Домове за възрастни хора със сетивни нарушенияДата04.03.2018
өлшемі45.72 Kb.
#19878
түріРешение

ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ

СЪЩНОСТ
Домовете за възрастни хора със сетивни нарушения са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица със сетивни нарушения, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Основните дейности в домовете са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности да се чувстват част от обществото.

В домовете за възрастни хора със сетивни нарушения се осигурява: • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;

 • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;

 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;

 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;

 • Организиране на оптимален режим на трудотерапия, съобразен с личния избор и възможностите на потребителите;

 • Развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на домуващите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с личното им желание и физическите им възможности;ЕКИП НА ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ
Персоналът в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения се назначава от кмета на общината, на чиято територия функционира домът и се състои от социални работници, медицински специалисти, административен и друг помощен персонал.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА


 • Лицата, които желаят да ползват социални услуги подават писмена молба по настоящ адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане";

 • Към молбата се прилагат:

  • документ за самоличност /за справка/;

  • копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

  • копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК.

   • При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи;

   • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение;

   • Настаняването в специализираната институция се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане", на чиято територия функционира домът, издадена въз основа на доклада-предложение;

   • Отказът за настаняване се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс;

 • Доставчикът предоставя на лицето информация , относно социалните услуги, които се предоставят в дома; опита му и квалификацията на персонала; условията и правилата за ползване на услугите, както и процедурата за подаване на жалби;

 • Лицето се приема след подписване на договор за социални услуги;

   • В специализираната институция се изготвя индивидуален план за работа, след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. В него са описани основните насоки по задоволяване на: ежедневни, здравни, рехабилитационни, потребности, както потребности в свободното време и потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други.

   • При необходимост за задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходими превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, зъболечение, рехабилитация, имунизации и наблюдение, хранене, диети и др.;

 • Начинът на изписване от на дома е регламентиран в договора за социални услуги (напр.-с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.).За ползваните социални услуги в домовете за възрастни хора със сетивни нарушения се заплаща такса в размер 70 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет (Обн. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г.).

Към 30.06.2010г. на територията на страната функционират 4 специализирани институции за предоставяне на социални услуги на възрастни хора със сетивни нарушения:


Вид на специализираната институция

капаци-

тет

местонахождение

област

директор/ телефон

1

Дом за възрастни хора със сетивни нарушения /ДВХСН/

48

гр.Вълчедръм

Монтана

Елена Декина

09744/21 222

ДВХСН

37

гр.София, ул.”Балша” № 23

София-град

Петранка Манова

02/952 12 053


ДВХСН

33

гр.Пирдоп, ул.”Ев.Иванов” № 2

София- област

07181/56 24

Ася Николова4

ДВХСН

30

гр.Хасково,

парк ”Кенана”Хасково

Вълко Пехливанов

038/62 24 58;624 207

Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет