Әтк әскери қызметшілеріне арналған құм түсті ұзын және қысқа жеңді шығарылымға күртеше мен шалбар (белдемше) (ерлер мен әйелдерге) Техникалық шарттаржүктеу 188.04 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі188.04 Kb.

ҚР СТ

(жоба, редакция 1)

Жоба
Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының кескіндемесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

ӘТК әскери қызметшілеріне арналған құм түсті ұзын және қысқа жеңді шығарылымға күртеше мен шалбар (белдемше) (ерлер мен әйелдерге)

Техникалық шарттар
ҚР СТ

Бұл стандарт жобасын бекіткенге дейін қолдануға болмайды

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)
Астана
Алғысөз
1 Қазақстан Республикасы Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндірушілердің одағы қауымдастық нысанындағы ӘЗІРЛЕП ЕНГІЗДІ
2 Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті Төрағасының «__» _____________ 201_ жылғы № ___ бұйрығымен_БЕКІТІЛІП, ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ

3 Осы стандартта 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603-II «Техникалық реттеу туралы», 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңдарының, 2015 жылғы 27 мамырдағы № 277 «Бейбіт уақытқа арналған Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери қызметшілерін, әскери бөлімдері мен мекемелерін заттай мүлікпен жабдықтау нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бұйрығы нормалары іске асырылған.


4 БІРІНШІ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ 20__ жыл

ТЕКСЕРУ КЕЗЕҢДІЛІГІ 5 жыл

5 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Осы стандартқа енгізілетін өзгерістер туралы ақпарат «Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар» көрсеткішінде, ал өзгерістер мәтіні ай сайын басылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық көрсеткішінде жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған (жойылған) немесе ауыстырылған жағдайда тиісті ақпарат «Ұлттық стандарттар» ақпараттық көрсеткішінде жарияланады.
Осы стандарт Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толықтай немесе ішінара басылып шығарыла, көбейтіле немесе таратыла алмайды.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ
ӘТК әскери қызметшілеріне арналған құм түсті ұзын және қысқа жеңді шығарылымға күртеше мен шалбар (белдемше) (ерлер мен әйелдерге)

Техникалық шарттар

Енгізілген күні ____________

1 Қолданылу саласы

Осы стандарт Қазақстан Республикасы ӘТК әскери қызметшілеріне арналған құм түсті ұзын және қысқа жеңді шығарылымға күртеше мен шалбар (белдемше) (ерлер мен әйелдерге) қолданылады және оларды әзірлеуге қойылатын техникалық талаптарды белгілейді.


2 Нормативтік сілтемелер

Осы стандартты қолдану үшін мынадай сілтемелік нормативтік құжаттар қажет:

ҚР СТ 2772-2015 Әскери қызметшілерге арналған фурнитура. Техникалық шарттар. МЕМСТ 3813-72 Тоқыма материалдары. Маталар және бөлек бұйымдар. Созу кезінде

үзіліп-жыртылу сипаттамаларын анықтау әдістері.

МЕМСТ 4103-82 Тігін бұйымдары. Сапаны бақылау әдістері.

МЕМСТ 6309-93 Мақта-мата және синтетикалық тігін жіптер. Техникалық шарттар.

МЕМСТ 9733.0-83 Тоқыма материалдары. Бояудың физикалық-химиялық ықпалдарға төзімділігін сынау әдістеріне қойылатын жалпы талаптар.

МЕМСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) Тоқыма материалдары. Бояудың жарыққа

төзімділігін сынау әдісі.

МЕМСТ 9733.4-83 Тоқыма материалдары. Бояудың жууға төзімділігін сынау әдісі.

МЕМСТ 9733.27-83 (СТ СЭВ 5444-85) Тоқыма материалдары. Бояудың үйкеліске

төзімділігін сынау әдісі.

МЕМСТ 9913-90 (СТ СЭВ 5784-86) Тоқыма материалдары. Қажалуға беріктігін

анықтау әдісі.

МЕМСТ 11259-79 Әскери қызметшілерге арналған тігін бұйымдары. Сұрыптылықты

анықтау.


МЕМСТ 12807-2003 Тігін бұйымдары. Тігуді, қабуды және тігісті жіктеу.

МЕМСТ 14192-96 Жүктерді таңбалау.

МЕМСТ 15470-70 Былғары-галантерея, тоқыма-галантерея, аяқ киім және тігін

өнеркәсібі бұйымдарына арналған фурнитура. Терминдер мен анықтамалар.

МЕМСТ 16958-71 Тоқыма бұйымдары. Күту бойынша нышандар.

МЕМСТ 17037-85 Тігін және трикотаж бұйымдары. Терминдер мен анықтамалар.

МЕМСТ 17922-72 Маталар және тоқыма бөлшек бұйымдар. Үзіп-жырту жүктемесін

анықтау әдісі.

МЕМСТ 19159-85 Әскери қызметшілерге арналған тігін және трикотаж бұйымдары.

Таңбалау, буып-түю, тасымалдау және сақтау.

МЕМСТ 19902-89 Нысанды киім. Сыртқы киім-кешек бөлшектерін пішкен кездегі

шақтамалар.__


Ескертпе – Осы стандартты пайдалану кезінде сілтемелік стандарттардың қолданысын ағымдағы

жылдың жағдайы бойынша «Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар» жыл сайын басылып

шығарылатын ақпараттық көрсеткіш және ағымдағы жылда жарияланған ай сайын басылып шығарылатын ақпараттық көрсеткіш бойынша тексерген дұрыс. Егер сілтемелік құжат ауыстырылса (өзгертілсе), онда осы стандартты пайдалану кезінде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алу керек. Егер сілтемелік құжат ауыстырусыз жойылса, оған сілтеме берілген ереже осы сілтемені қозғамайтын бөлікте қолданылады.
3 Терминдер мен анықтамалар

Осы стандартта МЕМСТ 17037, МЕМСТ 20521, МЕМСТ 15470, МЕМСТ 22977 бойынша терминдер қолданылады.


4 Жалпы техникалық талаптар

4.1 Негізгі көрсеткіштер мен сипаттамалар

4.1.1 Негізгі параметрлер мен өлшемдер

4.1.1.1 ӘТК әскери қызметшілеріне арналған құм түсті ұзын және қысқа жеңді шығарылымға күртеше мен шалбар (белдемше) (ерлер мен әйелдерге) осы стандарттын талаптарына сәйкес болуы керек, «Әскери қызметкерлерді формалық киімін түйіндік өңдеудің өнеркәсіптік әдісінің негіздері» тәжірибелік басшылығына (М., 1984) және үлгі эталонынан сәйкес болуы керек

4.1.1.2 Жиынтық өлшемдері МЕМСТ 23167 бойынша қарастырылған әскери қызметкерлерінің бірінші, екінші, үшінші және төртінші толық топтарының қалыпты денебітімдеріне, кеуде құлашы бойынша 84 тен 128 см-ге дейін (1 кесте), бойы бойынша 158 ден 188 см-ге дейін (2 кесте) дайындалады.

1 кесте


см

Толықтық топтарының номері

Кеуде құлашы

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

Бел құлашы

1

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

2

62

66

70

74

78

82

86

90

94

98

102

106

110

114

3

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

4

74

78

82

86

90

94

98

102

106

104

114

118

122

126

2 кесте


см

Қалыпты денебітім бойы

Әскери қызметкерлер бойларының интервалы

158

155 тен 161 дейін қосқанда

164

161 ден 167 дейін қосқанда

170

167 ден 173 дейін қосқанда

176

173 ден 179 дейін қосқанда

182

179 дан 185 дейін қосқанда

188

185 ден 191 дейін қосқанда

Ескертпе: Тапсырыс берушінің талабы бойынша өлшемдері мен бойы 1, 2 кестесінде қарастырылмаған өнімдерді дайындауға рұқсат беріледі.

4.1.1.3 Бойы мен өлшемдерінің пайыздық қатынасын тапсырыс беруші орнатады.

4.2 Сыртқы түрі

4.2.1 КҮРТКЕ

Күрткеде алты түймеге тігілген орталық ішкі борттық ілгегі бар, жоғарғы ілмегі саңылаулы.

Сыртқы кеуделі және бүйірінде екі түймеге түймелетін жасырын ілгекті көлемді қаптамасы бар қалталары орналасады.

Астары мақта-матадан, иық қиығынан оймаға дейін 10-15 см. Астарында екі жапсырма қалта бар, олар қиғаш ілмекке және түймеге түймеледі. Борттан кеудедегі қалтаға дейінгі арасы кеуде құлашына байланысты (88-ден 120-ға дейін см): 7,3 – 9,7 см, рұқсат етілетін ауытқыма+0,5 см.

Үстіңгі қаптама қалтаның өлшемі кеуде құлашына байланысты (88-ден 120-ға дейін см): 12,3 – 14,3 см қалтаның ені бойынша және 13,0 – 15,0 см ұзындығы бойынша; қалта қаптамасының өлшемі: ұзынынан 12,7 – 14,7 см, ені тұрақты 5,5 см, рұқсат етілетін ауытқыма+0,3 см.

Бүйірдегі қаптама қалтасының өлшемі кеуде құлашына байланысты (88-ден 120-ға дейін см): ені бойынша 17,0 – 19,0 см және ұзындығы бойынша 17,0 см (барлық өлшемдер үшін); қалта қаптамысының өлшемі: ұзынынан 17,4 – 19,4 см, ені тұрақты – 6,0 см, рұқсат етілетін ауытқыма+0,3 см.

Арқаның белінде екі жағынан симметриялы ортадан шалбардың бауын кигізу үшін тесіктер бар.

Арқасы тұтас, ортаңғы тігісі жоқ.

Жеңдері қайып тігілген, екі тігісті, шынтақта трапеция пішіндес қаптамалары бар. Жеңнің астында жең бүкпесі тігілген, енді реттеу үшін үш түймемен түймеледі.

Сол жағындағы жеңінде үстіңгі матаның түсіне сәйкес «ҚарулыКүштері» жеңдік белгісі тігіледі. Жеңі мен жең ойындысы тігісінен жеңдік белгісінің үстіңгі шетіне дейін 12 см.

Арқада жең ойындысының астында бүйірдегі тігістің екі жағынан, ұзындығы 2,0 – 2,5 см тоорланған ілмектер тәріздес тесіктер бар.

Жағасы қайырма және тік.

Күрткенің белдігі мен асты баумен тартылады.

Күрткенің белдігінде ортасы мен арқасында шалбардың бауын кигізу үшін тесіктер бар.

Күрткенің асты жабық бүкпелі қиықпен өңделген.

Жеңдердің иық, шынтақ тігістері арқылы шетінен арасы 0,2 және 0,7 см қайып тігілген.

Борттар, жағалар, қаптамалар арқылы тігістер қайып тігілген. Қаптама қалталар, жең бүкпелері арқылы тігістер арасы шеттен 0,2 см қайып тігілген.

4.2.2. ШАЛБАР

Шалбар қайып тігілген белбеумен, оң жақтың астарында жасырын қалта сағатпен, алдында қиғаш бүйірдегі қалталармен, олардың астында бүйіріндегі тігісте біржақты бүкпелі қаптамасы бар көлемді қалталармен, олар екі түймеге жасырын ілгекпен түймеледі.

Шалбарды белдігі бойынша реттеу үшін белдіктің бүйіріндегі тігісінде төртбұрышты пішімді, түймеге (әр жақтан екі-екіден) түймелетін жеті екіқабатты бастырма тігілген: екі – алдында ортасында, екі – бүйіріндегі тігісте және үш – артқы жағында және ортаңғы тігісі бойынша.

Шалбардың алдында тізедегі күшейткіш қаптамалары, бүкпеден арасы 0,15–0,2 см ұзынынан тігіс-қыр орналасқан. Шалбардың артқы жағы қайып тігілген, отырудың тігісі жерінде пішін түрінде қатты қаптама бар. Бүйіріндегі қалталардың қаптамалары бойынша шеттен 0,5 см тігіс тігілген.

Шалбардың астында екі жақтан балақ бау орнатылған. Балақ баудың екінші жағы екі ілгекті. Балақ бауға арналған түймелер ішкі жағындағы тігістерге тігілген.

4.2.3. БЕЛДЕМШЕ

Әскери әйел қызметшілер үшін жүн белдемше белгіленген тік түсті, ілгек пен түймеге түймеленетін тігілген белі бар.

Алдыңғы матасы қос тігісті.

Артқы матасы оймакілтек соңында аяқталатын орта тігісті екі бөліктен тұрады.

Артқы матасының белінің ені бойынша екі тігісі, әр жағына бір-бірден.

Солжақ бүйір тігісінің жоғарғы бөлігі сыдырма ілгекке жасалған. Бүрмесінің қатарлап тігілмеген қайтатын бөлігі – астынан 22 см.

Белдемше асты бүрмелі. Белі бойынша әрлеу тігісі 0,2 см-ға.

Астарлы белдемше астына дейін4.3 Материалдарға қойылатын талаптар

4.3.1 Жиынтық 3 -кестеде көрсетілген материалдардан дайындалады

4-кесте


р/с


Материалдардың

атауы


Нормативтік-техникалық

құжаттамаМатериалдардың

тағайындалуы
1

Костюмдік жүн мата

Құрамы: жүн – кемінде 65 %, полиэфир – көбінде 35 %. Белдемше үшінМЕМСТ 27541

Жиынтық үстінің матасы

2

Бөз мақта 100%

Жылтыр сырланған

Қалыңдығы г/м2, аспайды: 130

Сырдың тұрақтылығы «берік»МЕМСТ 29298


Күрткенің астары үшін мата

33

«Қарулы Күштері» жеңдік белгісі


ҚР Президентінің Жарғысы

Сол жақтағы жеңге тігу үшін

4

Пластмасса біртесікті фиксатор


СТ ТОО 40964104-01-2015

Бауды реттеу үшін

5

Бау,ПЭ 100%

Диаметрі, мм: 5+/-1
ӨСТ 17-284

Күрткенің енін белдігі мен асты бойынша реттеу үшін

6

Пластмасса екі тесікті түймелер

Диаметрі, мм: 20
ЖШС СТ 40964104-01-2015

Борттарды және жең бүкпелерін түймелеу үшін

7

Пластмасса төрт тесікті түймелер

Диаметрі, мм: 18

Өндіруші: Қазақстан Республикасы


ЖШС СТ 40964104-01-2015

Қалталарды, балақ бауларын, белбеулерді, шалбардың гульфиктарын түймелеу үшін

8

Ұштығы қоңырау


ЖШС СТ 40964104-01-2015


Баудың ұшын рәсімдеу үшін

9

Екітесікті түймеге арналған лента

Құрамы: 100%ПЭ

Ені, мм: 7 +/- 1


ӨСТ 17-48

Екі тесікті түймелерді бекіту үшін

10

Полиэфир орамы бар тігін арқаулаған жіптер 45ЛЛ

МЕМСТ 6309

Бекіткіш материал


4.4 Таңбалау

4.4.1 Жиынтықты танбалауы- [1], ГОСТ 19159 бойынша.


4.5 Буып-түю

4.5.1 Буып-түю [2], ГОСТ 19159 бойынша.


5 Қауіпсіздік талаптары

5.1 Жиынтық 19433 МЕМСТ сәйкес қауіпті өнімге жатпайды.6 Қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптар

6.1 Қоршаған ортаға рұқсат етілген химиялық, механикалық, радиациялық, электромагнитті, қыздыратын және биологиялық әсер етулер бойынша қойылатын талаптар.

Заттар қоршаған ортаға химиялық, механикалық, радиациялық, электромагнитті, қыздыратын және биологиялық әсер етудің көзі болып табылмауы тиіс.

6.2 Қоршаған орта объектілерінде (су ортасы, атмосфералық ауа, топырақ, жер қойнауы, флора және т.б.) ластайтын, улы заттардың тұрақтылығы бойынша талаптар.

Елді мекендердегі атмосфералық ауаны, топырақтың және сулардың мүмкін ластануын алдын алу үшін өндіруші кәсіпорынның аумағында немесе одан тыс жерлерде өндіріс қалдықтарының ұйымдастырылмаған, сондай-ақ осы мақсаттарға арналмағанқалдықтардың өндірістік қоқыстарды өртеу және көмуге тыйым салынады.

6.3 Қауіпті өнім және қалдықтарды жоюға және оларды көму орындарына қойылатын талаптар. Өндіріс қалдықтарын жою қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.7 Қабылдау қағидалары

7.1 Жиынтық МЕМСТ 24782 бойынша қабылданады.


8 Бақылау әдістері

8.1 Сапаны бақылау әдістері – МЕМСТ 4103 бойынша.


9 Тасымалдау және сақтау

9.1 Тасымалдау көліктің белгілі бір түрінде әрекет ететін және бұйымдарды атмосфералық әсер етулерден сақтауды қамтамасыз ететін жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

9.2 Сақтау шарттары.

Бұйымдарды сақтау температурасы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 90 % кезінде + 40°С диапазонында болуы тиіс. Бұйым күн сәулелерінің тікелей түсуінен және атмосфералық әсер етулерден қорғалуы тиіс.


10 Өндірушінің кепілдігі

10.1Сақтау және тасымалдау ережелері сақталған жағдайда, өндіруші бұйым сапасының осы стандарт талаптарына сәйкестігіне кепіл береді.

10.2 Пайдалану мен сақтаудың кепілді мерзімі белгіленген қолданыстағы нормалар

шегінде тапсырыс берушінің келісімімен белгіленеді.


Библиография
[1] Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы

15 қазандағы № 724 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының «Өнімдерді

таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламенті.

[2] Кеден одағы комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 769 шешімімен

бекітілген «Орауыштардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының 005/2011 техникалық регламенті.

[3] «Меншік нысанына қарамастан кәсіпорындарда мемлекеттік қорғаныстық тапсырыстың орындалу сапасына бақылауды жүзеге асыру қағидалары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 шілдедегі № 968 Қаулысы.

[4] «Бейбіт уақытқа арналған Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери қызметшілерін, әскери бөлімдері мен мекемелерін заттай мүлекпен жабдықтау нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрінің 20015 жылғы 27 мамырдағы № 277 бұйрығы.

[5] Самойлова Г.П., Павловичева Т.А. «Формалық әскери киімнің буынды өңдеу тәсілдерінің өндірістік негіздері», М. Әскери басылым 1984 жыл.ӘОЖ 687.241:006.354 МСЖ 61.020
Түйінді сөздер: күртке, типтік сұлба,өлшеу, қысқа жен, шалбар

ӘЗІРЛЕУШІ :


ҚР Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндірушілердің одағы

қауымдастық нысанындағы


ҚР Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндірушілердің одағы

президенті

Шауенова С.Б.

ҚР Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндірушілердің одағы

бас маманыКузнецова Н.Н.
Игембаева Г.Т.

«ASTANA Ютария ltd» ӨИК» ЖШС

ғылым және технология директорының орынбасары

«ASTANA Ютария ltd» ӨИК» ЖШС

Жетекші маманы


Чаяхметова М.К.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет