rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  М. Х. Дулати мұраларын ұЛЫҚтау міндетіміз бақторазов С. У. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
  Өмірбаяны байбатша Ә. Б
  Әож 80: 930. 24 МҰхаммед хайдар дулатидің Ұстазы бабыр және оның Өмір сүрген кезеңІ
  Әож 951/959(574) М. Х. Дулати «тарихи -и рашиди» ЕҢбегіндегі қазақстанның орта азия елдерімен қарым қатынасы
rus/all.doc/Konferencia/Konferencia_2014
  Ислам дініндегі хиджаб кию рәсімі және оның ҚазақТЫҢ салт-дәСТҮріне қатынасы қазбекова А., Баярисов Р. У. «Қыз өссе, елдің көркі деген сөз­ді, қапысыз қалай айтқан қайран бабам!»
  Әкімшілік мәЖБҮрлеу шараларының орындалу ерекшеліктері сәрсенбек А., Қоңырбаев Н. А
  Өндірісті нарықТЫҚ экономика жағдайында дайындау модельдері және оларды жетілдіру шаралары бердалиев Ж., Ералы А., Тілегенов И. С
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Бауыржан Момышұлының «Жол үстінде» әңгімесі Баймұратова Ә. С. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Арыс өзені мен Арал-Сырдария алабының су ресурстарын қазіргі уақытта пайдалану деңгейін бағалау Бақтыбаева А. С
rus/all.doc/Konferencia/Konferencia_2014
  Теріс-ащыбұЛАҚ су қоймасының тыныс-тіршілігі! Рәтбек М., Қожамқұлова Г. Е
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Әож 33. 1: 637. 146. ҚҰРҒАҚ компоненттер негізінде ұлттық сусын
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Ббк63. 3 (5Каз) «тарих-и рашиди» ЖӘне абжад есебі
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  К вопросу обеспечения безопасности функционирования гидротехнических сооружений рк
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Әож 687 салтанатты дастарханды жобалау ерекшеліктері
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Жамбыл облысында өсірілетін құйрықты қой тұқымдарының экотиптері және олардың конституциялық, өнімділік ерекшеліктері
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Отаршылдық топонимдер М. Мырзахметұлы зерттеулерінде Аманжолова Д. Е
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Ғалым а. ҚЫраубаева зерттеулеріндегі алтын орда кезеңі мен түркі тілді әдебиет
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Әож 41. 612 Жоғары сынып оқушыларына медиа-білім беру болашақ ҰрпақТЫҢ Үйлесімді дамуының кепілі
  Әож 347. 58 Бала қҰҚЫҒының ТҮсінігі, негіздері
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Автономды күн энергетикалық қондырғысы және оның күнге бағыттау құрылғысы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Тараз қаласының МӘдени тарихы көшербаева А. Ж., Иманбекова Г. М
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Ж., Бектлеуова Г. Х. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_II-tom
  Қасенова А.Қ., Елеусіз А. Б. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Ahmetov
  Жамбыл облысы Жуалы ауданы жер бедері мен геологиялық құрылымын қашықтан зондтау арқылы болжау
  Қашықтықтан зерттеулер жүргізу арқылы Қазақстанның оңтүстік аймақ жерлерінің болжамдық негіздеулері Омаров Е. О., Сенников М. Н., Омарова Ғ. Е., Колбачаева Ж. Е., Мейрбекова А., Мейрманов А.,Қалкеева А
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Қытай деректемелеріндегі қазақ тарихының Өзекті мәселелері шолпанқұлова Қ. А
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Әож 327: 94(430+574) ҚазаҚстан мен Германия арасындаҒы ынтымаҚтастыҚ пен ыҚпалдастыҚтың кӨкжиегі
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Гидроэлеваторлардағы кавитация туралы қасабеков М. И., Зұлқаршын П
  Әож 51. 482. Бьефтерді жалғастыратын құрылымдардың жаңа конструкциялары
rus/all.doc/Konferencia/Ahmetov
  Әож 658. 562: 011. 56 Бөгетсіз бастоғанды гидротехникалық құрылымдарындағы апаттар қаупін талдау
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 004. 588 Жаңа ақпараттық технологиялар, оны білім беру жүйесінде пайдаланудың маңыздылығЫ
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Қазақ мемлекеттілігі тарих толқынында
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  V Әож 73+371. Бiлiмдi бақылау жүйесiн қҰрудың заманауи жолдары
  Әож 334. 764 Жағалық толқыннан қорғау және жағаны бекіту құрылымдары
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Әож 531 08 (07) Қызмет көрсетудегі өлшеу қҰралдарының маңызы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Әож 801. 25: 801. 26 Қазіргі қазақ Қимыл есімдерінің мағынасы
rus/all.doc/Konferencia/konf_2013_I
  Ауыр металдармен ластанѓан топыраќты ќалпына келтіруде фиторемедиациялау єдісін ќолдану м‡мкіндігін талдау
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Әож 41. 612 Эмоционалдық кері әсерді зерттеудің Қалыптасуы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Әож 82-94: 930. 1: 929 М. Х. Дулатидің «тарих-и рашиди» ЕҢбегіндегі тарихи танымдық деректер
  Әож 821. 512. 122. 091 «тарихи-и рашиди» Қазақ тарихының этникалық дерегі
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 681. 3: 378 ОҚу тухнологияларын мектеп пәндерін оқытуда психология ғылымын пайдалану
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Әож 37. 324: 94(587) ХІХ ғасырдың екінші жартысындағЫ Қазақстанның ОҢТҮстік аймағындағы саяси жағдай
  Әож 94(574) Қыпшақ халқының этногенезі
  Әож 347. 58: 25 саяси баспана қҰҚЫҒының ТҮсінігі мен түрлері
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_II-tom
  Әож 39 кремний қос тотығындағы триттийдің (Н ) радиациялық диффузиясы
rus/all.doc/Konferencia/Konferencia_2014
  Әож 82-93: 087. 5Ө-88 ШӘКӘрім шығармашылығының танылуы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  М. Х. Дулат шығармасындағы сопылық таным көріністері мырзахметұлы М
  Әож 82-94: 297 МҰхаммед хайдар дулати «тарих-и рашиди» ЕҢбегіндегі ислам дініне деген сенімі
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  С., Алпысбаева Ғ. Б. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_II-tom
  Тәуелсіз Қазақстан ономастикасы: кеше және бүгін Құламанова З. А., Бердібаева Г. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Konferencia_2014
  Әож 677. 31: 636. 36: 745/749 ЖҮннен жасалған көлемді ойыншықтарды өҢдеу ерекшеліктері
  ШыңҒыс хан ұрпақтарының еуропадағы билік қҰруы тоқтаған Н., Жумадилова А. А
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 622. 755 Суалу қҰрылымдары туралы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Атырау өҢіріндегі еділбай қойларының Өнімділік-биологиялық ерекшеліктері ирзагалиев Қ. С., Сұлтанов С.Қ. Атырау мұнай және газ институты, Атырау
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Әож 342. 22: 323 тараз аймағындағы архитектуралық ескерткіштер тарихы
  Тараз мыңжылдық өркениеттер тарихының тоғысында
  Ежелгі тараз тарихының жаңа беттері даурембеков Қ. К
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Өож 631. 41 АймақТАҒы туризм кластерін дамыту өзекті мәселе
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Отан тарихының жалпы-түркілік кезеңін оқытудың кейбір мәселелері жөнінде қойгелдиев М. К
  Әож 930. 22(091): 9-05 М. Х. Дулати зерттеулеріндегі түрік-моғол әскери ұйымдары туралы деректерінің мазмұНЫ
  Әож 297: 341. 211 (214) (574) МҮсірәлі жәдікұлы және қазақ мемлекеттілігі
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Мүлікті тәркілеудің ұғымы, маңызы және өзекті мәселелері Ернишев Қ. А., Исаев А
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Қазақ мәдениетінің үлгілерін мерекелік салт-дәстүрлерде орынды қолдану ұғымын қалыптастыру
  Б. Момышұлының «Ұшқан ұя» повестіндегі топонимдердің семантикасы мен аталу уәждері Құламанова З. А., Орынбаева Д. Н
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 622. 755 Байзақ ауданының суғармалы жерлерінде қант қызылшасы зиянкестерінің таралуы
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Әож 81. 1(574) А. Байтұрсынов еңбектеріндегі фонемографиялық мәселелердің тіл білімінде алатын орны
  НарықТЫҚ экономика жағдайында кәсіпкерлікті дамыту шаралары серікова Б. Т., Бижуманова С. А
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Қысымды флотация әдісімен ақаба суларды тазалау тиімділігі
rus/all.doc/Konferencia/Ahmetov
  Шу өзенінің су ресурстарын бағалау Естаев Қ., Пернебай А
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Жел энергетикалық қондырғылардың параметрлерін анықтау Есімбаев О. Ж., Садыков Б. Н., Дауренбекова С. К
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  М. Х. Дулатидің «тарих-и рашидиі» бойынша моғолдықтар мен дулат бектерінің ислам дінін қабылдауы бақторазов С. У
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_II-tom
  Әож 547. 913 Elaeagnus angustifolia гүлінің компонентті қҰрамын зерттеу
rus/all.doc/Konferencia/Konferencia_2014
  Әож 336. 02: 63 ХҚес-ке сәйкес қорлар есебі
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  «тарих-и рашиди» ЕҢбегіндегі XVI ғасырдағЫ Қазақ хандығының Әскери-саяси жағдайы дүйсенова Д. Н
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Әож 677+621. 318. 44. Орау тікиіршіктерінің орам сапасына әсер ететін параметрлері
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Қожамжарова Д. П. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
  М. Х. Дулати. Халықаралық энциклопедия мұхтар Қазыбек Республикалық М. Х. Дулати қоғамдық қорының президенті, Алматы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Әож 94(574). 07/. 08 ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағЫ Әулиеатаның саяси-әлеуметтік ахуалы
  Әож 94 (564) 081 Қазақ зиялыларының Қалыптасу жолы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Ш., Жампоз Ө. М. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 19. Жамбыл облысында өсетін қара сексеуіл тұҚымының биологиясы
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Әож 04. Қаланы экологиялық аудандастыру және атмосфераның сапасын бағалау
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  М. Х. Дулатидің «ЖАҺаннаме» дастанының Қазақ Әдебиетімен үндестігі әбдіханова Ғ. Т. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Әож 821. 512. 122 Иманжүсіп қҰтпанұлының аулие-ата өҢіріндегі өЛЕҢдерінің тарихы шығармалары ұрпақҚА ҰЛАҒАТ
  Марал ишан және оның Ұрпақтары қыдырбаев М. А
rus/all.doc/Konferencia/Konferencia_2014
  Әож 6: 615. 463: 504. ӨНдіріс қалдығы фосфогипстің туғызатын экологиялық проблемалары
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Әож 626. 032. 27 Гидроциклонды сифондарды Ауылшаруашылығында пайдалану
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Әож 339. 439. 222: 94(574) ХХ ғасырдың басында қазақ шаруаларының КӘсіпкерлікпен айналысуы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Генетикалық модификацияланған өнімдердің адамғА Әсері
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Хх-ххі ғасыр басындағы лингвистикадағы басым бағыттар ибраймов Қ. Ш, Есенбаева А. М. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_II-tom
  Коммерциялық банктің несие портфелінің сапасын арттыру мәселелері (Қр екінші деңгейдегі банктер материалдары негізінде) Әуелбаев С. Ш., Абубакирова Г. М
  Азаматтық іс жүргізу сатыларының ТҮсінігі, ТҮрері және жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істерді қайта қарау сатысының ТӘжірибелік мәні және маңызы жунисалиев А. Т
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Тіліміздегі араб, иран тілінен енген топонимдер қабаты Құламанова З. А., Ахметова А. О
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Қоршаған орта сапасын бағалауда биоиндикаторларды қолдану бегімбаева А. У., Ағыбаева А. К
  Әож 624. 155 Адамға әсер етуші түстердің эмоционалды-психологиялық қасиеттерін зерттеу
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Әож 568. 447. 25: 12 заңды жауапкершіліктің негізгі ерекшеліктері
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Көк түсінің функционалды- лексикалық сипатының ДӘСТҮрлі танымға негізделуі
  М. Х. Дулаттың ҚҰнды мәдени мұрасы бимұрзаев Е. Т
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 81. Орман және жеміс питомниктерінің ТҮрлері
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Шаханов поэзиясындағЫ Үйірлі мүшелердің жасалу ерекшеліктері бодықова А.Қ., Иманмырзаева Ә. Д. М. Х. Дулати ат. ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 636 033 жылқы еттілігін өсірудің тікелей жолы бордақылау
  Әож 78. Жамбыл облысындағы «Жабы» тұқымды жылқылардың ет және сүт өнімділігі
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Әож 35. 087. 431. 3: 339. 727. 22/24(574) Қазақстан республикасының зейнетақЫ Қорларының инвестициялық стратегиясы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Жамбыл облысында қант қызылшасын өсірудің Қазіргі кездегі жағдайы және келешектегі мүмкіндіктері мұсабеков Қ.Қ., Ратова А. Б
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Моғолстан. Моғолдар дегеніміз кімдер?
  Роль города тараза и города гянджа в истории цивилизации
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Ортағасырлық саяхатшылардың жазбаларындағы шығыс түркістанның ҚАШҒар және күСӘН (куча) Қалалары маирова Қ. С
  Миграцияны реттейтін халықаралық Ұйымдардың Қазақстан республикасындағы атқаратын қызметтері және оларды жетілдіру жолдары ермекова Г. С
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Қазіргі қазақ антропонимдерінің Ұлтттық болмысы қазақбаева К. Р
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Әож 627. 843: 532. 533 суағарлы бөгеттің төменгі бьефінде энергияны бәсеңдетуді зерттеу
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_II-tom
  Оронимдердің лексика-семантикалық сипаты Құламанова З. А., Каримова А. Ш. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Әож 78: 681. 3: 78. 072. ОҢТҮстік қазақтарының ҚОҚандық езгіге қарсы күресі
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Ресейдегі мемлекеттік дума және қазақ зиялылары
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Әож 9-05: 929: 94(574). 07 Өткен тарихымыздың xy-xyi ғасырдағы шындығын тек дулати мұрасы арқылы ғана сабақтай аламыз
  Мырза хайдар дулат мұраларының рухани қҰндылығы мырзахмет Ғ. К., Алпысбаева Ғ. Б
  М. Х. Дулати алып тұЛҒа молдазимова А. Е
  М. Х. Дулати еңбектерінің ТӘлім-тәрбиелік маңызы керімбаева Р.Қ., Момынова С. Н
  ДәСТҮрлі қазақ ҚОҒамының саяси өміріндегі би институтының кейбір теориялық аспектілері нұрманбетов Қ. Е
  Әож 951/959(574) М. Х. Дулатидің «тарих-и рашиди» ЕҢбегіндегі орта азиялық Ғалымдар
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Дулатитану Дулативедение Әож 951/959 (574) М. Х. Дулатидің «тарих-и рашиди»
rus/all.doc/Konferencia/Ahmetov
  А., Гранкин Ю. Я. «Қазақ су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» жшс, Тараз қаласы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Топырақтардың сызықтыемес қассиеттері мен жұмыс атқару жағдайын ескеретін Ғимараттардың отыруын болжамдау әдістемесі
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_II-tom
  «информатика» курсын оқу кезінде интерактивті тақтаны қолдану құрмашова Г. С., Құсмұхамбетов Е. М. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  ӘОЖ: 687 Қазақ Ұлттық элементтерімен киімді жасау
rus/all.doc/Konferencia/Ahmetov
  ӘӨЖ 581. 6: 71 Қалаларды көркейтудегі жасыл желектердің маңызы
rus/all.doc/Konferencia
  Оқытудың белсенді әдістерінің бірі проблемалық ОҚытудың маңызы қабақова М. Б. Ш. Есенов атындағы кмтжИУ, Ақтау
rus/all.doc/Konferencia/Ahmetov
  АөК шаруашылықтың ұйымдық құқық нысандарының экономикалық тиімділігі
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_II-tom
  Әож 657 471 бюджеттендіру шығындарды басқарудың тиімді тәсілі
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 532(075. 8) Гидротехникалық құрылымдардың төменгі бьефтеріндегі энергия бәсеңдеткіш құрылғылар
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Патшалық ресейдің Қоныс аудару саясаты тоқбергенова З. С. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
  Махаббат пен жастық жыршысы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_II-tom
  Инновациялық даму жағдайында ара қашықТЫҚтан оқыту моделдерін жетілдіру ақынбекова А. Т., Үсіпбаева М. Е
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Костюмнің сырт келбетінің Қалыптасу үдерісін талдау көшкінбаева Н. Р
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Агроландшафтың ақпараттық жүйесін құру алгоритмі Жидеқұлова Г. Е
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Әож 631. 11 ОҚу тхнологияларын мектеп пәндерін оқытуда психология ғылымын пайдалану
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  М. Х. Дулати еңбектерін оқу-тәрбие үдерісінде пайдаланудың этнопсихологиялық ерекшеліктері мырқасымова М. А., Тұрдалиева Ш. Т
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_II-tom
  Қазақ хандығы дипломатиясының ерекшелігі тәттібек тегі Т. Т
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  М. Х. Дулатидың тарихи әлемі және қазіргі кезең
rus/all.doc/Konferencia/Konferencia_2014
  Қазақстанның ОҢТҮстік аймақтарындағы су қорларын болжау мырзаханова Қ., Омарова Г. Е., Сенников М. Н
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Әож 342. 22: 323 Қазақ мемлекттілігінің Қалыптасуында дәСТҮрлі қҰҚЫҚТЫҚ ЖҮйенің алатын орны
  Хх ғ. БасындағЫ Ұлттық мемлекеттік саясаттың ТӘуелсіз қазақстан мемлекетінің саясатымен сабақтастығы ержанова М. С
  Кеңестік дәуірдегі жамбыл өлкесінің саяси ахуалы мырзахмет Ғ. К
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Әож 532 (075. 8) Сорғы станцияларының су алатын қондырғыларының мақсаты мен оларға қойылатын негізгі талаптар
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Ет комбинатының АҚаба суларын тазалау әдістері жүзбаева Б. К., Жұмабеков Ә.Ә., Мәліктай ұлы М., Кадрешев Е. Ж
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Әож 21. Жел электр қондырғысы элементтерінің сипаттамалары
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 626. 81. 85 Жамбыл облысының тау бөктеріндегі суғармалы жерлерде су үнемдейтін суғару тәсілін негіздеу
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Қасым ханның Әскери-теориялық тактикасының маңызы (М. Х. Дулатидың «тарих-и рашиди» ЕҢбегі бойынша) Серікбаев Е.Қ
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Әож 94(574)(902) Ұлттық мемлекеттік үшін күрес
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Терең Қайта өҢделген астық дақылдарының Өнімдері: крахмал және оның туындысы
rus/all.doc/Konferencia/Konferencia_2014
  Әож 330. 101 Қазақстан республикасындағы жұмыссыздық МӘселелері
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Мырза хайдардың діни дүниетанымы рухани мұра букенова Ж. С., Макимова Г. Т
  Түркілер арасында исламның таралуындағы тараз өҢірінің РӨлі өтепбергенова Г. С
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 77. 486. Аяқ киімге арналған мақта маталарының аз қыртыстану өҢдеуі
  Әож 624. 155 Аяқ киім дайындамасына арналған материалдар өндірісіндегі нанотехнология
rus/all.doc/Konferencia/Konferencia_2014
  Жамбыл облысы флорасының allium L. – Жуа туысы өкілдерінің Өсіп-жетілу аудандарының идентификациясы батырбекова Б., Турмаханова Г. С., Серікбай Ж., Байтелиева А. М
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Әож 82-1-8 Қ52 шона смаханұлының сатиралық поэзиясы
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Әож 821. 512. 122: 82-96 МҰхамед хайдар дулатидың Әдеби көркемділігі
  Мұхаммед хайдар дулати және ортағасырлық Қазақстан тарихының деректік мәселелері кәрібаев Б. Б
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  М¦хамед хайдар дулати – ірі тарихи т¦ЛЃА, ЌОЃам ќайраткері
  Реформы преобразований в период правления м. Х. Дулати в кашмире
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Мұхаммед хайдар дулатидің «тарих-и рашиди» туындысы – Қазақ жазба классикалық Әдебиетінің КӨрнекті көрсеткіші тебегенов Т. С
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Әож 656. 13 Шымкент-Тараз автожолына жалпы шолу және ғылыми тұрғыда зерттеу
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Жамбыл облысындағы ортағасырлық Қалалардың зерттелу тарихы серікбаев Н. Т. «Тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру дирекциясы»
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Бағдарланған өнім алудағы экологиялық КӨрсеткіштерді анықтау сейітқазиев Ә. С., Орақбаева М. Ж., Шатаева Г
rus/all.doc/Konferencia/Ahmetov
  Қазақстанның шөлейтті аймағындағы жайылымның жер асты су көздері
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Біз қандай мәдениеттің Өкіліміз?
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 28. 12: 591. Іле өзенінің алабындағы су ресурстарын пайдалануды басқару мәселесі
rus/all.doc/Konferencia/Konferencia_2014
  Тараз қаласындағы Қолбасшы Қойгелді және Қазыбек би көшелері қиылысындағы жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру Асылбек Қ., Сырғабаев М. Н
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Ұлттық сусындарды ұЛЫҚтайтын кез жетті
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  М. ЖҰмабаев поэзиясының тақырыптық ерекшеліктері омарқұлова Л. К. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Өмірбаяны мен еңбектері керімбаева Р.Қ., Сембаева Г. П
  Батыс пен шығысты байланыстырудағЫ Ұлы жібек жолының РӨЛІ
  «дулати жастар» театрының жастарға берер тәрбиелік мәні болатбекова Ғ. С
  Әож 08: 374: 314. 122. Мырза хайдардың суреткерлік шеберлігі
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Әож 37: 39 (574) б 39 Ұлттық ТӘрбие қарым-қатынас мәдениетінің негізі
  «москва үшін шайқАС» романындағы кейіпкер психологиясының ашылуы түймебекова Ә.Ә. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Әож 1. 031. М. Х. Дулатидың «тарих-и-рашиди» ЕҢбегіндегі кісі есімдерінің танымдық МӘНІ
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  М. Х. Дулати орта ғасырлардағЫ Қазақ тарихының шежірешісі көшербаева А. Ж. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  Мұхаммед хайдар дулат және оның заманы қаражанов Қ. С
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty
  Мұхаммед хайдар дулати қазақ хандығының тарихын алғаш зерттеуші кәрібаев Б. Б
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2014
  ӘОЖ: 821. 512. 122: 82-342 «тарих-и рашиди» ЕҢбегіндегі тұҢҒыш қазақ хандығының ҚҰрылуы
rus/all.doc/Konferencia/I-tom_2012
  Қылмыстық іс жүргізу заңында тергеу экспериментінің тактикалық ережелерін пайдалану мүмкіндіктері Ернишев Қ. А., Мұстафаев Б. М
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын су тастау қҰрылымдарының бьефтерін жалғастыруды зерттеу мақсаттары мен міндеттері жолдасов С.Қ., Наурызалиев Н. А., Есенгельдиева П. Н
rus/all.doc/Konferencia/II-tom_2012
  Әож 624. 155 Төмен арынды гидротехникалық құрылымдардағы бұрандалы ағынды зерттеу
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_II-tom
  Шығармашылық сабақТАҒы кәсіби шеберлік болатбекова Ғ. С. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
rus/all.doc/Konferencia/Dulaty2012_III-tom
  К., Алпейсова Н. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз
directory rus all.doc  
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет