ҚҰбыр өндірісі үрдістерінің теориясы 050709 «Металлургия»жүктеу 1.42 Mb.
бет6/8
Дата21.04.2019
өлшемі1.42 Mb.
түріСабақ
1   2   3   4   5   6   7   8

0,3872 1,9169 53,83 150,77 2998,3 25208 2844,8
3.4 Алтыбұрышты құбыр с R1,4Sт
Бастапқы берілгендері (17 сурет): А = 30 мм, Sт= 1,0 мм, Rн = 1,0 мм,

= 400 МПа, Т= 40 мм.

Қабырға қалындығы тұрақты құбырларды бағыттап ұстағышта созып пішімдеудің технологиялық параметрлерінің есебі.

3.4.1 Төртбұрышты құбырлар с Rи≤1,45Sт және бақыланатын rв ≤1,45Sт -мен. Бастапқы берілгендері (17 сурет): A = 100 мм, Sт= 13 мм, rв = 5,0 мм, R= 5,0 мм, 0,2 = 400 МПа, T= 177,8 мм, Т2 = 177,8 мм,f= 0,09.

Пішімдеу әдісін таңдау

Пішімнің ішкі дөңгелектеу радиусы бақыланады. Сондықтан пішіндеуді екі рет өткізу арқылы созылады.

Бірінші –пішіні бойынша дайын пішімге жуық аралық пішімді бағыттапұстағышсыз созу.

Екінші – дайын пішімді қысқабағыттапұстағышпен созу.

Пішімдеу үшін бастапқы дайындаманың өлшемдерін есептеу

Дайындама қабырғасының қалыңдығы

Бірінші өткелде сыртқы дөңгелектеу радиусы.

Бірінші өткелде ішкі дөңгелектеу радиусы= 13,92 - 13,92 = 0.

Құбырдың ішкі беті мен және бағыттапұстағыш арасындағы саңылау шамасы:


Сурет 17 – Құбыр пішімі


шаманы А = 4,0 мм қабылдайды


Бағыттан ұстағыштың дөңгелену радиусы мен пішім бұрышы арасындағы саңылау шамасын = 3,0 мм ұснысы бойынша қабылдайды .

Аралық пішім қырларының өлшемдері

А1 = А + 2( + S- S) = 100 + 2(4 + 13,92 - 13) = 109,84 мм.

Аралық пішімнің сыртқы беті бойынша құбырдың периметрі:.

Периметр өзгерісі, тәуелді (1)Тікбұрыш үшін пішін коэффициент = 1,0.

Дайындаманың диаметрі.

= 415,42(1 + 0,099)/3,14 = 145,38 мм.

Технологиялық жабдықтың (созу сақинасын, бағыттап ұстағышты) калибрлегіші.

Аталған пішім үшін созу сақинасының жұмыс бетінің көлбеу бұрышын = 12° деп қабылдаймыз.


  1. ші өткел үшін созу сақинасының параметрлерінің есебі

жұмыс аймағының ұзындығы (сурет 17):

=(145,38 - 109,84)/(2tg12°) = 83,6 мм.

Калибрлеуші белдіктің ені = 8,0 мм.

Шығу бөлігінің ұзындығы

= 2∙8 = 16 мм.

Сақинаның конусты аймағының ұзындығы = 177,8 - (16 + 8) = 153,8 мм.
Сурет 18 – 1-ші өткелдің созу сақинасы
Сақинаның кіру каналының пішіндері мен өлшемдері

Сақинаның ену каналының тесігі шеңбер – диаметрі:
Тұрақты сызықты (лине) сақинаның конусты аймағындағы каналдың жұмыс бетінің жанасу радиусы құбырдың аралық пішімінің бұрыштарының дөңгелектеу радиусына тең

Сақинаның ену тесігінің дөңгелектеу радиусы r0 = 8,0 мм.

Сақинаның кіру каналының пішіндері мен өлшемдері

Аталған пішімнің ену каналының пішіні – дөңес жақты төртбұрыш.

Дөңес радиусын келесідей анықтайды:Сақинаның шығу бетіндегі иілу мөлшері(шамасы)Жақтарының дөңестігін ескерген кездегі сақинаның шығу каналының өлшемдері


  1. ші өткелдің созу сақинасының параметрлерінің есебі

Сақинаның екінші өткелі үшін созу сақинасының жұмыс бетінің көлбеу бұрышын 2 = 12° қабылдайды


  • жұмыс ауданының ұзындығы.(18 сурет):


Калибрлеуші белдіктің ені е= 8,0 мм.

  • шығу аумағының ұзындығы k= 2∙8 = 16 мм.

сақинаның конусты аймағының ұзыныдығы = 177,8 - (16 + 8) = 153,8 мм
Сақинаның кіру каналының пішіндері мен өлшемдері

Аталған пішім үшін жақтарының өлшемі , сақина каналының ену тесігі – төртбұрыш

19 сурет – 2-ші өткелдің созу сақинасы
Тұрақты сызықты (лине) сақинаның конусты аймағындағы каналдың жұмыс бетінің жанасу радиусы дайын құбыр пішімінің бұрыштарының дөңгелектеу радиусына тең

Сақинаның ену тесігінің дөңгелектеу радиусы r0 = 8,0 мм.

Сақинаның кіру каналының пішіндері мен өлшемдері

Олар дайын пішім пішіні мен өлшеміне сәйкес келеді.

Бағыттап ұстағыш параметрлерін есептеу

Бағыттап ұстағыш қырларының өлшеміЖұмыс беттерінің жанасу радиусыБағыттап ұстағыштың m1 бөлігі 0,5° көлбеу бұрышпен

деформация ошағына тұрақты енуін қамтамассыздандырады

.

Бағыттап ұстағыштың соңғы тәжінің домалақтау радиусы.

Бағыттап ұстағыштың алдыңғы тәжінің домалақтау радиусыБағыттапұстағыш ұзындығы=(23,14 + 8) + 16 + 7,4 = 60,77 мм.
Созу бағытына қарай бағыттап ұстағыш қырлардың 1:450 көлбуелігімен орындалады.

Үрдістің негізгі параметрлері

Дайындаманың көлденең қимасының ауданы

F== 3,14 • (145,38 - 13,92) • 13,92 = 5748,87 мм2.

Бірінші өткелден кейін құбырдың көлденең қимасының ауданы

= 4 • 109,84 • 13,92 - 0,858[13,922 - 02 ]- 4 • 13,922= 5174,57 мм2.

Дайын құбырдың көлденең қимасының ауданы:= 4 • 13 • 100 - 0,858(52 - 52 )- 4 • 132 = 4524 мм2.

өткел бойынша кермелеу коэффициенті= 1,111;

= 5174,57/4524 = 1,1438.

Өткел бойынша деформация=(1-1/1,111)-100 = 9,99%;

= (1-1/1,1438)-100 = 12,57%.

Созу күші:

1-ші өткел

=(13,92 • 145,38)ln[145,38/(2 • 13,92)] + 2 • 0,099 = 0,35626;

=3,14•400 • (145,38 - 13,92)-13,92 • 0,35626 = = 81924,06 Н.

2-ші өткел

Барлық пішімдеу үрдісінің есептік параметрлері кестеге(9-кестеге) енгізіледі.


9 кесте – пішімдеу үрдісінің есептік параметрлері

1-ші өткел


, мм

, мм

, мм

, град

, мм

r0, мм

13,92

13,92

4,0 12,0

8,0

8,0

, мм

П, мм
, мм109,84

415,42

0,099 145,38c, мм

, мм

, мм

, мм

RА, мм

, мм

83,6

16

153,8 175,22

695,68

1,2068

, мм 2, мм 2
, %

, мм

5748,87

81924,06

5174,57 1,111

9,99

112,252-ші өткелс2, мм

к2, мм

, мм

Aвх2, мм

Rн", мм

, мм 2

23,14

16

153,8 165,38

5,0

4524

Р2,H
, %, град

43617,88

1,1438

12,57
12БағыттапұстағышА0, мм

L0, мм

, мм

r, мм

r, мм

r2, мм

74,0

60,77

16,0 5,0

3,7

7,44 Илемдеудің негізгі технологиялық параметрлерінің есебі

Көлденең қимасы бойынша қабырға қалыңдығы тұрақты пішімді құбырларды үздіксіз бағыттапұстағышсыз орнақта өндіру қажет.

Бұл калибрлеуші, редукционды орнақтар қатар орналасқан, ал бөлек тұрғандары арнайы орнақтар, олар соның ішінде құбырды пішімдеу үшін арналған.

Құбырларды пішімдеу үрдісі дөңгелек дайындаманы дайын пішімге дейін бірітіндеп келтіру(осаживание).


4.1 Көпқапасты орнақтарда құбырларды илемдеумен пішімдеу
Көпбұрышты құбырларды илемдеп пішімдеуде дайындаманың сыртқы диаметрін (1) және (2) формулалар бойынша пішімдеу үрдісінде периметрдің азаюын ескеріп анықтайды.

Формулаға енетін λ коэффициенті деформация ошағындағы кернеулік күйдің нобайы және құбырдың көлденең қимасының пішініне де тәуелді. Сондықтан ∆П/П периметр өзгеруін есептегенде құбырды илемдеп пішімдеу, құбырды созып пішімдеуге қарағанда λ 15—20% кем, өйткені өстік созу кернеулері мөлшері бойынша аз. Дайындама диаметрін және периметр кемуін анықтау бойынша А.И. Дорохов ұсынған ыңғайлы тәуелділікті қодануға боладымұндағы Rн — пішім бұршының сыртқы дөгелектеу радиусы;

— дайындаманың шартты радиусы;

Пт — дайын пішімнің сыртқы периметрі.
Z қапаста (клеть) пішімдеу үрдісінің технологиялық сипаттамасының бірі – пішімнің кіші өсі бойынша сыртқы өлшемінің бастапқы дайындаманың сыртқы диаметріне қатынасы – шөктіру (осаживания ) коэффициенті болып табылады

Белгілі, егер құбырларды пішімдеу де әрбір қапастың (клетьтің) шөктіру (осаживания ) коэффициенті ≥ 0,72 болу қажет, кері жағдайда құбырдың көлденең қимасының тұрақтылығы болмауы мүмкін (жоғалтамыз).

Егер пішімдеу үрдісі кезінде деформацияның қапастар (клеть) бойынша біркелкі таралу қағидасын енгізсек, онда шөктіру (осаживания ) коэффициенті арқылы қажетті қапастар санын анықтаймыз, осы жағдайда құбырдың көлденең қимасының тұрақтылығын сақтап, үрдіс тұрақты болады,

мұндағы B - дайын құбырдың аз өсі бойынша пішім өлшемі (пішім биіктігі).
Жоғары сапалы құбыр алу үшін отырғызу ( осаживания ) коэффициенті 0,85— 0,9 аралығындағы өңдеу қапастары (клеть) қарастыру ұснылады.

Көпбұрышты құбырларды пішімдеуде немесе пішім жақтарының жанасуының сопақ түріндегі радистарын қапастар арасы мен иілу деформацияның бірқалыпты таралу қағидасынан қапастар (клеть) бойынша есептейді
мұндағы z — қапастар (клеть) саны.

Илемдеу кезінде есептеуді жүргізеді. Көпбұрышты құбырларды пішімдеу де маңызды периметрдің жалпыға қатысты өзгеруі және қапастар (клеть) бойынша таралуы, қапастар (клеть) бойынша құбыр периметрін есептеуде қолданғандар болып табылады.

Салыстырмалы түрде периметрдің қысқаруы, %

мұндағы — дайындаманың радиусы;

— аталған қапастағы (клеть) пішім бұрыштарының дөңгелектеу радиусы.

Осыдан, қапастар ( клетям ) бойынша периметрдің өзгеруіал, қапастар (клеть) бойынша құбырдың

Екібілікшеде илемдеу кезіндегі нобайында сопақ құбырларды пішімдеудегі есептеулерді одан әрі мысалда қарастырамыз. Сонымен қатар белгілі құбырларды пішімдеу кезінде тұйықталаған калибрде кернеуден басқа қарапайым иіу кезінде әсер етуші сығымдаушы тангенциалды кернеулер болады, бұл нейтралды қабаттардың ығысуына әкеледі және құбырдың периметрінің өзгеруіде осымен байланысты, дайындаманың периметр бөліктерінде иілу деформациясымен анықталады, одан құбырдың жазық қырлары қалыптасады және иілу деформациясына сәйкесінше периметр бөлігі, бұдан берілген дөңгелектеу радиусының пішім бұрыштары қалыптасады.

Құбыр бөліктерінде олардан жазық қырлар қалыптасады, қабырға қалыңдығы мүлдем өзгермейді. Берілген радиустың пішінің бұрыштар қалыптасу аймағында құбырлардың қабырғасы бірқалыпсыз қалыңдайды (19 сурет). Қапастар (клеть) калибрінде пішім бұрыштарын отырғызумен (осаживанием) қалыптасуы кезінде құбырдың ішкі периметрінің азаюы натижесінде дөңгелектенген бөлігінің ортасы максималды қалыңдайды.

Қабырғаның қалыңдау шамасын формула бойынша анықтауға болады немесе редукционды орнақта құбырды пішімдеу де қалыңдауды анықтауға ұснылатын белгілі өрнекті қолдану
4.2 Сопақ құбырлар
Сонымен белгілі сығымдаушы тангенциалды кернеулердің әсерінен нейтралды қабаттардың ығысуы құбырларды пішімдеу кезінде периметрдің өзгеруіне әкеледі. Тұйық пішімнің таза иіу деформациясы кезінде, мысалы, баспада жұқа қабырғалы құбырды сақинаның шөктіруімен, периметрдің қатты өзгерісі байқалмайды. Осы жағдайда нетральды қабат қабырға қалыңдығының ортасында болады. Сондықтан атап өткендей бұл екбілікшелі илемдеу үрдісінде сопақ құбырлар еркін пішінөзгеру кезінде периметр өзгермейтіндігін болжау мүмкін. Осы жағдайда бастапқы дайындаманың диаметрін дайын құбыр сопақ қимасының периметр теңдеуінен ғана шеше аламыз

мұндағы Пт —- периметр,

R, r— сопақша (овала) жанасу радиусы.


Қапастар бойынша (клеть) кіші осіндегі сопақша(овала) өлшемі келесі теңдеуден анықталады


мұндағы - илемдеу жүрісі бойынша алдындағы қапастың

кіші өсінің сопақшасы .

Сопақшаның периметр теңдеулерінің ағымдағы мәндеріне және қатысты әбір қапас үшін сәйкесінше қоя отырып, аралық қапастың сопақшасының үлкен жанасу радиусын ЭЕМ (ЭВМ) –есептеу арқылы анықтайды.
Сопақшаның үлкен өсі

Үлкен өсі бойынша сопақша өлшемін сонымен қатар кеңеюдің сығымдауға қатынасы – кеңею коэффициенті арқылы анықтауға болады
Аралық қапастар үшін К = 0,4, ал өңдеу (отделочное ) қапастары үшін К= 0,3. Деп қабылдаймыз.

Одан әрі пішімдеу үрдісінің параметрлерін есебін жалғастыры үшін қапастардағы домалату (катающие) білікшелернің диаметрлерін анықтау қажет.

Домалату диаметрінің өлшемі үрдістің кинематикалық және күштік параметрлерімен байланысты: илемдеу жылдамдығы және озу (опережение), илемдеудің күші және айналдыру момент және т.б.

Сопақ құбырларды пішімдеу де білікшелердің домалату (катающий) диаметрін анықтау да есепті жеңілдету мақсатында ұсынылып отырған тәуелділіктердің бірін қолданамызмұндағы — білікшелер өстерінің арасындағы арақашықтық немесе білікшенің шартты диаметрі.

Осы формула бойынша домалату диаметрін анықтаудағы ауытқулар, ал осыдан білікшелерден металдың шығу жылдамдығы 2–3% шамасында, инженерлік есептеулерді жасауға жеткілікті.

Пішімдеу күші

Құбырды пішімдеу күшін есептеу формуласы

мұндағы l — деформация ошағының ұзындығы, металл жағынан білікшеге әсер ететін максималды мүмкін күшті анықтайды.

Деформация ошағының ұзындығы келесі өрнекпен анықталады


,
мұндағы — бұл қапастағы (клеть) абсолютті сығымдау.
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер
transactions -> С. Т. Иксатова қылмыстық ҚҰҚЫҚ ерекше бөлім
transactions -> Ќазаќстан Республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
transactions -> География және туризм кафедрасы геология 5В060900 «География» мамандығы студенттеріне арналған зертханалық практикум Павлодар Кереку 2012
transactions -> Ұн тағамдық атауларының анықтағыш сөздігі
transactions -> Павлодар облысыныѕ ірі ґндіріс ќалаларындаєы аєаш-бўта ґсімдіктерініѕ ауру ќоздырєыш саѕырауќўлаќтары
transactions -> Буынаяќтылар типініѕ негізгі кластары
transactions -> Д. З. Айгужинова- э.ғ. к., С. Торайгыров атындағы пму доценті
transactions -> МәШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет