rus/wp-content/uploads/2010/11
  «Бекітемін» С. Ж. Асфендияров атындағы
rus/wp-content/uploads/2011/11
  №2 Асқазан-ішек жолдарының хирургиялық аурулары
  1. Жұтқыншақ арты кеңістіктің жалғасы не? көкіректің алдыңғы жағы
  С. Ж. Асфендияров атындағЫ
rus/wp-content/uploads/2011/12
  Глоссалгияны емдеудің патогенездік негізі
  Үлкен жастағы адамның Әлеуметтік-психологиялық статусы
rus/wp-content/uploads/2011/11
  Экзаменационные тесты по дисциплине «детские болезни» для студентов 6 курса 2010-2011 уч
rus/wp-content/uploads/2010/04
  Условия кредитования
rus/wp-content/uploads/2011/11
  Медициналық-профилактикалық факультетінің 6 курс студенттеріне емтиханға арналған тестік сұрақтар 2009-2010 оқу жылы
rus/wp-content/uploads/2010/09
  Даниярова анара бахиткеревна
rus/wp-content/uploads/2011/11
  Көз алмасының қандай құрылымдары көзішілік сұйықтықты бөліп шығарады?
rus/wp-content/uploads/2011/12
  Шықшыт буын ауруларындағы сәулелі нақтаманың алгоритмі
rus/wp-content/uploads/2011/11
  Элективті курс «Ауруханаішілік инфекциялар эпидемиологиясы және алдын алу. Инфекциялық бақылау жүйесі» бойынша 4 курс «Қоғамдық денсаулық сақтау»
  1. Эпидемиология жалпы медициналық ғылым ретiнде оқытады тұрғындардың жаппай сырқаттылығының таралу себептерiн
rus/wp-content/uploads/2016/04
  С. Ж. Асфендияров ат.ҚазҰму 2015-2016 о ж. PhD докторантурасы мен магистратурасына қабылдауды жүргізу есебін бекіту туралы
rus/wp-content/uploads/2010/11
  Министерство здравоохранения республики казахстан
rus/wp-content/uploads/2012/02
  Пайдалану жұмыстары бойынша департаменті есеп
rus/wp-content/uploads/2011/12
  «Саламатты Қазақстан 2011-2015» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру
rus/wp-content/uploads/2015/07
  Диссертация ибадуллаева ғалия сәруарқызы «со 2 экстрактары негізінде жаңа фитопрепараттардың фармацевтикалық негіздемесін жасау және стандарттау»
rus/wp-content/uploads/2011/12
  Хром қосындыларының Әсері кезіндегі шажырқай лимфа түйіндерінің ЖҰмсақ бауының микроанатомиялық ҚҰрылымы
rus/wp-content/uploads/2013/11
  Цой Натальи Олеговны «Влияние алиментарного фактора на развитие и степень тяжести акне у детей и лиц молодого возраста»
rus/wp-content/uploads/2011/12
  В казахстане
rus/wp-content/uploads/2018/05
  Бағдарламасы (МҚА) Алматы, 2018 ж. Бағдарлама «Медициналық құқық курсы бар саясат және денсаулық сақтаудағы басқару»
rus/wp-content/uploads/2015/10
  на русском, казахском, английском языках)
rus/wp-content/uploads/2011/06
  Личная карточка врача-интерна
rus/wp-content/uploads/2010/05
  Анатомо-топографические особенности лимфоидных образований прямой кишки человека в пренатальном онтогенезе 14. 00. 02 анатомия человека
rus/wp-content/uploads/2011/11
  Тесты для экзамена ом по детским болезням 2010-2011
rus/wp-content/uploads/2011/10
  Хайрулдаева Айсулу Маткасымовна
rus/wp-content/uploads/2012/04
  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі
rus/wp-content/uploads/2011/07
  Министерство здравоохранения рк
rus/wp-content/uploads/2010/05
  Оптимизация лечения переломов нижней челюсти в области угла с использованием современных материалов 14. 00. 21 Стоматология
rus/wp-content/uploads/2011/11
  5 курс студенттеріне гематология бойынша тесттік тапсырмалар
rus/wp-content/uploads/2010/09
  Микробиологический и молекулярно-генетический мониторинг возбудителя чумы из природных очагов разного типа 03. 00. 07 микробиология
rus/wp-content/uploads/2011/11
  Электив курс бойынша «аив-инфекциясының эпидемиологиясы, емдеуі және алдын алу» мпф қоғамдық денсаулық сақтау мамандығының 5 Курс студенттеріне 2011-2012 оқу жылына емтихан тест сұрақтары
rus/wp-content/uploads/2010/11
  Клинико-цитохимическая характеристика вирусного гепатита а и в у детей на фоне железодефицитной анемии 14. 00. 10 инфекционные болезни
rus/wp-content/uploads/2011/12
  Алматы қаласының ауа бассейінін гигиеналық ТҰРҒыдан бағалау
rus/wp-content/uploads/2012/02
  Передача технологий и проведение институционального реформирования в секторе здравоохранения республики казахстан
rus/wp-content/uploads/2015/04
  Мерекелік іс шараларды ұйымдастыру мен өткізу штабының 2015 жылдың бірінші тоқсанында атқАРҒан жұмыстарының есебі
rus/wp-content/uploads/2015/01
  Современное состояние сестринского дела в развитых странах: расширение сестринской практики
rus/wp-content/uploads/2012/11
  Алматинская Городская клиническая инфекционная больница
rus/wp-content/uploads/2014/07
  Маймакова Талгата Ануарбековича «Медико-экономические основы совершенствования медицинской помощи больным лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза»
rus/wp-content/uploads/2012/07
  «Совершенствование системы оценки медицинских технологий в здравоохранении Республики Казахстан» представленную на соискание ученой степени PhD по специальности 6D110200 Общественное здравоохранение
rus/wp-content/uploads/2013/11
  Председатель Профсоюза
rus/wp-content/uploads/2010/10
  Особенности иммуно-эндокринного профиля при доброкачественных и злокачественных новообразованиях молочной железы 14. 00. 36 -аллергология и иммунология
rus/wp-content/uploads/2011
  Начальник Военного института вв мвд республики Казахстан полковник Ж. Ахметов
rus/wp-content/uploads/2017/12
  Денсаулық сақтау жүйесінің кейбір салаларындағы азаматтық қызметшілер лауазымдарының тізілімі
rus/wp-content/uploads/2011/12
  Статья ошибки эндодонтического лечения Смагулова Е. Н
rus/wp-content/uploads/2013/07
  1 Клиникалық тапсырма
rus/wp-content/uploads/2011/11
  Аіи жаңа тесттер аіи – ң жетекші түрлері болып табылады: (4)
rus/wp-content/uploads/2010/07
  Қарабатырова толқын әбдікерімқызы қызамықты вакцинамен алдын алу нәтижесін бағалау және осы инфекцияның туыла пайда болатын синдромға әсері
rus/wp-content/uploads/2010/11
  Клинико -эпидемиологические проявления, рациональные подходы к диагностике и лечению синдрома первичного кожного аффекта 14. 00. 10 инфекционные болезни
rus/wp-content/uploads/2015/07
  Диссертация ибадуллаева ғалия сәруарқызы «со 2 экстракттары негізінде жаңа фитопрепараттардың фармацевтикалық негіздемесін жасау және стандарттау»
rus/wp-content/uploads/2012/10
  Синдром длительного сдавления синоним: травматический токсикоз, синдром раздавливания, синдром размозжения, компрессионная тр
rus/wp-content/uploads/2010/08
  Клинико-мотивационный анализ депрессивных состояний и суицидального поведения у больных с зависимостью от психоактивных веществ (комплексное исследование) 14. 00. 18 психиатрия
rus/wp-content/uploads/2012/10
  Операция трахеостомии
directory rus wp-content  
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет