«Цеснабанк» АҚ төлем карточкалары бойыншаДата14.03.2018
өлшемі323.59 Kb.
#20944

«Цеснабанк» АҚ төлем карточкалары бойынша

Handy Pay МТЖ-інде операцияларды орындау тәртібіне Өзгертулер мен толықтыруларға

1-қосымша

Приложение № 1

к Изменениям и дополнениям в Порядок выполнения операций в СМП Handy Pay

по платежным карточкам АО «Цеснабанк»

«Цеснабанк» АҚ төлем карточкалары бойынша

Handy Pay МТЖ-інде операцияларды орындау тәртібіне

1-қосымшаHandyPay мобильді төлемдер жүйесі арқылы жеке тұлғаларға

банктік қызмет көрсету туралы

ШАРТ

 1. Жалпы ережелер
  1. Handy Pay мобильді төлемдер жүйесі арқылы (бұдан әрі - Handy Pay МТЖ) жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсету туралы осы Шарт (бұдан әрі - Шарт) бұдан әрі «Банк» деп аталатын «Цеснабанк» АҚ және бұдан әрі «Клиент» деп аталатын негізгі төлем карточкасының иеленушісі - Банк Клиенті жеке тұлға екінші тараптан, бірге «Тараптар» деп аталатындар арасындағы Банктің Handy Pay мобильді төлемдер жүйесі (бұдан әрі –HandyPay МТЖ) арқылы электронды Банктік қызметтерді көрсетумен байланысты қатынастарды реттейді.

  2. Банк Клиентінің Шартқа қосылуы Банк Клиентінің төмендегі тәсілдердің бірімен білдірген келісімінің негізінде жүзеге асырылады:

 • Банктің ішкі құжаттарында анықталған формадағы төлем карточкасын шығару/қайта шығару өтінішіне қол қоюы;

 • Банктің ішкі құжаттарында анықталған формадағы мобильді төлемдер жүйесіне қосылу өтінішіне қол қоюы;

 • Банктің банкоматында Шартқа қосылу туралы ұсынысы бар опцияны таңдауы.

  1. Осы Шарттың мәтіні Интернет желісіндегі Банктің ресми сайтында www.tsb.kz мекенжайында қолжетімді болады және Клиенттің сұрау салуы бойынша Банктің бөлімшелерінен алуға болады.ен қолжетімді болады.
 1. Терминдер сөздігі
 1. Активациялық код – Handy Pay МТЖ-іне қосылған мезетте Клиентке берілетін бірегей цифрлықік код.

 2. Қосылу активациясы –қосылу кезінде көрсетілген мобильді телефоннан 2588 қысқа нөміріне активациялық коды бар SMS хабарлама жіберу арқалы Клиенттің Handy Pay МТЖ-іне қосылуын растауы.

 3. Банктік шот - төлем карточкасын беру туралы шарт бойынша ашылатын банктік шот (бұдан әрі– банктік шот) – Банк пен Клиент арасындағы ақшаны қабылдау және (немесе) Клиентке банктік қызмет көрсету бойынша шарттық қатынастарды көрсету тәсілі;

 4. Қаржы операциясына сұрау салу – Клиенттің өзінің мобильді телефонынан нақты қаржы операцияның орындалуын анықтайтын әмірі, деректемелері және қаржы операциясының сомасы бар SMS хабарламаны 2588 қысқа нөміріне жіберуі.

 5. Қаржы операциясын растау коды– Handy Pay МТЖ шеңберіндегі қаржы операциясын сәйкестендірудің цифрлықік коды.

 6. Банк комиссиясы –қаржы операциясын растауды орындағаны үшін Банктің Клиенттен алатын ақшалай сыйақысы.

 7. Жеке кабинет – Пайдаланушылар ұялы байланыс технологияларын және мобильді телефон нөмірін пайдаланып, Банкке банктік шотпен қаржы операцияларын жүзеге асыруға тапсырмалар беруге, белгіленген кезеңде Handy Pay МТЖ-інде есепке алынған төлемдер туралы қажетті ақпаратты алуға мүмкіндік беретін жеке бөлім.

 8. Растау паролі – қаржы операцияларын растау кезінде қолданылатын, Handy Pay МТЖ-іне қосылуды Активациялағаннан кейін пайдаланушы белгілегенейтін символдар жиынтығы. Растау паролінде бос орындар болуға тиіс емес.

 9. Төлем – Клиенттің банктік шотынан қызметтер мен тауарларды төлеу үшін төлем жүйесінің Қатысушысының пайдасына қолма-қол ақшасыз формада аударуды жүзеге асыру.

 10. Қаржы операциясын растау – Клиенттің өзінің мобильді телефон нөмірінен қаржы операциясын растау коды мен бос орын арқылы растау паролін SMS хабарлама түрінде 2588 қысқа нөміріне жіберуі.

 11. Клиенттерге қызмет көрсету пункттері – Банктің бөлімшелері, Банктің банкоматтары, Банк агенттері, Банк Клиенттеріне қызмет көрсетуді жүзеге асыратын Банктің өзге бөлімшелері мен техникалық құралдары.

 12. Операция деректемелері – төлем мақсаты туралы ақпарат (телефондар, келісімшарттар, шоттар нөмірлері және т.б.).

 13. Роуминг – өз желісінің байланыс аясынан тыс жерде, бірақ басқа тиісінше келісім жасасқан байланыс операторының мобильді байланысының байланыс аясында Клиенттің SMS-хабарламаларды алу және жіберу жөніндегі мобильді байланыс операторы ұсынатын мобильді байланыс қызметтерін қолданудың техникалық мүмкіндіктерін пайдалану.

 14. СМП HandyPay - HandyPay мобильді төлемдер жүйесі – Клиентке ұялы байланыс технологияларын және Клиенттің мобильді телефон нөмірін пайдаланып, Банкке банктік шотпен қаржы операцияларын жүзеге асыруға тапсырмалар беруге мүмкіндік беретін бағдарламалық кешен.

HandyPay МТЖ Қазақстан Республикасындағы барлық ұялы операторлары абоненттеріне ұялы байланыс операторының қызмет көрсету аясында, соның ішінде роумингте әлемнің кез келген жерінде қолжетімді.

 1. Тәуліктік лимит – ағымдағы күнтізбелік тәулік ішінде Клиенттің сұрау салуы бойынша Банктің орындайтын Қаржы операцияларының жалпы сомасына шектеу. Қалыпты тәуліктік лимит 7000 (жеті мың) теңге мөлшерінде белгіленген, бұндай кезде Клиенттің өтініші бойынша тәуліктік лимит мөлшерін 150 000 (жүз елу мың) теңгеден аспайтын мөлшерге ұлғайтуға болады.

 2. Қаржы операциясының орындалуы туралы хабарлама – қаржы операциясы, оның деректемелері, қаржы операциясының сомасы, банк комиссиясының сомасы, банктік транзакция нөмірі туралы ақпараты бар немесе Банк қаржы операциясын орындаудан бас тартқан жағдайда себебінің сипаттамасы бар SMS хабарламаның Клиенттің мобильді телефон нөміріне Handy Pay МТЖ-інің автоматты түрде жіберілуі.

 3. Қаржы операциясы – Handy Pay МТЖ-іне Клиенттің сұрау салуы бойынша Банк орындайтын аударым немесе төлем.
 1. Шарттың мәні
 1. Осы Шарт Банктің Handy Pay МТЖ арқылы банктік қызметтерді көрсету тәртібі мен шарттарын анықтайды.

 2. Банк банкоматын пайдалану арқылы жүргізілетін және дұрыс ПИН-кодты енгізу арқылы расталатын Handy Pay МТЖ-іне қосылуды Банк Клиент өзі дербес жүзеге асырды деп санайды.

 3. Клиент Handy Pay МТЖ-іне қосылуды активациялау мезетінен бастап Шартқа қосылған болып саналады. Handy Pay МТЖ-іне қосылуды активациялау Клиенттің Шарттың, Клиент жадынамасының талаптары мен ережелерін толық және сөзсіз қабылдағанын білдіреді.

 4. Банк пен Клиент қатынасын (құқықтар, міндеттер және жауапкершіліктер) осы Шартпен, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, сондай-ақ Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен регламенттеледі.

 5. Тараптар осы Шартта жазылған шарттар мен талаптарды мүлтіксіз орындауға, осы Шартқа және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өз міндеттемелерін тиісті түрде орындамау және орындамау үшін жауапкершілікте болуға келісті.

 6. Банк Call center телефоны арқылы немесе басқа каналдар арқылы қабылдаған Клиенттің Handy Pay МТЖ-іне қол жеткізуді шектеу қажеттілігі туралы хабарламаларды (Клиенттің мобильді телефоны/SIM-картасы жоғалған немесе ұрланған жағдайда) Клиенттің қолы қойылған қағаз түрінде алынған жазбаша нұсқауларына баламалы болып саналатынын Тараптар мойындайды.

 7. Клиентке көрсетілетін ұялы байланыс операторының қызметтерін төлеу Клиенттің міндеті болып табылатынын Тараптар мойындайды.

 8. Клиент өз қолымен теретін және Handy Pay МТЖ-іне жіберетін SMS хабарламаларының мазмұны Банк қабылдайтын Клиент қолымен бекітілген қағаз түріндегі құжаттарға заңды түрде баламалы болатынын Тараптар мойындайды.

 9. Ұялы байланыс операторының Клиентке көрсететін ұялы байланыс қызметтерінің сапасы Клиенттің және ұялы байланыс операторының арасындағы қатынастың мәні болып табылатынын және Банк жауапкершілігінің мәні болып табылмайтынын Тараптар мойындайды.

 10. Клиенттің Handy Pay МТЖ сервисін пайдалану кезінде қаржы операциясының растауын жіберуі Клиенттің осы қаржы операциясы сомасымен және шарттарымен, оның деректемелерімен және Банк комиссиясымен келісу фактісі болып табылады, ал Банк үшін қаржы операциясын жүргізу үшін негіз болып табылады.
 1. Қызмет көрсету тәртібі
 1. Handy Pay МТЖ-іне қосылу үшін Клиент Клиенттерге қызмет көрсету пунктіне хабарласып, қосылуға өтініш беруге тиіс немесе Банктің банкоматтарында банкомат экранына шығарылатын Банктің нұсқауларын басшылыққа алып, Handy Pay МТЖ-іне қосылу жөніндегі әрекеттерді өзі дербес орындауыға тиіс.

 2. Handy Pay МТЖ-іне қосылу үшін Клиенттің Қазақстан Республикасының аумағында қызмет көрсететін ұялы байланыс операторының біріне қосылған мобильді телефон нөмірі болуы тиіс.

 3. Handy Pay МТЖ-іне қосылу кезінде Клиент жазбаша өтініште, немесе банкомат панелінен енгізу арқылы мобильді телефон нөмірін, төлем карточкасының нөмірін көрсетеді. Бұндай кезде Клиенттің бір төлем карточкасына Handy Pay МТЖ-іне тек бір ғана қосылу болуы мүмкін.

 4. Клиенттің Handy Pay МТЖ-іне қосылуын орындағаннан кейін қызмет көрсету пунктінде/банкоматта Клиентке Активациялық код беріледі. Активациялық кодты алғаннан кейін Клиент Банк нұсқауларын басшылыққа ала отырып Handy Pay МТЖ-іне қосылуды активациялауды жүзеге асыруы қажет.

 5. Клиент Handy Pay МТЖ-іне қосылуды активациялауды табысты аяқтағаннан кейін Клиентке қаржы операцияларын жүзеге асыру мүмкіндігі беріледі.

 6. Клиент қаржы операциясын жүзеге асыруы үшін Клиент сұрау салуды жүзеге асыру қажет. Handy Pay МТЖ-інде қаржы операциясына сұрау салуды алып, өңдегеннен кейін және осы Шарттың 4.14. және 4.15. тармақтарына сәйкес Клиентті Handy Pay МТЖ-інде дұрыс сәйкестендіру шарты орындалған кезде Клиентке қаржы операциясын растауды сұрау салу жіберілетін болады.

 7. Қаржы операциясын растауды сұрау салуын алғаннан кейін Клиент Handy Pay МТЖ-інен қаржы операциясын растауды сұрау салуын алғаннан кейін 15 минут ішінде қаржы операциясын растауды жүзеге асыруға тиіс.

 8. Егер Клиент 15 минут өткеннен кейін қаржы операциясының растауын жіберетін болса, сұрау салынған қаржы операциясын Банк орындамайды.

 9. Банк қаржы операциясын орындаған кезде Клиенттің банктік шотынан оны дебеттеу жолымен қаржы операциясының сомасы және банк комиссиясының сомасы акцептсіз тәртіпте есептен шығарылады.

 10. Есептен шығаруға жеткілікті қаржы операциясының сомасы және банк комиссиясының сомасы Клиенттің банктік шотында болмаған кезде Банк қаржы операциясын орындаудан бас тартады.

 11. Қаржы операциясының сомасы немесе ағымдағы күні жүргізілген қаржы операцияларын есепке алған сома тәуліктік лимит мөлшерінен артық болатын жағдайда Банк қаржы операциясын орындаудан бас тартады.

 12. Қаржы операциясы сомасын төлем жүйесінің қатысушысының немесе оның агентінің шотына есепке алынуы қаржы операциясының табысты орындалуының нәтижесі болып табылады.

 13. Қаржы операциясын орындағаннан кейін оны Банктің орындау нәтижесінен тәуелсіз Клиентке қаржы операциясын орындау нәтижесі туралы хабарлама SMS хабарлама түрінде Клиенттің мобильді телефон нөміріне жіберілетін болады. Банк сәйкесінше хабарламаны жіберуі сәйкесінше қаржы операциясын орындау немесе орындау мүмкін болмауының құжаттық фактісі болып танылады.

 14. SMS хабарламаны жіберуші – Клиенттің мобильді телефон нөмірі және Клиент Handy Pay МТЖ-іне қосылған кезде көрсеткен мобильді телефон нөмірі сәйкес келген кезде Клиент Handy Pay МТЖ-інде сөзсіз сәйкестендірілген болып саналады.

 1. Қызметтердің құны
 1. Банк қаржы операциясын орындағаны үшін Банк қолданыстағы тарифтерге сәйкес Клиенттен комиссия алады.

 2. Комиссиялар мөлшерін Банк дербес анықтайды, және Банктің www.tsb.kz корпоративтік web-сайтындағы сәйкесіншетиісті бөлімде жарияланады, сондай-ақ танысып шығу үшін Банктің бөлімшелерінде қолжетімді, немесе Банктің байланыс орталығына
  Клиент қоңырау соққан кезде айтылуы мүмкін.

 3. Нақты бір қаржы операциясын орындағаны үшін Банк алатын комиссия мөлшері туралы ақпарат қаржы операциясын растауға сұрау салуда көрсетіледі.

 4. Банк комиссиясының сомасы Клиенттің банктік шотынан Клиент тарапынан қосымша акцептсіз Банк қаржы операциясын орындауының барысында есептен шығарылады.

 5. Клиент роуминг қызметін пайдалану кезінде Handy Pay МТЖ пайдалану кезінде SMS хабарламаларды қабылдау және жіберу қызметтерін пайдалану үшін тарификацияны мобильді байланыс операторының шарттарына сәйкес Клиент өзі жасайтынын мойындайды.

 6. Қаржы операциялары тек қана теңгеде жүргізіледі. Егер банктік шот АҚШ долларында жүргізілсе, Банк банктік шоттан ақшаны есептен шығару (алу) күніне Банктің белгілеген валютаны сатып алу бағамы бойынша айырбасталған, қаржы операциясының АҚШ долларындағы сомаға баламалы соманы банктік шоттан есептен шығарады.

 7. Ай сайынғы үзінді көшірме Клиентке немесе Клиент берген сенімхат негізінде әрекет етуші сенім жүктелген адамға Клиентке қызмет көрсететін Банктің филиалында табысталады немесе пошта арқылы жіберіледі (Клиент пошталық шығыстарды төлеген кезде).

 8. Банк Ай сайынғы үзінді көшірме бойынша кінәрат-талапты оны Клиент алғаннан кейін 5 (бес) Банктік күн ішінде аламауы онда көрсетілген ақпараттың дұрыстығының растауы болып саналады.

 9. 1 (бір) айдан артық, бірақ 3 (үш) айдан артық емес кезең үшін үзінді көшірмені ұсыну Клиенттің жазбаша өтінішінің негізінде Банк Тарифтеріне сәйкес комиссияны төлеумен жүргізіледі.


6. Клиент құқылы:


  1. Банктен осы Шарт бойынша міндеттемелерін тиісті түрде орындауды талап етуге.

  2. Банктен Handy Pay МТЖ-іне қолжетімділікті шектеуді талап етуге.

  3. Банктен Handy Pay МТЖ-ін пайдалану ережелері мен нұсқаулықтарын, сондай-ақ Handy Pay МТЖ-інде қаржы операцияларын орындау үшін алынатын Банк комиссиялары туралы ақпаратты талап етуге.

  4. Қаржы операциясын растауды орындамауға, бұнымен қаржы операциясының орындалуынан бас тартуға құқылы.

  5. Банкке Handy Pay МТЖ-індегі тәуліктік лимит мөлшерін 150 000 (Жүз елу мың) теңгеден аспайтын мөлшерге өзгерту өтінішімен хабарласуға.

  6. Банктік шот бойынша үзінді көшірмелер алуға.7. Банк құқылы:


  1. Себептерін түсіндірмей, Клиентті Handy Pay МТЖ-іне қосудан бас тартуға.

  2. Банктің пікірінше Handy Pay МТЖ/ қаржы операцияларын жүзеге асырудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бұндай шара қажет болған жағдайда Клиентке сәйкесіншетиісті хабарлама жіберместен Клиентке қолжетімділікті уақытша немесе толық шектеуге және/немесе Handy Pay МТЖ-індегі қаржы операцияларының орындалуын тоқтата тұруға.

  3. Дербес, біржақты тәртіпте қаржы операцияларын орындау үшін алынатын Банк комиссияларының мөлшерін өзгертуге, сонадай-ақ Handy Pay МТЖ-ін пайдалану тәртібі мен шарттарын реттейтін Банктің өзге де құжаттарына өзгертулер мен толықтыруларды, бұндай ақпаратты алдын ала аталған өзгертулер/толықтырулар күшіне енетін күнге дейін 10 (он) күннен кем емес мерзімде Банктің Клиенттерге қызмет көрсету пункттерінде және Банктің www.tsb.kz ресми сайтында орналастыру жолыменарқылы енгізуге.

  4. Клиент Банкке хабарласқан кезде Клиенттен жеке тұлғасын куәландыратын құжаттарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңанамасының талаптарына сәйкес басқа да құжаттарды талап етуге.

  5. Себептерін түсіндірмей Клиенттің тәуліктік лимит мөлшерін өзгертуден бас тартуға.

  6. Осы Шартты және Тарифтерді, Клиентке осы Шартты немесе тарифтерді өзгерту туралы ондай өзгертулерді енгізу күніне дейінгі 10 (он) банктік күннен кешіктірмей хабарлап біржақты тәртіпте мына жолдармен өзгертуге:

1) Банктің филиалдарында хабарландыруларды орналастыру;

2) және/немесе хабарландыруларды Банктің веб-сайтында орналастыру;3) және/немесе хабарландыруы бар SMS-хабарламаны тіркелген мобильді телефон нөміріне жіберу.

  1. Қаржы операциясы жүзеге асырылған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн өткеннен кейін Клиент ұсынған қаржы операциясы бойынша кінәрат-талаптарды қарастыруға қабылдамауға.


8. Тараптар жауапкершілігі.


  1. Банк төмендегілер үшін жауапты:

 • банктік құпияны жариялау – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес;

 • қаржы операциясын орындау үшін Клиенттің банктік шотында жеткілікті соманың бар болуы және акцепттен бас тарту мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаржы операциясын орындаудан бас тарту негізі болмау шартында қаржы операциясын орындау үшін;

 • Клиенттен Handy Pay МТЖ-іне қосылған Клиенттің мобильді телефоны/SIM-картасы ұрланғаны немесе жоғалғаны туралы хабарлама алған кезде Клиенттің Handy Pay МТЖ-іне қолжетімділігін уақытылы шектеу үшін.

  1. Банк төмендегілер үшін жауапкершілікте болмайды:

 • төлем жүйесінің қатысушыларының Клиентке қызмет көрсетуден бас тартуы, сондай-ақ төлем жүйесі қатысушыларының тауарлары мен қызметтерінің сапасы үшін;

 • ұялы байланыс операторының Клиентке ұсынатын ұялы байланыс сапасы үшін;

 • Handy Pay МТЖ-іне Клиенттің қолжетімділігін шектеу үшін Клиент Банкке уақытылы хабарласпағанынан, растау паролін уақытылы ауыстырмауынан туындаған салдар үшін;

 • Клиенттің ақшасына тыйым салу қолданған жағдайда, немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Клиенттің банктік шоты бойынша операцияны тоқтата тұру жағдайында Клиенттің сұрау салған қаржы операцияларын орындау мүмкін болмағаны үшін;

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылған мобильді телефон/SIM-картаны Клиент үшінші тұлғаларға беруінің салдарынан Клиентке келтірілген залал үшін;

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылу кезінде Клиенттің мобильді телефон нөмірін анық және дұрыс көрсетпеуінің саладарынан Клиентке келтірілген залал үшін;

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылу кезінде Клиенттің үшінші тұлғаларға тиесілі мобильді телефон нөмірін көрсетуінің саладарынан Клиентке келтірілген залал үшін;

 • мобильді телефонның зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді жұқтыруының салдарынан Клиентке келтірілген залал үшін;

 • Жеке кабинетті және бағдарламалық қамтамасыз етуді үшінші тұлғалардың пайдаланғаны үшін.
  1. Клиент төмендегілер үшін жауапкершілікте болады:

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылу кезінде мобильді телефон нөмірін көрсетудің дұрыстығы мен нақтылығы;

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылған мобильді телефон/SIM-картаның сақталуы және телефонға/SIM-картаға рұқсат етілмеген қолжеткізуге жол бермеу;

 • ПИН-кодты дұрыс енгізуді сәйкестендіру жолымен Handy Pay МТЖ-іне Банктің банкоматы арқылы қосылу кезінде авторизацияланған тұлғаның жасаған әрекеттері;

 • Клиенттің мобильді телефоны/SIM-картасына қол жеткізген (рұқсат етілген/рұқсат етілмеген) үшінші тұлғалардың қаржы операцияларын жүзеге асыру;

 • қаржы операциясын растау паролін үшінші тұлғаларға жарияланбауы және оның сақталуы;

 • қаржы операцияларының сұрау салуларын/растауларын жіберу кезінде әмірлерді, деректемелерді және сомаларды дұрыс енгізу;

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылған мобильді телефон/SIM-карта ұрланған немесе жоғалған жағдайда Handy Pay МТЖ-іне қол жеткізуді оқшаулау қажеттілігі туралы Банкке уақытылы хабарламау үшін. Бұндай кезде осындай мобильді телефон/SIM-карта арқылы үшінші тұлғалардың жүзеге асырған және Handy Pay МТЖ-іне қол жеткізуді Банктің оқшаулаған мезетіне дейін кодпен немесе парольмен расталған барлық қаржы операциялары Клиентпен рұқсат етілген, орындалған болып саналады және Клиент Банкке деген болашақтағы талаптарынан бас тартуы;

 • Handy Pay МТЖ-іне қосылған мобильді телефон/SIM-карта ұрланған немесе жоғалған жағдайда ұялы байланыс операторына уақытылы хабарлау;

 • банктік шотқа қателікпен есепке алынған ақшаны Банкке қайтармау – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес;

 • мобильді телефон нөмірін пайдаланудың құқықтылығы және мобильді телефон нөмірін ұялы байланыс операторының желісінде тіркелуі;

 • Банк комиссияларын төлеу және қаржы операциясын орындау үшін жеткілікті ақша сомасын қамтамасыз ету;

 • мобильді телефонның зиянды бағдарламалық қамтамасыз етумен жұқтырылу мүмкіндігі.
 1. Еңсерілмейтін күш жағдайлары
  1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамау немесе тиісті түрде орындамау үшін, егер ол еңсерілмейтін күш жағдайларынан: су тасқыны, өрт, жер сілкіну, қоршау, ереуілдер, әскери іс-әрекеттер, лаңкестік актілер және уәкілетті органдармен расталған, Шарттың орындалуына тікелей әсер еткен, Тараптар болжауы мүмкін болмаған өзге де ұқсас жағдайлар туындауының салдарынан болса жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары әсерін тигізген Тараптың міндеттемелерді орындау мерзімі ондай жағдайлардың әрекет ету мерзіміне ауыстырылады.

  2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмаған Тарап кідірмей, бірақ 10 (он) күнтізбелік күннен кеш емес екінші Тарапты еңсерілмейтін күш жағдайларының басталуы және аяқталуы туралы хабарлауға міндетті.

  3. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық жалғасатын болса, Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді бұдан әрі орындаудан бас тартуға құқылы және тараптардың ешқайсысы екінші Тараптан қандай да бір залалдардың орнын толтыруды талап етуге құқығы жоқ. 1. Шарттың қолданыс мерзімі, оны өзгерту және бұзу тәртібі
  1. Осы Шарт Клиенттің Handy Pay МТЖ-іне қосылған мезеттен бастап күшіне енеді және тараптардың бірінің бастамасымен бұзылған мезетке дейін қолданыста болады.

  2. Клиент «Клиент жадынамасына» сәйкес қосылудан бас тартуды жүзеге асыру кезінде немесе Банкке жазбаша өтініш арқылы немесе Handy Pay МТЖ-іне қол жеткізуді ажырату өтінішімен телефон соғу арқылы осы Шартты бұзуға құқылы.

  3. Банк бұзудың жоспарланған күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем болмайтын мерзімде Клиентке хабарлап, біржақты соттан тыс тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.
 1. Дауларды шешу тәртібі
  1. Осы Шартты орындау кезінде туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

  2. Келісімге келмеген барлық даулар Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіпте, Банктің немесе филиалдың орналасқан жері бойынша, немесе Клиенттің тұрғылықты жері бойынша (Банктің қарауынша) Қазақстан Республикасы соттарында шешілуге жатады.

  3. Handy Pay МТЖ-і арқылы Клиенттің банктік шоты бойынша жасалған қаржы операциясына келіспеушілік өтінішімен Клиент Банкке хабарласқан жағдайда Банк Клиентке оны қарастыру нәтижесі туралы жауапты қолға табыстау және/немесе электрондық пошта/факс арқылы Клиент көрсеткен мекенжайға жібереді.
 1. Өзге шарттар
 1. Клиент Активациялық код, растау паролін, қаржы операциясын растау кодын (кодтарын) кез келген қабылдауға боларлық формада үшінші тұлғаларға жариялауға жол бермеу және құпияда сақтау қажеттілігі туралы хабрландырылды. Осы мәліметтерді үшінші тұлғаларға жариялау жағдайында, соның ішінде Клиент олардың құпияда сақталуы үшін жеткілікті шара қолданбауы жағдайында Клиент бұған байланысты барлық салдар және тәуекелдіктер үшін дербес жауапкершілікте болады.

 2. Handy Pay МТЖ-і арқылы банктік қызметтерді ұсынуға байланысты сұрақтар бойынша клиент байланыс орталығының және/немесе www.tsb.kz Банктің ресми сайтта орналастырған мекенжайлар мен телефондар бойынша кез келген филиалына хабарласуына болады.

 3. Банкті қайта ұйымдастыру жағдайында Шарт бойынша міндеттемелер тоқтатылмайды және құқықтық мирасқорға ауысады.

 4. Шарттың кез келген өзгертулер мен толықтырулары Шартқа қосылған, соның ішінде Шартқа өзгертулер мен толықтырулар енген күннен ерте қосылған Клиенттердің барлығына да қатысты болады.

 5. «Клиенттің жадынамасы» осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

 6. Осы Шарттың барлық қосымшалары, өзгертулері және толықтырулары оның ажырамас бөлігі болып табылады.

 7. Шартта реттелмеген өзгенің барлығы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен регламенттеледі.
 1. Тараптардың орналасқан жері мен деректемелері


БАНК: «Цеснабанк» АҚ,

Заңды мекенжайы: 010000, Астана қ., Жеңіс д-лы 29;

Пошталық мекенжайы: 010000, Астана қ., Жеңіс д-лы 29;

Телефондар: +7(7172) 770-770;

Веб-сайт: www.tsb.kz

СТН 031400063221, БСН 920140000084

ҚР ҰБ МОЕБ (КШТҚБ)-дағы ЖСК KZ48125KZT1001300336

БСК TSES KZ KA, КБЕ 14, КҰЖС КОДЫ 199247930000

26.12.2003 ж. № 4078-1900-АО Заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы куәлігі

«Приложение № 1

к Порядку выполнения операций в СМП Handy Pay

по платежным карточкам АО «Цеснабанк»
ДОГОВОР

О предоставлении банковских услуг физическим лицам посредством системы мобильных платежей HandyPay
 1. Общие положения
  1. Настоящий Договор о предоставлении банковских услуг физическим лицам посредством системы мобильных платежей Handy Pay (далее – Договор) регулирует отношения между АО «Цеснабанк», именуемое в дальнейшем «Банк», и физическим лицом, являющимся Клиентом Банка – держателем основной платежной карточки, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», связанные с предоставлением Банком электронных банковских услуг посредством системы мобильных платежей HandyPay (далее – СМП HandyPay).

  2. Присоединение Клиента Банка к Договору осуществляется на основании согласия Клиента Банка, одним из нижеуказанных способов:

- подписания заявления на выпуск/перевыпуск платежной карточки по форме определенной внутренним документом Банка;

- подписания заявления на подключение к системе мобильных платежей по форме определенной внутренним документам Банка;

- выбора в банкомате Банка опции, содержащей предложение о присоединении к Договору.

  1. Текст настоящего Договора доступен в сети Интернет на официальном веб-сайте Банка по адресу www.tsb.kz и по запросу Клиента в отделениях Банка.
 1. Словарь терминов
 1. Активационный код – уникальный цифровой код, присваиваемый Клиенту в момент его подключения к СМП Handy Pay.

 2. Активация подключения - подтверждение Клиентом подключения к СМП Handy Pay, посредством отправки SMS сообщения с Активационным кодом со своего мобильного телефона, указанного при подключении, на короткий номер 2588.

 3. Банковский счет, открываемый по договору о выдаче платежной карточки (далее – банковский счет) – способ отражения договорных отношений между Банком и Клиентом по приему денег и (или) банковскому обслуживанию Клиента;

 4. Запрос финансовой операции – отправка Клиентом со своего номера мобильного телефона SMS сообщения, содержащего команду, определяющую выполнение конкретной финансовой операции, реквизиты и сумму финансовой операции, на короткий номер 2588.

 5. Код подтверждения финансовой операции – цифровой код, идентифицирующий финансовую операцию в рамках СПМ Handy Pay.

 6. Комиссия банка – денежное вознаграждение, взимаемое Банком с Клиента за исполнение финансовой операции подтверждения СМП Handy Pay.

 7. Личный кабинет – персональный раздел посредством которого Пользователи могут подавать в Банк поручения на осуществление финансовых операций с банковским счетом, используя технологии сотовой связи и номер мобильного телефона, получать необходимую информацию о зачисленных платежах в СМП Handy Pay за заданный период.

 8. Пароль подтверждения – установленный пользователем, после Активации подключения к СМП Handy Pay, набор символов, используемый при подтверждении финансовых операций. Пароль подтверждения не может содержать пробелов.

 9. Платеж – осуществление перевода денежных средств в безналичной форме, в пользу Участника платежной системы с банковского счета Клиента для оплаты услуг и товаров.

 10. Подтверждение финансовой операции – передача Клиентом со своего номера мобильного телефона SMS сообщения, содержащего код подтверждения финансовой операции и через пробел пароль подтверждения, на короткий номер 2588.

 11. Пункты обслуживания Клиентов – отделения Банка, банкоматы Банка, агенты Банка, прочие подразделения и технические средства Банка, осуществляющие обслуживание Клиентов Банка.

 12. Реквизиты операции – информация о назначении платежа (номера телефонов, контрактов, счетов и пр.).

 13. Роуминг – использование технических возможностей получения услуг мобильной связи, предоставляемых оператором мобильной связи, по приему и передаче Клиентом SMS-сообщений вне зоны действия своей сети, но в пределах зоны действия другой мобильной связи, с оператором связи которой заключено соответствующее соглашение.

 14. СМП HandyPay - система мобильных платежей HandyPay – программный комплекс, позволяющий Клиенту подавать в Банк поручения на осуществление финансовых операций с банковским счетом, используя технологии сотовой связи и номер мобильного телефона Клиента. СМП HandyPay доступна абонентам всех сотовых операторов в Республике Казахстан в любой точке мира в зоне покрытия оператора сотовой связи, в том числе и в роуминге.

 15. Суточный лимит – ограничение на общую сумму Финансовых операций, исполняемых Банком по запросу Клиента в СМП HandyPay в течение текущих календарных суток. Суточный лимит по умолчанию установлен в размере 7000 (семь тысяч) тенге, при этом возможно увеличение размера суточного лимита по заявлению Клиента не превышающим 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге.

 16. Уведомление о результате исполнения финансовой операции – автоматическая отправка СМП HandyPay на номер мобильного телефона Клиента SMS сообщения, содержащего информацию о финансовой операции, ее реквизитах, сумме финансовой операции, сумме комиссии банка, номере банковской транзакции, либо описание причины при отказе Банка от исполнения финансовой операции.

 17. Финансовая операция – перевод или платеж, исполняемый Банком по запросу Клиента в СМП HandyPay.
 1. Предмет договора
 1. Настоящий Договор определяет порядок и условия предоставления Банком Клиенту банковских услуг посредством СМП HandyPay.

 2. Подключение к СМП HandyPay, производимое с использованием банкомата Банка и подтверждаемое правильным вводом ПИН-кода, считается Банком самостоятельно осуществленное Клиентом.

 3. Клиент считается присоединившимся к Договору с момента Активации подключения к СМП HandyPay. Активация подключения к СМП HandyPay означает полное и безоговорочное принятие Клиентом условий и положений Договора, Памятки Клиента.

 4. Отношения Банка и Клиента (права, обязанности и ответственность) регламентируются настоящим Договором, действующим законодательством Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами Банка.

 5. Стороны договорились неукоснительно соблюдать условия и требования, изложенные в настоящем Договоре, нести ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

 6. Стороны признают, что уведомления Клиента о необходимости блокировать доступ к СМП HandyPay, принятые Банком по телефону через Call center или другим каналам (в случае утери или кражи мобильного телефона/SIM-карты Клиента), считаются эквивалентными письменным указаниям Клиента, полученным на бумажном носителе, заверенным подписью Клиента.

 7. Стороны признают, что оплата услуг сотовой связи, предоставляемых Клиенту оператором сотовой связи, является обязанностью Клиента.

 8. Стороны признают, что содержание SMS сообщений набираемых Клиентом собственноручно и отправляемых в СМП HandyPay, является юридически эквивалентным документам, полученным Банком на бумажном носителе, заверенным подписью Клиента.

 9. Стороны признают, что качество оказания Клиенту услуг сотовой связи оператором сотовой связи, является предметом отношений Клиента и оператора сотовой связи и не является предметом ответственности Банка.

 10. Стороны признают, что отправка Клиентом подтверждения финансовой операции в совершенной при использовании сервиса СМП HandyPay, является фактом согласия Клиента с суммой и условиями этой финансовой операции, ее реквизитами и комиссией Банка, а для Банка является основанием для исполнения финансовой операции.
 1. Порядок предоставления услуг
 1. Для подключения к СМП HandyPay Клиент должен обратиться в пункт обслуживания Клиентов и подать заявление на подключение либо самостоятельно выполнить действия по подключению к СМП Handy Pay в банкоматах Банка, следуя инструкциям Банка, отображаемым на экране банкомата.

 2. Для подключения к СМП HandyPay Клиент должен иметь номер мобильного телефона, подключенного к одному из операторов сотовой связи, оказывающих услуги на территории Республики Казахстан.

 3. При подключении к СМП HandyPay Клиент указывает в письменном заявлении, либо вводит на панели банкомата, номер мобильного телефона, номер платежной карточки. При этом к одной платежной карточке Клиента возможно только одно подключение СМП HandyPay.

 4. После выполнения подключения Клиента к СМП HandyPay в пункте обслуживания/банкомате Клиенту предоставляется Активационный код. После получения Активационного кода Клиенту необходимо осуществить Активацию подключения к СМП HandyPay, следуя инструкциям Банка.

 5. После осуществления Клиентом успешной Активации подключения к СМП HandyPay Клиенту предоставляется возможность осуществления финансовых операций.

 6. Для осуществления Клиентом финансовой операции Клиенту необходимо осуществить запрос. После получения и обработки запроса финансовой операции в СМП HandyPay и при условии положительной идентификации Клиента СМП HandyPay согласно п.4.14. и п.4.15. настоящего Договора, Клиенту будет направлен запрос подтверждения финансовой операции.

 7. После получения Клиентом запроса подтверждения финансовой операции Клиенту необходимо осуществить подтверждение финансовой операции в течении 15 минут после получения запроса подтверждения финансовой операции от СМП HandyPay. В случае успешной идентификации Клиента СМП HandyPay и отсутствия оснований для отказа Банк проводит финансовую операцию.

 8. В случае если Клиент отправит подтверждение финансовой операции по истечении 15 минут, запрошенная финансовая операция исполнена Банком не будет.

 9. При исполнении финансовой операции Банком, с банковского счета Клиента в безакцептном порядке путем его дебетования списывается сумма финансовой операции и сумма комиссии банка.

 10. При отсутствии на банковском счете Клиента суммы, достаточной для списания суммы финансовой операции и суммы комиссии Банка, Банк отказывает в исполнении финансовой операции.

 11. В случае если сумма финансовой операции либо с учетом финансовых операций, проведенных за текущий день, превышает размер суточного лимита, Банк отказывает в исполнении финансовой операции.

 12. Результатом успешного исполнения финансовой операции является зачисление суммы финансовой операции на счет участника платежной системы либо его агента.

 13. После выполнения финансовой операции, независимо от результатов ее исполнения Банком, Клиенту будет отправлено уведомление о результате исполнения финансовой операции в виде SMS сообщения на номер мобильного телефона Клиента. Передача Банком соответствующего уведомления признается документальным фактом по исполнению или невозможности исполнения соответствующей финансовой операции.

 14. Клиент является однозначно идентифицированным в СМП HandyPay при совпадении номера мобильного телефона Клиента-отправителя SMS сообщения и номера мобильного телефона, указанного Клиентом при подключении к СМП HandyPay.
 1. Стоимость услуг
 1. За исполнение финансовых операций Банком с Клиента взимается комиссия Банка, согласно действующим тарифам.

 2. Размеры комиссий определяются Банком самостоятельно, и публикуются в соответствующем разделе корпоративного web-сайта Банка www.tsb.kz, а так же доступны к ознакомлению в отделениях Банка, либо могут быть озвучены Клиенту при звонке в контактный центр Банка.

 3. Информация о размере взимаемой комиссии Банка за исполнение конкретной финансовой операции отражается в запросе подтверждения финансовой операции.

 4. Сумма комиссии Банка списывается с банковского счета Клиента без дополнительного акцепта со стороны Клиента в процессе исполнения Банком финансовой операции.

 5. Клиент признает, что при использовании услуг роуминга тарификация за пользование услугами приема и передачи SMS сообщений при использовании СМП HandyPay производится им самостоятельно согласно условиям, предоставляемым оператором мобильной связи.

 6. Финансовые операции производятся только в тенге. Если банковский счет ведется в долларах США, Банк списывает с банковского счета сумму в долларах США эквивалентную сумме финансовой операции в тенге сконвертированную по курсу покупки валюты, установленному Банком на день списания (изъятия) денег с банковского счета.

 7. Ежемесячная выписка вручается Клиенту либо его поверенному, действующему на основании выданной Клиентом доверенности, в обслуживающем Клиента филиале Банка или высылается по почте (при условии оплаты Клиентом почтовых расходов).

 8. Неполучение Банком претензий по Ежемесячной выписке в течение 5 (пяти) Банковских дней со дня ее получения Клиентом, считается подтверждением правильности указанной в ней информации.

 9. Предоставление выписки за период, превышающий 1(один) месяц, но не более 3(трех) месяцев производится на основании письменного заявления Клиента, с оплатой комиссии, согласно Тарифов Банка.


6. Клиент вправе:


  1. Требовать от Банка надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

  2. Требовать от Банка отключения от доступа к СМП HandyPay.

  3. Требовать от Банка инструкции и правила использования СМП HandyPay, а так же информации о комиссиях Банка, взимаемых за исполнение финансовых операций в СМП HandyPay.

  4. Не выполнять подтверждение финансовой операции, тем самым отказаться от исполнения финансовой операции.

  5. Обратиться в Банк с заявлением об изменении размера суточного лимита в СМП HandyPay до размера, не превышающего 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) тенге.

  6. Получать Выписки по банковскому счету.7. Банк вправе:


  1. Отказать Клиенту в подключении к СМП HandyPay без объяснения причин.

  2. Временно или полностью блокировать доступ Клиенту и/или приостановить исполнение финансовых операций в СМП HandyPay без соответствующего уведомления Клиента, в случае, если, по мнению Банка, такая мера необходима для обеспечения безопасности СМП HandyPay/осуществления финансовых операций.

  3. Самостоятельно, в одностороннем порядке, изменять размеры комиссии Банка на исполнение финансовых операций, а так же вносить изменения и дополнения в иные документы Банка, регулирующие порядок и условия использования СМП HandyPay, путем размещения такой информации в пунктах обслуживания Клиентов Банка и на официальном сайте Банка www.tsb.kz, заблаговременно не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу указанных изменений/дополнений.

  4. При обращении Клиента в Банк требовать предоставление Клиентом документов, удостоверяющих личность, а также иных документов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

  5. Отказать Клиенту в изменении размера суточного лимита без объяснения причин.

  6. В одностороннем порядке изменять настоящий Договор и тарифы, уведомив Клиента об изменении настоящего Договора или тарифов не позднее, чем за 10 (десять) банковских дней до даты введения таких изменений в действие, путем:

1) размещения объявлений в филиалах Банка;

2) и/или размещения объявлений на веб-сайте Банка;3) и/или отправки SMS-сообщения с объявлением на зарегистрированный номер мобильного телефона.

  1. Не принимать к рассмотрению претензию по Финансовой операции, предъявленную Клиентом по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней со дня ее совершения.


8. Ответственность Сторон.


  1. Банк несет ответственность за:

 • разглашение банковской тайны – в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

 • за исполнение финансовой операции при условии наличия достаточной суммы на банковском счете Клиента и отсутствия оснований для отказа в акцепте и исполнении финансовой операции, согласно действующему законодательству Республики Казахстан;

 • за своевременность блокирования доступа Клиенту к СМП HandyPay, при получении от Клиента уведомления о хищении либо утере мобильного телефона/SIM-карты Клиента, подключенного к СМП HandyPay.

  1. Банк не несет ответственности за:

 • за отказ участников платежной системы в обслуживании Клиента, а так же за качество товаров и услуг, предоставляемых участниками платежной системы;

 • за качество сотовой связи, предоставляемой Клиенту оператором сотовой связи;

 • за последствия, возникшие при несвоевременном обращении Клиента в Банк для блокирования доступа Клиента к СМП HandyPay, несвоевременной смене пароля подтверждения;

 • за невозможность исполнения запрошенных Клиентом финансовых операций в случае наложения ареста на деньги Клиента, либо приостановления операций по банковскому счету Клиента в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

 • за ущерб, причиненный Клиенту вследствие передачи Клиентом третьим лицам мобильного телефона/SIM-карты подключенного к СМП HandyPay;

 • за ущерб, причиненный Клиенту вследствие неправильного и недостоверного указания Клиентом номера мобильного телефона при подключении к СМП HandyPay;

 • за ущерб, причиненный Клиенту вследствие указания Клиентом при подключении к СМП HandyPay номера мобильного телефона, принадлежащего третьему лицу;

 • за ущерб, причиненный Клиенту вследствие заражения мобильного телефона вредоносным программным обеспечением;

 • за использование Личного кабинета и программного обеспечения третьих сторон.
  1. Клиент несет ответственность за:

 • правильность и достоверность указания номера мобильного телефона при подключении к СМП HandyPay;

 • сохранность мобильного телефона/SIM-карты, подключенного к СМП HandyPay и недопущение несанкционированного доступа к телефону/SIM-карте третьих лиц;

 • действия, совершенные авторизированным лицом при подключении к СМП HandyPay через банкомат Банка путем идентификации правильности ввода ПИН-кода;

 • осуществление финансовых операций третьими лицами, получившими доступ (санкционированный/несанкционированный) к мобильному телефону/SIM-карте Клиента;

 • сохранность и неразглашение третьим лицам пароля подтверждения финансовых операций;

 • правильность ввода команд, реквизитов и сумм при отправке запросов/подтверждений финансовых операций;

 • несвоевременное уведомление Банка о необходимости блокирования доступа к СМП HandyPay в случае хищения или утери мобильного телефона/SIM-карты, подключенного к СМП HandyPay. При этом все финансовые операции, совершенные третьими лицами посредством такого мобильного телефона/SIM-карты и подтвержденные кодом или паролем до момента блокирования Банком доступа к СМП HandyPay, считаются санкционированными Клиентом, исполненными и Клиент отказывается от дальнейших претензий к Банку;

 • своевременное уведомление сотового оператора в случае хищения или утери сотового телефона/SIM-карты, подключенного к СМП HandyPay;

 • не возврат в Банк денег, ошибочно зачисленных на банковский счет - в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

 • правомерность использования номера мобильного телефона и регистрацию номера мобильного телефона в сети оператора сотовой связи;

 • оплату комиссий Банка и обеспечение достаточной суммы денег для исполнения финансовой операции;

 • вероятность заражения мобильного телефона вредоносным программным обеспечением.
 1. Обстоятельства непреодолимой силы
  1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров, землетрясений, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, подтвержденных уполномоченными органами, которые стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств, Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

  2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней обязана уведомить другую сторону о начале и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

  3. В случае если обстоятельств непреодолимой силы будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков. 1. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
  1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подключения Клиента к СМП HandyPay и действует до момента его расторжения по инициативе одной из сторон.

  2. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор при осуществлении аннулирования подключения согласно «Памятке Клиента», либо обратившись в Банк посредством письменного заявления или телефонного звонка с просьбой отключить доступ к СМП HandyPay.

  3. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Клиента не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемого дня расторжения.
 1. Порядок разрешения споров
  1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, будут осуществляться путем переговоров между Сторонами.

  2. Все споры, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат разрешению в судах Республики Казахстан в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Банка или его филиала, или по месту жительства Клиента (по усмотрению Банка).

  3. В случае обращения Клиента в Банк с заявлением на оспаривание финансовых операций, совершенных по банковскому счету Клиента посредством СМП HandyPay, Банк направляет Клиенту ответ о результатах его рассмотрения нарочно и/или по электронной почте/факсу по указанному Клиентом адресу/телефону.
 1. Прочие условия
 1. Клиент уведомлен о необходимости сохранять в тайне и не допускать разглашения третьим лицам в любой доступной для восприятия форме Активационного кода, пароля подтверждения, кода(-ов) подтверждения финансовой операции. В случае разглашения данных сведений третьим лицам, в том числе ввиду непринятия Клиентом достаточных мер для их сохранности в тайне, Клиент несет все связанные с этим последствия и риски самостоятельно.

 2. По вопросам, связанным с предоставлением банковских услуг посредством СМП HandyPay, Клиент может обратиться в Контактный центр и/или любой филиал Банка по адресам и телефонам, указываемым Банком на официальном сайте www.tsb.kz.

 3. В случае реорганизации Банка, обязательства по Договору не прекращаются и переходят к правопреемнику.

 4. Любые изменения и дополнения в Договоре распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.

 5. «Памятка Клиента» является неотъемлемой частью данного Договора.

 6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его составной и неотъемлемой частью.

 7. Все иное, что не урегулировано в Договоре регламентируется действующим законодательством Республики Казахстан.
 1. Местонахождение и реквизиты Сторон


БАНК: АО «Цеснабанк»,

Юридический адрес: 010000, г. Астана, пр. Победы 29;

Почтовый адрес: 010000, г. Астана, пр. Победы 29;

Телефон: +7(7172) 770-770;

Веб-сайт: www.tsb.kz

РНН 031400063221, БИН 920140000084

ИИК KZ48125KZT1001300336 в УУМО (ООКСП) НБ РК

БИК TSES KZ KA, КБЕ 14, КОД ОКПО 199247930000

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица

№ 4078-1900-АО от 26.12.2003 г.


Каталог: up files
up files -> О проведении Научно-технического совета
up files -> «саят жолши и партнеры» бикебаев а. Ж. Конкурентное
up files -> «kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы «11» желтоқсандағы №12 хаттамасымен бекітілген
up files -> «sat & Company» АҚ «Отан» ажзқ» АҚ акцияларының бақылаушы пакетін сатып алуды аяқтады «sat & Company»
up files -> Положение
up files -> Сборник текстов на казахском, русском, английском языках для формирования навыков по видам речевой деятельности обучающихся уровней среднего образования


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет