До листа Міністерства освіти і науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125


Київський національний університет імені Тараса Шевченкажүктеу 5.47 Mb.
бет8/24
Дата25.02.2019
өлшемі5.47 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Міністерство охорони здоров’я України, Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця , Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», World Medicine (Great Britain), World Medicine (Georgia), World Medicine (Moldova), World Medicine (Belarus)


«Алгебраїчні та геометричні методи аналізу»

Одеська національна академія харчових технологій

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112

к.ф.-м.н., доц. Кирилов В.Х. – зав. кафедри вищої математики

т. (048) 712-40-60, т. 712-40-05, моб. 0673041274,

е-mail: geom-odessa@ukr.net

к.ф.-м.н., доц. Коновенко Н.Г.

моб. 0509051212

е-mail: konovenko@ukr.netм. Одеса, 31 травня – 5 червня


100


МОН України, Інститут математики НАНУ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Міжнародний геометричний центр


«Адміністративне право сучасного етапу державотворення: стан та перспективи розвитку»


Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77,

к.ю.н., доц. Мех Ю.В.,

тел. 066-326-33-88

e-mail: adm.diy@nulau.edu.ua


м. Харків,

травень


180


Міністерство освіти і науки України


«Педагогічні аспекти підготовки викладачів з дизайну: Сучасність і перспективи»

Харківська державна академія дизайну і мистецтв,

61002, м. Харків, вул. Мистецтв 8,

Єрмакова Т. С.,

тел.: (057) 706-02-46

e-mail: academy@ksada.edu.ua


м. Харків,

травень


150

Міністерство освіти і науки України, Департамент науки і освіти ХОДА, Університет Каземіра Великого м. Бидгощ (Польща)


«Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

м. Київ, 03056, пр-т. Перемоги, 37,

корп. 1, кімн. 299-1,

тел. +38(044) 204-86-44

Луговський Олександр Федорович,

голова орг. комітету

Семінська Наталія Валеріївна,

учений секретар

тел. +38(044)-2048644,

e-mail: seminska@ukr.netpgm@kpi.ua

м. Київ,

травень


100

Міністерство освіти і науки України, Спілка інженерів-механіків НТУУ "КПІ", Інститут гідромеханіки НАНУ, ЗАТ "Гідросила ГРУП", Академія наук вищої освіти України, Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова, Вроцлавський технологічний університет (Польща), Концерн Nicmas, ТОВ «Сігма інжиніринг», Інформаційна підтримка: Журнал “Вісник НТУУ “КПІ”. Машинобудування”, Журнал “Промислова гідравліка та пневматика”


«Проблеми електромагнітної сумісності перспективних безпроводових мереж зв’язку ЕМС-2017»

Харківський національний університет радіоелектроніки,

м. Харків, пр. Науки 14

тел. 702-55-92

e-mail: d_ts@nure.uaм. Харків,

травень


70

Міністерство освіти і науки України, Національна Академія наук України, ІРЕ НАН України м. Харків, НТЦ РТС АН ПРЕ м.Харків, Український державний центр радіочастот м. Київ, НІІ «Квант-радіолокація» м. Київ, Радіоастрономічний інститут НАН України м. Харків, ННЦ ХФТІ НАНУ м. Харків, ВАТ «АТ НІІРІ» м. Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна м. Харків, ХНАДУ м. Харків, КП «НПК «Іскра» м. Запоріжжя, ДАО НАН України м. Київ, Харківське об’єднане відділення(Chapter) Міжнародного інституту радіоінженерів IEEE м. Харків


«Актуальні проблеми світової і національної економіки в умовах глобалізації»

Міжнародний університет бізнесу і права,

м. Херсон,вул. 49 Гвардійської дивізії, 37-А,

тел. (0552) 335-340


м. Херсон,

травень


115

Черноморський національний університет ім. Петра Могили, Херсонський державний аграрний університет, НДІ проблеми економіки (Молдова)


«Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - європейський досвід - ГЕОСФЕРА-2017»

Чернігівський національний технологічний університет

14034, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4,

Терещук Олексій Іванович

тел.: (0462)671-141,

e-mail: olexter1957@gmail.com


м. Чернігів –

м. Прага,

травень


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти,

Національна академія наук України, Науково-дослідний інститут картографічний, топографічний та геодезичний у м. Празі (Чехія), Чернігівська облдержадміністрація, актив Українського товариства геодезії і картографії

«Теорія прийняття рішень в умовах невизначеності»

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1,

проф. Єлейко Я.І.,

тел.: (0322) 2394531,

тел.: +380932324475

e-mail: okhymych1994@gmail.com

e-mail: yikts@yahoo.com
м. Львів,

травень100

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Грузинський технічний університет, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія)


«Технології і процеси в гірництві та будівництві»

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет",

м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2

Негрій Сергій Григорович, 050-472-0871 Підгурна Ольга Юріївна 066-052-93-55 gf_donntu.@ukr.net


м. Покровськ,

травень


68

Міністерство освіти і науки України


«Економічні наслідки військових конфліктів та управління пост - кризовим відновленням»

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет",

м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2

Рекова Наталія Юріївна тел. (066)3480969 nataliia.rekova@donntu.edu.ua


м. Покровськ,

травень


50

Міністерство освіти і науки України


«Проблеми техніки та технології переробних виробництв»

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет",

м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2

Парфенюк О.С., зав. каф. ОПТК +380956922116

Смоляга В.Г., асист. каф. ОПТК

+380505163750

vadimsmg@gmail.comм. Покровськ,

травень


100

ПАТ "Авдіївський КХЗ", Ти К.аІ8ег8Іаиіегп, НТУУ КПІ, Металургійна академія, ДДХТУ


«Актуальні проблеми германської філології та перекладу»


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

вул. Коцюбинського 2,

м. Чернівці, 58012

тел. +38(0372)58-47-07

e-mail: office@chnu.edu.ua


м.Чернівці

травень100

Міністерство освіти і науки України


«Проблеми, пріорите­ти та перспективи соціаль­но-економічного розвитку у ХХІ столітті»

Кам’янець-Подільський на­ціональний університет імені Івана Огієнка,

Боднарчук Тетяна Леонідівна.

м. Кам’янець-Поділь­ський, вул. І.Огієнка, 61,

Тел.: (098) 276-37-76,

(03849) 2-44-74

e-mail: dec_econom@kpnu.edu.ua
м. Кам’янець-Подільський, травень

100

Міністерство освіти і нау­ки України, Кам’янець-Подільська міська рада, Інститут економіки про­мисловості НАН України,

Інститут досліджень нау­ково-технічного потенці­алу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН Укра­їни, Національна академія державного управління при Президентові Украї­ни, Львівський держав­ний університет внутріш­ніх справ, Комратський державний університет (Республіка Молдова), Академія технологій (Ла­твійська Республіка), Опо­льський державний уні­верситет (Республіка По­льща)
«Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров‘я»

«MicroCAD-2017»
НТУ «ХПІ»,

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

відділ НТІ і ПЛР,

тел.: (057) 707-64-11

707-61-36

707-64-58м. Харків

травень1200

Міністерство освіти і науки України, Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький університет ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Петрошанський університет (Румунія), Познанська політехніка (Польща),

Софійський університет (Болгарія), Академія наук вищої школи України, Інститут надтвердих матеріалів НАН України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
«Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

м. Київ, 03056, пр-т. Перемоги, 37,

д.т.н. проф. Тітов В.А.,

корп. 1, кімн. 036-1,

тел. +38 (044) 204-80-33

телефон/факс (044) 204-83-99

e-mail: k_OMD@ukr.net


м. Херсон.

травень-червень80

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Херсонський національний технічний університет (ХНТУ), Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Український науково-дослідний інститут авіаційної технології, Гомельський державний технічний університет (Республіка Білорусь), ТОВ “Аскон-КР”, Спілка інженерів-механіків НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського" Інформаційна підтримка: Журнал “Вісник НТУУ “КПІ”. Машинобудування”, Журнал “Технологічні системи”


«Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні «2017»

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15м. Київ,

травень-червень100

Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики України, Wroclaw University оf Environmental and Life Science (Польща)
ЧЕРВЕНЬ«Захист інформації і безпека інформаційних систем»


Національний університет

«Львівська політехніка»

м. Львів, вул. С. Бандери 12

Партика Андрій Ігорович

тел.:0968157807

тел.:(032)2358323,ibezpeka.mailbox@gmail.com

м. Львів

1 – 2 червня
85

Міністерство освіти і науки України


«Професійна підготовка вчителя початкових класів: актуальні проблеми філології та лінгводидактики»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Данилюк О.К., тел.: (0332) 24-42-87,

pedagogical@eenu.edu.uaм. Луцьк,

1-4 червня
100

Міністерство освіти і науки України


«Актуальні проблеми фундаментальних досліджень»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Харкевич Ю.І., тел.: (0332) 24-91-58,

fisfm@eenu.edu.ua


м. Луцьк,

1-5 червня
50

Міністерство освіти і науки України


«Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61054, м.Харків, вул.Тимурівцев,3а

(057) 700-38-54 , (057)738-77-86

e-mail: admin@khadi.kharkov.ua
м.Харків

2 червня


100

Міністерство освіти і науки України, Providence Group (Торонто, Канада), Adamas University (Колката, Індія), Wyższy Szkoła і Gastronomii (Познань, Польша)


«Гідротехнічне і транспортне будівництво»

Одеська державна академія будівництва та архітектури,

м. Одеса, вул. Дідріхсона 4

Кафедра проектування, будівництва і експлуатації автомобільних доріг

(048) 717-99-21 Мішутін А.В. mishutin52@mail.ruм. Одеса,

2-3 червня100

Міністерство освіти і науки України, Технічний університет Молдови, Академія будівництва України, Академія енергетики України


Міжнародна школа

кормів (ISF)
Одеська національна академія харчових технологій

смт Затока, Одеська обл.

д.т.н., проф. Єгоров Б.В., т. 38(048)725-32-84,

к.т.н., ст. викл. кафедри технології комбікормів і біопалива Фігурська Л.В.,

т. 096-725-27-89,

е-mail: lfigurskaya@yandex.ua,www.ist.onaft.edu.ua


м. Одеса,

4 – 10 червня
60

Асоціація «Спілка птицеводів України», Асоціація «Спілка кормовиробників України». Інститут харчових технологій Асоціації «Спілка кормовиробників України» і «Спілка птахівників України", GMP+, ЗАТ «Білгород-Дністровський комбінат хлібопродуктів», м. Нові Сад, Сербія, Сільськогосподарський університет Годолло, Угорщина, ПАТ «Миронівський хлібопродукт»


«Математика. Інформаційні технології. Освіта»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Федонюк А.А., тел.: (0332) 24-44-80,

fisfm@eenu.edu.ua


м. Луцьк,

5-7 червня
80

Міністерство освіти і науки України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України


«Сучасні проблеми геометричного моделювання»

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20

Найдиш А.В.

т. (0619) 44-04-63

е-mail: nav1304@ukr.net


м. Мелітополь,

6-9 червня
100

Білоруський державний аграрний технічний університет (Білорусь), Молдавський державний університет (Молдова), Університет імені Бен-Гуриона (Ізраїль), Університет Сан-Паулу, Інститут математики та статистики (Бразилія), Технологічний університет - Бельсько-Бяла (Польща).


«Українські революції: історичний, політичний і міжнародний аспекти»

(до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.)Чорноморський національний

університет імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв,

вул. 68 Десантників, 10

http://chmnu.edu.ua/

тел.: (+38 050-8205726) e.sinkevych@gmail.com

тел.: (+38 0972623825)

K-555552@yandex.ru
м. Миколаїв,

6-10 червня
40-65

Міністерство освіти і науки України, Національна спілка краєзнавців України, Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії імені М. С. Грушевського НАН України. Академія імені Яна Длугоша (м. Торунь, Республіка Польща) Інститут історії та архівознавства університету імені Миколая Коперника (м. Торунь, Республіка Польща) Білоруський державний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь)


«Впровадження європейських соціальних стандартів в Україні»

(International Scientific Conference “Implementation of European Social Standards in Ukraine”)Чорноморський національний університет імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв,

вул. 68 Десантників, 10

http://chmnu.edu.ua/

тел.: (0512) 76-55-69,

(0512) 46-54-95
м. Миколаїв,

6-10 червня80

Міністерство освіти і науки України, Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні, Поморська академія (Польща), West England University (Англія), University of Victoria (Канада)


“Ольвійський форум-2017: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі”


Чорноморський національний

Університет імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв,

вул. 68 Десантників, 10

http://chmnu.edu.ua/

тел. (0512) 76-55-99,

факс:(0512) 50-00-69

е-mail: of@chmnu.edu.ua
м. Миколаїв,

6-10 червня150

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Південний науковий центр НАН та МОН України, San Jose State University (США), Leipzig University of Applied Sciences (Німеччина), Uniwersytet Rzeszowski (Польща), The Design Verification Ca` Foscari University, Venice (Італія).


«Лазерні технології. Лазери та їх застосування»

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ,

м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24,

конт. тел. 0976613527, 0962121910,

е-mail: kaf_mm@ukr.netм. Дрогобич,

7-9 червня
130

Міністерство освіти і науки України, Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ, Ризький технічний університет, Латвія, Жешувський університет, Польща


«Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика»

Український державний університет залізничного транспорту, майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61050,

Дикань В. Л., (057) 730-10-96,kafEOiUP@ukr.net

м. Харків,

8 — 9 червня190

Міністерство освіти і науки України Міністерство інфраструктури України Транспортна академія України , ПАТ «Укрзалізниця» , Conservatoirenationaldesartsetmétiers (France), Instituteofautomaticcontroltelematicsoftransport (Poland) , Білоруський державний університет транспорту,


«KyivTex&Fashion»

Київський національний університет технологій та дизайну

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2

тел.: (044) 280-75-52, (044) 256-84-27

e-mail: conference.knutd@gmail.comм. Київ,

8-9 червня
150

Міністерство освіти і науки України Освітній інвестиційно-технологічний Кластер легкої промисловості Українська Асоціація Хутровиків Асоціація підприємств легкої промисловості України


«Радіаційна та техногенно-екологічна безпека людини і довкілля: стан, шляхи і засоби покращення»

Чорноморський національний

університет імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв,

вул. 68 Десантників, 10

http://chmnu.edu.ua/

кафедра якості, стандартизації та техногенно-екологічної безпеки,

тел. (0512) 76-55-69


м. Миколаїв,

8-10 червня40

Міністерство освіти і науки України, Південний науковий центр НАН та МОН України Жешувський політехнічний університет (Польща) Вища школа менеджменту охорони праці WSZOP (Польща) Поліський державний університет (Білорусь) Науковий центр радіаційної медицини НАМН України Дніпропетровська державна медична академія Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України Національний інститут раку НАМН України


«Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення»

Донецький державний університет управління,

м. Маріуполь,

вул. Карпінського, 58.

е-mail: nauka_vid@dsum.edu.ua

кафедра соціології управління


м. Маріуполь,

9 червня


100

Міністерство освіти і науки України, Маріупольська міська рада


«Пріоритети германського та романського мовознавства»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Гороть Є.І., тел.: (0332) 72-16-36,

r-g-phylology@eenu.edu.ua


м. Луцьк,

9-11 червня
120

Міністерство освіти і науки України


«Літературний експресіонізм в інтермедіальному контексті»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Моклиця М.В., тел.: (0332) 24-83-21,

phylological@eenu.edu.ua


м. Луцьк,

12-14 червня
80

Міністерство освіти і науки України


«В’ячеслав Липинський – політолог, історик, громадський діяч» (до 135-річчя від дня народження)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Шваб А.Г., тел.: (0332) 24-64-57

historical@eenu.edu.ua


м. Луцьк,

14-15 червня
80

Міністерство освіти і науки України


«Мехатронні системи: інновації та інжиніринг»

Київський національний університет технологій та дизайну

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2

тел.: (044) 256-84-66, (044) 256-84-27

e-mail: conference.knutd@gmail.comм. Київ,

15 червня
100

Міністерство освіти і науки України Хмельницький національний університет (Україна) Вітебський державний технологічний університет (Білорусь) Люблінський політехнічний університет (Польща)„Інновації у вищій освіті”

Дніпродзержинський державний технічний університет,

51918, м. Кам’янське,

вул. Дніпробудівська, 2

доц. Романюха М.В.

тел. (097) 455 74 75

e-mail: romanuks@ukr.netм. Кам’янське,

16-17 червня40

Міністерство освіти і науки УкраїниКаталог: uploads
uploads -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
uploads -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
uploads -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
uploads -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
uploads -> Ақмола оато үшін есікті қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2016 жылғы 11 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
uploads -> «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет