Докладна записка от людмил аспарухов терзиев кмет на община хаджидимово относножүктеу 31.09 Kb.
Дата03.07.2018
өлшемі31.09 Kb.
түріДоклад

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ХАДЖИДИМОВО


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ЛЮДМИЛ АСПАРУХОВ ТЕРЗИЕВ –

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
Относно: Предложение за актуализиране Списъка на защитени детски градини на територията на Община Хаджидимово за 2017/ 2018 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
По смисъла на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, защитена детска градина се определя детска градина, която, ако бъде закрита, най- малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по- малко от 14 километра, или 5 деца, ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най- близката друга детска градина. Тези километри за планинските райони се редуцират с приравнителен коефициент, който за община Хаджидимово е 1.22. На основание чл.5,ал.1 от ПМС 121 от 23.06.2017г. на Министерски съвет, Обн. – ДВ, бр.51 от 27.06.2017г., за приемане на критерии за определяне на защитени детски градини и защитени училища, и на условия, и ред за тяхното допълнително финансиране. Списъкът със защитените детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на Кмета на общината след Решение на Общинския съвет.
Детска градина „ Надежда“ в село Беслен и детска градина с.Теплен, отговарят на гореспоменатите изисквания, защото:
1. През настоящата 2017/2018 учебна година в ЦДГ „ Надежда “ с.Беслен се възпитават – 25 деца, в детска градина с. Теплен се възпитават 17 деца, от които ПГ в с. Беслен – 5 годишни – 7броя и 6- годишни- 6 броя, общо 13 броя. В с. Теплен ПГ- 5- годишни – 4 броя, 6- годишни- 3 броя , общо 7 броя. Ако детските градини се закрият всичките тези деца ще трябва да се извозват.

2. Село Беслен е планинско и е отдалечено от гр.Хаджидимово на 20 км., най-близката детска градина до него е гр.Хаджидимово.

3. Село Теплен е планинско и е отдалечено от гр.Хаджидимово на 17 км., най-близката детска градина до него е гр.Хаджидимово.
Редуцирано разстоянието до гр. Хаджидимово e:


  • С. Беслен - 20 км. х 1.22 = 24.4 км. ;

  • С. Теплен - 17 км. × 1.22 = 20.74 км.

Важно е да се знае , че ако се наложи да се извозват децата от село Беслен и с. Теплен, то това ще бъде изключително рисковано през зимните месеци, защото има два стръмни пътни участъци единият от около 3,5 км. и другият от около 1,5 км непосредствено преди селото и са значително труднопроходими.

Трябва да се отбележи и факта , че в селата има ръст на раждаемостта и в перспектива броят на децата ще расте затова е важно детските градини да бъдат защитени.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Хаджидиомво след обсъждане да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :
І. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.5, ал.1 от ПМС № 121 от 23.06.2017г. на Министерски съвет, Обн. – ДВ, бр.51 от 27.06.2017г., и с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование и рисковете от прилагането на единните стандарти за издръжка, съгласно критериите за защитени детски градини и училища, предлага на Министъра на образованието и науката, в списъка за защитените детски градини и училища на територията на Община Хаджидимово за 2017/2018 г., да бъдат:


  1. Детска градина „ Надежда ” с. Беслен

  2. Детска градина с. Теплен

Мотиви:

1.Отдалеченост от най-близката детска градина и училище, а именно: с.Беслен - гр. Хаджидимово - 20 км. и с.Теплен – гр. Хаджидимово – 17 км.

2. Планински район с утежнена пътна мрежа.

3.Децата и учениците от предложените детски градини и училища за защитени, пътуват повече от 20 километра, обикаляйки по селата и махалите до пристигане в детската градина и училището.

4. Всички детски градини и училища отговарят на здравно – хигиенните условия за възпитание , социализация и обучение на децата и учениците.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Хаджидимово да внесе в Министерство на образованието и науката мотивирано предложение, и решението на Общински съвет за актуализиране на Списъка на детските градини като защитени, на територията на Община Хаджидимово, за 2017/ 2018 учебна година.

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАДЖИИДМООВ……………………

/ Людмил Терзиев /
Изготвили:

1……………………………….. – ст. експерт „ПВ”………………………………………….2………………………………..- гл.експерт „Образование”…………………………………
Съгласувано:……………………………………………………………………………………

/ст.юрисконсулт/

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет