Әтір иісі бөлмеге қандай құбылыстың әсерінен тарайды? А диффузияжүктеу 157.26 Kb.
Дата02.05.2019
өлшемі157.26 Kb.

Физика

I нұсқа


  1. Әтір иісі бөлмеге қандай құбылыстың әсерінен тарайды?

А) Диффузия

В) Конвекция

С) Электрлену

Д) Иондалу

Е) Тасмалдау

2. Астрономиялық денелерге не жатпайды?

А) Жұлдыздар

В) Планеталар

С) Каметалар

Д) Аметистер

Е) Метеориттер

3. Автомобиль 2 сағат ішінде 120 км жол жүрді. Автомобильдің жылдамдығы неге тең?

А) 240 км/сағ

В) 60 км/сағ

С) 122 км/сағ

Д) 118 км/сағ

Е) 242 км/сағ

4. 8 кг керосин сиятын ыдыстың көлемі неге тең?? Керосиннің тығыздығы 800 кг/м3.

А) 100 м3

В) 0,01 м3

С) 10 м3

Д) 0,1 м3

Е) 0,001 м3

5. Екі конькиші соқтығысып , қарама-қарсы жаққа сырғып кетті. Соқтығысқаннан кейін біріншісінің жылдамдығының өзгерісі 8 м/с, ал екіншісінің жылдамдығының өзгерісі 4 м/с. Қай конькишінің массасы көп және неше есе?

А) Біріншісінікі 2 есе үлкен

В) Екіншісінікі 2 есе үлкен

С) Массалары бірдей

Д) Біріншісінікі 4 есе үлкен

Е) Жылдамдығы массалары тәуелді емес

6. Қуаттың өлшем бірлігі қандай?

А) Паскаль

В) Ньютон

С) Джоуль

Д) Ватт


Е) Вольт

7. Электрон мен протонның зарядтары қандай?

А) Электрон заряды –теріс, протон заряды -оң

В) Электрон және протонның заряды -оң

С) Электрон –теріс , протонның заряды жоқ

Д) Электрон мен протонның заряды теріс

Е) Электрон заряды –оң, протон заряды –теріс

8. Қандай денелер кинетикалық энергияға ие болады?

А) Өзара әрекеттесетін

В) Салмақсыздық күйде болатын

С) Қозғалыстағы

Д) Жердің ауырлық күші өрісіндегі

Е) Жердің бетінен көтерілген

9. Бірқалыпты қозғалыс жылдамдығының формуласы қандай?

А)  В) С) Д) Е) 

10. Дене координатасының өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама?

А) Үдеу

В) Орын ауыстыру

С) Жылдамдық

Д) Қозғалыс уақыты

Е) Қашықтық

11. Қай уақыт аралығында автомобиль тыныштық күйінен 0,6 м/с2 үдеумен қозғала отырып, 30 м жол жүреді?

А) 100 с В) 9 с С) 18 с Д) 10 с Е) 50 с

12. Дене импульсінің формуласы қандай?

А) Р=F В) P= С) P= Д) P= Е) p=m

13. 6 км/сағ жылдамлықпен жүгіріп келе жатқан массасы 60 кг адамның импульсі қандай?

А) 100 кг В) 900 кг∙м/с С) 200 кг∙м/с Д) 50кг∙м/с Е) 150 кг∙м/с

14. Тербелмелі дененің тепе теңдік күйден ауытқуы

А) Амплитуда

В) Орын ауыстыру

С) Ығысу

Д) Фаза


Е) Бастапқы фаза

15. Қайсысы векторлық шамаға жатады?

А) Масса В) Тығыздық С) Жол Д) Жылдамдық Е) Температура

16. F=20Н күштің әсерінен дене 0,1 м-ге ұзарады. Серіппенің қатаңдығы неге тең?

А) 20 Н/м В) 200 Н/м С) 0,5 Н/м Д) 50 Н/м Е) 15 Н/м

17. Қандай физикалық шама күш пен уақыттың көбейтіндісіне тең?

А) Күш жұмысы

В) Күш импульсі

С) Күш сәті

Д) Күш иіні

Е) Дене импульсі

18. Серіппелі маятниктің тербеліс периодын анықтауға арналған формуласы

А) 2

В) 2

С) 2

Д) 

Е) 

19. Материалдық нүкте 20 с ішінде 50 тербеліс жасаса, оның тербеліс периоды мен жиілігі қандай?

А) 0,4 с В) 0,5 с С) 20 с Д) 1 с Е) 0,7с

20. Қайсысы скаляр шамаға жатады?

А) Күш

В) Орын ауыстыруС) Жылдамдық

Д) Жол


Е) Үдеу
Физика

II нұсқа

  1. Физикалық шама болып табылатын сөзді көрсет?

А) Мұздың еруі

В) Термометр

С) Уақыт

Д) Темір


Е) Сағат

2. Диффузия құбылысы (ыстық және суық суда) жылдамырақ болады

А) Ыстық суда

В) Суық суда

С) Жылы суда

Д) Бірдей

Е) Бір мәнді

3. Халықаралық бірліктер жүйесінде массаны қандай бірлікпен өлшейді?

А) Грамм

В) Килограмм

С) Тонна

Д) Ньютон

Е) Паскаль

4. Дененің массасы 20 кг. Оған қандай ауырлық күші әрекет етеді?

А) 19,6 Н В) 0,46 Н С) 196 Н Д) 1960 Н Е) 15 Н

5. Бірқалыпты қозғалатын дененің жылдамдығы қандай өрнекпен анықталады?

А) S∙t В) t\S С) S/t Д) St2 Е) S/t2

6. Массасы 461,5 г, ал көлемі 65 см3 металдың тығыздығы қандай?

А) 461,5 г/см2 В) 65 г/см2 С) 7,01 г/см2 Д) 0,1 г/см2 Е) 7,1 г/см2

7. Бірқалыпты түзу сызықты қозғалған дененің жылдамдығы 108 км/сағ. Дененің осы жылдамдығын м/с-пен өрнекте.

А) 30 м/с

В) 54 м/с

С) 0,108 м/с

Д) 0,30 м/с

Е) 15 м/с

8. Қандай күштің әсерінен денелер жердің бетіне түседі?

А) Үйкеліс

В) Дененің салмағы

С) Серпімділік

Д) Тартылыс күші

Е) Қысым күші

9. Кедергісі 14 Ом шамның ток күші 2А. Шамдағы кернеу неге тең?

А) 7 В

В) 0,5 В


С) 12 В

Д) 28 В


Е) 0,12 В

10. Төменде аталған денелердің арасынан табиғи жарық көзіне жататын денені тап?

А) Теледидар

В) Айна


С) Күн

Д) Ай


Е) Электр шамы

11. Үдеуі 0,2 м/с2 қозғалған автомобильдің 10 с уақыт өткеннен кейінгі жүрілген жолын тап?

А) 0,1 м В) 1 м С) 10 м Д) 20 м Е) 2 м

12. Қатаңдығы 50 Н/м серіппеге массасы 2 кг кір тасы ілінген . Жүктің еркін тербеліс периоды қандай?

А) 1,256 с В) 5 с С) 0,8 с Д) 0,1 с Е) 31с

13. Қандай дене түзу сызықпен қозғалмайды?

А) Станцияда платформа бойымен қозғалған поезд

В) Тақтаға қағылған шеге

С) Лифт

Д) Жердің жасанды серігіЕ) Қолдан жіберілген тас

14. Тізбектегі ток күшін анықтауға арналған аспап –

А) Вольтметр

В) Амперметр

С) Омметр

Д) Электр есептегіші

Е) Ваттметр

15. Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалған дененің үдеуін қалай атайды?

А) Центрден тепкіш

В) Тең айнымалы

С) Салыстырмалы

Д) Центрге тартқыш

Е) Қисық сызықты

16. Қисықтық радиусы 100 м-ге тең дөңес көпірдің төменгі нүктесіндегі автомобильдің салмағын анықта. Автомобильдің массасы 200 кг, осы нүктедегі жылдамдығы -5м/с.

А) 20,4 кН В) 20100 Кн С) 2,05 кН Д) 20,5 Кн Е) 205 Кн

17. Асқын салмақ –бұл:

А) Тірекке дене қысымының артуы

В) Тіректің немесе аспаның үдемелі қозғалысынан туындайтын дене салмағының арту

С) Күш әсерінен дене деформациясының қайтымсыздығы

Д) Қосымша жүктеменің нәтижесінде дене салмағының артуы

Е) Таразыға өлшеуге болатын, ең үлкен мәнінен асатын дене массасы

18. Арбашалардың өзара әрекеттесуі кезінде жылдамдықтары 20 см/с және 60 см/с өзгереді. Бірінші арбашаның массасы 0,6 кг. Екінші арбашаның массасы неге тең?

А) 1,8 кг В) 3 кг С) 4 кг Д) 1,5 кг Е) 5 кг

19. 18 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 3 кг дене қандай импульске ие болады?

А) 54 кг ∙м/с В) 6 кг∙м/с С) 0,6кг∙м/с Д) 75кг∙м/с Е) 15 кг∙м/с

20. Тербелмелі жүйенің толық энергиясы неге тең?

А) Е= mϑ2/2

В) E=��x2/2

С) E=mgh

Д) E=��A2/2

Е) E=EK1+EK2

Физика

III нұсқа


  1. Күн жүйесінің құрамында неше планета бар?

А) 9

В) 10


С) 11

Д) 8


Е) 7

2. 54 км/сағ жылдамдық 5 м/с жылдамдықтан неше есе артық?

А) 10,8

В) 18


С) 3

Д) 2


Е) 4

3. Жүріс кезінде сүрінген адам қай жаққа құлайды?

А) Солға

В) Оңға


С) Алға

Д) Артқа


Е) Құлау бағыты кез келген жаққа

4. Кинетикалық энергияны есептеу формуласы қандай?

А) Ек= mϑ

В) Е= mϑ/2

С) Е= mϑ2/2

Д) Е= m 2ϑ/2

Е) Ек= 2mϑ 2

5. Массасы 50 кг бала 3 м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатып, 1 м/с жылдамдықпен келе жатқан массасы 150кг арбаның үстіне қарғып мінді. Осыдан кейін арба мен бала қандай жылдамдықпен қозғалады?

А) 1 м/с В) 2 м/с С) 3 м/с Д) 1,5 м/с Е) 2,5 м/с

6. 8 кг керосин сиятын ыдыстың көлемі неге тең?? Керосиннің тығыздығы 800 кг/м3.

А) 100 м3 В) 0,01 м3 С) 10 м3 Д) 0,1 м3 Е) 0,001 м3

7. Қандай денелер кинетикалық энергияға ие болады?

А) Өзара әрекеттесетін

В) Салмақсыздық күйде болатын

С) Қозғалыстағы

Д) Жердің ауырлық күші өрісіндегі

Е) Жердің бетінен көтерілген

8. Аспап шкаласындағы бөліктің құны дегеніміз не?

А) Аспаптың көмегімен өлшенетін максимал мән

В) Аспаптың бағасы

С) Шкаладағы екі мәннің айырмасы

Д) Аспаптың бір бөлігіне сәйкес өлшенетін шаманың мәні

Е) Шкаладағы бөліктердің саны

9. 25 м/с –пен берілген жылдамдықты км/сағ –пен өрнекте.

А) 90 км/сағ

В) 0,025 км/сағ

С) 0,004км/сағ

Д) 14,4 км/сағ

Е) 1,44 км/сағ
10. Электр өрісі кернеулігінің өрнегі-

А) Е= qd В) Е= F/q С) Е= Fq Д) Е=Ud Е) Е=d/U

11. Дененің айналу периоды 10 с тең. Оның бұрыштық жылдамдығын анықта:

А) 62,8 рад/с

В) 6,28 рад/с

С) 0,628 рад/с

Д) 1,57 рад/с

Е) 15,7 рад/с

12. Дене импульсінің формуласы қандай?

А) Р=F В) P= С) P= Д) P= Е) p=m

13. Материалдық нүктенің қозғалысы мынандай теңдеумен берілген: х=-10+5t. Дененің бастапқы мезеттегі координатын анықта.

А) 5 м В) -2м С) -10с м Д) 10 м Е) -10 м

14. Материалдық нүкте 20 с ішінде 50 тербеліс жасаса, оның тербеліс периоды мен жиілігі қандай?

А) 0,4 с В) 0,5 с С) 20 с Д) 1 с Е) 0,7с

15. Қуаттың өлшем бірлігі қандай?

А) Паскаль

В) Ньютон

С) Джоуль

Д) Ватт

Е) Вольт


16. Қандай физикалық шама күш пен уақыттың көбейтіндісіне тең?

А) Күш жұмысы

В) Күш импульсі

С) Күш сәті

Д) Күш иіні

Е) Дене импульсіъ

17. Қай уақыт аралығында автомобиль тыныштық күйінен 0,6 м/с2 үдеумен қозғала отырып, 30 м жол жүреді?

А) 100 с В) 9 с С) 18 с Д) 10 с Е) 50 с

18. Массасы 55 кг баланың Айдағы салмағын анықта. (Айдағы gай=1,6 м/с2)

А) 88Н В) 34,375 Н С) 550Н Д) 55Н Е) 880Н

19. Атмосфералық қысымды өлшеуге арналған құрал қалай аталады?

А) Метроном

В) Барометр

С) Диномометр

Д) Манометр

Е) Ареометр

20. Екі велосипедтің қозғалыс теңдеуі: х1=5t, х2=150-10t. Олар қай жерде және қашан кездеседі?

А) 5 с, 150 м

В) 10 с, 150 м

С) 5 с, 110 м

Д) 50с, 10 м

Е) 10 с, 50мФизика

IV нұсқа

1. Физикалық шама болып табылатын сөзді көрсет?

А) Мұздың еруі

В) Термометр

С) Уақыт

Д) Темір


Е) Сағат

2. Халықаралық бірліктер жүйесіндегі ұзындықтың өлшем бірлігі

А) Миллиметр

В) Сантиметр

С) Метр

Д) КилометрЕ) Дециметр

3. Астрономиялық денелерге не жатпайды?

А) Жұлдыздар

В) Планеталар

С) Каметалар

Д) Аметистер

Е) Метеориттер

4. Дененің массасы 20 кг. Оған қандай ауырлық күші әрекет етеді?

А) 19,6 Н В) 0,46 Н С) 196 Н Д) 1960 Н Е) 15 Н

5. Массасы 50 кг бала 3 м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатып, 1 м/с жылдамдықпен келе жатқан массасы 150кг арбаның үстіне қарғып мінді. Осыдан кейін арба мен бала қандай жылдамдықпен қозғалады?

А) 1 м/с В) 2 м/с С) 3 м/с Д) 1,5 м/с Е) 2,5 м/с

6. Қуаттың өлшем бірлігі қандай?

А) Паскаль

В) Ньютон

С) Джоуль

Д) Ватт


Е) Вольт

7. Бірқалыпты түзу сызықты қозғалған дененің жылдамдығы 108 км/сағ. Дененің осы жылдамдығын м/с-пен өрнекте.

А) 30 м/с

В) 54 м/с

С) 0,108 м/с

Д) 0,30 м/с

Е) 15 м/с

8. Аспап шкаласындағы бөліктің құны дегеніміз не?

А) Аспаптың көмегімен өлшенетін максимал мән

В) Аспаптың бағасы

С) Шкаладағы екі мәннің айырмасы

Д) Аспаптың бір бөлігіне сәйкес өлшенетін шаманың мәні

Е) Шкаладағы бөліктердің саны

9. Бірқалыпты қозғалыс жылдамдығының формуласы қандай?

А)  В) С) Д) Е) 

10. Төменде аталған денелердің арасынан табиғи жарық көзіне жататын денені тап?

А) Теледидар

В) Айна


С) Күн

Д) Ай


Е) Электр шамы

11. Дененің айналу периоды 10 с тең. Оның бұрыштық жылдамдығын анықта:

А) 62,8 рад/с

В) 6,28 рад/с

С) 0,628 рад/с

Д) 1,57 рад/с

Е) 15,7 рад/с
12. Дене импульсінің формуласы қандай?

А) Р=F В) P= С) P= Д) P= Е) p=m

13. Қандай дене түзу сызықпен қозғалмайды?

А) Станцияда платформа бойымен қозғалған поезд

В) Тақтаға қағылған шеге

С) Лифт


Д) Жердің жасанды серігі

Е) Қолдан жіберілген тас

14. Материалдық нүкте 20 с ішінде 50 тербеліс жасаса, оның тербеліс периоды мен жиілігі қандай?

А) 0,4 с В) 0,5 с С) 20 с Д) 1 с Е) 0,7с

15. Қайсысы векторлық шамаға жатады?

А) Масса В) Тығыздық С) Жол Д) Жылдамдық Е) Температура

16. Қисықтық радиусы 100 м-ге тең дөңес көпірдің төменгі нүктесіндегі автомобильдің салмағын анықта. Автомобильдің массасы 200 кг, осы нүктедегі жылдамдығы -5м/с.

А) 20,4 кН В) 20100 кН С) 2,05 кН Д) 20,5 кН Е) 205 Кн


17. Қай уақыт аралығында автомобиль тыныштық күйінен 0,6 м/с2 үдеумен қозғала отырып, 30 м жол жүреді?

А) 100 с В) 9 с С) 18 с Д) 10 с Е) 50 с

18. Серіппелі маятниктің тербеліс периодын анықтауға арналған формуласы

А) 2

В) 2

С) 2

Д) 

Е) 

19. 18 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 3 кг дене қандай импульске ие болады?

А) 54 кг ∙м/с В) 6 кг∙м/с С) 0,6кг∙м/с Д) 75кг∙м/с Е) 15 кг∙м/с

20. Екі велосипедтің қозғалыс теңдеуі: х1=5t, х2=150-10t. Олар қай жерде және қашан кездеседі?

А) 5 с, 150 м

В) 10 с, 150 м

С) 5 с, 110 м

Д) 50с, 10 м

Е) 10 с, 50мТесттің дұрыс жауаптары

Физика
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

I

А

Д

В

А

В

Д

А

С

А

А

Д

Е

А

С

С

В

В

В

А

Д

II

С

А

В

С

С

Е

А

Д

Д

С

С

А

Д

В

Д

С

В

А

Е

Д

III

А

С

Д

С

Д

А

С

Д

А

В

С

Е

Е

А

Д

В

Д

А

В

Е

IV

С

А

Д

С

Д

Д

А

С

А

С

С

Е

Д

А

С

С

Д

В

Е

Е

Каталог: uploads -> doc -> 0694
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
0694 -> Ақтөбе қаласы Благодар орта мектебі дайдындық топ тәрбиешісі Қасымхан Марсқызы Лаура Тақырыбы: «Ынтымақты отбасы» Мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет