Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайдыжүктеу 0.65 Mb.
бет3/4
Дата21.04.2019
өлшемі0.65 Mb.
1   2   3   4

13

PT/YaP 2301

a)Программалау тілдері

3

5

4

Пререквизиттері: Алгоритмдер және берілгендер құрылымдары. Постреквизиттері: Жүйелік программалау. Объектіге бағытталған программалау.

Мақсаты:

Программаны сынау мен қалыптасу тәсілдерін, программалаудың негіздерін, жады кластарын, адрестеу мен жадыны ұйымдастыруды құруды үйрету.Мазмұны: Программалаудың автоматтық негіздері. Программалау тілінің классификациясы. Мәліметтер типтері түрлері. Паскаль программалау тілінің операторлары. Программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдері. Жадыны ұйымдастыруды құру.

1.Программалау тілінің классификациясын тұжырымдау және шеше білуі; 2.Өз бетінше бағдарлама түзу; 3.Зерттеушілік қызметін табысты іске асыра алуы; 4. Бағдарламалық модульдерді қолдану мен оларды құру әдістері түсініктерін қалыптастыру; 5.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.

- Есептердің алгоритмдеу негізін, программалаудың автоматтық негіздерін білуі; - Программалау стилін түсіне алуы; - Логикалық негізі, Рекурсивті функцияларды түсіне білуі; - Анықтамалары туралы түсініктерді қалыптастыра алуы;

- Өз бетінше электрондық басқару жолдарын маман ретінде басқа мамандарға жеткізе, үйрете білуі.

PTTT/

TTYaP 2301

б)Программалау тілдер теориясы және трансляциялау

Пререквизиттері: Алгоритмдер және берілгендер құрылымдары. Постреквизиттері:

Жүйелік программалау. Объектіге бағытталған программалау.Мақсаты:

Программаны сынау мен қалыптасу тәсілдерін, объектілі-бағытталған программалаудың негіздерін, жады кластарын, адрестеу мен жадыны ұйымдастыруды ұғындыру.Мазмұны: Программалаудың автоматтық негіздері. Программалау тілінің классификациясы. Мәліметтер типтері, түрлері. Паскаль программалау тілінің операторлары. Программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдері.

1. Білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және шеше білуі;

2.Өз бетінше Web-парақтарын жасау; 3.Зерттеушілік қызметін табысты іске асыра алуы; 4. Гипертекстік тілдердің қызметтері мен оларды құру әдістері түсініктерін қалыптастыру; 5.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.- Паскаль программалау тілінің операторларын білуі;
-Осы заманғы информациялық білім беру технологияларын қолдана алуы; -Жаңа білім алуға қабілетті болуы; -Кәсіптік қызмет түрін және тәртібін өзгерте алуы;

- Пән аралық және салааралық жобалаулармен жұмыс істеуге әдістемелік және психологиялы түрде дайын болуы.


14

EEMM/PEVM 3302

a)ЭЕМ-де машықтану

5

8

5

Пререквизиттері: Алгоритмдеу және берілгендер құрылымдары, Автоматтар және тілдер теориясы.
Постреквизиттері: Жасанды интеллект жүйелері, Объектіге бағытталған программалау.

Мақсаты:

Есептердің алгоритмдеу негізін, программалаудың автоматтық негіздерін, программалау тілінің классификациясын, мәліметтер типтері түрлерін, операцияларын оқыту. Мазмұны:

Программалау тілінің классификациясы, мәліметтер типтері түрлері. Паскаль программалау тілінің операторлары. Программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдері, программалау стилі. Программалаудың сапа көрсеткіші, программаны сынау мен қалыптасу тәсілдері. Объектілі-бағытталған программалаудың негіздері.


1.Программалау тілінің классификациясын тұжырымдау және шеше білуі; 2.Өз бетінше бағдарлама түзу; 3.Зерттеушілік қызметін табысты іске асыра алуы; 4. Бағдарламалық модульдерді қолдану мен оларды құру әдістері түсініктерін қалыптастыру; 5.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.

- Есептердің алгоритмдеу негізін, программалаудың автоматтық негіздерін білуі. - Программалау стилін түсінуі. - Логикалық негізі, Рекурсивті функцияларды түсінуі; - Анықтамалары туралы түсініктерді қалыптастыра алуы;

- Өз бетінше электрондық басқару жолдарын маман ретінде басқа мамандарға жеткізе, үйрете білуі.

KEP/ MPZ 3302

б)Қолданбалы есептерді программалау


Пререквизиттері:

Программалау тілдері мен технологиялары.Постреквизиттері: Программалық қамсыздандырудың жасалуы.

Мақсаты:

Объектілі-бағдарлы тілдерде оқиғалы программалауды басқаратын үлгісі бойынша жүзеге асыру.Мазмұны:

Программа интерфейсінің элементтері. Объекттер инспекторы. Қателерден қорғау әдістері.
1. Объектілі-бағдарлы тілдерде оқиғалы программалауды басқаратын үлгісі бойынша жүзеге асыра білуді үйрету;

2. Программа интерфейсінің элементтерін ұғындыру;

3. Объекттер инспекторы ұғымын қалыптастыру;

4. Қателерден қорғау әдістерін үйрету;

5. Қолмен кодтауды ұғындыру.


-Объектілі-бағдарлы тілдерде оқиғалы программалауды басқаратын үлгісі бойынша жүзеге асыра алуы;

  • Жүйеден қолданушының

әсерлерімен немесе қатынастарымен шақыра алуы.

-Бағдарламаның орындалуын тізбекпен оқиғаның тізбегімен анықтай алуы;

-Күйге келтіру үдерісін арнайы график түріндегі құралдың көмегімен, қолмен кодтай алуы.

15

DKP/

PBD 3217

a)Деректер қорын программалау

4

6

5

Пререквизиттері: Алгоритмдер және берілгендер құрылымы. Программалау тілдері.

Постреквизиттері: Берілген базаларының теориясы.

Мақсаты:

Локальді берілгендер қорын құрудың технологиясымен, оның негізгі кемшіліктері және жетістіктерімен таныстыру.Мазмұны:

Берілгендер базалары түсінігі. Ақпараттық жүйелер. Ақпаратты жүйелердегі берілгендер қорын құрудың әдістері. Берілгендер қорының құрылымын дұрыс іріктеу. Локальді берілгендер қорын құрудың технологиясы. Оның негізгі кемшіліктері және жетістіктері.1.Негізгі мәліметтер модельдерін; 2.Мәліметтерді өңдеу және құру әдістерін қолдана білуді; 3.Зерттеушілік қызметін табысты іске асыра алуы; 4.Гипертекстік тілдердің қызметтері мен оларды құру әдістері түсініктерін қалыптастыру; 5. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.

- Мәліметтерді өңдеу және құру әдістерін қолдана білуі; - Берілгендер қорын құрудың әдістерін меңгере алуы; - Ұжымға басшылық жасаудың негізгі әдістерін білім беру міндеттерін қоя білу, бөле білуі; - Бақылау, кері байланыс және дербес, топтық шешімдер қабылдауды және оны орындауды бағалай білуді меңгеруі;

- Ұйымдастыру-басқару міндеттерін шешуде базалық теориялық білімді, практикалық дағды мен біліктілікті қолдануға дайын болуы.

BBBZh/SUBD 3217

б)Берілгендер базасын баскару жуйесі


Пререквизиттері: Алгоритмдер және берілгендер құрылымы. Программалау тілдер теориясы және трансляциялау.

Постреквизиттері: Берілген базаларының теориясы.

Мақсаты:

Локальді берілгендер қорын құрудың технологиясымен, оның негізгі кемшіліктері және жетістіктерімен таныстыру.Мазмұны:

Берілгендер базалары түсінігі. Ақпараттық жүйелер. Ақпаратты жүйелердегі берілгендер қорын құрудың әдістері. Берілгендер қорының құрылымын дұрыс іріктеу. Локальді берілгендер қорын құрудың технологиясы. оның негізгі кемшіліктері және жетістіктері.1. Өзінің мазмұнына ақпарат, түрлі табиғат жүйесіндегі ақпараттық үрдістер, ақпараттандыру құралдары; 2.Ақпараттық технологиялар туралы білімдер негізін құрайды; 3. Білім алушыларының назарын және ойлау қабілетін дамыту; 4. Информатиканың негізі мен ақпараттық технологияларды оқу іс-әрекетінде қолдану;

5.Жалпы оқу біліктері ретінде оқу-компьютерлік біліктің негізін қалыптастыру.- Әр түрлі компьютерлі жүйелерде жұмыс істеу тәжірибесі болуы; - Алгоритмдік тілдерді қолдана білу; - Жуық әдістерді және қолданбалы есептерді шығара алуы;

-Қолданбалы программалар пакеттерін және деректер базаларын құра алуы; - Машиналық графика құралдарын, экспертік жүйелер және білім базаларын қолдана білуі.


16

KZhAK/ZIKS 3218

a)Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау

3

5

5

Пререквизиттері: Операциялық жүйелер. Схемотехника негіздері.

Постреквизиттері: Параллельдік есептеу жүйесінің архитектурасы.

Мақсаты:

Windows nt ож-нің парольдық қауіпсіздігін, windows nt жүйесінде парольдарды пайдалануды білу. Мазмұны:

Операциялық жүйелерді парольмен жабдықтау. Компьютерлік қылмыстар. компьютерлік вирус ұғымы және олардың түрлері. компьютерлік вирустардың қысқаша жіктелуі. бүлінген және вирус жұққан файлдар. антивирустық бағдарламалар жұмыс.


1.Ақпаратты компьютерде қорғаудың жолдарын меңгеру;

2.Ақпаратты қорғаудың әдістерін меңгеру;

3.Ақпаратты әртүрлі жолмен қорғауды жайлы ой қорыта алу;

4.Интернет желісі арқылы қажетті ақпараттарды іздеп таба білуге машықтандыру;

5.Білім алушылардың өздігінен ізденіп, қосымша материалдарды игеруге қабілетті болуын жүзеге асыру.


- Машиналық графика құралдарын, экспертік жүйелер және білім базаларын қолдана білуі;

- Алгоритмдік тілдерді қолдана білу; - Жуық әдістерді және қолданбалы есептерді шығара алуы;

-Қолданбалы программалар пакеттерін және деректер базаларын құра алуы; - Әр түрлі компьютерлі жүйелерде жұмыс істеу тәжірибесі болуы.
EZhT/ VST 3218

б)Есептеуіш жүйелер және телекоммуникациялар


Пререквизиттері: Операциялық жүйелер. Компьютер архитектурасы.

Постреквизиттері: Параллельдік есептеу жүйесінің архитектурасы..

Мақсаты:

Студенттердің компьютерлік желілер теориясының негізін меңгеруі; локаль желілердің қазіргі заманғы технологияларын меңгерту; Мазмұны:

Есептеу желісіндегі орталықтандырлыған жүйе. ЕЖ-нің эволюциясы. ЕЖ-дегі жүйенің кездейсоқ жеке бөлінуі. Желілік топология. Кәсіпорындарда желілерді қолдану нені береді. Аймақтық-таратылған желілер. Желілерді құрудың негізгі проблемалары. Байланыс сызықтарымен берілгендерді тасымалдаудың физикалық проблемалары.
Негізгі желілік топологиялар.


1.Есептеуіш желілерін құрудың заманауи концепцияларын үйренуі;

2.Желілерді жинақтау, берілгендерді физикалық ұзату білімдерін үйрену; 3. Зерттеушілік қызметін табысты іске асыра алуы; 4.Интернет желісі арқылы қажетті ақпараттарды іздеп таба білуге машықтандыру;

5.Білім алушылардың өздігінен ізденіп, қосымша материалдарды игеруге қабілетті болуын жүзеге асыру.


-Есептеуіш желілерін құрудың заманауи концепцияларын білуі;

-Желілерді жинақтау, берілгендерді физикалық ұзата алу; - Есептеу желісіндегі орталықтандырлыған жүйені білуі;

-ЕЖ-нің эволюциясы. ЕЖ-дегі жүйенің кездейсоқ жеке бөлінуін білуі;

- Желілік топологияны білуі.


17

OAOZ /MOIO 3219

a)Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу

4

6

5

Пререквизиттері: Аналитикалық геометрия. Дифференциалдық теңдеулер.

Постреквизиттері: Инженерлік есептерді программалауды математикалық модельдеу.

Мақсаты:

Студенттерге ЭЕМ нің негізгі жұмыс істеу принциптерін және есептеу техникасының архитектурасын, құрылғыларын ұғындыру.Мазмұны:

Сызықтық программалау есебінің қойылуы. Түйіндестік қағидасын, түйіндестік теоремасы. Транспорт есебінің бастапқы тірек шешімін құру және оларды анализ жасау. Біртекті және біртекті емес жүйелердің шешімдерінің байланысы.
1.Сызықтық программалау есебінің қойылуы.

2.Түйіндестік қағидасын, түйіндестік теоремасын қолдана білу;

3.Транспорт есебінің бастапқы тірек шешімін құру және оларды анализ жасай алу;

4.Интернет желісі арқылы қажетті ақпараттарды іздеп таба білуге машықтандыру;

5.Білім алушылардың өздігінен ізденіп, қосымша материалдарды игеруге қабілетті болуын жүзеге асыру.


-Сызықтық программалау есебінің қойылуын білуі;

-Түйіндестік қағидасын, түйіндестік теоремасын қолдана білуі;

-Транспорт есебінің бастапқы тірек шешімін құру және оларды анализ жасай алуы;

-Біртекті жүйелердің шешімдерінің байланысын пайдалана алуы;

- Біртекті емес жүйелердің шешімдерінің байланысын пайдалана алуы;
EESA/

ChMEV 3219

б)Экстремальді септеудің сандық әдістері


Пререквизиттері: Сызықтық алгебра. Варияциялау әдістері. Постреквизиттері: Инженерлік есептерді программалауды математикалық модельдеу.

Мақсаты:

Экстремальды есептеудің сандық әдістері пәнінің дамуы және тарихын білу. Шешім қабылдау және ойындар теориясының элементтерін үйрену.Мазмұны:

Сызықтық бағдарлама есебінің қойылуы, оның геометриялық және экономикалық интерпретациясы. Симплекс әдісі. Сызықсыз бағдарлама: есебінің қойылуы. Экономикалық интерпретация.

Екі жақтылық. Тиімділік шарттары, Эйлер теңдеуі.


1. Сызықтық бағдарламаның есебінің қойылуын білу; 2.Сызықтық бағдарлама есебінің геометриялық интерпретациясын білу;

3.Тиімділік шараттарын білу; 4.Интернет желісі арқылы қажетті ақпараттарды іздеп таба білуге машықтандыру;

5.Білім алушылардың өздігінен ізденіп, қосымша материалдарды игеруге қабілетті болуын жүзеге асыру.


-Сызықтық бағдарламаның есебінің қойылуын білуі; -Сызықтық бағдарлама есебінің геометриялық интерпретациясын білуі;

-Тиімділік шараттарын білуі;

-Экономикалық интерпретация ұғымын білуі;

-Екі жақтылық. Тиімділік шарттары, Эйлер теңдеуін білуі.18

IEPMM/MMPIZ 3221

Инженерлік есептерді программалауды компьютерлік модельдеу

4

6

6

Пререквизиттері: Программалау тілдері мен технологиялары. Постреквизиті:

Үш өлшемді модельдеу әдістері.
Мақсаты:

Есептердің алгоритмдеу негізін, программалаудың автоматтық негіздерін, программалау тілінің классификациясын, мәліметтер типтері түрлерін, операцияларын Си программалау тілінің операторларын оқыту. Мазмұны:

Математикалық моделдеу. Математикалық моделдерді бейнелеудің пішіндері мен принциптері. Математикалық моделдердің классификациясы.


1.Программалаудың сапа көрсеткіші, программаны сынау мен қалыптастыру; 2. Студенттерге математикалық моделдеу туралы мағлуматтармен бірге ооның қолдану салалары оның негізгітүрлері және әдістері туралы білім беру; 3.Зерттеушілік қызметін табысты іске асыра алуы; 4. Математикалық моделдерді бейнелеудің пішіндерімен принциптерін білу; 5.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.


-Программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін білуі; -Қасиеттерді иеленуді, дамытуды, жетілдіруді түсіндіре алу;

-Қолданбалы программалар пакеттерін және деректер базаларын құра алуы; - Әр түрлі компьютерлі жүйелерде жұмыс істеу тәжірибесі болуы; - Жаңа шешімдер ұсынуды қамтамасыз ететін практикалық білімдер мен дағдыларды түсіндіре алу.


19

ITMS/

TVMS 3222

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

4

6

6

Пререквизиттері:

Дифференциалдық теңдеулер. Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу.Постреквизиттері:-

Мақсаты:

Ықтималдықтың классикалық анықтамасын білу. Салыстырмалы жиілік ұғымын түсіндіру. Мазмұны:

Толық ықтималдық формуласы. Бейес формуласы. Ықтималдың геометриялық анықтамасы. Толық ықтималдық формуласы. Тәуелсіз сынауларды қайталау.


1.Білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және шеше білуі;

2. Өз бетінше Үзіліссіз кездейсоқ шамалардың үлестіру функцияларын білу; 3.Зерттеушілік қызметін табысты іске асыра алуы; 4.Комбинаторика әдістерін үйрену; 5.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.- Анализ жасай алуы; - Интерпретациялаудың заманауи тәсілдерін меңгеру және тексере алуы; -Теория мен эмприкалық мәліметтер арасындағы қатынастарды бағалау және тексере алуы; - Толық ықтималдық формуласын білуі;

- Бейес формуласын білуі.


20

KT/KA 3223

Корелляциялық талдау

3

5

6

Пререквизиттері:

Дифференциалдық теңдеулер. Экстремальды есептеудің сандық әдістері.Постреквизиттері:-

Мақсаты:

Салыстырмалы жиілік ұғымын түсіну. Талдаудың классикалық анықтамасын білу. Мазмұны:

Үзіліссіз кездейсоқ шамалардың үлестіру функциялары. Кездейсоқ шамалар ұғымы.


1.Толық ықтималдық формуласын білу; 2.Ақпараттық технологиялар туралы білімдер негізін құрайды;

3.Білім алушыларының назарын және ойлау қабілетін дамыту; 4.Информатиканың негізі мен ақпараттық технологияларды оқу іс-әрекетінде қолдану; 5.Жалпы оқу біліктері ретінде оқу-компьютерлік біліктің негізін қалыптастыру.- Кореляциялық анализ жасай білуі; - Интерпретациялаудың заманауи тәсілдерін меңгеру және тексере алуы; - Теория мен эмприкалық мәліметтер арасындағы қатынастарды бағалау және тексере алуы; - Есеп құжаттарын дайындай білуі; - Алынған мәліметтерді ғылыми мақала және баяндама түрінде жалпылай білуді меңгере алуы.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет