Јдістемелік ўсыныстарєа жјне нўсќауларєа, јдістемелік ўсыныстарєа, јдістемелік нўсќауларєа арналєан титул параєыжүктеу 58.62 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі58.62 Kb.
түріНұсқаулар

Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Машина жасау және стандарттау кафедрасы

6М071200 - Машина жасау мамандығының магистранттарына


«Жанашылдық және ғылыми-зерттеу қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру» пәнін оқу үшін арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстарды және нұсқауларды, әдістемелік ұсыныстарды, әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректоры

_________ Н.Э.Пфейфер

20__ ж. «___»________Құрастырушы: __________ профессор Р.О.Олжабаев


Машина жасау және стандарттау кафедрасы
6М071200 – Машина жасау мамандығының магистранттарына

Жанашылдық және ғылыми-зерттеу қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру пәнін оқу үшін арналған


Әдістемелік ұсыныстар

Кафедра отырысында ұсынылды, «___»_____________20___ж. Хаттама №___

Кафедра меңгерушісі ______________ Ыксан Ж.М.
Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған __________________ 2012 ж. «__» __________ № ____ хаттама
ОӘК төрағасы ____________ Ахметов Ж.Е. «___»________2012ж.

(қолы) (күні)


ҚҰПТАЛҒАН:

ӘҚБ бастығы _________ Жуманкулова Е.Н. «___»__________ 2012ж.

(қолы) (күні)
Университет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«___» ______________ 2012ж. № _____ хаттама.
1 Пәннің тақырыптары мазмұны
1 тақырып. Кіріспе

Қазақстанның 2003-2015 жж. индустриалды-инновациялық дамуының стратегиясы.

Мемлекеттің тұрақты дамуына шикізаттық бағытталушылықтан қайтуға әсер ететін экономика салаларының диверсификациясы жолымен жету, ұзақ уақытты жоспарда қызметті-технологиялық экономикаға өтуге шарттарды дайындау.

Бәсекеге қабілетті өнімді шығару және ғылыми-техникалық прогресстің тереңдету шарттарында өндірістік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ерекшеліктері.

Қазіргі заманғы кезеңде ғылыми-зерттеу институттарында машина жасауда ғылыми зерттеулер, инновациялық қызметті ұйымдастырудың қажеттілігі. Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамудың артықшылықтары.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 5-17 б.


2 тақырып. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жобалау мен басқарудың әдістері мен принциптері

Ғылымды басқару мен ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі. Индустриалды дамыған елдерде НИОКР ұйымдастыру, өткізу және басқарудың ерекшеліктері. Ғылыми-техникалық потенциал мен оның құрылымы. Ғылым дамуын қолдау.

Қазақстанда ғылымды ұйымдастыру мен қаржыландыруды жетілдіру. Ғылымды оның қайта ұйымдастыру жолында сақтау міндеттері. Ғылымды басқару мен ұйымдастыру. Ұлттық ғылымдар академиясының жағдайы туралы. Ғылым мен білімнің интеграциясы.

Ғылымды қаржыландыру.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 25-32 б.
Тақырып 3. Өндірістің техникалық жүйелері құрамында басқару обьектілері. Машина жасау бұйымдарының техникалық күйін қалыптастыру және экономикалық тиімділігі.

Эксперимент мақсаты, факторлардың үш тобы, эксперимент түрлері, негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Бақыланатын факторларға, жауапқа қойылатын талаптар, эксперимент жоспарының ұғымы.

Өлшеулер қателері (өлшеу қателіктері) жіктелуі, эксперимент нәтижелерін математикалық өңдеудің негізгі міндеті – алынған нәтижелер бойынша өлшенетін шаманың нағыз мәнінің бағалауы.

Эксперимент нәтижелерін өңдеу кезінде қатаң, жүйелік, кездейсоқ қателерге қойылатын талаптар.

Кездейсоқ қателерді тарату түрлері. Кездейсоқ қателерді таратудың қалыпты заңы. Кездейсоқ шаманың (қатенің) қателігінің бағалану тәсілі – орташа квадраттық ауытқу, орташа арифметикалық, дисперсия, басты және таңдамалы қателік ұғымы.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 35-54 б.


4 тақырып. Машина жасау объектілерінің сапасын басқаруды біріктіру. Бұйымдардың техникалық күйін басқару. Өнім сапасын басқару.

Жеке компьютерде бағдарлама көмегімен эксперимент нәтижелерін өңдеу кезінде қалыпты таратудың негізгі параметрлерін анықтаудың реті.

Өлшенетін шаманың нағыз мәнін бағалау. Нүктелік бағалау, сенімдік бағалау. Сенімдік аралық, сенімдік қателік, сенімдік болжамдық, үш сигма ережесінің ұғымдары.

Өлшеудің белгілі және белгісіз дәлдігі кезіндегі сенімдік бағасы. Үш сигмалар ережесі. Эксперимент нәтижелерінің талаптанатын дәлдігі мен сенімділігіне жету үшін қажетті өлшеулер саны.

Орташа мәндер мен олардың бағалануы. Тапсырылған мәнге математикалық күтімнің теңдігі туралы болжамды тексеру. Орташа мәндер теңдігі туралы болжамды тексеру.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 55-95 б.


5 тақырып. Өндірістің технологиялық дайындығын басқару. Өндірістегі статистикалық бақылау. Машина жасаудың технологиялық процестерін басқару.

Эксперимент мақсаты, факторлардың үш тобы, эксперимент түрлері, негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Бақыланатын факторларға, жауапқа қойылатын талаптар, эксперимент жоспарының ұғымы.

Өлшеулер қателері (өлшеу қателіктері) жіктелуі, эксперимент нәтижелерін математикалық өңдеудің негізгі міндеті – алынған нәтижелер бойынша өлшенетін шаманың нағыз мәнінің бағалауы.

Эксперимент нәтижелерін өңдеу кезінде қатаң, жүйелік, кездейсоқ қателерге қойылатын талаптар.

Ұсынылатын әдебиет: [2], 1-17 б., [4], 1-18 б.
6 тақырып. Бұйымдардың техникалық күйінің негізгі ережелері және болжау. Бұйымдар сенімділігін болжау.

Кездейсоқ қателерді тарату түрлері. Кездейсоқ қателерді таратудың қалыпты заңы. Кездейсоқ шаманың (қатенің) қателігінің бағалану тәсілі – орташа квадраттық ауытқу, орташа арифметикалық, дисперсия, басты және таңдамалы қателік ұғымы.

Өлшенетін шаманың нағыз мәнін бағалау. Нүктелік бағалау, сенімдік бағалау. Сенімдік аралық, сенімдік қателік, сенімдік болжамдық, үш сигма ережесінің ұғымдары.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 1-22 б., [5], 1-20 б.


7 тақырып. Ғылыми зерттеулер мен жасап құрұда ақпараттық технологиялар. Шешімдерді қабылдауды қолдаудың ақпараттық жүйелері.

Ғылыми зерттеулердің бағдарламалы-мақсаттық жоспарлануы. Мақсаттық бағдарламалардың ақпараттық негізі мен негізделу міндеттері.

Ғылыми зерттеулерді жоспарлау мен басқарудың болашақ ұйымның ақпараттық жүйесі.

Жергілікті және глобальды ақпараттық желілер. Internet-те ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу, реферативті журналдар, патенттік бюллетеньдер, микрофильмдерді көру, мерзімдік ғылыми-техникалық журналдарды және т.б. қолдану арқылы іздеу.

Глобальды ақпараттық желілер. Ұлттық ақылдық мүлік институты, Internet-те енжар іздеу, www.kazpatent.kz сайты, тақырыптық CD дискілер және т.б. көмегімен ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 210-227 б., [6], 3-22 б.


2 Әдебиеттердің тізімі

Негізгі әдебиет

  1. Р.О.Олжабаев. Технологиялық қондырғылар. Оқулық. Астана, «Арман-ПВ», 2009 – 232 б

  2. Станок үлгісінің шартбелгісін құру мен оның технологиялық мүмкіндіктерін анықтау / құраст. : Р.О. Олжабаев, М.М. Кертаева. – Павлодар : Кереку, 2009. – 17 б.

  3. Станоктың кинематикалық құрылымын анықтау / құраст. : Р.О. Олжабаев, М.М. Кертаева. – Павлодар : Кереку, 2009. – 23 б.

Қосымша әдебиет

  1. Станоктың кинематикалық құрылымын құру мен сәйкес орналастыру / құраст. : Р.О. Олжабаев, М.М. Кертаева. – Павлодар : Кереку, 2009. – 19 б.

  2. Станоктың кинематикалық құрылымын талдау / құраст. : Р. О. Олжабаев, М. М. Кертаева. – Павлодар : Кереку, 2009. – 21 б.

  3. Жонғыш бұрама кескішті станокты жонғышты өңдеу операцияларын орындау үшін реттеу мен баптау/ құраст. : Р. О. Олжабаев, М. М. Кертаева. – Павлодар : Кереку, 2009. – 23 б.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет