Дәрістік сабақтарға дайындалуға арналған тапсырмалар Тақырып 1жүктеу 127.19 Kb.
Дата27.11.2017
өлшемі127.19 Kb.
түріСабақ

Дәрістік сабақтарға дайындалуға арналған тапсырмалар
Тақырып 1. Кіріспе. Микроорганизмдердің морфологиясы мен құрлысын топтастыру негіздері.

1. Л. Пастердің жаңалық ашуы (ашудың негізгі касиетін, аурулар қоздырғыштарын). Микроорганизмдердің қызметіи және микробиологиясының әр түрлі салаларының пайда болуын зерттейтін ғылымдардың қалыптасуындағы Л.Пастердің ролі.

2. Микробиологияның физиологиялық дамуының кезеңі. Р.Кох және оның микроорганизмдер туралы ғылымға қоскан үлесі.

3. И.И. Мечников, Л.С. Ценковский, С.Н. Виноградский; Д.И. Ивановский, В.Л. Омелянский жүмыстарының маңызы.


Тақырып 2. Микроорганизмдердің физиологиясы.

1. Микроорганизмдердің химиялық құрамы.

2. Зат алмасу (метоболизм). Анаболизм және катаболизм. Олардың әртүрлі микроорганизмдер үшін маңызы мен катынастары.

3. Микроорганизмдердің ферменті және олардың микроб өміріндегі ролі.

4. Микроорганизмдердің қоректену түрлері. Афтотрофты және гетеротрофты қоректену түрлерінің сипаттамасы.

5. Микроорганизмдердің тыныс алуы.

6. Микроорганизмдердің кебеюі.
Тақырып 3. Микроорганизмдердің генетикасы мен селекциясы.

1. Микроорганизмдер-генетикалық ізденістердің объектісі.

2.Микроорганизмдердің өзгергіштігін зерттеген микробиологиялық ғылымының негізін салушылар.

3. Генетикалық және ферментотиптік өзгеріс.

4. Тұқым куалаушылыктың хромосомасыз факторлары.
Тақырып 4. Сыртқы ортаның микроорганизмдерге әсер ететің факторлары. Микроорганизмдердің өзара және баска ағзалармен қарым-қатынасы.

1. Микроорганизмдердің әр түрлі сыртқы ортаның факторларына катынасы. 2. Ауылшаруашылық өндірісінде пайдаланатын микробиологиялық процестерді реттеу үшін сыртқы ортаның факторларын пайдалану. Агроөнеркәсіпті комплекстердің жоне бірлестіктердің өнімдерінің сапасын арттырудағы әдістер.

3. Микроорганизмдердің өзара карым-катынасының сипаты: метабиоз, симбиоз (комменсализм, мутуализм), антоганизм ("белсенді" және "енжар" антоганизм, тоғышарлық, жыртқыштық).
Тақырып 5. Микроорганизмдердің көміртегі қосылыстарын өзгертуі.

1. Сүт қышқылының ашуы және олардың қоздырғыштары.

2. Пропион қышқылды ашу, оның қоздырғыштары және одан алынатын заттар.

3. Спирттік ашу, оның химиялық жолдары.

4. Май вдшкылды және ацетонбутилді ашу.

5. Клетчатканы ыдырататын микроорганизмдер.

6. Майлардың микроорганизмдер көмірімен тотығуы.
Тақырып 6. Микроорганизмдердің белок және биологиялық белсенді заттарды түзуі.

1. Ауыл шаруашылығын концентратты азықгармен биологиялық белсенді заттармен қамтамасыз етудегі микроорганизмдердің ролі.

2. Белок алу үшін микроорганизмдерді пайдалану.

3. Микроорганизмдердің антибиотиктер түзуі.

4. Биологиялық белсенді заттардың микробиологиялық жолдармен өндіру.
Тақырып 7. Микроорганизмдердің табиғатта таралуы.

1. Топырақ микрофлорасы және оның топырақ құру процесіндегі ролі.

2. Судың микрофлорасы.

3. Ауаның микрофлорасы.Әдебиет

Негізгі:

1. Асанов Н.Р. Микробиология М.: Колос, 1980.

2. Асонов Н.Р: Практикум по микробиологии. М.: Колос,1980.

3. Байрак В.А. и др. Практикум по ветеринарной микробиологии. М.: Колос, 1980.

4. Козловский Е.В., Емельяненко П.А.Ветеринарная микробиология. М., 1982.

5. Кочемасова З.Н. и др. Санитарная микробиология и вирусология. Москва. Медицина. 1987.

6. Панкратова А.Я. Микробиология. 5-ое изд.М: Колос, 1971.

7. Мишустин Е.Н., Емцова Б.Т. Микробиология. 2-ое изд. М.: колос, 1978.


Қосымша:

8.Панкратов А.Я. Микробиология. 5-ое изд. М.: Колос, 1971

9. Мишустин Е.Н., Емцев Б.Т. Микробиология, 2-ое изд. М.: Колос, 1978


 1. Техническая микробиология пищевых продуктов/Под ред. А.Я Панкратова.- М.,1968.- 744с.

 2. Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Микробиология в пищевой промышленности. - М.,1975.-501с.

 3. Трушина Т.П. Основы микробиологии, физиологии питания и санитарии для общепита.-Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000.-384с.

 4. Нецепляев С.В., Панкратов А.Я. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых продуктов животного происхождения. – М.,1990.- 223с.

 5. Санитарная микробиология/ Н.В. Билетова и др. Под ред. С.Я. Любашенко. – М., 1980. – 352с.

 6. Бетина В. Путешествие в страну микробов. – М.,1976.- 272с.

 7. Емельяненко П.А. Ветеринарная микробиология. – М.,1982.- 304с.

 8. Ветеринарная микробиология и иммунология /Под ред.проф. Н.А.Радчука.-М.,1991.-381с.

 9. Костенко Т.С., Скаршевская Е.И., Гительсон С.С. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии. – М.,1989.- 272с.Зертханалық сабақтарға дайындалуға арналған тапсырмалар

Зертханалық сабақтарға дайындалуға арналған тапсырмалар

Тақырып 1. Микроскопиялық техникалар. Микроскоптың құрлысы. Олармен жұмыс істеу.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Микорскоп құрылысымен және оның түрлерімен, жұмыс істеу ережелерімен танысу.

2. Микроскоптың әр бөлігін суреттеу және оны сипаттай алу.

3. Микробиологияның негіздері.

4. Эмирсионды май, оның маңызы.
Тақырып 2. Бактериялардың морфологиясы.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Прокориотты микроорганизмдер. Топтастыру негіздері.

2. Морфологиялық, цитологиялық, культуралдық, физиологиялық және биологиялық белгілерінің микроорганизмдер систематикасындағы маңызы.

3. Нағыз бактериялар.

4. Спирохеттер, актиномицеттер. Микоплазмалар, риккетсиялар.

5..Бацилаллар мен клостридилер спораларының орналасуы мен кұрлысының өзгешелігі. Талшықгар, түкшелер, фибрилер, олардын міндеттері.

6. Вирустар.

Тақырып 3. Актиномицетгер мен саңыраукұлақгардың морфологиясы.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Эукориотты микроорганизмдер. Микроскоптық саңырауқұлактар, олардың құрлыстарының өзгешеліктері.

2. Саңырауқұлақтардың негізгі кластары: бұтақталмаған, аскомицеттер, зигомицеттер, дейдромицеттер жоне т.б.

3. Номенклатура және анықтау ережесі. Негізгі микроорганизмдер тобының систематикасы (Берги бойынша).Тақырып 4. Бактерия есінділерінен препараттар дайындау. Препаратты бояудың карапайым әдісі.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Петри тостағаншасының маңызы.

2. Микроағзалардың колонияларын өсіру тәсілдері.

3. Прокориоттар клеткасының кұрлысы.Тақырып 5. Күрделі бояу әдістері. Грам және Михин әдістерімен бояу.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Грам-оң жіне Грам-теріс микроорганизмдердің құрамы мен клетка кабырғасының кұрлысы.

2.Капсула жэне шырышты кабаты.

3.Цитоплазма мембранасы, қүрлысы, оның аткаратын қызметі.Тақырып 6 және 7. Аэробты бактерияларды өсіру. Анаэробты микроорганизмдерді өсіру. Анаэробиоз жағдайын жасау әдістері.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1.Микробтардың тыныс алуына байланысты классификация.

2. Аэробты, анаэробты және факультативті анаэроб микроорганизмдер.

3. Отегінің катысуымен жүретін (аэроб) тыныс алудың және анаэробты дегидрогенирлену химиясы.

4. Ашу процесі анаэробты тыныс алудың турі.

5. Органикалық ортаның толық тотықпауы, түзілетін енім.

6. Анаэробты өсіру үшін анаэробиоз жасау әдістері.
Тақырып 8. Топырактың микрофлорасы.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Әр түрлі топырактағы микробтардьщ түрлері.

2. Өсімдік тамырларының микрофлорасы.

3. Топырақгағы кездесетін зардапты микроорганизмдср.

4. Топырақ микрофлорасының таралуының негізгі факторлары.

Тақырып 9. Судың микрофлорасы. Судың коли-титрін анықтау.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Әр түрлі су жүйелеріндегі су микрофлорасының құрамы.

2.Судағы зардапты микроорганизмдср. Судың тазалығын тексеретін бактериологиялық зерттеулер. Коли-титр.

3. Су қоймаларын ластанудан алдын ала сақтандыратын әдістер.Тақырып 10. Ауаның микрофлорасы.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Ауаның микроорганизмдермен ластануының жолдары.

2.Ауадағы сапрофитті және зардапты бактериялар.

3.Ауаға санитарлық баға беру. Ауаның санитарлық тазартудың әдістері.Тақырып 11. Микроорганизмдердің таза өсіндісін бөліп алу әдістері.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Микроорганизмдер өміріне кауіпті температуралар.

2. Психрофильді, мезофильді және термофильді микроорганизмдер.

3. Микроорганизмдердің оттегіне катынасы.

4. Аэробты, анаэробты және факультативті анаэроб микроорганизмдер.

5. Әр түрлі микроорганизмдер топтарының қоректік ортада дамуына тотығу-тотықсыздандыру көрсеткіштерінің әсері.

6. Әр түрлі микроорганизмдер дамуына өсер ететін ортанын қышқылдығы.

7. Микроорганизмдергс кауіпті әсер ететін рН мөлшері.Тақырып 12. Агглютинация реакциясы. (АР).

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Иммунитеттің жетімсіздік жағдайы.

2. Иммунокомпоненттік клеткалар.

3. Табиғи резистентіліктің факторлары: клеткалық (фагоцитарлык) және гуморалдық (антиденелер, лизоцим, комплемент, пропердин және т.б.).

4. Клеткалық және гуморалдық факторлардың табиғи резистенттілігі мен иммунитет факторларының өзара катынастары.

Тақырып 13. Преципитация реакциясы (ПР) және КБР.

Қарасытрылатын сұрақтар:

1. Жануарлар ағзасының табиги резистенттілігін жоғарлату жолдары.

2.Антигендер. Антиденелер. Вакциналар және оның тұрлері. Иммундық кан сарысуы.

3. Олардың морфологиясы, биологиялық өзгешеліктері, табигаттағы таралуы, микробиологиялық диагнотикасы. Ауруды болдырмау әдістері. Аурудың алдын алу мен емдеуі.


Әдебиет: [1-18]


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Тақырып 1. Сібір жарасының қоздырғыштары. Бруцеллез қоздырғыштары. Туберкулез қоздырғыштары. Сальмонеллез қоздырғыштары. Ботулизм қоздырғышы. Зардапты кокктар коздыргыштары.

Тақырып 2. Ағзаның микрофлорасы. Азыктың микрофлорасы. Азыкты консервілеу одістері. Санитарлық корсеткіш микроорганизмдер. Сүт және сүт өнімдсрінің микрофлорасы.

Тақырып 3. Ет және ет өнімдерінің микрофлорасы. Балық микрофлорасы. Бал микрофлорасы

Тақырып 4. Жұмыртка және жүмыртка онімдерінің микрофлорасы. Жануарлар шикізаттарының микрофлорасы.

Әдебиет: [1-19]


СӨЖ мазмұны (күндізгі оқу түрі)
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау формасы мен түрі

Сағат саны

1

Дәрістік сабақтарға дайындық
Сабақтарға қатысу

8

2

Зертханалық сабақтарға дайындық

Конспект

альбом


ЗЖ жіберілім

10

3

Аудиторлық сабақтарға енбеген материалдарды оқу

Конспект, альбом

СӨЖ қорғау

10

4

Бақылау іс-шараларына дайындық

Бақылау жұмысы

АБ1, АБ2

2
Барлығы:30


СОӨЖ мазмұны
Тақырып 1 Микроорганизмдерге физикалық факторлардың әсері

Тақырып 2 Микроорганизмдерге химиялық факхорлардың осері

Тақырып 3 Микроорганизмдерге биологиялық факторлардың әсері

Тақырып 4 Микроорганизмдерді өсіретін қоректік орталар

Тақырып 5 Микроорганизмдердің генетикасы мен селекциясы

Тақырып 6 Микроорганизмдердің өзара және баска тіршілік иелерімен катынасы

Тақырып 7 Микроорганизмдердің көміртегі қосылыстарын өзгертуі

Тақырып 8 Микроорганизмдердің белок және биологиялық белсенді заттар түзуі

Тақырып 9 Өсімдіктердің эпифитті және ризосфсралық микробтары

Әдебиет: [1-19]

Өздігінен оқуға арналған тақырыптар


 1. Микроағзаларды өсіруге арналған қоректік орталар.

 2. Микробиологияда қолданылатын бояулар. Бояғыш ерітінділерді дайындау.

 3. Стерилизация, пастеризация, дезинфекция. Дизинфекциялаушы заттар тобының негізгі сипаттамасы.

 4. Микроағзалардың генетикасы мен селекциясы.

 5. Жұмыртқа микрофлорасы.

 6. Тері өнімдерінің микрофлорасы.

 7. Бағалы тері заттарының микрофлорасы.

 8. Ішек микрофлорасы.

Әдебиет: [1-19]


Әдебиет

Негізгі:

1. Асанов Н.Р. Микробиология М.: Колос, 1980.

2. Асонов Н.Р: Практикум по микробиологии. М.: Колос,1980.

3. Байрак В.А. и др. Практикум по ветеринарной микробиологии. М.: Колос, 1980.

4. Козловский Е.В., Емельяненко П.А.Ветеринарная микробиология. М., 1982.

5. Кочемасова З.Н. и др. Санитарная микробиология и вирусология. Москва. Медицина. 1987.

6. Панкратова А.Я. Микробиология. 5-ое изд.М: Колос, 1971.

7. Мишустин Е.Н., Емцова Б.Т. Микробиология. 2-ое изд. М.: колос, 1978.


Қосымша:

8.Панкратов А.Я. Микробиология. 5-ое изд. М.: Колос, 19719. Мишустин Е.Н., Емцев Б.Т. Микробиология, 2-ое изд. М.: Колос, 1978

 1. Техническая микробиология пищевых продуктов/Под ред. А.Я Панкратова.- М.,1968.- 744с.

 2. Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Микробиология в пищевой промышленности. - М.,1975.-501с.

 3. Трушина Т.П. Основы микробиологии, физиологии питания и санитарии для общепита.-Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000.-384с.

 4. Нецепляев С.В., Панкратов А.Я. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых продуктов животного происхождения. – М.,1990.- 223с.

 5. Санитарная микробиология/ Н.В. Билетова и др. Под ред. С.Я. Любашенко. – М., 1980. – 352с.

 6. Бетина В. Путешествие в страну микробов. – М.,1976.- 272с.

 7. Емельяненко П.А. Ветеринарная микробиология. – М.,1982.- 304с.

 8. Ветеринарная микробиология и иммунология /Под ред.проф. Н.А.Радчука.-М.,1991.-381с.

 9. Костенко Т.С., Скаршевская Е.И., Гительсон С.С. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии. – М.,1989.- 272с.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет