Д. З. Айгужинова экономика ғылымдарының кандидаты, С. Торайгыров атындағы пму доценті


-тақырып. Сақтандырудың белгілеу және экономикалық мәніжүктеу 1.16 Mb.
бет2/5
Дата08.10.2018
өлшемі1.16 Mb.
1   2   3   4   5

1-тақырып. Сақтандырудың белгілеу және экономикалық мәні

Сақтандыруда қолданатын негізгі терминдармен глоссарийді құрастыру.

Сақтандыруды қаржы және несиемен өзара байланысы.

2-тақырып. Сақтандырудың сыныпталуы

Әлеуметтік сақтандыру мен жеке сақтандырудың жалпы және өзгеше белгілері.3-тақырып. Тәуекел ұғымы және оның экономикалық зардаптары

Сақтандыру қорларының мемлекеттік резевтік қорларынан айрықша ерекшіліктері.4-тақырып. Сақтандыру мәселелерінің заңнамалық регламенттеу

Сақтандыру компанияларының қызметін мемлекеттік қадағалау.5-тақырып. ҚР сақтандыру нарығының институционалдық құрылымы

Қазақстанның Сақтандыру нарығының қазіргі жағдайы.6-тақырып. Актуарлық қызмет

Сақтандыру сыйақының түрлері. Сақтандыру сыйақының төлеу тәртібі.7-тақырып. Жеке сақтандыру

Медициналық сақтандыру: манызы, ҚР-да медициналық сақтандырутәжірибесін оқып білу.8-тақырып. Мүліктік сақтандыру

Андеррайтингтің стратегиясі. Сюрвей. Сақтандыру «барлық тәуекелден».9-тақырып. Азаматты-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру (АҚЖС)

Несиені өтемеген үшін қарыз алушының сақтандыру жауапкершілігі.10-тақырып. Сақтандырушының қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету

Сақтандыру ұйымдарының қаржылық тұрақтылығы қамтамасыз ету шарттары. Активтер және қабылданған сақтандыру міндеттемелерінің нормативтік ара қатынасы.11-тақырып. Қайта сақтандыру - сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі

Активті және пассивті қайта сақтандыру. Қайта сақтандыруға тәуекелді көшіру әдісі бойынша қайта сақтандыру операциялары. Қайта сақтандыру шарты - пропорционалды және пропорционалды емес.


СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Сақтандыру» пәні бойынша «Қаржы» мамандығы күндізгі оқу түрі бойынша оқитын студенттерге арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Апта ішіндегі максды балл

10

15

10

15

10

15

10

15

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

16

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

2

2

2

2

2

2

2

2

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

24

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

3

3

3

3

3

3

3

3

Курстық жұмысты орындау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
КЖ1
КЖ2
КЖ3
КЖ4Бақылау нысаны
Т
Т
Т
Т

Макс.балл

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
О
О
О60


Бақылау нысаны


ӨОҮТ 1
ӨОҮТ 2
ӨОҮТ 3

Макс.балл

4

8

8

8

8

8

8

8

2 рейтинг

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Барлығы

Апта ішіндегі максды балл

10

20

10

20

11

17

12
100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ДҮТ 9

ДҮТ 10

ДҮТ 11

ДҮТ 12,13

ДҮТ 14

ДҮТ 15,16

ДҮТ 17
16

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс.балл

2

2

2

2

2

3

3
Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ПҮТ 9

ПҮТ 10

ПҮТ 11

ПҮТ 12,13

ПҮТ 14

ПҮТ 15,16

ПҮТ 17
24

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс.балл

3

3

3

3

4

4

4
Курстық жұмысты орындау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
КЖ1
КЖ2
КЖҚ


Бақылау нысаны
Т
Т
ТМакс.балл

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
О
О
О60


Бақылау нысаны


ӨОҮТ 1
ӨОҮТ 2Макс.балл

6

9

9

9

9

9

9Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – № 1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – № 1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертхҮТ – № 1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы; Д – рұқсат қағазы; Е – есеп; 1ЗҚ – № 1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1– курстықСӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Сақтандыру» пәні бойынша «Қаржы» мамандығы сырттай оқу нысанындағы студенттерге арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы тапсыру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау нысаны

1 сабақта

барлығы

Оқу сессиясы

Дәріске қатысу

5

30

1 сабақта
Қатысу

Дәріске дайындалу

5

30

1 сабақта

кесте бойынша
Дәріске кірмеген қосымша материалды дайындау
40
кесте бойынша
Аралық бақылау
100


 Барлығы
100

 

 

 

Емтихан сессиясы

Практикалық сабақтарға қатысу

5

30

1 сабақта
Қатысу, ауызша сұрау

Практикалық сабақтарға дайындалу

3

18

1 сабақта

кесте бойынша

Конспект, ауызша сұрау

Курстық жұмысын орындау
20
кесте бойынша
Курстық жұмысты қорғау
32


Аралық бақылау
100


Барлығы
100

 

 

 


1.9 Курстың саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз сабақтарға қатысу, белсенді болу, берілген тапсырмаларды және үй тапсырмаларын уақытысында орындау және тапсыру. Сабақтан қалмауға тиіссіз. Біз жұмыстарға кешікпеу сізді сұраймыз, дәл осылай қалай мынау жұмыстардың уақытына сіздердің курстастарыңыздың нормалы жұмысына кедергі жасайды. телефондар өшірілген болу тиісті.

Үй тапсырмасы жазба түрінде орындайды да сабақтарды өткізу графигіне сәйкес тексеруге беріледі.

Мен келесі айып баллдарды орнатамын:

- дәріс сабаққа дәлелді себептерсіз қатыспаған үшін осы сабақтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаққа дәлелді себеппен келген жоқ, онда ол оқытушыға келмеген дәрістің конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 1 баллды ала алады;

- тәжірибелік сабағында дәлелдік себептерсіз болмау – осы сабаќтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаққа дәлелді себеппен келген жоқ, онда ол оќытушыға орындалған тәжіребелік сабақтын конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 2 балл ала алады.

- сабаққа кешеуілдеп келгені үшін 0,5 балл төмен бағаланады.

Семестрде екі аралық бақылау өткізіледі: сегізінші жєне он бесінші апталарында. Ол бақылау жұмыс арқылы өткізіледі. Аралық бақылау сәйкестік блоктың материалдары бойынша өткізіледі. Егер студент аралық баќылауда болмаса, ол оны оқытушымен айтылған уақытысында тапсыра алады. Бірақ онда аралық бақылауынан алынған баллдар 0,7 коэффициентке көбейеді.

Аралық бақылау 100 балға тең. Аралық бақылауға ағымды үлгерім балдары болған студенттер жіберіледі.

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі


(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)АБ*0,3 (1.1)
Егер студент аралық бақылаудан 50 кем балл алса, рейтинг анықталмайды. Сонда декан АБ тапсыруының жеке мерзімін белгілейді.

Емтиханға рұқсат (РР) алу келесі формула бойынша есептеледі


РР = (1Р + 2Р)/2 (1.2)
Егер студент рейтинг рұқсатынан (РР) 50 баллдан кем алса, емтиханға жіберілмейді.

Қорытынды баға (ҚБ) рейтинг рұқсаттың (РРСҮ) және емтиханның қорытынды бақылауының (ЕҚСҮ) салмақтық үлестерінен құралады. ҚБ келесі формала бойынша есептеледі


ҚБ = РР*РРСҮ + ЕҚ*ЕҚСҮ (1.3)
Салмақтық үлес Университетін Ғылыми Кеңесімен жылсайын бекітіледі және РР үшін 0,6 дан кем есес, ал ЕҚ үшін 0,4 коп болмау керек.
ҚБ = РР*0,6 + ЕҚ*0,4 (1.4)
ҚБ 50 кем болса, студент ақылы түрде пәнді қайта оқиды.

Емтихан тест арқылы өткізіледі. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл. Емтихан тестері 50 сұрақтан тұрады. Әрбір дұрыс жауап 2 балмен бағаланады.


2 Дәрістер конспектісі
1-тақырып. Сақтандырудың экономикалық мәні

Экономикалық әдебиетте сақтандырудың пайда болу уақыты туралы бірнеше көзқарастар бар. Біреулер сақтандыру капитализмге дейінгі формацияларда пайда болды деп айтады. Басқалары сақтандыру кейін капитализм кезінде пайда болды дейді.

Тарихи сақтандырудың екі негізгі нысаны болды:

-сақтандырушылық өзара көмек. Ол оның қатысушылары арасында өзара көмек туралы бір реттік келісімдер сипатында болды. Сонымен қатар, ол натуралды сипатқа ие болып, залалды өтеу сақтандырудың қатысушылары арасында кейінгі жайып салу негізінде жүзеге асырылды.

Сақтандырудың басты мақсаты – залалды ынтымақтастық бастаулар негізінде жайып салу ойы және өзін залал мен құлдыраудан қорғану тілегі.

Сақтандырушылық өзара көмек келесі тәртіпте жүрді:  • қатысушылардың біреуінің өміріндегі қолайсыз жағдайлардың келуі кезінде көмекті көрсету туралы қатысушылар арасындағы ауызша келісім;

  • залалды келісімнің барлық қатысушылары арасында бөлу және осы залады оған ұшырағын адамға компенсациялау.

  • сақтандыру қорын ұйымдастыру. Сақтандыру қатынастарына түскен кезде сақтандырудың қатысушылары төлейтін сақтандыру төлемдері есебінен қалыптасады және осы қордың қаражаттарынан адамдарға залал өтеледі.

Сақтандыру қорын құру сақтандыру қатысушысы сақтандырылатын объектінің құнынан төмен болатын сақтандыру төлемін төлеу түрінде жүреді.

Экономикалық әдебиеттерде сақтандыру ұзақ уақыт бойы қаржылық санат ретінде қарастырылды. Бұл сақтандыру операцияларын жүргізуге мемлекеттік монополияның болуымен және сақтандыру қор қаражаттарының көбінесе мемлекеттік бюджеттік тапшылықты жабу мақсатында мемлекетпен алынатындығымен шарттасылған еді. Соңғы кезде экономикалық әдебиеттерде сақтандыру жеке экономикалық санат ретінде қарастырылады.

Сақтандыруға келесі белгілер тән:


  • сақтандыру кезінде ақшалық қайта үлестірушілік қатынастар пайда болады. Олар кенет ойда болмаған және өздігінен шешілмейтін жағдайлардың, яғни экономикаға және тұрғындарға материалдық немесе басқа да залалдың болуы мүмкіндігіне әкелетін сақтандыру жағдайларының келу мүмкіндігімен шарттасылған;

  • сақтандыру кезінде тұйықталған сипатта болатын сақтандыру қатысушыларының арасында келтірілген залалдың жайып салуы жүзеге асырылады. Бұл сақтандыруды басқа экономикалық қатынастардан ерекшелейтін маңызды белгі болып табылады;

  • сақтандыру залады территориалды бірліктер арасында және уақыт ішінде қайта үлестіруді көздейді. Сақтандыру қорының қаражаттарын территориалды қайта үлестіру бір жыл ішінде айтарлықтай үлкен территорияны және сақтандыруға жататын объектілердің айтарлықтай үлкен санын қамтуды көздейді. Залалды уақытта жайып салу ерекше жағдайлардың кездейсоқ пайда болу сипатымен байланысты. Олар бірнеше жыл бойы болмау, немесе бірінің соңынан бірі келуі мүмкін. Бұл жағдай қолайлы жылдарда түскен сақтандыру төлемдерінің сақтандыру резервтерін жасап, оларды қолайсыз жылдағы залалады өтеу үшін пайдалану қажеттілігін туындатады;

  • сақтандыру қорына мобилизацияланған қаражаттардың қайтарымдылығы (бірақ сақтандырудың әрбір қатысушысына емес).

Сақтандыру – заңды және жеке тұлғаларға мүмкін болатын залалды өтеуге арналған ақшалай төлемдер арқылы мақсатты сақтандыру қорды қалыптастыру бойынша оның қатысушыларының арасында ерекше тұйықталған қайта үлестіру қатынастарының жиынтығы.

Сақтандыру функциялары. Авторлар сақтандыру функцияларын анықтауда бірнеше көзқарасты иемденеді.

Сақтандыру – бұл қаржылық санат деушілер сақтандырудың келесі функцияларын ажыратады:

- үйлестіру – ол өз ішінде келесі функцияларға бөлінеді:

1) тәуекелділікті, ол сақтандыру оқиғаларының салдарына байланысты сақтандырудың қатысушылары арасында құнның ақшалай нысанының қайта бөлінуін қамтамасыз етеді;

2) алдын алушы – сақтандыру қор қаражаттарының бір бөлігі есебінен сақтандыру тәуекелін азайту шараларын қаржыландыруға бағытталған;

3) жинақтау функциясы жеке сақтандыруға тән және сақтандыру келісім-шартының аяқталу мерзіміне қарай ақша сомаларының жинақталуын көздейді;

- бақылау функциясы, сақтандыру қорының қаражаттарын қатаң мақсатты қалыптастыру мен пайдалануын қамтамасыз етеді.

Сақтандыруды дербес экономикалық санат ретінде қарастыратындар оның басқа функцияларын анықтайды:

- сақтандыру қорын қалыптастыру;

- сақтандыру қор қаражаттарын пайдалану;

- бақылау.

Сақтандырушы қорғаудың және сәйкесінше сақтандыру қорды жасаудың объективті қажеттілігі адам мен табиғат арасындағы және қоғам ішінде қалыптасатын қайшылықтармен шарттасылған.

Сақтандыру қоры бұл қоғамдық қайта өндірістің үздіксіз үдерісін қамтамасыз ету мақсатындағы оның міндетті элементі. Сақтандыру қоры – бұл ерекше қор. Себебі оны пайдалану бағыттарын тек болжауға ғана болады, ал дәл анықтауға болмайды. Сақтандыру қоры елдің резервтік қорлар жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл жүйеге:

- орталықтандырылған резервтік қорлар;

- орталықтандырылмаған резервтік қорлар;

- сақтандыру қоры (тек ақшалай түрде) кіреді.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет