Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағыДата07.03.2018
өлшемі55.19 Kb.
#20314


Әдiстемелiк ұсыныстар

титулдік парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия кафедрасы

«Кен дайындау және байыту жабдықтары» пәні бойынша050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған

пәнді оқыту бойынша


ӘДIСТЕМЕЛIК ҰСЫНЫСТАР

Павлодар


Әдiстемелiк ұсыныстар

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/06БЕКІТЕМІН

ОІЖ проректор

____________Н.Э.Пфейфер

«_____»_______20__ж


Құрастырушы: т.ғ.к., доцент Е.С. Әбдірахманов __________Металлургия кафедрасыӘДIСТЕМЕЛIК ҰСЫНЫСТАР
«Кен дайындау және байыту жабдықтары» пәні бойынша
050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған
20__ж. «_____» ____________ металлургия кафедрасы отырысында ұсынылған хаттама №___
Кафедра меңгерушiсi____________ М.М. Сүйiндiков 20__ж. «___» _________

(қолы)


Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдiстемелiк кеңесi қолдады, хаттама №___, «_____» ____________20__ж.
ОӘК төрағасы ______________ Ж.Е. Ахметов 20 __ж. «___» __________

(қолы)
ЖжӘҚБ құпталған

ЖжӘҚБ бастығы _______________ А.А. Варакута, 20 __ж. «___» _________

(қолы)
Университеттің оқу-әдiстемелiк кеңесiде құпталған

20__ж. «____» ____________ хаттама №___,

Кіріспе
Пәнді оқытудағы негізгі мақсаты: мамандарды жоғары өнімділік машиналар, атоматтар, атоматты жолдармен қамтамасыз етілген қазіргі заводтарының құю цехтарында және жоба ұйымдарда, жоба құю цехтар және участкаларда жұмыс істеу дайындау.

Пәнді оқытудағы негізгі міндеті: құю цехтарының жабдықтар облысында білім алу, классификациясын, құю цехтарының жабдықтар құрылымын, жобалау және олардын жетілгендіктын жолын оқып үйірену.

Пәнді оқыған тәлімгер мынаны білу керек:

- қазіргі механизация әдістерін және бір рет жасалған құм-саз балшық қалыптарда құймаларды дайындау үрдіс автоматизациясын, технологиялық машиналармен дайындалатын және бұл үрдістін теориясын, жұмыстын принципын, жұмыс үрдістерді, құрылымын, бұл машиналар және олардын тораптардын есебін, автоматын құрылым және автоматық құю жолдарын.

Пәнді оқыған тәлімгер мынаны істей білуі керек:

- өндіріс жабдықтарды рационалды пайдалану, таңдап нақты есептерді шешу, автоматты бірге қосумен жабдықтарды жетілгендіктеу және енгізу, құю жолдарды жобалауға техникалық тапсырмаларды құрастыру.


Пәннің мазмұны

Кіріспе. Халық шаруашылығындағы металлургияның алатын орыны.

Қазақстандағы қара және түсті металлургия. Металлдарды алғашқы шикізаттан өндіру кезеңдері. Металлургия өндірісінің механикалық жабдықтары, олардың шикізат өңдіру кезеңдеріндегі жұмыс істеу ерекшеліктері. Жұмыстың циклының сипаттамалары бойыша жабдықтарды классификациялау.Тақырып 1. Тасымалдау жабдықтары.

Тасымалдау жабдықтары туралы жалпы мағұлматтар. Пневмотранспорт және қара, түсті металлургиялардың өздеріне ғана тән тасымалдау құралдары. Вагонаударғыштар. Арналуы, типтері және конструкциялары. Вагонаударғыштардың беріліс механизмдерінің есептеулері.Тақырып 2. Уату жабдықтары.

Уату процессі туралы жалпы мағұлматтар. Уату және ұсақтау тәсілдері. Уату кезеңдері мен жабдық түрлері:жақты, конусты, валокты, роторлы және балғалы уатқыштар. Уатқыш түрлерінің конструкциялық ерекшіліктері, жұмыстық процессінің есептеулері мен берілістері.Тақырып 3. Шикізатты ірілігіне қарай классификациялайтын жабдықтар.

Електер, елеуіштер,классификаторлар және гидроциклондар. Ыстық және суық заттарға арналған електер. Инерциялы, барабанды, эксцентрикті және вибрациялық және қуаттық есептеулер. Классификаторлардың түрлері. Гидроциклондар, арналуы мен түрлері.Тақырып 4. Ұсақтау жабдықтары.

Жалпы мағұлматтар. Тартқыш заттар салынған механикалық диірмендер. Аэродинамикалық, пневмомеханикалық диірмендер. Шарлы, стерженді және трубалы диірмендер. Өзіуатқыш диірмендер. Диірмендердің ішкі футерлері. Диірмен барабандарының түбірлік ішпектері.Тақырып 5. Байыту жабдықтары.

Жалпы мағұлматтар және радиометрлік байыту. Гравитациялық байыту машиналары. Жуу, флотациялық, шөктіру машиналары, сепараторлар.Тақырып 6. Қоюлату және тұндыру жабдықтары.

Қоюлатқыштар. Центрифугалар, Вакуум- фильтрлер. Фильтр – пресстер. Пульпонасостар. Машиналар берілістері.Тақырып 7. Кептіру және араластыру жабдықтары.

Кептіргіштер туралы жалпы мағұлматтар. Беріліс есептері.Бұрандалы, роторлы, барабанды араластырғыштар. Пастатәрізді материалдарға арналған араластырғыштар. Беріліс есептеулері.Тақырып 8. Материалдарды сақтауға, беруге және дозалауға арналған құрылғылар.

Бункерлер,құлыптар, қоректендіргіштер. Олардың түрлері. Механизм берілістерінің есептеулерінің ерекшіліктері.


Тәжірибелік сабақтардың тізімі және мазмұны

Тақырып 1. Тасымалдау жабдықтары.

Сабақ №1

Пневмокөліктік құрылғыны есептеу

Тақырып 2. Уату жабдықтары.

Сабақ №2


Жақты және валокты уатқыштардың есептеулерін жүргізу.

Тақырып 3. Шикізатты ірілігіне қарай классификациялайтын жабдықтар.

Сабақ №3

Инерциялы, барабанды, вибрациялы електердің есептеулері.

Тақырып 4. Ұсақтау жабдықтары.

Сабақ №4


Барабанды диірмендерді есептеу.

Тақырып 5. Байыту жабдықтары.

Сабақ №5

Барабанды вакуум–сүзгіні, бүйірлі жетегі бар қоюлатқышты есептеу.

Тақырып 7. Кептіру және араластыру жабдықтары.

Сабақ №7


Кептіргіш барабан мен барабанды араластырғышты есептеу.

Тақырып 8. Материалдарды сақтауға, беруге және дозалауға арналған құрылғылар.

Сабақ №8

Қалақты және ленталы қоректендіргіштердің есептеулері.
Өзіндік жұмыс
1 Тақырып – Күрделі қозғалысты жағы бар, жақты уатқыштардың конструкциялары

Ұсынылатын әдебиет [2], 128 – 145 бет; [4], 79– 108 бет.

2 Тақырып – Ауыр типті диаметрі 40 м болатын қоюлатқыштардың құрлысы мен жұмыс істеу негіздері

Ұсынылатын әдебиет [3], 248 – 280 бет; [8], 165 – 182 бет.

3 Тақырып – Барабанды және чашалы түйіршектендіргіштер

Ұсынылатын әдебиет [4], 102 – 124 бет; [10], 302 – 331 бет.


Әдебиеттер
Негізгі әдебиет

1. Машиностроение. Энциклопедия в 40 томах. Том IV-5 Машины и агрегаты металлургического производства. – М.: Машиностроение, 2004 – 912 с.

2. Притыкин Д.П. Механическое оборудование заводов цветной металлургии, ч.1. М.: Металлургия, 1988, 392 с.

3. Басов А.И. Механическое оборудование обогатительных фабрик заводов тяжелых цветных металлов. – М.: Металлургия, 1987, 578 с.

4. Основы металлургии.т.7 Технологическое оборудование предприятий цветной металлургии М.: Металлургия, 1975, 1008 с.

5. Гребеник В.И. и др. Расчеты металлургических машин и механизмов. – Киев: Вища школа, 1988, 488с.

6. Кружков В.А. Металлургические подъемно-транспортные машины – М.: Металлургия, 1989, 464 с.
Қосымша әдебиет

7. Андреев А.А. и др. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых – М.: Металлургия, 1966 –330с.

8. Бауман В.А. и др. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций – М.: Машиностроение, 1975.-478 с.

9. Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых – М.: Недра, 1986-387с.10. Басов А.И., Ельцев Ф.П. Справочник механика заводов цветной металлургии – М.: Металлургия, 1981, 496 с.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет