«бта банк» АҚ кепілдік ұсыну туралы өтініДата14.03.2018
өлшемі55.56 Kb.
#20897


«ШОБ субъектілеріне арналған

«Қазақстандық банк кепілдіктері» банктік өнімінің

сипаттамасына

7 Қосымша«БТА БАНК» АҚ КЕПІЛДІК ҰСЫНУ

ТУРАЛЫ ӨТІНІ

__________ қ. 20___ ж. «_____» ___________
  1. Өтініш беруші (принципал), заңды (нақты) мекенжайы, БСН:

Тел: _________________________________________________________,

Факс: _______________________________

Өтініш берушінің банктік деректемелері: __________________________________________________
Бенефициардың пайдасына: _________________________________________________________

Бенефициардың атауы, заңды мекенжайы, БСН, заңды тұлғаны оның тіркелген елінің заңнамасы бойынша сәйкестендіру үшін қолданылатын басқа сәйкестендіру нөмірі (мұндай ақпарат болған жағдайда)

баған орыс тілінде немесе халықаралық кепілдік шығарылған жағдайда шет тілінде толытырылады
Бенефициар Банкі, шот нөмірі _______________________________________


  • Сізден төмендегі шарттарда Банк кепілдігін ұсынуды сұрайды:

Кепілдіктің түрітікелей

 контркепілдік
 ашық Конкурс/Тендерге қатысу үшін

 Келісімшарт бойынша міндеттемелердің орындалуы

 аванстық төлемнің қайтарылуы

 кредиттің өтелу кепілдігі

 төлемнің

 кедендік баж салығы/салықтарды төлеу бойынша міндеттемелердің орындалуы________________________

__ _________________басқа ________________________

бланкілік

 қамтамасыз ету ұсынумен

 Келешекте түсетін ақшаларды қамтамасыз ретінде ұсынумен (Кепілдік ақшалар Банктің шотына түскеннен кейін күшіне енген жағдайда)
Сомасына ____________________________________________________________________________________________

сома сандар және жазулармен көрсетіледі, кепілдік сұратылып отырған валюта көрсетіледі

____________________ бастап______________________________________________ дейінгі мерзім аралығынакүні және оқиғаның туындауы көрсетіледі

Кепілдік/контркепілдікті шығару әдісі


 арнайы

 SWIFT, telex

 пошта

 факс

Кепілгер-банк ________________________________________________________________Банктің атауы және деректемелері. Контркепілдікті сұрату жағдайында толтырылады

Бастапқы кепілдіктің шарттары__________________________________________________ _________________________________________________________________________________Келісімшарттың деректері, сомасы, кепілдіктің мәні, басқа да маңызды шарттар. Контркепілдік сұрату жағдайында толтырылады


  1. Қамтамасыз етілетін міндеттеменің шарттары (кепілдіктің түріне қарай қажетті бағандар толтырылады)

Ашық Конкурс/Тендер __________________________________________________________________________

Конкурс-Тендердің атауы, сатып алынатын тауарлар/жұмыстар/қызметтердің түрі, жалпы құны

№ Лот__________________, сомасы__________________________________________

№ Лот ___ ______________,_сомасы_________________________________________

№ Лот___ ______________, сомасы___________________________________________

__________________________________________________________________________ сомасын құрайтын

сатып алынатын тауарлар/жұмыстар/қызметтердің жалпы сомасы көрсетіледі (Конкурс/Тендердің сомасы)

онда Өтініш беруші қатысуға ниет білдірген Лоттар, сонымен қатар нақты Лот бойынша сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің құны көрсетіледі (Конкурс/Тендер Лоттарға бөлінбеген жағдайда, «Лоттар» бағаны толтырылмауы мүмкін.)


  1. Келісімшарт________________________________________________________________

Егер атауынан Келісімшарттың мәні түсініксіз болса, Келісімшарттың атауы, нөмірі, жасалған күні, жалпы сомасы, мерзімі, оның мәні

  1. _________________________________________________ Банктік заем шарты

Шарттың атауы, нөмірі, жасалған күні, жалпы сомасы, Шарттың мерзімі

  1. Басқа ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«басқа» кепілдік сұратылған жағдайда, соны қамтамасыз ету үшін кепілдік сұратылып отырған міндеттеменің барлық қажетті деректемелерін көрсету керек


  1. Комиссиялар, кепілдік бойынша басқа да кепілдіктерді төлеу шарттары:

«БТА Банкі» АҚ - ______________________________________________________________
Бенефициар Банкі - ________________________________________________________

Кепілгер - Банк – _________________________________________________________________

Өзге - ________________________________________________________________________


  1. «БТА Банкі» АҚ алдында міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету (қажетті баған толтырылады)

 _____________ж. №______ Бас кредиттік шарттың/Келісімнің аясында

 «БТА Банкі» АҚ шотына аударылатын ақшалай өтем_________________________________________________________________________


Банктік шоттың деректемелері, өтем сомасы, басқа деректемелер


 Басқа қамтамасыз ету жағдайында __________________________________________________

  1. Осы арқылы «БТА Банкі» АҚ Өтініш берушінің кез келген банктік шоттарынан ақшаларды, соның ішінде комиссия, берешек сомасының ақшалай өтемі, айыппұл санкциялары және т.б. сомаларын акцептісіз тәртіпте өндіріп алу құқығын ұсынамыз

 Иә, ұсынамыз

 Жоқ, ұсынбаймыз
  1. Өзге __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________жоғарыда көрсетілмеген басқа ақпарат көрсетіледі

Осы арқылы _____________________ (Өтініш берушінің атауы) ұсынылған қаржыландыру бойынша барлық комиссиялық, сақтандыру және басқа да төлемдердің төленетіндігіне кепілдік береді. Бұл жағдайда «БТА Банкі» АҚ сұратылатын қаржыландыру үшін қарыз алу арқылы қаражат тарту мақсатында шетел банкіне (банктері) жүгіну қажет болған жағдайда, Өтініш беруші «БТА Банкі» АҚ шетел банкінен қаржыландыру туралы растаманы алғаннан кейін сұратылған қаржыландырудан бас тарту жағдайында «БТА Банкі» АҚ пайдасына қаржыландырудан бас тарту күнінен бастап _______ (______________) жұмыс күнінің ішінде Халықаралық қатынастар Басқармасы және «БТА Банкі» АҚ Сауданы қаржыландыру өнімдері бойынша қаржыландыруды іздестіру туралы өтінімнің күшін жою үшін________________ мөлшеріндегі комиссияны төлеуге міндеттенеді.


Осы арқылы Өтініш беруші Банк кепілдігі туралы Шартпен (әрі қарай - Шарт) қарастырылған міндеттемелер, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да міндеттемелер орындалмаған немесе тиісті түрді орындалмаған жағдайда «БТА Банкі» АҚ Өтініш берушінің «БТА Банкі» АҚ ашылған кез келген шоттарынан ақшаларды банктік шоттарды тікелей дебеттек немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да жолмен сөзсіз (акцептісіз) тәртіпте шығарып (өндіріп) алу және/немесе Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктер және/немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға оларды орындау үшін Өтініш берушінің рұқсаты талап етілмейтін Өтініш берушінің шоттарынан ақшаларды шығару (өндіру) туралы төлем немесе басқа құжаттарды ұсыну және Шарт бойынша берешекті өтеуге жіберу құқығын береді

(осы ереже Өтініш берушінің Банктің осындай өндіріп алуды жүзеге асыруына келісімі, ал осы Өтініш – Өтініш берушінің Шарт бойынша төленуі тиіс барлық сомалардың шегінде Шарт бойынша міндеттемелер тоқтатылғанға дейін әрекет ететін осындай келісімін растайтын құжат болып табылады).


Кепілзаттың нысанына шағымым жоқ.

Басшы (ТАӘ) қолы

Бас есепші (ТАӘ) қолы
«БТА Банкі» АҚ кепілдік ұсыну туралы өтінішті қабылдауы туралы белгісі.

_________________(уәкілетті тұлғаның қызметі, ТАӘ) қолы МО.

Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет