Eсептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету


Дайындыу бағыты - профильдікжүктеу 0.88 Mb.
бет3/9
Дата21.04.2019
өлшемі0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Дайындыу бағыты - профильдік


Дублин

дескрипторлары

Модуль атауы

Құзіреттілігі

Пән атауы

Оқу нәтижесі

Білу және түсіну;

Бiлу және түсiну қабiлеттілігін тәжірибеде қолдану;

Пiкiрлер шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау қабiлеттiлiгі;

Қарым-қатынас саласындағы іскерлік;


Оқыту саласындағы іскерлікЖалпы модуль 1

ЖҚ-1, ЖҚ-2, ЖҚ-3, ЖҚ-9

Шет тілі (кәсіби)

А. ұйымдастыру, оның түрлері, ішкі және сыртқы орта, менеджер этикеті және ұйымдастыру мәдениеті, психология есептерімен пәні, заманауи жағдайда білім беру тиімділігін арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары туралы терең білімі болуы;

В В. ғылыми қызметі ұйымдастыра білу: оның құрылымын анықтау, белгілерін, критерийлерін, және т.б.; грамматикалық формалар және құрылыстарының меңгеруі; мамандық бойынша лексикалық және терминологиялық минимумын меңгеруі; әртүрлі үлгідегі сөйлеу қызметтерін құрастыру - әңгімелесу, сипаттама беруі; кредиттік жүйе негізінде оқу процесін ұйымдастыра білуі; жоғары оқу орнында белсенді формалар мен әдістерді енгізу, ғылыми –зерттеу жұмысын ағарту саласында енгізе біліуі;

С. білімді тоғыстыра білуі, күрделі сұрақтарды шеше білуге, шектелген және толық емес ақпарат негізінде ой қорыта білуге; педагогика мен психология саласында жаңа жетістіктерді сынай бағалау мен ұғына білу;

D. әлеуметтік және гуманитарлық ғылым мамандары мен маман еместерге білімі мен негіздемелері арқылы формаға келтірілген өз қортындыңдысын нақты және дұрыс жеткізе білу,

Е. академиялық және кәсіптік контекст аясында ірекет ету,білімге негізделген қоғамды қалыптастыруда технологиялық, әлеметтік және мәдени даму.


ЖҚ-1, ЖҚ-2, ЖҚ-7, ЖҚ-8

Менеджмент

ЖҚ-1, ЖҚ-2, ЖҚ-9

Психология

Білу және түсіну;

Тәжірибеде білімді қолдану және ұғыну қабілеті;Мамандық бойынша 2 модуль

БҚ-8, КҚ-1, КҚ-2, КҚ-3

Ғылыми зерттеулерді автоматтандыру

А. жаңа құралдар арқылы педагогиканың дәстүрлі аспектілеріне жаңа терең білімді игеру, алгоритмді модельдеудің жаңа әдістері, ЖӨЖЖ-дің техникалық және құрылымдық құралдары.

В. компьютердің коммуникациялық технология құралдары мен оқытуын жаңа компьютерлік технологияларда технологиялық және психология-дидактикаылқ мүмкіндіктерін қолдана

білу; ЖӨЖЖ-дің кұрделі жүйелерді техникалық қызметтің математикалық модельі және практикадағы принциптері;

С. тәжірибеде білімін қолдану қабілеті; жаңа идеялардың туу мүмкіндігі (креативтік); басқа мемлекеттердің мәдениеті мен дәстүрін түсіну.

D. мамандар мен манадар емес нақты, қарсы келмейтіндей білімді беру және құру үшін өз шешімін хабарлай білу.

Е. оқу аймағында білімін өздігімен және автономды қолдана алатындай дәрежеде болуы керек.БҚ-8, КҚ-1, КҚ-2, КҚ-3

Жобаларды басқару

Пікір шығаруға, идеяны бағалау және қорытындыны тұжырымдау қабілеті;
Қарым қатынас саласындағы іскерлік;
Оқыту саласындағы іскерлік
КҚ-1, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-12

Күрделі жүйелер теориясы

КҚ-1, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-12

Интеллектуалды компьютерлік жүйелер

Білу және түсіну;

Тәжірибеде білімді қолдану және ұғыну қабілеті;

Пікір шығаруға, идеяны бағалау және қорытындыны тұжырымдау қабілеті;

Қарым қатынас саласындағы іскерлік;

Оқыту саласындағы іскерлік


Мамандық бойынша 3 модуль

КҚ-1, КҚ-2, КҚ-3, КҚ-4, КҚ-5

Таратылған есептеу технологиясы

. программалау парадигмасының және бағдарламамен қамтамасыз ету кезеңдері, таратылған процестер теориясының терең білімі, ІТ-жобалауды басқару және талдаудың технологиялары, параллельді еспетеудің модельдері, есептеу жүйесінің көппроцессорлы алгоритмі үшін сандық алгоритм, жоғары қуатты есептеу жүйесі

В. зерттеудің маңызды процестері үшін ғылыми бүтінділікті қолдана білу, құру және талдау; әртүрлі басқарудың компьютерлік жүйелерін бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуде жобалаудың дағдыларын практикада қолдана білу; қолданбалы есептері ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы шеше білу; желілік қосымшаға бағдарламалық платфораны қолдан білу;

С. қиын және жаңа ойларға синтез және баға, критикалық талдау мүмкіндігі

D. қоғам және кең ғылыми бірлестік статусына пара-пар құзыреттілікпен өз аймағында тақырыпты талдау мүмкіндігі;

Е. өздігімен және автономды оқытуға мүмкін аймақтарда оқыту білімінің болуы.


КҚ-1, КҚ-6, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10

Жоғары өнімді есептеу технологиялары

КҚ-1, КҚ-6, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10

Таратылған есептеу жүйелері

КҚ-1, КҚ-2, КҚ-3, КҚ-6, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-16

Желілер мен жүйелерді администрирлеу

КҚ-1, КҚ-2, КҚ-3, КҚ-6, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-16

Озық желілік технологиялар

КҚ-2, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-16

Ақпаратты қорғаудың әдістері мен тәсілдері

КҚ-2, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-13, КҚ-14, КҚ-15, КҚ-16

Компьютерлік және телекоммуникация-лық жүйелерді қорғау

Білу және түсіну;
Тәжірибеде білімді қолдану және ұғыну қабілеті;
Пікір шығаруға, идеяны бағалау және қорытындыны тұжырымдау қабілеті;

Мамандық бойынша 4 модуль

КҚ-2, КҚ-7, КҚ-9, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-13

ЖӨЖЖ-дің теориялық және математикалық негіздері

А. ақпаратты қорғау жүйесін практикадағы әдістерін құрудың жаңа терең білімі; виртуалды желілер мен жеке виртуалды желілер түрлерін өңдеу түрлері, компьютерлік желілермен бағдарламалық қамтамасыз ету, математикалық әдістерді шешу үшін шешім қабылдау процесінің негізгі кезеңдері.

В. ғылыми зерттеудің зертеу процесін талдау және құра білу; техникалық каналдар арқылы ақпарат көздерінің жүру және тура және екі жақтылық симплекс әдісін құру, потенциалдар әдісі,; бүтінсанды сызықтық программалау алгоритмі және практикада қолдану әдістері;

С. қиын ойлар және жаңа синтез және критикалық бағаның қабілеттері.

D. өз шешімін айта білу және құруға қолданылған білім мен маман және маман еместердің нақты және қарсы келмейтінін негіздеу.

Е. оқу аймағында білімін өздігімен және автономды қолдана алатындай дәрежеде болуы керек.


КҚ-2, КҚ-7, КҚ-9, КҚ-11, КҚ-12, КҚ-13

Өндірісті технологиялық даярлаудың автоматтандырылған жүйесі

КҚ-2, КҚ-3, КҚ-7, КҚ-13

Жүйелік талдау және шешімдер қабылдау

КҚ-2, КҚ-3, КҚ-7, КҚ-13

Жобалардың жүйелік талдауы

КҚ-7, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12

Ашық жүйелер

КҚ-7, КҚ-9, КҚ-10, КҚ-11, КҚ-12

Операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар

Қарым қатынас саласындағы іскерлік;

Оқыту саласындағы іскерлік


КҚ-1, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-11. КҚ-12, КҚ-13

Web-қосымшаларын жобалау және әзірлеу

КҚ-1, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-11. КҚ-12, КҚ-13

Заманауи web-технологиялар

КҚ-1, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-11. КҚ-12, КҚ-13

Unix-жүйесі үшін желілік қосымшаларды әзірлеу

КҚ-1, КҚ-6, КҚ-7, КҚ-8, КҚ-9, КҚ-11. КҚ-12, КҚ-13

Python-да программалау
КОКШЕТАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Ш.УАЛИХАНОВА
Учебно-методическая служба

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ

специальности
6М070400- «Вычислительная техника и программное обеспечение»

МАГИСТРАТУРА
КОКШЕТАУ

2015Авторы:
Искендирова Сауле Куандыковна – Руководитель учебно-методической службы
Хан Сергей Иннокентьевич - Заведующий кафедрой «Информационных систем и вычислительной техники" к.т.н., доцент
Мурадилова Гульшат Самархановна – старший преподаватель
Балгабаева Раушан Нусипкалиевна - старший преподаватель
Фомичева Татьяна Александровна - старший преподаватель

Информационный пакет специальности 6М070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение»

Информационный пакет дает необходимую информацию об университете и образовательной программе по специальности.

Первая часть информационного пакета предоставляет практическую информацию о Кокшетауском государственном университете им.Ш.Уалиханова для студентов.

Во второй части информационного пакета представлен паспорт образовательной программы по специальности.

КГУ им. Ш Уалиханова, 2015СОДЕРЖАНИЕІ. Общая информация об университете

…………………………………………………..1.1 Название и адрес университета

1.2 Руководство университета

1.3 Общая характеристика университета

1.4 Перечень образовательных программ специальностей КГУим.Ш.Уалиханова

1.5 Материально-техническая база университета


1.6 Международные программы/ Стажировки/ Программы обмена


1.7 Социальная сфера унивесритета


II. Паспорт образовательной программы специальности

Каталог: sites -> default -> files -> Documents -> ums -> mag
mag -> Ақпараттық пакет 6М011900 – «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы информационный пакет специальности
mag -> Ақпараттық пакет 6М080600 – «Аграрлы техника және технология»
mag -> Ақпараттық пакет 6М030100 – «Заңтану» мамандығы информационный пакет специальности 6М030100- «Юриспруденция»
mag -> Ақпараттық пакет 6М060200 – «Информатика» мамандығы информационный пакет специальности 6М060200 – «Информатика»
mag -> Ақпараттық пакет 6М070300 "Ақпараттық жүйелер" мамандығы магистратура информационный пакет специальности
mag -> Ақпараттық пакет 6М080100 – «Агрономия» мамандығы информационный пакет специальности
mag -> Ақпараттық пакет 6М060700-"Биология" мамандығы информационный пакет специальности 6М060700-"Биология"
mag -> Ақпараттық пакет 6М011600 – «География» мамандығы информационный пакет специальности 6М011600–


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет