fulltext/buuk
  Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі
  Академик Ќ
  С. Т. Дүзелбаев, Р. М. Алтыбасаров, А. Б. Бөбеев, Р. К. Омарбекова, Е. К. Сарымов, Ш. Н. Сарымова машина қҰрастыру негіздері павлодар
  Программа практики одд-31
  Т¦рышев айтм¦хамет
  Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі
  У. А. Ажіғалиева Болашақ мұғалімнің деонтологиялық даярлығын халық педагогикасы құралдары арқылы қалыптастыру
  Іскери – КӘсіби қазақ тілі
  Т¤леген хамет¦лы сматаев
  Халқының батыр ұлдары
  Лицензиялау және сертификаттау 050901 «Тасымалдау, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану»
  Металлургия, машина жасау және көлік факультеті
  1 Тјрбиеніѕ теориялыќ-тўжырымдамалыќ мјселелері
  Технологиялық жабдықтарды жобалау
  Л. Т. Шарифьянова мемлекет және қҰҚЫҚ теориясы
  Белоктардың жалпы сипаттамасы
  Кіріспе Метрологиялық лексика (нумеративтер мен халықтық өлшем атауларының) тіл білімінде зерттелуі және қалыптасу жолдары
  Ўнтаќты металлургия јдісімен дайындамаларды жјне бўйымдарды ґндірудіѕ типтік технологиялыќ схемасы негізгі тґрт операциядан тў
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі жүсіпов нартай қуандықҰЛЫ
  Орындаушылық өнер кафедрасы
  Тµрт т‰лік малѓа ќатысты ќолданыстаѓы сµздер мен сµз тіркестері, маќал – мєтел, т±раќты тіркестер
  Мәшһүр-Жүсіп Шығармаларындағы заттық МӘдениет лексикасы 1 Том
  Н. Қ. Жүсіпов С. Торайғыров атындағы пму, Филология, журналистика және өнер факультеті, «Қазақ филологиясы» кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ. д., профессор
  Техника ќауіпсіздігі туралы ќўрылым
  Ќырыќбай аллаберген
  Г. Х. Демесінова, Х. Б. Мағзұмов тілдер типологиясының негізгі ұҒымдары
  Мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасы
  МамандықҚа кіріспе
  Материалдық өндірістің барлық салаларындағы қарқынды прогресс табиғат қорларын интенсивтік пайдалануға мәжбүр етеді, сөйтіп қоршаған ортаға нақты әсер етеді
  Ќазаќстан Республикасы бiлiм беру жјне Єылым Министрлiгi
  МәШҺҮР – ЖҮсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку
  М. К. Бейсембаев техника ғылымдарының кандидаты, С. Торайғыров атындағы пму доценты
  Психотерапия технологиялары
  Иксатова Сјуле Тґлеутемірќызы
  Тіл мәдениеті, стилистика бойынша қүрастырылған бүл жинаңта сөйлеу мөдениетіне ңойылатын талаптар, топ ал-дында сөйлеуге әзірлік жүмыстары туралы айтылып, тіл да-мыту жолдары
  МәШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері
  Ел аузынан
  Методическое пособие по современной методике обучения иностранным языкам методическое пособие
  Мамандық «Аспаптық орындау» мамандығы бойынша күндіз және сырттай оқитын тәлімгерлердің тәжірибе жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқау Павлодар бекітемін
  Мамандыққа кіріспе «Музыкалық білім»
  МәШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің Әдеби тілге қатысы
  Єлiби шапауов
  Музыкалыќ іс-јрекетініѕ психологиясы
  А. Ж. Темербаева Инженерлік сызбаны модульдік технология арқылы оқыту
  ҚОҒамдық тамақтандыру өнімдерінің технологиясы
  Азамат Тілеуберді
  Аудармадағы аударылмайтын сөздер 050207 «Аударма ісі»
  Ббк 76. 01Я7 С. Торайғыров атындағы пму-нің Ғылыми Кеңесі ұсынған Пікір жазғандар
  Љаза›стан РеспубликасыныЈ білім жЩне “ылым министрлігі
  Жоғары мектеп психологиясы
  Развитие археологической науки казахстана
  Жанат бектурова
  Методическое пособие для работников образования, краеведов и историков, а также в качестве справочного пособия для школьников, студентов, магистрантов и аспирантов
  МәШҺҮртану ғылыми-практикалық орталығЫ
  Јдістемелік нўсќаулар Форма
  Мәшһүр-Жүсіп Шығармаларындағы рухани мәдениет лексикасы 2 Том
  Xix ғ. Екінші жартысы – XX ғ. Басындағы ертіс өҢіріндегі
  Инженерлік мамандықтары бойынша оқитын студенттер үшін Инженерлік графика пәнінін тәжірибе сабақтарының есeптерін шығаруға арналған (жоғарғы оқу орнының өз ішінде пайдалануға ) Павлодар
  Станок үлгісінің шартбелгісін құру мен оның технологиялық мүмкіндіктерін анықтау 050712 – Машина жасау және 050732 – Стандарттау, метрология мен сертификаттау мамандықтарының студенттеріне «Металл кескіш станоктар»
  Рецензент: Филология ғылымының кандидаты, доцент Зейнулина А. Ф. Құрастырушылар
  Ж. Т. Сарбалаев конверсия мәселелері дәрістер топтамасы
  Жону білдегінің айналдырығының айналыс жиілігі кестесін жасау машина жасау мамандығының студенттеріне «Металлкесу білдектері»
  Психологияның теориялық-методологиялық негіздері
  Адамжүсіп Мәшһүр-Жүсіп 8 актілі қойылым / Тұрышев А.Қ, Павлодар : Кереку, 2010. 49 б
  Н. Дауенов ДӘСТҮрлі қазақ этнографиясы
  Владимир Павлович Максаковский
  Ббк 7. я Ө52 С. Торайғыров атындағы пму ғылыми кеңесі ұсынған Пікірсарапшы
  5П236п тіс сүргілейтін жартылай автоматтың кинематикалық ҚҰрылымы және баптау машина жасау мамандығының студенттеріне «Металлкесу білдектері»
  Сөйлеу мәдениеті «Музыкалық білім»
  Қазақстан Республикасы білім және министрлігі
  Рылымы жшне бастауы машина жасау маманды"ыныЈ студенттеріне «Металлкесу білдектері» пЩнінен №5 зертханалы› ж±мысын орындау Їшін арнал"ан Щдістемелік н±с›аулар (жоо ішінде ›олдану"а) Павлодар
  Кбт 4. 61 я л 64 С. Торайғыров атындағы пму ғылыми кеңесі ұсынған
  Автокөлік психологиясы
  Бөлім бастиек пен горизонталь жоңҒылағыш білдегінің кинематикалық ҚҰрылымы және бастауы машина жасау мамандығының студенттеріне «Металлкесу білдектері»
  Бұраманы қию үшін жонубұрамакескіш білдегі кинематикалық ҚҰрылымы және баптау машина жасау мамандығының студенттеріне «Металлкесу білдектері»
  Аспаптану «Аспаптық орындау» мамандығы бойынша күндіз және сырттай оқитын тәлімгерлердің дәріс жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқау Павлодар Мазмұны
  Жаратылыстану мамандықтарына арналған бақылау жұмысына әдістемелік нұсқау Павлодар 2008
  Жанат бектурова
  Станоктың кинематикалық ҚҰрылымын талдау 050712 – Машина жасау мамандығының студенттеріне «Металл кескіш станоктар»
  Учебное пособие для студентов специальности 250340 «Машины и технология литейного производства»
  Нұсқаулар Методические указания к изучению дисциплин Геотехника , Геотехника для студентов специальности
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым миннистрлігі
  Музыка теориясының негіздері «Музыкалық білім»
  Бағдарламалық басқару жүйелері
  Тєуелсіз мемлекетіміздіњ µркениетке жету жолында єр талабына т±ѓыр боларлыќтай ±рпаќ оќыту, тєрбиелеу ісі жања сапалыќ дењгейге кµтерілуі ‰шін оќыту мазм±ны жањартылып, єдіс тєсілдердіњ озыѓы µмірге ењгізілуде
  Тјжірибелік жўмыс №1
  Учебное пособие для студентов специальности 050204 Культурология Павлодар
  Саяси партиялар және партиялық жүйелер
  СтаноктЫҢ кинематикалық құрылымын анықтау 050712 – Машина жасау және 050732 – Стандарттау, метрология мен сертификаттау мамандықтарының студенттеріне «Металл кескіш станоктар»
  Задания контрольных работ по разделу
  Ms word мәтіндік редакторы әдістемелік нұсқау күндізгі оқу бөлімі Павлодар бекітемін
  Солтүстік қазақстандағы жаздық ЖҰмсақ бидайдың селекциясының жетістіктері мен болашағЫ
  1 Жилищное право: понятие, предмет, методы
  Баймағамбетов Т. Ш. техникалық ғылымдар кандидаты, С
  Астықтану пәні бойынша бақылау жұмыстарын орындау жөніндегі әдістемелік нұсқау 050727 «Азық-түлік өнімдері технологиясы» мамандық студенттеріне арналған Павлодар Кіріспе
  Лабораторная работа №2 Дефектация коленчатого вала
  А. Ф. Зейнулина филология ғылымдарының кандидаты, профессор
  Е. Н. Жуманкулова Әлеуметтік жұмыстің КӘсіби-этикалық негіздері
  Монография Павлодар 2011 м инистерство образования и науки Республики Казахстан
  Д. Е. Қапанова, А. С. Құрақбаева
  Программа практики одд-31
  Металлургия, машина жасау және көлік факультеті
  Тарихты оқыту әдістемесі
  Үзіліссіз практика
  Павлодар Кереку 2008
  М. Каппасова Саяси технологиялар
  Мемлекеттік тілде іс жүргізу
  Англо – русско – казахский терминологический словарь для юридических специальностей
  Нш тістегергішті май сорғысын қҰрастыру технологиясы машинажасау мамандығының студенттеріне «Машина шығару технологиясы»
  Устройство теодолитов
  Неміс тілі: лексика, грамматика, СӨйлеу, Қарым-қатынас
  Ш. Х. Мустафин, Е. К. Сарымов иінді жшне тісті механизмдерді жобалау
  Қазақстан Республткасының білім және ғылым министрлігі
directory fulltext buuk  
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет