Державний стандарт професійно-технічної освіти дсптобет1/3
Дата17.03.2018
өлшемі429.42 Kb.
#21191
түріДержавний стандарт
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО ______________

(позначення стандарту)
Професія — МАЙСТЕР БАННО(ЛАЗНЕ)- ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

Код — 5141

Кваліфікація: майстер банно(лазне) - оздоровчих послуг — 2, 1, вищої категорій

Видання офіційне

Київ – 2013

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України


від 27.06.2013 від 859

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО _______________

(позначення стандарту)
Професія — МАЙСТЕР БАННО(ЛАЗНЕ)- ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

Код — 5141

Кваліфікація: майстер банно(лазне)- оздоровчих послуг — 2, 1, вищої категорій
Видання офіційне

Київ2013


Керівник проекту:

Міщенко

Олег

Вікторович

Почесний Президент ВГО «Асоціація банного бізнесу України»

Наукові консультанти:Радкевич

Валентина

Олександрівна

Директор Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Кравець
Світлана
Григорівна


Науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Кравець
Юрій
Іванович


Керівник центру сучасних професій і технологій навчання, науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Розробники:

Гроцький Олександр Вікторович

Керівник департаменту МГО «Міжнародна Академія банного мистецтва»

Гейфман Михайло Аврамович

Керівник департаменту ВГО «Асоціація банного бізнесу України»

Рецензенти:

Мельник

Сергій

Вікторович

Директор ДУ НДІ соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України

Технічний редактор:

Шатківська Ольга
Пояснювальна записка

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг» розроблено відповідно до Конституції України та нормативно-правових актів, а саме: Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників»; Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому Указом Президента України від 12.01.2012 № 187; постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2011 р. № 495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікації» та Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2012 р. № 522 і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

 • титульні сторінки;

 • пояснювальну записку;

 • освітньо-кваліфікаційну характеристику (далі – ОКХ) випускника;

 • вимоги до результатів навчання і критерії їх оцінювання;

 • типовий навчальний план професійної підготовки;

 • типові програми базового блоку та навчальних модулів.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника розроблена на основі кваліфікаційної характеристики, охоплює сукупність необхідних професійних і ключових компетентностей, структурованих у базовий блок і три навчальні модулі.

Вимоги до результатів навчання визначаються за завданнями та обов’язками кваліфікаційної характеристики. За результатами оволодіння базовим блоком проводиться контроль, а за результатами оволодіння кожним навчальним модулем – державна атестація, що включає перевірку теоретичних знань та практичних умінь і визначається двома параметрами: «знає – не знає»; «вміє – не вміє».

Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Передумовою опанування кожним навчальним модулем є оволодіння базовим блоком. У випадку відсутності формальної освіти оволодіння навчальними модулями можливе за умов успішного вхідного контролю знань базового блоку.

Успішне засвоєння кожного навчального модуля передбачає видачу документа – свідоцтва із зазначенням категорії.

Розроблення критеріїв оцінювання проводиться Державною атестаційною комісією.

Типовий навчальний план професійної підготовки включає предмети загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки, професійно-практичну підготовку, резерв часу, консультації, контроль за базовим блоком та державну атестацію за навчальними модулями. У типовому навчальному плані визначено кількість годин для оволодіння базовим блоком та трьома навчальними модулями.

Загальний строк навчання – 280 годин.

Типовим навчальним планом передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин.

Під час виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин.

Типовим навчальним планом передбачено 45 годин резервного часу для вивчення додаткових предметів професійного спрямування.

Консультації проводяться безпосередньо перед атестаціями.Типові програми базового блоку та навчальних модулів визначають зміст професійних і ключових компетентностей та перелік предметів, що забезпечують їх формування.

Професійні та ключові компетентності формуються в процесі загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підго­товки.Робочі навчальні плани та програми розробляються навчальним закладом та погоджуються ВГО «Асоціація банного бізнесу України».
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)


 1. Професія: 5141 Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг

(код, назва професії)

 1. Кваліфікація: Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг 2, 1, вищої категорії

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

 1. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: керівні матеріали, що регламентують роботу банно(лазне)-оздоровчого комплексу; правила й технічні прийоми надання банно(лазне)-оздоровчих послуг; види й призначення банного інвентарю, технологічного устаткування, правила їх експлуатації, зберігання; типи банних послуг та прейскурант цін; перелік предметів загального та індивідуального користування; основи анатомії та фізіології людини; основи психології; засоби й методи оздоровчого масажу; правила ділового спілкування; правила надання першої невідкладної допомоги; правила з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії; знати вимоги щодо проходження медичного огляду.

Повинен уміти: обслуговувати клієнтів з метою задоволення їх гігієнічних, оздоровчо-профілактичних потреб за допомогою теплових та водних оздоровчих процедур відповідно до технології банних процедур; інформувати клієнта щодо методів, форм та інших технологічних характеристик виконання банно(лазне)-оздоровчих процедур (розігрів тіла парою, гарячою водою, гідромасаж тощо) та їх впливу на організм людини; надавати практичні рекомендації залежно від побажань та фізичного стану клієнта; під час виконання банно(лазне)-оздоровчих процедур спілкуватися з клієнтом у ввічливій, тактовній та ненав’язливій формі, у разі виникнення позаштатних ситуацій інформувати керівництво; готувати робоче місце, банний інвентар (підготовка парової, душа, власного спецодягу, банних віників тощо) відповідно до встановленого порядку; контролювати належний стан технологічного устаткування, вентиляції, роботу опалення, наявність гарячого водопостачання тощо на робочому місці; виконувати щоденну дезінфекцію місць та предметів загального користування; виконувати банно(лазне)-оздоровчі процедури з дотриманням чистоти й порядку в приміщеннях банно(лазне)-оздоровчого комплексу відповідно до санітарних вимог; стежити за станом банного інвентарю, комплектацією майна, забезпечувати його дбайливе використання, у разі зіпсуття або виявлення несправностей інформувати керівництво; підвищувати свою кваліфікацію та професійну майстерність; дотримуватися правил охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

Сфера професійної діяльності:

КВЕД ДК009. 2010 Діяльність і забезпечення фізичного комфорту. 96.04.Вимоги до освітнього рівня особи, яка навчатиметься за модулем 1 (Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг 2 категорії): повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. У випадку отримання неформальної освіти – успішний вхідний контроль.

Вимоги до освітнього рівня особи, яка навчатиметься за модулем 2 (Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг 1 категорії): повна загальна середня освіта, наявність підтвердженої кваліфікації за модулем 1 цього Стандарту. Стаж роботи – не менше 1 року.

Вимоги до освітнього рівня особи, яка навчатиметься за модулем 3 (Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг вищої категорії): повна загальна середня освіта, наявність підтвердженої кваліфікації за модулем 2 цього Стандарту. Стаж роботи – не менше 1,5 року.

Базовий блок

Професійні компетентності:

Дотримуватися вимог охорони праці та протипожежного захисту, електро- та вибухобезпеки.

Знати основи трудового права в професійній діяльності.

Знати основи галузевої економіки.

Знати основи енергозбереження.

Знати різновиди сучасних бань, їх призначення та комплектацію.

Уміти вимірювати та контролювати артеріальний тиск у відвідувачів банно(лазне)- оздоровчого комплексу.
Ключові компетентності:

Знати правила ділового спілкування.

Знати основи психології, професійної етики та етикету.

Оперативно діяти та приймати правильні рішення у позаштатних ситуаціях під час роботи.

Взаємодіяти з членами колективу в процесі роботи.

Результат – інтегральна компетентність: готовність до подальшого засвоєння модулів.

Модуль 1. – Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг 2 категорії
НАДАННЯ БАННО(ЛАЗНЕ)- ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ «СТАНДАРТ»


Професійні компетентності:

Надання банно(лазне)-оздоровчих послуг за програмою «Стандарт».

Проводити паріння з використанням банних віників.

Результат – інтегральна компетентність: здатність надавати банно(лазне)- оздоровчі послуги за програмою «Стандарт».
Модуль 2. – Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг 1 категорії
СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ БАННО(ЛАЗНЕ)- ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ


Професійні компетентності:

Надання фізіотерапевтичних послуг особам різних вікових категорій та статі.

Надання банно(лазне)-оздоровчих фізіотерапевтичних послуг з урахуванням типу шкіри.

Володіння іноземною мовою професійного спрямування.Результат – інтегральна компетентність: здатність надавати банно(лазне)- оздоровчі послуги за спеціальними програмами.
Модуль 3. – Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг вищої категорії
СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ БАННО(ЛАЗНЕ)- ЛІКУВАЛЬНИХ ПОСЛУГ


Професійні компетентності:

Надання банно(лазне)-лікувальних послуг за спеціальними програмами.

Надання банно(лазне)-лікувальних послуг при підвищених навантаженнях на організм та при реабілітації.

Результат – інтегральна компетентність: здатність надавати банно(лазне)-лікувальні послуги за спеціальними програмами.

Вимоги до результатів навчання
та критерії їх оцінювання


Базовий блок

Інтегральна компетентність: готовність до подальшого засвоєння модулів
п/п


Професійна компетентність

Зміст професійних

компетенцій

Критерії оцінювання необхідних

знань і розумінь

(знає – не знає)
1

2

3

4Дотримуватися вимог охорони праці

 • Знати основні законодавчі акти з охорони праці;

 • знати основні положення Закону України "Про охорону праці";

 • знати права працівників з охорони праці на підприємстві;

 • знати положення колективного договору щодо охорони праці;

 • знати необхідні нормативні документи з охорони праці та міри відповідальності за їх порушення;

 • знати правила галузевої безпеки;

 • знати основи електробезпеки;

 • параметри й властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища;

 • знати посадові інструкції персоналу;

 • знати інструкції з пожежної безпеки;

 • знати інструкції з надання першої долікарської допомоги;

 • знати плани евакуації та ліквідації аварій;

 • знати загальні правила безпечної експлуатації устаткування;

 • знати основи гігієни праці та виробничої санітарії;

 • знати правила проходження медичних оглядів

знає – не знаєЗнати основи трудового права в професійній діяльності

 • знати основні трудові права та обов’язки працівників;

 • знати положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору;

 • знати, які соціальні гарантії та соціальний захист чинні на підприємстві;

знає – не знаєЗнати основи галузевої економіки


 • знати сутність поняття «підприємство» , основи підприємницької діяльності;

 • знати організаційно-економічні форми підприємства;

знає – не знаєЗнати основи енергозбере­ження

 • знати, як раціонально використовувати енергоресурси та матеріали у професійній діяльності;

знає – не знаєЗнати різновиди сучасних бань, їх призначення та комплектацію

 • знати історію виникнення бань та їх роль у світових культурах;

 • знати римські бані, турецькі бані, фінські сауни, японські бані, руські бані;

 • знати особливості і різновиди руських бань;

 • знати призначення та комплектації бань;

 • знати призначення парної камери, зони "відпочинку" (чайна), зони душових і стола для мильного масажу, зони басейну.

 • знати правила утримання приміщень бані;

 • знати правила підготовки бані до роботи;

 • знати правила встановлення температурного режиму;

 • знати правила утримання та експлуатації печі-кам'янки.

знає – не знає
Ключові компетентностіЗнати правила професійного спілкування


 • Знати види та стилі спілкування;

 • знати правила професійного спілкування з відвідувачами та персоналом установи;

знає – не знаєЗнати основи психології, професійної етики та етикету

 • знати правила професійної етики та етикету;

 • знати як визначати індивідуальні психологічні особливості (самодіагностика);

 • знати види відвідувачів та можливі прояви їх поведінки в залежності від типу темпераменту;

 • знати вимоги до професійного іміджу;

знає – не знаєОперативно діяти та приймати правильні рішення у позаштатних ситуаціях під час роботи з відвідувачами

 • знати моделі поведінки відвідувачів;

 • знати види конфліктів та методи їх вирішення;

знає – не знаєВзаємодіяти з членами колективу в процесі роботи

 • знати правила професійної взаємодії з членами колективу в процесі роботи;

 • знати вимоги до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі.

знає – не знає


Модуль 1. Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг 2 категорії

НАДАННЯ БАННО(ЛАЗНЕ)- ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ «СТАНДАРТ»
Інтегральна компетентність: здатність надавати банно(лазне)- оздоровчі послуги за програмою «Стандарт».п/п


Професійна компетентність

Зміст професійних

компетенцій

Критерії оцінювання необхідних

знань і розумінь

(знає – не знає)

Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty
standarty -> Інформація про робочу групу Розробники Борбела О. І. начальник навчального центру дтек ладижинська тес. Багмут О. М
media -> Конкурсная номинация: «Мир роботов»
media -> Литература «Маркетинг» пәні/ дисциплина
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7436. С. 14. 00-2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5122. С. 56. 10 2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5169. 74. 60-2014 (позначення стандарту) Професія: Єгер
standarty -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 33DM. 35. 201


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет