Ә. М. Жандарбекова КӨлік саласында қОЗҒалыс қауіпсіздігінжүктеу 71.33 Kb.
Дата04.09.2018
өлшемі71.33 Kb.
түріНұсқаулар


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
Д. Серікбаев атындағы ШЫҒЫСЫ ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ә.М. Жандарбекова


КӨЛІК САЛАСЫНДА ҚОЗҒАЛЫС ҚАУІПСІЗДІГІН

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
5В090100 «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» мамандығының студенттеріне арналған

студенттің оқытушы жетекшілігімен өздік жұмыстарын орныдаудың әдістемелік нұсқаулары

Өскемен,

2013 ж

УДК 656. 13.05 (075.8)
Жандарбекова Ә.М. «Көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету» 5В090100 - «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» мамандығына арналған магистранттың оқытушы жетекшілігімен өздік жұмыстарының (МОӨЖ) әдістемелік нұсқаулары / Ә.М. Жандарбекова/ ШҚМТУ. - Өскемен, 2013.- 6 б.

Әдістемелік нұсқауда «Көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету» пәні бойыстуденттің оқытушы жетекшілігімен өздік жұмыстарының жалпы қағидалары берілген.


Машинажасау және көлік факультетінің әдістемелік кеңесінде бекітілген.


Хаттама №1 10.09. 2013 ж.

02.06.04 ж.№0000067 басп. Лиц

Шартты баспа табағы 0,58.

Есептік баспа табағы 0,5


Басуға 10.02.11 ж. қол қойылды

Таралымы 70

Тапсырыс №257-12


Пішімі 60х84/16

Бағасы келісімдіД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

070010, Өскемен қаласы, Д. Серікбаев көшесі, 19

Д. Серікбаев атындағы Шығыс

Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, 2013


МАЗМҰНЫ


СОӨЖ орындаудың уақыты мен орны……………………………………

4

СОӨЖ орындау бойынша нұсқаулары....................................…..................

4

Ұсынылған әдебиет тізімі.............. …………………………………………

5

1 СОӨЖ ОРЫНДАУДЫҢ УАҚЫТЫ МЕН ОРНЫ


Студенттің күнтізбелік сағаттырының дәрісханалық сағаттары студентті оқытушымен өздік жұмыстарының (СОӨЖ) сәйкес сағаттарымен толықтырылады. Осыған байланысты семестр барысында аптасына магистранттың СОӨЖ орындау уақыты 3 сағатқа теңеледі.

Жалпы СОӨЖ уақыты 30 сағатты құрайды. Семестр барысында 2 аралық бақылау орындалады (7 және 15 оқу аптасы). Қорытынды бақылау түрі – ауызша сауал.


2 СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ ӨЗБЕТІМЕН ОРЫНДАЙТЫНЫҢ ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР
Төменде СОӨЖ орындаудың тақырыптары, тақырыптар бойынша сағаттардың үлестірілуі (кесте 1) және ұсынылған әдебиет тізімі келтірілген.
Кесте 1 – Студенттің оқытушымен өздік жұмыстарын орындаудың тақырыптары

Тақырыптардың атаулары және оның мазмұныЕңбек сыйымдылығы, сағ.

Ұсынылған әдебиет

1

2

3

1 тақырып. Әр түрлі көлік саласының түрлерінде қозғалысын қамтамасыз ету проблеммалары.

2

[1-8]

2 тақырып. Әр түрлі көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтмасыз ету қызметі және халықаралық үйлесім.

2

[1-8]

3 тақырып. Қазақстанда әр түрлі көлік саласында қозғалыс ұауіпсізгіне бақылауд ыорындаудың тіртібі.

2

[1-8]

4 тақырып. Қауіпсіздік қызметінің көлік кәсіпорынының басқа да қызметтерімен және бөлімдерімен өзара әрекеттесуі.

2

[1-8]

5 тақырып. Әр түрлі көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді жоғарылатудың мемлекеттік бағдарламалары.

2

[1-8]

6 тақырып. Әр түрлі көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету аумағында нормативтік құқықтық реттеу.

2

[1-8]

7 тақырып. Әр түрлі көлік саласында сертификаттау мен лицензиалау. Жалпы қағидалар, мақсаты, негізіг түсініктер, және анықтамалар.

2

[1-8]

8 тақырып. Көліктік кәсіпорындарда оқиғаларды талдау және тіркеу. Қаупісіздік қызметінің Жол полиция және басқа да қоғамдық ұйымдармен өзара байланысы.

2

[1-8]

9 тақырып. Әр түрлі көлік саласында көліктік үрдісті қауіпсіз ұйымдастырудың ерекшеліктері.

2

[1-8]

10 тақырып. Көліктік кәсіпорынның қозғалыс қаупісіздігі бойынша қызметі.

2

[1-8]

11 тақырып. Теміржол, өзен, теңіз, әуе көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарын жоспарлау.

2

[1-8]

12 тақырып. Әр түрлі көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін медициналық қамтамасыз ету.

2

[1-8]

13 тақырып. Методические и технические средства обеспечения безопасности движения в железнодорожном, речном, морском, воздушном транспортах.

2

[1-8]

14 тақырып. Автокөліктік қызметті лицензиалау.

2

[1-8]

15 тақырып. Халықаралық қатынаста жолаушыларды міндетті сақтандыру. ЖКО нәтижесінде оқиғалардан жүргізушіні және көлік құралы жүргізушілерін өз еркімен сақтандыру.

2

[1-8]

Барлығы

30ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

Негізгі

1 Закон РК «О техническом регулировании» От 09.11.2004 № 603-II2 Закон РК «О лицензировании» От 11.01.2007

3 Постановление Правительства РК об утверждении «Правил лицензирования в сфере автомобильного транспорта» От 19.01.2005 № 29

4 Постановление Правительства РК об утверждении «Правил лицензирования перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов на морском и речном транспорте в РК» От 27.05.1997 № 885

5 Постановление Правительства РК об утверждении «Правил лицензирования перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов железнодорожным транспортом в РК» От 29.07.1998 № 714

6 Постановление Правительства РК «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в РК» От 20.04.2005 №367

7 Правила принятия и регистрации декларации о соответствии (утвержден МИиТ РК) От 20.01.2003 № 8

8 Правила проведения работ с участием государственных органов, технических комитетов по стандартизации и органов по подтверждению соответствия в сфере подтверждения соответствия и аккредитации От 13.05.2005 № 136

9 Бондаренко В.А. Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте: Учебное пособие: . – М.: Машиностроение, 2002-464 с


Қосымша әдебиет
1 Визиров Ю.В. Метрология, стандартизация, управление качеством Москва, МИИТ 1993-142 с

2 Гольдин С.Л. Испытание и сертификация железнодорожной техники Москва, Интекст - 139 с

4 Гончаров А.А., Копылов В.Д.Метрология, стандартизация и сертификация Москва, Академия 2005 142с

5 Дайлидко А.А., Юрченко Ю.А.Стандартизация, метрология и сертификация на железнодорожном транспорте Москва, Желдориздат 2002 – 262 С

5 Сергеев А.Г. Сертификация Москва, Логос 2002 263 С

6 Рябчинский А.И. Основы сертификации. Автомобильный транспорт Москва, ИКЦ «Академ-книга» 2005336

7 Мырзабаев М.М., Ивлева и др. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества Алматы, Казахская ассоциация маркетинга 2003 564 С

8 Бондаренко В.А., Якунин Н.Н., Игнатова Н.В., Климонтов В.Я. Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте Москва, Машиностроение 2004 496

9 Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии Москва, Юнити 2003 671

10 Под ред. Версана В.Г., Тавера Е.И. Сертификация. Отечественная и зарубежная практика Москва, Юнити 1994 – 29511 Федько В.П., Альбеков А.У. Маркировка и сертификация товаров и услуг Ростов-на-Дону, Феникс1998282


Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет