files/_documents
  Доклад за извършена проверка на
  Решение № Пд-ос-008/2017 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
  Решение № Пд-ос-032/2015 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
  Република българия министерство на околната среда и водите
  Република българия министерство на околната среда и водите
  Доклад за извършена проверка на
  Пуп-прз за „Монтаж на соларна инсталация” в имот №038088, землище с. Брягово, Община Първомай
  Колоре българия
  Доклад за извършена проверка на
curated/en/441251484056566723
  Интеллектуальная собственность и вто
curated/en/396321467991918254
  Юни 2013 Световна банка Регион Европа и Централна Азия Сектор „Човешко развитие“
files/_documents
  Решение № Пд-ос-010/2015 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
  Решение № Пд-ос-003/2013 г по оценка за съвместимост
  Решение № Пд-ос-016/2017 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
  1. Цел на проверката
  Решение № Пд-ос-023/2016 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
  Доклад за извършена проверка на
curated/en/808001468266970704
  Руководство по охране окружающей среды 4 > План по смягчению мер 24
curated/en/111481484248881221
  Содействие торговле, вто и развитие: обзор
files/_documents
  Отчет по Наредба №1 /дв бр. 51 от 20. 06. 2014 г./ Формираните от дейността отпадъци се предават за понататъшно третиране въз основа на писмен договор. За реализираните на пазара опаковани продукти
  Доклад относно: Извършена на 20. 05. 2011 г проверка на обект „Млекопреработвателно предприятие”
  Решение № Пд-ос-010/2017 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
directory files documents  


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет