Электродинамика сат дегеніміз ?Дата30.09.2017
өлшемі272.78 Kb.
#2179

Электродинамика

1. САТ дегеніміз ... ? 1. Кеңістік пен уақыттың интервалдары сақталмайды, бірақ оқиғалар арасындағы интервал деген шама сақталады.

 2. Тұйық жүйедегі электр зарядтарының алгебралық қосындысының өзгермеуі.

 3. Зарядтар жүйесінің өріс кернеулігі жүйеге кіретін және зарядтардың өріс кернеуліктерінің векторлық қосындысы

 4. Тізбекті тұйықтау және ажырату кезінде пайда болатын қосымша топтарды айтады.

 5. Барлық нүктелеріндегі потенциалдық мәндері бірдей беттерді айтады.

2. XVIII ғасырда Ньютон физикаға қандай ұғымдарды кіргізді: С

 1. Салыстырмалы кеңістік, салыстырмалы уақыт

 2. Салыстырмалы уақыт, абсолюттік кеңістік

 3. Абсолюттік кеңістік, абсолюттік уақыт

 4. Периодты уақыт, абсолютті кеңістік

 5. Абсолютті уақыт, периодты кеңістік

3. Қозғалыстың релятивистік теңдеуі ? Е4. Релятивистік жағдайдағы энергияның сақталу заңы ? В5. Салыстырмалылық теорияның негізгі қорытындысы ? Д

 1. кез келген тұйық бет арқылы өтетін вакуумдегі электростатикалық өрістің кернеулік векторының ағыны сол бетпен қоршалған зарядтардың алгебралық қосындысының -ге қатынасына тең:

 2. әр нүктесінде жүргізілген жанамалары өрістің сол нүктесіндегі кернеулік векторымен бағыттас болатындай етіп жүргізілген сызықтарды атайды.

 3. тыныштық күйдегі зарядтардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін материяның ерекше түрі болып табылады.

 4. кеңістік пен уақыт бір-бірімен тығыз байланыста жәнее олар материяның өмір сүруінің біріккен формасы – уақыт – кеңістік болып табылады.

 5. тұйық жүйедегі электр зарядтарының алгебралық қосындысы өзгермейді.

6. Зарядтың сақталу заңы: А

 1. тұйық жүйедегі электр зарядтарының алгебралық қосындысы өзгермейді.

 2. әрекеттесетін басқа зарядталған денеге дейінгі ара қашықтықпен салыстырғанда өлшемдері әлде-қайда кіші болатын зарядталған денені атайды.

 3. Эйнштейннің салыстырмалылық принципі және жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі

 4. Электр және магнит өрісі энергияларының өзара түрленуімен қоса жүретін электр шамаларының (зарядтың, ток күшінің, кернеудің және т.б.) периодты өзгерістері

 5. Айнымалы электромагниттік өрістің кеңістікте таралуы

7. Кернеулік сызықтары дегеніміз ... ? Е

 1. кез келген тұйық бет арқылы өтетін вакуумдегі электростатикалық өрістің кернеулік векторының ағыны сол бетпен қоршалған зарядтардың алгебралық қосындысының -ге қатынасына тең

 2. Электр және магнит өрісі энергияларының өзара түрленуімен қоса жүретін электр шамаларының (зарядтың, ток күшінің, кернеудің және т.б.) периодты өзгерістері

 3. Эйнштейннің салыстырмалылық принципі және жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі

 4. тыныштық күйдегі зарядтардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін материяның ерекше түрі болып табылады.

 5. әр нүктесінде жүргізілген жанамалары өрістің сол нүктесіндегі кернеулік векторымен бағыттас болатындай етіп жүргізілген сызықтарды атайды.

8. Элекр өрісінің суперпозиция принципі ? §с

 1. Кеңістік пен уақыттың интервалдары сақталмайды, бірақ оқиғалар арасындағы интервал деген шама сақталады.

 2. Тұйық жүйедегі электр зарядтарының алгебралық қосындысының өзгермеуі.

 3. Зарядтар жүйесінің өріс кернеулігі жүйеге кіретін және зарядтардың өріс кернеуліктерінің векторлық қосындысы

 4. Тізбекті тұйықтау және ажырату кезінде пайда болатын қосымша топтарды айтады.

 5. Барлық нүктелеріндегі потенциалдық мәндері бірдей беттерді айтады.

9. Біртекті зарядталған шексіз жіптің өрісі ? В10. Біртекті зарядталған шексіз жазықтықтың өрісі ?11. Екі әр аттас зарядталған өзара параллель шексіз жазықтықтар өрісі ? В12. Біртекті зарядталған сфералық беттің өрісі ? С

С., үшін

Д.

Е.

13. Көлем бойынша зарядталған шардың өрісі ? Е 1. , үшін 2. , үшін , үшін

14. Өрістің берілген нүктесіндегі өріс потенциалы: А15. Эквипотенциал беттер дегеніміз ? С

 1. Кеңістік пен уақыттың интервалдары сақталмайды, бірақ оқиғалар арасындағы интервал деген шама сақталады.

 2. Тұйық жүйедегі электр зарядтарының алгебралық қосындысының өзгермеуі.

 3. Барлық нүктелеріндегі потенциалдық мәндері бірдей беттер

 4. тыныштық күйдегі зарядтардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін материяның ерекше түрі болып табылады.

 5. әр нүктесінде жүргізілген жанамалары өрістің сол нүктесіндегі кернеулік векторымен бағыттас болатындай етіп жүргізілген сызықтарды атайды.

16. Зарядтың сызықтық тығыздығы дегеніміз ? В

 1. дененің бірлік көлеміне келетін зарядты атайды: , Кл/м3

 2. дененің бірлік ұзындығына келетін зарядты атайды: , Кл/м.

 3. деп аудан бірлігіне келетін зарядты атайды: , Кл/м2.

17. Зарядтың беттік тығыздығы ?Е

 1. дененің бірлік көлеміне келетін зарядты атайды: , Кл/м3

 2. дененің бірлік ұзындығына келетін зарядты атайды: , Кл/м.

 3. деп аудан бірлігіне келетін зарядты атайды: , Кл/м2.

18. Зарядтың көлемдік тығыздығы ? А

 1. дененің бірлік көлеміне келетін зарядты атайды: , Кл/м3

 2. дененің бірлік ұзындығына келетін зарядты атайды: , Кл/м.

 3. деп аудан бірлігіне келетін зарядты атайды: , Кл/м2.

19. Вакуумдегі электростатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы ? А

 1. кез келген тұйық бет арқылы өтетін вакуумдегі электростатикалық өрістің кернеулік векторының ағыны сол бетпен қоршалған зарядтардың алгебралық қосындысының -ге қатынасына тең

 2. Электр және магнит өрісі энергияларының өзара түрленуімен қоса жүретін электр шамаларының (зарядтың, ток күшінің, кернеудің және т.б.) периодты өзгерістері

 3. Эйнштейннің салыстырмалылық принципі және жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі

 4. тыныштық күйдегі зарядтардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін материяның ерекше түрі болып табылады.

 5. әр нүктесінде жүргізілген жанамалары өрістің сол нүктесіндегі кернеулік векторымен бағыттас болатындай етіп жүргізілген сызықтарды атайды.

20. Түзу токтың магнит өрісі ? Д21. Дөңгелек токтың центріндегі магнит өрісі: А22. Магнит индукциясының сызықтары дегеніміз ? Д

 1. кез келген тұйық бет арқылы өтетін вакуумдегі электростатикалық өрістің кернеулік векторының ағыны сол бетпен қоршалған зарядтардың алгебралық қосындысының -ге қатынасына тең

 2. Электр және магнит өрісі энергияларының өзара түрленуімен қоса жүретін электр шамаларының (зарядтың, ток күшінің, кернеудің және т.б.) периодты өзгерістері

 3. Эйнштейннің салыстырмалылық принципі және жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі

 4. әр нүктесінде жүргізілген жанамалары өрістің сол нүктесіндегі магнит индукциясы векторымен бағыттас болатындай етіп жүргізілген сызықтар

 5. контурдағы индукциялық токтың бағыты әрдайым оның тудыратын магнит өрісі осы индукциялық токты қоздырған магнит ағынының өзгерісіне қарсы тұратындай жағдайда болады.

23. Өздік индукцияның экстратоктары дегеніміз? В

 1. әр нүктесінде жүргізілген жанамалары өрістің сол нүктесіндегі магнит индукциясы векторымен бағыттас болатындай етіп жүргізілген сызықтар

 2. Тізбекті тұйықтау және ажырату кезінде пайда болатын қосымша токтар

 3. Контурдағы ток күші өзгергенде, контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағыныда өзгереді, соның салдары

 4. Контурлардың біреуінде ток күші өзгерген кезде, екінші контурда индукцияның э.қ.к.-ң пайда болу құбылысы

 5. Электромагниттік индукция құбылысын механикалық энергияны электр тогының энергиясына түрлендіру

24. Айнымалы ток генераторларын не үшін пайдаланады: Е

 1. әр нүктесінде жүргізілген жанамалары өрістің сол нүктесіндегі магнит индукциясы векторымен бағыттас болатындай етіп жүргізілген сызықтар үшін

 2. Тізбекті тұйықтау және ажырату кезінде пайда болатын қосымша токтар үшін

 3. Контурдағы ток күші өзгергенде, контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағыныда өзгеру үшін

 4. Контурлардың біреуінде ток күші өзгерген кезде, екінші контурда индукцияның э.қ.к.-ң пайда болуы үшін

 5. Электромагниттік индукция құбылысын механикалық энергияны электр тогының энергиясына түрлендіру үшін

25. Ығысу тогының тығызыдығы ? Е26. Индукциясы магнит өрісінде орналасқан бойында тығыздығы тогы бар металда, бағыты және векторларына перпендикуляр болатын электр өрісінің пайда болуы Д

 1. Бор эффектісі

 2. Томсон эффектісі

 3. Кюри эффектісі

 4. Холл эффектісі

 5. Фарадей эффектісі

27. Фарадейдің электромагниттік индукция заңы: В

 1. контурдағы индукциялық токтың бағыты әрдайым оның тудыратын магнит өрісі осы индукциялық токты қоздырған магнит ағынының өзгерісіне қарсы тұратындай жағдайда болады.

 2. тұйық өткізгіш контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағынының өзгеру себебі қандай да болмасын, контурдағы пайда болатын э.қ.к. мына өрнектің көмегімен анықталады .

 3. Контурдағы ток күші өзгергенде, контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағыныда өзгереді, соның салдарынан өздік индукцияның э.қ.к.-і пайда болады: .

 4. ток көзі тізбекке жалғанатын кезде ток күшінің өсуін баяулатады:

 5. электр және магнит өрістерінің және кернеулік векторлары өзара перпендикуляр бола отырып толқынның таралу жылдамдығының векторына перпендикуляр орналасқан жазықтықта жатады, және де , және векторлары оң бұрандалы жүйені құрайды.

28.Электр және магнит өрісі энергияларының өзара түрленуімен қоса жүретін электр шамаларының (зарядтың, ток күшінің, кернеудің және т.б.) периодты өзгерістерін не деп атайды: В

 1. ашық тербелмелі контур

 2. электромагниттік тербеліс

 3. гармониялық тербеліс

 4. еркін өшетін тербеліс

 5. тербеліс амплитудасы

29. Остроградский-Гаусс теоремасы бойынша тұйықталған беттен өтетін электр өрісінің ығысу векторі неге тең:

 1. Электр өрісін туғызатын зарядтардың алгебралық қосындысы

 2. Тұйықталған беттің көлемінде болатын зарядтардың алгебралық қосындысы

 3. Денелердің тұйықталған жүйесіндегі зарядтардың алгебралық қосындысы

 4. Қарастырылып отырылған бетке жақын орналасқан заряд

 5. Жоғарыдағы жауаптардың дұрысы жоқ

30.Остроградский-Гаусс теоремасының математикалық өрнегі қандай:

C.

D.

E.

31. Эквипотенциалды бет деп....: 1. Нүктелерінің потенциалдары бірдей болатын бетті айтады

 2. Кез-келген зарядталған бет

 3. Дұрыс геометриялы формасы болатын бет

 4. Қисықтығы бір жаққа қарай кеми беретін бетті айтады

 5. Кез келген металл бетті айтады

32. Нүктелік заряд деп зарядталған дене, егерде:

 1. Денеге берілген заряд, сол дененің барлық көлеміне жайылса

 2. Оның сфералық формасы болса

 3. Зарядталған денелердің өлшемдрімен салыстырғанда, оның геометриялық өлшемдерін елемеуге болса

 4. Оның заряды дененің масса центріне шоғырланса

 5. Егер денеде заряд болмаса

33. Жазық конденсатордың сыйымдылығының формуласы:

А.

B.

C.

D.

E. дұрыс жауап жоқ

34.Нүктелік заряд өрісінің кернеулігі:

A.

B.

С.

D.

E.Жауабы жоқ

35. Төменгі өрнектердің қайсысы Ом заңына дифференциалды түрде жазылуына сәйкес:

A.

B.

C.

D.

E.

36. Өрнектердің қайсысы өткізгіш кедергісін сипаттайды:

A.

B.

C.

D.

E.

37. Төмендегі келтірілген анықтамалардың қайсысы электр тогы ұғымына сәйкес


 1. Бөлшектердің бағытталған қозғалысы

 2. Бөлшектердің хаосты қозғалысы

 3. Бөлшектердің салыстырма орын ауыстыруының өзгерісі

 4. Зарядталған бөлшектердің реттеліп бағытталған қозғалысы

 5. Электр өрісінің зарядталған бөлшектерге кез-келген әсері

38. Айнымалы токтар мен олардың өрістерінің квазистационарлы болуының шарттары. Мұндағы l – желінің ұзындығы, r бақылау нүктесіне дейінгі қашықтық, ƛ- толқын ұзындығы.

А. l <ƛ ,r <ƛ

В. l >ƛ ,r <ƛ

С. l <ƛ,r >ƛ

Д. l = ƛ,r >ƛ

Е. l >ƛ,r = ƛ

39. Максвелдің I теңдеуін көрсетіңіздер.

А. rot=

В. rot=

С. rot=

Д. div

Е. div

40. Максвелдің II теңдеуін көрсетіңіздер.

А. rot

В. rot

С. div

Д. div

Е. div

41. Максвелл теңдеулері қандай ортада симметриялы?

А. Магниттерде

В. Кез-келген

С. Сұйықтарда

Д. Газдарда

Е. Идеал диэлектриктерде

42. Вакуумдегі электромагниттік өріс үшін Максвелдің I теңдеуі.

А.rot

В.rot

С.div

Д.div

Е.div

43. Вакуумдегі электромагниттік өріс үшін Максвелдің II теңдеуі.

А. rot=-

В. rot=

С.rot=

Д. rot=

Е.div=

44. Максвелдің сегіз скалярлық дифференциялдық теңдеулер жүйесіндегі тәуелсіз теңдеулер саны.

А. 8


В. 4

С. 6


Д. 5

Е. 2


45. Максвелл теңдеулері қандай жағдайда (,t) және (,t) толық анықтайды?

А. Зарядтардың тығыздығы мен токтардың үлестірулері берілсе

В. Зарядтардың тығыздығы берілсе

С. Токтың үлестірілуі берілсе

Д. Заряд тығыздығының үлестірілуі берілсе

Е. Токтың тығыздығы берілсе

46. Қандай жағдайда дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді интегралдауға болады?

А. Шекаралық шарттар берілсе

В. Бастапқы шарттар берілсе

С. Шекаралық және бастапқы шарттар берілсе

Д. Шекаралық шарттар берілсе

Е. Бастапқы шарттар берілсе

47. *көбейтінді нені береді?

А. Қуатты

В. Жұмысты

С. Импульсті

Д. Күшті

Е. Сақталу заңы

48. Кулон заңы қандай зарядтар үшін орындалады?

А. Тыныштық нүктелік зарядтар.

В. Қозғалыстағы нүктелік зарядтар.

С.Тыныштықтағы нүктелік емес зарядтар.

Д. Қозғалыстағы нүктелік емес зарядтар.

Е. Қозғалыстағы барлық зарядтар.

49.Электр өрісінің құйынсыз және тұйық еместігін көрсететін теңдеу.

А.grad=0.

B. div=0.

C. rot=0.

Д.rot=.

E. div=4πp.

50. Өріс көзінің молшылығы мен қуаттылығы неге тең?

А. 4πq.

B. 4πp.

C. 4πσ.

Д. 2πp.

E. 2πq.

51. Қандай жағдайда екі диэлектриктің шекарасында электрлік индукция векторының құраушысы үздіксіз болады?

А. p = 0.

B. j = 0.

C. σ = .

Д. σ = DΔS.

E. σ = 0.

52. Екі ортаның шекарасындағы кернеуліктің қандай құраушысы үздіксіз болады?

А. Нормалды.

В. Тангенциалды.

С. Нормалды және тангенциалды.

Д. Екі құраушысының қосындысы .

Е. Екі құраушысының айырмасы .

53. Қандай функциялар берілгенде, электростатикалық өрістің теңдеулер жүйесі еркін зарядтардың үлестірілуін бірмәнді анықтайды?

А. ɛ(x,y,z).

B. (x,y,z).

C. p(x,y,z).

Д. σ(x,y,z).

E. ɛ(x,y,z), (x,y,z).

54. Өріс кернеулігінің өткізгіш пен диэлектриктің шекарасында секіріп өзгеруі немен түсіндіріледі?

А. Өткізгіш бетінде көлемдік байланысқан зарядтардың пайда болуымен.

В. Өткізгіш бетінде беттік зарядтардың пайда болуымен.

С.беттік байланысқан зарядтардың пайда болуымен.

Д. Диэлектриктің бетінде көлемдік зарядтардың пайда болуымен.

Е. Өткізгіш пен диэлектриктің бетінде көлемдік зарядтардың пайда болуымен.

55. Пуассон теңдеуі қандай нүктелерде орындалады?

А. Еркін зарядтары бар.

В. Еркін зарядтары жоқ.

С. Байланысқан зарядтары бар.

Д. Байланысқан зарядтары жоқ.

Е. Барлық зарядтары бар.

56. Лаплас теңдеуі қандай нүктелер үшін орындалады?

А. Еркін зарядтары жоқ.

В. Еркін зарядтары бар.

С. Байланысқан зарядтары бар.

Д. Байланысқан зарядтары жоқ.

Е. Байланысқан және еркін зарядтары бар.

57. Өріс біртекті ортамен толық толтырылса, φ функциясының аналитикалық түрі қандай шарттарды қанағаттандыруы қажет?

А. Δφ = 0, = 0, – барлық мәндерді қабылдайды.

В. Δφ = 0, , – барлық мәндерді қабылдайды.

C. Δ = , – барлық мәндерді қабылдайды.

Д. , , – барлық мәндерді қабылдайды.

Е. Δφ = 0, , – барлық мәндерді қабылдайды.

58.Электр заряды қандай шама?

А.Релятивисті инвариантты

В.Релятивисті инвариантты емес

С.Айнымалы

Д.Дискретті емес

Е.Үздіксіз

59.Өрістің тұйық беттен өтетін ағыны.

А.N=2π

В.N=

С. N=

Д.N=2πe

Е. N=0


60.Бірлік зарядтың кернеуі қандай нүктеде шексіздікке ұмтылады?

А.Шексіздікке

В.Кез-келген

С.Өзі орналасқан

Д.Өзінен қашықтықтағы

Е.Өзінен қашықтықтағы

61.Тұйық беттен өтетін кернеулік векторының ағыны.

А.N=

В.N=

С.N=

Д. N=

Е N=.

62.Зарядтар жоқ нүктеде divнеге тең?

А.Нөлге


В.

С.

Д.Е.

63.Күш сызықтары эквиопотенциал беттерге

А.параллель

В. бұрышпен бағытталған

С. бұрышпен бағытталған

Д.перпендикуляр

Е.бетке жанама бойымен бағытталған

64.Өріс потенциалы болуы үшін қандай шарт орындалу керек?

А.rot≠0

В.rot<0

С.rot>0

Д.rot=0

Е. rot=∆E

65.Өрістің берілген нүктесіндегі потенциалы деп сан жағынан

А.Бірлік оң зарядты шексіздікке апару үшін өрістің істеген жұмысын айтамыз.

В.Бірлік теріс зарядты қашықтыққа апару үшін өрістің істеген жұмысын айтамыз.

С.Зарядты шексіздікке апару үшін өрістің істеген жұмысын айтамыз.

Д.Зарядты қашықтыққа апару үшін істелінген жұмысын айтамыз.

Е.Потенциалдар айырымын айтамыз

66.Нүктелік зарядтардың заряды жоқ нүктелердегі потенциалы қандай?

А.Шекті,үздіксіз

В.Шекті,үздікті

С.Шексіз,үздіксіз

Д.Шексіз,үздік

Е.Нөл,үздіксіз

67 .=µ қандай заттар үшін орындалмайды?

А.Диамагнетиктер

В.Парамагнетиктер

С.Ферромагнетиктер

Д.Магниттер

Е.Асқын өткізгіштер

68. Өріс квазистационарлы болу үшін қандай шарт орындалуы қажет ?

А. Өрістен уақыт бойынша алынған туынды кеңістік бойынша алынған туындыдан кіші.

В. Өрістен уақыт бойынша алынған туынды кеңістік бойынша алынған туындыдан үлкен.

С. Өрістен уақыт бойынша алынған туынды кеңістік бойынша алынған туындыға тең.

Д. Өрістен уақыт бойынша алынған туынды нөлге тең.

Е. Өрістен кеңістік бойынша алынған туынды нөлге тең

69. Бөлшектер шектелген облыстан шыға алмауы үшін оны шектейтін бетте қандай шарт орындалуы керек ?

А. jn

В.jn

С. jn

Д. j

Е. j

70. Квазистационарлық қозғалыстағы заряд жылдамдығы ?

А. Өрістің таралу жылдамдығына тең

В. Өрістің таралу жылдамдығынан кіші

С. Өрістің таралу жылдамдығынан үлкен

Д. Өрістің таралу жылдамдығының жартысына тең

Е. Өрістің таралу жылдамдығынан екі есе артық

71. болуы үшін қандай шарт орындалуы керек ?

А. 

В. 

С. 

Д. 

Е. 

72. Заттардың макроскопиялық теориясы нені ескермейді ?

А. Атомдық – молекулярлық құрылысты

В. Зарядтың дискреттілігін

С. Зарядтың дискретілігін, атомдық – молекулярлық құрылысты

Д. Термодинамикалық әдістерді

Е. Молекула-кинетикалық теория

73. Зат тұрақты, орнықты күйде болуы үшін қандай шарттар орындалуы қажет.

А. Оң және теріс зарядтар бірін-бірі компенсациялайды

В. Оң зарядтың шамасы теріс заряд шамасынан үлкен.

С. Теріс зарядтың шамасы оң заряд шамасынан үлкен

Д. ε>µ ( ε, µ электрлік және магниттік өтімділіктер)

Е. µ>ε

74. Қандай жағдайда зат зарядтарының туғызатын орталанған электромагниттік өрісі ескерілмейді.А. Ішкі өріс жоқ болғанда

В. Сыртқы өріс жоқ болғанда

С. Ішкі өріс бар болғанда

Д. Сыртқы және ішкі өріс бар болғанда

Е. Сыртқы және ішкі өріс жоқ болғанда

75. Диэлектриктердегі сыртқы өріс қалай пайда болады ?

А. Заряд ығысуынан

В. Оң зарядтардан

С. Теріс зарядтардан

Д. Оң және теріс зарядтардан

Е. Кемтіктер мен теріс зарядтардан

76. Поляризация тогының тығыздығының формуласы ?

А.

B. rotC. c ∙ rot

D. −


E. rot

77. Ортаның шекарасынан өткенде өрістің қандай құраушысы секіріп өзгереді ?

А. өріс кернеулігінің тангенциалды құраушысы

В. өріс кернеулігінің нормальды құраушысы

С. өріс кернеулігінің тангенциалды құраушысы

Д. өріс кернеулігінің нормальды құраушысы

Е. өріс кернеулігі

78. Элекр өрісінің суперпозиция принципі ? 1. Кеңістік пен уақыттың интервалдары сақталмайды, бірақ оқиғалар арасындағы интервал деген шама сақталады.

 2. Тұйық жүйедегі электр зарядтарының алгебралық қосындысының өзгермеуі.

 3. Зарядтар жүйесінің өріс кернеулігі жүйеге кіретін және зарядтардың өріс кернеуліктерінің векторлық қосындысы

 4. Тізбекті тұйықтау және ажырату кезінде пайда болатын қосымша топтарды айтады.

 5. Барлық нүктелеріндегі потенциалдық мәндері бірдей беттерді айтады.

79. Айнымалы ток генераторларын не үшін пайдаланады: Е

 1. әр нүктесінде жүргізілген жанамалары өрістің сол нүктесіндегі магнит индукциясы векторымен бағыттас болатындай етіп жүргізілген сызықтар үшін

 2. Тізбекті тұйықтау және ажырату кезінде пайда болатын қосымша токтар үшін

 3. Контурдағы ток күші өзгергенде, контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағыныда өзгеру үшін

 4. Контурлардың біреуінде ток күші өзгерген кезде, екінші контурда индукцияның э.қ.к.-ң пайда болуы үшін

 5. Электромагниттік индукция құбылысын механикалық энергияны электр тогының энергиясына түрлендіру үшін

80. Зарядтың көлемдік тығыздығы ?

 1. дененің бірлік көлеміне келетін зарядты атайды: , Кл/м3

 2. дененің бірлік ұзындығына келетін зарядты атайды: , Кл/м.

 3. деп аудан бірлігіне келетін зарядты атайды: , Кл/м2.р/с

Жауабы

1

А

2

С

3

Е

4

В

5

Д

6

А

7

Е

8

С

9

В

10

Д

11

В

12

С

13

Е

14

А

15

С

16

В

17

Е

18

А

19

А

20

Д

21

А

22

Д

23

В

24

Е

25

Е

26

Д

27

В

28

В

29

В

30

А

31

А

32

С

33

А

34

Д

35

Е

36

А

37

D

38

А

39

С

40

В

41

Е

42

В

43

А

44

Е

45

А

46

С

47

А

48

В

49

С

50

В

51

Е

52

В

53

А

54

Д

55

А

56

А

57

А

58

С

59

В

60

АР/С

Жауабы

61

А

62

А

63

Д

64

Д

65

А

66

А

67

С

68

А

69

С

70

В

71

С

72

С

73

А

74

В

75

А

76

А

77

А

78

С

79

Е

80

А

Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет