Бұрын белгісіз болған оқиға жөніндегі кез келген мәлімет аталадыжүктеу 0.95 Mb.
бет3/3
Дата24.09.2017
өлшемі0.95 Mb.
1   2   3Microsoft Word-ң кеңейтілуі:

A) PCX


B) RTF

C) DIC


D) BMP

E) DOC
Excel. Жаңа кітап құру үші:

A) Стандартты құралдар сайманында Открыть командасын орындау керек

B) Alt + N пернесін басу керек

C) MS Word программасы арқылы

D) Файл-Открыть арқылы

E) Файл-Создать арқылы

Excel-дің ең кішкентай элементі

A) Ұяшық


B) Бағана

C) Блок


D) Жол

E) Диапазон

Қай режимде редактілеуге мүмкіндік жоқ, бірақ беттерді көруге болады?

A) Стандартты программа

B) Разметка страниц.

C) Предварительный просмотр.

D) Web - страница.

E) Обычный режим.

Excel-де бір уақытта қанша ұяшық активті болады?

A) Жұмыс кітабының барлық ұяшығы

B) Үштен көп емес

C) Ағымдағы құжаттың барлық ұяшығы

D) Бір ғана

E) 100
Мәтін тергенде енгізілген символ позициясы қалай экранда бенеленеді?

A) Кездейсоқ

B) әріптермен

C) курсормен

D) координатамен

E) адреспен

Microsoft Access программасында не арқылы кесте байланысады?

A) "мәліметтер қоры".

B) Басты терезе

C) «мәліметтер схемасы».

D) "байланыс" терезесінде

E) мәліметтерде

Қай программа мәтінмен жұмыс істеу үшін арналған?

A) Microsoft Excel

B) Microsoft Power Point

C) Microsoft Access

D) Microsoft Binder

E) Microsoft Word

«A1:B2 » бұл жазу нені көрсетеді:

A) А1 ұяшығының мәнін В2 ұяшығының мәніне бөлдісін

B) А1 ұяшығының мәнін В2 ұяшығының мәніне көшірмесін

C) А1 ұяшығының мәнін В2 ұяшығының мәніне ауыстыруын

D) А1 и В2 екі ұяшықтардың диапазонын

E) Al, A2, Bl, B2 ұяшықтарының диапазонын

MS Access. Сұраныс дегеніміз...

A) кейбір шарттарды қанағаттандыратын мәліметтерді бөліп алу

B) мәліметтерді сұрыптау

C) мәліметтер бойынша есеп беру

D) жазбалар

E) жаңа жазба

Мәлметтер қоры. Access-тегі кесте не үшін берілген?

A) Сұрыптау үшін

B) Белгілі-бір түрде мәліметтерді кескіндеу

C) Есептерді түзету

D) Мәліметтерді сақтау

E) Мәліметтерді іздеу

Word текстік процессоры менюдегі кейбір командалар үшбұрышпен белгіленсе - бұл:

A) Олар қазіргі уақытта орындалмайды

B) Олар көп қолданылады

C) Олар орындалуына қосымша информацияны қажет етеді

D) Олар жиі қолданылады

E) Олар өздерінің орындалу барысында ішкі меню шақырады

Excel. Қай формула дұрыс жазылған?

A) = А1+2А

B) = 1А+2А

C) A1+A2+A3

D) = A1+A2+A3

E) А1+А2+АЗ =

MS Access. Tab батырмасы не үшін пайдаланылады...

A) есепті баспаға шығару

B) кестеде бір өрістен екінші өріске ауысу

C) іс-әрекетті қайтару

D) жаңа жазбаға өту

E) сұранысты қалыптастыру

MS Access. Сұраныс дегеніміз не?

A) мәліметтерді енгізу объектісі

B) мәліметтерді қағазға кескіндеуге арналған объекті

C) мәліметтерді енгізу және экранға кескіндеу объектісі

D) мәліметтерді экранға кескіндеу объектісі

E) мәліметтерді шығару объектісі

MҚ. Сөйлемді жалғастырыңыз: иерархиялық қор – бұл мәліметтерді мына түрде сақтайды:

A) Ағаш


B) Кесте

C) Сұраныс

D) Тізім

E) Есеп беру

"Жоқ" логикалық элементі орындайды:

A) Қосу


B) Бөлу

C) Кері


D) Көбейту

E) Тексеру

Е8 ұяшығы орналасады:

A) 8 жол


B) А баған, 1 жол

C) В баған, 8 баған

D) Е баған, 4 жол

E) Е баған, 8 жол

Менюден автоматты формуланы қою үшін:

A) Түзету /Объект / Тип объекта / Microsoft Equation 3.0.

B) Сервис /Объект / Тип объекта / Microsoft Equation 3.0.

C) Формат /Объект / Тип объекта / Microsoft Equation 3.0.

D) Қою /Объект / Тип объекта / Microsoft Equation 3.0.

E) Кесте /Объект / Тип объекта / Microsoft Equation 3.0.

Microsoft Excel – керекті жолдың биіктігін орнату үшін қай команданы қолданамыз:

A) Формат - Жол - Биіктік

B) Жолдың бикітігі өзгермейді

C) Биіктік - Жол - Түр

D) Қою - Жол - Биіктік

E) Түр - Жол - Биіктік

Мәліметтреді сақтаудағы программаның негізі болатын Microsoft Access объектісі:

A) Сұраныс

B) Форма

C) Кесте


D) Модуль

E) Макрос

Excel құжатына сәйкес кеңейтілуді көрсетіңіз?

A) *.bmp


B) *.xls

C) *.рсх


D) *.cdr

E) *.txt
WORD редакторындағы беттің өлшемін орнату үшін қай меню пунктін орындау қажет:

A) Түзету

B) Формат

C) Түр


D) Сервис

E) Файл
MS Excel –дегі D2 ден D7 дейінгі ұяшық аралығындағы қосу формуласын мына түрде жазылады:

A) = CУMM (D2;D7)

B) = СУММ (D2:D7)

C) = СУММ (D2-D7)

D) = СУММ (D2, D3.D7)

E) = СУММ (D2,D7)

WORD редакторы - бұл:

A) антивирустік программа

B) графикалық процессор

C) кестелік процессор

D) мәтіндік редактор

E) мәліметтер қоры

Excel кестесіндегі ұяшықтар координатасы не деп аталады?

A) Сандар

B) Торлар

C) Әріптер

D) Адрестер

E) Нөмірлер

MS Access. Өрістің атауы "Баға" болса, онда өрістің типін көрсетіңіз:

A) мемо


B) ақшалық

C) сандық

D) мәтіндік

E) логикалық

Excel-дегі минимальды мәнді көрсететін функция:

A) МАХ


B) ЗНАЧМИН

C) МИНА


D) МИНЗНАЧ

E) МИН
Формуланы түзетудегі енгізу режимінде қай батырманы басу арқылы сілтемені салыстырмалыдан абсолюттіге және керісінше ауыстыруға болады:

A) F7


B) F4

C) F1


D) F6

E) F2
Word. Диалогтық терезедегі "Беттің параметрінде" нені орнатуға болмайды:

A) беттің ориентациясын

B) беттің өлшемін

C) колонтитулаға дейін қашықтық

D) абзацтың ара-қашықтығын

E) бет өрістерінің өлшемін

MS Excel. Кестедегі ең аз енгізілетін мәлімет:

A) блок


B) ұяшық көрсеткіштері

C) жол


D) жұмыс беті

E) ұяшық
Excel. Ұяшықтың оң жағында, сол жағында, жоғарғы жағында және төменгі жағында орналасқан ұяшықты не деп атайды:

A) Аралас

B) Аралас емес

C) Арнайы

D) Көршілес

E) Реттелген

Word. Мына әрекеттің қайсысымен мәтінді форматтауға болмайды?

A) шрифті орнату

B) символ аралық интервалды орнату

C) жол аралық интервалды орнату

D) кестену құру

E) шрифт эффектілерін анықтау

Excel. Ұяшықтың абсолютті адресі - бұл:

A) Жолдар мен бағандардың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі

B) Жолдар немесе бағандар номерлерінен және $ көмегімен құрылған ұяшықтардың белгіленуі

C) Жолдардың нөмірлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі

D) Бағандардың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі

E) Латын алфавитіндегі әріптерден құрылған ұяшықтардың белгіленуі

Excel-де формулаға СЗ:В5 блогының адресін басқа ұяшықтаға көшіргенде, осы блоктың адресі өзгермеуі тиіс:

A) С$3:$В$5

B) $СЗ:$В5

C) СЗ:В5


D) С$3:В$5

E) $С$3:$В$5

Access-тегі кестелер арасындағы қатынас:

A) Кестедегі мәліметтердің бүтіндігін сақтау

B) Іздеу жүйелерінің оңай мүмкіндіктері

C) ДЭЕМ өшіп қалған жағдайда кесетеді мәліметтерді қорғау

D) Кестедегі кілттер мәліметтерді сұрыптау

E) Мәліметтерді жоғарды жылдамдықпен есептеу

MS Access. Мына режимдердің қайсысымен өрістің типін және өрісті анықтайсыңдар

A) Кесте режимінде

B) Есеп беру режимінде

C) Ең жақсы кескіндеу режимінде

D) Конструктор режимінде

E) Мәліметтер қоры терезесі режимінде

Сандардың жиыны түрінде берілген, олардың орналастыру немесе кездейсоқ өлшемдерінің параметрлеріне қатысты операциялар қандай функцияларды орындайды?:

A) Мәтіндік

B) Логикалық

C) Статистикалық

D) Динамикалық

E) Математикалық

Мәтін абзацының сол және оң жақ шекара көрсеткіші:

A) Қоршау

B) Колонкалар

C) Терезе

D) Сызғыш

E) Кесте
"Және" логикалық элементі орындайды:

A) Логикалық қосынды

B) Қосынды

C) Бөлу


D) Көбейту

E) Салыстыру

Электронды архив жүйесіне жататындар :

A) Баспа жүйелері

B) Қызмет көрсету құралдары

C) Кестелік редакторлар

D) Мәліметтер қорын басқару құрылғылары

E) Мәтіндік редакторлар

Кестелерді қоршау қай команданың көмегімен жүзеге асады (дұрыс жауабын көрсетіңіз) ?

A) Керекті ұяшықты белгілеп алып, құрал-саймандар тақтасындағы батырманы пайдалану

B) Ұяшықты белгілеп алып, Сурет салу құрал-саймандар тақтасынан керекті сызықты таңдап алып кестенің ішінде тышқанды жылжыту

C) Ұяшықты белгілеп, Сервис - Ұяшықтар – Қоршау командасындағы өлшемдерін таңдау

D) Ұяшықты белгілеп, Формат- Ұяшықтар – Қоршау командасындағы өлшемдерін таңдау

E) Ұяшықты белгілеп, Ұяшықтар форматы - Қоршау командасындағы өлшемдерін таңдау

Excel-дегі формалудағы дұрыс жазуды таңдаңыз:

A) = А/(В*C)

B) = А:В*С

C) А\(В*C)

D) А/(В*C)

E) = А/(ВC)

Мәтіндік редакторды көрсетіңіз:

A) WordPad

B) MultiEdit

C) MS Word

D) ChiWriter

E) Лексикон

WORD мәтінін түзетуге болмайды:

A) Ортасына қарай

B) Ені бойынша

C) Ұзындығы бойынша

D) Оң жақтауы бойынша

E) Сол жақтауы бойынша

MS Word кестесіндегі жолды қалай өшіруге болады ?

A) Кесте- Ұяшықты қосы- Жолды қосу

B) Қою- Объект- Жолды өшіру

C) Формат- Ұяшықтарды өшіру- Жолды өшіру

D) Кесте- Ұяшықты өшіру- Жолды өшіру

E) Түзету-Көшіру- Жолды өшіру

Мәліметтер қорын басқару жүйелерін атаңыз:

A) FineReader, Prompt98, Qtrans, RAR

B) Clipper, Paradox, FoxPro, FoxBASE, MS Access

C) MS Excel, Powertweak

D) MS Word, AVP, Dr Web

E) MS PowerPoint, Cache Man

Берілгендер – бұл:

A) Әр түрлі мәліметтер

B) Анықталмаған шешім

C) Кез-келген ақпарат

D) Түзетуге ыңғайы келетін ақпарат

E) Қазіргі танудың нәтижелері

Тізім қандай қосымшалардан тұрады:

A) шрифт-интервал-анимация

B) абзац, интервал, шрифт

C) жол аралық және интервал, беттегі күй

D) жол аралық және шегініс

E) нөмірленген, маркерленген, көпдеңгейлі

Формула жолы –

A) Көршілес ұяшықтағы формулар тізімі

B) Екпінді ұяшықтағы берілгендер және формулалар

C) Формуларды жылжыту кезіндегі ұяшықтың адресі

D) Екпінді ұяшықтағы формулалар нәтижесі

E) Формулаларды басқа бетке көшірудегі ұяшықтың адресі

MS Word құжатында кестелерді жою үшін:

A) Кесте -кестені белгілеу, Кесте -Кестені жою

B) Түзету-Бәрін белгілеу-Delete пернесін басу

C) Кестені белгілеп Esc пернесін басу қажет

D) Кестені белгілеп Shift +Esc пернесін басу қажет

E) Кестені белгілеп Ctrl+Break пернесін басу қажет

MS Access программасында анықтаманы қалай шығарады?

A) Enter


B) F12

C) ЕSC


D) F10

E) F1
Жұмыс кітаптың атын өзгерту үшін:

A) Құжаттың титульды жолына көрсеткішті апарып атын өзгерту

B) Жабу батырмасын басу қажет

C) Беттің жарлығын шерту

D) Файл мәзірінен Сохранить как командасын таңдау

E) Түзету мәзірінен Атын өзгерту командасын таңдау керек

Word редакторында құжатқа сүрет қою үшін:

A) Түр-Картинки

B) Сервис – Сүрет-Картинки

C) Түзету-Картинки

D) Қою-Сүрет-Картинки

E) Пішін-Сүрет

Excel – де $D5 сілтемесін көшіру үшін

A) цифр өзермейді, С әріпі тұрады

B) цифр өзермейді, В әріпі тұрады

C) әріп те, цифр да өзгермейді

D) әріп өзгермейді, 4 цифры тұрады

E) цифр да, әріп те өзгереді

MS Access. Егер өріс аты фамилия және мамандық болса, типін көрсет

A) ақшалай

B) логикалық

C) мәтіндік

D) мемо

E) сандық

Қызметкерлер туралы мәліметтерді сақтау бумасы ...

A) MS Outlook программасындағы КАЛЕНДАРЬ

B) MS Outlook программасындағы ЧЕРНОВИКИ

C) MS Outlook программасындағы ВХОДЯЩИЕ

D) MS Outlook программасындағы ИСХОДЯЩИЕ

E) MS Outlook программасындағы КОНТАКТЫ

Ұяшықты бір орыннан екінші орынға жылшыту үшін не істеу керек:

A) Түзету менюінен немесе Көшіру менюінен белгілеп, көрсетілген ұяшықты белгілеп, Түзету менюінен Қою командасын таңдау

B) Көшірілгелі отырған ұяшықты белгілеп, Түзету менюінен немесе контекстік менюден Қию командасын таңдап, қоятын орындағы ұяшықты таңдап, Түзету менюінен немесе контекстік менюден Қою командасын таңдау

C) Түзету-Көшіру менюінен таңдап, ұяшықты таңдап, Түзету менюінен Қою

D) Ұяшықты таңдап, Түзету менюінен Көшіруді таңдап, Түзету-Қою

E) Түзету-Қию таңдап, ұяшықтарды белгілеп, Түзету –Қою және OK басу

MS Word. Абзацты келесі абзацпен біріктіру үшін:

A) Бірінші абзац соңына келіп, курсорды қойып End пернесін басамыз

B) Бірінші абзац соңына келіп, курсорды қойып Enter пернесін басамыз

C) Бірінші абзац соңына келіп, курсорды қойып Delete пернесін басамыз

D) Бірінші абзац соңына келіп, курсорды қойып Esc пернесін басамыз

E) Бірінші абзац соңына келіп, курсорды қойып Insert пернесін басамыз

Арнайы символдар бұл:

A) Пернетақтадағы пернелерге сәйкес келмейтін символдар

B) Символдар кестесінде жоқ символдар

C) Сервис менюінің Автозамена режимінде қолдануға болмайтын символдар.

D) Компьютердің программалық үзгішін (прерываниE) құруға арналған символдар

E) Мәтіндік құжатты құруда қолдануға болмайтын символдар

Локальды желілерді бір-бірімен байланыс конфигурациясы не деп аталады?

A) форма


B) байланыс

C) ресурс

D) топология

E) жүйе
Windows операциялық жүйесінде WEB-бетін көру үшін пайдаланылатын программа?

A) MS Word

B) Internet Explorer

C) MS Access

D) MS Excel

E) Outlook Express

INTERNET телеконференция қызметін көрсетіңіз :

A) Бірнеше қолданушылардың арасындағы мәселелерді талқылау және алмасу мүмкіндіктері

B) Электрондың пошта

C) Ауа-райы қызметі

D) Тестілеу қызметі

E) Танысу қызметі

Web сайттар құру үшін гипермәтіндік қандай тіл қолднанамыз:

A) Delphi

B) Pascal

C) Fortran

D) С++

E) HTML
Компьютерді локальды желіге жалғау үшін не керек:

A) Желілік топология

B) Желілік фильтер

C) Сервер

D) Кабель

E) желілік адаптер

Электрондық хатқа файлды енгізу үшін:

A) Хат пен файлды бір бумада жібереміз

B) Вставка-Файл командасын орындаймыз немесе Буфер инструментін қолданамыз

C) Файл құрамын хатқа көшіреміз?

D) Вставка-Файл командасын немесе скрепка тәрізді белгіні қолднамыз

E) Файл-Вставка командасын немесе скрепка тәрізді белгіні қолднамыз.

Желіге жалғанған компьютерлердің сымдарын орталық сымдарға жалғау топологиясы:

A) Интернет

B) Шина

C) ЖұлдызD) Конвеер

E) Сақина

Бір мекемеде компьютерлерді біріктіретін торап қалай аталады?

A) Компьютерлік

B) Жергілікті

C) Аймақтық

D) Глобальды

E) Локальды

Ең қарапайым желі топологиясы:

A) Асимметрия

B) Шина

C) ЖұлдызD) Овал түрінде

E) Сақина

Файлдарды тасымалдау қызметі - бұл:

A) Wais.


B) FTP.

C) DNS.


D) ICQ.

E) IRC.
INTERNET-те E-mail қызметінің тағайындалуын көрсетіңіз:

A) Мәтінмен жұмыс.

B) Ойын.

C) Электрондық почта.

D) Мәліметтер қоры.

E) Тестілеу құралы.

HTML - бұл:

A) Құрылымдық сұраныс тілі

B) гипермәтін жіберу хаттамасы

C) бағдарламалау тілі

D) гипермәтіндік программалау

E) файлдарды беру хаттамасы

Стандартты желілік топологияларға мыналады жатқызуға болмайды:

A) жұлдызды

B) аралас

C) жалпы шиналы

D) сақиналы

E) жапырақты

Браузерлер қай программа түріне жатады?

A) архиваторлар

B) реттеу

C) антивирустық

D) драйверлер

E) коммуникациялық

Бір құжатқа екінші құжат объектілері әдістеріннің жиынтығын қолдану не деп аталады

A) Интернет-технологиялары

B) Желілік технологиялар

C) Программалау

D) OLE технологиялары

E) HTML
Өшірілген компьютерлік желілерге қосылу үшін:

A) Телеграфты сымдар

B) Телефонды сымдар

C) Электр желілер

D) Факстар

E) Электронды схемалар

Internet бетінің адресінің дұрыс жазылуын көрсетіңіз:

A) htp://www.mail.ru

B) http/www. mail.ru

C) htp://www. mail.ru

D) http://www. mail-ru

E) http://www.mail

Локальды тораптар. Егер торап белгіленбеген сервер компьютерлерден тұрса, онда торап қалай аталады?

A) әр түрлі

B) глобальді

C) белгіленген серверлі

D) біррангті

E) тізбектелген торап

Internet. Домен - бұл:

A) Иеленушінің ұйымдастыру категориясы мен компьютердің орналасу орнын анықтайтын Интернеттегі компьютерлер тобы атауының жалпы бөлігі

B) Қарапайым мәтіндік және графикалық информациялармен қатар басқа құжаттарға гиперсілтемелері болады

C) Программалардың жұмысына керекті мәліметтерді желі арқылы беретін компьютер

D) Чатта пайдаланатын қолданушының арнайы аты

E) Web-серверлердің біреусінде ұйымдар мен жеке тұлғаларға қатысты Web-беттерінің жиынтығы

Электрондық почтаның адресі дұрыс көрсетілмеген:

A) Krrfv@mail.ru.

B) Krfv_ghgh@ok.kz.

C) KrfV#ok.kz) .

D) Knnnn@ok.kz.

E) Krfv@ok.kz.

Локальді тораптар. Локальды тораптардың оптимальды топологиясын көрсет:

A) шиналық

B) радиальды

C) қиылысқан

D) "жұлдыз" тәрізді

E) сақиналық

Электрондық почта адресінің дұрыс жауабын көрсетіңіз:

A) KasGMA.astana.kz

B) KasGMA@ astana.kz

C) KasGMA@..kz

D) @ astana.kz KasGMA

E) KasGMA.astana.@.

Компьютерді жергілікті желіге қосатын құрылғы:

A) TV-тюнер

B) видеокарта

C) желілік карта

D) шина

E) шлейф
Желі қатысушыларына бірігіп пайдалануға бөлінген арнайы компьютер, аталады:

A) Администратор

B) Директор

C) Процессор

D) Сервер

E) Диск
INTERNET-те Rambler серверінің тағайындалуын көрсетіңіз:

A) шын уақыт режимінде сөйлесу мүмкіндігі.

B) танысу қызметі.

C) ауа райын болжау.

D) тестілеу қызметі.

E) іздеу сервері.

Гипперсілтеме мүмкіндік береді:

A) құжатты сақтауға

B) ендірменің орнатылған жеріне көшуге

C) суреттерді қарауға

D) құжатты архивтеуге

E) жаңа құжаттарды құруға

Байланыс каналдары (телефондық, спутниктік және басқалары) мүмкіндік береді:

A) ақпаратты өңдеуге.

B) ақпаратты өндіруге.

C) ақпаратты тасымалдауға.

D) ақпаратты жинауға.

E) ақпаратты сақтауға.

Internet.Сандық информацияны сигналдарға түрлендіруге және телефон желісі бойынша тасымалдауға арналған құрылғы қалай аталады?

A) компьютер

B) антенна

C) телетайп

D) модем

E) телефон

Компьютерлік желіні пайдаланушылардың арасында хабарламаларды қайта жіберу және сақтау құралы қалай аталады?

A) браузер.

B) файлдық менеджер.

C) электрондық почта.

D) қоржын.

E) макрос.

Электронды поштамен жұмыс істеу кезіндегі маңызды іс-әрекет:

A) Мәтіндік құжаттарды құру программасы

B) Интернеттегі байланыс және Outlook Express программасы

C) Факс


D) Телефондық байланыс

E) Факс және модем

Internet. WWW-бетін көру үшін арналған программа?

A) E-mail

B) Usenet

C) Newsdroup

D) WWW

E) Browser

Локальды торап ауқымды тораптан айырмашылығы:

A) копьютер құрылымдарынан

B) байланыс уақытынан

C) қосу ерекшеліктерімен

D) жаулап алу территориясынан

E) бақасынан

Web-құжатты көретін программа не деп аталады?

A) Графикалық редактор

B) мәтіндік редактор

C) Мультимедиа проигрыватель

D) Модем

E) Браузер

Локальды тораптар. Егер торап белгіленбеген сервер компьютерлерден тұрса, онда торап қалай аталады?

A) әр түрлі

B) глобальді

C) белгіленген серверлі

D) біррангті

E) тізбектелген торап

Сервердің жұмыс атқармайтын қызметі:

A) қолданбалы программаларды орындау

B) өшірілген ресурстарға рұқсат

C) факсимильді хабарламалармен жұмыс

D) мәліметтердің резервті көшірмесі

E) клиенттің арнайы қызметі

Компьютер желісін пайдаланушылар арасындағы хабарламаларлы сақтау және қайтадан сілтеме жасау әрекеті не деп аталады?:

A) электронды пошта

B) файлдық менеджер

C) қоржын

D) браузер

E) макрос

Электронды поштаның адресін жазуда қай символ қолданылады?

A) *


B) //

C) $


D) @

E) #
Электронды поштамен жұмыс жасайтын программа:

A) AutoCad

B) Outlook Express

C) Microsoft Word

D) Microsoft Access

E) Microsoft Excel

Компьютер желісін пайдаланушылар арасындағы хабарламаларлы сақтау және қайтадан сілтеме жасау әрекеті не деп аталады?:

A) электронды пошта

B) макрос

C) браузер

D) файлдық менеджер

E) қоржын

Outlook. байланыс бумасы қай мақсатта пайдаланылады?

A) қысқаша жазбалар үшін

B) хронологиялық реттегі анықталған интервалдың жұмысын тексеру үшін

C) қызметкерлер туралы мәліметтер сақтау үшін

D) кейінге қалдыруға болмайтын жұмыстар мен есептердің тізідберін жазу үшін

E) айдың, аптаның және күннің күнтізбелерін жасау үшін

WWW қызметінің құжаттары үшін MS Office қосымшасы сілтеуіш болып табылады:

A) Exchange

B) Access

C) SQL Server

D) Internet Explorer

E) System Management Server

Компьютерлік желіде мәліметтерді тарату операцияларының бірігуін міндетті түрде қамтамасыз етуін арнайы стандарттар жұмыс жасайды, олар не деп аталады:

A) Порт


B) Гост

C) Протокол

D) Драйвер

E) СниП
Желі топологиясының түрлері:

A) Шина, асимметрия

B) Сақина, асимметрия, жұлдыз

C) Овал түрінде

D) Сервистік

E) Шина, сақина, жұлдыз

Мәліметтерді жіберу протоколы - бұл:

A) электронды пошта абонентін іздеу программасы

B) анықталған форматтағы файлдар

C) электронды қорапты ашу үшін арналған ережелері

D) электронды хаттарды толтыруға арналған ережелер тобы

E) компьютерді желімен жұмыс жасау үшін қолдану ережелері

Желідегі модем байланыс тораптары үшін міндетті:

A) оптоволоконды

B) телефонды

C) спукниктік

D) радиобайланыс

E) кабельді

IP адрестің дұрыс жазылуы

A) 195-46-15-27

B) 105/255/17

C) 74.61.20

D) 18.209.33.68

E) 295.32.11.89

Локальды тораптың қандай топологиясы ең арзан бағада болады:

A) Шиналық жалғау

B) Жұлдыз тәріздес жалғау

C) Сақиналы

D) Ағаш тәріздес жалғау

E) Жұлдызды сақина

Internet Explorer – бұл:

A) электронды поштаны жүктеу үшін арналған жарлық

B) Internet желісін ашуға арналған көмекші көрсеткіш

C) бума мен файлдарды басқару программасы

D) өзара байланыстағы құжаттардың жүйесімен жұмыс жасайтын программа

E) жүкелінетін файл

Пайдаланушыларды Желіге қосылуына қызмет көрсету сервері:

A) клиент

B) Web-сервер

C) хост


D) жұмыс станциясы

E) провайдер


Каталог: wp-content -> files
files -> Дқ. Access. Реляциялық ДҚ бұл: дұрыс жауабы жоқ
files -> Қазақстанның су қоймалары
files -> Біржан сал Қожағұлүлы (1834-1897)
files -> Лекция мақсаты: Қазтуған жыраудың шығармашылығымен таныстыру, толғауларының мәнін көрсету
files -> Сыпыра жырау
files -> Оқу жылы Тәрбие сағатының тақырыбы
files -> Доспанбет жырау
files -> Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты. Төрт түлік малы сай болыпты. Қора толған қойлары болыпты. Келе-келе түйелері болыпты. Өріс толған жылқылары болыпты. Ерназардың сегіз ұлы болыпты
files -> Мемлекеттік тіл- меніѕ тілім


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет