Әлеуметтік-тәрбие жұмысы жөніндегі басқармаДата22.04.2019
өлшемі200.5 Kb.
#112171

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРМА

ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРМА ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

«С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ»

Ректорының бұйрығымен

№ «__» ___________ 2012 ж. бекітілгенС.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ» РМК ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ

ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРМА ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛауазымы

Қолы

Т.А.Ә.

Келісілді:Оқу-тәрбие ісі жөніндегі проректор
Төлебаев Қ.А.

Студенттердің әлеуметтік-мәдени құзыретін дамыту департаментінің директоры
Шыңғысбаев Л.С.

Кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің басшысы
Амирдинова Е.В.

Заң бөлімінің бастығы
Калменова З.К.Құжаттың әрекет ету мерзімі
«__» __________ 2012 ж. бастап
«__» __________ 2016 ж. дейін
«__» ________ 20__ ж.дейін ұзартылды.

Мәртебесі:

Қолданыстағы

Ескірген


Редакция: ______
Дана № _____
Көшірмесі № ____
__________________________

(Құжаттарды жіберу барысында құжаттамаға жауаптының қолының түп-нұсқасы)


МАЗМҰНЫЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР ……………………………………………………………………......

3ОҚУДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ…………………………………………..........

3БАСҚАРУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ ………………………..........................................................

4БӨЛІМШЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ …….....………….

4БӨЛІМШЕНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ …………………………………………………………….

5ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР ……………………………………………………..................

6


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. Әлеуметтік-тәрбие жұмысы жөніндегі басқарма, бұдан әрі мәтін бойынша «Басқарма» деп аталады, «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» РМК дербес құрылымдық бөлімше болып табылады, бұдан әрі мәтін бойынша «Университет» деп аталады.

  2. Басқарма ректор бұйрығымен Оқу кеңесінің бекітілген шешіміне, Университеттің ұйымдастыру құрылымымен сәйкес құрылған және Университет жарғысы мен осы ереже негізінде әрекет етеді.

  3. Басқарманы тарату Университеттің құрылымдық бөлімшелері арасында оның жеке

қызметін бөлу арқылы Оқу кеңесінің шешімі негізінде ректордың бұйрығына сәйкес және қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес жұмысшылар штатын қысқарту немесе Бөлім жұмысшыларын басқа жұмысқа ауыстыру әдістерін тиісті орындауға сәйкес жүргізіледі.

  1. Басқарма заңды тұлға болып табылмайды.

  2. Басқарманың жеке өзінің белгісі болуы мүмкін, өз атауымен мөрімен, мөртабаны бар.

  3. Өз қызметін жүзеге асыру барысында Басқарма жұмысшысы басшылыққа алады:

 • Университет жарғысын;

 • Қазақстан Республикасының заңнамалық және басқада нормативтік құқықтық актілерін, қолданыстағы үлгілерді, халықаралық нормаларды, нормативтік құжаттар мен Басқарма қызметінің саласына қатысты сұрақтар бойынша әдістемелік материалдарды;

 • Басқарма қызметіне қатысты сұрақтары бойынша Университеттің келісім міндеттемесінің үшінші тұлғаларына;

 • Жұмыс нәтижелеріне бекітілген талаптарды: жоспарлар, сметалар және басқаларды;

 • Ұжымдық шартты;

 • Сапа менеджменті жүйесінің бекітілген құжаттары мен Университеттің басқа ішкі нормативтік құжаттарын; (ережелер, нұсқаулар, стандарттар және басқа)

 • Университеттің Ғылыми кеңесінің шешімдерін;

 • Университет ректорының бұйрығы мен өкімдерін;

 • Университет қызметінің сәйкес бағыттары бойынша проректорлар мен жоғары тұрған бастықтардың өкімдері мен нұсқауларын;

 • Мемлекеттік қадағалау мен бақылау органдарының ұйғарымын;

 • Осы ережені;
 1. БАСҚАРМАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

  1. Басқарма Студенттердің әлеуметтік-мәдени құзыретін дамыту Департаментінің құрылымына кіреді. Және белгілі міндеттемелерді шешу мақсатында, дербес емес құрылымдық бөлімше болып табылатын, ішкі құрылымның бірлігі – студенттік ұйымдарды иелік етеді, ішкі қызмет пен бөлімшелерді иеленбейді.

  2. Басқарма қызметкерлерінің құрамы мен лауазымдар құрамы өзіне қарасты проректордың көзқарасымен және ректормен белгіленеді. Университеттің өндірістік қызметінің ерекшеліктері мен бөлімшеде жұмыстың атқарылу ауқымдылығы штаттық кестемен бекітіледі.
  1. Бекітілу, кәсіптілік сипаттама, лауазымдық міндеттер, Басқарма басшысының және Басқарма құрылымына кіретін лауазымдық дәрежелердің жауапкершілігі мен құқығы лауазымдық қызмет нұсқаулығымен белгіленеді.
 1. БАСҚАРУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ

  1. Басқарманы тікелей басқаруды әкімшілік кадрлық курация бойынша проректордың ұсынысы бойынша Университеттің ішкі нормативтік құжаттары мен қолданыстағы еңбек заңнамасында бекітілген тәртіпте ректордың немемесе басқа уәкілетті лауазымды тұлғаның бұйрығымен лауазымға тағайындылатын және босатылатын Басқарма бастығы жүзеге асырады.

  2. Басқармаға қатысты басқару мен қадағалау қызметін жүзеге асыратын жоғары тұрған басшылық болып табылатын әкімшілік кадрлық жұмыс Студенттердің әлеуметтік-мәдени құзыретін дамыту Департамент директорының тікелей қарауында болады.

  3. Басқарма өз жұмысында жауап береді:

 • Басқарма қызметінің барлық сұрақтары бойынша ректорға және өзіне қарасты проректорға;

 • Университет қызметінің тиісті бағыттары бойынша проректорларға;

 • Оқу кеңесінің құзіретіне кіретін оқу үрдісін ұйымдастыруға байланысты сұрақтар бойынша Университеттің оқу кеңесіне;

  1. Олармен құзіреті шегінде жарияланған жоғары тұрған басшылар мен проректорлардың нұсқаулары мен өкімдері Басқарма жұмысшыларымен орындалуға міндетті.

  2. Ректор Университетке жалпы басшылықты жүзеге асыратын және оның барлық құрылымдық бөлімшелерінің қызметін хабарландыратын Университеттің бірінші басшысы болып табылады.

  3. Ректордың бұйрықтары, өкімдері мен нұсқауларының Университеттің басқа лауазымды тұлғаларының өкімдері мен нұсқауларының алдында басымдылығы бар және Университеттің жұмысшылары және барлық құрылымдық бөлімшелерімен орындалуға міндетті.

  4. Ішкі есеп беру үлгісі және мәлімет (деректер) беру форматы, оларды ұсынудың тәртібі мен мерзімі ректормен бекітіледі және Университеттің жұмысшылары және барлық құрылымдық бөлімшелерімен орындалуға міндетті.4. БӨЛІМШЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ

  1. Басқарма қызметінің басты мақсаты үйлесімділігі және құлықтылығы дамыған, әлеуметтік қалыптасқан, жоғары профессионалды, мәдени тұлға тәрбиелеу.

  2. Негізгі міндеттер:

 • Мемлекеттік идеология негізінде студенттерге азаматтылық, патриоттық, төзімділік, ұлттық сана сезім қасиеттерін қалыптастыру;

 • құқықтық, психологиялық, этикалық және эстетикалық мәдениетті қалыптастыру;

 • студенттердің мәдениет қатынасын жетілдіру, жалпы адами және медициналық этикалық нормаларды қалыптастыру, мәмілеге келу және келісу қасиеттерін қалыптастыру, мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу;

 • студенттердің ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу, түрлі ақпараттармен жұмыс істей білу және олады талдауға үйрету;

 • студенттерге өз бетімен өмір сүруге,еңбек етуге үйрету, олардың көшбасшылық қабілетін дамыту;

 • отбасылық және адамгершілік құндылықтарды тәрбиелеу, отбасылық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру;

 • салауатты өмір салтын және қауіпсіз тіршілік әрекет мәдениетін қалыптастыру;

 • студенттерді мәдениаралық әлемде өмір сүру қабілетін арттыру, түрлі мәдениеттерді сыйлауды,олардың іс-әрекетіне, өмір сүру салтына, дәстүріне, көзқарасына, сеніміне төзімділік танытуға тәрбиелеу;

 • шығармашылық қызмет пен ғылыми-ізденіс негіздерін дамыту және қалыптастыру;

 • студенттерді өз елінің,Универсиеттің қоғамдық жұмыстарына белсенді қатысуды әрі жауапкершілік танытуды қалыптастыру;

 • студенттерге қайырымдылық істер жасау қажеттілігін қалыптастыру;


5. БӨЛІМНІҢ ҚЫЗМЕТІ

   1. Қойылған мақсаттар мен тапсырмаларды жүзеге асыру шеңберінде Басқарма келесі негізгі жұмыстар мен қызмет бағыттарын жүзеге асырады:

 1. Университетте студенттермен жүйелі тәрбие жұмысының ұйымдастырылуы, қызметкерлерді дайындау барысындағы оқу бірлігі және тәрбие жұмысын қамтамасыз ету. Дәлірек:

 • Интелектуалды, мәдениетті тұлға қалыптастыруға, адамгершілік-этикалық және дене тәрбиесі бағытында дамуға жағдай жасау;

 • Университет студенттерінің тәрбие жұмысы бойынша жұмыстардың әдістемелерін жақсарту;

 • Студенттер мен ПОҚ-тың қоршаған ортаны қабылдау деңгейін көтеру жайлы аналитикалық-ақпараттық материалды дайындау.

2. Университеттегі тәрбие жұмысының ұйымдастырушылықты жетілдіру бойынша бастапқы негіздер:

 • мемлекеттік тіл саясатын қолдау, түсіндіру;

 • ұлтаралық келісімді насихаттау;

 • бүлдіргіш діни идеологиялардың жалпы тынысын насихаттау;

 • адамдық құндылықтар жүйесін қалыптастыру;

 • құқық бұзушылықтың алдын алу;

3. ПОҚ-тың студенттермен тәрбие жұмыстарын жүргізген кездегі белсенділікті анықтау тұрғысынан ретроспективалық талдау жүргізу;

 • Университеттегі деканаттармен жұмыс істеу;

 • Тьюторлармен жұмыс істеу;

 • Қоғамдық студенттік ұйымдарына әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстарына көмек көрсету.

 1. Университетте қалыптасқан дәстүрлерді сақтау, С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінде лайықты білім алуды, университет тарихын және бейнесін насихаттау:

 • Университеттегі қоғамдық ұйымдардармен бірге мәдени іс-шаралар өткізу және ұйымдастыру;

 • Студенттік жастарды құқықтық-идеялық қалыптастыру сұрақтары бойынша ұлтаралық іс-шараларды ұйымдастыру және қатысу;

 • Университет ауқымында іс-шаралар өткізу және ұйымдастыру;

 • Студенттік ұйымдарды қалалық, студенттік жастармен жұмыс атқаратын республикалық бірлестіктердің іс-шараларына қатыстыруға көмек көрсету,

 1. Университет ішіндегі құрылымдар мен қоғамдық бірлестіктермен тәрбие жұмысын бірлестіру және жинақтау:

 • Студенттік жастардың адамгершілік тәибиелеу жөнінде оқу-ағартушылық материал дайындау;

 • Студенттік ұйымдардың қызметінің үйлестіру;

6. Студент жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және оның қажет екенін көрсету:

 • Университеттің қоғамдық ұйымдарының темекі шегу, ВИЧ-жұқпалы ауруы,нашақорлықтың кеңінен таралуы, студенттік ортада құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша іс-шаралар өткізуі;

 • Студенттік қоғамдық ұйымдардың жемқорлыққа қарсы күрес жұмыстарын қадағалау;

7. Жеке тұлғаға және адамдарға дағдарысты ахуалдың пайда болуының алдын-ала ескерту, әлеуметтік мәселелердің алдын алу, жүйелерді жүзеге асыру.

 • Сауалнамалық мәлімет және есеп документерінің құзыреттілігі бойынша тәрбие жұмысына салыстырмалы талдау жүргізу;

 • Әлеуметтік, жеке мәселелер мен жағдайлар бойынша диагностикасы;

 • Нысан ахуалының анализі және бағалауы, атқарылған жұмыстардың есебін қадағалау.

  1. Басқарма сондай-ақ қолданыстағы заңнамамен, ішкі нормативтік құжаттармен және Университет әкімшілігінің ұйымдастырушылық-әкімшілік актісімен анықталған және Басқарманың алдына қойылған мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруға байланысты басқа қызметтерді жүзеге асырады.

  2. Басқарма қызметі басқарма жұмысшыларының арасында бөлінеді.

  3. Басқарма бастығы барлық жұмысшылардың тікелей бастығы болып табылады және олардың лауазымдық міндеттерін бөледі.

  4. Басқарманың Университеттің басқа құрылымдық бөлімшелермен қарым-қатынасының тәртібі Университеттің әкімшілігінің ұйымдастырушылық-өкімшілік актілерімен және ішкі нормативтік құжаттарымен айқындалады.

6. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. Осы лауазымдық нұсқаулық «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» РМК қызметкерлерімен жұмысты қамтамасыз етудің бөлігі болып табылады.

  2. Осы лауазымдық нұсқаулықта Университеттің жалпы құрылымындағы Басқарманың құқықтық мәртебесін регламенттейтін негізгі нормалар және бекітілген тәртіпте жарияланған Университет әкімшілігінің ұйымдастырушылық-әкімшілік актілері мен ішкі нормативтік құжаттарымен университеттің өндірістік шаруашылық үрдісінде толықтырылған немесе нақтыланған өзгертілуі мүмкін қызметінің саласы ұсынылады.

  3. Осы лауазымдық нұсқаулықтың орындалуын қадағалау қызметі ереженің уақытылы өзектіленуі мен орындалуын бақылауға мүдделі Университеттің лауазымды тұлғалары мен қол астындағы жұмысшыларға жеткізілуін қамтамасыз ететін Басқарма бастығына жүктеледі.

  4. Осы лауазымдық нұсқаулыққа өзгертулер мен толықтырулар Басқарма туралы жаңа редакцияда ереже құру жолымен енгізіледі немесе ректордың не Университеттің басқа уәкілетті лауазымды тұлғаларының бұйрығы негізінде осы лауазымдық нұсқаулыққа қосымша түрінде өзгертулерді (толықтырулар) рәсімделеді және Университеттің мүдделі лауазымдық тұлғалары мен бөлім қызметкерлеріне хабардар етіледі.

  5. Осы лауазымдық нұсқаулық бекітілген сәттен күшіне енеді және ректордың немесе Университеттің басқа уәкілетті лауазымды тұлғаларымен бекітілген тәртіпте жойылған сәтке дейін әрекет етеді.

  6. Басқарма таратылған және басқарма туралы ереже жаңа редакцияда бекітілген жағдайда осы лауазымдық нұсқаулықтың заңды күші жойылады және жарамсыз деп табылады.Лауазымы

Қолы

Т.А.Ә.

Әзірледі:Әлеуметтік-тәрбие жұмысы жөніндегі басқарманың бастығы
Сұлтанова М.Т.


Өзгертулерді тіркеу парағы


Бөлім

Өзгертудің нөмірі

п/п

Ауыстыру

мерзімі

Өзгертуді өткізген

тұлғаның Т.А.Ә

Өзгертуді өткізген тұлғаның қолы

р/н

Бөлімнің атауы

1

2

3

4

5

6
«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ» РМК

ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРМАНЫҢ ЕРЕЖЕСІМЕН

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ


Т.А.Ә.

ЛАУАЗЫМЫ

МЕРЗІМІ

ҚОЛЫ

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы министрініѕ
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет