До уваги абітурієнтажүктеу 65.56 Kb.
Дата06.05.2019
өлшемі65.56 Kb.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТА!

вісті

Придніпров'я

18.03.2010 р. №20/2 (1112)

Університет «Україна»

Відповідальний навчальний заклад гарантує можливість отримати якісні знання

Придніпровський гуманітарно-економічний коледж (м. Нікополь) Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» створений 09 грудня 2003 р. (до 2008 року Придніпровський регіональний центр дистанційного навчання). Ліцензія Міністерства освіти і науки України АВ № 443623 від 24.04.2009 р.У цьому переконаний Костянтин Качура, директор Придніпровського гуманітарно-економічного коледжу (м. Нікополь) Університету «Україна». Адже для освітян обов'язковими є професійність, сумлінність І соціальна відповідальність. Придніпровський коледж Університету «Україна» в м. Нікополі абітурієнти обирають саме за це, а ще за комфортність навчання та практичну корисність освіти, яку він надає.
- Костянтине Миколайовичу, яких фахівців готує очолюваний Вами коледж? Чи є перспективними професії, що їх отримують Ваші випускники?

- Коледж здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Комерційна діяльність», «Діловодство».

В сучасних умовах поступового виходу країни з фінансово-економічної кризи на часі структурна перебудова національної економіки, зокрема, збільшення питомої ваги та ролі малого і середнього бізнесу. Саме в цих сегментах будуть створюватись нові робочі місця. Отже, попит на економістів та управлінців, здатних поєднувати декілька функцій управління підприємством, зростатиме. Саме тому, маючи на меті підвищити конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці, ми робимо акцент на підготовці економіста, фінансиста, комерсанта та офіс-менеджера для роботи насамперед у малих та середніх підприємствах. До речі, міжнародна і національна класифікація професій передбачають наявність в управлінського персоналу малого та середнього бізнесу освіти на рівні молодшого спеціаліста.

Отже, зі значною мірою впевненості можна стверджувати, що наш випускник буде бажаним на ринку праці.

- Відповідність змісту підготовки фахівця вимогам ринку праці, безумовно, важливий аргумент для обрання абітурієнтами саме Вашого закладу, особливо в наш посткризовий період. До речі, як переживає економічну кризу коледж? Чи вистачає «запасу міцності»?

- Спочатку відповім на останнє питання: «запасу міцності» вистачає! Щодо кризи, то її вплив, безумовно, відчувається, доводиться працювати в умовах більш жорсткої обмеженості ресурсів. Але мистецтво економіки саме і полягає у здійсненні ефективної діяльності в будь-яких умовах. Ми вміємо визначати пріоритети й ефективно управляти ресурсами, тому забезпечуємо повне дотримання державних вимог до форм, змісту та якості своїх освітніх послуг.

За роки діяльності колективом коледжу створено матеріально-технічну та інформаційну бази, достатні для навчання ліцензованого обсягу контингенту студентів.

У довгостроковому користуванні коледжу перебуває окрема будівля, обладнані лекційні аудиторії, предметні кабінети і лабораторія інформатики та комп'ютерної техніки, кількісні та якісні характеристики яких відповідають навчальним планам і вимогам ліцензування та акредитації. Навчальний комп'ютерний парк коледжу нараховує 24 комп'ютери (на сто студентів припадає 12 комп'ютерів при 6 за вимогами ліцензування). В розпорядженні викладачів та студентів - сучасна оргтехніка та технічці засоби навчання.

Бібліотека коледжу налічує 14 000 книг з усіх дисциплін, що вивчають студенти. Кожен студент забезпечується власним комплектом навчальних посібників та підручників із кожної дисципліни на термін її вивчення (що втричі вище від норми, визначеної умовами ліцензування). Інформаційне забезпечення кожної зі спеціальностей у коледжі доповнюється 4-5 фаховими періодичними виданнями, можливістю користування ресурсами Інтернет.

Попри тимчасові економічні труднощі за рахунок оптимізації другорядних видатків і в 2008, і в 2009 роках 12% бюджету коледжу спрямовувалось на оновлення матеріально-технічної бази та бібліотечних фондів. Цю тенденцію ми зберігаємо і в 2010 році.

- Відомо, що визначальною для підготовки фахівця є кадрова складова...

- Безумовно. Адже знання, вміння та навички студента значною мірою формуються саме викладачами. Університет «Україна» традиційно інвестує в людський капітал, підвищує якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Педагогічний колектив коледжу налічує 21 викладача, які працюють у чотирьох циклових комісіях. При державній вимозі щодо проведення 25% лекцій викладачами вищої категорії, в нашому коледжі викладачі вищої категорії та викладачі-методисти забезпечують понад 60% лекційних занять.

При цьому у підборі кадрів для нас принципово, щоб викладачі не тільки відповідали державним вимогам до їх кваліфікації, а й мали позитивний практичний досвід роботи за фахом. Тому майбутніх фахівців у коледжі готують викладачі, що не тільки досконало володіють теоретичними знаннями, а й відбулися як керівники, професіонали, успішні бізнесмени, консультанти... їм дійсно є що передати студентам, і вони це з радістю роблять.

- Останнє є дійсно особливо важливим. Адже сьогодні найбільше нарікань саме на відірваність вищої школи від практики, так би мовити відсутність практичної корисності вищої освіти...

- Критерії практичної корисності вищої освіти ми визначили, вивчаючи думку людей, насамперед - потенційних споживачів освітніх послуг. Від вищої освіти люди чекають: доступності - у всіх розуміннях; якості знань та навичок; можливості отримати ці знання в оптимальному обсязі і в оптимальні строки - щоб якнайшвидше можна було використовувати їх у роботі й отримувати віддачу від витрачених на здобуття освіти зусиль, часу, коштів. А ще все частіше люди бажають більшої свободи у плануванні подальшого професійного вдосконалення. З огляду на такі критерії корисності, освіта у нашому коледжі і взагалі в Університеті «Україна» дає суттєві переваги.

У коледжі людина набуває освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Тобто має можливість за найменший припустимий термін здобути якісні знання та навички, необхідні для старту кар'єри на первинних посадах на будь-якому підприємстві, у будь-якій організації, або ж у власному бізнесі. Якщо у подальшому людина має потребу довчитися до наступного кваліфікаційного рівня - вона може це зробити в Університеті «Україна» за програмою бакалавра, в подальшому - магістра...

Отримавши диплом молодшого спеціаліста, вони одразу мають можливість почати «відробляти» свої інвестиції в освіту; переконатися на досвіді, чи потрібна додаткова освіта, яка саме і коли.

- Отже, ваш коледж гарантує студентам отримання якісних знань?

- Суттєве уточнення: будь-який справжній навчальний заклад може - і повинен - гарантувати студентам потенційну можливість отримати якісні знання, вміння та навички за обраним фахом. Кадровий, матеріально-технічний, інформаційний та науково-методичний потенціал коледжу є гарантією реалізації студентами свого права на якісну освіту. Але сучасна освіта - це значною мірою творча співпраця навчального закладу і студента, при цьому багато залежить від бажання та вміння вчитися самого студента, його наполегливості і старанності. Важливим чинником успішності навчальної праці студента є також підтримка в родині і трудовому колективі, де він працює, створення йому відповідних умов. Особливо це стосується студента-заочника. Отже, гармонійне поєднання зусиль коледжу, студента, його родини та трудового колективу - необхідна і достатня умова формування фахівця високого ґатунку.

Та, певна річ, найбільш значущий показник - те, наскільки отримана професія сприятиме життєвій самореалізації випускника. В цьому плані знаковим є те, що 65% випускників 2010 року ще до отримання дипломів визначилися із працевлаштуванням за фахом. Побажаємо ж їм успішної професійної кар'єри.
ДІЗНАЙТЕСЯ УСІ НЕОБХІДНІ ПОДРОБИЦІ ЗВЕРНУВШИСЬ ДО КОЛЕДЖУ: ТЕЛ-0 5662 32 801,0566 691601 АДРЕСА: ВУЛ. ДРУЖБИ, 10А, М.НІКОПОЛЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Крім того, 40% випускників виявили бажання продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» в Університеті «Україна» (у тому числі на заочній формі навчання, поєднуючи освіту з кар'єрою).

- Хто і як може стати студентом коледжу? Зокрема, які фінансові видатки потрібно запланувати для цього в сімейних бюджетах?

- Громадяни України, які мають повну загальну середню освіту та успішно пройдуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури (для всіх спеціальностей), математики (для економічних спеціальностей) або історії України (для спеціальності «Діловодство») матимуть змогу стати студентами нашого коледжу (а значить - Університету «Україна») за результатами конкурсу сертифікатів ЗНО.

Крім цих формальних ознак, дуже бажано, щоб майбутній студент коледжу був зацікавлений стати справжнім фахівцем у галузі економіки та управління, мав жагу до знань, і, звичайно ж, був порядною та працелюбною людиною. Адже саме створення оптимальних умов і сприяння розвитку людини - головна місія нашого Університету.

Стосовно вартості освітніх послуг: Університет - неприбуткова установа, яка соціально відповідально ставиться до своїх партнерів-студентів. Тому оплата за навчання визначається, виходячи з фінансових ресурсів, мінімально необхідних для організації підготовки фахівця на рівні державних стандартів. Орієнтовна вартість навчання для вступників 2010 року складатиме: 5500 грн. на рік для денної та 3800 грн. на рік для заочної форм навчання. Впевнений, що такі інвестиції у своє майбутнє будуть виправдані і принесуть дивіденди як фахівцеві, так і його родині. Адже добре підготовлені економісти й управлінці, вмотивовані повагою та стимульовані достойною заробітною платою, є одним із необхідних чинників прискореного економічного розвитку країни.


Ярослава Хлебнікова


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет