userdata/uploads/u21
  Жоспар Кіріспе I. Ақшаның мәні мен қызметтері
  3 тамыз 1936 – Қарағанды облысының құрылғанына 70 жыл
  Еѕсесі биік елорда
  Компьютердіњ Ќ¦рылѓылары
  Абылай хан заманы қазақ батырларының дәуірі
  Абдирасилова зауре садуакасовна қазақстанда кәсіпкерліктің қалыптасу және даму тарихы
  Терминтанудыњ тарихы терењДЕ
  Темір дәуіріндегі Қазақстандағы тайпалар мен одақтар
  Алтынайұлы Қарасай батыр (1589-1671)
  Xvi-xvii ғасырлардағы Қазақ хандығы
  Дүние жүзі тарихы
  Дүние жүзі тарихы
  Ердембеков бауыржан аманкелдіұлы абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі
  Ж¦мекен нєжімединов шыѓармаларындаѓЫ Ќосарланѓан синонимдер
  Әлем тілдерінің топтастырылуы
  Қазақтар- ұлт, Қазақстан Республикасының байырғы және негiзгi халқы. Қ-дың ҚР-дағы саны 8,3 млн. (1999), әлемде 12,4 млн. Түркi тiлдерiнiң солт батыс қыпшақ тiлдерi тобына жататын қазақ тiлiнде сөйлейдi
  Абайтанушы Қайым Мұхаметханұлы
  Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ақША, несие, банктер пәнінен
  Байниязова жанар төлеубайқызы Қазақ лексикографиясы: біртілді оқу сөздігін түзудің ғылыми негіздері
  Ќазаќстан опера µнерініњ негізін салушы
  Ќазаќ фольклорындаѓы тарихи µлењдер
  Раќымжан Т±рысбек
  Ќазаќ єдебиетіндегі даналыќ ‰рдіс
  Кезінде репрессияға ұшырап, мерт болған боздақтар қайта тірілді, сөнген жанып, жоғалған табылды
  Өнерi. Қазақстан жерiнде кезiгетiн бейнелеу өнерiнiң алғашқы нұсқалары палеолит дәуiрiне жатады. Олар Қаратау мен Хантау тауларында тасқа қашалған жан-жануарлар тұрпаты түрiнде кездеседi
  10 «б»-сынып оқушысы Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған қазақ гимназия-интернаты Павлодар қаласы
  Серікзат Дүйсенғазин
  А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты Әож 811. 512. 122' 373. 21 Қолжазба құқығында Әшімханова фарида мейрамханқызы
  Авиация (франц aviation, лат аvis құс) Жер маңайындағы әуе кеңістігінде ауадан ауыр аппараттармен (ұшақ, тікұшақ, т б.) ұшуды білдіретін ұғым
  Ќазаќстан Республикасыныњ халќы
  Кәсіпорын экономикасы және оның негізгі факторлары
  Қазақ акср-і құрамындағы Қарақалпақ Автономиялық облысының қалыптасу тарихы
  Тəрбие құралы – əлеуметтік орта
  Жұлын ми сұйықтығын зерттеу тарихы
  1917 ж. Қазан революциясы және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы. ­Өлкедегі азамат соғысы
  Кәсіпкерлік құқықтың пайда болу тарихы
  І. Кіріспе Құқықтар мен міндеттеор қашан да сол құқықтар мен міндеттердің қайсыбір субъектілеріне байланысты болады. Біз қайсыбір субъективтік құқық тіралы айтқанымызда, бұд құқыққа әлдебіреуінің ие екендігін үн
  ЌАЋарман ќалибек
  Азат Бабашев
  Қазақ би өнерiнiң түп тамыры ғасырлар қойнауынан нәр алатыны белгiлi. Бүгiнде бишiлер де, би ансамбльдерi де, би студиялары да жоқ емес баршылық. Бiрақ, кәсiби жеке бишiлерiмiз саусақпен санарлықтай
  Ќазаќстанныњ ежелгі ќалалары
  Ілияс Жанс‰гіров – аќын, драмашы, прозашы, оныњ поэзиясы ±лттыќ єдебиеттіњ классикалыќ байлыѓыныњ ќатарына жатады
  Ќазаќ тіл біімі ѓылымында т±раќты тіркестерді таќырыпыќ топтарѓа бµліп, оларды єр т‰рлі баѓытта ќарастыру кењ ‰рдісс алып келеді
  Сѕтбаев Ќаныш (1899-1964)
  Сол отызыншы жылдар ішінде Орталық Қазақстанның шикізат базасын кешенді зерттеу негізінде тау-кен инженері Қ
  Мазмұны кіріспе І. КӘсіпорын қҰнын бағалау қАҒидалары
  Ќазаќстан Республикасыныѕ комерция банктері, олардыѕ ќызметтері мен операциялары
  Әлімжанова Айша Анықбайқызы Қазақ тіліндегі әйел қолөнеріне байланысты халықтық лексиканың этнолингвистикалық сипаты
  Тураева Айгүл Тасболатқызы Қазақ тіліндегі белгілілік пен белгісіздіктің функционалды-семантикалық категориясы
  Ахмет Байтұрсынұлының шығармалары
  Ұлықбек (толық есімі Мұхаммед Тарағай бин Шахрух)
  К‡н с¤нгенше с¤нбейміз
  86-ның ызғарлы желтоқсанындағы дүрбелең халық көкейінде әлі жаңғырып тұр. Уақыт алға жылжыған сайын кезінде айтылуға тыйым салынған шындықтар там-тұмдап болса да, оқиғаны көзбен көргендердің аузымен айтыла бастады
  Ғылыми жұмыс тақырыбы: «Информатиканы ойын–пән ортасында оқытуда қолданылатын ойын түрлері»
  Јулиеата ќаласын тўрєызєан Абылай хан еді
  Гендердің өзара әрекеттесуі
  Дєрілік µсімдіктермен емдеу
  Иран жєне т‡ркістан
  К¤не т‡ркі тіліндегі шылаулардыњ Ќалыптасуы жєне оны зерттеуші ѓалымдар
  Қабанбай батыр
  Медаль, Орден
  Көне түркі поэзиясындағы дәСТҮр жалғастығЫ
  Қайта өрлеу дәуіріндегі итальян әдебиеті
  Ќазаќтыњ халыќ педагогикасыныњ даму кезењдері
  Қазақ халқының 1916 жылғЫ Ұлт-азаттық КӨтерілісі с. Д. Тоқбергенова Төле би атындағы №8 гимназиясы, Тараз қ
  Ќазаќ батырлары жєне к¤ркем єдебиет
  Аралдарсыз -29,2 млн км
  Ана тілі – ўлттыќтыѕ, елдіктіѕ ќамалы
  ¦стаздар: Киіз ‰йді жіліктей білесіњ бе?
  Австралияның туы Австралияның елтаңбасы
  Баға құралуының теориялық аспектілері. Баға түсінігі және мағынасы
  Шортанова алшайым ахылбековна қазақстандағы ғылыми кітаптар басылымының тарихы
  Қазақстанға жер аударылған халықтар және олардың Республиканың халық шаруашылығын қалпына келтіріп, дамытуға қосқан үлесі
  Ќазіргі кездегі ќоѓамныњ дамуы айналадаѓы ќоршаѓан ортаны пайдаланумен тікелей байланысты, яѓни адамзат тіршілігіне ќадетініњ
  Ахмет Жұбанов
  Байтелиева жанар дәрібекқызы қазақ тіліндегі жылқы малына қатысты фразеологиялық тіркестердің этномәдени уәждемесі
  Јулиеатаны Ресейдіѕ жаулап алуы
  Естімейтін және нашар еститін балалардың тәрбие жұмыстарының ерекшеліктері
  Көне Грек әдебиетінің архаикалық дәуірі Антикалык әдебиет курсының пәні – көне грек және рим құлиеленушілік қоғамдарының әдебиеті. «Антик»,
  Инфолрмация жєне информатика
  Ќазаќ жеріндегі т±њѓыш мектептер
  Қазақтың ас беру дәстүрі: әлеуметтік-саяси қызметі
  Ќазаќтыњ зергерлік б±йымдары
  Ѓылыми жумыс секциясы
  Жђмыстыњ жалпы сипаттамасы
  Жыраулар поэзиясыныњ біраз ‰лгілері осы тарауда ±сынылып отыр
  Қазақстан қҰстары
  Шәріпжанова ғалия ғабдоллақызы қазақ тілі морфологиясы жөніндегі ілімдердің қалыптасуы мен дамуы
  Атмосфераның экологиялық мәселелері және оны қорғау
  Қазақ мақал-мәтелдерінің гендерлік сипаты м. Б. Боранбай
  Әлемнің тілдік көрінісінің тіл мәдениетіндегі бейнесі
  Елбасы Н.Ә. Назарбаев еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайлары мен реформаның іске асуын бағалай келе былай деген еді
  Ќазаќстанныњ ењ ежелгі ќаласы
  Ахмет Байт±рсын±лыныњ «Єдебиет танытќыш» ењбегі ХХ ѓасыр басындаѓы єдебиеттану ѓылымыныњ контексінде
  Ахмет Байтурсынов – тілші
  Ќазаќ музыка мјдениетініѕ корифейі – Ахмет Жўбанов
  Қазақ Әдебиетіндегі терме жанрының Қалыптасуы мен дамуы м. Т. Мұқашева №8 Төле би атындағы гимназия, Тараз қ
  Қазақ батырлары: исатай, махамбет
  Ағыбай батыр Қоңырбайұлы
  І. ҚАзақ жеріндегі исламның таралуы
  Жер аумағы, шекаралары, жағдайы: күн-шығыс елі
  Тұлғалар. Алаш арыстары. Мұндай жандар туралы Елбасы Н. Назарбаев: Ұлы тұлғаларын білмейінше, бірде-бір дәуірді дұрыстап тану мүмкін емес
  Мұрсалнәби Тұяқбаев Қадырғали би Жалайыри және Қасым хандығы
  Ќазаќ этнопедагогикасыныњ ерекшелiктерi
  Балқаш өңірі әрі жылы, әрі күн сәулесі көп түсетін табиғаты жағынан Қазақстандағы тартымды жерлердің бірі. Шөлді болып келетін қуаң дала Балқаш көлінен нәр алады
  Сингармонизм
  Қазыбек би келдібекұЛЫ
  Халќымыздыњ “Жаќсы адам-ќазына” деген наќыл сµзі бар
  Аќселеу Сейдімбек
  Әйтеке би (1644 1700)
  Жоспар: І. Кіріспе Ақша түсінігі
  Абсаттарова Айдана 10 «б» класс оќушысы
  Ќазаќстан Республикасы, климаты
  Ғаламның тілдік бейнесі
  Б±ќар жырау мен Дулат Бабатай±лыныњ
  Ќазаќ єдебиетініњ ежелгі дєуірі
  Қазақ тіліндегі ресми іс қағаздары
  Абайша сүйіп, абайша күйіп жүрміз бе?
  Біртұтас экономикалық кеңістіктің болашағы қандай
  Қазақ шаруаларын отырықшылыққа көшірудегі мемлекет саясаты
  Cыр ґѕірі ќашаннан хас таланттардыѕ отаны болып табылады
  Балалар елініњ с‰йікті жыршысы
  Бала құқықтары жөніндегі халықаралық құжаттар
  Ќазаќстан Республикасы, туризм, туристік нысандар
  Балалар єдебиетіндей патриоттыќ тєрбие мєселесі
  Инфляцияѓа ќарсы саясат
  Ќазаќ тілінде сµз таптастырудыњ
  М±њайтпас±лы, Ќажым±ќан
  Б. Адамбаев фольклортанушы
  БайғҰтова ақлима мархабатқызы "Қазақ әйелі" концептісінің этномәдени сипаты
  Кремнийдің табиғатта таралуы Периодтық жүйедегі орны
  Банк маркетингі Маркетингтің пайда болу тарихы көне замандарда жатыр
  Депозиттік операциялар түрлері
  2 I тарау Банк менеджментіне жалпы сипаттама
  Ќ±ныпия Алпысбаев
  Керей хан (1456-1473 ж ж. билік құрған)
  Абылай хан (1711-1781)
  Ѓалам эволюциясыныњ моделі
  К¤кбай жанатай¦ЛЫ
  Ерте темір дәуіріндегі тайпалық одақтар мен көне мемлекеттік құрылымдар
  Өлеңнің қара бауыр қасқалдағы Жанат Әскербекқызы, филология ғылымдарының кандидаты
  Дүние жүзі тарихы
  О.Ө. Б. "Техникалық мектеп" Тақырыбы: Орындаған: Құмаров С. Т. Тексерген
  Жер планетасыныњ эволюциясы
  Дүние жүзі тарихы
  Хix ғасырдың 30-шы жылдарында патша өкіметі Қазақстанда отарлау саясатын онан әрі өрістетіп, қазақ халқының саяси дербестігін біржола жоюға бағытталған шараларды кеңінен жүргізе бастады
  Ілияс Жас‰гіровтыњ "К‰йші" поэмасы
  ¤мірзаќ Айтбай±лы
  Алєашќы бізге жеткен мјліметтер бойынша халыќты есепке алу Ќытайєа жатады, ол тґрт мыѕ жыл бўрын (ся династиясыныѕ дјуірінде) ґткен
  Дүние жүзі тарихы
  Сабақтың тақырыбы: Қазақстанның пайдалы қазбалары Сабақтың мақсаты: Білімділігі
  Ќазаќстанныњ энергетика ж‰йесі
  ЈҐЖ 091 (574) (09) Ќолжазба ќўќында
  Патшалық Ресейдің ХХ ғасырдың басында Орта Азияның шығыс аудандарын отарлауы өте күшті қарқынмен жүргізілді
  Қазақ халқының жоңғар шапқынышылығына қарсы күресі
  Єлем єдебиетіндегі сентиментализм
  Тањѓажайып Рымхан
  ӘӨЖ 894. 342. 35 Ә 20 жамбыл әлем түркілері поэзиясының алыбы меңдібай Әбілұлы А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ
  К‡лтегін ескерткіші т‡ркі тектес халыќтардыњ баѓа жетпес байлыѓЫ
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі пәНІ: Кәсіпорын экономикасын талдау тақырыбы: ЕҢбекақы орындағАН: тексерген: астана 2007ж. Жоспар
  1С “Бухгалтерияныѕ” негізгі ерекшеліктері
  Мазмұны Кіріспе і-тарау. Баға құрылымы
  К¤не т‡ркі тіліндегі шылау с¤з табыныњ маѓыналыќ Т‡рлері
  "отан тарихы"
  Ќазаќ фольклорыныњ тарихы жєне оныњ зерттелуі
  Ежелгі түркілердің наным-сенімдері
  А. Байтұрсыновтың өмірі мен қызметі
  Генетиканың даму тарихы
  Икемді нарықтық механизмі баға арқылы жүзеге асырылатын еңбек нарығы, жетілген бәсекелік нарығы болып сипатталады
  Жасдаурен балалар баќшасы
  Кљркемсљз љкілдерініњ шыѓармаларындаѓы имандылыќ идеясы
  Ќолжазба ќ±ќыѓынада
  Казталовка ауданында мүйізді іріқара бруцеллезін жою шараларын еткізудің күнтізбелік жоспары
  Хү-ХҮІ ҒасырлардағЫ ҚЫРҒыз-қазақ халықтарының арасындағы саяси және этникалық байланыстар е. С. Альчикенов
  Қазақстандағы индустрияландыру
  Инфляцияныњ мєні, тарихы жєне пайда болу себептері
  Ќарлыѓаш Байтанасова
  Т‰бі бір т‰ркі тілдес халыќтардыњ ауызекі єдебиетінде т‰бірі, маѓынасы бір сµздер кµптеп кездеседі
  Ілияс Жанс‰гіровтіњ «Жетісу суреттері» µлењін оќытудаѓы ерекшеліктер немесе «ќазаќ поэзиясындаѓы ±лы жањалыќ»
  Ќазаќстан Республикасы, топыраѓы, µсімдіктері, жануарлары
  К. Д. Ушинский – орыстың ұлы классик-педагогы (1824-1870) К. Д. Ушинскийдің өмірі мен педагогикалық қызметі
  Қазақстандағы көші-қон процестері және оның зерттелуі
  Кіріспе. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасының нысаны мен міндеттері. Фонетика туралы түсінік
  Әл-Фараби (на казахском)
  Жж кеңес мектебі мен педагогикасы. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы мектеп және педагогика
  Мұқатаев Айдос Ағдарбекұлы Қазақстан инновациялық мектептерінде қосымша білім бағдарламалары негізінде оқытуды бейіндік саралаудың дамуы
  Xix ѓасырда
  Дєметкен С‰лейменова
  Әож 09. 43. 2: 801. ҚАзақ тілі дыбыстарының ахмет байтұрсыновқа дейін зерттелуі
  Ѕож ќолжазба ќђќыѓында
  Т±рсын Ж±ртбай
  АќИЌаттан адасудыњ азабы
  Єулие – ата уезіндегі оќу – аѓарту ісі
  Хvі-ѓасырдаѓы жетісу аймаѓындаѓЫ Ќазаќ хандыѓыныњ саяси жаѓдайы
  Сыр бойы батырлары тәуелсіздік жолында
  Көрнекті Алаш қайраткері, ойшыл ақын Ғұмар Қараштың (1875-1921) шығармаларын толық бастырып шығаратын уақыт келді
  К‰лєш Бєйсейітова
  Бөгенбай батыр (1690 I778)
  Ербол Єбдірєсілов
  Н.Құрманбекова, С. Байтілен, К. Мәкенов Диқан орта мектебі, Байзақ ауданы, Жамбыл облысы, Тараз мемелкеттік педагогикалық институты, Тараз қ
  ²Басқаның патшасының бәрі жақсы, неліктен біздің хандар жаман болған
  К‡н с¤нгенше с¤нбейміз
  Дүние жүзі тарихы
  Қазақ халқының демографиялық жағдайы
  Қазақ хандығының құрылуы
  Ќазаќтыњ этноргафиялыќ суреттерінде кескінделген адам (батыр) бейнесі негізінен µте ќарапайым т‰рде, яѓни бет єлпеті µњсіз, бос болып, ал кеудесі мен ќол,,,аяќтары жай сызыќтармен
  «абай жолы» романындағы тарихи шындық эволюциясы
  Қазақстанның бүгінгі қаржы және банк секторы
  Исатай тайманұЛЫ
  Дүние жүзі тарихы
  Ќадырѓали жалайыри зираты
  Галактикалар мен ж±лдызды ж‰йелердіњ эволюциясы
  Генетикалық карталар
  Қазақстан мен Германия
  Ѓарифолла Ќ±рманѓалиев
  Дарвинизмнің ең басты қателігі оның “өмір – бұл күрес” дейтін ілімі
  Айдың табиғАТҚа және тіршілікке тигізетін маңызы д. Ж. Шлмағанбетова Ақтөбе облыстық планетарий, Ақтөбе қ
  Күн жүйесінің эволюциясы
  Жоспар Кіріспе 3 І бөлім. Инфляцияның теориялық аспектілері
  Жер планетасы
  Жұлдызды аспан көрінісінің жыл бойындағы өзгеруі
  Дүние жүзі тарихы
  Ќазаќстан Республикасы, спорт жєне дене тєрбиесі
  Дихан Ќамзабек±лы
  Сары±лы Аќтамберді (1675 1768)
  Ќарасай Алтынайђлы батыр
  Жоспар : i-кіріспе Инвестиция және оның теориялары. 1 Инвестицияның мәні, қызметі
  А. С. Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі
  Есім хан (1598-1628 (1645) ж ж. билік құрған)
  Жаз дидарлы ата жайында айтсаќ
  Әож жамбыл айтыс шебері ж. Момбекова, Ә. Уралбекова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
  Квант физикасы
  Дүние жүзі тарихы
  Ж ж. Кеңес мектебі мен педагогикасы
  Тікелей салыќтар: корпорациялыќ табыс салыєы
  Мєліметтер базасы б±л аќпараттарды саќтау ‰шін арналѓан ±йымдастырылѓан ќ±рылым
  Ќазаќ халќы – рухани зор байлыќтыѕ мўрагері
  Өмірбаяны 1925-ж. қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Таңсық елді мекенінде туған
  Иоганн Генрих Песталоццидіњ педагогикалыќ теориясы
  Исаны тани алдық па
  "отан тарихы"
  Абдуллина зауреш абдрахметовна «балалар әдебиеті кейіпкерлерінің тілдік тұЛҒасы»
  Кванттық теорияның шығуы
  КөКТҮріктер мемлекетінің іргесін қалаған тайпалар жүйесі ахмет Ташағыл
  Меншікке салынатын салыќтар: кґлік ќўралдарына салынатын салыќ
  Амантай Кєкен
  Дат¦лы сырым
  Ќазаќ этнопадагогикасыныњ Ѓылыми негiзiн ќалаушы педагог-ѓалымдар
  Ќазаќ даласыныњ орта ѓасырдаѓы ѓ±ламаларыныњ
  Дүние жүзі тарихы
  Ж ж. кеңес мектебі мен педагогикасы. Мектептің революциялық қайта құрылуы және алғашқы қадамдары
  Ѓалам эволюциясы идеясыныњ ќалыптасуы
  Моңғол-татардың алып империясының керегесi көгiнен сөгiле бастағанымен iргесi әлi мықты болатын. Алтын Орданы Ақсақ Темiр шайқап жiбергенi рас. Соңынан ұсақ хандықтар пайда бола бастаған
  Кєсіпорынныњ табыстылыѓыныњ
  Жанат Айм±хамбетова
  К¤не т‡ркі тіліндегі шылаулардыњ лексика – грамматикалыќ маѓынасы
  «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
  Тараз мемлекеттік педагогикалыќ институты, «Ќазаќ єдебиеті» кафедрасыныњ аѓа оќытушысы А
  Орыс тілді және шетел әдебиеттануындағы
  Жазба ескерткіш Тµрбиеніњ мµњгілігі, кджетгілігі, ќасиетгілігі жайлы ой т‰ркі жазбасыныњ ертедегі ескерткіштерімен дµледденеді
  Баянбай Х±сайынов
  Б Кіші ж‰здіц Ѓесей империясынын ќ‰рамына енуі
  Киiз туырлыќты, аѓаш уыќты
  Абайдың Евгений Онегиннен аудармасы
  Атом бомбасы және кгб (Жорес Медведев)
  Конструкциялау технологиясы јдебиетті оќытудыѕ Ґнімді жолы
  Реферат Тақырыбы: Орындаған
  Ерлер мен пірлер
  Көнеден жаңАҒа бет алған образ л. К. Омарқұлова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
  Джон Локктыњ педагогикалыќ теориясы
directory userdata uploads  
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет