Державний стандарт професійно-технічної освіти дсптобет3/3
Дата17.03.2018
өлшемі429.42 Kb.
#21191
түріДержавний стандарт
1   2   3
1

2

3

4

5Дотримуватися вимог охорони праці

 • Знати основні законодавчі акти з охорони праці;

 • знати основні положення Закону України "Про охорону праці";

 • знати права працівників з охорони праці на підприємстві;

 • знати положення колективного договору щодо охорони праці;

 • знати необхідні нормативні документи з охорони праці та міри відповідальності за їх порушення;

 • знати правила галузевої безпеки;

 • знати основи електробезпеки;

 • знати параметри й властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища;

 • знати посадові інструкції персоналу;

 • знати інструкції з пожежної безпеки;

 • знати як надавати першу долікарську допомогу;

 • знати плани евакуації та ліквідації аварій;

 • знати загальні правила безпечної експлуатації устаткування;

 • знати основи гігієни праці та виробничої санітарії;

Охорона праці

30Знати основи трудового права в професійній діяльності

 • знати основні трудові права та обов’язки працівників;

 • знати положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору;

 • знати, які соціальні гарантії та соціальний захист чинні на підприємстві;

Основи трудового права

4Знати основи галузевої економіки


 • знати сутність поняття «підприємство» , основи підприємницької діяльності,

 • знати організаційно-економічні форми підприємства;

Основи галузевої економіки

6Знати основи енергозбере­ження

 • знати, як раціонально використовувати енергоресурси та матеріали у професійній діяльності;

Основи енергоефектив-ності

1Знати різновиди сучасних бань, їх призначення та комплектацію

 • знати історію виникнення бань та їх роль у світових культурах;

 • знати римські бані, турецькі бані, фінські сауни, японські бані, руські бані;

 • знати особливості і різновиди руських бань;

 • знати призначення та комплектації бань;

 • знати призначення парної камери, зони "відпочинку" (чайна), зони душових і стола для мильного масажу, зони басейну.

 • знати правила утримання приміщень бані;

 • знати правила підготовки бані до роботи;

 • знати правила встановлення температурного режиму;

 • знати правила утримання та експлуатації печі-кам'янки.

Спеціальна технологія

4

Ключові компетентностіЗнати правила професійного спілкування


 • Знати види та стилі спілкування;

 • знати правила професійного спілкування з відвідувачами та персоналом установи;

 • знати види конфліктів та методи їх вирішення;

Основи психології, етики та етикету

6Знати основи психології, професійної етики та етикету

 • знати правила професійної етики та етикету;

 • вміти визначати індивідуальні психологічні особливості (самодіагностика);

 • знати виду відвідувачів та можливі прояви їх поведінки в залежності від типи темпераменту;

 • знати вимоги до професійного іміджу;

Основи психології, етики та етикету

8Оперативно діяти та приймати правильні рішення у позаштатних ситуаціях під час роботи з відвідувачами

 • знати моделі поведінки відвідувачів;

 • знати види конфліктів та методи їх вирішення;

Основи психології, етики та етикету

2Взаємодіяти з членами колективу в процесі роботи

 • знати правила професійної взаємодії з членами колективу в процесі роботи;

 • знати вимоги до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі.

Основи психології, етики та етикету

2Консультація2Контроль за базовим блоком
2Всього годин67


Типові програми навчальних модулів

Модуль 1. Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг 2 категорії

НАДАННЯ БАННО(ЛАЗНЕ)- ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ «СТАНДАРТ»

Інтегральна компетентність: здатність надавати банно(лазне)- оздоровчі послуги за програмою «Стандарт».

п/п


Професійні компетентності

Зміст професійних компетенцій

Навчальні предмети

К-сть годин
1

2

3

4

5Надання банно(лазне)-оздоровчих послуг за програмою «Стандарт»

 • Знати історію виникнення бань;

 • знати різновиди сучасних бань;

 • знати вплив бані на організм людини;

 • знати як готувати пар;

 • знати види температурного режиму;

 • знати послідовність надання банно(лазне)- оздоровчих послуг та їх призначення; за програмою «Стандарт»;

 • знати як надавати контрастні процедури;

 • знати технології обслуговування відвідувачів;

 • знати техніку нанесення скрабів;

Спеціальна технологія

22

 • знати призначення та властивості матеріалів, що застосовуються у банно(лазне)- оздоровчих послугах (лікарські трави, цитрусові, мед, сіль морська, мило, лід, ароматичні ефірні олії);

Матеріалознав-ство

6

 • вміти готувати пар;

 • вміти прогрівати парну;

 • вміти підтримувати температурний режим;

 • вміти проводити адаптацію організму відвідувача до надання банно(лазне)- оздоровчих послуг;

 • вміти прогрівати нижні кінцівки відвідувача;

 • вміти надавати банно(лазне)-оздоровчі послуги з використанням рукавичок;

 • вміти надавати банно(лазне)-оздоровчі послуги з використанням банних віників;

 • вміти надавати контрастні процедури;

 • вміти готувати ванночки для ніг;

 • вміти готувати настій для укріплення волосся;

 • вміти використовувати лід в парній;

 • вміти проводити гарячу та холодну купелі;

 • вміти проводити мильно-березовий обмив;

 • вміти проводити скрабування;

Виробниче навчання

34Проводити паріння з використанням банних віників

 • знати прийоми паріння з використанням банних віників;

Спеціальна технологія

2

 • знати призначення та властивості банних віників;

Матеріалознав-ство

2

 • вміти готувати віники для використання у парній;

 • вміти проводити овіювання, нагнітання, прогладжування, «постьогування», «похльостування» та розтирання з використанням банних віників;

 • вміти проводити банний масаж віниками «у 4 руки».

Виробниче навчання

26Консультація2Державна атестація за модулем 1
2Всього годин96Модуль 2. Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг 1категорії

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ БАННО(ЛАЗНЕ)- ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ

Інтегральна компетентність: здатність надавати банно(лазне)- оздоровчі послуги за спеціальними програмами.
п/п


Професійні компетентності

Зміст професійних компетенцій

Навчальні предмети

К-сть годин
1

2

3

4

5Знати особливості фізіотерапевти-чних послуг та вміти їх надавати особам різних вікових категорій та статі

 • Знати основи фізіотерапії;

 • знати специфіку паріння відвідувачів різних вікових категорій;

 • знати особливості паріння окремих частин тіла з урахуванням статі;

 • знати послідовність проведення банно(лазне)- оздоровчих послуг з урахуванням вікових категорій та статі;

 • знати особливості ароморелаксації;

 • знати особливості температурного режиму при наданні фізіотерапевтичних послуг з урахуванням вікових категорій;

 • знати тривалість та інтенсивність надання фізіотерапевтичних послуг з урахуванням вікових категорій;

Спеціальна

технологія4

 • знати особливості приготування та нанесення скрабів з урахуванням вікових категорій та статі;

Матеріалознав-ство

2

 • знати протипоказання до банно(лазне)- оздоровчих послуг з урахуванням вікових категорій та статі;

 • знати ознаки стану алкогольного та наркотичного сп’яніння;

 • знати правила надання першої невідкладної допомоги при наданні фізіотерапевтичних послуг;

Невідкладна медична допомога в екстремальних ситуаціях

12

 • вміти визначати ознаки стану алкогольного та наркотичного сп’яніння;

 • вміти послідовно надавати фізіотерапевтичні послуги особам похилого віку та дітям;

 • вміти послідовно надавати фізіотерапевтичні послуги з урахуванням статі;

 • вміти надавати першу невідкладну медичну допомогу при наданні фізіотерапевтичних послуг;

 • вміти проводити ароморелаксацію з урахуванням вікових категорій;

 • вміти готувати та наносити скраби з урахуванням вікових категорій та статі;

 • вміти надавати фізіотерапевтичні послуги з дотриманням норм температурного режиму, тривалості та інтенсивності;

Виробниче навчання

6Вміти надавати банно(лазне)-оздоровчі фізіотерапевти-чні послуги з урахуванням типу шкіри

 • знати типи, функції та особливості шкіри;

 • знати особливості температурного режиму з урахуванням типу шкіри;

 • знати послідовність проведення банно(лазне)- оздоровчих послуг на різних ділянках тіла та з урахуванням типу шкіри;

Спеціальна

технологія2

 • знати особливості використання матеріалів, що застосовуються у банно(лазне)- оздоровчих послугах (суміші трав, бальзами, лосьйони) для різних типів шкіри;

 • знати особливості приготування та нанесення скрабів з урахуванням типів шкіри;

Матеріалознав-ство

2

 • вміти надавати банно(лазне)-оздоровчі послуги з урахуванням типу та особливостей шкіри;

 • вміти готувати та використовувати суміші трав, бальзами, лосьйони для різних типів шкіри;

 • вміти готувати та наносити скраби з урахуванням типів шкіри;

 • вміти послідовно проводити банно(лазне)- оздоровчих послуг на різних ділянках тіла та з урахуванням типу шкіри;

 • вміти дотримуватись норм температурного режиму з урахуванням типу шкіри;

Виробниче навчання

6Володіння іноземною мовою професійного спрямування

Іноземна мова

4

 • вміти спілкуватися іноземною мовою професійного спрямування.Консультація2Державна атестація за модулем 2
2Всього годин42


Модуль 3. Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг вищої категорії

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ БАННО(ЛАЗНЕ)-ЛІКУВАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Інтегральна компетентність: здатність надавати банно(лазне)- лікувальні послуги за спеціальними програмами.
п/п


Професійні компетентності

Зміст професійних компетенцій

Навчальні предмети

К-сть годин
1

2

3

4

5Надання банно(лазне)-лікувальних послуг за спеціальними програмами

 • Знати лікувальні особливості паріння;

 • знати спеціальні програми проведення банно(лазне)-лікувальних послуг;

 • знати основи аромотерапії;

 • знати основи фітотерапії;

 • знати основи дермакосметики;

 • знати основи дієтології;

Спеціальна технологія

6

 • знати сучасні лікувальні матеріали, які використовуються при наданні банно(лазне)- лікувальних послуг;

Матеріалознав-ство

3

 • вміти проводити лікувальне паріння;

 • вміти надавати банно(лазне)-лікувальні послуги за спеціальними програмами;

 • вміти використовувати ефірні олії при різних захворюваннях та при вагітності;

 • вміти готувати банні напої;

 • вміти застосовувати суміші трав при наданні банно(лазне)- лікувальних послуг за спеціальними програмами;

 • вміти готувати та застосовувати лікувальні скраби, косметичні маски та олії в залежності від віку, типу шкіри та стану здоров’я;

 • вміти обробляти ноги від мікозів;

 • вміти надавати послуги при цилюлітах;

 • вміти проводити масаж з мазями для лімфи;

 • вміти полірувати шкіру та відновлювати колір волосся;

 • вміти проводити дієтологічну підготовку до процесу паріння;

Виробниче навчання

6Надання банно(лазне)-лікувальних послуг при підвищених навантаженнях на організм та при реабілітації

 • знати норми дозування банно(лазне)- лікувальних послуг при підвищених навантаженнях на організм та при реабілітації;

 • знати методи медичної реабілітації;

 • знати особливості надання банно(лазне)- лікувальних послуг при підвищених навантаженнях на організм та при реабілітації;

Спеціальна технологія

2

 • вміти дозувати банно(лазне)-лікувальні послуги при підвищених навантаженнях на організм та при реабілітації;

 • вміти проводити медичну реабілітацію;

 • надавати банно(лазне)- лікувальні послуги при підвищених навантаженнях на організм та при реабілітації.

Виробниче навчання

9Консультація2Державна атестація за модулем 3
2Всього годин30Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty
standarty -> Інформація про робочу групу Розробники Борбела О. І. начальник навчального центру дтек ладижинська тес. Багмут О. М
media -> Конкурсная номинация: «Мир роботов»
media -> Литература «Маркетинг» пәні/ дисциплина
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7436. С. 14. 00-2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5122. С. 56. 10 2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5169. 74. 60-2014 (позначення стандарту) Професія: Єгер
standarty -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 33DM. 35. 201


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет