Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»жүктеу 0.57 Mb.
бет1/4
Дата21.04.2019
өлшемі0.57 Mb.
  1   2   3   4


ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

Мамандық 5В070300

«Ақпараттық жүйелер»

(орта білімнен кейінгі базада қысқартылған)

Қарағанды 2016-2017 жж.

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылған элективті пәндер каталогы № _5__ хаттама «_31__»___03___2016 ж. Қарағанды, ҚКЭУ.

Каталог өзіне элективті пәндер тізімін (таңдау бойынша компонент), сонымен қатар мамандық бойынша олардың бағдарламаларының қысқа курсын қосады. ҚКЭУ оқытушылары мен студенттеріне арналған.

АҚПАРАТТЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ


МАМАНДЫҚ: 5В070300 – АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

(орта білімнен кейінгі базада қысқартылған)


Академиялық дәрежесі – ақпараттық жүйелер бакалавры
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР


Пән циклы

Пән коды

Пән атауы

Жетекші оқытушының аты-жөні

Кред.саны

Семестр

1 курсТаңдау бойынша курс 1


ОҚТDin

1401


Дінтану

э.ғ.к.., проф. Клишина М.В., маг. оқыт. Тутинова Н.К.

2

2

KKTT 1401

Кооперативті қозғалыс тарихы мен теориясы

Аға-оқыт. Адамбекова С.М., проф., т.ғ.к.. Абилов К.Ж.

2


Таңдау бойынша курс 1

«Дінтану»

Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы» колледж бағдарламасы көлемінде, «Философия негіздері»

Постреквизиттер:ЭАЖ жаңа технологиялар

Мақсаты: негізгі діни бағыттағы білімді қалыптастыру, сонымен қатар аралықконфессиалды қарым-қатынас мәдениетін және діни экстремизм профилактикасын қалыптастыру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Дінтану пәні. Мемлекет және дін. Діннің ерте формалары.Конфуцианттық. Даосизм .Индуизм. Иудаизм. Буддизм. Ерте христиандық. Православие. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Діни экстремизм профилактикасының әдістері.

Күтілетін нәтижелер: діннің әлеуметтік мәдени арнайы ерекшеліктері туралы елестетушілік; түсініктерді еркін түсіну; дін тарихын білу, дін дамуының маңызын, оның динамикасын түсіну; діндегі жалпы теориялық сұрақтарды ажырату; діннің философиялық талдауының дағдылары мен тәсілдерін игеру
«Кооперативті қозғалыс тарихы мен теориясы»

Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы» колледж бағдарламасы көлемінде, «Философия негіздері», «Әлеуметтану және саясаттану негіздері»

Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар

Мақсаты: кооперативті қозғалыс теориясы мен тарихы негіздері бойынша білімді қалыптастыру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Кооперативті қозғалыстың туындауы. Әлеуметтік-экономикалық маңыз және кооперация табиғаты. Кооперативті идеология. Капитализм шарттарындағы кооперативті қозғалыс. Әкімшілік-басқарушылық экономикалық жүйелер шарттарындағы кооперативті қозғалыс. Нарықтық экономикаға өту шарттарындағы кооперативті қозғалыс. Қазақстан Республикасындағы кооперативті қозғалыс. Қазіргі халықаралық кооперативті қозғалыс.

Күтілетін нәтижелер: экономикалық қатынастар тарихын толығымен қабылдау құзыреттілігі, кооперативті қозғалыс ролін түсіну, қазіргі шарттардағы кооперацияның жағдайы мен дамуын білу.

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР
Пән циклы

Пән коды

Пән атауы

Жетекші оқытушының аты-жөні

Кред.саны

Семестр

2 курсТаңдау бойынша курс 1


БПZhKAN 2402

Жемқорлыққа қарсы әрекет негіздері

аға-оқыт.Искалиева М.С.

2

4
ZhKAKEA

2402


Жемқорлыққа қарсы әрекет: құқықтық және экономикалық аспектілері

аға-оқыт.Искалиева М.С.

2Таңдау бойынша курс 2

She 2208

Схемотехника


э.ғ.к., доц. Тажбаев Н.М., э.ғ.к., доц. Аяжанов К.С.

2

4
ETT 2208

Электр тізбектірінің теориясы

аға-оқыт. Кутумова Ж.Б., к.ф.-м.н., доц. Карагаева М.Б.

2Таңдау бойынша курс 3

BT 2209

Бағдарламалау технологиясы

доц., э.ғ.к.. Дрозд В.Г. аға оқыт. Ибрагимова М.С.

3

3
CN 2209

C# негіздері

аға-оқыт. Муканова Ж.А., аға-оқыт. Ибрагимова М.С.

3Таңдау бойынша курс 4

ZhBK 2210

Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру

э.ғ.к.., доц. Дрозд В.Г., аға-оқыт. Молдабекова Б.К.

2

4
OZh

2210


Операциялық жүйелер

э.ғ.к.., доц. Дрозд В.Г., аға-оқыт. Молдабекова Б.К.

2Таңдау бойынша курс 5

ZhTAZ 2211

Жүйелік талдау және амалдарды зерттеу

э.ғ.к.., проф. Аяжанов С.С., аға-оқыт. Муканова Ж.А.

2

3

Eko 2211

Эконометрика


э.ғ.к.., доц, Емелина Н.К., аға оқыт. Шахшина С.А.

2Таңдау бойынша курс 6

EK

2212


Экономикалық кибернетика

э.ғ.к.., проф. Аяжанов С.С. э.ғ.к.., доц. Дрозд В.Г.

3

4

KB-UTM 2212

Кәсіпорында бизнес-үрдістерді талдау және модельдеу

э.ғ.к.., доц. Аяжанов К.С., доц. Тажбаев Н.М.

3Таңдау бойынша курс 7

EOU 2215

Экономика және өндірісті ұйымдастыру

э.ғ.д., проф. Сихимбаева Д.Р., э.ғ.к.., доц. Арынова Ж.З.

2

3

KE

2215


Кәсіпорын экономикасы

э.ғ.д., проф. Сальжанова З.А., аға оқыт.Алимбаев А.А.

2Таңдау бойынша курс 8

IMen 2216

Ақпараттық менеджмент

проф. Аменова С.С., аға-оқыт. Молдабекова Б.К.

3

3

IMar 2216

Ақпараттық маркетинг

проф. Аменова С.С., аға-оқыт. Молдабекова Б.К.

3Таңдау бойынша курс 9

AAZh

2217


Аналитикалық ақпараттық жүйелер

доц. Тажбаев Н.М.,

аға-оқыт.Молдабекова Б.К.2

4
O-bKUML 2217

Объектілі-бағытталған құрастыру және UML


проф., т.ғ.д., Тен Т.Л., аға-оқыт. Ибрагимова М.С.

2Таңдау бойынша курс 10

ORDBBZh 2218

Объектілі-реляциялық ДББЖ


э.ғ.к.., проф. Омарова Ш.Е., аға-оқыт. Молдабекова Б.К.

3

3
TDBDSK 2218

Таратылған деректер базасы және деректерді сақтау қоры


э.ғ.к.., проф. Омарова Ш.Е., аға-оқыт. Молдабекова Б.К.

3Таңдау бойынша курс 11

KZhA 2219

Компьютерлік жүйелер архитектурасы


доц., э.ғ.к.. Дрозд В.Г.,

аға-оқыт. Дюсекеев К.А.2

4
TZhT 2219

Телекоммуникациялық жүйелер және технологиялар


аға оқыт. Есмагамбетов Т.У.

аға-оқыт. Дюсекеев К.А.2Таңдау бойынша курс 12

AZhC

2220


Ақпараттық жүйелердің сенімділігі


э.ғ.к.., доц. Аяжанов К.С., доц. Спанова Б.Ж.

2

4

MZh

2220


Микропроцессорлық жүйелер


э.ғ.к., доц. Аяжанов К.С., аға-оқыт. Есмагамбетов Т.У.

2Таңдау бойынша курс 13


ПП1CB 2305

1С-те бағдарламалау


э.ғ.к.., доц. Тажбаев Н.М., аға-оқыт. Ибрагимова М.С.

3

3
ERPZh 2305

ERP жүйелер


э.ғ.к.., проф. Омарова Ш.Е., аға-оқыт. Молдабекова Б.К.

3Таңдау бойынша курс 14

AZhBK 2306

Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары

т.ғ.д., проф. Тен Т.Л.,

аға-оқыт. Дюсекеев К.А.3

4 (к/ж)
BKZh

2306


Бағдарламалық құралдарды жобалау

т.ғ.д., проф. Тен Т.Л.,

аға-оқыт. Дюсекеев К.А.3Таңдау бойынша курс 15

O-bB 2221

Объектілі-бағытталған бағдарламалау (Java)

э.ғ.к.., доц. Тажбаев Н.М., преп. Дюсекеев К.А.

3

4
BIN

2221


Бағдарламалық инженерия негіздері

аға-оқыт. Муканова Ж.А.,

аға-оқыт. Дюсекеев К.А.3Таңдау бойынша курс 16

EB

2307


Электронды бизнес

проф. Аменова С.С., аға-оқыт. маг. Есмагамбетова М.М.

3

4
KAZh

2307


Корпоративті ақпараттық жүйелер

т.ғ.д., проф. Тен Т.Л., аға-оқыт. Ибрагимова М.С.

3Таңдау бойынша курс 1

«Жемқорлыққа қарсы әрекет негіздері»

Пререквизиттер: Құқық негіздері

Постреквизиты: ЭАЖ жаңа технологиялар

Мақсаты:Студенттер қазіргі заманғы қоғамда жемқорлықтың эволюциясы жөнінде, қоғамдық қатынастардың әрбір саласына әсер ететін құбылыс ретінде сипаттамасын, жемқорлықтың ҚР ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қаупі жөнінде, шетелдік инвестициялар көлеміне ықпалы жөнінде, кеден органдарының қызметшілерінде білімдерді қалыптастыру

Курстың қысқаша сипаттамасы: Жемқорлық ұғымы және жемқорлықтың криминологиялық сипаттамасы. Жемқорлықтың этикалық пен типологиялық белгілері және оның таралу салалары. Жемқорлық ұлттық қауіпсіздік қатері ретінде. Сот жүйесінің жемқорлықты жоюдағы ролі. Жемқорлық пен кедейшілік. Жемқорлықтың шетелдік тура инвестициялар көлеміне ықпалы. Жемқорлықпен күресудегі азаматтық қоғамның ролі. Жергілікті билік органдары қызметінің айқындығын қамтамасыз ету мәселелері. Саяси партиялар органдары қызметінің айқындығын қамтамасыз ету. ҚР корпоративті басқару принциптерінің дамуы. Жемқорлықпен күресудегі БАҚ ролі.

Күтілетін нәтижелер: Жемқорлық ұғымы және жемқорлықтың криминологиялық сипаттамалары саласында, сонымен қатар экономикалық қылмыстарды жіктеу мәселелері жөнінде білімді игеру; теориялық ойлау және талдау негізінде сәйкес қызмет ету саласында нормативті-құқықтық нормаларды қолдана алу; пәндік есептерді шешу барысында талдау-синтетикалық және логикалық әрекеттің әдістерін қолдану; алған білімдерді жүйеге келтіре білу, ғылыми критикалық талдау негізінде оқиғаларды талдау және интерпретациялау;

сәйкес құрылым бойынша нормативті реттеудің мәселелік аспектілері бойынша хабарлама мен баяндамалар түрінде ақпаратты ұсыну; өздігінен жұмыс жасау дағдыларын арттыру.


«Жемқорлыққа қарсы әрекет: құқықтық және экономикалық аспектілері»

Пререквезиттер: Құқық негіздері. Экономикалық теория негіздері.

Постреквезиттер: ЭАЖ-дағы жаңа технологиялар

Мақсаты: Бейімділік құзыретін меңгеру. Бұл дегеніміз құқықтық және негізгі ұйымдастырудың алдын алу шараларын білу, қарсы әрекет және пайда болған күреспен және қылмыстық бағытталған жемқорлықтың қажетті шартын арылту және жаңалау мемлекеттік жүйесін және жергілікті жүйені басқару. Бұл әлеуметтік экономикалық тиімділікте атаулы қызмет істеу жүйесінде болу керек.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Жемқорлықтың түрлері мен формалары. Жемқорлық үдерістерін талдаудың әдіс тәсілдері және математикалы-статистикалық аппараттың жемқорлықтық айналымының есебінің қолданылуы және компьютерлік технология желісі. Жемқорлыққа қарсы әрекеттің өзара орындаушылықтың басқарушы өлшем жүйесінде (Халықаралық жоспарда, жолдауда, мемлекеттік программада) алатын функционалды және өзара әрекет орны.

Күтілетін нәтижелер:жемқорлықтық әрекетке қарсы бағытталған жүйенің мақсаты мен міндеттерін қалыптастыру жемқорлық қылмыстарға жауап беру. жемқорлық қылмыстарға қарсы азаматтық позиция ұстану; жемқорлықпен күресуге қолданылатын заңнамаларды білу; жемқорлыққа қарсы қызмет атқаратын құқық қорғау мекемелерін білу жасалған жемқорлық әрекеттеріне және нәтижелеріне баға беру, жемқорлыққа қарсы әрекет етуші мемлекеттік және муниципальды мекемелердің әрекет ету тиімділігін бағалау.


Каталог: attachments -> article -> 4070
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5B072700 «азық-ТҮлік өнімдерінің технологиясы»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> Рекомендации по формированию
4070 -> ҚазтұтынуодағЫ Қарағанды
4070 -> 5В090200 – туризм мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы (орта білім негізінде оқитын студенттер үшін) Қарағанды 2016-2017
4070 -> Оқу мерзімі – 3 жыл, оқу тілі – қазақ Қарағанды – 2016-2017


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет