Элективті пәндер каталогы 5B072700 «азық-ТҮлік өнімдерінің технологиясы»бет1/4
Дата13.10.2017
өлшемі0.59 Mb.
#3432
  1   2   3   4


ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
5B072700 «АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

(4 жыл)


КараҒандЫ – 2016-2017
Элективті пәндер каталогы Қарағанды экономикалық университетінің оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылған

№ _5__ хаттама «_31__»___03___2016 ж.


Каталогке элективті пәндер (тандау бойынша компонент) тізімі және мамандық бойынша олардың бағдарламаларының қысқа курсы еңгізілген. ҚҚЭУ оқытушыларымен студенттеріне арналған.


СТУДЕНТКЕ ЖАДЫНАМА

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің құрметті студенті!
Элективті пәндер каталогы Сіздің назарынызда! Мынау оқулық тәртіптердің элективті жүйеге келтірілген мазмұндалған тізімі. Бұл оқу дара траекториялары дербес, шапшаң, иілгіш және жан-жақты құру мүмкіншіліктері сіздер үшін жасау мақсатымен құрастырылған. Бұл Сіздің дара оқулық жоспарыңызда құрастырушы Сіздің көмекшіңіз.

Кредиттік оқу технологиялары барлық оқу пәндері 3 циклды - жалпы білім беретіндер (ООД), негіздіктер (БД) және кескіндеушілер (ПД). Бұл циклдің ішіндегі оқу пәндері 2-ге бөлінеді.Олар:міндетті компонент және таңдау компоненті ( элективті т.б. таңдалатын оқулық пәні).

Міндетті пәндер компоненті мамандық пен білімдерді мемлекеттік пен стандартпен және тап осы мамандық студенттеріне шығу бәрімен оқытылады.

Элективті оқу пәндері Сізге кафедраларды меңгеруді ұсынады. Барлық элективті пәндер тізімінен Сіз нақ өзінізге қызықтысын таңдай аласыз.Сайы келгенде, Сіздің дара оқу жоспарыңыздың оқу тәртіптерінің әрбір циклі өзіне 2 бөлімді қосады: міндетті компонент және таңдау компоненті ( элективті оқу пәндері).Сіздердің дара оқулық жоспарыңызға элективті пәндер каталогын қосу үшін қандай жоспар таңдау керек?

1.Тізім кестесінен өздеріңіздің курсынызды және оқу семестірін табыныз.

2.Элективті пәндер тізіміне барлығы қанша кредиттер типтік оқу жоспарымен қаралатынын ескерініз.

3.Элективті пәндер тізімінің тәртіптерімен танысыныз. Оқу тізімінде таңдалған біріккен курстар нөмеріне сай келетініне назар аударыңыз. Әрбір топ элективінің тізімінен бір элективті оқу тізімін таңдауға болады.

4.Сипатталған элективті пәндер тізімінен өздеріңізді қызықтырғанына таңдауынызды жасаныз.

5.Оқу жоспарына талап етілген өздеріңіздің таңдалған кредиттер саны, кредиттер санына сай келетінін тексеріңіз.

6.Элективті пәндер тізімін жүзеге асыру үшін өздеріңізге өз эдвайзеріңіз көмектеседі.

БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

5B072700 «Азық-түлік өнімдер технологиясы»

Оқыту мерзімі: 4 жыл


ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР


Пәннің циклы.

Пәннің коды

Пәннің аты

Кр. саны

Семестр

1 курс1 таңдау бойынша курсБП

IGr 1207

Инженерлік графика

3

1
KGr 1207

Компьютерлік графика

3

1


1 таңдау бойынша курс

Пәннің атауы «Инженерлік графика»

Пререквизиті: Сызу (мектеп курсы)

Постреквизиттер: Қолданбалы механика, Сала кәсіпорындарын жобалау

Мақсаты: студенттердін графикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыру; тәжірибеде графикалық білімдерін дұрыс қолдана білуге дағдыландыру

Курстың қысқаша сипаттамасы: Проекциялау әдістері. Нүктенің проекциясы. Түзулердің проекциялары. Жазықтықтардың проекциялары. Беттердің проекциялары. Беттерді дербес жағыдайдағы жазықты қтар мен қию. Беттердің өзара қиылысулары. Аксонометриялық проекциялар. ҚҚБЖ – дегі негізгі стандарттар. Сызықтар, әріптер, сызбадағы тіліктер мен қималардың белгіленуі. Өлшемдерді қондыру. Көріністер, тіліктер, қималар және шығарма элементтері. Бұйымның түрлері және конструкторлық қүжаттамалар түрлері. Құрастыру сызбасы. Ажырамалы қосылыстар. Эскиздер.

Күтілетін нәтижесі: графикалық жұмыстарды орындау барысында кеңістікте ойлау білуі керек; бекітілген конструкторлық құжатамалардың бірыңғай жүйесіндегі ережелерді графикалық жұмыстарға байланысты іс жүзінде қолдана білу; графикалық жұмыстарды орындап, оқу сызба жұмыстарының нәтижелерін өңдеу және жобаны қорғау барысында дәлелдеу құру.

Оқытушының аты-жөні: Медеубаев Н.А.
Пәннің атауы «Компьютерлік графика»

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: дипломдық жұмыс (жоба)

Мақсаты: Студенттерді болашақта нысаналар арасындағы ақпараттық байланыста және көрнекіліктің жетістігі, мәліметтерді өңдеуде суреттеу үрдісі кезінде сызбалық әдістерді қолдана білу

Курстың қысқаша сипаттамасы: Компьтерлік сызбаларға кіріспе. Flesh анимация. Видео және дыбыс өңдеу программалары. Графикалық редактор Adobe Photoshop. Corel Draw. Интерфейс элементтерінің үлгісі 3D STUDIO MAX. Бірлік өлшемдерімен жұмыс, 3D STUDIO MAX. 3D STUDIO MAX көпбұрыштылар және торлар негізін модельдеу..

Күтілетін нәтижесі: АЖ теолриялық графикалық орталық. АЖне құрылған графоаналитикалық әдістер алгоритмін білу, шартты графикалық таңбаларды қолдана білу.

Оқытушының аты-жөні: Дюсекеев К.А.

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР
Пәннің циклы.

Пәннің коды

Пәннің аты

Кр. саны

Семестр

2 курс1 таңдау бойынша курсДВО

ITKD 2401

Кооперативтік қозғалыстың тарихы мен теориясы

2

3
DT 2401

Дінтану

2

32 таңдау бойынша курсБП

ZhT 2211

Жылутехникасы

3

3
TMeh 2211

Теориялық механика

3

33 таңдау бойынша курсБП

TKM 2212

Теориялық және қолданбалы механика

3

4
KMeh 2212

Қолданбалы механика

3

44 таңдау бойынша курсБП

ЕLN 2213

Электротехника негіздері

3

4
МаtT 2213

Материалтану

3

45 таңдау бойынша курсБП

ТTZhР 2214


Тоңазыту технологиясының жылу физикалық процестері

3

4
KMT 2214

Конструкторлық материалдардың технологиясы және термиялық өңдеу

3

46 таңдау бойынша курсБП

BHim 2215

Биохимия

3

4
Mik 2215

Микробиология

3

47 таңдау бойынша курсБП

Sta 2220

Стандарттау

3

4
OKKS 2220

Өнім және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау

3

4


1 таңдау бойынша курс

Пәннің атауы Кооперативтік қозғалыстың тарихы мен теориясы

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, философия, мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану

Постреквизиттер: эстетика және стандарт, сала кәсіпорындарын жобалау

Мақсаты: «Кооперативтік қозғалыс тарихы мен теориясы» жалпы білім беру пәніне жатады. Ол қоғамның белгілі қатынастарын зерттейді және студенттерге жан – жақты білім беруге бағытталған. Пән адамдардың экономикалық, әлеуметтік, саяси – құқық, мәдени жан – жақты байланыстарын, іс- қтмылдар процесімен топтастыруға құралын тигізеді.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Кооперативтік қозғалысының пайда болуы. Кооперацияның әлеуметтік – экономикалық табиғаты мен мәні. Кооперативтік идеялогия. Капитализм жағдайындағы кооперативтік қозғалыс. Әкімшілік - әміршілдік экономикалық жағдайдағы кооперативтік қозғалыс. Нарықтық қатынастардаға өту кезеңіндегі кооперациялық қозғалыс. ҚР – ғы кооперативтік қозғалыс. Қазіргі заманғы халықаралық коопера-тивтік қозғалыс

Күтілетін нәтижесі: Өзінің білімі мен түсінігін кәсіптік көзқарасын өз қызметінде қолдана алу. Теориялық білімдерді кәсіби қызметке айналдыру. Дәлелдемелер мен дәлеледерді құрау. Ақпараттық іздеу қызметін іске асыру. Талдамалы қызметін іске асыру сыни талдау дағдыларын меңгеру.

Оқытушының аты-жөні: Адамбекова С.М.
Пәннің атауы Дінтану

Пререквизиттер: философия, мәдениеттану

Постреквизиттер: эстетика және стандарт

Мақсаты: Қазігі таңда Қазақстан Республикасында жүз отыздан астам ұлт тұрады, демек елде бірнеше діндердің өкілдері бар, олардың арасында бейбітшілік ел басының дүрыс әлументтік саясатының нәтежесінде сақталып келеді. Аталған пән осы жолдың барысында демеу жасап келеді. Дін дегеніміз не? және конфессиялармен әлеументтік жұмыс деген не? Осы пікір таласының негізінде дүниеге көзқарас, адамдардың әлеуметтік жағдайлары жатыр.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Дінтану пәні. Дінтанудың ертедегі формалары. Конфуция. Даосизм. Индуизм. Иудизм. Буддизм. Ерте хрестияншылдық. Провослав діні. Католизм . Протестантизм . Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Діни экстремизм профилактикасының әдістері . Діни конфесиялармен әлеуметтік жұмыс.

Күтілетін нәтижесі: Басқа да әлеуметтік - гуманитарлық пәндер мен бірге дін бүтін дүниетанымды құрастырды. Дінтануды меңгеру студенттерде ойлау қабілетін, өзіндік идея, ой-пікірлерін қалыптастыруын, ғылыми – зерттеу жұмыстарын үйренуге, өмірдің күрделі құбылыстары мен процестерін талдауға негіз салады. Дінтану жас мамандарға сенімді дүниетанымдық және әдістемелік негіз болуы керек.

Оқытушының аты-жөні: Аубакиров Е.Ж.
2 таңдау бойынша курс

Пәннің атауы Жылутехникасы

Пререквизиттер: Химия, Физика

Постреквизиттер: Теориялық және қолданбалы механика

Мақсаты: Болашақ мамандарды теория және тәжірибе бойынша білім беріп, оларды жылу алудың, заттың бір күйден екінші күйге өткенде өзгеруінің және оны пайдалана білудің, жылу пайдаланатын құралдар мен қондырғыларды бар мүмкіншілігінше пайдаланудың, отын мен жылу энергияларын үнемдеудің, балама энергия көздерін тауып, оны халық шаруашылығына пайдаланудың әдістерін үйрету.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың екінші заңы. Термодинамикалық процесстер. Ағымның термодинамикасы. Ылғалды ауа және әр түрлі булардың қоспалары. Термодинамикалық циклдер. Жылу және массалау теориясы. Жылу алмасу теориясының негізгі түсініктері. Жылу өткізгіштік. Ағымды жылуалмасу. Сәулелі жылу алмасу. Жылу берілу. Энергиялық отын, жану негіздері. Қазандық құрылғылар. Қоршаған ортаны қорғау. Энергия сақтау негіздері

Күтілетін нәтижесі: Кәсіби мәселелерді шешудің негізі болып табылатын жылутехника пәнінің әр түрлі салаларына қатысты мәселелерді шешуге дағдыландыру. Пәнді оқу процесінде, студенттер термодинамика негіздерін, жылу заңдары мен талдау әдістері және олардың көмегімен жылу процесстерді, құбылыстарды талдап есептер шығару.

Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
Пәннің атауы «Теориялық механика»

Пререквизиті: Физика; Математика, Инженерлік графика.

Постреквизиттері: Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары

Мақсаты: Теориялық механика - механикалық қозғалыс пен материялық денелердің өзара-әсерлесулерінің жалпы заңдылықтары туралы ғылым. Физиканың бір бөлімі бола тұра теориялық механика өзінің табиғат тану мен техникадағы көлемді және маңызды қолдануларының, техниканың негіздерінің бірі болуының арқасында кеңінен дамып дербес пән ретінде қалыптасты.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Нүкте кинематикасы Қатты дене кинематикасы Нүктенің күрделі қозғалысы Қатты дененің жазық-паралель қозғалысы. Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары. Күш моментерінің элементарлық теорясы. Жинақталған күштер жүйесі. Күштер жүйесінің қарапайым түрге келтіру. Пуансо теоремасы Үйкеліс күші туралы ұғым Денелер Жүйесінің тепе – тендігі Материалық нүкте динамикасы Механикалық жүйенің динамикасына кіріспе. Массалар геометрисы. Қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема. Массалар центрінің қозғалуы туралы теорема. Қозғалыс мөлшері моментінің өзгеруі туралы теорема. Күш жұмысы. Қуат. Кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема. Қатты дене динамикасы Даламбер принципі.

Күтілетін нәтижесі: эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстық дәрежесін анықтауға дағдыландыру.

Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
3 таңдау бойынша курс

Пәннің атауы «Теориялық және қолданбалы механика»

Пререквизиттер: математика, физика.

Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары

Мақсаты: жалпы инженерлік дайындықтың фундаментін кеңейту

Курстың қысқаша сипаттамасы: Статика аксиомаларың негізгі аңықтамалары. Қарарпайым қозғалыс түрінің кинематикалық сипаттамалары. Материалдың кедергісінің негізгі түсінігі. Созылу, сығу. Материалдың механикалық сипаттамалары және оны беріктікке сынану. Айналау. пружиннады есептеу. Дәнекерлік байланыс. Тісті беріліс. Червті беріліс есептеу. Шынжырлы берілістің схемасы. Муфта.

Күтілетін нәтижесі: Машина бөліктерінің және құрылысындағы механикалық көрінісін және типті механизмдердің әрекетінің жүрісі және құрылыстарымен танысу, білу

Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
Пәннің атауы «Қолданбалы механика»

Пререквизиттер: математика, физика, теориялық механика

Постреквизиттер: азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары

Мақсаты: Болашақ мамандардың кең өрісті профильді білімдерін зертеу жұмыстарында қолдана білу, автоматты қондырғылардың схемаларын қазіргі заман талабына сай құра білу, әр түрлі қоңдырғылардың жұмыс істеу принциптерін білуге дағдыландыру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қолданбалы механикаға кіріспе. Машина мен механизмдер теорясының негіздері. Материал кедергісіне кіріспе. Созылу және сығылу. Бұралау. Ығысу. Иілу. Машина бөлшектерін стандарттау. Өзара ауыстырымдылық. Машина жасау материалдары. Фрикциялық берілістер және вариаторлар. Тісті берілістер. Біліктер мен осьтер. Подшипниктер. Муфталар.

Күтілетін нәтижесі: бөліктер қозғалысының кинематикасы, динамикасының заңдары жайлы білім болу қажет.

Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
4 таңдау бойынша курс

Пәннің атауы «Электротехника негіздері»

Пререквизиттер: физика, математика

Постреквизиты: азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары

Мақсаты: логикалық оқытуды дамыту, электр техникасы негіздеріне үйрету.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Электротехникаға кіріспе, тұрақты токты сызықтық электр тізбектері, Кирхгоф заңдары. Бір фазалы синусоидалы тоқтың электр тізбектері. Синусоидалы шамалардың негізгі параметрлері.Үш фазалы электр тізбектері. Қоректендірудің үш фазалы көзінің фазаларын қосу тәсілдері. Магниттік тізбектер.Электромагниттік индукция құбылысы.Трансформаторлар.Үш фазалы асинхронды электр қозғалтқыштары.Тұрақты тоқтың электр машиналары.Жартылай өткізгішті аспаптар.Жартылай өткізгішті құрылғылар.Кернеу тұрақтандырғыштары, кернеу генераторлары

Күтілетін нәтижесі: Алдағы өмірде өз бетімен жұмыс істеу дағдысын жоғарылатып, жеке тұлғалық және электр техникасы саласындағы кәсіптік қызметте өздігінен дамуға дағдылану.

Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
Пәннің аталуы«Материалтану»

Пререквизиттер: физика, химия.

Постреквизиттер: конструкциялық материалдар технологиясы және термиялық өндеу, азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары.

Мақсаты: металдық материалдардың құрылысының негізін, құймаларды кристалдау заңдылықтарын, күй диаграммаларын оқыту.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Материалтанудың мәні мен міндеттері. Материалдардың атомды-кристаллдық құрылысы. Металдардың физикалық табиғаты. Кристалдық торлар дефектісі. Металдарды зерттеулердің негізгі әдістері. Материалтану ғылым ретінде. Зат және материалдар. Материалдар құрылымдарын қалыптастырудың заңдылықтары. Материалдар құрылысы. Материалдар қасиеттері. Пластикалық деформация. Балқымалардың физикалық табиғаты. Қос балқыма. Материалдағы диффузия.

Күтілетін нәтижесі: металдардың атомды-кристалдық құрылысын, құймалардың күй диаграммаларды құру принциптерін білу және оларды практикада қолдану.

Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
5 таңдау бойынша курс

Пәннің атауы «Тоңазыту технологиясының жылу физикалық процестері»

Пререквизиттер: химия, математика, физика

Постреквизиттер: Азық-түлік таурларының тауартану негізі, Азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы, Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары, Процестер мен аппараттар, Азық-түлік өнімдерінің салалық технологиясы

Мақсаты: Келешек технолог-инженер маманына азық-түліктердің жылу-физикалық сипаттамаларын анықтау әдісінің жалпы білімін беру. Ғылымның дамуында түрлі материалдар және өнімдерді сақтау барысында, технологиялық өңдеу және қолдану кезінде тиімді қолдануда өнімнің жылу физикалық қасиеттерін білу өте қажет.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Азық-түлік өнімдерінің құрылымдық және жылу – физикалық қасиеттері. Азық-түлік өнімдерін сақтау кезіндегі жылу физикалық процестер. Азық-түлік өнімдерін сақтау кезіндегі жылу физикалық процестер. Азық-түлік өнімдерінің ылғалдық масса үлесін және жылу-физикалық сипаттамасын анықтау әдістері. Азық-түлік өнімдерінің жылу физикалық сипаттамасы. Азық-түлік өнімдерін тоңазыту арқылы сақтау процесінің жылу физикалық сипаттамасы. Тамақ өнімінен жылу бөлініп шыққан уақыттағы жылу физикалық процестер (тоңазыту процесі). Азық түлік өнімдерін тоңазыту әдістері. Азық түлік өнімдерін мұздату. Азық-түлік өнімдерін қатырудың әртүрлі әдістерінің ерекшеліктері. Тамақ өніміне жылу берілген уақыттағы жылу физикалық процестер (еріту). Тамақ өнімінің температурасы тұрақты уақыттағы жылу физикалық процестер (тоңазытқышта сақтау)

Күтілетін нәтижесі: Өнімдердің сапасын сақтауға және олардың сақталу мерзімін ұзартуға мүмкіндік беретін жағдайларды талдау негізінде теориялық, аналитикалық және жылу-физикалық тәжірибелік зерттеу материалын меңгеру қажет.

Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
Пәннің атауы «Конструкциялық материалдар технологиясы және термиялық өңдеу»

Пререквизиттер: Физика, Химия

Постреквизиттер: азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары

Мақсаты: физикалық және химиялық қасиеттеріне сүйене отырып, конструкциялық материалдарды алудың, өңдеудің және пайдаланудың жолдарын оқытып үйрету.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Курстың пәні "Конструкциялық материалдар технологиясы және термоөңдеу". Өнеркәсіпте қазіргі заманғы тиімді, көп тараған металдар мен қорытпалар алудың алдыңғы қатарлы технологиялық тәсілдері. Конструкциялық материалдар және олардың қасиеттерін жіктеу. Металлургия негіздері. Шойын, болат, түсті металл мен қорытпалар алудың технологиясы. Металдарды қысыммен өндеудің (МҚӨ) негізгі түрлерін топтастыру. Жұқарту өндірісінің өнімдері. Прокаттаудың арнайы тәсілдері. Соғу. Созу мен жаншудың технологиялық процестері. Ыстықтай және суықтай көлемдік штамптаудың технологиясы. Құю өндірісінің орны мен маңызы. Қабыршақты қалыпта, балқығыш үлгілер бойынша, кокильде, қысым астында, ортадан тепкіш құю. Пісіру тәсілдерінің жалпы сипаттамалары мен жіктелуі. Доғалы пісіру. Электрлік түйіспелі пісіру. Газбен пісіруге және кесуге арналған кұрал-жабдықтар. Дәнекерлеудің технологиясы. Материалдарды кесумен өңдеудің негіздері. Жону, фрезерлеу, бұрғылау, ажарлау станоктарында дайындамаларды өңдеу. Өңдеудің физико-химиялық және электрофизикалық тәсілдері. Пластикалық массалар, пластмассадан бұйым өндірудің технологиясы. Резина-техникалық бұйымдар өндіру технологиясы. Металл ұнтақтардан бұйымдар өндіру. Металдар мен қорытпалардың құрамын, құрылымы мен қасиетін зерделеудің негізгі тәсілдері. Қорытпалар теориясы. Темір-көміртек күй диаграммасы. Болатты, түсті металдар мен қорытпаларды термиялық өндеу технологиясы. Химия-термиялық өңдеу.

Каталог: attachments -> article -> 4070
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> Рекомендации по формированию
4070 -> ҚазтұтынуодағЫ Қарағанды
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> 5В090200 – туризм мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы (орта білім негізінде оқитын студенттер үшін) Қарағанды 2016-2017
4070 -> Оқу мерзімі – 3 жыл, оқу тілі – қазақ Қарағанды – 2016-2017


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет