Денсаулық сақтау саласының азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақыларжүктеу 245.31 Kb.
Дата04.03.2018
өлшемі245.31 Kb.


Қазақстан Республикасы

Үкіметінің


2014 жылғы « »
№ қаулысына
5-қосымша
Қазақстан Республикасы

Үкіметінің


2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысына
6-қосымша
Денсаулық сақтау саласының азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне еңбек жағдайлары  үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар


Р/с№

Қосымша ақылар мен үстемеақылар

Қосымша
ақылар мен
үстеме-
ақылардың
түрлері


Қосымша
ақылар мен
үстеме-
ақылардың
мөлшері


Ескертпе

1

2

3

5

6

1.
Лауазым- 
дарды қоса 
атқарғаны 
(қызмет 
көрсету 
аймағын 
кеңейткені) үшін 
қосымша 
ақы
1)

Денсаулық сақтау 
ұйымдарының басшыларына 
дәрігерлеріне және 
олардың дәрігер-орынбасарларына өздері штатына кіретін ұйымдарда негізгі қызметі бойынша жұмыс уақытының шегінде жұмыс атқаруға рұқсат беріледі
Тиісті 
мамандықтағы 
дәрігердің 
ЛЖ
25%-ына
дейін
2)

Үлгілік штат норма- 
тивтерімен белгіленген 
тәртіппен бөлімшенің 
(кабинеттердің) 
меңгерушісі функцияларын орындағаны үшін дәрігерлерге (фельдшерлерге)
БЛЖ-дан 50%
2.
Ауыр (ерекше 
ауыр) қол 
еңбегімен шұғылдана-
тын және 
еңбек жағ- 
дайы зиян- 
ды (ерекше 
зиянды) 
және 
қауіпті 
(ерекше 
қауіпті) жұмыстарда
істейтін қызметкер-
лерге 
төленетін 
қосымша 
ақы

Қазақстан 
Республика- 
сының 2007 
жылғы 15 
мамырдағы 
Еңбек кодек 
-сіне және 
еңбек 
жөніндегі 
уәкілетті 
орган 
бекітілген 
еңбек жағ- 
дайлары 
зиянды 
өндірістер, 
цехтар, 
кәсіптер 
мен қызмет- 
тер тізімі 
(тізбесі) 
негізінде

1)

Инфекциялық- паразитарлық,
тері-венерологиялық  аурулармен ауратын;  гериатриялық ауытқушылықтары бар
ауруларды (хоспис, медбикелер күтім көрсететін үй)  (жасына қарамастан) емдеу, оңалту, сауықтыру және қызмет көрсету үшін   
БЛЖ-дан 20%
2)

Тастарды толқынды 
соққымен дистанциялық 
үгіту, физиотерапев- 
тік, бальнеология-балшықпен емдеу процедуралары, 
эндоскопия, барлық бейіндегі іріңді хирургия  бөлімшеле-рі, мидағы қан айналымы бұзылған науқастарға арналған неврологиялық 
бөлімшелерде емдеу және  қарап бақылау үшін
БЛЖ-дан 20%
3)

Қан мен оның компоненттерін 
және сүйек кемігін 
мұздатылған күйде 
дайындаумен және 
сақтаумен айналысатын 
қызметкерлерге, 
емдеу плазмоферез, 
гемосорбция және 
гемодиализ бөлімшелері (кабинеттері), күрт өзгеріп тыратын атмосфералық қысым немесе оның элементтерін қолдану жағдайларында, вольера жағдайында, 
вокзалдардағы медициналық пункттерде жұмыс істейтін жерде жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 22%
4)

Жұқпалы және паразит қоздырғыштар аурулармен, физикалық факторлармен, химикалық және радиоактивті заттармен санитарлық эпидемиологиялық қызметтер жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 20%
5)

Аса қауіпті және карантин індеттер қоздырғыштарымен және оларды жұқтыруы 
мүмкін материалдармен , оның ішінде алапес, оба қоздырғыштарымен жұмыс атқарған үшін

БЛЖ-дан 140%

 

6)

орталық, перифе-
риялық жүйке жүйесі зақымданған және психикасының бұзылуымен бірге ақыл-ойы дамуында ауытқуы бар (оның ішінде алалар үшін); алкогольмен қатты уланудың немесе 
психоздың салдарынан жарақаттан-ған ауруларды емдеу, және қызмет көрсету үшін   
БЛЖ-дан 22%
7)

Психиатриялық, 
психоневрологиялық, қарқынды бақылаудағы 
мамандандырылған 
үлгідегі психиатрия- 
лық, наркологиялық 
ұйымдардың, (бөлімшілердің) денсаулық сақтау мекемелері жанындағы емдеу-өндірістік (еңбек) 
шеберханаларындағы  және ауылдық қосалқы шаруашылықта жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 40%

8)

Мамандырылған емдеупрофилактикалық мекемелерде (МЕПМ)

Маскүнемдікке, нашақорлыққа және уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 35%
9)

Анестезиология-реани-
мация құрамына кіретін реанимация және қарқынды терапия оның іншде экспресс-лаборатория бөлімдерінде (топтарда) жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 20%

10)

Жұқпалы 
аурулардың тірі 
қоздырғыштарымен 
(немесе ауру жануар- лармен), ауру тудыратын вирустармен, 
бозғыл трепонеманы 
иммобилизациялау 
реакциясын қою 
жөніндегі үнемі 
атқарылатын жұмыс 
үшін көзделген 
химиялық реактивтермен, аллерген реактивтермен жұмыс істеу кезінде барлық бейіндегі топтар мен кабинеттер және зертханалар, бөлімшелерінде 
(топтарда) жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 40%
11)

Орталықта (бөліктемелерде) сот-медицинасының, патологоанатомиялық бюроларында (бөлімшелерінде, бөліктемелерінде) жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 60%

Орталықтардың (бөлімшілердің) медициналық сот, патологоанатомиялық бюроларда (бөлімдерінде, бөлімшелерінде)

Жұмыс істегені үшін
12)

ЖИТС және АИТВ 
жұқтырған уруларды 
диагностикалық емдеу, ЖИТС-пен ауыратындардан және АИТВ жұқтырғандардан келіп түсетін материалдарды 
зертханалық зерттеу-дің барлық түрін жүргізгені үшін, ғылымизерттеу бірлестіктерінде және олардың құрылымдық бөлімшілерінде бактериялық және 
вирустық препараттарды өндіру үшін, және ЖИТС/ АИТВ мәселері бойынша ғылыми- зерттеу жұмыстарын өткізгені үшін

лауазымдық жалақысынан
60 %-

Қызметкер- 
лердің 
тізбесін 
денсаулық 
сақтау 
саласындағы 
орталық 
атқарушы 
орган 
белгілейді

Көрсетілген 
қосымша ақы 
нақты жұмыс 
істеген 
сағат үшін 
төленеді

13)

Туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде,

санаторийлерінде, санаторий-профилакто-
рийлерінде, емдеу-өндірістік шеберханала-
рында (дәрігерлер, орта медициналық қызметкерлер, және санитаркалардан басқа) жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 60%
14)

Дәрігерлерге, орта медициналық қызметкерлерге, және санитаркаларға денсаулық сақтау 
саласындағы  туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінде, диспансерлерінде, орталық аудандық ауруханалар 
бөлімшелерінде және басқа да денсаулық сақтау ұйымдарының, 
санаторийлерінде, санаторий-профилакторийлерінде, емдеу ұйымдарда, 
палаталардың, тубер-кулезбен ауыратындарға арналған оқшаулағыштардың,  балалардың туберкулезге қарсы мекемелерінде (бөлімшілерінде) жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 190%
15)

Туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінің, диспансерлерінің, аудандық орталық ауруханалардың және басқа да денсаулық сақтау ұйымдары бөлімшелерінің дәргерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, санитарларына туберкулездің мультирезистенттік түрімен ауыратын сырқаттармен жұмыс істегені үшін
БЛЖ-дан 220%
16)

Рентген сәулелі диагностикасы пайдаланылатын жұмыс істегені үшін  
БЛЖ-дан 100%
17)

Ультродыбыстық диагностика пайдаланылатын жұмыс істегені үшін 
БЛЖ-дан 60%
18)

Паллиативтік көмек көрсету палаталарында (бөлімшелерінде) (жастарына қарамастан) оңалту, сауықтыру және қызмет көрсету үшін   
БЛЖ-дан 40%
3.

Ерекше 
еңбек жағ- 
дайлары 
үшін 
қосымша ақы

Лауазымдар 
мен ұйымдардың нақты тізбесін
денсаулық 
сақтау 
саласындағы 
орталық 
атқарушы 
орган бел-
гілейді

1)

Ұлы Отан соғысының 
мүгедектеріне және 
соларға еңестірілген 
адамдарға арналған 
госпитальдарда және 
ауруханалар құрамындағы арнаулы бөлімшелерде медициналық 
көмек көрсеткені 
үшін:
медицина
қызметкерлеріне;


фармацевтика және басқада қызметкерлерге

БЛЖ-дан 25% 
дейін
БЛЖ-дан 20% 
дейін
2)

Орта медициналық қызметшілерге қүйікпен аурадын наукастарды емдеу және қызмет көрсету үшін   
БЛЖ-дан 20%
3)

дене бітімінің дамуында кемістіктері бар балалардың, статодинамикалық бұзушылығы, сенсор функция және бұзылуынсыз психикасының функциясының диагностикасы, емдеу және оңалту үшін
БЛЖ-дан 20%
4)

Сәбилер үйлерінде, 
балалар үйлерінде 
және жетім балаларға, 
ата-анасының қамқор- 
лығынсыз қалған 
балаларға арналған 
интернат-үйлерінде жұмыс атқарған үшін
БЛЖ-дан 30%
5)

Сот-психиатрия сарапшылық бөлімшілерінде (қамаудағы адамдарға арналған) жұмыс істеген үшін
БЛЖ-дан 60%
6)

Емдеу-профилактикалық шаралар және медикалық әлеуметтік мекемелер, стационарлық және жартылай стационарлық, үйдегі әлеуметтік көмек бөлімшілерінде өткізу үшін:

- қарттармен жұмыс істегені үшін;

- мүгедектермен, оның ішінде жүріп-тұруы қиын мүгедек балалармен, жұмыс істегені үшін;

- мүгедек балалармен және 18 жастан асқан психоневрологиялық аурулары бар мүгедектермен жұмыс істегені үшін;

- белгілі бір тұрғылықты жері 
жоқ адамдармен (әлеуметтік бейімдеу 
орталығы);

- тұрмыстық зорлық-зомбылық шеккен адамдармен;- бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдармен жұмыс істегені үшін

БЛЖ-дан 30%
БЛЖ-дан 40%


БЛЖ-дан 50%


БЛЖ-дан 60%

БЛЖ-дан 40%
БЛЖ-дан 60%

7)

табиғи және техногендік сипаттағы төтен- 
ше жағдайлардың салдарын жою жөніндегі жедел медициналық көмек көрсеткені үшін;
Лауазымдық жалақысынан 50 %

ТЖМ

8)

Түзеу мекемелері- 
нің (оның ішінде 
балалар үйлерінің), 
тергеу изоляторлар-
ының, уақытша ұстау 
изоляторларының,
сотталғандарды емдеу
ге арналған емха- 
налардың медицина- 
лық қызметкерлеріне, фармацевтика қыз- 
меткерлеріне емдеу үшін

БЛЖ-дан 
40 %
БЛЖ-дан 
30 %

ІІМ

9)

Тікелей шұғыл 
медициналық көмек 
көрсету және құтқару 
жұмыстарын жүргізу 
үшін ұйымдастырылған 
арнайы мақсаттағы 
медициналық жасақтардың медицина қызмет- 
керлеріне
Күту және 
үнемі 
дайындық режиміндегі
кезекші- ліктің әр 
сағаты үшін 
сағаттық 
ставкадан 
25%

ТЖМ

4.
Аумақтық 
учаске жағдайында
медицина- 
лық көмек көрсеткені
үшін қо- 
сымша ақы


БЛЖ-дан 
50 %


Ұйымдар 
лауазымда- 
рының, 
мамандықта- 
рының нақты 
тізбесін 
денсаулық 
сақтау 
саласындағы 
орталық 
атқарушы 
орган 
белгілейді

5.
Психоэмо- 
циялық 
және дене 
жүктемесі 
үшін 
қосымша 
ақы

Жұмыскер- 
лердің 
лауазымдары 
мен маман- 
дықтарының 
тізбесі, 
олардың 
психоэмо- 
ционалдық 
және дене 
жүктемеле- 
рін айқын- 
дайтын 
өлшемдер 
осы қаулыға 
__-қосымша- 
сына сәйкес 
белгіленеді

1)

Кардиохирургиялық, трансплантологиялық, 
нейрохирургиялық және микрохирургиялық 
бейінді, оның ішінде жұмысы психоэмоци-оналдық және дене 
жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын балалар хирургиясы мамандары:Жоғары 
маманданды- 
рылған 
медициналық 
қызмет 
көрсететін 
ұйымдар
дәрігерлер:
кардиохирург; трансплантолог; 
микрохирург; ангиохирург; нейрохирург;
БЛЖ-дан 
200 %орта медициналық 
персонал: операция 
медициналық бикесі; 
медициналық бике; 
реаниматология және анестезиология және қарқынды терапия бөлімшесінің анестезиологы;
БЛЖ-дан 
150%
2)

Хирургиялық және акушер-гинекологиялық, неонатологиялық, гематологиялық 
бейінді, оның ішінде 
жұмысы психо-эмоционалдық және дене жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын балалар хирургиясы 
мамандары:Стационар- 
лық медици- 
налық көмек, оның 
ішінде 
жоғары 
мамандан- 
дырылған 
медициналық 
көмек көр- 
сететін 
ұйымдар
Дәрігерлер: 
неонатолог; 
акушер-гинеколог; 
жалпы хирург; 
абдоминалды хирург; 
торакальды хирург; 
ангиохирург; 
нейрохирург; анестезиолог-реанима-
толог; 
эндокринологиялық 
хирург; 
уролог; 
проктолог; 
онколог-хирург; 
маммолог; 
травматолог-ортопед 
(оның ішінде 
травматологиялық 
пункттердің); 
жақ-бет хирургі; 
пластикалық хирург; 
камбустиолог; 
офтальмолог; 
оториноларинголог; 
эндоскопист; 
трансфузиолог;
БЛЖ-дан 
150%Орта медициналық 
персонал: 
операция медбикесі; 
перзентхана 
бөлімшесінің акушері; 
реаниматология және 
анестезиологы 
бөлімшесінің 
(тобының) медбикесі; 
анестезисткасы; 
қарқынды терапия 
палатасының 
медициналық бикесі; 
нәрестелердің физиологиясы және патологиясы бөлімшелерінің, шала туған нәрестелерге күтім жасау бөлімшелерінің нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын медициналық бикесі; 
травмотология 
бейінінің медициналық 
бикесі;
БЛЖ-дан 
100%

Стационар- 
лық көмек, 
оның ішінде 
жоғары 
мамандан- 
дырылған 
медициналық 
көмек 
көрсететін 
ұйымдар 
  
  
  Травмато- 
логиялық 
пункттер
хирургиялық бейінді медициналық бикесі
БЛЖ-дан 
50%химиялық терапевт гематолог
БЛЖ-дан 
80%химиялық терапияны жүзеге асыратын медициналық бикесі
БЛЖ-дан 
40%
3)

Хирургиялық бейін 
мамандары, оның ішінде балалар:Консуль- 
тациялық- 
диагности- 
калық көмек 
көрсететін 
ұйымдар
Дәрігерлер; 
хирург; 
уролог; 
онколог-хирург; 
маммолог; 
травматолог-ортопед; 
офтальмолог; 
оториноларинголог; 
стоматолог-хирург; 
акушер-гинеколог;
БЛЖ-дан 
80%орта медициналық 
персонал: 
хирургиялық бейін 
медициналық бикесі;
БЛЖ-дан 
50%
4)

Бастапқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары (қала мен ауыл)

Дәрігерлер: 
терапевт (учаскелік); 
педиатр (учаскелік) 
жалпы практика;
БЛЖ-дан 
200%

Ауылда 
орналасқан 
дәрігерлік 
амбулатория, 
бастапқы медициналық-санитарлық 
көмек 
орталығы, 
емхана
орта медициналық 
персонал: 
учаскелік медбике; 
жалпы практикадағы 
медбике; 
фельдшер; 
акушер; 
медбике;
БЛЖ-дан 
150%

Ауылда 
орналасқан 
медициналық 
пункт, 
дәрігерлік 
амбулатория, 
бастапқы 
медициналық- 
санитарлық кө- 
мек орталығы, 
емхана
дәрігерлер: 
терапевт (учаскелік); 
педиатр (учаскелік); 
жалпы практика;
БЛЖ-дан 
150%

Қалада 
орналасқан 
дәрігерлік 
амбулатория, 
бастапқы 
медициналық- 
санитарлық кө- 
мек орталығы, 
емхана
орта медициналық 
персонал: учаскелік 
медициналық бике; 
жалпы практикадағы 
медициналық бике; 
фельдшер; 
акушер; 
медбике;
БЛЖ-дан 
100%

Қалада 
орналасқан 
дәрігерлік 
амбулатория, 
бастапқы 
медициналық- 
санитарлық кө- 
мек орталығы, 
емхана

5)

Паталогоанатомиялық  бюролардың (бөлімшелердің),
сот-медициналық сараптама орталықтарының 
қызметшілеріне
БЛЖ-дан 
150% 

БЛЖ-дан 
150%

Мәйіттерді  тікелей
сараптаумен және мәйіт материалдарымен айналысатын 
мамандар,   мәйіттерді тікелей 

союмен 
айналысатын 
мамандар

6)

Жедел медициналық 
жәрдем станцияларының 
(бөлімшелерінің) 
қызметкерлері:

жедел және шұғыл 
медициналық жәрдем дәрігеріне (соның ішінде аға)
БЛЖ-дан 
150% 
жедел медициналық 
жәрдем станциясының 
фельдшері;
БЛЖ-дан 
120% 
медициналық бике; 
медициналық тіркеуші, 
санитар, 
жүргізуші;
БЛЖ-дан 
100% 


Ескертпе:

1. Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін екі (немесе одан да көп) негіздер бойынша: туберкулез емдеу-алдын алу мекемелердегі палаталардағы, бөлімшелердегі, интернат-үйлеріндегі медицина және өзге де персоналына - БЛЖ-дан 220 % мөлшерінде, наркологиялық ұйымдардағы және маскүнемдікке, нашақорлыққа уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдарындағы - БЛЖ-дан 40 % мөлшерінде, 20 %-дан 22 %-ға дейін қосымша ақы көзделген басқа да ұйымдар мен құрылымдық бөлімшелеріндегі - БЛЖ-дан 23 % мөлшерінде қосымша ақылар белгіленеді.
     2. Медицина қызметкерлеріне кезекшілікте болғаны үшін еңбекақы төлеу нақты жұмыс істеген уақыты үшін жүргізіледі. Кезекшілікті ұйымдастыру және оған ақы төлеу тәртібін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган  бекітеді. 

      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар мен үстемеақылар ұлттық қауіпсіздік органдары, ішкі істер органдары жүйесінің, Қорғаныс министрлігі жүйесінің, Республикалық ұланның мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атағы жоқ медициналық қызметкерлеріне, білім және ғылым, әлеуметтік қамсыздандыру, дене шынықтыру және спорт жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының медицина және ғылыми қызметкерлеріне қолданылады.

4. Медицина бикелеріне «Бас» мәртебе үшін БДЖ-дан 30 %, «Аға» мәртебе үшін БДЖ-дан 25 % қосымша ақы төлеу бекітіледі.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет