До листа Міністерства освіти і науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125жүктеу 5.47 Mb.
бет10/24
Дата25.02.2019
өлшемі5.47 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
e-mail: etdt@ukr.net
м. Херсон,

14-15 вересня
150

Міністерство освіти і науки України, Білоруський державний економічний університет, Вітебський державний технологічний університет, Київський національний університет технологій і дизайну, Львівський торговельно-економічний університет, Луцький національний технічний університет, Люблінський політехнічний університет Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Технічний університет Молдови, Хмельницький національний університет


«Розвиток економіки та планування бізнесу в сучасних умовах: проблеми та шляхи вирішення»

Одеський національний економічний університет,

м. Одеса, вул. Преображенська, 8,

тел. (048) 723-32-56,
e-mail: k.eung@oneu.edu.ua


м. Одеса,

14-15 вересня
100

Міністерство освіти і науки України Господарська академія ім. Димитра А. Ценова (м. Свіштов, Республіка Болгарія), Висока школа економіки (Чеська республіка), Краківський економічний університет (Польща)


«Інформаційне Суспільство

і Природа:

вектори взаємовпливу»


Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький державний педагогічний університет»,

50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54,

тел.: (0564) 71 79 30,

e-mail: k_sociology@kdpu.edu.uaм. Кривий Ріг,

15 вересня100

Міністерство освіти і науки України, Соціологічна Асоціація України Дніпропетровське відділення, Сілезька політехніка (Польща) Кафедра прикладних суспільних наук, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Кафедра соціології, Класичний Приватний університет Кафедра соціології та соціальної роботи,"Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність"

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління

"Класичного приватного університету"

72311, Запорізька обл., м. Мелітополь,

Каховське шосе, 8/2

тел.: (0619) 430409

факс: (0619) 430409

e-mail: nauka_migmu@ukr.net .


м. Київ

15-16 вересня80

Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету», Класичний приватний університет, Жешувський університет (Республіка Польща), Жешувська політехніка ім. Ігнасіо Лукашевича (Республіка Польща), Білоруський державний педагогічний університет ім. М. Танка (Республіка Білорусь), Університет НОРД (Норвегія)«Проблеми планування в ринкових умовах»

Хмельницький національний університет

29016, м. Хмельницький, вул.Інститутська,11

тел.067-382-81-94

e-mail: konf.mp.khnu@ukr.netм.Хмельницький -

м. Одеса


15-17 вересня


120

Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Академія економічних наук України, Всеукраїнська спілка вчених економістів, Університет Жиліна (Словаччина), Європейський Науковий Фонд Інституту Інновацій, м.Влоцлавек (Польща), Технологічно-Природничий Університет, м. Бидгошч (Польща), Батумський державний університет (Грузія), Сухумський державний університет (Грузія), Донецький національний університет, Запорізький національний університет, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Київський національний університет технологій та дизайну, Кіровоградський національний технічний університет, НУ «Львівська політехніка», Одеський національний економічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Херсонський національний технічний університет, Журнал “Економіст”


“Географія, економіка та туризм: національний та міжнародний досвід”


Львівський національний університет імені Івана Франка,

79000, м. Львів, вул. П. Дорошенка, 41,

доц. Каднічанський Д.А.,

тел.: (0322) 2394603

e-mail: dimakad@ukr.net


м. Львів,

15-17 вересня
120

Львівська обласна державна адміністрація, Львівська міська рада, Львівська обласна організація Національної спілки краєзнавців України


Міжнародна конференція з функціонального аналізу, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха


Львівський національний університет імені Івана Франка,

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1,

проф. Банах Т.О.,

тел.: (0322) 2394218

e-mail: tbanakh@yahoo.com


м. Львів,

18-23 вересня
150

Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України


«Інформаційні системи та технології ІСТ-2017»

Харківський національний університет радіоелектроніки,

м. Харків, пр. Науки, 14

тел. 702-14-36

e-mail: andrew.teviashev@nure.ua
м. Харків, 18-23 вересня

190

Міністерство освіти і науки України, Національна Академія наук України, АНПРЕ, Люблінський відділ Польської Академії Наук, Українська нафтогазова академія, Українська Федерація Інформатики, Харківський національний університет міського господарства, Білоруський державний економічний університет, БГУ інформатики та радіоелектроніки


«Силова електроніка і енергоефективність та проблеми автоматизованого електроприводу-2017»


НТУ «ХПІ»,

61002, м.Харків, вул. Фрунзе 21,

кафедра промислової та біомедичної електроніки,

тел.: (057) 707-69-14,

707-60-44

факс.: (057) 707-63-12

е-mail: serg@kpi.kharkov.ua

http://web.kpi.kharkov.ua/pbme/silovaya-tlektronika-i-tnergoeffektivnost/

кафедра автоматизованих електромеханічних систем

тел. 70-76-226,70-76-445

е-mail: alexey@kpi.kharkov.uaм. Харків

18-23 вересня

.


220

Міністерство освіти і науки України, Національна Академія наук України, Інститут електродинаміки НАН України, Національний технічний університет України «КПІ», Наукова рада НАН України «Наукові основи електроенергетики», Українська асоціація інженерів-електриків, Технічний університет "Akademia Gorniczo-Hutnicza" (Польща), Інститут єлектропривода і силоввої електроніки (Естонія), Riga Technical University (Латвія), Зеленогурський університет (Польща), Таллінський електротехніческий звод (Естонія), Товариство «Зайнун» (Ліван)


XVII Міжнародна науково-технічна конференція Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики.


Вінницький національний технічний університет

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

Бурєнніков Юрій Анатолієвич - к.т.н., професор, декан факультету машинобудування та транспорту

Козлов Леонід Геннадійович - д.т.н., завідувач кафедри технології та автоматизації машинобуду-вання

тел. (0432) 598169

(0432) 598404

е-mail: osna2030@gmail.com


м. Вінниця

19-21 вересня100

Міністерство освіти та науки України, Національний авіаційний університет, Асоціація спеціалістів промислової гідравліки та пневматики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Технічний університет «Gheorghe Asachi» (Румунія): Люблінська політехніка (Польща).


«Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування»


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

46001,м. Тернопіль, вул. Руська, 56,

e-mail :snt@tu.edu.te.ua


м. Тернопіль,

19–22 вересня150

Інститут проблем міцності ім. Писаренка НАН України, Західний науковий центр НАН України і МОН України, наукова рада з проблеми „Механіка деформівного твердого тіла” при відділення механіки НАН України, наукова рада з проблеми „Фізико-хімічна механіка матеріалів” при відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства, Наукове товариство імені Шевченка, Українське товариство з механіки руйнування матеріалів, Тернопільська обласна організація українського союзу науково-технічної інтелігенції, Університет Марібору (Словенія), Ягелонський університет (Польща), Люблінська політехніка (Польща), Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко), Каунаський технологічний університет (Литва).


«Штучний інтелект і інтелектуальні системи»

(AIIS-2017)Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України,

м. Київ, пр. ак. Глушкова, 40, ipai.kiev@gmail.com/ 044-248-06-23м. Київ

19-25 вересня
150

Брестський державний технічний університет (Білорусь), «Люблінська політехніка» (Польща), Факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Білоруський державний університет (Білорусь)«Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції»


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

ННІ економіки і права,

18031, м. Черкаси,бульв. Шевченка, 81, ауд. 205,

Кукурудза І.І.

тел.: (0472)37-11-15

e-mail: econom@cdu.edu.uaм. Черкаси,

20-22 вересня
120

Міністерство освіти і науки України, Білоруський державний університет (Білорусь) Академія управління при Призедентові Республіки Білорусь (Білорусь), Академія Національної Оборони (Польща, Варшава), Гомельський державний технічний університет імені П.Й. Сухого (Білорусь), Вітебський державний університет імені П. М. Машерова (Білорусь), Білоруський державний економічний університет (Білорусь), Університет Кардинала Стефана Вишинського (Варшава, Польща)


«Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді»

Бердянський державний педагогічний університет ,

71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4,

тел. (06153) 7-22-88

(066)9219978

E-mail: egnat82@mail.ru


м. Бердянськ,

20–22 вересня100

Міністерство освіти і науки України


«Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи»

Харківський державний університет харчування та торгівлі,

61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333

д.т.н., проф. Михайлов В.М.,

Телефони: (057) 336-74-92, (057) 349-45-87

(057) 349-45-57

Факси:


(057) 337-85-35, (057) 336-94-88

E-mail: hduht@kharkov.com,

hduht_kaf_maluk@ukr.net


м. Харків,

21 вересня200

Міністерство освіти і науки України, Харківська обласна державна адміністрація, Департамент науки і освіти, Департамент економіки і міжнародних відносин, Харківська торгово-промислова палата, АО «Нархоз Университет» , (м. Алмата, Казахстан), Азербайджанський державний університет економіки , (м. Баку, Азербайджан), Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія)


«Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту, фізичної реабілітації та туризму у сучасних умовах життя»

Запорізький національний університет,

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,

тел.: (061) 228-75-54

e-mail: fizvosp@znu.edu.uaм. Запоріжжя,

21-22 вересня120

Міністерство освіти і науки України


«Лідери XXI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій»


НТУ «ХПІ»,

61002, м.Харків, вул. Фрунзе, 21,

тел.: 707-60-42, 707-61-48, 707-62-78,

факс 707-63-71,

е-mail: metodot@mail.ru,

romanovskiy_khpi@mail.ruм. Харків,

21-22 вересня250

Міністерство освіти та науки України, Національна академія педагогічних наук України, Варненський вільний університет ім.. Черноризца Храбра (Болгарія), Петрошанський університет (Румунія), Університет соціальної психології та гуманітарних наук (Польша), Могилевський державний університет ім. А.А. Кулешова (Республіка Білорусь), Університет Ялова (Турція)


«Транспорт: механічна інженерія, експлуатація, матеріалознавство»

Херсонська державна морська академія, кафедра механічної інженерії та загальнопрофесійної підготовки

73000, м. Херсон, пр. Ушакова 20

тел. (0552) 22-35-69

е-mail: mintt@mail.uaм. Херсон,

21-22 вересня200

Міністерство освіти і науки України, Херсонська державна морська академія, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Луцький національний технічний університет, Карагандинський державний університет (Казахстан), Міжнародна авіаційна академія ім. Мохамеда VI (Марокко), Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва), Маріборський університет (Словенія), Кошицький технічний університет (Словаччина), Крюінгова компанія «Marlow Navigation» (Кіпр)


"Проблеми зіставної семантики"

Київський національний лінгвістичний університет

м. Київ, вул. Велика Васильківська 73.

тел.(044) 529-83-13, knlu-pzs@ukr.net


м. Київ,

21-22 вересня100

Міністерство освіти і науки України, Інститут української мови НАН України, Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики


«Сучасне місто – проблеми та їх вирішення»

Одеська державна академія будівництва та архітектури,

м. Одеса, вул. Дідріхсона 4,

Архітектурно-художній інститут

(048) 723-23-62

Уреньов В.П. abvasilenko10@gmail.com


м. Одеса,

21-23 вересня150

Міністерство освіти і науки України, Одеська міська рада, Академія будівництва України, Академія архітектури України, Національна спілка архітекторів України, Варненський вільний університет


«Інтелектуальні системи збору даних та прогресивні комп'ютерні системи: теорія та практика. ІДААКС"17» (IDAACS'17)


Тернопільський національний економічний університет,

м. Тернопіль,

вул. Львівська, 11

тел.: +38 0352 47 50 75www.idaacs.net

м. Бухарест Румунія

21-23 вересня170

Міністерство освіти і науки України, Бухарестський технічний університет


«Інтеграція освіти, науки і бізнесу»

Запорізький національний університет,

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,

тел.: (061) 228-76-13

e-mail: cherep_a_v@mail.ruм. Запоріжжя

22 вересня100

Міністерство освіти і науки України


«Проблеми екології та енергозбереження»


Національний університет кораблебу-дування імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9

Тел. +38(0512)-70-91-08

e-mail: ganna.trokhymenko@nuos.edu.uaм. Миколаїв,

22-24 вересня100

МОН України, Інститут модернізації змісту освіти, МОН України, Академія наук суднобудування України, Міжнародна академія морських наук, технологій та інновацій, Південний науковий центр НАНУ, НДІ проблем екології та енергозбереження НУК, Інститут технічної теплофізики НАНУ, Інститут геохімії навколишнього середовища


«Пакувальна індустрія»


Національний університет харчових технологій,

01601, м.Київ , вул. Володимирська, 68

Акутіна Наталія Василівна

тел.(044) 287-97-77

e-mail:

akutina@nuft.edu.uaм.Київ,

23-24 вересня
30

Клуб пакувальників України, Інформаційно-аналітичний центр «Упаковка»


«Збройні конфлікти: проблеми та механізми посткризового відновлення економіки»

Донбаська державна машинобудівна академія,

м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

тел.: (0626) 41-81-08

е-mail: еp@dgma.donetsk.ua
м. Краматорськ

24 – 26 вересня
100

Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики України, Національна академія наук України, Інститут економіко-правових досліджень, Дослідницький центр північно-східного азіатського розвитку Харбінського університету комерції (КНР), Вірменській державний економічний університет (Республіка Вірменія), Військова академія ім. Георгія Раковського (Болгарія), Коімбрська бізнес школа (Португалія), Університет «Св. Клімент Охрідскі» - Бітола (Республіка Македонія), Сухумський державний університет (Грузія)


Cпільна конференція

14 -а міжнародна конференція “Функціональні та наноструктуровані матеріали-


 Фізика невпорядкованих систем (FNMA ' 17)”

7-а Міжнародна конференція

”Фізика невпорядкованих систем" (PDS' 17)”


Львівський національний університет

імені Івана Франка,

79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8,

проф. Мудрий С.І.,

доц. Штаблавий І.І.,

тел.: (032) 2394763

моб.: 0674515952

e-mail: ihor.shtablavyi@lnu.edu.ua

e-mail: mp.dep.physics@lnu.edu.ua


м. Львів,

25-26 вересня

м. Івано-Франківськ,

27-29


вересня


150

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Гданський технологічний університет (Польща)


«Перспективні технології, матеріали та обладнання в ливарному виробництві»

Донбаська державна машинобудівна академія,

м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

тел.: (0626) 41-46-86

е-mail: tolp@dgma.donetsk.ua
м. Краматорськ

25 – 29 вересня
80

Міністерство освіти і науки України, Асоціація ливарників України, Фізико-технологічний

інститут металів і сплавів НАН України, Донецька державна обласна адміністрація, ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь»

«Технології харчових продуктів і комбікормів»


Одеська національна академія харчових технологій

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112

к.т.н., доц. Солоницька І.В., моб. 0934712482,

е-mail:rodion-ik@mail.ru,

к.т.н., доц. Бордун Т.В., моб. 0679199481,

е-mail: borduntv@yandex.ua,www.onaft.edu.ua


м. Одеса,

25 – 30 вересня
100


МОН України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна продовольча-зернова корпорація України, Телавський державний університет ім. Я. Гогебашвілі, (Грузія), Інститут харчових технологій, м. Нові Сад, (Сербія), Могильовський державний університет продовольства (Білорусь), Пловдивський університет харчових технологій (Болгарія), ОблдержадміністраціяVІІ Міжнародна конференція з урбаністичної географії посткомуністичних країн CATference: “A view on cities from elsewhere”

Дніпропетровський

національний університет імені Олеся Гончара,

49010, м. Дніпро,

пр. Гагаріна, 72,

тел. (056)744-86-03, (067)560-67-02,

(050)614-00-90

e-mail: onti_dnu@i.ua


Київ – Дніпро – Кривий Ріг,

26-29 вересня100

Українське географічне товариство (Київський, Дніпропетровський та Криворізький відділ), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ДВНЗ “Криворізький державний педагогічний університет”, Товариство дослідників України, University of Oslo, (Norway)


VII Міжнародна конференція з урбаністичної географії посткомуністичних країн (CATference)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Географічний факультет 03022, м. Київ просп. Академіка Глушкова, 2

тел. 521-32-24, факс 521-32-70, e-mail: catference2017@gmail.com


м. Київ,

26-29 вересня100

Міністерство освіти і науки України


«Теоретичні і практичні основи управління процесами ком­петентнісного становлення майбутнього учителя фізи­ко-технологічного профілю»

Кам’янець-Подільський на­ціональний університет імені Івана Огієнка,

Атаманчук Петро Сергійович.

м. Кам’янець-Поділь­ський, вул. І.Огієнка, 61,

Тел.: (097) 214-08-53,

(03849) 3-16-01

e-mail: mvf@kpnu.edu.ua,

ataman08@ukr.net


м. Кам’янець-Подільський,

27-28 вересня120

Міністерство освіти і нау­ки України, Молдовський державний університет


«Гав­рило Глюк і закар­пат­ська школа живопису ХХ сто­ліття: унікальність, мисте­цьке та духовне сприй­нят­тя на фоні епохи», при­свячена 105-річчю від дня народження українського жи­вописця, графіка Гав­ри­ла Мартиновича Глюка.

Закарпатська академія мистецтв

м. Ужгород, вул.Волошина, 37.

тел. 61-62-16

е-mail: usa.uzhgorod@i.ua


м. Ужгород,

27-28


вересня


120

Міністерство освіти і науки України,

Закарпатська ОДА, Управління культури, Закарпатської ОДА, Національна спілка художників Ук­ра­їни, Фонд ім. А. Ерделі
«Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід,реалії, перспективи»


Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

20300, м. Умань, вул. Садова, 28,

Комар О. А.

Тел.: (096)3958480.

E–mail: fakam110@ukr.net.


м. Умань,

27–28 вересня80

Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Державний вищий навчальний заклад «Південноукраїнський педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Поморська академія м. Слупськ, Польща


«Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону»


ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,

76018, Україна, Івано-Франківськ,

вул. Бандери, 1


  1. тел. (0342)750912

Каталог: uploads
uploads -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
uploads -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
uploads -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
uploads -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
uploads -> Ақмола оато үшін есікті қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2016 жылғы 11 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
uploads -> «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет