Дніпропетровський історичний музей імбет1/7
Дата27.04.2019
өлшемі489 Kb.
#119208
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство культури України

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького

Бібліографія

Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького

за 167 років 1849-2016 рр.

Дніпропетровськ – 2016 р.

У даному виданні зроблена спроба упорядкування бібліографії про діяльність одного з найстаріших і провідних музеїв України — Дніпропетровського національного історичного музей імені Д.І. Яворницького, якому виповнилося 167 років. У 1849 році влада, громадськість, працівники освіти Катеринославської губернії заснували перший в нашому краї музей. Він був громадським і висвітлював історію та природні особливості даного регіону, а також культуру давніх цивілізацій світу. За ці роки про музей писали багато, висвітлюючи його багатогранну діяльність на користь просвітництва місцевого населення, збереження різноманітних джерел з історії краю, формування й охорони історико-культурної спадщини Катеринославщини-Дніпропетровщини, виховання любові до малої Батьківщини, національної свідомості, гідності традиціям наших пращурів. Праця буде корисною для музейних працівників, краєзнавців, істориків, студентів, широкої громадськості.

Упорядник: Бекетова В.М., кандидат історичних наук.

Редакційна колегія: Капустіна Н.І. (голова ред.), Бекетова В.М., Мурадов Д.О.


Бібліографія Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького

за 167 років 1849-2016 рр. / Упоряд.: В.М.Бекетова.За заг.ред. Н.І.Канустіної. Рукопис - Д., 2016. - 67 с.


Зміст

РОЗДІЛ І. Видання Дніпропетровського національного історичного музею

ім. Д.І. Яворницькогоза 167 років (120):

1.1. Видання до 1917 року (каталоги та звіти) (7).................................................

1.2. Видання 1920-2000-х рр.(113):

1.2.1. Каталоги (16)...................................................................................................

1.2.2. Наукові збірники, публікації джерел, біобібліографічні матеріали (27)......

1.2.3. Науково-популярні видання (43)................................................................


1.2.4. Біобібліографічні нариси про працівників музею (27)...............................

РОЗДІЛ ІІ. Загальна бібліографія Дніпропетровського історичного музею

ім. Д.І. Яворницького...........................................................................................

2.1. Література про музей з 1849 до 1945 рр......................................................

2.2. Література про музей після 1945 до 2015 рр.........................................................
РОЗДІЛ ІІІ. Персонологічна бібліографія ДНІМ ім. Д.І.Яворницького

3.1. Абросимова С.В.

3.2. Аліванцева О.В.

3.3. Бекетова В.М.

3.4.Василенко Н.Є.

3.5. Ватченко Г.Ф.

3.6. Голубицька Г.А.

3.7. Зворикіна Т.І.

3.8. Капустіна Н.І.

3.9. Кокіна Л.С.

3.10. Лазебник В.І.

3.11. Маркова Л.М.

3.12. Мартинова С.М.

3.13. Монастирна Г.С.

3.14. Прокудо В.С.

3.15. Сацута В.М.

3.16. Сердюк М.Й.

3.17. Цимлякова Т.М.

3.18. Шейміна Н.М.

РОЗДІЛ І.

Видання Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького за 167 років

(У хронологічній послідовності, за роками видання)1.1. Видання до 1917 року :

1. Каталог коллекции древностей А.Н. Поль в Екатеринославе /Сост. К. Мельник. Вып.І. – Киев: Типография С.В.Кульженко, 1893. - 223 с. и 13 л. илл. 1. Каталог выставки ХШ археологического съезда. - Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905.

 2. Каталог Екатеринославского областного музея им. А.Н. Поля / Сост.: А.Скриленко, В.Бабенко. - Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905. - 296 с.

 3. Екатеринославский областной музей имени А.Н. Поля: история создания и задачи учреждения. Речи, произнесенные в день освящения здания 14 августа 1905 г. М.В. Родзянко и В.В. Куриловым. - Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905. - 20 с.

 4. Устав Екатеринославского областного музея имени А.Н. Поля. - Екатеринослав: Типография губернского земства, 1905. - 11 с.

 5. Эварницкий Д.И. Отчет Екатеринославского областного музея имени А.Н. Поля 1905-1906 г. - Екатеринослав: Типография губернского земства, 1907. - 192 с., с илл.

 6. Каталог Екатеринославского областного музея имени А.Н.Поля. - Екатеринослав: Типография губернского земства, 1910. - 444 с., с илл.

1.2. Видання 1920-2000-х рр.:

Каталоги:

 1. Каталог. Кераміка. Вип. І. Дніпропетровський історичний музей ім. академіка Д.І. Яворницького/ Упор.: Н.М.Трушенко, В.О.Черних. - Дніпропетровськ, 1964.

 2. Каталог. Нумизматика. Вып. ІІ Днепропетровский исторический музей им. академика Д.И.Яворницкого / Сост.Г.Ф.Иосиков. - Днепропетровск, 1965.

 3. Каталог. Оружие. Вып. ІІІ Днепропетровский исторический музей им. Академика Д.И.Яворницкого / Сост. О.В.Кузьмина. - Днепропетровск, 1967. - 82 с.

 4. Крылова Л.П. Каменные бабы: Каталог. – Д.: Промінь, 1978 - 102 с.

 5. Большевистские листовки в Днепропетровском историческом музее 1893-1923: Каталог / Сост.С.В.Абросимова. - М., 1985. - 35 с.

 6. Старопечатные кириллические издания в Днепропетровском историческом музее 1574-1800 гг.: Каталог / Сост. С.В.Абросимова. – Д., 1988. - 42 с.

 7. Книги гражданской печати ХУШ века: Каталог музейной коллекции / Сост. С.В.Абросимова. – Д., 1989. - 46 с.

 8. Епістолярна спадщина академіка Д.1.Яворнипького: Каталог музейної колекції. /Упоряд. С.В.Абросимова та інш. Вид.2-е доповнене. – Д., 1992. - 220 с.

 9. Пам'ятки писемності в збірці Дніпропетровського історичного музею: Каталог музейної колекції актових джерел ХУШ-Х1Х ст. / Упоряд. : С.В. Абросимова та інш. – Д., 1993. - 48 с.

 10. Єгипетські старожитності в колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького. Каталог /Автори-упоряд.: І.А. Фоменко, Г.Ф. Шамрай. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2006. – 40 с.

 11. Листи з фронту з фондів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Каталог /Автор-упоряд. В,М.Сацута. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2007. – 68 с.

 12. Скарби Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Альбом. /Автори тексту і упоряд.: Капустіна Н.І., Бекетова В.М. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005.

 13. Вотуми у зібранні Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І.Яворницького: [Каталог] /Автор-укладач Н.О.Степаненко; вступ Н.І.Капустіна. Д.: АРТ-ПРЕС, 2012. - 40 с.

 14. Геральдика Дніпропетровщини. Офіційні символи територіальних та муніципальних утворень : [Історичні нариси] / Автори-упоряд.: Бекетова В.М., Потап О.Ю.; за заг. ред. Н.І.Капустіної. - Д. : Арт-Прес, 2012. - 192 с.

 15. На українському грунті. Книжкова графіка Миколи Погрібняка (1885-1965): [Каталог]/ Упоряд., вступ. Стаття: Н.Є.Василенко, І.В.Мазуренко; Під заг.редакцією Н.І.Капустіної. - Д.: Арт-прес, 2015. – 84 с.

 16. Козацькі старожитності в колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького: Каталог. / Автори-упоряд.: Абросимова С.В., Бекетова В.М., Безіна Л.В. та ін. За заг. ред. Капустіної Н.І. – Д.: Арт-прес, 2016. – 432 с.

Наукові збірники, публікації джерел, біобібліографічні матеріали:

 1. Дніпропетровський краєвий історико-археологічний музей: Збірник. Т.1 / За гол.ред. проф. Д.І Яворницького. - Д. : Друк. ім. 25-р. ВКП Поліграфтресту, 1929. - 273 с.

 2. Наш край: Збірник праць з археології, історії та музеєзнав­ства. Д.: Промінь, 1971. Вип.1. – 160 с.

 3. Вчений-подвижник: Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров'ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького. (Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження вченого [26-27 жовтня 1990 р.] ). Дніпропетровськ, 1991. Вип. 1. - 78 с.

 4. Скарбниця ріднокраю: Збірка матеріалів науково-практичної конференції з музейної справи і краєзнавства. Дніпропетровськ, 1993. Вип. 2. - 130 с.

 5. З минувшини Подніпров'я: Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню музеїв, 17 травня 1994 р. Дніпропетровськ, 1995. Вип.3. - 178 с.

 6. Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (9 листопада 1995 р.). Дніпропетровськ, 1995. Вип. 4. - 328 с.

 7. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворнииького: Листи вчених до Д.І.Яворницького. Дніпропетровськ, 1997. Вип.1 - 884 с.

 8. Музей і майбутнє: Доповіді та повідомлення наукової конфе­ренції до Міжнародного дня музеїв, травень 1997 р. /Упоряд.: В.М. Бекетова. - Д., 1998. Вип. 5. - 106 с.

 9. Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. (Збірник тез доп. та повід. міжнародної наук. конференції, присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім.Д.І.Яворницького) / Упоряд.: В.М.Бекетова. – Д., 1999. Вип. 6. – 177 с.

 10. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Листи діячів культури до Д.І.Яворницького. Дніпропетровськ, 1999. Вип.2. – 460 с.

 11. Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури. (Матеріали обласної наук. конф., присвяченої 225-річчю м.Дніпропетровська) / Упоряд.: В.М.Бекетова. – Дніпропетровськ, 2003. Вип. 7. – 134 с.

 12. Скарби музеїв: Матеріали обласної наукової конференції з проблем краєзнавства та музеєзнавства /Упоряд.: В.М.Бекетова. - Д., 2004. Вип. 8. – 132 с.

 13. Музей і відвідувач. Методичні розробки, сценарії, концепції /Упоряд.: Капустіна Н.І., Гайда Л.О. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. Вип. 9. – 148.

 14. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Листи музейних діячів до Д.І.Яворницького. /Укладачі С.В.Абросимова, Н.Є.Василенко, А.І.Перкова та ін. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. Вип. 3. – 740 с.

 15. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Листи Д.І.Яворницького до діячів науки і культури /Укладачі С.В. Абросимова, Н.Є. Василенко, А.І. Перкова та ін. Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. Вип. 4. – 500 с.

 16. Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу /Підгот. тексту і наук.-довід. апарату С.В.Абросимової, Н.Є.Василенко; за заг. ред. Н.І.Капустіної . - 3-тє вид., випр. і доп. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005 . – Ч. І – 312 с.; Ч. ІІ – 496 с.

 17. Олесь Гончар і Придніпров’я. До 90-річчя з дня народження, 40-річчя видання роману “Собор” /Автор-упоряд. С.М. Мартинова. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – 58 с.

 18. Видатні постаті регіону: музейна персоналістика. (Матеріали обласної музейної наук. конф., присвяченої 75-літтю Дніпропетровської області) / Упоряд.: В.М.Бекетова. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. Вип. 10. – 336 с.
 1. Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького)/ Упоряд.: Бекетова В.М. – Вип. 11. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – 608 с.
 1. Віхи музейної біографії: До 160-річчя заснування Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького / Автори-упорядники Н.І.Капустіна і В.М.Бекетова – Д.: Герда, 2009. – 72 с.
 1. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Листи рідних, друзів і знайомих до Д.І.Яворницького /Укладачі С.В.Абросимова, Н.Є.Василенко, А.І. Перкова та ін.; За заг.ред.Н.Капустіної. Д.: АРТ-ПРЕС, 2010. Вип. 5. – 952 с.
 1. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького: Листи друзів, приятелів і знайомих до Д.І.Яворницького /Укладачі С.Абросимова, В.Бекетова, Н.Василенко, В.Єкшов та ін.; За заг.ред.Н.Капустіної. . Д.: АРТ-ПРЕС, 2012. Вип. 6. – 848 с.
 1. Маркова Д.М. Історія географії: адміністративно-територіальний устрій Дніпропетровщини на початку ХХ століття: Бібліографічне видання / Упоряд. бібліографії І. Голуб. - Д.: ДОУНБ, 2011. - 68 с.
 1. Спогади про Олеся Гончара. Дніпропетровський період // Вступ. ст., упорядкув. Текстів С.Мартинова; Упоряд. бібліограф. І. Голуб. - Д.: ДОУНБ, 2013. - 108 с.
 1. Повік Герой в народі не вмира, який поліг на березі Дніпра... Фотоальбом: Науково-методичне видання / Автори-упоряд.: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Архіпова Т.А., Сацута В.М., Хоменко О.О. - Д.: ООО “Дніпрокнига”, 2013. - 344 с.
 1. Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості. Збірник наукових праць з проблем музеєзнавства та краєзнавства, присвячений Міжнародному дню музеїв /Упоряд.: В.М. Бекетова. За заг. редакцією Н.І.Капустіної. Вип. 12. – Д.: Арт-прес, 2015.– 300 с.

 2. О.П.Блаватська. Спадщина. Музейний центр Олени Блаватської та її родини. Завдання та Перспективи: Матеріали Ювілейних читань 12-13 серпня 2016 р. – Д.: Дніпро, 2016 – 70 с.


Науково-популярні видання:

 1. Дніпропетровський державний історичний музей: Путівник ./Відпов. за випуск М.Я. Ханіас-Нібо. Дніпропетровськ, 1960. -111 с.

 2. Путівник по експозиції. Дніпропетровський історичний музей ім.Д.І.Яворницького./ Колектив авторів. Дніпропетровськ, 1966. - 97 с.

 3. Дніпропетровський історичний музей ім.Д.І.Яворницького: Путівник. /Колектив авторів. Дніпропетровськ, 1971. - 1Я0 с.

 4. Прокудо В.С. Диорама "Битва за Днепр": Путеводитель. Днепропетровск, 1977. Изд. 2-е.

 5. Ватченко А.Ф., Крылова Л.П., Молчанова Ф.Н. и др. Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого: Путеводитель. Днепропетровск, 1979.

 6. Вежичанина О.С., Сандриков В.Е., Огрызкина О.М. Днепропетровский музей истории религии и атеизма: Краткий путеводитель. Днепропетровск, 1980. - 29 с.

 7. Сидоренко Т.Н. Днепропетровский исторический музей имени Д.И. Яворницкого: Фотоочерк. Днепропетровск, 1981. - 16 с.

 8. Ватченко А.Ф., Елинова Л.П., Перкова А.И. и др. Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого: Путеводитель. Днепропетровск, 1984.

 9. Шамрай Г.Ф. Днепропетровский исторический музей им.Д.И.Яворницкого: Фарфор. (Комплект открыток с текстами). К., 1984.

 10. Перкова А.І. Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Явор­ницького: Каталог. К., 1990. -16 с.

 11. Запорізькі реліквії в колекції Дніпропетровського історич­ного музею ім. Д.І.Яворницького./Автор тексту Н.В.Ченцова. Дніпропетровськ, 1990. - 16 с.

 12. Бекетова В.М., Маркова Л.М., Монастирна Г.С. Це не повинно повторитися: Буклет виставки про репресії 1930-1950-х рр. на Дніпропетровщині,. Дніпропетровськ, 1990.

 13. Выставка «Днепропетровск – космосу» в Днепропетровском историческом музее. Буклет. /Автор текста А.И. Алексеев. – Д.: ПО «Южмаш», КБ «Южное», 1991.

 14. Пам’яті О.М.Поля. /Упоряд. В.І.Лазебник. – Дн.: ЗАТ Вид-во “Поліграфіст”, 1997. – 57 с.

 15. Дніпропетровський історичний музей ім.Д.І.Яворницького. 150 років: Буклет. /Упор. Н.І. Капустіна. Дніпропетровськ: Арт-прес, 1999.

 16. Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького: Проспект-альбом /Упорядники — Н.І. Капустіна, В.М. Бекетова. – Київ: Новий друк, 1999. –24 с.

 17. Талант спілкування. (До ювілею від дня народження Н.І.Капустіної – директора Дніпропетровського історичного музею [з бібліографією]). Буклет. /Упор. В.М. Бекетова – Дніпропетровськ: Арт-прес, 2004.

 18. Як створювалась діорама. Спогади В.С.Прокуди. – Дн.: АРТ-ПРЕС, 2005. – 23 с.

 19. Всеукраїнський музейний фестиваль «Музей третього тисячоліття». Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького. 7-12 листопада 2005 р. Путівник-довідник. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. – 75 с.
 1. Рушники із зібрання Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького. Комплект листівок /Упоряд.: Зворикіна Т.І., Підосинова М.А. – Д.: Дніпрокнига, 2005.
 1. Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького: Путівник /Автори- упоряд. - Н.І.Капустіна, В.М.Бекетова. – Д.: Вид-во “Проспект”, 2206. – 26 с.
 1. Музеї Дніпропетровської області. Довідник-путівник /Автори: Капустіна Н.І., Бекетова В.М. – Дн.: АРТ-ПРЕС, 2006. – 56 с.
 1. Пектораль — повернення. Виставка з фондів Музею історичних коштовностей України у Дніпропетровському історичному музеї ім. Д.І. Яворницького. До 75-річчя Дніпропетровської області. Буклет. - Д.: Арт-Прес, 2007.
 1. Другий Всеукраїнський музейний фестиваль «Музеї у сучасному поліетнічному світі». Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького. 16-22 вересня 2008 р. Каталог учасників. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – 102 с.
 1. Дембінська О.І. Православна ікона з фондів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008.
 1. Комплекс Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького. 1849-2009. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
 1. Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
 1. Меморіальний будинок-музей Д.І.Яворницького. Відділ Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
 1. Діорама “Битва за Дніпро”. Відділ Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
 1. Музей “Літературне Придніпров’я”. Відділ Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
 1. Музейний центр О.П.Блаватської та її родини. Відділ Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
 1. Музей історії розвитку самоврядування Дніпропетровської області. Відділ Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Буклет. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
 1. Скарби Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького. Комплекст листівок (16 шт.). – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
 1. Китайгород козацький. Нові археологічні знахідки, памятки з історії козацтва. Царичанський район, Дніпропетровська область. Буклет виставки до 160-річного ювілею Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького /Автор тексту О.В.Старік – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
 1. Духовні скарби Придніпров’я. Буклет виставки до 160-річного ювілею Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького /Відповід. за випуск В.М.Бекетова. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
 1. Не лише гроші... Ювілейні та памятні монети з колекції музею. Буклет виставки до 160-річного ювілею Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького /Автор тексту Н.О.Степаненко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009.
 1. Музеї України у всесвітньому культурному просторі. Каталог учасників ІІІ-го Всеукраїнського музейного фестивалю, Дніпропетровськ 14-19 вересня 2011 р. /Упоряд: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Малієнко Ю.М. - Д.: АРТ-ПРЕС, 2011. - 109 с.
 1. Капустіна Н.І., Івлева С.В. Ми мандруємо музеєм: Путівник по національному історичному музею ім. Д.І.Яворницького для батьків та дітей. - Д.: Арт-Прес, 2011. - 120 с., іл.
 1. Ход за ходом: Из истории шахмат на Днепропетровщине. 1902-2012 гг.: Буклет к выставке в Днепропетровском национальном историческом музее /Текст: Чернов Е.А., Бекетова В.М. - Д.: АРТ-Прес, 2012. - 24 с.
 1. Золота Скіфія. Буклет виставки золотих та срібних скіфських пам'яток. Д.: Арт-пресс, 2013. – 2 с.
 1. Национальный исторический музей имени Д.И. Яворницкого — туристическая жемчужина Днепропетровщины. Путеводитель / Авторы-сост.: Н.И.Капустина, В.М.Бекетова. - Д.: Арт-Пресс, 2013. - 44 с.
 1. Музей і діти: дитячі програми, центри, музеї. Четвертий Всеукраїнський музейний фестиваль «Музей і діти: дитячі програми, центри, музеї», Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І.Яворницького, 16-21 вересня 2015 р.: Путівник-довідник // Упорядники: Н.І.Капустіна, В.М. Бекетова, Ю.М.Малієнко. – Д.: Арт.-прес, 2015. - с. 100.
 1. Курінь Козацького Батька: Путівник по меморіальному будинку-музею Д.І.Яворницького /Автори-упоряд.: А.І. Перкова, Н.Г. Чередник. За заг.ред. Н.І.Капустіної. – Д.: Арт-прес, 2015. – 94 с.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет