Электрмен жабдықтау келісім-шарты (тұрмыстық тұтынушылармен)/ договор электроснабженияжүктеу 279.59 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі279.59 Kb.

Электрмен жабдықтау КЕЛІСІМ-ШАРТЫ

(тұрмыстық тұтынушылармен)/

ДОГОВОР электроснабжения

(с простыми товариществами)

Ф КОП 06-01-15

Электрмен жабдықтау

КЕЛІСІМ-ШАРТЫ

(жай серіктестікпен)

____________
_________________қ.

«__» ___________ 20__ ж.
 

2013 жылғы 22 ақпанда берілген № 13002441 лицензияға сәйкес тұтынушыларды электрмен жабдықтауды жүзеге асыратын «Шығысэнерготрейд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан «___»____________20__ жылғы № __________ сенімхат негізінде әрекет ететін______________________________ ________________________________________________ _________________________________________________,(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болса)

әрі қарай Жеткізуші деп аталады, бірінші тараптан, және

өз міндеттемелері бойынша ортақ тәртіпте әрекет ететін (ҚР АК 228 б. сәйкес) ______________________________

______________________________________________________________________________________________атынан(жай серіктестік атауы)

__________________________________________________________________________________________________ (сенімхат және/немесе хаттама шешімі, №, датасы)

негізінде әрекет ететін _____________________________

_______________________________________________, (өкілдің тегі, аты, әкесінің аты (болса)

әрі қарай Тұтынушы деп аталады, бірге Тараптар деп аталып, төмендегі туралы осы электрмен жабдықтау келісім-шартын (ары қарай келісім-шарт) жасасты:


  1. Келісім-шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

1. Келісім-шартта төмендегі негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) есеп айырысу кезеңі–Электрмен жабдықтау келісім-шартымен анықталатын уақыт кезеңі, бұл кезеңде тұтынылған электр энергиясы есептеліп, тұтынушыға төлемге ұсынылады;

2) тұтынушы–Келісім-шарт негізінде электр энергиясын тұтынатын жеке немесе заңды тұлға;

3) коммерциялық есепке алу аспабы–Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте пайдалануға рұқсат етілген, электр энергиясын коммерциялық есепке алуға арналған техникалық құрылғы;

4) электр энергиясын есептеу тәсімі – ол үшін есеп айырысу үшін берілетін және тұтынылатын электр энергиясының есепке алынуын қамтамасыз ететін, электр энергиясын есепке алу құрылғыларының белгілі бір электрлік қосылуы.

  1. Келісім-шарт мәні

2. Жеткізуші электр энергиясын энергия беру ұйымының қосылған желісі арқылы тұтынушыға жеткізуге міндеттенеді, ал тұтынушы қабылданған электр энергиясын осы Келісім-шарттың шарттарына сәйкес төлеуге міндеттенеді.

3. Қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте энергия беру ұйымының желілеріне қосылған жабдық болған жағдайда және коммерциялық есепке алу аспаптары болған жағдайда тұтынушымен келісім-шарт жасалады.

4. Келісім-шарт бойынша абонент ретінде энергияны тұрмыстық тұтыну үшін пайдаланатын жеке тұлға болған жағдайда, абоненттің белгіленген тәртіпте жалғанған желіге алғашқы нақты қосылған сәттен бастап Келісім-шарт жасалған болып есептеледі.

5. Келісім-шарт жасасу үшін тұтынушыда мыналар болуы қажет:

1) тараптардың тұтынушыны электр желілеріне қосу схемасымен электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және пайдалану жауапкершілігін бөлу актісі (көп пәтерлі құрылыс объектілерінде тұратын жеке тұлғаларды қоспағанда);

2) электр энергиясының коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісі;

3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың немесе жеке кәсіпкер куәлігінің көшірмелері;

4) жылжымайтын мүлікке тіркелген құқық туралы құжат немесе электрмен жабдықтау объектісіне құқық белгілейтін құжаттың көшірмесі;

5) жеке басын куәландыратын құжатты қоса ұсынып, электрмен жабдықтау келісім-шартына қол қоюға құқығы бар тұлғаға берілетін бұйрық (сенімхат);

6) техникалық шарттар (көп пәтерлі құрылыс объектілерінде тұратын жеке тұлғаларды қоспағанда);

7) жеке деректерді жинауға және өңдеуге жазбаша келісіммен жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмелері (жеке тұлғалар үшін);

8) тұрғын үйде (пәтерде) тұратын жеке тұлғалардың санын растайтын құжат.

Объектілердің иесі ауысқан жағдайда, техникалық шарттарды беру талап етілмейді.
  1. Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу

6. Жеткізушімен берілген және тұтынушымен қабылданған энергияның көлемі коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерімен анықталады, ал тұтынушының кінәсінсіз (пломбаның бүтіндігі және есептеу құралының алдыңғы актіде көрсетілген орнатуы және аспаптық тексерісіне сәйкес келген жағдайда) коммерциялық есепке алудың бұзылуы анықталған жағдайда, тұтынудың есебін энергия беруші ұйым алдыңғы немесе электр энергиясының қаржысы мен есепке алу схемасы дұрыс болған келесі есептік кезеңнің орташа тәуліктік шығыны бойынша жүргізеді. Есеп айырысу кезеңі бұзылу анықталған күннен бастап коммерциялық есепке алуды бұрынғы қалпына келтіру күніне дейінгі аралықты қамтиды, алайда ол мерзім күнтізбелік отыз күннен аспауы қажет.

Тұтынушы коммерциялық есепке алуды бұзушылық анықталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күндік мерзім ішінде қалпына келтіреді.

Бұзушылық анықталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң коммерциялық есепке алу қалпына келмеген жағдайда, есеп айырысу техникалық шарттарға сәйкес рұқсат етілген қуат бойынша, ал техникалық шарттар болмаған жағдайда, тәулігіне 24 сағат пайдалануды ескеріп, қосу коммутациялық аппаратының номиналды тогы бойынша жүргізіледі.

7. Тұтынылатын электр энергиясын есепке алған кезде коммерциялық есепке алу аспабы тараптардың теңгерімдік жауапкершілігі шекарасында орнатылады.

8. Коммерциялық есепке алу аспаптарының саны осы Келісім-шарттың 1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша коммерциялық есепке алу аспаптарының тізілімінде көрсетіледі.

9. Коммерциялық есепке алу аспаптарының корсеткіштерін алу тұтынушының немесе оның өкілдерінің қатысуымен жеткізуші немесе энергия беруші ұйымның өкілдерімен жүргізіледі.

Тараптардың келісімі бойынша тұтынушы өздігінен электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдарының көрсеткіштерін алып, оларды энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымға тапсыруына болады. Тұтынушының электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдарының көрсеткіштерін алу кезінде жіберген қателіктерін энергия беруші (энергия өндіруші) және (немесе) энергиямен жабдықтаушы ұйым олардың анықталуы бойынша түзетеді.

10. Кезекті жылға электр энергиясын тұтыну көлемін анықтау үшін тұтынушы (электр энергиясын тұрмыстық мұқтаждықтар үшін пайдаланатын тұтынушыны қоспағанда) жеткізу жылына дейінгі жылдың басталғанына дейін 30 күннен кешіктірмей, осы Келісім-шарттың 2-қосымшасынасәйкес нысан бойынша электр энергиясын жеткізу туралы алдын ала өтінім береді.

11. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу мүмкін болмаған кезде, сонымен қатар тұтынушы пайдаланылған электр энергиясының көлемі туралы мәліметтіөзі бермесе, э/э тұтынылуын есептеу алдыңғы кезеңнің электр энергиясының орташа тәуліктік шығысы бойынша жүргізіледі.

Сондай-ақ электр энергиясының орташа тәуліктік шығысы бойынша есеп айырысу кезеңі үш есептік кезеңнен аспайды, бұдан кейін электр энергиясын беру тоқтатылады.


  1. Электр энергиясына ақы төлеу шарттары мен тәртібі

12. Тұтынушыларың оларға берілген электр энергиясы үшін есеп айырысулары табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамаға сәйкес белгіленген тарифтер бойынша жүргізіледі.

Заңды тұлға болып табылатын тұтынушы тұтынылған электр энергиясы үшін төлемді тәулік аймақтары бойынша сараланған тарифтермен жүргізеді.

Заңды тұлға емес тұтынушылар тұтынылған электр энергиясы үшін төлемді тұтыну көлеміне байланысты сараланған тарифтермен немесе тәулік аймақтары бойынша сараланған тарифтермен жүргізеді.

Жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу тұтынушыларды бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алдын ала хабарландырғаннан кейін жүзеге асырылады және осы Келісім-шартты қайта жасасу үшін негіз болмайды.

13. Тұтынушы есептіден кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей төлейді (немесе Тұтынушы мен Жеткізуші арасындағы келісім бойынша келісім-шартта әдейі ескертілген мерзімдерде).

Есеп айырысу кезеңі бір күнтізбелік айды құрайды.

14. Келісім-шартта көзделген электр энергиясы үшін төлемді кешіктірген жағдайда тұтынушы жеткізушіге кешіктірген әрбір күн үшін осы соманы төлеу күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қолданыстағы қайта қаржыландыру ставкасынан 1,5 еседен астам емес, бірақ негізгі қарыз сомасынан астам емес мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.

15. Егер тұтынушы электрмен жабдықтау Келісім-шартының шарттарын бұзғаны үшін э/э ажыратылса, онда оны э/э қосу бұзушылық жойылғаннан кейін және э/э қосу үшін қызметті төлегеннен кейін энергия беруші (энергия өндіруші) ұйыммен жүргізіледі.

16. Электрмен жабдықтау келісім-шартының талаптарына сәйкес тұтынушы тұтынылған электр энергиясы үшін есеп айырысуды жеткізуші электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдары көрсеткіштерінің немесе тұтынудың өзге есеп айырысуы негізінде жазып берген төлем құжаты негізінде есептіден кейінгі айдың 10-нан кешіктірмей жүргізеді.

Тұтынушылар (электр энергиясын тұрмыстық қажеттілікке пайдаланатын тұтынушыны қоспағанда) төлем құжатын өздігімен жеткізушіден алады.

17. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралын электр желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан тыс орнатқан жағдайда, электр желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдарын орнатқан жерге дейінгі учаскедегі электр энергиясының шығындары келісім-шарт негізінде теңгерімінде желінің көрсетілген учаскесі тұрған иегердің меншігіне жатқызылады және қолданыстағы нұсқаулар мен әдістемелерге сәйкес энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның есептік жолымен анықталады.

18. Смарт-картасымен есепке алу аспаптарын пайдалануға негізделген электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі болған жағдайда, Тұтынушы тұтынылған электр энергиясы үшін төлемді өздігінен анықталатын көлемде төлем құжатының берілуінсіз жүргізеді.


5. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері
19. Тұтынушы құқылы:

1) Келісім-шарттың талаптарына сәйкес электр энергиясын алуға;

2) жеткізушіден келтірілген нақты залалдың толық көлемде өтелуін талап етуге;

3) энергияны өзіне қажетті мөлшерде пайдалануға;

4) жеткізушіге хабарлаған және тұтынылған электр энергиясы үшін толық төлеген жағдайда келісім-шартты бір жақты тәртіпте бұзуға;

5) Келісім-шарттың жасалуымен және орындалуымен байланысты даулы сұрақтарды шешу үшін сотқа жүгінуге;

6) көп мөлшерлемелі есепке алу аспабы болған жағдайда жеткізушіге тәулік аймақтары бойынша сараланған тарифтерді орнату жөнінде өтінішімен жүгінуге;

7) келесі күнтізбелік айға тұтынылатын электр энергиясының шартты көлеміне есептік айдың 26-күніне дейін (электр энергиясын тұрмыстық мұқтаждықтар үшін пайдаланатын тұтынушыларды қоспағанда) түзетулер енгізуге.

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар;

20. Тұтынушылар міндетті:

1) электр энергиясын тұтыну режимін сақтауға;

2) Электр және энергия қондырғылары мен коммерциялық есепке алу аспаптарын тиiсiнше техникалық жағдайда ұстап тұруға, Қазақстан Республикасының Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығымен бекітілген Электр энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес олардың техникалық жағдайына қойылатын талаптарды орындауға (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10403 арқылы тіркелген (әрі қарай – Ережелер);

3) осы Келісім-шарттың 3 қосымшасына сәйкес нысан бойынша тұтынушыны электр желілеріне қосу схемасын сақтауға;

4) жеткізушіге электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарының жұмысындағы ақаулықтар, өрт, авариялар туралы және электр энергиясын пайдалану барысында туындаған өзге бұзушылықтар жөнінде кідірмей хабарлауға;

5) энергия берушi (энергия өндіруші) ұйымдардың және (немесе) жеткізушінің өкілдерін коммерциялық есепке алу аспаптарына оларды қарау, тұтынушылармен Келісім-шарт талаптарының орындалуын тексеру мақсатында кіргізуге;

6) жасалған Келісім-шартқа сәйкес тұтынылған электр энергиясын уақытында төлеуге.
6. Жеткізушінің құқығы мен міндеттері
21. Жеткізуші және (немесе) энергия беру ұйымы құқылы:

1) Тұтынушыны э/э жеткізуді тоқтатқанға дейін 3 (үш) жұмыс күні (электр энергиясын тұрмыстық мұқтаждықтарына пайдаланатын тұтынушыны 30 (отыз) күнтізбелік күн) бұрын ескертіп, төмендегі жағдайларда электр энергиясының берілуін толық немесе жартылай тоқтатуға:

Электрмен жабдықтау келісім-шартында белгіленген мерзімдерде электр энергиясы үшін төленбесе және толық төленбесе;

Электрмен жабдықтау келісім-шартында белгіленген электрді тұтыну режимі бұзылса;

Белгіленген мерзімдерде энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның Ережеге сәйкес бұзушылықтарды жою туралы талаптары орындалмаса.

2) Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым төмендегі жағдайларда алдын ала хабарландырусыз тұтынушыға электр энергиясын беруді толық тоқтатады:

Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның электр желілеріне электр энергиясын қабылдағыштарды өз еркімен қосу;

Электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарынан басқа электр энергиясының қабылдағыштарын қосу;

Тұтынушының кінәсінен электр энергиясы сапасының көрсеткіштері энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымдардың және басқа тұтынушылардың электр қондырғыларының жұмысын бұзатын мәнге дейін төмендеуі;

Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның және энергетикалық қадағалау және бақылау органының өкілдерін жұмыс уақытында электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарына және электр қондырғыларына кіргізбеу (іссапарға жіберілгеннің құқығында);

Апаттық жағдай.

Жеткізуші және (немесе) энергия беруші ұйым жабдықты жөндеу және сақтық қуат көзі болмаған жағдайда жаңа тұтынушыларды электр энергиясына қосу жөніндегі жоспарлы жұмыстарды жүргізу үшін электр энергиясының берілуінің тоқтатылатыны туралы ажыратуға дейін үш күнтізбелік күннен кешіктірмей тұтынушыны ескертеді.

 Адамдардың өміріне қауіп төндіруі, маңызды экономикалық залал келтіруі, коммуналдық шаруашылықтың және электрмен жабдықтау жүйелерінің аса маңызды элементтерінің жұмыс істеуін бұзуы мүмкін авариялардың алдын алу, оларды жою жөніндегі шұғыл шаралар қабылдау үшін энергия беруші ұйым сұрау салу бойынша кейін хабарландырып, тұтынушыға электр энергиясын беруді тоқтатады;

3) Келісім-шарт жасасумен және оны орындаумен байланысты даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге;

4) тұтынушыдан келтірілген нақты залалдың орнын толтыруды талап етуге;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар.

22. Жеткізуші құқылы:

1) Келісім-шарт талаптарына сәйкес электр энергиясын ұсынуға;

2) тұтынушыны э/э төлемегені үшін ажыратар алдында жазбаша хабарландыруға;

3) бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру орналастыру арқылы электрмен жабдықтау қызметтеріне тарифтер, олардың өзгергені туралы тұтынушыға ақпарат беруге;

4) тұрмыстық тұтынушыдан оған берілген электр энергиясы үшін төлемдерді өз кассалары, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қабылдауды қамтамасыз етуге;

5) тұтынушыға тұтынған электр энергиясы үшін ақы төлеуге төлем құжатын ай сайын ұсынуға;

6) табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар саласында (тиісті нарықта үстем (монополиялық) жағдайға ие доминанттар тізіліміне енгізілген реттелетін нарық субъектілері үшін) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен келісілген тарифтер бойынша электр энергиясын беруге міндетті.

23. Жеткізуші тұтынушыға тәуліктік аймақтар бойынша сараланған тарифтермен және (немесе) оны тұтыну көлеміне (жеке тұлғалар үшін) байланысты электр энергиясын өткізуден (сатудан) бас тартуға құқығы жоқ.
7. Тараптардың жауапкершілігі
24. Электрмен жабдықтау келісім-шарты бойынша міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, тараптар келтірілген нақты залалдың орнын толтыруға міндетті.

25. Жеткізуші тұтынушының алдында форс-мажорлық жағдайлардың (стихиялық құбылыстар, әскери іс-қимылдар және т.с.с.), сондай-ақ жеткізушіге байланысты емес жағдайлардың (электр беру желілерін және басқа да жабдықты ұрлау немесе нұқсан келтіру және т.с.с.) салдарынан туындаған электр энергиясын берудегі үзілістер үшін материалдық жауапкершілікке тартылмайды.

26. Тараптар келісім-шарт талаптарын орындау үшін қажетті өз атауының, заңды мекенжайының, нақты орналасқан орнының және өзге деректемелердің өзгеруі туралы бір-біріне жедел хабарлауға міндеттенеді.

8. Қорытынды ереже
27. Келісім-шарт тараптармен қол қойылған күннен бастап бір жыл мерзімге жасалған болып есептеледі.

Мерзімі аяқталғаннан кейін келісім-шартты тоқтату немесе өзгерту туралы тараптардың бірінің өтініші болмаған жағдайда, ол келісім-шартты жасасқан кезде онда көзделген мерзімге және сол талаптарда ұзартылған болып есептеледі.


      Келісім-шарт Тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

28. Осы Келісі-шарттың талаптарын орындауға байланысты жеткізуші мен тұтынушы арасындағы барлық даулы мәселелер заңнамада белгіленген тәртіппен шешіледі.

29. Келісім-шартқа тараптардың уағдаластығы бойынша енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар келісім-шарт ережелеріне қайшы келмеуі тиіс, қосымша келісім түрінде ресімделеді, Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолдары қойылады және заңнамада белгіленген тәртіппен ресімделеді.

30. Осы келісім-шарт бірдей заңды күші бар екі ұқсас данада мемлекеттік және орыс тілдерінде, әрбір тарапқа мемлекеттік және орыс тілінде бір-бір данадан жасалды. Тұтынушының тілегі бойынша, келісім-шартты белгіленген тілдердің бірінде жасауға рұқсат беріледі.

31. Қайта есептеуге әкелетін барлық өзгертулер жеткізушінің мекенжайына тұтынушымен өтініш, барлық қажетті құжаттар міндетті түрде қоса тіркеліп, берілген күннен бастап жүргізіледі. Қайта есептеу 3 (үш) айдан артық емес кезең үшін жасалады.

32. Тұтынушы осы келісім-шартпен Келісім-шарт талаптарын орындау мақсатында Жеткізушідегі немесе болашақта аталған дереккөзге белгілі болатын өзі туралы жеке деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға, сондай-ақ Жеткізушіге Тұтынушы туралы жеке деректерді барлық мемлекеттік/мемлекеттік емес органдарға, ұйымдарға, соның ішінде сот органдарына таратуға келісімін береді.

Тұтынушы осы келісім-шартпен оның жеке деректерін жинауға, өңдеуге және таратуға қандай да бір қосымша келісімнің қажет емес екенін және кейін осы Келісім-шартты орындау үшін тұтынушының жеке деректерін жинау, өңдеу және таратуға қатысты Жеткізушіге қандай да бір наразылығы болмайтынын растайды.

9. Тарап деректемелері
Жеткізуші
«Шығысэнерготрейд» ЖШС
Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070018, Өскемен қаласы, Ворошилов к-сі, 156

Тел.: + 7 (7232) 56-98-80, факс: +7 (7232) 56-98-89

Электронды мекен-жай___________________

бөлімшенің мекенжайы:

_________________________________________

Учаскенің мекенжайы

_________________________________________
Электр энергиясы үшін төлеуге деректемелер

СТН: 181600231883,

ЖCК: KZ05914398409BC00881

«Жинақбанкі »  АҚ ЕБ, Кбе 17,

БСК SABRKZKA,

БСН 040940000029


Келісім-шарт бойынша жауапты орындаушы:

_______________________________________

Тел.________________
Қолы ____________________________________________

М.О.


Тұтынушы:
________________________________________________,
мекенжайы________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________,

Деректемелері:

Жеке куәлігінің №____________«___»_________ берілген.

Тел. _____________________________________________

Уялы____________________________________________

Электронды мекен-жай___________________


Қолы_____________________________________________

ДОГОВОР

Электроснабжения

(с простыми товариществами)

____________
г. _________________

«__» ___________ 20__ г.
 


Товарищество с ограниченной ответственностью «Шыгысэнерготрейд» осуществляющее электроснабжение потребителей согласно лицензии № 13002441, выданной 22 февраля 2013 года, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице_____________________________________________ ___________________________________________________

_________________________________________________,(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующего на основании доверенности №__________от ___________________________. с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________________(наименование простого товарищества)

действующее в солидарном порядке по своим обязательствам (в соответствии со ст. 228 ГК РК), именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице___________ ________________________________________________, (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

действующего на основании__________________________ ____________________________________________________________________________________________________, (доверенности и/или решение протокола, №, дата)

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор электроснабжения (далее -Договор) о нижеследующем:
  1. Основные понятия, используемые в Договоре

1. В Договоре используются следующие основные понятия:

1) расчетный период - период времени, определяемый Договором на электроснабжение, за который потребленная электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате потребителю;

2) потребитель - физическое или юридическое лицо, потребляющее наоснове Договора электрическую энергию;

3) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) схема учета электрической энергии - определенное электрическое соединение средств учета электрической энергии, обеспечивающих учет передаваемой и потребляемой электрической энергии для расчетов за нее.  1. Предмет Договора

2. Поставщик обязуется подавать потребителю через присоединенную сетьэнергопередающей организации электроэнергию, а потребитель обязуетсяоплачивать принятую электроэнергию согласно условиям настоящего Договора.

3. Договор заключается с потребителем при наличии у него оборудования,присоединенного к сетям энергопередающей организации в установленном действующим законодательством порядке, а также при наличии приборов коммерческого учета.

4. В случаях, когда абонентом по Договору выступает физическое лицо, использующее энергию для бытового потребления, Договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

5. Для заключения Договора потребителю необходимо иметь:

1) акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения потребителя к электрическим сетям (за исключением физических лиц, проживающих в многоквартирных застройках);

2) акт приемки системы коммерческого учета электрической энергии;

3) копию справки о государственной регистрации юридического лица или свидетельства индивидуального предпринимателя;

4) документ о зарегистрированных правах на недвижимое имущество или копию правоустанавливающего документа на объект электроснабжения;

5) приказ (доверенности) на лицо, имеющее право подписания Договора на электроснабжение, с приложением документа, удостоверяющего личность;

6) технические условия (за исключением физических лиц, проживающих в многоквартирных застройках);

7) копии документа, удостоверяющего личность, с письменным согласием на сбор и обработку персональных данных (для физических лиц);

8) документ, подтверждающей количество проживающих физических лиц в жилом доме (квартире).

Предоставление технических условий при смене владельца объектов не

требуется.  1. Учет потребляемой электроэнергии

6. Количество поданной поставщиком и принятой потребителем энергии определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при обнаружении нарушения коммерческого учета не по вине потребителя (в случае целостности и соответствия пломб, указанным в предыдущем акте установки или инструментальной проверки прибора учета) расчет потребления производится энергопередающей организацией по среднесуточному расходу предыдущего или последующего расчетного периода, в котором средства и схема учета электрической энергии были исправны. Период расчета составляет со дня обнаружения нарушения до дня восстановления коммерческого учета, но не более 30 (тридцати) календарных дней.

Коммерческий учет восстанавливается потребителем в течение 30 (тридцать) календарных дней срок со дня обнаружения нарушения.

По истечении тридцати календарных дней со дня обнаружения нарушения, если коммерческий учет не восстановлен, расчет производится по разрешенной мощности согласно техническим условиям, а при отсутствии технических условий по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом часов использования 24 часа в сутки.

7. При учете потребляемой электроэнергии прибор коммерческого учета устанавливается на границе балансовой ответственности сторон.

8. Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне приборов коммерческого учета по форме, согласно приложению 1 к настоящему Договору.

9. Снятие показаний приборов коммерческого учета производится представителями поставщика или энергопередающей организации в присутствии потребителя либо его представителей.

По согласованию сторон допускается самостоятельное снятие показаний приборов коммерческого учета электрической энергии и передача их потребителем в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию. Ошибки, допущенные потребителем при снятии показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, исправляются энергопередающей (энергопроизводящей) и (или) поставщиком по мере их выявления.

10. Для определения величины потребления электроэнергии на очередной год потребитель (за исключением потребителя, использующего электрическую энергию для бытовых нужд) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала года, предшествующего году поставки, подает предварительную заявку о поставке электроэнергии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Договору.

11. При невозможности снятия показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, и если при этом потребитель самостоятельно не предоставит сведения о количестве использованной им электрической энергии, расчет потребления производится по среднесуточному расходу электрической энергии за предыдущий период.

При этом период расчета по среднесуточному расходу электрической энергии не превышает трех расчетных периодов, по истечении которых подача электрической энергии прекращается.


  1. Условия и порядок оплаты электроэнергии

12. Расчеты потребителей за предоставленную им электрическую энергию производятся по тарифам, установленным в соответствии с законодательством о естественных монополиях и регулируемых рынках.

Потребитель, являющийся юридическим лицом, производит оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным тарифам по зонам суток.

Потребители, не являющиеся юридическими лицами, производят оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным тарифам в зависимости от объемов ее потребления либо по дифференцированным тарифам по зонам суток.

Введение в действие новых тарифов осуществляется после предварительного уведомления потребителей через средства массовой информации и не является основанием для перезаключения данного Договора.

13. Оплата производится потребителем не позднее 25 числа месяца, следующего после расчетного (или по соглашению между Потребителем и Поставщиком в сроки, которые должны быть оговоренные в договоре).

Расчетный период составляет один календарный месяц.

14. В случае просрочки оплаты за электроэнергию, предусмотренную Договором, потребитель выплачивает поставщику неустойку в размере не более 1,5 кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей на день уплаты этих сумм, за каждый день просрочки, но не более суммы основного долга.

15. Если потребитель отключен за нарушения условия Договора электроснабжения, то подключение его производится энергопередающей (энергопроизводящей) организацией после устранения нарушения и оплаты услуги за подключение.

16. Расчеты за потребленную электрическую энергию потребителем производятся по платежному документу, выписанному поставщиком не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, на основании показаний приборов коммерческого учета электрической энергии или иного расчета потребления согласно условиям Договора электроснабжения.

Потребители самостоятельно получают платежный документ у поставщика (за исключением потребителя, использующие электрическую энергию для бытовых нужд).

17. В случае установки прибора коммерческого учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности электрической сети потери электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности электрической сети до места установки приборов коммерческого учета электрической энергии относятся на договорной основе к владельцу, на балансе которого находится указанный участок электрической сети, и определяются расчетным путем энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.

18. В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, основанной на применении приборов учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем в самостоятельно определяемом объеме без выставления платежного документа.
5. Права и обязанности потребителя
19. Потребитель имеет право:

1) получать электрическую энергию в соответствии с условиями Договора;

2) требовать от поставщика возмещения в полном объеме причиненного реального ущерба;

3) использовать энергию в необходимом ему количестве;

4) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии уведомления поставщика и полной оплаты за потребленную электрическую энергию;

5) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением Договора;

6) при наличии прибора многоставочного учета обратиться к поставщику с заявлением на установление дифференцированных тарифов по зонам суток;

7) произвести корректировку Договорных величин потребляемой электроэнергии на следующий календарный месяц до 26 числа отчетного месяца (за исключением потребителей, использующих электрическую энергию для бытовых нужд);

8) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

20. Потребитель обязан:

1) соблюдать режимы потребления электрической энергии;

2) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета, выполнять требования к их техническому состоянию в соответствии с Правилами пользования электрической энергии утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 143 от 25 февраля 2015 года (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10403) (далее - Правила);

3) соблюдать схему подключения потребителя к электрическим сетям по форме, согласно приложению 3 к настоящему Договору;

4) немедленно сообщать поставщику об авариях, пожарах, неисправностях в работе приборов коммерческого учета электроэнергии и иных нарушениях, возникающих при пользовании электрической энергией;

5) допускать представителей энергопередающей (энергопроизводящей) организации и (или) поставщика к приборам коммерческого учета с целью их осмотра, обследования на предмет выполнения потребителем условий Договора;

6) своевременно оплачивать потребленную электрическую энергию согласно заключенному Договору;


6. Права и обязанности поставщика
21. Поставщик и (или) энергопередающая организация, имеют право:

1) предупредив потребителя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до прекращения поставки (потребителя, использующего электрическую энергию для бытовых нужд, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней) прекратить полностью или частично подачу электрической энергии в случаях:

отсутствия оплаты, а также не полной оплаты за электрическую энергию в установленные Договором электроснабжения сроки;

нарушения установленного Договором электроснабжения режима электропотребления;

при невыполнении в установленные сроки требований энергопередающей (энергопроизводящей) организации об устранении нарушений согласно Правил.

2) Энергопередающая (энергопроизводящая) организация без предварительного уведомления прекращает полностью подачу потребителю электрической энергии в случаях:

самовольного подключения приемников электрической энергии к электрической сети энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

подключения приемников электрической энергии помимо (без учета) приборов коммерческого учета электрической энергии;

снижения показателей качества электрической энергии по вине потребителя до значений, нарушающих функционирование электроустановок энергопередающей (энергопроизводящей) организации и других потребителей;

недопущения представителей энергопередающей (энергопроизводящей) организаций и органа энергетического надзора и контроля к приборам коммерческого учета электрической энергии и электроустановкам потребителя в рабочее время (на правах командированного);

аварийной ситуации.

О прекращении подачи электрической энергии для проведения плановых работ по ремонту оборудования и подключению новых потребителей при отсутствии резервного питания поставщик и (или) энергопередающая организации предупреждают потребителя не позднее, чем за три календарных дня до отключения.

Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий, которые повлечет за собой опасность для жизни людей, значительный экономический ущерб, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства и систем электроснабжения, энергопередающая организация прекращает подачу электрической энергии потребителю с последующим уведомлением, по запросу;

3) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением Договора;

4) требовать от потребителя возмещения в полном объеме причиненного реального ущерба;

5) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

22. Поставщик обязан:

1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с условиями Договора;

2) письменно уведомить потребителя перед отключением за неуплату;

3) информировать потребителя о тарифах на услуги электроснабжения, их изменении путем размещения объявления в средствах массовой информации;

4) обеспечивать прием платежей от бытового потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

5) ежемесячно представлять потребителю платежный документ для оплаты за потребленную электрическую энергию;

6) предоставлять электрическую энергию по тарифам, согласованным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественной монополий и на регулируемых рынках (для субъектов регулируемого рынка, включенных в реестр доминантов, занимающих доминирующее (монопольное) положение на соответствующем рынке).

23. Поставщик не вправе отказывать потребителю в реализации (продаже) электрической энергии по тарифам, дифференцированным по зонам суток и (или) в зависимости от объемов (для физических лиц) ее потребления.7. Ответственность сторон
24. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору электроснабжения, стороны обязаны возместить причиненный этим реальный ущерб.

25. Поставщик не несет материальной ответственности перед потребителем за перерывы в подаче электроэнергии, вызванные форсмажорными обстоятельствами (стихийные явления, военные действия и т.п.), а также обстоятельствами, не зависящими от поставщика (хищение или повреждение линий электропередачи и другого оборудования и т.п.).

26. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, юридического адреса, фактического местонахождения и иных реквизитов, необходимых для исполнения условий Договора.

8. Заключительное положение
27. Договор считается заключенным со дня его подписания сторонами сроком на один год.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении Договора по окончании срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при его заключении.

Договор может быть изменен по соглашению сторон.

28. Все спорные вопросы между поставщиком и потребителем, связанные с исполнением условий данного Договора, решаются в установленном законодательством порядке.

29. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в Договор, не должны противоречить положениям Договора, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями сторон и оформляются в установленном законодательством порядке.

30. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру на государственном и русском языке для каждой из сторон. По желанию потребителя, допустимо заключение договора на одном из обозначенных языках.

31. Все изменения, приведшие к перерасчету, производятся с даты подачи потребителем заявления в адрес поставщика, с обязательным приложением всех необходимых документов. Перерасчет производится за период не более 3 (трех) месяцев.

32. Настоящим Потребитель дает согласие Поставщику на сбор, обработку и хранение персональных данных о нем, находящихся у Поставщика или которые поступят в указанный источник в будущем, в целях исполнения условий Договора, а также распространение персональных данных о Потребителе во все государственные/негосударственные органы, организации, в том числе не исключая судебные органы.

Настоящим потребитель подтверждает, что какого-либо дополнительного согласия на сбор, обработку и распространение его персональных данных не требуется и каких-либо претензий к Поставщику в дальнейшем касательно сбора, обработки и распространения им персональных данных потребителя для исполнения настоящего Договора иметь не будет.
9. Реквизиты сторон
Поставщик
ТОО «Шыгысэнерготрейд»
Республика Казахстан, ВКО, 070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 156

тел.: +7 (7232) 56-98-80, факс: +7 (7232) 56-98-89

Электронный адрес: ____________________________ 

адрес отделения: _______________________________

______________________________________________

адрес участка:__________________________________

______________________________________________
Реквизиты для оплаты электроэнергии:

РНН 181600231883

ИИК KZ05914398409ВС00881

ДБ АО «Сбербанк», Кбе 17,

БИК SABRKZKA

БИН 040940000029


Ответственный исполнитель по договору:

__________________________________________

Тел.________________
Подпись ________________________________________

М.П.


Потребитель:
___________________________________________________
адрес_______________________________________________
___________________________________________________,
___________________________________________________

Реквизиты:

удост. личности №________________ от «___» __________

Тел. ______________________________________________

Сот._______________________________________

Электронный адрес: ____________________________ 


Подпись____________________________________________
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет