Етапи розробки адаптивної системи управління освітньою галуззюДата07.11.2018
өлшемі37 Kb.
#53145

Перхун Л.П.

к. пед. наук, доцент кафедри економічної кібернетики

ДВНЗ «Українська академія банківської справи», м. Суми
Етапи розробки аДАПТИВНої СИСТЕМи УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ГАЛУЗЗЮ
Проблеми економічного зростання турбують вчених вже не одне століття. В умовах трансформації економіки серед дослідників все частіше звучить думка про те, що економічне зростання і людський розвиток є взаємовпливаючими, нерозривно пов’язаними процесами. Одним з елементів організаційно-економічного механізму людського розвитку є система освіти, структура та розвиток якої має постійно враховувати зміну економічних умов.

Кількісна і якісна структура національної системи освіти залежить від багатьох чинників, зокрема, демографічної ситуації в країні (регіоні) та її перспективи, структури економічної діяльності країни (регіону) та її перспективного розвитку; тенденцій світових соціально-економічних трансформацій тощо. Ефективне реформування системи освіти потребує ґрунтовних досліджень в галузях економічних, педагогічних, технічних наук тощо, удосконалення нормативно-правової бази. Їх аналіз свідчить про розпорошеність отриманих результатів. Значна кількість наукових розробок з означеної проблеми в педагогічній та економічній галузях недостатньо формалізована, що ускладнює пошук та розбудову оптимальної структури національної системи освіти.

Недостатність цілісних системних досліджень з питань організації та функціонування всієї освітньої галузі з урахуванням складних процесів, характерних як для країн з перехідною економікою, так і для світових соціально-економічних трансформацій, обумовлена, на наш погляд, відсутністю єдиної інформаційної бази, яка б дозволяла імпортувати дані та здійснювати статистичний аналіз, прогнозування, імітаційне моделювання тощо при виконанні різних управлінських задач. Створення такого єдиного інформаційного джерела, на нашу думку, має бути однією з державних національних програм.

Наявність єдиної інформаційної бази соціально-економічної інформації, яка постійно оновлюється і поповнюється, є підгрунтям для створення адаптивної системи управління освітньою галуззю. Розробка такої системи передбачає виконання ряду завдань: • опис освітньої галузі і визначення еволюційного рівняння;

 • формулювання мети і критерію функціонування освітньої галузі (вибирається група найбільш важливих показників і визначається напрямок їх покращання - збільшення або зменшення);

 • розробка або коригування моделі планування (виділяються найбільш істотні фактори, що впливають на поведінку освітньої галузі, формулюється математична модель, визначається метод розв’язання задачі планування);

 • розробка або коригування моделі регулювання (визначається модель впливу регулюючого комплексу на динаміку освітньої галузі, формулюються обмеження на регулюючий комплекс і визначається конкретний метод вибору регулюючих впливів);

 • розробка або уточнення моделі зовнішнього середовища. Для кожного типу перешкод визначаються закони, методи оцінки та адаптації параметрів, методи прогнозу перешкод (прогноз для планування та прогноз для регулювання);

 • побудова або коригування імітаційної моделі;

 • параметризація (визначаються параметри, що налаштовуються; параметри поділяються за місцем налаштування зовнішнім або внутрішнім адаптером на фази планування або регулювання; формуються обмеження на параметри);

 • розробка структурного адаптера (конструювання або вибір модифікацій моделей та алгоритмів задач, що представляють собою елементи системи управління; формулюються мета і алгоритм адаптації);

 • розробка зовнішнього адаптера (серед параметрів, що налаштовуються зовнішнім адаптером, виділяються групи однорідних; для кожної групи формуються мета і алгоритм адаптації);

 • розробка внутрішнього адаптера;

 • визначення екзогенних змінних моделі адаптивної системи планування й адаптивної системи регулювання та встановлення зв'язку між ними;

 • визначення області стійкості.


Література:

1. Математические модели трансформационной экономики : учебное пособие / [Клебанова Т.С., Раевнева Е.В., Стрижиченко К.А. и др.]. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2004. – 280 с.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Передмова
123456789 -> Приоритетная задача современного земледелия за-ключается в повышении эффективности и стабильности сельскохозяйственного производства
123456789 -> Тема. Україна в роки другої світової війни
123456789 -> `255. Переклад професійно-орієнтованої термінології у контексті міжкультурної комунікації. Бекіш М. М. Петришен О. Г
123456789 -> Хлебопекарная отрасль во всех странах является достаточно стабильной и динамично развивающейся, ведь хлеб является важной составной частью рациона питания
123456789 -> Биоэнергетика
123456789 -> 1 Аксіоматика поняття «кон'юнктура»


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет