Центральна районна бібліотекажүктеу 429.24 Kb.
бет1/2
Дата14.04.2018
өлшемі429.24 Kb.
  1   2


Хорольська центральна районна бібліотека

Методично-бібліографічний відділБюлетень містить відомості про нові надходження літератури до бібліотеки за 2015 рік. Матеріал згруповано за галузями знань, у межах галузі – за алфавітом авторів або назв видань. Інформаційний бюлетень розрахований на всіх тих, хто цікавиться новинками літератури з різних галузей знань.
2. Природничі науки
20.1(4УКР)в7 Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педуніверситету імені В.Г. Короленка [Текст]: Випуск 3(24).- Полтава: , 2002.- 140 с.- Серія "Екологія. Біологічні науки"

20.1(4УКР)в7 Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педуніверситету імені В.Г. Короленка [Текст]: Випуск 4(37).- Полтава: , 2004.- 190 с.- Серія "Екологія. Біологічні науки"

20.1(4УКР)в7 Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педуніверситету імені В.Г. Короленка [Текст]: Випуск 5(63).- Полтава: , 2008.- 186 с.- Серія "Екологія. Біологічні науки"

20.1(4УКР)в7 Збірник наукових праць: Вісник Полтавського державного педуніверситету імені В.Г. Короленка [Текст]: Випуск 6(58).- Полтава: , 2007.- 151 с.- Серія "Екологія. Біологічні науки"

22.1+ 65.9(4УКР)я73 Абчук В.А. Математика для менеджеров и экономистов [Текст]: учебник /В.А. Абчук.- СПб.: Михайлова В.А., 2002.- 525 с.

26.17+65.30+ 65.9(4УКР)-56 Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність [Текст]: атлас /авт. проекту Р. Сосса.- К.: Картографія, 2003.- 80 с.: карти.


28я2 Біологічний словник [Текст] /за ред. К.М. Ситника, В.О. Топачевського.- вид. 2-ге перероб. і доп..- К.: УРЕ, 1986.- 680 с.: іл.
28.088л6 Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території [Текст]: науково-популярне видання /під заг. ред. О.М. Байрак.- Полтава: Верстка, 2003.- 212 с.: іл.
28.088л6 Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних парків України. Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд [Текст] /під наук. ред С.Ю. Поповича.- К.: Фітосоціологічний центр, 2002.- 276 с.

28.082 Кочетов С.М. Аквариум: оформление и декорации [Текст] /С.М. Кочетов.- М.: Вече, 2008.- 208 с.: ил.- (Наши питомцы)3. Техніка. Технічні науки
30у Герлінгер Ю.Є. Незвичайні перипетії відкриттів і винаходів [Текст]: худож.-докум. оповіді /Юліуш Герлінгер; пер. з пол. Д. Андрухова.- К.: Веселка, 2005.- 175 с.: іл.

31.293 Домашний электрик [Текст] /сост. В.В. Онищенко; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова.- Х.: Фолио, 2007.- 350 с.: ил.- (Мир увлечений)

32.973.2 Тёмин Г. 3D Studio MAX 5. Эффективный самоучитель [Текст] /Геннадий Тёмин.- М., СПб., К.: ДиаСофтЮП, 2002.- 464 с.: ил.
36.991 Найкращі страви української кухні [Текст] /укладач Т. Галушко.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2006.- 416 с.

36.996 250 блюд для разгрузочных дней [Текст] /сост. А. Гагарина.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2012.- 192 с.

36.997 500 блюд кавказской кухни [Текст]: роман /авт.-сост. Н.Д. Зубарев.- М.: Вече, 2002.- 416 с.

37.134 Домашний столяр [Текст] /сост. А.П. Акчурин.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2007.- 416 с.: ил.4. Сільське господарство
42.349я2 Гминдер А. Грибы. Иллюстрированный справочник. Более 300 видов грибов [Текст] /Андреас Гминдер, Т. Бёнинг.- изд. 3-е.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2014.- 256 с.: ил.

5. Охорона здоров’я. Медичні науки
56.1 Марчук А.І. Судова психіатрія [Текст]: навч. посібник /А.І. Марчук.- К.: Атіка, 2003.- 240 с.

57.0+67.51 Чуприков А.П. Общая и криминальная сексология [Текст]: учебное пособие /А.П. Чуприков, Б.М. Цупрык.- К.: МАУП, 2002.- 248 с.- Бібліогр.: с. 24560. Соціологія
60.55 Максвелл Д. Лидерство. 25 ключевых принципов построения взаимоотношений с людьми [Текст] /Джон Максвелл; пер. с англ. О.Г. Белошеев.- Минск: Попурри, 2006.- 368 с.

60.6 Годин А.М. Статистика [Текст]: учебник /А.М. Годин.- изд. 2-е, перераб..- М.: Дашков и К, 2003.- 472 с.63. Історія. Історичні науки
63.3(0)2 Дэникен Э. Каменный век был инным [Текст] /Эрих фон Дэникен; пер. с нем. Д. Красникова.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2009.- 224 с.: ил.

63.3(4УКР)0 Семененко В.І. Невідомі кохання відомих українців [Текст] /Валерій Семененко.- Х.: Школа, 2010.- 160 с.- (Історичний архів: Маленькі таємниці великої історії)

63.3(4УКР)0 Семененко В.І. Хто такі українці? Що таке Україна? [Текст] /Валерій Семененко.- Х.: Школа, 2010.- 160 с.: .- (Історичний архів: Маленькі таємниці великої історії)

63.4(4УКР) Старожитності Лівобережного Подніпров’я - 2014 = Antiguities of the Dnieper Left Bank Regions - 2014 [Текст]: збірник наукових праць /; ЦП НАНУ і УТОПІК; інститут археології НАНУ; ЦОДПА.- К., Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2014.- 146 с.: іл.

63.3(4УКР- 4ХОР)46 Костенко М.А. Хорольщина та навколишні землі в Генеральному слідстві про маєтності 1729-1731 рр. [Текст] /Микола Костенко; передм. П. Сацького.- К.: Центр учбової літ., 2014.- 130 с.: карта.

63.3(4УКР)47+ 63.3(4УКР)5+ 63.3(4УКР)6 Тарковская-Гассанова Н.С. Династия Тарковских [Текст]: историческая хроника /Н.С. Тарковская-Гассанова.- К.: Україна, 2014.- 400 с.

63.3(4УКР- 4ПОЛ)6 Ревегук В.Я. Полтавщина в огні української революції (1917-1921 рр.) [Текст] /Віктор Ревегук.- Полтава: Шевченко Р.В., 2014.- 408 с.

63.3(4УКР)635 Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах [Текст] /; упоряд і гол. ред. О. Шевченко.- К.: Ярославів Вал, 2012.- 812 с.: іл.65. Економіка. Економічні науки
65в6 Назаренко О.М. Основи економетрики [Текст]: підручник /О.М. Назаренко.- К.: ЦНЛ, 2004.- 392 с.

65.01 Мочерний С.В. Основи економічної теорії [Текст]: навч. посібник /С.В. Мочерний, О.А. Устенко.- К.: Академія, 2005.- 504 с.- (Альма-матер)

65.012 Котерова Н.П. Микроэкономика [Текст]: учебное пособие /Н.П. Котерова.- М.: Академия, 2003.- 208 с.

65.012.1873 Горобчук Т.Т. Мікроекономіка [Текст]: навч. посібник /Т.Т. Горобчук.- К.: ЦНЛ, 2004.- 272 с.

65.050.9(4УКР) Теория и практика управления персоналом [Текст] /авт.-сост. Г.В. Щёкин.- 2-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2003.- 280 с.: ил.- Бібліогр. в конце разд.

65.9(4УКР)26 Федоренко В.Г. Інвестознавство [Текст]: підручник /В.Г. Федоренко.- 3-тє вид., допов..- К.: МАУП, 2004.- 480 с.: іл.- Бібліогр.: с. 470-472

65.9(4УКР)26я73 Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів [Текст]: навч. посібник /П.С. Харів.- 3-тє вид., перероб. і допов..- К.: Знання, 2008.- 357 с.- (Вища освіта ХХІ століття)

65.9(4УКР)29я7 Економіка підприємства [Текст]: підручник /за заг. ред. С.Ф. Покропивного.- вид. 4-е, без змін.- К.: КНЕУ, 2008.- 528 с.: іл.66. Політика. Політичні науки
66.4 Сенченко М.І. Латентна світова інформаційна війна [Текст] /М.І.Сенченко.- К.: ФОП Стебляк, 2014.- 384 с.

67. Право. Юридичні науки
67.0 Теория государства и права [Текст]: учебник /под. ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова.- М.: Норма-инфра, 1998.- 570 с.

67.9(4УКР)310я73 Бойко В.Ф. Право людини на правосуддя (Судове право України) [Текст]: навч. посібник /В.Ф. Бойко, В.О. Євдокименко, О.Х. Юлдашев.- К.: МАУП, 2003.- 256 с.: іл.

67.9(4УКР)301 Чехович С.Б. Елементарний курс міграційного права України: Коспект лекцій [Текст]: навч. посібник /С.Б. Чехович.- К.: МАУП, 2004.- 216 с.- Бібліогр.: с. 205-210

67.9(4УКР)304.3я73 Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений [Текст]: учебное пособие /Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова.- 2-е изд., перераб. и доп..- К.: МАУП, 2001.- 232 с.: ил.- Библиогр.: с. 221-231

67.9(4УКР)304.3я73 Дахно И.И. Патентование и лицензирование [Текст]: учебное пособие /И.И. Дахно.- К.: МАУП, 2004.- 216 с.- Библиогр.: с. 209-211

67.9(4УКР)308я7 Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) [Текст]: навч. посібник /О.Ф. Бантишев.- К.: МАУП, 2002.- 128 с.- Бібліогр.: с. 122-12371. Культура. Культурологія
71.4(4УКР- 4ПОЛ) Інформаційно-аналітичний звіт за підсумками роботи галузі культури та туристично-рекреаційної сфери у 2010 році [Текст] /; за ред. Г.І. Фасія.- Полтава: Дивосвіт, 2011.- 158 с.

74. Освіта. Педагогічні науки
74.03(4УКР- 4ПОЛ) Сторінки педагогічної спадщини Карпа Ходосова [Текст]: посібник для вчителів /передм. та упоряд. О.І. Неживого.- Полтава: Полтавський літератор, 2015.- 156 с.

81. Мовознавство

81.4УКР Островський В.І. А українською кажуть так... [Текст] /В.І. Островський, Г.Ф. Островська.- 2-ге вид., доповн., виправл..- Тернопіль: Терно-граф, 2013.- 456 с.


83. Літературознавство
83.3(4УКР) Ушкалов Л.В. Тарас Шевченко [Текст] /Л. Ушкалов; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко.- Х.: Фоліо, 2014.- 122 с.- (Знамениті українці)

83.3(4УКР)6 Ревегук В.Я. В.Г. Короленко. Громадська діяльність письменника (1917-1921 рр.) [Текст] /Віктор Ревегук, Н. Кочерга.- Полтава: Дивосвіт, 2014.- 212 с.: іл.

83.3(4УКР)+ 26.89(4УКР) Україна Тараса Шевченка [Текст] /упоряд. Р.В. Маньковська, В.М. Мельниченко; голова ред. ради Л.М. Новохатько; голов. ред. О.П. Реєнт; худож.-оформ. О.М. Іванова.- Х.: Фоліо, 2014.- 573 с.: іл.

84. Художня література України
84.4(4УКР)1 Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близь Диканьки. Миргород [Текст] /Н.В. Гоголь; вступ. ст. П. Николаева.- М.: Худож. лит., 1984.- 463 с.: ил.

84.4УКР1 Нечуй-Левицький І. Кайдешева сім’я. Гетьман Іван Виговський [Текст] /Іван Нечуй-Левицький; худож. О. Іващенко.- 2-ге вид., стереотип..- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 416 с.: іл.- (Шедеври на всі часи)

84.4УКР1 Самійленко В.І. Слова і думки [Текст]: поетичні твори, статті, автобіографічні нотатки та спогади /Володимир Самійленко; упоряд., пердмова та прим. М.Г. Чорнопиского.- К.: Веселка, 2014.- 335 с.

84.4УКР1 Шевченко Т.Г. Кобзарь [Текст]: стихи и поемы в новых переводах на русский язык /Тарас Шевченко; сост. и предисл. В.Г. Крикуненко.- Чернівці: Букрек, 2014.- 584 с.: ил.

84.4УКР1 Шевченко Т.Г. Чигиринський Кобзар і Гайдамаки: Факсимільне відтворення видання 1844 року [Текст] /Тарас Шевченко; упоряд. С.А. Гальченко.- К.: Кліо, 2014.- 272 с.
84(4УКР- 4ПОЛ)6 Бойко М.В. Нічого неможливого немає [Текст]: поезії /Марія Бойко. – Полтава, 2015. – 56 с.

84.4УКР6 Білик І.І. Цар і раб [Текст]: історичний роман /Іван Білик.- К.: АСК, 2007.- 432 с.

84.4УКР6 Василів-Базюк Л.Й. Дороги життя [Текст]: історичний роман /Любов Василів-Базюк.- Чернівці: Букрек, 2015.- 832 с.: іл.

84.4УКР6 Вилар С. Замок на скале [Текст] /Симона Вилар.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 368 с.

84.4УКР6 Вилар С. Замок тайн [Текст] /Симона Вилар.- Х.: Клуб семейного досуга, 2005.- 448 с.

84.4УКР6 Вилар С. Коронатор [Текст] /Симона Вилар.- Х.: Клуб семейного досуга, 2007.- 416 с.

84.4УКР6 Вилар С. Обрученная с Розой [Текст] /Симона Вилар.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 512 с.

84.4УКР6 Вилар С. Поединок соперниц [Текст] /Симона Вилар; пред. Е. Дворецкой.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2010.- 576 с.

84.4УКР6 Вилар С. Светорада Золотая [Текст] /Симона Вилар.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2008.- 576 с.

84.4УКР6 Вилар С. Тень меча. Лазарит [Текст]: роман /Симона Вилар; пред. И. Бондаря-Терещенко.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2014.- 592 с

84.4УКР6 Вилар С. Тяжесть венца [Текст] /Симона Вилар.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 512 с.

84.4УКР6 Дашвар Л. Биті є. Гоцик [Текст]: Кн. 3 /Люко Дашвар.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2012.- 272 с.

84.4УКР6 Дашвар Л. Биті є. Макар [Текст]: Кн. 1 /Люко Дашвар.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2011.- 288 с.

84.4УКР6 Дашвар Л. Биті є. Макс [Текст]: Кн. 2 /Люко Дашвар.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2012.- 288 с.

84.4УКР6 Дашвар Л. На запах м’яса [Текст]: роман /Люко Дашвар.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2013.- 368 с.

84.4УКР6 Девиль А. Оберег волхвов [Текст] /Александра Девиль.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2009.- 432 с.

84.4УКР6 Жадан С. Біг Мак. Перезавантаження [Текст]: збірка /Сергій Жадан.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015.- 304 с.: іл.

84.4УКР6 Загравенко А.Р. Вкраїна зачекалася на вас... [Текст]: поезії для дітей та юнацтва /Анатолій Загравенко.- Кіровоград: Мавік, 2013.- 420 с.

84.4УКР6 Загребельный П.А. Роксолана [Текст] /Павло Загребельный; пер. з укр. И. Новосельцевой, И. Карабутенко.- М.: Популярная литература, 2012.- 704 с.

84(4УКР- 4ПОЛ)6 Киян О.М. Спадкоємець мрій [Текст]: поезія /Олександр Киян.- Лубни: Лубни, 2007.- 51 с.: іл.

84.4УКР6 Кокотюха А. Охота на маршала [Текст]: роман /Андрей Кокотюха.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2014.- 352 с.: ил.

84.4УКР6 Кокотюха А.А. Справа отамана Зеленого. Українські хроніки 1919 року [Текст]: роман /Андрій Кокотюха.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 304 с.: іл.

84.4УКР6 Коломійчук Б.В. Людвисар. Ігри вельмож. [Текст] /Богдан Коломійчук; худож.-оформ.О.Д. Кононученко.- Х.: Фоліо, 2014.- 347 с.

84.4УКР6 Корній Д. Зворотній бік світла [Текст]: роман /Дара Корній.- 2-ге вид., стереотип..- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 320 с.: іл.

84.4УКР6 Корній Д. Зворотній бік темряви [Текст]: роман /Дара Корній.- 2-ге вид., стереотип..- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 320 с.: іл.

84.4УКР6 Корній Д. Зозулята зими [Текст]: роман /Дара Корній, Т. Владмирова; передм. Г. Пагутяк.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 368 с.

84.4УКР6 Корній Д. Щоденник Мавки [Текст]: роман /Дара Корній.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 304 с.

84(4УКР- 4ПОЛ)6 Міщенко О.М. Літні пригоди Богданчика Коць-Василашка у Веселашках [Текст]: повість /Олександр Міщенко.- Миргород: Миргород, 2010.- 152 с.

84.4УКР6 Пантюк С. Війна і ми [Текст]: роман /Сергій Пантюк.- К.: Ярославів Вал, 2012.- 168 с.: іл.- Серія "Червоне та чорне"

84.4УКР6 Роздобудько І. Все, що я хотіла сьогодні. Лікарняна повість [Текст] /Ірен Роздобудько; передм. Л. Вороніної.- 2-ге вид., стереотип..- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 240 с.: іл..

84.4УКР6 Роздобудько І. Одного разу... [Текст]: роман /Ірен Роздобудько; передм. Л. Вороніної.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 224 с.: іл..

84.4УКР6 Роздобудько І. Подвійна гра в чотири руки [Текст]: роман /Ірен Роздобудько; передм. В. Марченко; худож. А. Печенізький.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2015.- 224 с.: іл..

84.4УКР6 Роздобудько І. Якби [Текст] /Ірен Роздобудько.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2013.- 256 с.

84.4(4УКР)6 Тютюнник Г.М. Вир [Текст]: роман /Григорій Тютюник.- К.: Дніпро, 1984.- 534 с.

84.4(4УКР)6 Ульяненко О. Сталінка. Дофін Сатани [Текст]: романи /Олесь Ульяненко; худож.-оформ. Д.О. Самойленко.- Х.: Фоліо, 2013.- 507 с.

84.4УКР6 Чіп Б.М. З двох віків, з двох епох [Текст] /Борис Чіп.- К.: Преса України, 2013.- 224 с.

84.4УКР6 Шкляр В. Елементал [Текст]: роман /Василь Шкляр; пер. с англ. М.В. Жученкова.- 2-ге вид..- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2013.- 224 с.

84.4УКР6 Шкляр В. Ключ [Текст]: роман /Василь Шкляр.- Х: Фоліо, 2008.- 218 с.- (Література)

84.4УКР6 Шкляр В. Кров кажана [Текст]: роман /Василь Шкляр.- 2-ге вид..- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2013.- 272 с.

84.4УКР6 Шкляр В. Маруся [Текст]: роман /Василь Шкляр.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 320 с.

84.4УКР6 Шкляр В. Ностальгія [Текст]: роман /Василь Шкляр; пердм.М. Слабошпицького.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 256 с.

84.4УКР6 Шкляр В. Тінь сови [Текст]: роман /Василь Шкляр; пердм. А. Куркова.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2014.- 304 с.Зарубіжна література
84.4(0) Преступники-сыщики: Криминальные романы [Текст] /сост. и авт. послесл. В.И. Жариков; худож. В.Г. Мищенко, С.П. Комарович.- Мн.: Мока, 1992.- 543 с.: ил.

84(0) Избранные романы [Текст].- М.: Изд. дом Ридерз Дайджест, 2010.- 576 с.

84.4(0) Уаймен Д. Красная мантия [Текст]: роман /Джон Стэнли Уаймен, Королевский фаворит [Текст]: роман/ Поль Феваль.- М.: Вече, 1993.- 416 с.

84.4РОС1 Достоєвський Ф.М. Злочин і кара: Роман на шість частин з епілогом [Текст] /Федір Достоєвський; упоряд., ст. та прим. В. Звиняцьковського; іл. С. Якутовича .- К.: Либідь, 2014.- 672 с.: іл.


84.4РОС6 Акунин Б. Алтын-толобас [Текст]: роман /Борис Акунин.- М.: Олма медиа групп, 2009.- 383 с.

84.4РОС6 Акунин Б. Бох и Шельма [Текст]: роман /Борис Акунин.- М.: АСТ, 2015.- 304 с.: ил.

84.4РОС6 Акунин Б. Смерть на брудершафт. Дети луны [Текст]: роман-кино /Борис Акунин.- М.: АСТ, Владимир ВКТ, 2010.- 256 с.

84.4РОС6 Акунин Б. Черный город [Текст]: роман /Борис Акунин; худож. И. Сакуров.- М.: Захаров, 2012.- 368 с.: ил.

84.4РОС6 Александрова Н. Труп в холодильнике [Текст]: роман /Наталия Александрова.- М.: АСТ, Астрель, 2010.- 288 с.

84.4РОС6 Арсеньева Е.А. Тайное венчание [Текст]: роман /Елена Арсеньева.- М.: Эксмо, 1997.- 400 с.- (Соблазны)

84.4РОС6 Асламова Д.М. В любви, как на войне [Текст] /Дарья Асламова.- М.: Олма-пресс, 2005.- 254 с.: ил.

84.4РОС6 Астахов П.А. Квартира [Текст]: роман /Павел Астахов.- М.: Эксмо, 2010.- 480 с.- (Адвокатские романы)

84.4РОС6 Барская М. Бабье лето [Текст] /Мария Барская.- М.: Гелеос, 2007.- 160 с.- (Кольцо желаний)

84.4РОС6 Берсенева А. Этюды Черни [Текст]: роман /Анна Берсенева.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.

84.4РОС6 Брайт В. Королева Семи Палачей [Текст]: фантастический роман /Владимир Брайт.- М.: Эксмо, 2008.- 384 с.- (Стальная Крыса)

84.4РОС6 Брусникин А. Герой иного времени [Текст]: роман /Анатолий Брусникин.- М.: Астрель, 2012.- 416 с.

84.4РОС6 Брусникин А. Девятный Спас [Текст]: роман /Анатолий Брусникин.- М.: Астрель, 2012.- 512 с.

84.4РОС6 Булатова Т. Мама мыла раму [Текст]: роман /Татьяна Булатова.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.

84.4РОС6 Бушков А.А. Капкан для Бешеной [Текст]: роман /Александр Бушков.- М.: Олма Медиа Групп, 2010.- 352 с.

84.4РОС6 Бушков А.А. Чертова Мельница [Текст]: роман /Александр Бушков.- М.: Олма Медиа Групп, 2012.- 464 с.- (Сварог - фантастический боевик)

84.4РОС6 Веденская Т. Рыцарь нашего времени [Текст]: роман /Татьяна Веденская.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Артистка, блин! [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: Астрель, АСТ, Полиграфиздат, 2010.- 320 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Девочка с перчатками [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: Астрель, АСТ, 2011.- 320 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Интеллигент и две Риты [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: АСТ, 2015.- 320 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Мимолетности, или Подумаешь бином Ньотона! [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: АСТ, Владимир ВКТ, 2010.- 288 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Трепетный трепач [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: Астрель, 2013.- 320 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Черт-те что и сбоку бантик [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: АСТ, 2014.- 320 с.

84.4РОС6 Вильмонт Е.Н. Шалый малый [Текст] /Екатерина Вильмонт.- М.: Астрель, Полиграфиздат, 2012.- 320 с.

84.4РОС6 Володарская О. Седьмая казнь [Текст]: роман /Ольга Володарская.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.

84.4РОС6 Воронин А. Груз для Слепого [Текст] /Андрей Воронин.- М.: АСТ, Мн.: Современный литератор, 2000.- 384 с.

84.4РОС6 Воронин А. Слепой в шаге от смерти [Текст]: роман /Андрей Воронин.- Мн.: Современный литератор, 2001.- 416 с.

84.4РОС6 Воронин М. Главный свидетель. Ночной дозор [Текст] /Марина и Андрей Воронин.- Мн.: Современный литератор, 2001.- 352 с.

84.4РОС6 Воронин М. Ночной дозор [Текст] /Марина и Андрей Воронин.- Мн.: Современный литератор, 2001.- 352 с.

84.4РОС6 Вронская Н. Ложь во спасение [Текст] /Наталья Вронская.- М.: Гелеос, Клеопатра, 2007.- 160 с.- (Кружева любви)

84.4РОС6 Вронская Н. Призраки прошлого [Текст] /Наталья Вронская.- М.: Гелеос, Клеопатра, 2007.- 160 с.- (Кружева любви)

84.4РОС6 Гармаш-Роффе Т.В. Силы небесные, силы земные [Текст]: роман /Татьяна Гармаш-Роффе.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (Высокое исскуство детектива)

84.4РОС6 Гармаш-Роффе Т.В. Ягоды страсти, ягоды смерти. Укрыться в облаках [Текст]: романы /Татьяна Гармаш-Роффе.- М.: Эксмо, 2014.- 576 с.- (Двойной детектив высшего качества)

84.4РОС6 Гладкий В.Д. Жизнь в займы [Текст]: роман /Виталий Гладкий.- М.: Центрполиграф, 2007.- 399 с.- (Зона риска)

84.4РОС6 Гладкий В.Д. Ликвидатор [Текст]: роман /Виталий Гладкий.- М.: Центрполиграф, 2005.- 427 с.

84.4РОС6 Гладкий В.Д. Мертвая хватка [Текст]: роман /Виталий Гладкий.- М.: Центрполиграф, 2005.- 413 с.

84.4РОС6 Головачев В. Посторонним вход воспрещен [Текст]: фантастический роман /Василий Головачев.- М.: Эксмо, 2009.- 384 с.- (Стальная Крыса)

84.4РОС6 Горская Е. Дар или проклятие [Текст]: роман /Евгения Горская.- М.: Эксмо, 2015.- 320 с.- (Татьяна Устиновая рекомендует)

84.4РОС6 Гофман Г. Черный генерал [Текст]: роман /Генрих Гофман.- М.: Вече, 2011.- 384 с.- (Военные приключения

84.4РОС6 Грановские Е. Конец пути [Текст]: роман /Евгения и Антон Грановские.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских)

84.4РОС6 Громов А. Первый из могикан [Текст]: фантастический роман /Александр Громов.- М.: Эксмо, 2008.- 384 с.- (Стальная Крыса)

84.4РОС6 Дашкова П.В. Соотношение сил [Текст]: роман /Полина Дашкова.- М.: АСТ, 2014.- 672 с.

84.4РОС6 Дашкова П.В. Точка невозврата [Текст]: повесть и рассказы /Полина Дашкова.- М.: Астрель, 2013.- 320 с.

84.4РОС6 Дворецкая Е. Огнедева [Текст] /Елизавета Дворецкая.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2010.- 416 с.: ил.

84.4РОС6 Донцова Д.А. Агент 013 [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2010.- 384 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Бабки царя Соломона [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Белочка во сне и наяву [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Гений страшной красоты [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Дворец со съехавшей кришей [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2012.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Диета для трех поросят [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2008.- 384 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Женихи воскресают по пятницам [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2012.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Завещание рождественской утки [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Замок храпящей красавицы [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Золотое правило Трехпудовочки [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2010.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Камин для Снегурочки [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2005.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Княжна с тараканами [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Лунатик исчезает в полночь [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Магия госпожи Метелицы [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2015.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Матрешка в перьях [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Микроб без комплексов [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2009.- 384 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Мыльная сказка Шахерезады [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Огнетушитель Прометея [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Пальцы китайским веером [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Приданое лохматой обезьяны [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 384 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Путиводитель по Лукоморью [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2012.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Самовар с шампанским [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Смех и грех Ивана-царевича [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Судьба найдет на сеновале [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Тайная связь его величества [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Толстушка под прикрытием [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Третий глаз-алмаз [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2009.- 368 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Укротитель Медузы горгоны [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Фанатка голого короля [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2012.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Фау-гра из топора [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Фэн-шуй без тормозов [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2008.- 384 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Хищный аленький цветочек [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Черный список деда Мазая [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Шекспир курит в сторонке [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2011.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Донцова Д.А. Шопинг в воздушном замке [Текст]: роман /Дарья Донцова.- М.: Эксмо, 2009.- 384 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Доценко В.Н. Дороги в ад [Текст] /Виктор Доценко.- М.: ВАГРИУС, 1999.- 480 с.

84.4РОС6 Живой А. Первый контакт [Текст] /Алексей Живой.- СПб.: Ленинградское издательство, 2010.- 432 с.

84.4РОС6 Земсков А.В. Дойти до Эльбы [Текст]: роман /Андрей Земсков.- М.: Вече, 2011.- 384 с.- (Военные приключения)

84.4РОС6 Знаменская А. Дом. Замок из песка [Текст]: [Ч.1,2]: из романа „Рябиновый мед. Августина” /Алина Знаменская.- М.: АСТ, Астрель, Полиграфиздат, 2011.- 352 с.

84.4РОС6 Знаменская А. Рябиновый мед. Августина [Текст]: роман /Алина Знаменская.- М.: АСТ, Астрель, 2010.- 576 с.

84.4РОС6 Ильин А.А. Господа офицеры [Текст]: лирико-авантюрная сага /Андрей Ильин.- М.: Эксмо, 2005.- 352 с.- (300 лет спустя)

84.4РОС6 Кавун А.О. Кандагар. Забытый экипаж [Текст]: роман /Андрей Кавун, О.Н. Кавун, А.Ю. Орлов.- М.: Русь-Олимп, Астрель, 2010.- 288 с.

84.4РОС6 Калинина Д.А. Бабы Али-Бабы [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2011.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Калинина Д.А. Без штанов - но в шляпе [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Калинина Д.А. Гарем шоколадного зайки [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Калинина Д.А. Любовь до хрустального гроба [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Калинина Д.А. Ночь любви в противогазе [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2010.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Калинина Д.А. Поцелуй вверх тормашками [Текст]: роман /Дарья Калинина.- М.: Эксмо, 2012.- 352 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Катериничев П.В. Время барса [Текст]: роман /Петр Катериничев.- М.: Центрполиграф, 2006.- 494 с.

84.4РОС6 Кетро М. Магички [Текст]: роман /Марта Кетро.- М.: Астрель, 2012.- 320 с.

84.4РОС6 Князева А. Ключ от проклятой комнаты [Текст]: роман /Анна Князева.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (Детектив с таинственной историей)

84.4РОС6 Куликова Г.М. Дырка от бублика [Текст]: повесть /Галина Куликова.- М.: Эксмо, 2003.- 320 с.- (Иронический детектив

84.4РОС6 Куликова Г.М. Коллекция ночных кошмаров [Текст]: роман /Галина Куликова.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Детектив от Галины Куликовой)

84.4РОС6 Куликова Г.М. Милая неженка [Текст]: роман /Галина Куликова.- М.: Эксмо, 2012.- 320 с.- (Галина Куликова. Романтическая история)

84.4РОС6 Куликова Г.М. Не царское дело [Текст]: роман /Галина Куликова.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.- (Детектив от Галины Куликовой)

84.4РОС6 Куликова Г.М. Хедхантер без головы [Текст]: роман /Галина Куликова.- М.: Эксмо, 2012.- 320 с.- (Детектив от Галины Куликовой)

84.4РОС6 Курсанова М.В. Любовь пчел трудовых [Текст]: роман /Марина Курсанова.- Х.: Фолио, М.: АСТ, 2000.- 430 с.

84.4РОС6 Левитина Н.С. Кейс. Доставка курьером [Текст]: роман /Наталия Левитина.- М.: Центрполиграф, 2010.- 412 с.- (Женский детектив)

84.4РОС6 Левитина Н.С. Практически невиновна [Текст]: роман /Наталия Левитина.- М.: Центрполиграф, 2009.- 364 с.- (Женский детектив)

84.4РОС6 Левитина Н.С. Экстремальная Маргарита [Текст]: роман /Наталия Левитина.- М.: Центрполиграф, 2009.- 459 с.- (Женский детектив)

84.4РОС6 Леонтьев А.В. Вечность продается со скидкой [Текст]: роман /Антон Леонтьев.- М.: Эксмо, 2005.- 384 с.- (Криминально-игровой роман)

84.4РОС6 Леонтьев А.В. Код одиночества [Текст]: роман /Антон Леонтьев.- М.: Эксмо, 2009.- 416 с.- (Авантюрная мелодрама)

84.4РОС6 Леонтьев А.В. Огненный холод [Текст]: роман /Антон Леонтьев.- М.: Эксмо, 2009.- 384 с.- (Авантюрная мелодрама)

84.4РОС6 Литвиновы А. Вспомнить будущее [Текст]: роман /Анна и Сергей Литвиновы.- М.: Эксмо, 2013.- 352 с.

84.4РОС6 Литвиновы А. Золотой песок времени [Текст]: рассказы /Анна и Сергей Литвиновы.- М.: Эксмо, 2010.- 320 с.- (2 звезды российского детектива)

84.4РОС6 Литвиновы А. Миллион на три не делится [Текст]: рассказы /Анна и Сергей Литвиновы.- М.: Эксмо, 2005.- 256 с.- (2 звезды российского детектива)

84.4РОС6 Литвиновы А. Несвятое семейство [Текст]: роман /Анна и Сергей Литвиновы.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Звездный тандем российского детектива)

84.4РОС6 Литвиновы А. Та самая Татьяна [Текст]: роман и рассказы /Анна и Сергей Литвиновы.- М.: Эксмо, 2014.- 288 с.- (Звездный тандем российского детектива)

84.4РОС6 Литвиновы А. Три последних дня [Текст]: роман /Анна и Сергей Литвиновы.- М.: Эксмо, 2012.- 352 с.- (Звездный тандем российского детектива)

84.4РОС6 Литвиновы А. Я тебя никогда не забуду [Текст]: роман /Анна и Сергей Литвиновы.- М.: Эксмо, 2011.- 384 с.- (2 звезды российского детектива)

84.4РОС6 Луганцева Т.И. Молчание в тряпочку [Текст]: роман /Татьяна Луганцева.- М.: АСТ, Астрель, 2010.- 320 с.

84.4РОС6 Луганцева Т.И. Отставной козы барабанщица [Текст]: роман /Татьяна Луганцева.- М.: АСТ, 2014.- 320 с.

84.4РОС6 Луганцева Т.И. Просто он работает волшебником [Текст]: роман /Татьяна Луганцева.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Детектив-позитив Т. Луганцевой)

84.4РОС6 Луганцева Т.И. Силиконовое сердце [Текст]: роман /Татьяна Луганцева.- М.: АСТ, Астрель, Полиграфиздат, 2010.- 320 с.

84.4РОС6 Луганцева Т.И. Убийства в шоколаде [Текст]: роман /Татьяна Луганцева.- М.: Астрель, 2013.- 320 с.

84.4РОС6 Луганцева Т.И. Шашлык из волнистого попугайчика [Текст]: роман /Татьяна Луганцева.- М.: Астрель, 2013.- 320 с.

84.4РОС6 Луганцева Т.И. Шоу гремящих костей [Текст]: роман /Татьяна Луганцева.- М.: АСТ, Астрель, 2010.- 320 с.

84.4РОС6 Лютикова Л. Детский сад, штаны на лямках [Текст]: роман /Люся Лютикова.- М.: Астрель, 2013.- 320 с.- (Иронический детектив)

84.4РОС6 Май Н. Найди себе пару [Текст]: роман /Наталия Май.- М.: АСТ, Олимп, Астрель, 2008.- 356 с.

84.4РОС6 Макушкин О.В. Иллюзион [Текст]: роман /Олег Макушкин.- М.: Эксмо, 2007.- 384 с.- (Стальная Крыса)

84.4РОС6 Малышева А.В. Задержи дыхание [Текст]: рассказы /Анна Малышева.- М.: Астрель, АСТ, 2011.- 320 с.

84.4РОС6 Маринина А. Ангелы на льду не выживают [Текст]: роман: в 2-х т. Т. 1 /Александра Маринина.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (А. Маринина. Больше чем детектив)

84.4РОС6 Маринина А. Ангелы на льду не выживают [Текст]: роман: в 2-х т. Т. 2 /Александра Маринина.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (А. Маринина. Больше чем детектив

84.4РОС6 Маринина А. Взгляд из вечности [Текст]: роман: в 3-х кн. Кн. 1: Благие намерения /Александра Маринина.- М.: Эксмо, 2010.- 416 с.- (Королева детектива

84.4РОС6 Маринина А. Последний рассвет [Текст]: роман /Александра Маринина.- М.: Эксмо, 2013.- 480 с.- (А. Маринина. Больше чем детектив)

84.4РОС6 Март М. Обратной стороной кверху [Текст]: роман /Михаил Март.- М.: Астрель, АСТ, 2008.- 320 с.

84.4РОС6 Мельникова И.А. Дикая Лиза [Текст]: роман /Ирина Мельникова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Его величество случай)

84.4РОС6 Мельникова И.А. Колечко с бирюзой [Текст]: роман /Ирина Мельникова.- М.: Эксмо, 2014.- 416 с.- (Его величество случай)

84.4РОС6 Мельникова И.А. Сибирская амазонка [Текст]: роман /Ирина Мельникова.- М.: Эксмо, 2014.- 384 с.- (Его величество случай)

84.4РОС6 Нестерова Н. Целую ручки [Текст]: роман /Наталия Нестерова.- М.: Астрель, 2012.- 320 с.

84.4РОС6 Обухова О.Н. Садовник для дьявола [Текст]: роман /Оксана Обухова.- М.: Центрполиграф, 2010.- 254 с.- (Женский детектив)

84.4РОС6 Петрова Е. Лейна [Текст]: фантастический роман /Елена Петрова.- М.: Арманда, Альфа-книга, 2007.- 472 с.

84.4РОС6 Платова В.Е. И буду век ему верна? [Текст]: роман /Виктория Платова.- М.: Эксмо, 2009.- 352 с.

84.4РОС6 Платова В.Е. Корабль призраков [Текст]: роман /Виктория Платова.- М.: Астрель,АСТ, 2006.- 448 с.

84.4РОС6 Платова В.Е. Кукла для монстра [Текст]: роман /Виктория Платова.- М.: Астрель,АСТ, 2006.- 512 с.

84.4РОС6 Полякова Т. Бочка но-шпы и ложка яда [Текст]: повесть /Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2004.- 320 с.- (Авантюрный детектив)

84.4РОС6 Полякова Т. Леди Феникс [Текст]: роман /Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2006.- 352 с.- (Авантюрный детектив)

84.4РОС6 Полякова Т. Любов очень зла [Текст]: повесть /Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2005.- 320 с.- (Авантюрный детектив)

84.4РОС6 Полякова Т.В. Выйти замуж любой ценой [Текст]: роман /Татьяна Полякова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Авантюрный детектив Т. Поляковой)

84.4РОС6 Пронин В.А. Все они почему-то умирали [Текст]: роман /Виктор Пронин.- М.: Эксмо, 2008.- 352 с.

84.4РОС6 Пронин В.А. Полное затмение [Текст]: роман /Виктор Пронин.- М.: Эксмо, 2008.- 352 с.

84.4РОС6 Райт Л. Алая нить [Текст]: роман /Лариса Райт.- М.: Эксмо, 2013.- 384 с.- (Гармония жизни. Проза Ларисы Райт)

84.4РОС6 Райт Л. Исповедь старого дома [Текст]: роман /Лариса Райт.- М.: Эксмо, 2013.- 416 с.- (Гармония жизни. Проза Ларисы Райт)

84.4РОС6 Рой О. Индус, или Улыбка черного кота [Текст]: роман /Олег Рой.- М.: Эксмо, 2011.- 320 с.

84.4РОС6 Рой О. Ловушка для вершителя судьбы [Текст]: роман /Олег Рой.- М.: Эксмо, 2011.- 320 с.- (Капризы судьбы)

84.4РОС6 Рой О. Письма из прошлого [Текст]: роман /Олег Рой.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (Капризы судьбы)

84.4РОС6 Романова Г.В. Программа защиты любовниц [Текст]: роман /Галина Романова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой)

84.4РОС6 Свержин В. Фехтмейстер [Текст]: фантастический роман /Владимир Свержин.- М.: АСТ, 2008.- 416 с.- (Зведный лабиринт)

84.4РОС6 Соломаина Т.Ю. Отойти в сторону и посмотреть [Текст] /Татьяна Соломаина.- М.: Яуза-пресс;Эксмо, 2012.- 256 с.- (Аакушер-ХА! Проза Т. Соломатиной

84.4РОС6 Сороткина Н.М. Венец всевластия, или Жена Ивана Великого [Текст]: роман /Нина Сороткина.- М.: Рипол-классик, Престиж книга, 2005.- 416 с.- (Караван любви)

84.4РОС6 Суворов В. Аквариум [Текст] /Виктор Суворов.- М.: АСТ, 2010.- 336 с.

84.4РОС6 Суворов В. Самоубийство. Зачем Гитлер напал на Советский Союз [Текст] /Виктор Суворов.- новое изд., доп. И перераб..- М.: Добрая книга, 2012.- 376 с.

84.4РОС6 Трауб М. Домик на юге [Текст]: рассказы /Маша Трауб.- М.: Эксмо, 2014.- 352 с.- (Проза Маши Трауб)

84.4РОС6 Тронина Т.М. Злюка [Текст]: роман /Татьяна Тронина.- М.: Эксмо, 2013.- 384 с.- (Мелодии любви. Романы Т. Трониной)

84.4РОС6 Туголукова И. Двуликий Янус, или Инверсия любви [Текст]: роман /Инна Туголукова.- М.: АСТ, 2005.- 144 с.- (Русский романс)

84.4РОС6 Угрюмов В. Шпион президента [Текст]: Кн. 1: Алмазы, амулеты… и никакого секса /Владимир Угрюмов.- М.: АСТ, СПб: Астрель-СПб, 2005.- 320 с.- (Жесткий роман)

84.4РОС6 Устинова Т.В. Ковчег Марка [Текст]: роман /Татьяна Устинова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Первая среди лучших)

84.4РОС6 Устинова Т.В. Отель последней надежды [Текст]: роман /Татьяна Устинова.- М.: Эксмо, 2007.- 352 с.

84.4РОС6 Устинова Т.В. Сто лет пути [Текст]: роман /Татьяна Устинова.- М.: Эксмо, 2014.- 320 с.- (Первая среди лучших)

84.4РОС6 Устинова Т.В. Я - Судья. Кредит доверчивости [Текст]: роман /Татьяна Устинова, П. Астахов.- М.: Эксмо, 2012.- 352 с.

84.4РОС6 Федорова П. Подарок судьбы [Текст] /Полина Федорова.- М.: Гелеос, Клеопатра, 2007.- 160 с.- (Кружева любви)

84.4РОС6 Федорова П. Прекрасная шантажистка [Текст] /Полина Федорова.- М.: Гелеос, Клеопатра, 2007.- 160 с.- (Кружева любви)

84.4РОС6 Халанская Л. За серой мглой сверкает небо [Текст] /Людмила Халанская.- Х.: Клуб семейного досуга, 2004.- 368 с.

84.4РОС6 Хмельницкая О. Тринадцатый зять олигарха [Текст]: повесть /Ольга Хмельницкая.- М.: Эксмо, 2005.- 320 с.- (Комедийный детектив)

84.4РОС6 Чиж А. Пять капель смерти [Текст]: роман /Антон Чиж.- М.: Эксмо, 2013.- 448 с.- (Ретро-детектив Антона Чижа)

84.4РОС6 Чиж А. Холодные сердца [Текст]: роман /Антон Чиж.- М.: Эксмо, 2013.- 480 с.- (Ретро-детектив Антона Чижа)

84.4РОС6 Шилова Ю.В. Дневник эгоистки, или Мужчины идут на красное [Текст] /Юлия Шилова.- М.: Эксмо, 2007.- 416 с.- (Криминальная мелодрама)

84.4РОС6 Шилова Ю.В. Дневник эгоистки, или Мужчины идут на красное [Текст] /Юлия Шилова.- М.: Эксмо, 2007.- 416 с.- (Криминальная мелодрама)

84.4РОС6 Брусникин А. Беллона [Текст]: роман /Анатолий Брусникин.- М.: Астрель, 2012.- 448 с.

84.4РОС6 Платова В.Е. Stalingrad,станцияетро [Текст]: роман /Виктория Платова.- М.: Астрель,АСТ, 2010.- 448 с.

84.4РОС6 Угрюмов В. Шпион президента [Текст]: Кн. 2: Клад. Приклад. 90 некрологов /Владимир Угрюмов.- М.: АСТ, СПб: Астрель-СПб, 2005.- 288 с.- (Жесткий роман)

84.4РОС6 Устинова Т.В. Чудны дела твои, Господи! [Текст]: роман /Татьяна Устинова.- М.: Эксмо, 2015.- 320 с.- (Первая среди лучших)


84.4ВЕЛ Адамс П. Мотылек [Текст] /Поппи Адамс; пер. с англ. С. Савченко.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2008.- 352 с.

84.4ВЕЛ Арним Э. Любовь [Текст] /Элизабет фон Арним.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 384 с.

84.4ВЕЛ Арнольд М. Женщина для офицеров [Текст]: роман /Марго Арнольд; пер. с англ. Т.Д. Кириллова.- Мн.: Старый Свет-Принт, 1995.- 363 с.

84.4ВЕЛ Бронте Ш. Шерли [Текст] /Шарлотта Бронте; пер. с англ. И. Грушецкой, Ф. Мендельсона.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2010.- 576 с.

84.4ВЕЛ Джеймс П. Идеальное убийство [Текст]: роман /Питер Джеймс; пер. с англ. Е.В. Нетесовой.- М.: Центрполиграф, 2010.- 126 с.

84.4ВЕЛ Джеймс П. Пророчество [Текст]: роман /Питер Джеймс; пер. с англ. Б.Н. Дмитриевой.- М.: Центрполиграф, 2010.- 413 с.

84.4ВЕЛ Леттс Т. Август: графство Осейдж [Текст] /Трейси Леттс; пер. с англ. О. Буховой и др..- М.: РИПОЛ-классик, 2014.- 256 с.- (Библиотека Романтика)

84.4ВЕЛ Сабатини Р. Любовь и оружье. Венецианская маска [Текст]: роман /Рафаэль Сабатини .- С.-Пб: Тайм-аут, 1992.- 536 с.

84.4ВЕЛ Стокер Б. Талисман мумии [Текст] /Брем Стокер.- СПб.: Альфа, 1993.- 400 с.

84.4ВЕЛ Томсон Д. Скажи мне "люблю" [Текст]: роман /Дейзи Томсон; пер. с англ. Т.В. Красильниковой.- М.: Центрполиграф, 2004.- 222 с.- (Цветы любви)

84.4ВЕЛ Уэй М. Медная луна [Текст]: роман /Маргарет Уэй.- М.: Центрполиграф, 2006.- 175 с.- (Цветы любви)

84.4ВЕЛ Фаулз Д. Любовница французского лейтенанта [Текст]: роман /Джон Фаулз.- СПб.: Северо-Запад, 1993.- 509 с.

84.4ВЕЛ Хиллис К. Вполне современные девочки [Текст]: роман /Кэтлин Хиллис; пер. с англ. .- М.: АСТ, 1993.- 512 с.

84.4ВЕЛ Чейз Д. Весь мир в кармане. Свиделей не будет [Текст]: романы /Джеймс Хэдли Чейз.- Волгоград: Ведо, 1993.- 336 с.: ил.

84.4ВЕЛ Чейз Х. Блондинка из Пекина. Иногда деньги пахнут [Текст] /Хедли Джеймс Чейз; пер. с англ. А.И.Коршунова, М.Р.Райнера.- Х.: Клуб семейного досуга, 2004.- 432 с.

84.4ВЕЛ Чейз Х. Двойная сдача. За все надо платить [Текст] /Хедли Джеймс Чейз; пер. с англ. Е. Морозовой, П. Рубцова.- Х.: Клуб семейного досуга, 2004.- 480 с.

84.4ВЕЛ Чейз Х. Жизнь дешевле спичек. Убийство кинозвезды [Текст] /Хедли Джеймс Чейз; пер. с англ. Б. Г. Колодина, А. И. Коршунова.- Х.: Клуб семейного досуга, 2004.- 368 с.

84.4ВЕЛ Чейз Х. Каждый умирает в одиночку. Положите ее среди лилий [Текст] /Хедли Джеймс Чейз; пер. с англ. Б. Колодин, П. Рубцова.- Х.: Клуб семейного досуга, 2003.- 448 с.

84.4ВЕЛ Чейз Х. Ловушка. Опаснее мужчины [Текст] /Хедли Джеймс Чейз; пер. с англ. В. Псарев, П. Рубцов.- Х.: Клуб семейного досуга, 2003.- 448 с.

84.4ВЕЛ Чейз Х. Мертвые не кусаются. Теперь это ему ни к чему [Текст] /Хедли Джеймс Чейз; пер. с англ., П. Рубцов.- Х.: Клуб семейного досуга, 2003.- 416 с.

84.4ВЕЛ Чейз Х. Мэллори. А ведь жизнь так коротка [Текст] /Хедли Джеймс Чейз; пер. с англ., П. Рубцова, Б. Колодина.- Х.: Клуб семейного досуга, 2003.- 480 с.

84.4ВЕЛ Чейз Х. Ночной звонок. Цветок орхидеи [Текст] /Хедли Джеймс Чейз; пер. с англ. А.Коршунов, Е. Муравьева.- Х.: Клуб семейного досуга, 2003.- 512 с.

84.4ВЕЛ Чейз Х. Осторожный убийца. Миссия в Венецию [Текст] /Хедли Джеймс Чейз; пер. с англ., П. Рубцов.- Х.: Клуб семейного досуга, 2003.- 480 с.

84.4ВЕЛ Чейз Х. Путь к богатству. Ты свое получишь [Текст] /Хедли Джеймс Чейз; пер. с англ. А.Коршунова, И. Полоцк.- Х.: Клуб семейного досуга, 2004.- 480 с.

84.4ВЕЛ Чейз Х. Шоковая терапия. Расскажи это птичкам [Текст] /Хедли Джеймс Чейз; пер. с англ., П. Рубцова, Б. Колодина.- Х.: Клуб семейного досуга, 2004.- 368 с.

84.4ВЕЛ Шекспир В. Отелло. Макбет: Трагедии [Текст] /Вильям Шекспир; пер. с англ. Б. Пастернака.- СПб.: Азбука-классика, 2009.- 256 с.

84.4ВЕЛ Шелдон С. Пески времени [Текст]: роман /Синди Шелдон; пер. с англ. М.В. Жученкова.- М.: АСТ, 2007.- 400 с.


84.4ИРЛ Ахерн С. P.S. I love you [Текст] /Сесилия Ахерн.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 384 с.
84.4НІМ Валь С. Роза и кориандр [Текст] /Сюзанна Валь.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 320 с.

84.4НІМ Ванденберг Ф. Наместница Ра [Текст] /Филипп Ванденберг; пер. с нем. Л. Ведерниковой; предисл. М. Кицевой; худож. А. Печенежский.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2009.- 320 с.: ил.

84.4НІМ Гэфс Г. Возлюбленная Пилата [Текст] /Гисберт Гэфс.- Х.: Клуб семейного досуга, 2005.- 384 с.

84.4НІМ Зюскінд П. Парфуми. Історія одного вбивці [Текст]: роман /Патрік Зюскінд; пер. з нім. І.С. Фрідріх; худож.-оформ. Л.Д. Киркач.- Х.: Фоліо, 2006.- 287 с.

84.4НІМ Нолль И. Аптекарша [Текст] /Ингрид Нолль; пер. с ним. Г. Шевченко.- М.: Эксмо, 2013.- 256 с.- (Семейная драма. Проза Ингрид Нолль)

84.4НІМ Нолль И. Прохладой дышит вечер [Текст] /Ингрид Нолль; пер. с ним. А. Кукес.- М.: Эксмо, 2013.- 320 с.- (Семейная драма. Проза Ингрид Нолль)


84.4ПОЛ Брошкевич Е. Образ любви. Повесть о жизни Фридерика Шопена. Письма Шопена [Текст] /Ежи Брошкевич; пер. с пол. Ю. Мирской, пер. с пол. и фр. Г. Кухарского; вступ. ст. И. Бэлзы; ил. И. Кускова.- М.: Правда, 1989.- 544 с.: ил.
84.4ФРА Бассиньяк С. В поисках Алисы [Текст]: роман /Софи Бассиньяк; пер. с фр. Е. Головиной.- М.: Иностранка, 2013.- 256 с.- (О чем мечтают женщины)

84.4ФРА Бассиньяк С. Освещенные аквариумы [Текст]: роман /Софи Бассиньяк; пер. с фр. Е. Головиной.- М.: Иностранка, 2012.- 304 с.- (О чем мечтают женщины)

84.4ФРА Бегбедер Ф. Каникулы в коме [Текст]: роман /Фредерик Бегбедер; пер. с фр. И. Кормильцева.- М.: Иностранка, 2014.- 256 с.

84.4ФРА Бенцони Ж. Графиня Тьмы [Текст]: роман: в 2-х т. Т.1 /Жюльетта Бенцони; пер. с фр. С.С. Хачатуровой.- М.: Эксмо, 2011.- 288 с.

84.4ФРА Бенцони Ж. Графиня Тьмы [Текст]: роман: в 2-х т. Т.2 /Жюльетта Бенцони; пер. с фр. С.С. Хачатуровой.- М.: Эксмо, 2011.- 288 с.

84.4ФРА Бенцони Ж. Роза Йорков (Хромой из Варшавы) [Текст]: роман /Жюльетта Бенцони; пер. с фр. Е. и М. Кожевниковых.- М.: Изд. Дом Русанова, Эксмо-Пресс, 1997.- 512 с.- (Соблазны)

84.4ФРА Бурден Ф. Незнакомка из Пейроля [Текст] /Франсуаза Бурден; пер. с фр. Л. Кашубы.- Х.: Клуб семейного досуга, 2007.- 336 с.

84.4ФРА Дюма А. Робин Гуд - король разбойников. Робин Гуд в изгнании [Текст]: романы /Александр Дюма; пер. с фр. Г. Берсенева.- М.: МИКАП, 1993.- 544 с.

84.4ФРА Леви М. Дети свободы [Текст]: роман /Марк Леви; пер. с фр. И. Волевич.- М.: Иностранка, 2013.- 464 с.

84.4ФРА Леви М. Семь дней творения [Текст]: роман /Марк Леви; пер. с фр. А. Кабалкина.- М.: Иностранка, 2014.- 320 с.

84.4ФРА Мюссо Г. Прошло семь лет... [Текст] /Гийом Мюссо; пер. с фр. М. Кожевниковой.- М.: Эксмо, 2014.- 384 с.- (Романтика и страсть. Проза Гийома Мюссо)

84.4ФРА Саган Ф. В туманном зеркале [Текст]: романы /Француаза Саган.- М.: Эксмо-Пресс, 1998.- 320 с.- (Очарованная душа)

84.4ФРА Саган Ф. Немного солнца в холодной воде [Текст]: романы /Француаза Саган.- М.: Эксмо-Пресс, 1998.- 368 с.- (Очарованная душа)

84.4ФРА Сарду Р. Прости грехи наши [Текст]: роман /Ромен Сарду.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 448 с.

84.4ФРА Сатклифф К. Игра теней [Текст]: роман /Кэтрин Сатклифф.- Смоленск: Русич, 1993.- 640 с.

84.4ФРА Сент-Екзюпері А. Маленький принц [Текст]: повість /Антуан де Сент-Екзюпері; пер. з фр. Л. Кононовича; з акварелями автора.- 5-е вид..- Л.: Кальварія; К.: Махаон-Україна, 2013.- 96 с.

84.7БРА Коэльо П. Алхимик [Текст] /Пауло Коэльо; пер. с порт. А. Богдановского.- К.: София, 2006.- 224 с.

84.7БРА Коэльо П. Валькирии [Текст] /Пауло Коэльо; пер. с порт. Д. Ружский.- М.: АСТ, Астрель, 2011.- 224 с.

84.7БРА Коэльо П. Мактуб [Текст] /Пауло Коэльо; пер. с порт. А. Богдановского.- М.: АСТ, Астрель, 2011.- 256 с.

84.7БРА Коельо П. Рукопис, знайдений в Аккрі [Текст] /Пауло Коельо; пер. с порт. В. Шовкуна.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2013.- 240 с.


84.7КАН Дюпюи М. Доченька [Текст] /Мари-Бернадетт Дюпюи; пер. с фр. Н. Чистюхиной.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2011.- 368 с.
84.7СОЕ Погружение в ужас: Сборник зарубежных детективов [Текст].- М.: Крим-пресс, 1993.- 384 с.- (Золотая корона)

84.7СОЕ Неизвестный триллер [Текст] /пер. с англ. Э. Маринина, Е. Лесовикова.- Х.: Основа, 1992.- 384 с.- Содерж.: Дымовая завеса/ Д. Фрэнсис. Человек по имени Гарри Брент/ Ф. Дербридж. Хитрое дело/ Р. Чандлер. - (Неизвестный триллер)

84.7СОЕ Бейкер М. Любовь первая, любовь бурная [Текст]: роман /Мэдлин Бейкер.- Мн.: Попурри, 1995.- 382 с.- (Паруса любви)

84.7СОЕ Бонандер Д. Танцующие на снегу [Текст]: роман /Джейн Бонандер; пер. с англ. У.В. Сапциной.- М.: АСТ, 1998.- 496 с.- (Очарование)

84.7СОЕ Браун Д. Инферно [Текст] /Дэн Браун.- М.: АСТ, 2014.- 544 с.

84.7СОЕ Браун С. Бесценный дар [Текст] /Сандра Браун.- М.: ВАГРИУС, 1995.- 320 с.

84.7СОЕ Гарбера К. Город греха [Текст]: роман /Кэтрин Гарбера; пер. с англ. А.О. Сизова.- М.: АСТ, 2009.- 256

84.7СОЕ Гарвуд Д. Дар [Текст]: роман /Джулия Гарвуд; пер. с англ. Т. Замиловой.- Смоленск: Русич, 1994.- 448 с.- (Алая роза)

84.7СОЕ Гарвуд Д. Львица [Текст]: роман /Джулия Гарвуд; пер. с англ. Т.В. Потаповой.- М.: АСТ, 1999.- 448 с.

84.7СОЕ Гринвуд Л. Ферн [Текст]: роман /Лей Гринвуд; пер. с англ. О. Разумовского.- Смоленск: Русич, 1994.- 416 с.- (Алая роза)

84.7СОЕ Гриппандо Д. Не вижу зла [Текст] /Джейс Гриппандо.- Х.: Клуб семейного досуга, 2006.- 384 с.

84.7СОЕ Даймонд С. Все идет по кругу [Текст]: роман /Сьюзен Даймонд; пер. с англ. Е.В. Чернышовой.- М.: АСТ, 2009.- 352 с.

84.7СОЕ Джонсон Д. Развод по-французки [Текст]: роман /Диана Джонсон; пер. с англ. Г.П. Злобина.- М.: АСТ, ВЗОИ, 2004.- 352 с.- (Классическая и современная проза)

84.7СОЕ Драйзер Т. Титан [Текст]: роман /Теодор Драйзер.- Л.: Лениздат, 1988.- 573 с.: ил.

84.7СОЕ Дрейлинг В. Безупречный выбор [Текст]: роман /Вики Дрейлинг; пер. с англ. В.А. Львова.- М.: Астрель, Владимир: ВКТ, 2012.- 320 с.- (Шарм)

84.7СОЕ Керли Д. Послание [Текст]: роман /Джек Керли; пер. с англ. И. Толока.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2009.- 400 с.

84.7СОЕ Кінг С. Відродження [Текст]: роман /Стівен Кінг.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015.- 416 с.

84.7СОЕ Лихэйн Д. Остров проклятых [Текст]: роман /Деннис Лихэйн; пер. с англ. С. Таска.- М.: Иностранка, 2012.- 384 с.- (Лекарство от скуки)

84.7СОЕ Люк Р. Сладкий поцелуй [Текст] /Рэни Люк, Ф. Рэй, М. Рейд; пер. с англ. Б. Войченко.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2009.- 304 с.- (Грешные желания)

84.7СОЕ Майер С. Затмение [Текст] /Стефани Майер; пер. с англ. О. Василенко.- М.: АСТ, 2009.- 640 с.

84.7СОЕ Палмер Д. Трилби [Текст]: роман /Диана Палмер; пер. с англ. Л. Васильевич.- Смоленск: Русич, 1994.- 384 с.- (Алая роза)

84.7СОЕ По Э. Полное собрание рассказов [Текст] /Эдгар Аллан По; изд. подготов. А.А. Елистратова, А.Н. Николюкин.- М.: Наука, 1970.- 800 с.: ил.

84.7СОЕ Портер М. Опасные забавы [Текст]: роман /Маргарет Эванс Портер; пер. с англ. Е. Любимовой.- М.: Олма-пресс, 1997.- 319 с.- (Любовь и честь)

84.7СОЕ Реник Д. Всегда с тобой… [Текст]: роман /Джин Реник; пер. с англ. Т. Вальтер.- Смоленск: Русич, 1994.- 368 с.- (Алая роза)

84.7СОЕ Роббинс Г. Босс [Текст]: роман /Гарольд Роббинс; пер. с англ. В. А. Вебера.- М.: АСТ, 1999.- 464 с.- (Интрига)

84.7СОЕ Робертс Н. Любовь побеждает все [Текст]: роман /Нора Робертс; пер.с англ. Л.А. Игоревского.- М.: Центрполиграф, 2011.- 314 с.

84.7СОЕ Робертс Н. Очарованные. Дар Донованов [Текст]: роман /Нора Робертс; пер.с англ. Е.В. Нетесовой.- М.: Центрполиграф, 2012.- 315 с.

84.7СОЕ Робертс Н. Рискованные мечты [Текст]: роман /Нора Робертс; пер.с англ. И.Н. Аношкиной.- М.: Центрполиграф, 2011.- 250 с.

84.7СОЕ Сигер М. Однажды и навсегда [Текст]: роман /Мора Сигер; пер. с англ. Т.С. Бушуевой.- Смоленск: Русич, 1994.- 384 с.- (Алая роза)

84.7СОЕ Скотт М. Восточные страсти [Текст]: роман /Майкл Уильям Скотт; пер. с англ. В. Вольфсона.- М.: Олма-пресс, 1996.- 525 с.- (Семейная Сага)

84.7СОЕ Смолл Б. Мое сердце [Текст]: роман /Бертрис Смолл; пер. с англ. А.А. Прохорова.- М.: Крон-пресс, 1997.- 688 с.- (Шарм)

84.7СОЕ Спаркс Н. Найкраще в мені [Текст]: роман /Ніколас Спаркс; пер. З англ. О. Любарської; передм. Г. Пагутяк.- Х: Клуб сімейного дозвілля, 2013.- 352 с.

84.7СОЕ Стил Д. Отель "Вандом" [Текст]: роман /Даниэла Стил; пер. з англ. Е. Максимовой.- М.: АСТ, 2014.- 320 с.

84.7СОЕ Уолкер К. Наслаждение и месть [Текст]: роман /Кейт Уолкер; пер. с англ. А.А. Ильиной.- М.: Центрполиграф, 2010.- 158 с.- (Любовный роман)

84.7СОЕ Филлипс С. Блестящая девочка [Текст]: роман /Сьюзен Элизабет Филлипс; пер. с англ. В.В. Копейко.- М.: АСТ, Астрель, Владимир, 2010.- 416

84.7СОЕ Фэйзер Д. Алмазный башмачок [Текст]: роман /Джейн Фэйзер; пер. с англ. В.Д. Кайдалова.- М.: АСТ, 2001.- 320 с.

84.7СОЕ Фэйзер Д. Непокорный ангел [Текст]: роман /Джейн Фэйзер; пер. с англ. В.И.Матвеева.- М.: АСТ-ЛТД, 1997.- 512 с.- (Шарм)

84.7СОЕ Харпер К. Последняя из рода Болейн [Текст] /Карен Харпер; пер. с англ. И предисл. В. Полякова ; хужож. Н. Переходенко.- Х., Белгород: Клуб семейного досуга, 2011.- 608 с.

84.7СОЕ Хенке К. Сладкое безумие [Текст]: роман /Карен Хенке; пер. с англ. Ю. В. Устименко.- М.: Эксмо-Пресс, 2000.- 384 с.- (Кружево)

84.7СОЕ Хэнкок Л. Одиночество на двоих [Текст]: роман /Люси Агнес Хэнкок; пер. с англ. Н.В. Кузьминой.- М.: Центрполиграф, 2004.- 223 с.- (Цветы любви)

84.7СОЕ Шелдон С. Конец света [Текст]: роман /Синди Шелдон; пер. с англ. А.П. Романова.- М.: АСТ, 2010.- 352 с.

84.7СОЕ Чемберлен Д. Тайная жизнь, или Дневник моей матери [Текст]: роман /Диана Чемберлен; пер. С англ. Н.Б. Лебедевой.- М.: Эксмо, 2014.- 544 с.- (Роман-потрясение.Д. Чемберлен)
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «витівки снігової баби»
downloads -> Пригоди снігової баби
downloads -> Сценарій новорічного свята для початкових класів «Казкова феєрія -2017»
downloads -> Інформаці я про Солоницівський колегіум Дергачівської районної ради Харківської області станом на 22. 08. 2013 Рік заснування
downloads -> Тема: База даних
downloads -> Великоберезький днз
downloads -> Оноре де Бальзак Гобсек
downloads -> Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами
downloads -> «У гостях у байки»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет