Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидаларынаДата02.12.2017
өлшемі97.06 Kb.
#9513
түріКонкурс

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СӘТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІ
Электрондық мемлекеттік сатып

алуды жүргізу қағидаларына

5-қосымша
Тауарлар және көрсетілетін қызметтер мемлекеттік сатып алу бойынша электрондық конкурсқа қатысуға жіберу хаттамасы (әр лотқа жеке қалыптастырылады)
Электрондық конкурстың № ______________________________________________

Электрондық конкурстың атауы ___________________________________________

Лоттың нөмірі ___________________________________________________________

Лоттың атауы ___________________________________________________________

Конкурстық комиссияның құрамы:
Т.А.Ә. (бар болғанда)

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлі
Электрондық конкурста ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Деректемелері

Өтінім беру күні мен уақытыЭлектрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерде конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтіру туралы ақпарат (бұл ақпарат конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы болған кезде жарияланады):

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/СЖН/ СЕН

Деректемелері

Өтінім беру күні мен уақытыКонкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

Өнім берушінің атауы

Т.А.Ә.(бар болғанда), лауазымы, комиссиядағы рөлі

Комиссия мүшесінің шешімі

Бас тарту себебі

Негіздеме (бас тартқан жағдайда көрсетіледі)


Электрондық конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер:

Өнім берушінің атауы

Бас тарту себебі1

______________________________ үш мәтіндік мәннен анықтамалық: (Заңның 6-бабының талаптарын бұзу, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмеу, біліктілік талаптарына сәйкес келмеу)
Конкурстық құжаттама талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкес келетін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер:Өнім берушінің атауы

БСН(ЖСН) / СЖН/СЕН


Осы электрондық конкурсқа қатысуға ұсынылған электрондық конкурсқа қатысуға барлық өтінімдерге Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген өлшемдердің мәндеріне қатысты қолдану нәтижелері туралы ақпарат:
Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕНШартты жеңілдіктер %

Жұмыс тәжірибесі

Сапа менеджментінің сертификатталған жүйесінің болуы

Қоршаған ортаны басқару менеджментінің жүйесінің сертификаттау құжатының болуы

Жергілікті мазмұны (Бұл өлшем дауыс беруші акцияларының елу және одан астам пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) мемлекетке және онымен аффилирленген заңды тұлғаларға тиесілі болатын мемлекеттік кәсіпорынлар, заңды тұлғалармен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде қолданылады

)


Отандық жұмыстар, қызметтердің өнім берушісі, отандық тауар өндірушісінің мәртебесі (бұл өлшем дауыс беруші акцияларының елу және одан астам пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) мемлекетке және онымен аффилирленген заңды тұлғаларға тиесілі болатын мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалармен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде қолданылады

Келісімелінің әлеуетті өнім берушісі (бұл өлшем Келісім тарабы болып табылмайтын елдің шетел әлеуетті өнім берушілерімен мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде қолданылады)

Түзету мекемесі кәсіпорынның әлеуетті өнім берушісі (бұл өлшем түзету мекемелерінің кәсіпорындарының әлеуетті өнім берушілерімен мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде қолданылады)

Жалпы шартты жеңілдік, %

Жұмыс тәжірибесі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Конкурстық комиссия электрондық конкусрқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Деректемелері

Конкурстық комиссияның шешімі

Ең үздік техникалық ерекшелік

Ең үздік техникалық ерекшелік кодының атауы

Ең үздік техникалық ерекшеліктің негіздемесі
Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы күні мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған күннен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей. Тек бір өнім беруші жіберілген жағдайда, ол конкурстық баға ұсынысын бермейді.Электрондық мемлекеттік сатып

алуды жүргізу қағидаларына

6-қосымша

Нысан

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша электрондық конкурсқа

қатысуға жіберу хаттамасы (әр лотқа жеке қалыптастырылады)
Электрондық конкурстың № ______________________________________________

Электрондық конкурстың атауы ___________________________________________

Лоттың нөмірі ___________________________________________________________

Лоттың атауы ___________________________________________________________

Конкурстық комиссияның құрамы:
Т.А.Ә. (күннен)

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлі
Электрондық конкурста ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Деректемелері

Өтінім беру күні мен уақытыЭлектрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерде конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтіру туралы ақпарат (бұл ақпарат конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы болған кезде жарияланады):

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Деректемелері

Өтінім беру күні мен уақытыКонкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

Өнім берушінің атауы

Т.А.Ә. (бар болғанда), лауазымы, комиссиядағы рөлі

Комиссия мүшесінің шешімі

Бас тарту себебі

Негіздеме (бас тартқан жағдайда көрсетіледі)


Электрондық конкурсқа қатысудан баст тартылған өтінімдер:

Өнім берушінің атауы

Бас тарту себебі1


________________________________
1үш мәтіндік мәннен анықтамалық: (Заңның 6-бабының талаптарын бұзу, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмеу, біліктілік талаптарына сәйкес келмеу)

Конкурстық құжаттама талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкес келетін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Осы электрондық конкурсқа қатысуға ұсынылған электрондық конкурсқа қатысуға барлық өтінімдерге Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген өлшемдердің мәндеріне қатысты қолдану нәтижелері туралы ақпарат:

Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Шартты жеңілдіктер, %

Жұмыс тәжірибесі

Сапа менеджментінің сертификатталған жүйесінің болуы

Қоршаған орта

ны басқа


ру менеджментінің жүйесінің сертификат

тау құжатының болуыЖергілікті мазмұны (Бұл өлшем дауыс беруші акцияларының елу және одан астам пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) мемлекетке және онымен аффилирленген заңды тұлғаларға тиесілі болатын мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалармен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде қолданыла

ды)


Отандық жұмыстар, қызметтердің өнім берушісі, отандық тауар өндірушісінің мәртебесі (бұл өлшем дауыс беруші акцияларының елу және одан астам пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) мемлекетке және онымен аффилирленген заңды тұлғаларға тиесілі болатын мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалармен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде қолданылады

Келісім елінің әлеуетті өнім берушісі (бұл өлшем Келісім тарабы болып табылмайтын елдің шетел әлеуетті өнім берушілерімен мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде қолданылады)

Түзету мекемесі кәсіпорынның әлеуетті өнім берушісі (бұл өлшем түзету мекемелерінің кәсіпорындарының әлеуетті өнім берушілерімен мемлекеттік сатып алуға қаты су кезінде қолданыла

ды)


Жалпы шартты жеңілдік, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Конкурстық комиссия электрондық конкусрқа қатысуға өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Деректемелері

Конкурстық комиссияның шешімі
Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы күні мен уақыты: осы хаттаманы жариялаған күннен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей. Тек бір өнім беруші жіберілген жағдайда, ол конкурстық баға ұсынысын бермейді.

ҚазҰТЗУ 604-06 Ү. Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша электрондық конкурсқа қатысуға жіберу хаттамасы

Каталог: download -> document
document -> Докторанттың (PhD) жеке оқу жоспары
document -> Алматы қаласы. 20 ж
document -> 20-қосымша Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
document -> Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидаларына 12-қосымша Электрондық сатып алу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама
document -> Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидаларына 13-қосымша
document -> Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидаларына 21-қосымша Банктік кепілдік
document -> Конкурстың № Электрондық конкурстың атауы
document -> Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидаларына


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет