Книги/569
  Таќырып: Деректану пјні
Книги/142
  Кәсіби өсудің жоғАРҒы мектебі
Книги/568
  Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Книги/214
  Оразбек Нұсқабаев
Книги/663
  Мұхтар Әуезовтің «Абай», «Абай жолы» романдарының әдеби сында танылу және бағалану тарихы.
Книги/616/Р.Абсаттаров
  Қазақстан республикасы
Книги/126
  Н. ТҰЯҚ баев т к. Арыстанов б. ӘБішев жалпы геология курсы
Книги/122
  А. Ж. Сейтембетова
Книги/114
  С. П. Наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги/222
  М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика
Книги/1530
  Бағдарламасы (силлабус) Пән : Педагогика тарихы
Книги/115
  Н. П. Неклюкова
Книги/723
  Климатология негіздері
Книги/223
  Балақаев, М. Томанов, Е. Жанпейісов, Б. Манасбаев
Книги/3161
  Г. Б. Бекимова б-42. Ауыл шаруашылық мелиорациясы./Пәннің оқу-әдістемелік жинағы. Көкшетау, 2015. 133 бет. «Ауыл шаруашылық мелиорациясы»
Книги/136
  М. Н. Портнов Комбайншының оқу құралы
Книги/2128
  Экономист (Жен)
Книги/2055
  Мемешов С. К. Топырақтану геология негіздерімен (Оқу-әдістемелік кешен) Көкшетау, 2012 мазмұНЫ
Книги/139
  Казақстан ресііубликасы білім жәНЕ
Книги/1448
  Ресей тарихы көне заманнан бүгінге дейін
Книги/3215
  Қазақстан тарихы пәнінен оқу-әдістемелік кешен
Книги/567
  Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы пәнінен оқу-әдістемелік құрал
Книги/1533
  Жұмыс бағдарламасы 3-12 б. Силлабус 13- 23 б. Дәрістер 24-88 б. Практикалық сабақтар 89- 92 б. ОбсөЖ және СӨЖ 93-103 б
Книги/673
  З. Е. Сүлейменова, М. Т.Қошанова педагогика ббк 74. 00 С 90 Рецензенттер
Книги/253
  Көкшетау 2006 ббк 88,3я 73 /5к/ к 76
Книги/116
  Өсімдіктер физиологиясы және биохимия непздері
Книги/230
  3. ҚАбдолов әдебиет теория – сының негіздері жоғары оқу орындарына арналған оқУ ҚҰралы мазмұНЫ
Книги/3224
  А. А. Букаева 5В011600 Геогафия мамандығына арналаған КӘсіби қазақ тілі
Книги/155
  Мәселелері ғылымның жаңа түсініктемелері негізінде шешілмеген. Осы құрал сол олқылықтардың орнын толықтыруға бағытталған
Книги/2455
  «Қазақстанның физикалық географиясы» пәнінен оқу-әдістемелік кешені жоғары оқу орындарының 5В011600 «География» мамандығы бойынша оқитын студенттер, сонымен қатар магистранттарға және оқытушыларға ұсынылады
Книги/2567
  А. Б. Билялова «Ландшафтану және физико географиялық аудандастыру»
Книги/3180
  5В011000 «Физика» оқыту түрі: күндізгі
Книги/2570
  Сїйектер жјне олардыѕ байланыстары жґніндегі ілім
Книги/3214
  5В011000 «Физика» оқыту түрі: күндізгі, сырттай
Книги/183
  Методическое пособие по дисциплине «Корпоративные финансы» для студентов специальностей 050509, 522530 «Финансы» и070640 «Финансы и кредит»
Книги/225
  Ауыз єдебиеті туралы т‰сінік Ауыз єдебиетініњ т‰рлері
Книги/3220
  Оқу-әдістемелік кешен Қр бжҒМ бекіткен типтік бағдарлама 15. 05
Книги/1531
  Бағдарламасы (силлабус) Пән : Педагогика тарихы 5В010200 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы
Книги/662
  Бернияз кїлеевтіѕ Ґмірі мен шыєармашылыќ жолы
Книги/3156
  М. А. Аужанова а-93 Мал азығын өндіру және дайындау технологиясы. Пәннің оқу-әдістемелік жинағы. Көкшетау, 2015. 210 бет. «Мал азығын өндіру және дайындау технологиясы»
Книги/668
  Оқу құралы Көкшетау 2009 Пікір жазғандар
Книги/447
  Ш. Н. ДҮрмекбаева өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы
Книги/470/Жусупов Р.С. т.б. Каржылар нарыктары
  Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Книги/157
  М а 3 м ¦ н ы кіріспе І б¤лім. Классикалыќ экономикалыќ теорияныњ непздері
Книги/563
  Педагогика тарихы
Книги/2451
  Көкшетау, 2013. 130 бет
Книги/449/Абдрахманова
  Көкшетау 2011 Құрастырғандар
Книги/3164
  Г. Б. Бекимова б-42. Жеміс-жидек және көкөніс шаруашылығы. Пәннің оқу-әдістемелік жинағы. Көкшетау, 2015. 158 бет. «Жеміс-жидек және көкөніс шаруашылығы»
Книги/232
  Қ а з а қ тіліні ң грамматикас ы 1 т о м Алматы, 1967
Книги/234
  Қазақ әдебиетінің
Книги/3208
  Қазақстан Республикасының Ғылым және білім министрлігі Ш. Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік унивеситеті
Книги/3153
  Қазақстан Республикасының Ғылым және білім министрлігі
Книги/2557
  Көкшетау, 2013. 116 бет
Книги/1597
  Бағдарламасы (силлабус) Пән Өзін-өзі тану Мамандығы : Педагогикалық мамандықтар
Книги/187
  Саурова А. М баға қалыптастыру Мазмұны Кіріспе
Книги/64
  Экономикалық теория және кәсіпкерлік кафедрасы
Книги/125
  Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги/106
  Санжарга, Айманға
Книги/17
  Ғылым және жоғАРҒы білім министрлігі
Книги/134
  Мал өcipy. Алматы:Қайнар, 1995
Книги/208
  Қалиев С. ж б. Оқушылардың тұлғалық қасиеттеріи дамытудың педагогикалық негіздері./ С. Қалиев, Ш. Майғаранова, Г. Нысанбаева, А. Бейсенбаева. Алматы: "Білім", 2001, -224 б. Жалпы редакциясын басқарған п
Книги/614/Жахина
  Б. Б. Жахина тіл дамытуға арналған жаттығулар (лексика тарауы бойынша) Алматы Білім
Книги/1692
  Оқулық құрал Көкшетау 2009 я73 ббк-42 112я73
Книги/424
  М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги/675
  Генетика, селекция және тұҚым шаруашылығЫ (оқулық) алматы 2007
FTPallpupsiks/Книги/Война
  Бенито Муссолини и его государство Игорь Бестужев
Книги/143
  Қазақстан республикасы білім, МӘдениет
Книги/2565
  Т а ќ ы р ы п: Палеография
Книги/677
  Ә. Қалиев, Е. Жұмабеков Өсімдік генетикасы
Книги/103
  С. Жайлауов физикалық химия
Книги/237
  Кошенова Раушан
Книги/128
  Оқулық Алматы, 2003 ббк 28. 073 ф 16 ф 16 Фазылов С. Д., Молдахметов З. М., Ғазалиев А. М
Книги/3165
  Г. Б. Бекимова б-42. Кәсіби-бағытталған шетел тілі. Пәннің оқу-әдістемелік жинағы. Көкшетау, 2015. 70 бет. «Кәсіби-бағытталған шетел тілі»
Книги/686
  Солтүстік Қазақстандағы ауылшаруашылық дақылдарының тұқым шаруашылығы
Книги/85
  Айма›ов О. А., Тлеуова З. Ш., љазбекова Т. Т. Химияныў теориялыљ негіздері
Книги/131
  КазАқстан республикасы білім, мәдениеТ
Книги/2695/Есенжолов
  Дәріс №1. География ғылымдарының жүйесі, оның тұтастығы. Сұрақтар
Книги/687
  Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ш. Уәлиханов атындағы
baimurza/images/files
  Сабақтың тақырыбы: Қазақ халқының әдет-ғұрып,салт-дәстүрлері
Книги/570
  Бексейітова А. Т
baimurza/images/files
  «ҚАҢҒа жәдігерлері сыр шертеді»
Книги/3163
  Г. Б. Бекимова б-42. Ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу негіздері / Пәннің оқу-әдістемелік
Eksportas/Ukraina
  Ветеринарный сертификат
Книги/578/Сарсембин У.К
  Оқу -әдістемелік кешен
Книги/3193
  Оқыту түрі: күндізгі
Книги/441/Шалгинбаев
  Педагогика
Книги/3190
  Оқу-әдістемелік кешен
Книги/245
  Казакстан респубикасының білім, МӘдениет және денсаулык сактау министрлігі
Книги/1591
  Бағдарламасы (силлабус) Пән Ойынның педагогикалық- психологиялық негіздері Мамандығы
FTP/Other/OLD_Data/Manual & Books/mitko/Removable Disk (H)/MANUAL
  С какво да започнем
Книги/231
  Ii синтаксис қ а з а қ с с р-н ы ң «Ғылым» баспас ы алматы — 1967 494. 342
Книги/130
  Оқулық мазмұны кіріспе
Книги/688
  С. Қ. Мемешов. Топырақтану практикумы
aigulskom/files
  Балдырған 2006ж
Книги/107
  Сабақтары Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Книги/239
  Білім беру министрлігі жауапты редакторы М. Б
Книги/1593
  Бағдарламасы (силлабус) Пән Педагогикалык анимация Мамандығы
aigulskom/files
  Зал іші Наурыз мерекесіне сәйкес безендірілген
Книги/229
  Жауапты редакторы профессор Әбілаков Ә. Ә
Книги/219
  Сүлейменова Зәуре Екпінқызы
Книги/468/468 Омаров С.Х
  Көкшетау 2010 Дәріс Нарықтық қатынастар жүйесіндегі инвестиция
Книги/242
  Жоғары оку орны студенттеріне арналған оқу
Книги/666
  ОқУ ҚҰралы көкшетау 2007
baimurza/images/files
  Сабақтың тақырыбы : Орта ғасырлардағы ғылым мен білімнің дамуы Сабақтың мақсаты
omirbaev/files
  Мўєалімдер кїніне сценарий
Книги/323
  Курс лекций по дисциплине «Введение в языкознание» Для студентов ко
Книги/3207
  Сулейменова зауре екпиновна
Книги/2559
  Учебно-методический комплекс по дисциплине геоморфология для специальности: 5В011600-География
Книги/566
  Книга предназначена для учащихся и студентов, для тех, кто интересуется историей родного края
Книги/238
  Б.Ќ±лмаѓамбетова, А. Исанова, М. Исинѓарина, М. Кµккезова, Р. Ќ±рманѓалиева, П. Айтжанова Ќазаќ тілін оќыту єдістемесі
Книги/358
  Крахмал өсімдікте түіршік түрінде болатын жоғары полимерлі углевод. Толық гидролизденгенде глюкозаға айналады. Крахмал фотосинтез нәтижесінде өсімдік тамырына, түйнегіне және тұқымына жиналады
TEKSTAI - LT RU EN/Dzon Biver
  "Поцелуй до слез"
  "Победа в пустыне"
Книги/89
  Д. Л. Арманд Наука о ландшафте Основные теории и логико-математические методы
Книги/3213
  Рецензент: Ш. Ш. Уәлиханов атындағы кму м.ғ. к. Турлубеков К. К. Кусаинова Г. Т
Книги/99
  Ботаника пәні бойынша I –курс студенттеріне арналған оқу әдістемелік құралы
Книги/456/Омаров/ДКР каз лекции
  Дјріс 1 Экономиканы несиелік-аќшалыќ реттеудіѕ негіздері
Книги/1520
  Наурызбаев Ерлан Амангельдіұлы ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені пән : kpzs 2206 «Шетел мемлекеттерінің конституциялық құқығы» Мамандығы: 050301 Құқықтану Көкшетау 2012
Книги/3222
  Учебно-методический комплекс дисциплины Русский язык
Книги/109
  М. Е. Лобашев к. В. Ватти
Video/Predici_si_Sfaturi_(Besedy_i_propovedi)/Sv_Nikolaj_Serbskij/Missionerskie_pisma
  Православие и современность
Книги/781
  Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
ivlad/rprtr/02_02. i.-s. bach. choral iz rojg oratorii/text
  Магнификат
baimurza/images/files
  Тарас Шевченко және сәулет өнері Дайындаған: Ерсайынова Айман
Книги/207
  Оқулық Алматы. Мектеп. 1984 Қазақ сср жоғары және орта арнаулы оқу министрлігі оқулық ретінде бекіткен
Книги/3179
  Рецензент: Ш. Уәлиханов атындағы кму м.ғ. к, Турлубеков К. К. Кайникенова Г. К
Книги/664
  Е. А. Арыстанов, Т. М. Сейлханов, А. А. Жакупова Су жануарларын зерттеу бойынша әдістемелік құрал
Книги/100
  Практикум ( оқу құралы) (электронды оқулық)
Книги/1695
  Тұқым шаруашылығы Оқу құралы 1502000 – «Агрономия» Астана 2012
Книги/1529
  Бағдарламасы (силлабус) Пән : Мектепте тәрбие жұмысын ұйымдастыру теориясы мен әдістемесі
Книги/314
  Сызбаның даму тарихынан
Книги/66
  Өндіріс құралдарында тауарды тану
Книги/1596
  Бағдарламасы (силлабус) Пән Психологиялық- педагогикалық практикум Мамандығы
aigulskom/files
  Мақсаты : Балаларға мерекелік көңіл күй сыйлау: қуаныштарын үлкендермен бөлісуге, мейрімділікке тәрбиелеу. Қазақтың ұлттық салт – дәстүрімен кеңірек таныстыру, әртүрлі ұлттық ойындар арқылы баланың тілін дамыту. Жүргізуші
Книги/145
  Экономика институты
Volume_1/Макар/Кодекси/law
  Покровский И
downloads/Минея на гражданском с ударенями
  Живоначальная троица
TEKSTAI - LT RU EN/Deividas Vilkersonas
  -
pub/lfz/azamat/2lui
  Мартин. Моя прекрасная убийца
Книги, Журналы и т.д/Книги
  Книга выпущена при поддержке
ДЗ/11 класс/В/АСТРОНОМИЯ/02.02.2019 Актировка
  Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты
Volume_1/Макар/Кодекси/law
  Литература торгового права Источники торгового права Система торговых сделок Отдел I. Субъекты торговых сделок Купец
Soft/BIBLEJSKIE_ISSLEDOVANIJa_3/e-books
  Лекция Серия «библеистика»
humor/text
  Определения
pub/lfz/azamat/2lui
  Сказки братьев Гримм
aigulskom/files
  Сабақтың жүрісі: Кәне, балалар біз сабақта қалай отырамыз? Өте жақсы
uchebnye-posobiya/Потапов И.В. История ГиМУ зарубежных стран
  Преподаватель: Потапов И
public/fss/2014/programs/Kedr
  Рабочая программа дисциплины Гидродинамические аспекты физики взрыва Направление подготовки 011200 Физика
BOOKS/OUM_LIBRARY/VEDIC CULTURE
  Сказание о Нале. Супружеская верность
aigulskom/files
  Менің Қазақстаным
baimurza/images/files
  Cабақтың тақырыбы: Қышқылдар
aigulskom/files
  Сабақтың тақырыбы:
pub/lfz/azamat/2lui
  Erzählt von einem rotzfrechen Mädchen (рассказанные одной нахалкой; der Rotz сопли, frech наглый, das Mädchen девочка)
ATMR/Hlam
  Заявка на отключения по срс на апрель 2011 г
pub/lfz/azamat/2lui
  Тома. Хулиганские истории
Aspirant/2018 год
  «Экспериментально-клиническое обоснование применения правой внутренней грудной артерии для шунтирования коронарных артерий из левосторонней торакотомии» по специальности 14. 01. 26 сердечно-сосудистая хирургия
Учебные материалы/Учебники в текстовом формате/Спира. Все про mp3. Компьютер, как музыкальный цннтр
  Новгород ■ Воронеж Новосибирск ■ Ростов-на-Дону ■ Екатеринбург • Самара Киев ■ Харьков ■ Минск 2006 И. Спира Все про мрз: компьютер как музыкальный центр. Легкий старт ббк 32. 988. 02
209/RUS/Moduli/Farmakologiya/Stomatologiya/Metod.rekomendacii dlya stud/modul 1
  Методические указания для самостоятельной работы студентов при подготовке
directory rome  


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет