sites/default/files/publications
  Қазақ әдебиетін дәуірлеу мәселесі Темірбай Мұқашев
  Спортшылардың интеллектуалдық ой өрісі және оның спорттық Қызметтегі маңыздылығы абусейтов Бекахмет Зайнидинович
  Ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа бағыттары түйін Мақалада ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа жолы «Агробизнес 2020»
  Қазақстандағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік: құқықтық реттеу
  1 қаңтар 2012, 12: 09 Бұл дағдарысты әлем экономикасының уақытша тежелуі деп түсіну қажет 49
  Үндістан-Бангладеш қарым-қатынастарының кейбір астарлары
  Көркем шығармадағы тарихи тұлғаның ұлттық құндылық ретінде зерделенуі
  Ќазаќстан Республикасыныњ Білім жєне ѓылым министрлігі
  Ауыз әдебиеті мектеп жасына дейінгі балаларғА Әлеуметтік тәрбие берудің ҚҰралы
  А. К. Шыныбекова А. Байтұрсынов ұсынған терминдердің табиғаты туралы
  Көркем шығармадағы тарихи тұлғаның ұлттық құндылық ретінде зерделенуі
  “абай жолы” эпопеясындағЫ Әйелдер бейнесі
  А. Р:Әліпбаев халықаралық келіссөздер үрдісінің тағылымдық астары
  Жастарды отаншылдыќќа тєрбиелеудіњ педагогикалыќ негіздері
  Қазақстан халқы Ассамблеясы” кафедрасының аға оқытушы ф.ғ. к. Есқараева А. Д
  Зайсан көлінің солтүСТҮгіндегі ә. М. Оразбаевтың зерттеу жұмыстары омаров Ғани Қалиханұлы Т.ғ. к аға оқытушы
  Мәліметтер қорын оқытудағы негізгі түсініктерді қалыптастыру жайлы
  Іле алатау өҢірінің КҮйшілері
  Қ Әож 334. 012. 62/. 64(574) азақстандағы франчайзингтің даму мүмкіншілігі анарбай Айдана Мұхтарқызы, Дербісәлі Ұлболсын Айсақызы
  Бахтиярова Б. А. фармакогнозия және химия кафедрасының магистранты
  Внутренний аудит в банках: сущность и его значение
  Әож 94 (574) «18»: 339 Дюсенгалиева М. Г. – т.ғ. к, аға оқытушы М. Өтемісов атындағы БҚму қР тарихы кафедрасы
  Қаржы нарығы және қор биржасы рахимбаева Ұлпан., Мамырбекова Динара Самархановна
  Адамзатты алаңдатқан әлемдік проблема – судың ластануы
  Жекенов Д.Қ. ӘЛемдік жаһанданудың Қытайлық Үлгісі
  Гравитациялық Өріс туралы н. И. Ильясов, М. И. Есенова, С. Е. Маханбетова
  Орындаған: Кемелова Батима 2 курс
  Абай Ќ±нанбаевтыњ педагогикалыќ кµзќарасы
  Әож 792. 03 130 жылдық МҰрасы бар сқо-ның МӘдени ошағы н. Ф. Погодин атындағы орыс драма театрының тарихынан
  М. Әуезов дискурсындағы мaқaл-мәтелдеp 4-курс студенті Бағытова Динара Ғылыми жетекші: Қанабекова М.Қ
  Ќазаќ жјне араб јдебиеті
  Тұрмағанбет ізтілеуовтің шайырлық
  Шу өңірінің тумасы, сазгер С
  Абайдыѕ сырын ўќќан – М
  Матуридилік – Абай дүниетанымының негізі
  ӘОК. 81-1: 811. 512. 122 Ж. З. Кадина., М. Ш.Қабанов Толғаулардағы сыйыстырудың көрінісі
  Абай Құнанбаев шығармаларының Қытай жерінде зерттелу мен насихатталу жағдайы Шарыпқазы Нүртәліп
  С. Торайғыров мұрасының ТӘуелсіздік тұсында зерттелуі
  1903 жылы Санкт-Петербургте Россия
  Оқушылар тәрбиесіндегі музыкалық Өнердің маңызы а.Қ. Ахметова
  Ќазаќ єдебиетіндегі нєзирагµйлік дєст‰р
  Бұлдыбай Анарбай Сағиұлы
  Қазақ алтайы мен тарбағатайының ерте темір дәуірі археологиясының зерттелу деңгейі және болашағы омаров Ғани Қалиханұлы
  Әл-Фараби ислам мәдениетіндегі аса көрнекті ғұлама
  Интеллектуалдыќ меншік ќђќыѓы объектілері жіктелуініњ кейбір мѕселесі
  Оңалбаева Айгүл Тыныбекқызы
  ҚазақТЫҢ абыз ақыны сапарбаева Қ. Ж
  Мұнай өнеркәсібінің Қоршаған ортағА Әсері және оны шешу жолдары
  Германияның бірігуіндегі сыртқы факторлар
  Маңғыстау облысы аймағында табиғат ресурстарын игеру жолдары
  Ақпараттық жүйе құрастыру
  Әож 658 КӘсіпорындардың басқару жүйесін жетілдіру
  Асылова Н. А. – магистрант, ОҚмфа, Шымкент қ., Қазақстан Республикасы Ермекова А. Б
  Мәнмәтіннен еркін грамматикаларды эквивалентті түрлендіру
  Маметжанова Н. Х
  Жаркимбекова А. Т., Кадирова Ж. Б
  Туризм дамуындағы көлік инфрақҰрылымының Әлеуеті бегімсалова Әсел Талантқызы
  Кербұлақ шатқалының қазіргі заманғы топырақ және өсімдік жамылғысының қалыптасу заңдылықтары
  Отбасы тәрбиесінің өзекті мәселелері Күлімхан Жәйшібекова, социология ғылымдарының кандидаты
  Оќыту технологияларыныњ тарихы ХХ ѓасырдыњ алѓашќы жартысында білімді тексеруге техникалыќ ќђрылѓылардыњ пайдалануынан басталады
  Азаматтық құқықтағы шарт мәселелері
  Ғылыми плагиат үшін заңды жауапкершілік «Құқықтану» кафедрасының оқытушысы Абубакирова Г. М. Ю-12-1 оқу тобының студенті Абай Әлібек
  Әсембаева Б. О
  Жаздыќ арпа егістігіндегі технологиялыќ тјсілдердіѕ тиімділігі
  «Сыр бойы аќын-жырауларыныѕ шыєармалары негізінде студенттерге эстетикалыќ тјрбие беру»
  Бәсекеге қабілеттілік жағдайында адам капиталының дамуы
  Қазақстан Республикасында әлеуметтік қызмет инфрақұрылымның адам капиталына әсер ету тиімділігін талдау Хайржанова Ахмарал Хатифовна фил.ғ. к. Мукашева Маншук Тынышкалиевна фил.ғ. к., ассос профессор
  Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі экологиялық талаптар
  Климыт пен табиғаттың ластануына адамзат кінәлі
  Қаражал тау-кен өнеркәсіпті ауданын геоэкологиялық тұрғыда аудандастыру Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ
  Әож 894 342 м 90 Б. Момышұлы шығармаларындағЫ Қолбасшылар бейнесі алшагүл Мұқашева Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының аға оқытушысы
  Жоғары оқу орындағы Конституциялық реформалар
  Қазақстан Республикасындағы адам құқықтарын қорғау құралдарының құқықтық негіздері
  Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы халықаралық соттардағы құқықтық ерекшеліктері
  Баяндама тақырыбы: Білім беру үрдісіндегі студенттердің тұлғалық қасиеттерін дамыту
  Абенова К. А. «Нарықтық инфрақұрылым» кафедрасының доценті Мемлекеттің әлеуметтік сала қызметіндегі әлеуметтік қызметкердің кәсіби бейнесі
  Агрессия және оның бала дамуындағы алатын орны. Г. Б. Макашкулова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты,Тараз қ
  Әлеуметтік мемлекеттегі адам қҰҚЫҚтарын қОРҒау мәселелері әож 41. 211∕. 214: 343,211. Қындыбаева Римма Раушанбекқызы
  Єл-Фараби атындаѓы Ќаз¦У-діњ
  Экологиялық білім мен тәрбиені негіздеу
  Адвокаттың кәсіби мінез-кұлық этикасының ерекшеліктері
  Әож 622. 807(043. 3)=512. 122 Жолмағамбетов Н. Р. (Қармту)
  А. Б. Мырзабаев Е. А. Бөкетов атындағы Қарму табиғат сұлулығы – дүниетанымдық категория Сұлулық — табиғаттың өзінің қасиеті, ол «таза өнердің»
  Құқықтық мемлекетті қалыптастыру кезеңінде азаматтардың қоғамдық бірлестіктерге бірігу құқығының ерекшеліктері
  Ақша қаражаттары және олардың баламаларының түсінігі мен мәні, оның түрлері
  Қазақстан халқы ассамблеясының Қызметі мен қалыптасу тарихы
  Қазақстан республикасының денсаулық сақтау жәНЕ
  О жизни и творчестве а. Ш. Малдыбаева
  Ядролық қарудан азат аймақтардың халықаралық-құқықтық мәртебесі
  Орталыќ Азиялыќ аймаќтыќ экономикалыќ ынтымаќтастыќ
  Искандер зұЛҚайнар мен александр македонский бір тұЛҒа емес
  Құрамында микроэлементттері бар аммофос тыңайтқышының маңыздылығы. Significonce of
  Түркістан өңіріндегі жеміс ағаштарына минералды тыңайтқыштарды енгізу мерзімі мен мөлшерін анықтау Ғ. И. Исаев
  Кµкµністерде нитраттардыњ жинаќталуын экологиялыќ баѓалау
  ҚызанақТЫҢ альтернариоз ауруы және онымен күресу шарасы measure tomatoes and anti-blight disease
  Айнұр тұрсынбаева- сан қырлы өнер иесі еділбаева Г. Б., Нұқсанқызы Ү
  Қартбаева Г. Т
  Ақпараттық технологияларда шешімдерді қабылдау
  Кенжид округінің астанасы Субаникет қаласы
  Әлемдік валюта жүйесі және оның даму кезеңдері жұмабекова Ақерке, Мамырбекова Динара Самаркановна
  Ғылыми жұмыс аймақтық экономика дамуын мемлекеттік реттеу: басым бағыттары мен аймақтық саясаттың мәселелері
  Аймақтық қауіпсіздік мәселесі және шыұ: Душанбе саммиті
  Ххі ғасырдағы қақтығыстарды реттеу ерекшеліктері
  Қоршаған ортаны қҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒау және экологиялық Қауіпсіздік
  Жабағиев Аслан Мұхамедиярұлы: «Мұнай газ инжинирингі»
  ТұТҚырлығы жоғары қоспаларды араластыру қондырғысын жасау әдістемесі түйіндеме
  Жүктілік кезіндегі мазасызданудың психологиялық ерекшеліктері
  Көркем шығармадағы тарихи тұлғаның ұлттық құндылық ретінде зерделенуі
  Шетел тілі сабақтарында студенттердің ауызекі сөйлеу дағдыларын және шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру формирование навыков разговорной речи и творческих способностей студентов на уроках иностранного языка
  Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
  Ғылым мен заңдардың дамуына байланысты сот өндірісінің маңызы да күн санап арта түспесе, кемімек емес
  Оңтүстік Қазақстандағы халықтардың әлеуметтік – экономикалық дамуы XIX ғ
  Ұйымдағы шетелдік валютамен байланысты қызметтің есебі
  Қазақ тіліндегі зоонимдердің семантикалық құрылымы
  Түрлі халықтардың ТҰрмыстағы тағзым ету ишараты
  Әліпбаев А. Р. АҚШ-тың Орталық Азиядағы геосаяси мүдделерінің кейбір астарлары
  ӘӨЖ 328. 185 (574) Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықпен күресті ұйымдастыруды жетілдірудің экономикалық тиімділігі
  Қазақ сахна өнерінің інжу- маржаны м.ӘУезовтің «ЕҢлік-кебек» трагедиясы исатаев Ержан Ибадуллаұлы
  Түркі филологиясы негіздері еңбегінің Ғылыми қҰндылығЫ
  ДәСТҮрлі емес энергия көздеріне негізделген гибридті энергетикалық станцияны жобалау кіріспе
  Байболтаева Н.Ә
  Анализ определения прочности асфальтобетонной смеси методом контроля качества
  Акционерлік қоғам қызметі барысында туындайтын кейбір сауалдардың
  Қазақ хандығында жастарды әскери міндетке дайындау алғы шарттары және Отан қорғауға тәрбиелеу
  Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар ауданының табиғи өсімдік жамылғысының тиімділігін арттыру мәселелері
  Шығыс Қазақстан облысы – Қазақстан республикасының шығысында, Ертіс өзенінің жоғарғы алабында орналасқан
  Әож 929 Махамбет Өтемісұлы бірегей тұлға
  Мектепте ұлттық ойындарды өткізудің ТӘрбиелік мәНІ
  Көркем шығармадағы тарихи тұлғаның ұлттық құндылық ретінде зерделенуі
  Досжанова Майра Томасовна
  Әож 94(574): 316 063 =512. 122 Повед А. (Қармту, оқытушы) Рахметуллаев Ж. Б.
  Mathcad пакетінде теңдеулерді шешу Ұ. Ж.Әйтімова, Ғ. С. Жолмырзаев
  С. Сейфуллиннің «КӨкшетау» поэмасында кездесетін тілдік бірліктердің концептілер жүйесі
  Программалау негіздері пәнін оқыту «Информатика және есептеуіш техника негіздері»
  Педагогикалық жағдаяттарды іске асыру жолдары е. Е. Сейдахметов – профессор. Қ. А. Ясауи атындағы ХҚту түйіндеме
  Жқ және ап кафедрасының аға оқытушы Искакова Ж. А., Ю-41к тобының студенттері
  Исра және Миғраж оқиғасындағы кейбір хикметтер
  Арал теңізінің құрғаған орнында топырақ түрлерінің қалыптасуы
  Лекция тақырыбы: Ілияс Есенберлин (1915-1983)
  Қазақ биінің эстетикалық тәрбие берудегі рөлі
  Исаева Әлия Исаевна
  Кәдірғалиев б.Ә. М.Өтемісов атындағы БҚму студенті 100 нақты қадам және туризм
  Азапты жылдар шежіресі
  Жаћандану жаѓдайындаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ ж±мыссыздыќ мєселелері
  1. Тегі, аты-жөні (толығымен) Айтбай Үміт Ергебекқызы. Касенова Айдана Маратқызы
  Аќмола облысында – астана
  Қ. Ергөбек және әдеби сынның Өзекті мәселелері
  Қазақ батырлық эпос сюжеттерінің генезисі мен поэтика мәселесі амангелді мамыт оқмпи шымкент қаласы
  Адамзат өркениетіндегі ұлттық ҚҰндылықтар а. А. Баимбетова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
  Шығыс Қазақстан облысы – Қазақстан республикасының шығысында, Ертіс өзенінің жоғарғы алабында орналасқан
  Шумерлер мен түркілер параллелі
  Бреттон-вудс жүйесінің дағдарысы сүлеймен М., Мамырбекова Д. С
  Тарихи-мәдени ескерткіштер туризмді дамыту объектісі ретінде
  Ислами әдебиет негіздері және қалжан ахун шығармашылығЫ
  ӘОЖ: 11. ҚАзақстанда аридтік зоналардың ШӨлейттену мәселесі
files/publications/24
  Александр Филиппов Социология интеллектуалов: Арнольд Гелена и Хельмут Шельски
sites/default/files/publications
  Топонимдік атаулар жјне экстралингвистикалыќ аќпарат
  Іле ґзені тґменгі аєысыныѕ жер бедері ерекшеліктері
  МаңҒыстау территориялық Өндірістік кешенінің даму болашағЫ
  Дидахмет Јшімхановтыѕ «Атадан алтау» јѕгімесі жетпісінші жылдардыѕ соѕында шыќты
  Әож 12. 013. Мақта өндірісінің Қазіргі жағдайы мен болашағЫ
  Два тополя
  Ақтөбе өнеркәсіп торабы
  Ғабит Тұяқбаев, Қорқыт Ата атындағы ҚМУ
  «дударай» ОҚУ Өндірістік аңшылық ЖӘне балық шаруашылығындағы байбақ суырларының санын анықтау
  Морфоќўрылымдыќ јдіске сай ќўрылымдыќ – морфологиялыќ жїйелер экзогендік (антропогендікпен бірге) факторлардыѕ (бўл морфомїсін) не эндогендік фактордыѕ
  Тїркі тілдеріндегі киноморфизмдердіѕ этномјдени сипаты
  С. Б. Бектемірова Алматы қ. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің доценті А. Ж. Шалабаева
  Шипалы балшықпен емдеу-сауықтыру орындарының маңызы
  Қазақстанда қызмет көрсету сапасын дамыту жолы
  Чан кайшидің Өмірінің, ҚОҒамдық-саяси қызметінің кейбір қырлары
  Тарихи ескерткіштер-ұлттық сана-сезімнің қайнар көзі. «Жер тарихы-ел тарихы»
  Сан компонентті тұРАҚты тіркестердің Қолданылу ерекшелігі
  Хиуа хандығының ықпалындағы Сырдың төменгі ағысы
  Халықаралық ҚАҚТЫҒыстарды реттеудің бейбіт жолдары а. Р.Әліпбаев, Б. З. Бюжеева
  Статья представляет интерес для родителей в целях воспитания, педагогов, соискателей и для других читателей
  Әож 800. 92: 130. 3: 316. 75 «ҚОРҚыт ата кітабындағЫ» жырлардың сюжеттік желісі камишева гүЛНҰр аббасқызы
  Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Н
  Тәуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
  Бейсенбекова Нурсахан Ахметқызы
  Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ. Р. М. Ким, Б. А. Торекеев Ағылшын тілі және оны оқытудың әдістері
  Маќал-мјтелдер – халыќ ќазынасы
  Олжастанудың әдіснамалық мәселелері
  Әож 332. 12 ТӘуелсіздік жылдарындағы солтүстік қазақстан облысының саяси ахуалы
  Бетон құрамындағы қоспалардың құндылығын анықтау анализі Түйіндеме
  Торєай ќЎрылымдыќ – денудациялыќ їстелді жазыєындаєы ќазіргі бедер ќЎрушы процестер
  Тақырыбы: Биологиялық мембрананың өткізгіштік механизмі. Иондық каналдар және тасымалдаушылардың құрылысы мен функциясы. Электрогенез механизмі. Орындаған: Абдикан Ж. Тобы: 103 б жм қабылдаған: Махамбетова М
  К. Н. Жайлыбай,Ғ. Ж. Медеуова
  Жазғы тынығу лагерлерінде ұлттық ойындарды өткізу және ұйымдастыру ерекшеліктері
  Ұлттық ойындардың дене қабілеттерін жетілдіруге әсері
  Әож 796 ҚазақТЫҢ Ұлттық ойындарын оқУ Үрдісінде қолданудың ерекшеліктері
  ЖоңҒарды жеңген бөгенбайлар қаратаев Төреғали, проф., т.ғ. к
  Батыс Қазақстан облысының жер үсті суларының қазіргі экологиялық жағдайы
publications/irc-pub05
  Исследование Июль 2001 г. [ Ленты ] [ Логотип юнэйдс ] Серия юнэйдс «Примеры передового опыта»
/publication
  Анализу стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Нищий». Дома вы познакомились с этим произведением,пытались разобраться в его содержании и художественных особенностях. Какие задачи вы хотите поставить перед собой на сегод
sites/default/files/publications
  Қуандық Ералин педагогика ғылымдарының докторы
files/publications
  Център за междуетнически диалог и толерантност “амалипе”, велико търново
publications/files
  Ленин и пустота
sites/default/files/publications
  Қазақстан аумағын гидрогеологиялық аудандаудың Ұстанымдары мен әдістемелері
  Мәтбек Н.Қ. филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
  Хурмет жигер. Конбаева к. Т
media/files/kray/publication
  О. В. Ефимова Судьбы предков в истории России. Родословная мозаика
sites/default/files/publications
  Галогендер таќырыбына эксперимент есептерін шыѓару
  Денсаулық сақтауда мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті енгізу бойынша жұмыстар туралы ақпарат
  Олжас ғалым және қайраткер
  Осман империясы мен Габсбург билігінің
programs/saigak/publications
  Зоологический журнал, 2005, том 84, №10, с
sites/default/files/publications
  Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін алғаннан кейінгі жылдары ел аумағында Қазақстан азаматтығына ие болған этнос өкілдерінің өзара тату-тәтті өмір сүріп, ортақ бір тудың астында бас қосып
  Қазақстандық жалпыұлттық идеяның мәні мен мазмұны
  Жекеева К. О. Т. Рысқұлов атындағы
  Шнарбекова Меруерт Қақпанбайқызы
  Көліктік логистиканы дамытудың негізгі бағыттары Уажанов Маргулан Уалханович
  Сүлеймен Бақырғани және оның даналық сөздері
  Conceptualization of the world's pictures in kazakh fairy tales әлем бейнесінің Қазақ ертегілерінде концептуалдануы
  Б. З. Бюжеева, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің Аймақтану және әлемдік экономика
  Еңбекақының ең төменгі мөлшерінің критерийінің екі тәсілдері бар
  Мажирова А. «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ-ы ЕҚЫҰ Саммитін өткізу мәні не де жатыр?
  G global сайты үшін
  Алдашев С. М. азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу,еңбек құқығы кафедрасының доценті,заң ғылымдарының кандидаты, Қалқашев Н. Б
  І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
  Определение перспектив развития малого инновационного предпринимательства в восточно-казахстанской области (вко)
  Қазақстандағы астықты сақтау және тасымалдау мәселесі әмірғали Темірлан
  Тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесіндегі мемлекеттік кепілдемелер мен ең төменгі әлеуметтік стандарттар
  Қазақстанның экспорты мен импортын талдау
  Алыс ауылдың 10 сұрағы: әлеуметтік-экономикалық проблемалар және оны шешудің жолдары
  Өнімнің өзіндік құн құрылымы және оны төмендету жолдары
  Шетел тілін үйретуде тілдік іскерлікке қалыптастыру жолдары
  Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейін тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту Қазақстан дамуының басты бағыты»
  Мүлік салығЫ: проблемалары мен жетілдіру жолдары
images/Publication
  Джуматаева Акмарал Болегеновна бастауыш сынып мұғалімі Оқжетпес орта мектебі Бурабай ауданы
sites/default/files/publications
  Оқу-тәрбилеу ісінде ауғанстандық жастардың этностық ерекшеліктерін есепке алу
etc/publications
  Становление и развитие конфликтологии
sites/default/files/publications
  Байтенова Н. Ж., филос.ғ. д., әл-фараби атындағы ҚазҰУ профессоры, Ұлан М., әл-фараби атындағы ҚазҰУ магистранты
  Ххі ғасырдағы қақтығыстарды реттеу ерекшеліктері
  Абай Құнанбаев шығармаларының Қытай жерінде зерттелу мен насихатталу жағдайы Шарыпқазы Нүртәліп
  Физиканы оқытуда қазіргі заманғы ақпараттық технологияның қолданылуы «Жастар-болашағымыздың тірегі»
  Оқиғалық туримнің дамуы мен қалыптасуының теориялық аспектілері
  Ќазаќстандаєы сїт ґндірісі саласындаєы кластерлерді ќўрудыѕ ўйымдыќ жјне ќаржылыќ аспектілері
nauka/publications/2005
  Школа «Йога Садхана Ашрам»
sites/default/files/publications
  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің халықаралық қатынастар және ҚР сыртқы саясаты кафедрасы доценті, т.ғ. к. А. Р.Әліпбаев
files/publications
  Сбор данных для расчета тарифных ставок для агростраховых продуктов
sites/default/files/publications
  Қазақстандағы экономикалық даму – Ұлы жеңіске қосылған үлес
  Избасаров Кайрат Булатович
  Ұ. Н. Жанбершиева, Қорқыт Ата атындағы Қму профессоры, ф.ғ. к., Жансая Нақатова, Қорқыт Ата атындағы ҚМУ
  Әож қытай мен жапонияның саяси мәдениетінің ерекшеліктері
  Қазақстан республикасында инновациялық инфрақҰрылымның дамуы өтепберген К. Е., э.ғ. к., доцент Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
directory f11 publication  


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет