tb/fulltext/temat
  Ардагерлеріміз – ардаќтыларымыз
  Ж¦лдызы биік талант
  Ѓ¦лама ѓибраты
  Егемен Ќазаќстан, 27 сєуір 2010 ж
tb/fulltext/Syllabus/TSMiI/Kazahskij_variant
  Бағдарламасы ( syllabus) «Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар» пәні бойынша 050730- «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»
fulltext/buuk
  Т¦рышев айтм¦хамет
  Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі
  У. А. Ажіғалиева Болашақ мұғалімнің деонтологиялық даярлығын халық педагогикасы құралдары арқылы қалыптастыру
  Іскери – КӘсіби қазақ тілі
  Т¤леген хамет¦лы сматаев
tb/fulltext/Syllabus/APP/050718/7_SEMESTR/@EAi@EAP
  В. Ф. Бырька атындағы өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы Қармту-ң бас корпусында, 131 аудиториясында орналасқан. Байланыс телефоны 56-51-84 (кафедра), 56-53-25 (4 корпус 106 аудитория), оқытушының эле
fulltext/buuk
  1 Тјрбиеніѕ теориялыќ-тўжырымдамалыќ мјселелері
tb/fulltext/Syllabus/TSMiI/Kazahskij_variant
  Бағдарламасы ( syllabus) «Көтеріп-тасымалдайтын және құрылыстық машиналар» пәні бойынша 050730 «Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру»
fulltext/buuk
  Белоктардың жалпы сипаттамасы
tb/fulltext/temat
  Ядролыќ Ќарудан азат ел атану – Б‡кілєлемдік ¦станым болуы тиіс
  Екі майданныњ куєгері
fulltext/buuk
  Кіріспе Метрологиялық лексика (нумеративтер мен халықтық өлшем атауларының) тіл білімінде зерттелуі және қалыптасу жолдары
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі жүсіпов нартай қуандықҰЛЫ
  Орындаушылық өнер кафедрасы
  Тµрт т‰лік малѓа ќатысты ќолданыстаѓы сµздер мен сµз тіркестері, маќал – мєтел, т±раќты тіркестер
  Н. Қ. Жүсіпов С. Торайғыров атындағы пму, Филология, журналистика және өнер факультеті, «Қазақ филологиясы» кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ. д., профессор
tb/fulltext/Syllabus/TSS/Sillabus@_Rodina/IV-semestr
  200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus)
tb/fulltext/temat
  Батыр – елдіњ ажары
fulltext/buuk
  Ќырыќбай аллаберген
  Г. Х. Демесінова, Х. Б. Мағзұмов тілдер типологиясының негізгі ұҒымдары
tb/fulltext/Syllabus/Informatika
  Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленді: аға оқытушысы Құдышева Г. О. және ассистент Жолмағамбетова Б. Р
fulltext/buuk
  Мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасы
tb/fulltext/temat
  Жеңіс-65 Егемен Қазақстан, 06 Мамыр 2010
  Теміртау т‡НІ
tb/fulltext/Syllabus/Fizika/Silabus@i_po_spetcial@mnostyam_kaz
  Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1» пәні бойынша 050730 «Құрылыс материалдарын бұйымдарымен конструкцияларын өндіру технологиясы»
  Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1,2» пәні бойынша 050721 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
fulltext/buuk
  МәШҺҮР – ЖҮсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку
tb/fulltext/temat
  “СОЃыс туралы ¦ЗАЌ естелік”
  Твардовскиймен суретке т‡скен снайпер
fulltext/buuk
  М. К. Бейсембаев техника ғылымдарының кандидаты, С. Торайғыров атындағы пму доценты
  Психотерапия технологиялары
  Тіл мәдениеті, стилистика бойынша қүрастырылған бүл жинаңта сөйлеу мөдениетіне ңойылатын талаптар, топ ал-дында сөйлеуге әзірлік жүмыстары туралы айтылып, тіл да-мыту жолдары
  МәШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері
  Ел аузынан
tb/fulltext/temat
  Егемен Ќазаќстан
  Уаќыт тудырѓан т¦ЛЃА
fulltext/buuk
  Мамандық «Аспаптық орындау» мамандығы бойынша күндіз және сырттай оқитын тәлімгерлердің тәжірибе жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқау Павлодар бекітемін
tb/fulltext/temat
  Замандасќа хат
  Тањы ерте ататын ел
  Орталық Қазақстан 4 ақпан 2012 Қазақ шекарасы үшін күрес
  Рухы мыќты майдангер
  Ардагерлерді ардаќтау абыройлы парыз
fulltext/buuk
  Мамандыққа кіріспе «Музыкалық білім»
  МәШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің Әдеби тілге қатысы
tb/fulltext/temat
  Жеңіс 65 Егемен Қазақстан, 07 Мамыр 2010
fulltext/buuk
  Єлiби шапауов
  Музыкалыќ іс-јрекетініѕ психологиясы
  А. Ж. Темербаева Инженерлік сызбаны модульдік технология арқылы оқыту
tb/fulltext/Syllabus/Fizika/Silabus@i_po_spetcial@mnostyam_kaz
  Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1» пәні бойынша 050731 «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»
tb/fulltext/temat
  Егемен Ќазаќстан, 03 Сєуір 2010
  Ѓасыр жобасы
  Дорогие мои старики
  Отан ќОРЃау отбасынан басталады
fulltext/buuk
  Ббк 76. 01Я7 С. Торайғыров атындағы пму-нің Ғылыми Кеңесі ұсынған Пікір жазғандар
  Жоғары мектеп психологиясы
tb/fulltext/temat
  Майдангер күнделігі
fulltext/buuk
  Жанат бектурова
tb/fulltext/Syllabus/Ditciplina_Kaz.yaz/050702
  200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus)
fulltext/buuk
  Xix ғ. Екінші жартысы – XX ғ. Басындағы ертіс өҢіріндегі
tb/fulltext/temat
  Ауыл шаруашылыѓын єртараптандыру — Б‡гінгі к‡нніњ басты талабы
fulltext/buuk
  Инженерлік мамандықтары бойынша оқитын студенттер үшін Инженерлік графика пәнінін тәжірибе сабақтарының есeптерін шығаруға арналған (жоғарғы оқу орнының өз ішінде пайдалануға ) Павлодар
tb/fulltext/temat
  Н±рс±лтан назарбаев: халыќтар достыѓын к¤здіњ Ќарашыѓындай саќтауымыз керек
  Астананыњ архитектуралыќ доктринасы
  Тажалды т¦ншыќтырѓан т¦ЛЃА
  Дінаралыќ келісім кепілі
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/49355/58181
  Концентрации хлора и натрия в воде р
fulltext/UMK/Кафедра ПМ/БМ/8 семестр/!Управление качеством/Сборники контрольныз заданий, задач/комп. практики
  Планирование эксперимента
fulltext/buuk
  Рецензент: Филология ғылымының кандидаты, доцент Зейнулина А. Ф. Құрастырушылар
files/conferences/IGC-2012/fulltext/136086/139788
  О номенклатурных вопросах в части системы «кордиерит бериллиевый индиалит берилл»
fulltext/buuk
  Ж. Т. Сарбалаев конверсия мәселелері дәрістер топтамасы
  Психологияның теориялық-методологиялық негіздері
fulltext/umk/auumk/Экология Сибири/Введение
  Учения о взаимодействии природы и общества
fulltext/UMK/Метрология/200501_УМК от других кафедр_pdf/23 - Экология Сибири (5 семестр)/модуль 3
  В курс. Экология и место в ней человека. Общие подходы к оценке воздействия на окружающую среду
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/59748/59749
  Биогеохимические взаимодействия в системе «почва-растение» на урбанизированных территориях приангарья
files/conferences/OmskScience2017/fulltext/392507/392508
  Комплексный критерий оценки биокоррозионной активности грунта
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/49070/58244
  Геохимические особенности пород ошурковского габбро-сиенитового массива
fulltext/buuk
  Адамжүсіп Мәшһүр-Жүсіп 8 актілі қойылым / Тұрышев А.Қ, Павлодар : Кереку, 2010. 49 б
tb/fulltext/temat
  Егемен Ќазаќстан, 31 наурыз 2010
fulltext/buuk
  Владимир Павлович Максаковский
  Ббк 7. я Ө52 С. Торайғыров атындағы пму ғылыми кеңесі ұсынған Пікірсарапшы
  Сөйлеу мәдениеті «Музыкалық білім»
tb/fulltext/Syllabus/Fizika/Silabus@i_po_spetcial@mnostyam_kaz
  Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 2» пәні бойынша 050716 «Приборлар жасау»
tb/fulltext/temat
  Тыныштықты алтынға да сатып ала алмайсың
tb/fulltext/Syllabus/MDiG
  200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus)
tb/fulltext/temat
  Нұрсұлтан назарбаев, Қазақстан Президені
tb/fulltext/Syllabus/TSMiI/Kazahskij_variant
  Бағдарламасы ( syllabus) «Құрылыс материалдары І» пәні бойынша
tb/fulltext/temat
  Егемен Қазақстан, 28 Сәуір 2010
fulltext/buuk
  Аспаптану «Аспаптық орындау» мамандығы бойынша күндіз және сырттай оқитын тәлімгерлердің дәріс жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқау Павлодар Мазмұны
tb/fulltext/temat
  Жеңіс жаңҒырықтары егемен Қазақстан, 08 Мамыр 2010
tb/fulltext/Syllabus/Fizika/Silabus@i_po_spetcial@mnostyam_kaz
  Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 2» пәні бойынша 050717 «Жылу энергетика»
fulltext/buuk
  Жаратылыстану мамандықтарына арналған бақылау жұмысына әдістемелік нұсқау Павлодар 2008
  Жанат бектурова
fulltext/arhiv_rio/2003/727
  Методические рекомендации для студентов, ординаторов, аспирантов медицинских вузов, врачей и провизоров курск 2003
tb/fulltext/Syllabus/P@EiH/050717
  200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы
files/conferences/Science2017/fulltext/378620/378621
  Исследование и оптимизация технологических режимов электроискровой обработки
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/59160/59161
  Геохимические особенности ультрабазит-базитовых комплек-сов канского блока в
files/conferences/Science2017/fulltext/378542/387080
  Кальций-фосфатные материалы на титановой подложке
fulltext/buuk
  Нұсқаулар Методические указания к изучению дисциплин Геотехника , Геотехника для студентов специальности
fulltext/Сканир. кн/2008
  Полость рта понятие, особенности структуры, функции и процессов 1
tb/fulltext/temat
  Әзекең Әлемі әЗ Әлем егемен Казакстан, 27 наурыз 2010
fulltext/arhiv_rio/2004/95
  С. В. Иванов, А. Л. Ярош, Е. П. Розберг Обследование больного в клинике
fulltext/arhiv_rio/2005/235
  Сущность процесса гниения
fulltext/arhiv_rio/2003/430
  Методические разработки по хирургической стоматологии для самоподготовки студентов 5 курса
fulltext/Документы/00_ОБЛАКО/ЭР_оформление/Документоведение
  Зиновьева Н. Б. Документоведение. Учебно-методическое пособие. М.: Профиздат, 2001. 208 с. Ббк 78. 30 3-63
files/conferences/IGC-2012/fulltext/136338/139776
  Образец оформления материалов
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/58110/58335
  Геохимия основных пород платиноносного массива вурэчуайвенч
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/49393/58724
  Мышьяк в компонентах ландшафта природной геохимической аномалии забайкальского края
fulltext/buuk
  Музыка теориясының негіздері «Музыкалық білім»
files/conferences/integr2018/fulltext/463000/467177
  И. В. Межевикин Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, Омск Намогильные конструкции на сельских кладбищах Среднего Прииртышья Исследование
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/58876/58877
  Существующие оценки термодинамических параметров формирования кимберлитовой трубки удачная-восточная
fulltext/arhiv_rio/2013/484
  Курска (1032: 980) Актовая речь в день 77-й годовщины университета на открытом заседании Учёного совета Курск 2012
files/conferences/intercarto17/fulltext/82848/87967
  Полевые геоботанические исследования как первый этап работы над новой геоботанической картой севера Кольского полуострова
tb/fulltext/temat
  Маршал Жуков, великий и ужасный
fulltext/umk/auumk/Экология Сибири/Введение
  В курс Прикладная (Хозяйственная) экология1 Для понимания предмета экологии, отличающегося от тех, которые была предложены как интегральная биологическая наука
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/49065/58195
  Редкоземельные элементы в оолитовых железных рудах Бакчарского месторождения
fulltext/buuk
  Тєуелсіз мемлекетіміздіњ µркениетке жету жолында єр талабына т±ѓыр боларлыќтай ±рпаќ оќыту, тєрбиелеу ісі жања сапалыќ дењгейге кµтерілуі ‰шін оќыту мазм±ны жањартылып, єдіс тєсілдердіњ озыѓы µмірге ењгізілуде
fulltext/Electron_publications_KSMU/2010/0218/show
  Гидроцефалия
files/conferences/IGC-2012/fulltext/127281/127283
  Способ определения минеральных составов базальтовых пород
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/48979/58595
  Одним из специфических по своему химическому составу типов флюидов является окисленный сульфатный флюид
files/conferences/csbg2013/fulltext/152926/171070
  Видовой состав водорослей природного парка «Сибирские Увалы»
tb/fulltext/temat
  Н±рс±лтан назарбаев: “алдымен — экономика…”
tb/fulltext/Syllabus/P@EiH/050709
  Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді: Омарова Н. К
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/49392/58667
  Изучение эманирования радона из гравия в
tb/fulltext/temat
  Эдуард шеварднадзе: сіздер сын саѓатта сыр бермедіњіздер
  ЕќЫ¦ жєне ислам єлемі
  Орталық Қазақстан 27 наурыз, 2012 жыл Қазақ мемлекеттігі және Қаздауысты қазыбек
tb/fulltext/Syllabus/MEHANIKA/Kazahskij_variant
  Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) әзірленеді: техника ғылымының докторы, профессор Бәкіров Ж. Б. және оқытушы Тәңірбергенова А. А
tb/fulltext/temat
  БаукењНІЊ маузері
  Азаттыќ АЊСАЃан азамат
fulltext/buuk
  Ms word мәтіндік редакторы әдістемелік нұсқау күндізгі оқу бөлімі Павлодар бекітемін
  Солтүстік қазақстандағы жаздық ЖҰмсақ бидайдың селекциясының жетістіктері мен болашағЫ
tb/fulltext/temat
  Боздаќтар
tb/fulltext/Syllabus/TM/Kazahskij_variant/050732
  Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді: т.ғ. к., доцент Муравьев О. П, ассистент Н. А
fulltext/buuk
  Астықтану пәні бойынша бақылау жұмыстарын орындау жөніндегі әдістемелік нұсқау 050727 «Азық-түлік өнімдері технологиясы» мамандық студенттеріне арналған Павлодар Кіріспе
files/conferences/confer_2015_Makyshinskie_chtenya/fulltext/250103/250105
  Владельческие знаки трофейных книг (на примере документов из фондов цнб дво ран)
fulltext/buuk
  А. Ф. Зейнулина филология ғылымдарының кандидаты, профессор
tb/fulltext/temat
  Жарќырайды ќазаќстан ж¦лдыздары
fulltext/buuk
  Е. Н. Жуманкулова Әлеуметтік жұмыстің КӘсіби-этикалық негіздері
tb/fulltext/Syllabus/TiOSP/Kazahskij_variant
  Б. И. Абильгазин ҚӨТжәнеҰ кафедрасының аға оқытушысы
tb/fulltext/temat
  Егемен Қазақстан, 30 Сәуір 2010
fulltext/Electron_publications_KSMU/2012/0429/Show
  Тесты для самоконтроля усвоения материала, типовые и нетиповые клинические задачи с эталонами ответов
tb/fulltext/temat
  Француздардан үйренуге болады
tb/fulltext/Syllabus/Ditciplina_Kaz.yaz/050719
  200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus)
tb/fulltext/Syllabus/Ditciplina_Kaz.yaz/obshij
  Бағдарламасы ( syllabus) «Қазақ тілі» пәні бойынша 050702 «Автоматтандыру және басқару»
fulltext/arhiv_rio/2006/502
  Учебно-методическое пособие для студентов 5 курса лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов / Под ред
files/conferences/DPRS-2013/fulltext/171946/172592
  Интеграция wps сервисов с пользовательскими данными
tb/fulltext/Syllabus/Fizika/Silabus@i_po_spetcial@mnostyam_kaz
  Бағдарламасы ( syllabus) «Физика 1» пәні бойынша 050709 «Металлургия»
tb/fulltext/temat
  Тобыл өңірінде патриоттар тоғысты
fulltext/arhiv_rio/2009/109
  Историки курского края
tb/fulltext/temat
  Зањгер жєне мемлекеттік тіл
  Мемлекеттік тіл – бірлік пен татулыќ кепілі
tb/fulltext/Syllabus/SHPS/Sillabus@i_na_kaz
  200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus)
tb/fulltext/temat
  “баукењ Ж¦лдызды болѓан к‡Н – ЌазаќТЫЊ Ж¦лдызы жанѓан к‡Н”
  Т¦ЛЃа философиясы
fulltext/buuk
  Д. Е. Қапанова, А. С. Құрақбаева
fulltext/100 великих врачей/Word
  Лекции по военно-полевой хирургии, которые читал Н. Н. Бурденко, посещали все отправлявшиеся на фронт хирурги
tb/fulltext/temat
  Жан жадыратар жасын с¤З
  Кешегі миллиондаған боздақ­тың өмірін қиған екінші дүние­жүзілік сұрапыл соғыстың тамы­рына балта шабыл­ғанына бүгін міне, 65 жыл! Сол қанды майдан
  “Генералы” Кармета
  Егемен Қазақстан, 08 Мамыр 2010
tb/fulltext/Syllabus/APP/050702/6_SEMESTR/BD
  В. Ф. Бырька атындағы Өпа кафедра Қармту бас корпусында,131 аудиторияда орналасқан,байланыс телефоны 56-51-84 (кафедра), 56-53-25 (4 корпус 107 ауд.),оқытушы электрондық мекені
fulltext/buuk
  Тарихты оқыту әдістемесі
  Үзіліссіз практика
  Павлодар Кереку 2008
tb/fulltext/temat
  Аңыз адам егемен Қазақстан, 08 Мамыр 2010
  Ұлы Отан соғысының қаһарлы күндері Мәлік Ғабдуллин аса жауапты, майдан тағдырын шешетін операцияларға бас­шылық жасады. Сондай бір ауыр тапсыр­ма 1941 жылы Руза өзенінен немістерді Москваға өткізбеу еді
fulltext/buuk
  Мемлекеттік тілде іс жүргізу
tb/fulltext/Syllabus/RiIYA/Kazahskij_variant
  Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) әзірледі: орыс және шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі, доцент Оспанова Б. Р
tb/fulltext/temat
  Єлем мойындаѓан т¦ЛЃА
  Егемен Ќазаќстан, 16 сєуір, 2010 ж
  Чекист-майдангер ерлігі
  Әож 004. 925. 8=512. 122 Г. С. Ақтаукенова, 2004
tb/fulltext/Syllabus/P@EiH/050709
  Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді: доцент, ғ. т к Омарова Н. К
tb/fulltext/temat
  Жењіс парадына ќатысќАН
fulltext/buuk
  Устройство теодолитов
files/conferences/Russiamolodaya2015/fulltext/277244/277324
  Применяемые материалы
tb/fulltext/Syllabus/SHPS/Sillabus@i_na_kaz
  200 ж. Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы ( syllabus)
files/conferences/Russiamolodaya2015/fulltext/275343/275508
  Исследование Влияния Параметрических Расстроек На Точность Марковского Алгоритма Оценки Временных Положений Импульсов
fulltext/buuk
  Неміс тілі: лексика, грамматика, СӨйлеу, Қарым-қатынас
fulltext/UMK/кафедра АиГ (недостающие)/9 семестр/Спецглавы геодезии
  Лекция виды, назначение и методы создания геодезических сетей плановые геодезические сети
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/49143/58636
  Сравнение геохимических характеристик плагиокла-зовых гранитоидов аверинского и рефтинского комплек-сов
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/58104/58222
  Происхождение байдарагинского тоналит-трондьемит-метабазитового комплекса (Байдарикский блок, Центральная Монголия): геохимия главных и редких элементов
files/conferences/csbg2013/fulltext/166313/166314
  Водоросли водоемов ландшафтно-ботанического памятника природы урочище Тузлукколь
files/conferences/youngconf-2011/fulltext/49147/58720
  Геохимия трахибазальт-риолитовой ассоциации александрово-заводской впадины
directory fulltext  


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет