Д. З. Айгужинова- э.ғ. к., С. Торайгыров атындағы пму доцентібет1/5
Дата22.09.2017
өлшемі1.17 Mb.
#1511
  1   2   3   4   5


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Сақтандыру
«Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған

пәнінің оқу-әдістемелік кешені


Павлодар


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы–экономикалық факультеті
Қаржы кафедрасы

Сақтандыру
«Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған

пәнінің оқу-әдістемелік кешені

Павлодар

Кереку


2012

ӘОЖ 368 (07)

КБК 65.271я7

С17
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің қаржы-экономика факультетінің отырысында басуға ұсынылды
Пікірсарапшылар:

Д. З. Айгужинова– э.ғ.к., С. Торайгыров атындағы ПМУ доценті

Д. Ж. Турсынханов  – э.ғ.к., Инновациялық Еуразия университетінің доценті, «Қаржы» кафедрасының меңгерушісі
Құрастырушылар:

Закриянова Н.М., Ксембаева Н. С.

Қ41 Сақтандыру «Қаржы» мамандығының студенттеріне

арналған пәнінің оқу-әдістемелік кешені / Закриянова Н. М.,

Ксембаева А. Н. – Павлодар : Кереку, 2012. – 75 б.

Сақтандыру пәнінің оқу-әдістемелік кешені теориялық, методологиялық және тәжірибелік білімдерді құрайды. Пәнінің оқу-әдістемелік кешені экономика мамандықтарының студенттеріне арналған.

Пәнінің оқу-әдістемелік кешеніне пәні бойынша оқыту бағдарламалары (Syllabus), дәрістер конспектін, «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған сабақтарға дайындалу тапсырмалары, «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған өздік жұмыстарына дайындалуға тапсырмалары және «Қаржы» мамандығының студенттерінің қорытынды бақылауға арналған сұрақтары кіреді.

ӘОЖ 368 (07)

КБК 65.271я7
© Закриянова Н. М., Ксембаева А. Н., 2012

© С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2012


Материалдың дұрыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты

Кіріспе

Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі жалпы экономика және саяси жағдайындағы қаржылық банктің дамуы және қалыптасып келе жатқан нарықтық бәсекенің көбеюі.

Пәннің арналымы – студенттермен сақтандыру туралы iргелi бiлiмдi игеру, қазiргi экономикалық ойлауды қалыптастыру, сақтандырудағы қаржылық шешiмдердi басқаруды негiздеу және оларды сақтандыру компаниялар деңгейінде iске асыру.

Сақтандыру – стратегиялық және тактикалық мақсаттарға жетуге бағытталған экономикалық категориясы.

Сақтандыру мәселесін шешуге байланысты пәнді зерттеген кезінде келесідей сұрақтар қарастырылады:


 • сақтандырудың мәні;

 • нарық жағдайындағы қоғамдық қайта өндірістегі оның мәні;

 • сақтандыру нарығының мазмұны және оның қатысушыларының сипаттамасы;

 • ұлттық сақтандыру нарығының құқықтық базасының сипаттамасы;

 • сақтандырудың негізгі салаларының сипаттамасы;

 • сақтандырушылардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етудің кейбір сұрақтары;

 • қайта сақтандыру қорғауының негізгі әдістері қарастырылған жөнінде түсінік болу;

 • қоғамдық өнеркәсіпте сақтандырудың мәні;

 • сақтандыру нарқы мен оған қатыстылардың мазмұны;

 • ұлттық сақтандыру нарығының құқықтық базасына мінездеме;

 • сақтандыруды қорғаудың негізгі әдістерін;

сақтандырушылардың қаржылық тұрақтылығын қамтамассыз ету негіздерін білу;

 • курс бойынша теориялық білімдерді жүйелендіру, бекіту және кеңейту;

 • жетілген шет мемлекеттердің салық жүйелерімен танысу;

 • маманданған әдебиетпен және аңықтама ақпаратпен дербес жұмыс істеуінің дағдыларды дамыту;

 • Қазақстан Республикасының сақтандыру жүйесің меңгеру икемді болу;

 • сақтандырудың түрлерін, сатыларын, тармақтарын ажырату;

 • сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру төлемдерін санау;

 • сақтандыру сомасын және сатылым өлшемдерін анықтау;

 • тәуекел-нарықтық экономикаға төселген сақтандыруды қорғау түрлерін жасау, тәуекел-менеджмент негізінде жағдаяттық жоспарды құрастыру практикалық машықтарды иемдену қажет.

Сақтандыру – заңды және жеке тұлғаларға мүмкін болатын залалды өтеуге арналған ақшалай төлемдер арқылы мақсатты сақтандыру қорды қалыптастыру бойынша оның қатысушыларының арасында ерекше тұйықталған қайта үлестіру қатынастарының жиынтығы.

Пән бойынша студенттер даярлығының iргелiлiгi мыналармен қатамасыз етiледi: • сақтандырудың түрлерін, сатыларын, тармақтарын ажырату;

 • сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру төлемдерін санау;

 • сақтандыру сомасын және сатылым өлшемдерін анықтау;

 • тәуекел–нарықтық экономикаға төселген сақтандыруды қорғау түрлерін жасау, тәуекел-менеджмент негізінде жағдаяттық жоспарды құрастыру.

Пәннiң қолданбалы бағыттылығы қаржы-банктік сектордың дамуы, құрылатын нарықтағы бәсекелестіктін күшейтуі, қаржы шешімдер қабылдаудағы тәуекелдің жоғары үлесі нақтылы тәжiрибесiн зерделеуге негiзделедi.

«Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған

«Сақтандыру» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Закриянова Нағима Мылтықбайқызы – «Қаржы» кафедрасының оқытушысы. Кафедрадағы қабылдау сағаттары кеңес беру кестесіне сәйкес жүргізіледі. Кафедраның телефоны 67-36-43, ішкі 1172, 511 аудиториясы.

2 Пән туралы мәліметтер

Пән міндетті компонент болып табылады. Профильдік пән болып есептеледі. Оқу жұмыс бағдарламасы және пәні бойынша оқыту бағдарламасы типтік бағдарлама негізінде жасалған.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Оқу нысаны

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

Барлы-ғы

Дәріс

Тәж.

Барлығы

СӨЖ

ЖОБ негізінде күндізгі

5

2

30

15

15

60

15

емтихан

ОКБ негізінде күндізгі

3

2

30

15

15

60

15

емтихан

ОКБ негізінде сырттай

4

2

12

6

6

78

6

емтихан

ЖКБ негізінде сырттай

4

2

12

6

6

78

6

емтихан


4 Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқыту мақсаты – негізгі тақырыптар бойынша жүйелі білім беру, жедел жағдайларда басқару шешімін дұрыс қабылдауға болашақ мамандарды дайындау.

Курстың міндеттері – сақтандырудың мәнін ашу, сақтандыру факторларын, сақтандыру барысы, сақтандыру қатынастарының нормативті-құқықтық базасын танып білу5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
Пәнді зерттеу мақсаты: жақсы білім алу, қорытындысында студенттер мыналарды:

Білу керек: • сақтандырудың мәні;

 • нарық жағдайындағы қоғамдық қайта өндірістегі оның мәні;

 • сақтандыру нарығының мазмұны және оның қатысушыларының сипаттамасы;

 • ұлттық сақтандыру нарығының құқықтық базасының сипаттамасы;

 • сақтандырудың негізгі салаларының сипаттамасы;

 • сақтандырушылардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етудің кейбір сұрақтары;

 • қайта сақтандыру қорғауының негізгі әдістері қарастырылған жөнінде түсінік болу;

 • қоғамдық өнеркәсіпте сақтандырудың мәні;

 • сақтандыру нарқы мен оған қатыстылардың мазмұны;

 • ұлттық сақтандыру нарығының құқықтық базасына мінездеме;

 • сақтандыруды қорғаудың негізгі әдістерін;

 • сақтандырушылардың қаржылық тұрақтылығын қамтамассыз ету негіздерін білу;

 • курс бойынша теориялық білімдерді жүйелендіру, бекіту және кеңейту;

 • жетілген шет мемлекеттердің салық жүйелерімен танысу;

 • маманданған әдебиетпен және аңықтама ақпаратпен дербес жұмыс істеуінің дағдыларды дамыту;

 • Қазақстан Республикасының сақтандыру жүйесің меңгеру икемді болу;

 • сақтандырудың түрлерін, сатыларын, тармақтарын ажырату;

 • сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру төлемдерін санау;

 • сақтандыру сомасын және сатылым өлшемдерін анықтау;

 • тәуекел-нарықтық экономикаға төселген сақтандыруды қорғау түрлерін жасау, тәуекел-менеджмент негізінде жағдаяттық жоспарды құрастыру практикалық машықтарды иемдену қажет.

Жасау керек:

 • сақтандырудың түрлерін, сатыларын, тармақтарын ажырату;

 • сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру төлемдерін санау;

 • сақтандыру сомасын және сатылым өлшемдерін анықтау;

 • тәуекел–нарықтық экономикаға төселген сақтандыруды қорғау түрлерін жасау, тәуекел-менеджмент негізінде жағдаяттық жоспарды құрастыру.


6 Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:

- Экономикалық теория;

- Қаржы;

- Корпоративтік қаржы;

- Салық және салық салу;

- Статистика;

- Ақша, кредит, банктер.
7 Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

- ҚР-ның қаржы жүйесінің дамуының өзекті мәселелері.


8 Пәннің тақырыптық жоспары
8.1 «Қаржы» мамандығы күндізгі оқу түрi


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫПән тақырыбының атауы

Сағат саны

дәрістер

тәж

СӨЖ

1

Сақтандырудың экономикалық мәні

1

1

5

2

Сақтандырудың сыныпталуы

1

1

5

3

Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары

1

1

6

4

Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттеу

1

1

6

5

Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы

2

2

6

6

Сақтандырудың актуарлық қызметі

2

2

6

7

Жеке сақтандыру

1

1

5

8

Мүлікті сақтандыру

1

1

5

9

Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

1

1

5

10

Сақтандырушының қаржылық тұрақтылықтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

2

2

6

11

Қайта сақтандыру – сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі

2

2

5

БАРЛЫҒЫ

15

15

60


8.2 «Қаржы» мамандығы сырттай оқу түрi


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫПән тақырыбының атауы

Сағат саны

дәрістер

тәж

СӨЖ

1

Сақтандырудың экономикалық мәні

1
7

2

Сақтандырудың сыныпталуы

1
7

3

Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары
1

7

4

Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттеу
1

7

5

Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы

1
7

6

Сақтандырудың актуарлық қызметі

1
7

7

Жеке сақтандыру
1

7

8

Мүлікті сақтандыру
1

7

9

Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
1

7

10

Сақтандырушының қаржылық тұрақтылықтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

1

1

8

11

Қайта сақтандыру – сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі

1
7

БАРЛЫҒЫ

6

6

78


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі жалпы экономика және саяси жағдайындағы қаржылық банктің дамуы және қалыптасып келе жатқан нарықтық бәсекенің көбеюі.

Сақтандыру – стратегиялық және тактикалық мақсаттарға жетуге бағытталған экономикалық категориясы.


10 Курстың компонентті
10.1 Дәрістік жұмыстардың мазмұны
1 тақырып. Сақтандырудың экономикалық мәні

«Сақтандыру» курсының пәні. Сақтандыру қатынастарының объектілері мен субъектілері. Сақтандыру түсінігі; қазіргі қоғамдағы оның қажеттілігі, мәні, функциялары, принциптері


2 тақырып Сақтандырудың сыныпталуы

Сақтандыру сыныпталуының қажеттілігі. Сақтандыру сыныпталуының негізі. Тәуекел түрі және сақтандыру объектісі бойынша сыныптау.3 тақырып Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары.

Тәуекел: түсінігі, функциялары, қайнар көздері, сыныптамасы. Тәуекелді бағалау. Тәуекелді басқару негізі. Тәуекел-менеджмент.


4 тақырып Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттеу

ҚР сақтандыру заңнамаларының құрылу және даму кезендері.

18.12.00ж. ҚР «Сақтандыру кызметі туралы» Заңының негізгі мәселелері.

Қазіргі нарық жағдайында заңды пайдаланудың әдістері мен тәсілдері. Сақтандыру қызметтерін реттейтін заңнамалық және нормативтік келісімдер.


5 тақырып ҚР сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы

Сақтандыру нарығының құрылымы. Сақтандыру міндеттемесі, оның мазмұны. Сақтандыру қызметі ерекше тауар ретінде.


6 тақырып Сақтандырудың актуарлық қызметі

Сақтандыру тарифінің құрылу міндеттері және мәні. Тарифтік ставканың құрамы мен құрылымы.


7 тақырып Жеке сақтандыру

Жеке сақтандырудың пайда болу тарихы (Ежелгі Рим, Франция, Англия). Экономикалық зерттеудің объектісі ретіндегі жеке сақтандыру, оның сипаттамасы. Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру қызметтерін ұйымдастыру және оның нормативтік - құқықтық базасы.


8 тақырып Мүліктік сақтандыру

Мүлікті сақтандырудың экономикалық және қаржылық арналымы. Мүлікті сақтандырудың негізгі түрлері, тарифтері.


9 тақырып Азаматты-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру (АҚЖС)

«Жалпы сақтандыру» саласына жататын жауапкершілікті сақтандырудың мәні мен мағынасы. Жауапкершілікті сақтандырудың ерікті және міндетті негізгі түрлері. Көлік құралдары иелерінің АҚЖС-ның сыныпталу белгілері және өзгеше ерекшеліктері.


10 тақырып Сақтандырушының қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

Сақтандырушылылардың қаржаларын ұйымдастырудың жалпы принциптері. Сақтық қорғауда қамтамасыз ететің, ақша қаражаттарының айналымының ерекшеліктері.


11 тақырып Қайта сақтандыру - сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі

Ортақ сақтандыру және қайта сақұтандырудың мәні және теоретикалық негіздері.

Қайта сақтандыру операцияларының қаржылық тұрақтылығын нығайту әдісі ретінде.
10.2 Тәжірибиелік сабақтардың мазмұны
1 тақырып Сақтандырудың экономикалық мәні

Қаржы-несие қатынастары жүйесіндегі сақтандыру. Сақтандыру қаржы нарығын дамытудың ажырағысыз бөлігі ретінде.


2 тақырып Сақтандырудың сыныпталуы

Сақтандырудын экономикалық табиғаты. Жеке тұлғалардын мүліктік мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін сақтандыруды пайдаланудың объективтіқажеттілігі. Сақтандыруды қаржы және несиемен өзара байланысы. Сақтандыру қатынастарының жүйесі.


3 тақырып Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары
ҚР сақтандырудын сыныптамасы: жүргізу жағдайлары. Әлеуметтік сақтандыру мен жеке сақтандырудың жалпы және өзгеше белгілері. Сақтандыруды жүргізудің нысандары және әдістері.
4 тақырып Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттеу

Сақтандыру шарты: түсінігі, негізгі элементтері, негізгі жағдайлары және ерекшеліктері.

Сақтандыру бойынша заң базасын жетілдірудің негізгі бағыттары.

5 тақырып ҚР сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы

Сақтандыру қызметінің бағасы. Сақтандыру қызметінің бағасына әсер етуші факторлар. Сақтандыру брокерлері мен агенттерінің қызметі.


6 тақырып Актуарлық қызмет

Сақтандыру статистиканың көрсеткіштері.


7 тақырып Жеке сақтандыру

Жеке сақтандырудың негізгі категориялары: сақтандыру қатынастарының субъектілері, сақтандыру тәуекелі, түрлері. Ұзақ мерзімді жеке сақтандырудың түрлері.

Жеке сақтандыру бойынша сақтандыру сомаларын төлеу және анықтау.
8 тақырып Мүліктік сақтандыру

Мүлікті сақтандыру бойынша негізгі шарттары және төлемді ұйымдастыру. Регрессивтік талап.

Заңды және жеке тұлғалардың мүліктерің сақтандырудынң ерекшелігі.
9 тақырып Азаматты-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру (АҚЖС)

Шаруашылық және кәсіпкерлік процесінде зақым келген жағдайда жауапкершілікті сақтандыру.


10 тақырып Сақтандырушының қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

Сақтандыру қорын қалыптастыру. Сақтандыру резервтерінің түрлері және оларды қалыптастыру.


11 тақырып Қайта сақтандыру - сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі

Қайта сақтандыруға тәуекелді көшіру әдісі бойынша қайта сақтандыру операциялары.


10.3 СӨЖ сипаттамасы
10.3.1 Күндізгі оқыту түрі үшін СӨЖ мазмұны


р/р


СӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріске дайындалу
Сабаққа қатысу

12

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй жұмысты істеу

Оқу дәптері

Сабаққа қатысу, ауызша сұрақтау

12

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалын әзерту

Конспект

Ауысша сұрақ

18

4

Бақылау шараларына дайындалу
АБ1, АБ2, тест сұрақтарына жауап беру

18

Барлығы:

60


Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер
transactions -> С. Т. Иксатова қылмыстық ҚҰҚЫҚ ерекше бөлім
transactions -> Ќазаќстан Республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
transactions -> География және туризм кафедрасы геология 5В060900 «География» мамандығы студенттеріне арналған зертханалық практикум Павлодар Кереку 2012
transactions -> Ұн тағамдық атауларының анықтағыш сөздігі
transactions -> Павлодар облысыныѕ ірі ґндіріс ќалаларындаєы аєаш-бўта ґсімдіктерініѕ ауру ќоздырєыш саѕырауќўлаќтары
transactions -> Буынаяќтылар типініѕ негізгі кластары
transactions -> МәШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері
transactions -> Сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құрал Павлодар (075. ) Ббк 74. я 73 А28


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет