.5 Сақинаның кіру каналының формасы және өлшемі. Бұл берілген пішін үшін сақинаның кіру каналының тесігінің формасы

– шеңбер диаметрі

Dвх =30 + 2 -76,9tg8° = 51,615 мм

Сақина каналының кіру тесігінің домалақтау радиусы = 2,0 мм.

4 сурет – Созу сақинасы


2.1.6 Сақинаның кіру каналының пішіні және өлшемі. Олар дайын пішін өлшеміне және пішініне сәйкес келеді.

2.1.7 Бағыттап ұстағыш параметрлерінің есебі:

– бағыттапұстағыш (5-сурет) кілтке келетін қырларының өлшемі Ао = А = 20 мм;

– жұмыс бетінің жанасу радиусы r = 1,0 мм;

– бағыттапұстағыштың алдыңғы тәжінің домалақтау радиусы r1 = 0,05 • 20 = 1,0 мм;

– бағыттапұстағыштың кейінгі (соңғы) тәжінің домалақтау радиусы r2 = 0,1 • 20 = 2,0мм;

– тұрақты деформация ошағына кіруді қамтамасыз етуші бағыттапұстағыш бөлігінің ұзындығы 0,5° бұрыш көлбеулікпен орындалады m1= 2·4 = 8 мм;

– бағыттапұстағыш ұзындығы L0= 1,2 (18,77 + 4) + 8 + 2 = 37,324 мм.

Созу бағытына қарай бағыттапұстағыш қырлардың 1:450 көлбуелігімен орындалады.

Алтықыр бойынша 1:450 көлбеулік.

Сурет 5 – Пішіндеу үшін бағыттапұстағыш
2.2 Үрдістің негізгі параметрлері
Дайындаманың көлденең қимасының ауданы:
= 3,14 ∙ (35,276 - 5,245) ∙ 5,245 = 494,85 мм2.
Дайын құбырдың көлденең қимасының ауданы
= 3,14 152 - 0,865 ∙ 202 + 0,323 ∙ 12 = 361,18 мм2.
Тарту коэффициенті, тәуелді
= 494,85/361,18= 1,37.
Деформация шамасы, тәуелді
= (1 - 1/1,37)-100 = 27,01 %.
Созу күші, тәуелді

1 кесте – Пішімдеу тәуелділігінің (үрдісінің) есептік параметрлеріh2, мм

Sср, мм

FТ, мм

, мм

3,606

4,535

361,18

1,0

W

S3, мм

r0, мм
1,834

5,245

2,0
, мм

F3, мм2
, %

35,276

494,85

1,37

27,01

с, мм

k, мм

lк, мм

, мм

18,77

8,0

76,9

51,615

P, н
е, мм
7129,6

0,09

4,0
Оправка

А0, мм

L0, мм

, мм

r, мм

20

37,324

8,0

1,0


, мм

, мм

Пішімдеу үрдісінің барлық есептік параметрлері кестеге (1 кестеге) енгізіледі.(сводят)

2.2.1 Астықырлы тесігі бар дөңгелек (екіөткелді) құбырлар. Бастапқы берілгені (6-сурет): = 120мм, А = 75мм, rв = 3,0мм, = 25мм, 0,2 = 300МПа, = 2 = 177,8мм, = 0,09.

2.2.2 Пішіндеу әдісін таңдау. Өтлім арқылы деформацияланған құбырлардың > 30% екінші рет өткізумен пішіндейді. Сондықтан осы құбырларды екі өткелді қысқа бағытұстағышта созуды.

2.2.3 Пішіндеу үшін бастапқы дайындаманың өлшемінің есебі. Пішін бұрышындағы құбырдың қабырға қалыңдығы.
= 60 - 0,5774 ∙ 75 + 0,1547 3 = 17,16мм,
мұндағы:
Дайын құбырдың орташа шартты қабырғасының қалыңдығы, тәуелді

= (17,16 + 25-2/3) = 22,38мм.

Өтлім үшін қабырға қалыңдығы бойынша сығуды (обжатие) E= 30% деп аламыз

Созу сақинасының түзетін көлбеу бұрышы = 8°.

6 сурет – Алтықырлы тесігі бар дөңгелек құбырдың пішіні


Дайындаманы пішіндеу үшін қабырғаның бастапқы қалыңдығы, тәуелді:
мм
– қабырғаның қор коэффициенті.
Бірінші және екінші өткелдер үшін бағытұстағыштың домалақтау радиусы мен құбырдың ішкі бетінің арасындағы саңылау шамасы:
.
Дайындаманың сыртқы диаметрі, тәуелді

2.2.4 Аралық пішіннің өлшемдерін есептеу.

Алтықырлы тесік өлшеміне келетін кілтІшкі пішіннің қырларының жанасу радиусы.

Дайындаманың көлденең қимасының ауданы

Дайын құбырдың көлденең қимасының ауданы

Жалпы және өткелдер бойынша тарту коэффиценттері
общ =13047,22/6447 = 2,023;

кезінде = 1,=2,023/1,422 = 1,422.

Аралық пішімнің көлденең қимасының ауданы


=/=13047,22/1,422 = 9171,44 мм2.

Құбырдың аралық пішінінің сыртқы диаметріҚабырғаның қалың жері

Қабырғаның жұқа жерімұндағы:
2.2.5 Технологиялық аспаптарды калибрлеу. Дайындаманы есептеу кезінде созу сақинасының түзетін көлбеу бұрышын таңдап алады. Бірінші және екіші өткелдер үшін

1-ші және 2-ші өткелдер созу сақинасының параметрлерінің есебі:

- сақинаның жұмыс аймағының ұзындығы

1-ші өткел= ()/(2) = (160,52 - 136,79)/(28°) = 84,42 мм;

2-ші өткелКалибрлеуші белдіктің ені ;

– шығу үрдісінің ұзындығы

– сақинаның конусты аймағының ұзындығы7 сурет - Созу сақинасы

Сақинаның ену каналының пішіні және өлшемдері – шеңбер

диаметрі:


  1. ші өткел үшін

  2. ші өткел үшін

1-ші және 2-ші өткелдер үшін сақина каналының кіру тесігінің

формасақтау радиусы r0 = 8,0 мм.
1-ші және 2-ші өткелдерінің сақина каналының кіру формасы және өлшемдері аралық немесе дайын пішін пішіні мен өлшемдеріне сәйкес келеді, сәйкес.

Алты қыр бойынша көлбеулік 1: 450  1. сурет – Пішімдеуге арналған бағыттапұстағыш

1-ші және 2-ші өткелдер үшін бағыттап ұстағыш параметрлерінің есебі:

– бағыттап ұстағыш қырларының өлшемі, <<кілтпен>>

– жұмыс жазықтарының жанасу радиусы ,

– бағыттап ұстағыштың алдыңғы тәжінің домалақтау радиусы– бағыттап ұстағыштың соңғы тәжінің домалақтау радиусы
,
Деформация ошағына тұрақты кіруді қамтамасыз етуші бағыттап ұстағыш бөлігінің ұзындығы 0,50 градус бұрыш көлбеулікпен орындалады.

– бағыттапұстағыш ұзындығы:Созу бағытына қарай бағыттап ұстағыш қырлардың 1:450 колбеулігімен орындалады.

Өткелдер бойынша үрдістің негізгі параметрлері

Деформция шамасы

Созу күші:


  1. ші өткелде


  1. ші өткелде:2 кесте - Пішімдеу үрдісінің есептік параметрлері1-ші өткел


160,52

13047,22

32,42

1,422

9171,4

80

5,5

136,79

28,4

23,05


7,0

84,42

14,0

156,8

180,86

8

8,0

2,5

199252

29,7

2-ші өткел

2,023

22,38

6447

120

1,422

75

3,0

2,5

25,0

17,16W

7,0

59,73

14

156,8

164,07

1,422

8,0

29,7

141171

3,542

Бағыттапұстағыштар


1-ші

өткел


2-ші

өткел


131,7
101,57

80,0
75

14,0
14б0
5,5
3,0

4,0
3,75

8,0
7,5Р2= 1,05 • 300 • 6447(1 - 6447/9171,44) • 2,340 = 141171Н.

Пішімдеу үрдісінің барлық есептік параметрлері кестеге (2 кестеге) енгізіледі.


Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер
transactions -> С. Т. Иксатова қылмыстық ҚҰҚЫҚ ерекше бөлім
transactions -> Ќазаќстан Республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
transactions -> География және туризм кафедрасы геология 5В060900 «География» мамандығы студенттеріне арналған зертханалық практикум Павлодар Кереку 2012
transactions -> Ұн тағамдық атауларының анықтағыш сөздігі
transactions -> Павлодар облысыныѕ ірі ґндіріс ќалаларындаєы аєаш-бўта ґсімдіктерініѕ ауру ќоздырєыш саѕырауќўлаќтары
transactions -> Буынаяќтылар типініѕ негізгі кластары
transactions -> Д. З. Айгужинова- э.ғ. к., С. Торайгыров атындағы пму доценті
transactions -> МәШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет